Renoviranje kupatila
7 stvari koje morate znati
Sadržaj
TABLE OF CONTENTS
Poglavlje 1
Koliko košta renoviranje kupatila?..............................3
Poglavlje 2
Koliko traje renoviranje kupatila?.............................10
Poglavlje 3
Redosled operacija.....................................................12
Poglavlje 4
Skriveni problemi........................................................14
Poglavlje 5
Najčešće greške..........................................................16
Poglavlje 6
Saveti za renoviranje kupatila...................................18
Poglavlje 7
Izbor kvalitetnih materijala........................................21
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS
Koliko košta renoviranje kupatila?
Renoviranje i opremanje kupatila je skupa investicija. Da
ne biste dospeli u neprijatnu situaciju, bilo bi dobro da
napravite okvirni plan troškova. To će vam pomoći ne
samo da se bolje finansijski pripremite za radove, već i da
odmah shvatite koja vam je cenovna kategorija proizvoda
dostupna.
Finansijska priprema je potrebna zbog toga što cena istog
proizvoda u različitim klasama može značajno da se
razlikuje. Iskustvo nam ipak govori da je je svaki predračun
približan i uvek treba računati na to da će se pojaviti
nepredviđeni troškovi. U teoriji smo svi svesni ovoga, ali
kada se stvarno odlučimo za renoviranje kupatila, nije lako
napraviti kompromis između planiranog budžeta i naših
želja. Logično, niko ne želi da pravi ustupke koji bi doveli
do nezadovoljstva kada se renoviranje završi.
Dobar savet u ovom slučaju je da pratite sniženja i akcijsku
ponudu u salonima keramike. Cene se spuštaju, na primer,
u slučajevima kada se određeni artikal više ne proizvodi, ili
ga kompanija neće više nabaljati.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS
Sniženja se najčešće odnose na keramičke pločice, koje
onda treba uzeti u nešto većoj količini od potrebne zbog
eventualnog loma ili buduće potrebe za sanacijom.
Novac možete uštedeti i ako ste u mogućnosti da sami
uradite neki od poslova, jer svaki rad dobrog majstora
treba dobro i platiti, ali na to se odlučite samo ako ste
sigurni da ćete posao izvesti kvalitetno.
Pokušaj da se napravi struktura troškova ili realna cena
zanatskih radova je dosta komplikovan, s obzirom na to da
se dosta majstora smenjuje u kupatilu (vodoinstalater,
električar, keramičar, ponovo vodoinstalater, ponovo
električar, moler…). Razlike u cenama radova svake od ovih
kategorija majstora su velike, pa je jedini ispravan
zaključak da dobar majstor nikada nije skup (naravno,
ako imate sreće da takav dođe do vas) i da dobrog
majstora treba i sačekati.
Nakon završenog posla ostaje samo utisak dobro ili loše
urađenog posla. Eventualna ušteda u ceni ruku, ili
ostvarenje željenog termina završetka radova ne donosi
nikakvu satisfakciju u slučaju da je posao loše urađen.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS
Pločice u komercijalnoj klasi
Nijedna pločica, bilo granitna, bilo keramička, nije savršen
proizvod. Sve pločice, pa i one u prvoj klasi ima određenu
tolernciju odstupanja po određenim karakteristikama. Te
karakteristike su: kalibar, nijansa, zakrivljenost pločice. Za
svaku klasu pločica je određena granica tolerancije po
svakoj od ovih karakteristika. Kada pločica po bilo kojoj
karakteristici pređe meru dozvoljenog odstupanja, ona se
deklariše kao pločica druge klase. Kupovina pločica druge
klase ne mora da znači loš izbor, s obzirom na to da je ta
pločica tehnološki prošla sve faze kao i prva klasa, a
zna da bude dosta jeftjnija od iste takve u prvoj klasi.
Pri kupovini pločica u prvoj klasi uvek se uzima 10% više od
matematicke mere, a kod pločica druge klase treba uzeti
15% više. To se radi da majstor ne bi bio primoran da u
nedostatku pločica ugradi izrazito loše primerke. Isto tako,
majstor bi pri ugradnji takvih pločica morao da pregleda
svaku, da se ne bi dogodilo da najgora od njih bude
ugrađena na najuočljivije mesto. Takve pločice ostavljaju
se za ukrajanja, sokle ili eventualni višak koji treba imati u
rezervi. Neki od nedostataka mogu se ispraviti pri ugradnji
(kajle koje neutrališu zakrivljenost pločica, krstići kojima se
amortizuje odstupanje u kalibru...).
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS
Primer cena renoviranja kupatila
Da bismo pokazali kako se cena renoviranja kupatila
drastično menja u zavisnosti od kvaliteta i cene ugrađenih
materijala, uzeli smo u obzir 3 varijante istog kupatila.
