UVODNA REČ
Poštovani poslovni partneri,
Počev od nastanka početkom devedesetih godina
dvadesetog veka, pa do danas,
BAZIS je prešao put od malog preduzeća do pozicije
na kojoj se sada nalazi kao jedan od lidera u pružanju
usluga u trgovini građevinskom opremom, mašinama i
alatima, kao i u rentiranju i servisiranju opreme.
BAZIS je kao cilj postavio brzu i efikasnu podršku
izvođačima svih kategorija u oblasti građevinarstva, što
podrazumeva veoma širok spektar proizvoda koji se
nalaze u našoj ponudi. Uz svest o potrebi da se brzo i
efikasno reaguje, da se zadovolje sve potrebe naših
kljienata i pruži mogućnost nalaženja svega neophodnog
na jednom mestu, od početka do danas, prepoznatljivi
smo po činjnici da se najveći deo ponuđenih artikala može
preuzeti sa lagera. Iskren i korektan odnos međusobnog
poštovanja koji imamo sa svojim klijentima, dokaz su da
smo na pravom putu.
Širenjem mreže profitnih centara, uz sopstveni vozni
park i dobru unutrašnju organizaciju, postigli smo deo ciljeva kojima težimo, i skratili put do sadašnjih i potencijalnih poslovnih partnera. Odlike našeg osoblja su stručna
osposobljenost, konstantno usavršavanje, spremnost za
donošenje odluka, profesionalni odnos, a sve to u cilju
pružanja optimalne usluge i zadovoljenja svih potreba
naših klijenata. Time smo pokazali spremnost da budemo
svuda i na svakom mestu gde se gradi i da naša reakcija
bude brza i profesionalna, a usluga kvalitetna.
CM
Y K
Težnja ka još boljem i uspešnijem poslovanju u
budućnosti, nagoni nas ka stalnom stručnom usavršavanju na svim poljima, uz spremnost da i dalje ulažemo maksimalne napore u razvoj našeg poslovanja kroz poboljšanje svih usluga, a posebno postprodaje. Želja nam je da
u svakom trenutku budemo prihvaćeni kao pouzdan i
ozbiljan poslovni partner, sposoban da prati građevinsku
operativu i bude joj najbolji servis.
Katalog koji je pred vama ima za cilj da svim poslovnim
partnerima omogući uvid u najveći deo našeg prodajnog
paketa i pruži sve neophodne informacije koje će nas
još više međusobno približiti.
Predrag Pavišić
generalni direktor
CM
Y K
GENERALNI
GENERALNI KATALOG
KATALOG
Grčića Milenka 39
11000 Beograd
www.bazis.rs
e-mail: info@bazis.co.rs
prodaja@bazis.co.rs
telefon/fax: 3820 300
3820 301
3088 414
Besplatni pozivi: 0800-121-122
GRAĐEVINSKI CENTAR BAZIS
PROFITNI CENTAR
- NOVI SAD
Futoški put 95
021/ 403 461
6392 035
PROFITNI CENTAR
- NIŠ
Vojvode Tankosića
II prilaz br. 2
018/ 4535 387
534 141
PROFITNI CENTAR
- ČAČAK
Kostićevina b.b. Preljina
032/ 380 250
380 255
BAZIS GRUPA
Grčića Milenka 39, Beograd
011/ 3820 300, 3820 301
BAZIS POWER EQUIPMENT
Grčića Milenka 39, Beograd
KAESER - 011/ 3820 295
HONDA - 011/ 2382 205
GRAĐEVINSKI CENTAR BAZIS
-Uvoz i prodaja građevinskih mašina opreme, alata, lične zaštitne opreme,
elektro opreme
-samohodne, samoutovarne betonske mešalice, portabl i stabilne pumpe
za beton, platformske dizalice, kranovi, betonjerke sa hidrauličnim sistemom, betonske baze
BAZIS INŽENJERING
Grčića Milenka 39, Beograd
011/ 3088 313
-sve vrste oplatnih sistema i dodatne opreme
GRAĐEVINSKI CENTAR
Donja Gorica bb, Podgorica
+382 20/ 260 429
-laserski navođene vibro letve
GRAĐEVINSKI CENTAR - LIDER
Knjaza Miloša bb, Banja Luka
+387 51/ 300-164, 319-169
BAZIS EVENT MEDIA
Grčića Milenka 39, Beograd
011/ 3088-313, 3088-414
-kompletan vibro program
-pneumatski i hidraulični kompresori i alati
-skele, platforme, podupirači, mešalice, dizalice
-mreže za ograđivanje
-servis i održavanje građevinskih mašina.
