KATALOG
PROIZVODA
MOTRIO
2012
Rešenje za sve marke
Sadržaj
Tečnosti za održavanje vozila
• Motorna ulja • Rashladna tečnost
• Kočiona tečnost
• Hidraulična tečnost
• Tečnost za pranje stakla
3
6
8
9
10
Potrošni proizvodi i
proizvodi za održavanje
• Univerzalna manžetna
• Akumulator
• Grejači
• Svećice
• Sijalice
• Metlice brisača
• Kočnice
• Filteri
11
12
14
15
16
18
20
22
Proizvodi za održavanje
klima uređaja
• Ulje klime
• Boja za ispitivanje zaptivenosti klime
• Kućišta, zaptivači i nastavci
24
25
26
Mehanički proizvodi
• Pumpa za vodu
• Remenje
• Tegovi i ventili
• Amortizeri i ležajevi
Beleške
2
28
28
29
30
TEČNOSTI ZA ODRŽAVANJE
VOZILA
Sveobuhvatna ponuda pakovanja koja odgovara vašim potrebama.
Super ulje 15W40
• Norme ACEA
• Vrsta ulja
• Verzija motora
• Upotreba
A2/B2-02
mineralno
Svi benzinski i dizel motori (sa katalizatorom ili bez njega)
Upotreba u zavisnosti od načina vožnje, preporučujemo ograničenu upotrebu kod dizel motora sa direktnim ubrizgavanjem (sa turbom ili bez njega)
MANJE PAKOVANJE
• 2L • 5L
Kat. broj: 86 71 013 788
Kat. broj: 86 71 001 256
VEĆE PAKOVANJE
• 20L • 208L
Kat. broj: 86 71 001 257
Kat. broj: 86 71 001 259
3
TEČNOSTI ZA ODRŽAVANJE
VOZILA
Extra ulje 10W40
• Norme ACEA
• Vrsta ulja
• Verzija motora
• Upotreba
A3/B3-04
Polusintetičko
Svi benzinski i dizel motori najboljih
performansi (sa turbom ili katalizatorom ili
bez njih): posebno prikladno za najnovije motore.
U teškim uslovima; posebno u gradskoj vožnji
(kratke relacije, vožnja sa hladnim motorom i kod
čestog pokretanja motora) kao i kod velikog broja
obrtaja motora (visoke temterature). Odgovara
motorima sa intervalom zamene ulja nakon svakih
pređenih 30.000 kilometara.
MANJE PAKOVANJE
• 2L
• 5L
Kat. broj: 86 71 014 484
Kat. broj: 86 71 014 4855
VEĆE PAKOVANJE
• 20L
• 208L
4
Kat. broj: 86 71 014 486
Kat. broj: 86 71 014 487
Norm
RN70 e
0
TEČNOSTI ZA ODRŽAVANJE
VOZILA
RN07 Norme
00/R
N071
0
Super Extra ulje 5W40
• Norme ACEA
• Vrsta ulja
• Verzija motora
• Upotreba
A3/B3-04
Sintetičko
Isto kao za ulje 10W40 + dizel motori sa direktnim
ubrizgavanjem sa dužim intervalom zamene ulja
(osim dizel motora sa ubrizgavanjem – pumpa).
U najtežim uslovima. Ulje posebno prilagođeno za
pokretanje pri niskim temperaturama (viskoznost za
niske temperature) kao i za upotrebu kod velikog
broja obrtaja motora (najbolja zaštita motora pri
visokim temperaturama, koju osigurava otporniji i
deblji sloj).
MANJE PAKOVANJE
VEĆE PAKOVANJE
• 2L
• 5L
• 20L
• 208L
Kat. broj: 86 71 013 783
Kat. broj: 86 71 013 784
Kat. broj: 86 71 013 785
Kat. broj: 86 71 013 786
Premium ulje 5W30
• Norme ACEA
• Vrsta ulja
• Verzija motora
• Upotreba
A3/B4/C4
Sintetičko
Benzinski i dizel motori poslednje generacije
sa direktnim ubrizgavanjem, sa filterom protiv
čestica (FAP) ili trostaznim katalizatorom.
U teškim uslovima. Ulje posebno prilagođeno za
pokretanje pri niskim temperaturama (viskoznost
za niske temperature). Ulje 5W30 osigurava
smanjenu upotrebu ulja i goriva kao i optimalnu
zaštitu motora pri visokim temperaturama (duži
intervali održavanja).