Kupatilo je, na primer, veličine 2m x 2m. U takvo kupatilo
potrebno je ugraditi oko 22m2 keramike, što znači da
morate nabaviti bar 25m2 pločica.
Cene su orjentacione i služe samo kao ilustracija. Cene su
prikazane u Evrima, radi lakšeg računanja.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS
Jeftina verijanta – skromno kupatilo sa proizvodima koji
daju dobar odnos cene i kvaliteta. Uračunate su minimalne
cene majstorskih usluga.
Jeftina varijanta renoviranja kupatila
Pločice
250 €
Keramičar
180 €
Vodovodni materijal i rad
200 €
Sanitarije
130 €
Kada / tuš kabina
200 €
Slavine
Elektrika
Lepak, fug masa, lajsne za
keramiku...
70 €
100 €
70 €
Kupatilski nameštaj
100 €
Ostali troškovi
200 €
Ukupno
1500 €
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS
Srednja varijanta – Svi proizvodi su srednje klase po ceni i
kvalitetu. Uračunate su prosečne cene majstorskih usluga.
Srednja varijanta renoviranja kupatila
Pločice
375 €
Keramičar
220 €
Vodovodni materijal i rad
250 €
Sanitarije
200 €
Kada / tuš kabina
300 €
Slavine
120 €
Elektrika
150 €
Lepak, fug masa, lajsne za
keramiku...
120 €
Kupatilski nameštaj
200 €
Ostali troškovi
100 €
Bojler
100 €
Prozor
200 €
Ukupno
2335 €
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS
Luksuzna varijanta – Svi proizvodi su odličnog kvaliteta i
visoke cene. Uračunate su cene majstorskih usluga koje
prate kvalitet potrebnih radova.
Luksuzna varijanta renoviranja kupatila
Pločice
750 €
Keramičar
330 €
Vodovodni materijal i rad
300 €
Sanitarije
400 €
Kada / tuš kabina
1000 €
Slavine
350 €
Elektrika
300 €
Lepak, fug masa, lajsne za
keramiku...
150 €
Kupatilski nameštaj
400 €
Ostali troškovi
200 €
Bojler
100 €
Prozor
200 €
Ukupno
4480 €
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 2
TABLE OF CONTENTS
Koliko traje renoviranje kupatila?
Vremensko trajanje radova zavisi od obima posla, što
određuje broj i vrstu majstora koji će biti potrebni.
Najveću uštedu vremena možete ostvariti sinhronizacijom
različitih grupa majstora, čime se izbegavaju naknadne
popravke već urađenog. Pravilo je da se prilikom izvođenja
radova ide od prljavijih ka čistijim radovima, od
najudaljenijeg dela kupatila ka izlazu. Ušteda vremena se
postiže i pravovremenom nabavkom elemenata koji se
ugrađuju, da u toku radova ne bi dolazilo do “praznog
hoda”.
Pre početka radova treba isplanirati prostor. U tome vam
mogu pomoći u boljim salonima keramike gde se nudi
usluga 3d projektovanja kupatila, koja je obično besplatna.
Kada uz taj plan majstorima pokažete i elemente koji će
biti ugrađeni, značajno im olakšavate posao i smanjujete
mogućnost nesporazuma.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 2
TABLE OF CONTENTS
I pored dobre pripreme, često se ispostavi da je potrebno
više vremena od planiranog, što nekada može biti
posledica objektivnih okolnosti (na primer, dužina sušenja
dosta zavisi od vremenskih prilika), ili ljudskog faktora.
Gruba procena trajanja radova prikazana je u tabeli:
Trajanje renoviranja kupatila
Skidanje sanitarija i pločica
Zamena vodovodnih i
kanalizacionih cevi, elektrika
Malterisanje, priprema podloge i
hidroizolacija
Postavljanje pločica
1 dan
2 dana
1 dan
2 dana
Postavljanje sanitarija
1 dan
Završni radovi
1 dan
Ukupno
8 dana
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 3
TABLE OF CONTENTS
Redosled operacija
•
•
•
•
•
•
•
skidanje starih sanitarija i pločica
zamena vodovodnih i kanalizacionih instalacija
malterisanje zidova
hidroizolacija
lepljenje novih pločica
montiranje sanitarija
molerski i gipsarski radovi
Nekada je bilo uobičajeno da u kupatilo keramičar ulazi
odmah posle vodovodžije, u još neomalterisan prostor, ali
se danas takav prisup retko sreće. Zidovi se nakon
instalacije vodovodnog i kanalizacionog materijala
malterišu.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 3
TABLE OF CONTENTS
Sledeći korak je hidroizolacija. Moderna sredstva za
hidroizolaciju se nanose četkom ili gletericom i dobro
podnose pritisak. Smesa se nanosi najmanje u dva sloja,
preklapanjem horizontalnog i vertikalnog smera
nanošenja, uz obavezno bandažiranje svih ćoškova između
dva sloja. Hidroizolacija u kupatilu podrazumeva tretiranje
poda u celosti, podizanje izolacije na vertikalne površine po
celom obimu kupatila, a na mestima gde se pločice zalivaju
vodom prilikom tuširanja obično se hidroizolacija nanosi
dva metra u visinu čitavom dimenzijom kade ili tuš kabine.