-rentiranje građevinskih mašina opreme i alata sa ili bez rukovaoca
GENERALNI KATALOG
GRAĐEVINSKI CENTAR BAZIS
O NAMA
SADRŽAJ
VERTIKALNI TRANSPORT .................................................3
Konzolne dizalice .............................................................3
Oprema za dizalice ...........................................................5
Građevinski liftovi .............................................................6
Građevinski kranovi sa nepokretnim i pokretnim stubom .........7
Oprema za kranove...........................................................8
BETON ...........................................................................9
Mešalice .........................................................................9
Mobilne samoutovarne betonske mešalice............................9
Pumpe za beton .............................................................10
Mašine za malterisanje.....................................................10
Mašina za završnu obradu ................................................10
Mašina za transport materijala ...........................................11
MAŠINE I OPREMA ........................................................12
Mini bageri i mini utovarivači ............................................12
Kombinovane mašine utovarivači/rovokopači.......................13
Utovarivači točkaši - manji ...............................................13
Utovarivači točkaši - veći .................................................13
Teleskopski viljuškari ......................................................13
Grejderi, dozeti, transporteri i dodatni priključci ..................14
Bageri - točkaši .............................................................15
Bageri guseničari - manji .................................................15
Bageri guseničari - veći ...................................................15
Specijalne ekstenzije i dodaci ..........................................15
OPREMA.......................................................................16
Ramovska skela .............................................................16
Oprema za skelu.............................................................17
Ramovska uska skela ......................................................18
Podupirači ....................................................................19
Nogare .........................................................................20
Montažne lako-čelične platforme .......................................21
Aluminijumske platforme ..................................................21
Merdevine .....................................................................21
Kolica ...........................................................................22
OPLATNI SISTEMI ..........................................................23
Panelna oplata ...............................................................23
Stubna oplata, Lift šahta, ...............................................24
Međuspratna konstrukcija ................................................25
Žuta oplata ....................................................................26
Žuta stubna oplata ..........................................................27
Vezivni elementi..............................................................28
Plastični distanceri ..........................................................28
PRIPREMA GRADILIŠTA..................................................29
Montažni objekti - kontejneri .............................................29
Toalet montažni .............................................................30
Generator toplog vazduha ................................................31
Ograde za gradjevinarstvo i industriju ................................32
Zaštitne ograde ..............................................................33
Signalizacija...................................................................34
OBRADA PODOVA ...................................................................................................35
Obrada betona..........................................................................................................35
Laserski navođene vibro letve i oprema..............................................................36
Posipači praškastog materijala .............................................................................37
Helikopterke..............................................................................................................38
Oprema za helikopterke..........................................................................................38
Vibro letve.................................................................................................................40
GRAĐEVINSKI CENTAR
BAZIS
Grčića Milenka 39
11000 Beograd
011 3820 300
3820 301
prodaja@bazis.co.rs
VIBRO PROGRAM, KOMPRESORI..........................................................................41
Vibro žabe ................................................................................................................41
Vibro ploče ..............................................................................................................42
Reverzibilne vibro ploče..........................................................................................42
Hidraulične reverzibilne vibro ploče......................................................................43
Vibro valjci................................................................................................................43
Trenčeri......................................................................................................................43
Mobilni kompresori..................................................................................................44
Pneumatski alat .......................................................................................................45
SEČENJE I REZANJE..............................................................................................46
Sekačice asfalta i betona.......................................................................................46
Mašine za bušenje sa dijamantskim sečivom ....................................................47
Alat za prosecanje sa dijamantskim sečivom.....................................................47
Građevinski cirkulari ...............................................................................................48
Diskovi za sečenje sa dijamantskim sečivom ....................................................49
AGREGATI, PUMPE .......................................................50
Agregati ........................................................................50
Muljne pumpe, pumpe za čistu vodu .................................52
Pumpe za čistu vodu Pumpex ...........................................53
Muljne pumpe Pumpex....................................................54
ARMIRAČKI PROGRAM ..................................................55
Kombinovane mašine ......................................................55
Mašine za savijanje armature ............................................56
Oprema za savijanje ........................................................56
Elektro motorne makaze ..................................................57
Automat ........................................................................57
Armirački alat .................................................................58
RUČNI ALATI .................................................................59
Čekići, kramp, sekire, ....................................................59
Štemajz, špic, mistrije .....................................................60
Gleterice, špakle, rende, ................................................61
Oble, prskalice za malter, nazubljen valjak ..........................62
Libele, merne trake, kanap za obeležavanje........................63
Visak, vagres, konopac, vinkla, ravnjače.............................64
Čelične četke, breneri, koturače, pajseri, testere.................65
Lopate, kofe, ................................................................66
ALATI I MERNI INSTRUMENTI ..........................................67
Nivelmanska oprema .......................................................67
Ručni električni alati ........................................................69
Keramičarski program .....................................................70
Keramičarske mašine ......................................................70
LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA ...........................................73
Zaštita glave ..................................................................73
Zaštitna odeća................................................................74
Zaštitna obuća ...............................................................76
Zaštita ruku....................................................................77
Oprema za rad na visini ...................................................78
Fluoroscentna –reflektujuća oprema i prva pomoć ...............79
Promocija Renta.............................................................80
Promocija Servisa...........................................................80
PROMOCIJE
RENTIRANJE
Kao jedan od pionira u oblasti rentiranja na našem tržištu Građevinski centar Bazis u svojoj ponudi ima širok spektar mašina, alata i opreme koji se koriste u građevinarstvu. Važno je napomenuti, da se prate i poštuju svetski
standardi koji se odnose na građevinsku opremu koju iznajmljujemo. Asor timan obuhvata opremu koja je neophodna građevinarima za uspešno obavljanje posla.