MANJE PAKOVANJE
VEĆE PAKOVANJE
• 5L
• 208L
Kat. broj: 86 71 018 457
Norm
RN07 e
20
Kat. broj: 86 71 018 458
5
TEČNOSTI ZA ODRŽAVANJE
VOZILA
Rashladna tečnost do -25 °C
• Prednosti
- Proizvod se upotrebljava cele godine do –25 °C, proizveden na Osnovi monoetilenskog glikola.
- Proizvod namenjen rashladnom sistemu motora hlađenih vodom. Garantuje visoku zaštitu protiv smrzavanja i odgovarajuće ispuštanje toplote.
- Sadrži antikorozijske dodatke izrađene na temelju organske tehnologije; odlično štiti protiv visokih temperatura, oksidisanja i korodiranja metalnih delova.
- Proizvod ne nagriza gume i plastične materijale koji se nalaze u rashladnom sistemu.
• Tehničke katrakteristike - Izgled; zelena tečnost
- Sastav: monoetilen glikol, antikorozivni dodaci, destilovana voda, zelena boja
- Ne sadrži nitrate (nitrite), amonokiseline,
fosfate ili borate
- Može se mešati sa svim originalnim
rashladnim tečnostima
- Tačka smrzavanja: -25 °C
PONUDA – Rashladna tečnost spremna za upotrebu
• 2L • 5L
• 25L
• 60L
• 215L
6
Kat. broj: 86 71 017 366
Kat. broj: 86 71 017 367
Kat. broj: 86 71 017 360
Kat. broj: 86 71 017 361
Kat. broj: 86 71 017 362
TEČNOST ZA ODRŽAVANJE
VOZILA
Rashladna tečnost do -35 °C
• Prednosti
• Tehničke karakteristike
- Koncentrovani proizvod izrađen na bazi monoetilenskog glikola i protivkorozijskih dodataka, štiti čitav rashladni sistem.
- Proizvod namenjen za rashladne sisteme i treba ga pre upotrebe RAZREDITI!
- Proizvod je prilagođen svim originalnim rashladnim tečnostima proizvođača vozila.
- Izgled: bistra tečnost plavo-zelene boje
- Sastav: etan 1,2-diol, sadrži alkohol.
- Tačka ključanja: iznad 160 °C
- Tačka smrzavanja kod 50% rastvora: -35 °C
PONUDA – Koncentrat
• 1L • 60L
• 215L
Kat. broj: 86 71 017 363
Kat. broj: 86 71 017 364
Kat. broj: 86 71 017 365
7
TEČNOST ZA ODRŽAVANJE
VOZILA
Kočiona tečnost
Sigurnost vaših kupaca
• Tehničke karakteristike
Tečnost za kočnice je hidroskopska (apsorbira vlagu, uključujući vlagu u vazduhu), sa mikroporoznošću zaptivnih uložaka, priključaka sistema za kočenje.
U tečnosti za kočnice ne sme biti više od 3,5% vode. Ako tu tečnost ne menjate redovno, ključanja za DOT 4 spušta se sa 240°C na 140°C. Upotrebljava se za kočione sisteme i sklopke svih vozila, jer su propisane sintetičke tečnosti jednakog kvaliteta, osim tečnosti na mineralnoj bazi, tip LHM (vozila Citroën). Kočiona tečnost DOT 4 odgovara normativima SAE i ISO 4925.
• Uslovi za upotrebu
• Upozorenje
Preporučujemo zamenu kočione tečnosti svake dve godine ili nakon pređenih 60.000 kilometara (poštujte uputstva proizvođača navedena u servisnoj knjižici vozila).
Kočiona tečnost veoma je korozivna (boja karoserije, aluminijumski naplaci...).
PONUDA
• 500ml
• 5L
• Bidon 25L
8
Kat. broj: 86 71 000 000
Kat. broj: 86 71 014 277
Kat. broj: 86 71 014 278
TEČNOSTI ZA ODRŽAVANJE
VOZILA
LHM
• Tehničke karakteristike: Kočione tečnosti LHM i mineralne hidraulične tečnosti
su zelene boje. Ne mešati sa ostalim vrstama tečnosti
u hidrauličnom sastavu amortizera, kočionom sistemu
i sastavu servo-upravljača vozila marke CITROËN čiji
su sklopovi (rezervoara, sastav cevi, itd) zelene boje.
Osigurava rad amortizera kočnica i servo-upravljača.
Odgovara normativima ISO 7308 i AFNOR 12640 M.