Danas postoje i vodoodbojne fuge, koje su nekada
predstavljale problematicno mesto.
Pločice se lepe adekvatnim lepkovima, koji ih vezuju za
malterom obložen zid. Ako je prethodno zid omalterisan,
lepljenje pločica je preciznije, jer ne postoji rizik povlačenja
pločice prilikom sušenja maltera. Za investitore je
najvažnije to da lepak jače drži pločice, a svedoci su
majstori koji mnogo lakše skidaju stare pločice lepljene
materijalom.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 4
TABLE OF CONTENTS
Skriveni problemi
Prilikom renoviranja kupatila, morate očekivati
komplikacije. Najčešće su to: nabavke mnogobrojnih
dozvola za radove, problemi sa komšijama, neplanirano
proširenje poslova i troškova. Takvi problemi će se uvek
dešavati, ali pokušajte da ih što više predvidite i na njih se
pripremite.
Moguća je pojava velike količine prašine, pa obavezno
zaštitite stvari pre početka ovih radova. To često rade i
sami majstori. Ocena kvaliteta majstora ne donosi se samo
na osnovu njihovog zanatskog dela posla, već treba
razmotriti širu sliku.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 4
TABLE OF CONTENTS
Problem vam može biti i
skladištenje materijala i
elemenata koje ćete ugraditi u
kupatilo. Neki saloni keramike
prihvataju da sukcesivno
isporučuju robu prema zahtevima
i rasporedu majstorskih radova. I
tom prilikom potrebno je odvojiti
jedan neprometan deo prostora
za skladištenje materijala.
U skrivene probleme spada i sve
ono što bi usled tehničkih
ogranicenja moglo promeniti
Vaše planirane ideje, ali taj
problem se u velikoj meri može
smanjiti u konsultaciji sa ljudima
koji imaju iskustva u ovoj oblasti.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 5
TABLE OF CONTENTS
Najčešće greške
Loša iskorišćrnost prostora
S obzirom na to da velika većina ljudi ima jako mala
kupatila, pametno iskorišćenje svakog kvadratnog
centimetra je jako bitno. Ako zaboravite na stvari kao što je
prostor potreban za neometan ulazak u tuš kabinu možete
se naći u problemu. Temeljno planiranje kupatila pre
početka radova služi da bi se sprečila iznenađenja ovog
tipa, pa je zato nikako ne preskačite i ne ubrzavajte. U ovoj
fazi, najbolje je da konsultujete stručno lice. Obratite
pažnju na prostor za veš mašinu i otvaranje njenih vrata
(uključujući i stranu na koju se otvaraju) i prostor za
odlaganje sredstava za čišćenje. Vodite računa i o prostoru
za kretanje u kupatilu, kako vam jutarnje tuširanje ne bi
pokvarila gimnastika preskakanja sanitarnih elemenata.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 5
TABLE OF CONTENTS
Zanemarivanje tehničkih uslova
Detaljno se raspitajte kod prodavca o instalacijama
potrebnim za ugradnju elemenata kao što su masažni
stub, hidromasažna kabina, tuš baterijski set, ugradni
vodokotlić, tuš kada u nivou poda. Ovi elementi obično
zahtevaju bojler većeg kapaciteta i određenu debljinu zida
ili poda.
Pogrešan proračun troškova
Obavezno ostavite 10% planirane sume za neplanirane
troškove! Može se desiti da uračunata količina viška pločica
( 5-10% ) ne bude dovoljna, pa da ih morate dokupiti. Pri
dokupljivanju, vodite računa da li su pločice u istoj nijansi i
dimenziji kao one koje ste prvobitno kupili. Među istim
tipom pločica proizvedenim u različito vreme može
postojati značajno odstupanje u tonalitetu i kalibru. Zato je
najbolje dokupiti pločice u prodavnici u kojoj ste kupili i
prethodnu količinu.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 6
TABLE OF CONTENTS
Saveti za renoviranje kupatila
Malo kupatilo
Ukoliko je kupatilo baš malo, najpametnije je ugraditi
samo nužne elemente. U takvim slučajevima se veš-mašina
često seli u kuhinju, gde se zatvara elementima kuhinje.