• skele i podupirače, pokretne radne skele, cevi za šut
• vibro program (vibroploče, vibrožabe, vibroigle)
• mešalice i dizalice, različitih kapaciteta i nosivosti, helikopteri, podne sekačice, pumpe za vodu
• građevinske mašine Case.
Širok asor timan i povoljni uslovi opredelili su mnoge građevinare da se odluče upravo za rentiranje opreme.
Da bi klijentima uvek bile dostupne neophodne informacije firma Građevinski centar Bazis koristi sve prednosti savremenih informacionih tehnologija.
Informacije o iznajmljivanju
Sve informacije vezane za rentiranje opreme uz detaljna objašnjenja i prateću tehničku dokumentaciju možete dobiti na licu mesta, telefonskim putem, putem elektronske pošte ili na našem web sajtu.
Period iznajmljivanja
Minimalni period iznajmljivanja je jedan dan, osim kod skela i podupirača.
Pr vi dan - dnevna cena za pr vih 24 časa.
Vikend tarifa - snižena cena za iznajmljivanje od petka do ponedeljka ujutru
do 10 časova.
Pr va nedelja - maksimalna cena za svaki period od 7 dana.
Sigurnost
Naši klijenti dobijaju odgovarajuće informacije i kompletnu tehničku podršku.
POSTPRODAJA I SERVIS
Počev od rane faze svog postojanja pa do današnjih dana Građevinski centar Bazis je kostantno radio na razvoju srevisa i obezbeđivanju kompletne
postprodajne podrške svojim klijentima. U tom smislu obezbeđujemo ser vis
za kompletan prodajni asor timan Građevinskog centra Bazis.
Popravku proizvoda vršimo pod uslovima koji su navedeni u garantnom listu
za navedeni proizvod. Proizvode bez garancije popravljamo na osnovu
usmene ili pismene narudžbe klijenta . Obim i vrsta popravke se upisuju u
radni nalog. Naručilac je dužan proizvod preuzeti najkasnije u roku 60 dana nakon popravke. Ukoliko naručilac ne preuzme proizvod u navedenom
roku smatra će se da se odriče navedenog proizvoda te da ga Građevinski
centar Bazis može prodati kako bi namirio troškove popravke.
GRAĐEVINSKI CENTAR
BAZIS
Grčića Milenka 39
11000 Beograd
011 3820 300
3820 301
prodaja@bazis.co.rs
80
CM
Y K
Građevinski centar Bazis se obavezuje da će popravku izvršiti kvalitetno i uz
ugradnju originalnih delova. Eventualne reklamacije na popravku prihvatamo u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda.
Raspolažemo sa tehnički obučenim i pouzdanim kadrom, odgovarajućim
sredstvima za rad, dobro opremljenom radionicom, kao i sa sevrisnim vozilima namenjenim za inter vencije na terenu.
CM
Y K
GENERALNI
GENERALNI KATALOG
KATALOG
BEOGRAD
GRAĐEVINSKI CENTAR BAZIS - Grčića Milenka 39,
prodaja@bazis.co.rs, 011/ 3820 300, 3820 301
BAZIS GRUPA - Grčića Milenka 39,
info@bazis.co.rs, 011/ 3820 300, 3820 301
BAZIS POWER EQUIPMENT - Grčića Milenka 39,
011/ 3820 295, 2382 205
BAZIS INŽENJERING - Grčića Milenka 39,
inzenjering@bazis.co.rs, 011/ 3088 313
BAZIS EVENT MEDIA - Grčića Milenka 39,
office@bem.co.rs, 011/ 3088 313, 3088 414
P.C. NOVI SAD, Futoški put 95
novi_sad@bazis.co.rs
021/ 6392 035, 403 461
NOVI SAD
NIŠ
P.C. NIŠ, Vojvode Tankosića, II prilaz br. 2
nis@bazis.co.rs, 018/ 4535 387, 534 141
BAZIS
ČAČAK
P.C. ČAČAK,
Kostićevina bb,
Preljina,
cacak@bazis.co.rs
032/ 380 250,
380 255,
BANJA LUKA
BAZIS
GRAĐEVINSKI CENTAR - LIDER
Knjaza Miloša bb, lider@inecco.net
+387 51/ 300-164, 319-169
PODGORICA
GRAĐEVINSKI
CENTAR
Donja Gorica bb
office@gradjevinskicentar.me
+382 20/ 260 429
GENERALNI KATALOG
GRAĐEVINSKI CENTAR BAZIS
www.bazis.rs
Download

sadržaj - BAZIS - građevinski centar