• Uslovi upotrebe
Hidrauličnu tečnost LHM treba zameniti nakon svakih
pređenih 90.000 km ili 3 godine. Tečnost LHM se ne sme
upotrebljavati u sistemu vozila koji sadrži sintetičke tečnosti.
U slučaju mešanja proizvoda DOT3/DOT4/DOT5 obavezno treba
isprazniti sastav (zameniti tečnost).
• Upozorenje Čuvajte tečnost u originalnoj ambalaži koja mora biti
hermetički zatvorena.
PONUDA
• 1L
Kat. broj: 86 71 014 264
• 1L
Kat. broj: 86 71 014 264
Hidraulična tečnost “Citroën”
• Tehničke karakteristike Tečnost narandžaste boje, upotrebljava se isključivo u
hidrauličnim sistemima vozila marke CITROËN koji imaju amortizeri
“Hidroaktiv 3”. Odgovara svakodnevnim i ekstremnim temperaturama
u sastavu od -40ºC do +130ºC.
• Način upotrebe
Ne upotrebljavajte tečnost u sistemima vozila koji sadrže sintetičke i
mineralne tečnosti. U slučaju mešanja sa proizvodima DOT4/DOT5.1
obavezno ispraznite sastav (zamenite tečnost).
• Upozorenje Čuvajte tečnost u originalnoj ambalaži koja mora biti
hermetički zatvorena.
PONUDA
• 1L
Kat. broj: 86 71 014 264
9
TEČNOSTI ZA ODRŽAVANJE
VOZILA
Tečnost za pranje stakla Motrio
• Obeležja
- ugodan miris
- narandžasta boja
- osigurava zaštitu od smrzavanja do - 10ºC ili do -25ºC ako je reč o koncentratu.
PONUDA
• 1L
• 2L
• 5L
• 20L
• 60L
• 200L
• 5L koncentrat
10
Kat. broj: 86 71 013 682
Kat. broj: 86 71 013 683
Kat. broj: 86 71 013 684
Kat. broj: 86 71 013 685
Kat. broj: 86 71 013 687
Kat. broj: 86 71 013 686
Kat. broj: 86 71 013 681
Gamme Lave-Glace Motrio
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
I
Univerzalna
manžetna osovine
Ušteda vremena od sat i po do dva sata: za postavljanje
manžetne više nije potrebno skidati osovinu.
• Manžetna
Samo jedan kataloški broj pokriva više
od 90% evropskog voznog parka svih
marki vozila. U kompletu sa stezaljkom i
mazivom.
Kat.broj: 86 71 002 726
• Konus
Dva konusa za montiranje različitih
prečnika; prilagodljivi su svim tipovima
zglobova.
Kat.broj: 8671002727
• Alat za montiranje
Novi alat za montiranje, posebno
osmišljen za postavljanje manžetne
Kat.broj: 8671002728
• Jednostavnost montiranja Dva konusa različita prečnika i alat za
montiranje omogućavaju prilagodljivost
svim tipovima zglobova.
• Optimalno trajanje
Novi kvalitetan i fleksibilan elastomer
osigurava visoku otpornost na uticaj
na unutrašnje delove, prilagođen svim
tipovima zglobova (sa jednim grlom, dva
grla ili bez grla), ugrađene vodilice za
zatezanje u produženim stezaljkama sa
optimalnim sastavom zatezanja.
• Odlična dinamična stabilnost Pri velikim brzinama nema efekta “lopte
za ragbi”.
• Jednostavno montiranje Svaki stepen ugradnje opisan je u
uputstvima (priloženim u svakom
kompletu).
11
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
I
Akumulator
• Prednosti proizvoda
- ne zahteva održavanje
- stabilnost i efikasnost
- izvrstan odnos kvaliteta i cene
- ručica za montažu
- odgovara normativu EN 60095
- garancija dve godine u ovlašćenoj Renault-ovoj mreži
• Upotreba
- akumulator je prilagođen za ugradnju u većini starijih
vozila (+5 godina) niske i srednje energetske složenosti.
- standardna oprema vozila
- svakodnevna upotreba vozila
Kataloška br.