Isto tako, sve veći broj kupatila biva oslobođen glomaznih
bojlera, koji imaju samo praktičnu, ali ne i estetsku ulogu.
Skučenost prostora može se prividno rešiti i vizuelnom
kombinatorikom, pre svega kombinacijom svetlih pločica u
dve, ili više boja, čime se beži od klaustofobičnosti, ali se
ujedno i razbija monotonija koja je moguća kada pločice
prekrivaju dvadesetak kvadrata zida. Vizuelno povećanje
prostora postiže se i ugradnjom velikih površina ogledala,
čiji odraz daje dubinu prostoru. Sa druge strane, ogledalo,
kao hladna površina, je sklono kondenzaciji posle kupanja.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 6
TABLE OF CONTENTS
Kondenzacija
Kondenzacija je u kupatilu stalno prisutna. Zbog nje se i
preporučuje ugradnja zidnih pločica skroz do plafona.
Rešenje problema kondenzacije se može postići na više
nacina. Osnovno je da kupatilo treba termoizolovati spolja.
Zatim, kupatilo treba kvalitetno grejati. U kupatilu zidne
pločice nemaju mogućnost apsorbcije toplote kao zidovi u
ostatku stana, pa je efekat grejanja isti kao da to radite
lakim grejnim telom.
Grejanje
Danas je sve više prisutan sistem podnog grejanja, za koje
je kupatilo prosto savršeno. Podnim grejanjem se suši i
voda koja može da se pojavi na podu, čime se smanjuje
rizik od okliznuća. Postoje i pločice sa protivkliznom
završnom obradom. Kao pomoć protiv klizanja bilo bi
pametno ugraditi i ručice za pridržavanje pri ulasku i
izlasku iz kade, kao i tuš kabinu kod koje je visina praga za
ulaz znatno niža nego kod klasičnih kada. To je naročito
bitno kada uđete u određene godine.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 6
TABLE OF CONTENTS
Ventilacija
U modernom kupatilu bi trebalo kvalitetno rešiti problem
ventilacije, kojom se vlaga izvlači iz prostora. Najčešće se
koriste ventilatori na struju. Mnogi za ventilaciju koriste
prozor i smatraju da je to dovoljno. Međutim, prozor je
dobro imati najviše zbog dnevnog svetla. Nakon tuširanja,
vlažnost vazduha poraste na maksimum i ako se tada
otvori prozor, spolja uđe teži, hladniji vazduh koji ga ili
potiskuje prema dubljem delu stana, ili dovodi do trenutne
kondenzacije koja se dešava na svim hladnim elementima
kupatila (sanitarije, baterije, pločice...).
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Poglavlje 7
TABLE OF CONTENTS
Izbor kvalitetnih materijala
Izbor pravih materijala je veoma bitna stvar pri uređivanju
ili adaptaciji nekog prostora. Mnogi renoviraju kupatila iz
nužnosti, neretko zbog lošeg kvaliteta prethodno
ugrađenih materijala. Sa jeftinijim materijalima će pre doći
do havarije, pa ćete ih morati zameniti kvalitetnijim i
skupljim, što vas na kraju košta mnogo više nego da ste u
startu kupili kvalitetno.
Pri radovima se moraju odraditi sve potrebne faze i to
onako kako proizvođači tih materijala preporučuju, jer će
jedino tako ti materijali postići predviđene tehničke
karakteristike. Najveći broj proizvođača štampa uputstva
za ugradnju na samoj ambalaži proizvoda, tako da i u
slučaju varijante “uradi sam” ne dođe do greške.
U razvijenom svetu se sve više pažnje obraća i na ugradnju
elemenata kojima se štede prirodni resursi, kao što je
voda. To se najpre postiže kvalitetnim baterijama. Njihova
garancija pokriva i glavu ili mešač, koji ne sme da dopusti
curenje vode kap po kap.
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Saznajte sve o
renoviranju kupatila
TABLE OF CONTENTS
Konsultujte se sa stručnjacima
Posetite naš salon
Posetite prodajni salon Noks u Zemunu, u Ulici Cara
Dušana 236.
Kod nas ćete dobiti sve potrebne informacije vezano za
renoviranje kupatila. Naši stručni prodavci će odgovoriti na
sva vaša pitanja i pomoći pri izboru.
NOKS NA MAPI
Pogledajte ponudu na našem sajtu
Pogledajte celokupnu ponudu na našem sajtu. Svi
prikazani proizvodi na sajtu noks.rs imaju uvek aktuelne
podatke o cenama i dostupnim količinama.
WWW.NOKS.RS
PODELITE SA PRIJATELJIMA
www.noks.rs
Download

Preuzmite knjigu