Snaga
Tip
86 71 017 504
86 71 017 505
40 Ah 330 A
50 Ah 420 A
L1
86 71 016 915
50 Ah 420 A
L1 G
levi “+”
86 71 016 916
47 Ah 420 A
L1 B
Niski
akumulator
86 71 016 918
63 Ah 540 A
L2
86 71 016 919
50 Ah 600 A
L2 B
86 71 016 930
70 Ah 620 A
L3
12
Šema
Dimenzija
Obeležja
Niski
akumulator
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
• Praktični saveti
Akumulator je proizvod koji se vremenom istroši. Automatski se prazni i na taj način se
smanjuje njegov kapacitet električne energije.
Akumulator Motrio možete skladištiti do 12 meseci od datuma proizvodnje.
• Upotreba
Kataloška br.
I
Snaga
Tip
Šema
Dimenzija
Obeležja
86 71 017 820
(VRLA)
70 Ah 760 A
L3
Akumulator
za putnički
prostor
86 71 016 931
70 Ah 640 A
L3 G
levi “+”
86 71 016 932
65 Ah 720 A
L3 B
L3 BF
Niski
akumulator
86 71 016 934
80 Ah 600 A
L4
86 71 016 935
90 Ah 750 A
L5
86 71 016 936
110 Ah 720 A
D2
86 71 016 937
40 Ah 300 A
E2
13
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
Grejači
• Upotreba
Grejači Motrio osiguravaju pokretanje
hladnog dizel motora tako brzo kao da je reč o
benzinskom.
Grejač ne deluje samo na stepen predgrejavanja
i pokretanja motora, nego još 180 sekundi nakon
pokretanja, što štiti okolinu i motor.
• Važno
• Prednosti proizvoda
• Savet
I
100%
P
VOZ OKRIVEN
NOG
PA R K O S T
A
Grejači Motrio sa dva navoja osiguravaju
optimalno zagrevanje, i kontrolu namotaja koji
služi kao zaštita nivoa predgrevanja.
Pouzdanost i trajnost. Sklop grejača omogućava
potpunije i tiše izgaranje goriva na nivo grejanja.
Zamućenost izduvnih gasova smanjena je za
40%. Odmah nakon pokretanja, motor radi tiše,
a količina izduvnih gasova znatno je smanjena.
Zahvaljujući takvom laganom načinu pokretanja,
produžuje se trajnost motora.
Kontrola grejača preporučuje se nakon svakih
30.000 do 60.000 pređenih kilometara, pomoću
uređaja za brzo testiranje grejača (nije potrebno
skinuti grejače), osigurava pouzdano pokretanje
hladnog motora.
Najčešći kataloški brojevi:*
Kat. br.
86 71 004 847
86 71 004 848
86 71 004 901
86 71 004 853
86 71 005 876
86 71 004 849
86 71 004 845
86 71 004 893
86 71 004 892
14
Marka
PSA
PSA
Renault
Renault
PSA
PSA / Renault
VW
Renault
VW
Motor
XUD7 - XUD9 - DJ5T
D8W
F8Q
F9Q - K9K
DW10TD
TUD3 - S8U
1.6D - 1.9D
G8T
1.9 TDI
Vozilo
205, 306, Xara, Berlingo
106, 206, Saxo
Clio II, R21
Clio II, Laguna II, Logan
206, 307, C5
106, AX, Master I
Golf 1,2,3
Laguna I, Espace III
*VIŠE KATALOŠKIH BROJEVA MOŽETE PRONAĆI NA www.motrio.net
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
SVEĆICE F3+1
Svećica F3+1 je najnoviji tehnološki proizvod sa četiri
elektrode prilagođen sve većem broju vozila.
Tri kataloška broja pokrivaju više od 80% voznog parka.
I
100%
P
VOZ OKRIVEN
NOG
PA R K O S T
A
• Karakteristike Veći tehnički uložak:
Svećica F3+1 pouzdanija je, jer ima četiri elektrode
sa tehnologijom double-cuivre i tehnologijom kliznog varničenja.
Veća pouzdanost:
Pouzdanost osigurava veza glavne elektrode na masi i tri manje elektrode
protiv zagađenja, a samim tim omogućuje se bolje izgaranje.
Veća sigurnost:
Veza dve strukture - glavne i bočne elektrode utiču na smanjenje emisije
izduvnih gasova koje zagađuju sredinu.
Bolja prilagodljivost: Glavna elektroda može se prilagoditi tako da potpuno odgovara svim
tipovima vozila.
Paleta svećica F3+1 odgovara sledećim kataloškim brojevima normalnih svećica MOTRIO:
Kat.broj
F3+1
Klasičan
kataloški broj*
86 71 004 068
86 71 004 050
86 71 004 049
86 71 004 058
86 71 004 059
86 71 004 069
86 71 004 044
86 71 016 879 86 71 004 893
86 71 004 060
86 71 005 669
86 71 014 186
86 71 004 070
86 71 004 081
86 71 005 662
86 71 004 086
Kat.broj
F3+1
86 71 016 880
86 71 016 881
86 71 016 882
86 71 016 883
*VIŠE KATALOŠKIH BROJEVA MOŽETE PRONAĆI NA www.motrio.net
Klasičan
kataloški broj*
86 71 005 971
86 71 004 080
86 71 005 670
86 71 005 674
86 71 004 083
86 71 004 071
86 71 004 081
86 71 004 084
86 71 004 085
86 71 004 087
86 71 004 051
86 71 004 054
86 71 004 065
86 71 004 047
86 71 005 672
Kat.broj
Klasičan
F3+1
kataloški broj*
86 71 016 884 86 71 004 063
86 71 004 062
86 71 004 052
86 71 004 067
86 71 004 056
86 71 004 061
86 71 016 885
86 71 004 045
86 71 004 078
86 71 004 066
86 71 004 046
86 71 004 073
86 71 004 048
86 71 016 886
86 71 005 677
86 71004 057
86 71 004 055
86 71 016 887
86 71 004 077
15
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
Sijalice
Paleta sijalica za sve tipove vozila.
16
I
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
I
Kompleti sijalica
Kompleti sijalica:
Kat. broj: 86 71 000 018
Kat. broj: 86 71 017 107
Kat. broj: 86 71 017 108
Kat. broj: 86 71 017 109
CE
H1
H4
H7
P21/5, P21, R5W, C5W, W5W
P21/5, P21, R5W, C5W, W5W
P21/5, P21, R5W, C5W, W5W
P21/5, PY21W, R5W, C5W, W5W
Stalak za sijalice
Popunjavanje i brza usluga radionice!
Skladištenje i optimalna vidljivost!
Kat. broj
86 71 000 003
86 71 000 004
86 71 000 006
86 71 000 008
86 71 000 009
86 71 000 010
86 71 000 012
86 71 000 014
86 71 000 007
Oznaka
Motrio H4
Motrio H7
Motrio P21W
Motrio P21/5W
Motrio R5W
Motrio C5W
Motrio W5W
Motrio W1 2W
Motrio PY21W
Količina
5
15
26
30
20
20
20
20
4
Kat. broj: 86 71 018 213 (zajedno 160 sijalica)
17
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
Metlice brisača
Jednostavan način označavanja kataloškim brojevima.
Dobar odnos kvaliteta i cene.
• Karakteristike Tehnologija BMT i metalno-plastična izrada osiguravaju
efikasno brisanje stakla.
• Prednosti
Metlica brisača jedan je od najzastupljenijih proizvoda u
ponudi Motrio, 15 kataloških brojeva pokriva 95% vozila
u Evropi sa klasičnim brisačima stakla.
• Pakovanje Jedan brisač u kutiji.
Kat. broj
86 71 000 030
86 71 000 031
86 71 000 032
86 71 000 033
86 71 000 034
86 71 000 035
86 71 000 036
86 71 000 037
86 71 000 038
86 71 000 039
86 71 003 376
86 71 003 377
86 71 012 103
86 71 012 104
86 71 012 105
86 71 012 106
86 71 012 107
86 71 013 624
86 71 013 625
86 71 013 626
86 71 013 627
Dimenzija
350
400
450
465
500
520
550
600
650
451
550
280
451
550
601
601
651
350
400
520
575
I
Spojler
spojler
spojler
spojler
spojler
spojler
Komplet klasičnih
metlica brisača
Sadrži:
Kat. broj
86 71 000 031
86 71 000 032
86 71 000 034
86 71 000 035
86 71 000 036
86 71 000 037
86 71 000 038
86 71 000 039
18
Dimenzija
400
450
500
530
550
600
600 spoiler
650
Količina
5
20
20
10
10
5
4
4
Za 78
Kat. broj: 86 71 017 001 Za 78 metlica brisača
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
I
Elastične metlice brisača
• Karakteristike • Prednosti • Pakovanje - ujednačen pritisak zahvaljujući namenskom
vretenastom ulošku.
- struktura nove generacije ravnih brisača.
- veća otpornost na hladnoću
- zvučna i vizuelna udobnost.
- optimalna efikasnost brisanja.
- odličan nivo kvaliteta i cene u poređenju sa originalnim
proizvodima drugih marki.
- alternativa ravnom brisaču iz ponude originalnih
rezervnih delova.
- odgovara većini vozila
- dve metlice brisača u kutiji.
Komplet metlica brisača –
prednjih
Jedan kataloški broj 86 71 018 228 sadrži:
24 elastične metlice brisača
Kataloški brojevi u kompletu:
Peugeot 307
Peugeot 207
Peugeot 407
Citroën C4
Citroën Xsara Picasso
Peugeot Partner / Citroën Berlingo
Volkswagen Golf5 / Golf6 / Passat6
Volkswagen Golf4 / Polo4
Kat. broj
86 71 018 225
86 71 018 224
86 71 018 220
86 71 018 221
86 71 018 223
86 71 018 240
86 71 018 241
86 71 018 227
86 71 018 239
86 71 018 243
86 71 018 242
86 71 019 494
Kat. broj: 86 71 018 221 (x5)
Kat. broj: 86 71 018 220 (x4)
Kat. broj: 86 71 018 223 (x4)
Kat. broj: 86 71 018 224 (x4)
Kat. broj: 86 71 018 239 (x3)
Kat. broj: 86 71 018 240 (x2)
Kat. broj: 86 71 018 241 (x1)
Kat. broj: 86 71 018 227 (x1)
Vozilo
C4 Picasso
C4
207/Focus 2
307
407
Partner/Berlingo
Golf5/Golf6/Passat6...
Golf4/Polo4/Mazda3/Bora
Xsara Picasso
Scenic 2 ph2
Megane 2 ph2
Modus
Dimenzija
750/750
700/600
650/430
700/650
700/700
650/400
600/475
530/475
650/650
650/550
600/450
700/650
19
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
100%
P
VOZ OKRIVEN
NOG
PA R K O S T
A
Kočione pločice
Sigurnost kupaca znatno zavisi od
efikasnosti kočionog sistema na vozilu. Šta
više, pre svega zavisi od kvaliteta kočionih
pločica i pažljivo ispitanih materijala na
trenje, što osigurava njihovu optimalnu
efikasnost.
Efikasnu kontrolu i nadzor cele palete
proizvoda na različitim tržištima propisuje
normativ ECE R90. Kočione pločice Motrio
odgovaraju standardima ECE R90.
Nečujne kočione pločice
• Kočiona površina, frikcijski materijal.
• Visok nivo sigurnosti kočionih pločica
osigurava poslednji tehnološki stepen
razvoja američkog sastava “NUCAP Retention
System” sa klasičnim brisačima stakla.
• Metalni nosač frikcijskog materijala “zubi”,
koji osiguravaju bolju otpornost i sprečavaju
koroziju frikcijskog materijala.
I
PONUDA*
Kat.broj
8671016173
8671016582
8671014265
8671016656
8671016635
8671016680
8671016177
8671016188
Model
R19, Express, Clio, Twingo, Megane, Scenic, Thalia, Logan
Megane, Scenic, Megane II, Scenic, Clio III , Modus
Kangoo
Megane II
Megane II, Laguna II
Megane II, Laguna II
Clio I, Clio II,Laguna I, Megane, Scenic, Safrane
Megane, Scenic, Audi A4, Peugeot, Seat, VW
Kočioni diskovi
Sigurnost vaših kupaca
Preporuka
Kontrola i dijagnoza pri svakom zahvatu. Zamena pri svakoj trećoj
zameni kočionih pločica ili nakon svakih pređenih 60.000 kilometara.
Pakovanje: dva komada
PONUDA*
Kat.broj
86 71 000 083
86 71 005 976
86 71 000 084
86 71 000 085
86 71 005 975
86 71 005 977
20
Model
Clio, Megane, R19 238x12
Clio, Megane, R19 259x17,7
Clio, Twingo 238x8
Clio, Megane, R19 238x20
Megane, Scenic, Renault Laguna 280x21,8
Laguna, Megane 262x19,6
*VIŠE KATALOŠKIH BROJEVA MOŽETE PRONAĆI NA www.motrio.net
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
Cev kočnica
Sigurnost vaših kupaca
I
100%
P
VOZ OKRIVEN
NOG
PA R K O S T
A
Preporuka
Kontrola i dijagnoza pri svakom zahvatu na vozilu.
Pakovanje: jedan komad
PONUDA – Rashladna tečnost
spremna za upotrebu*
Kat.broj
86 71 012 290
86 71 012 262
86 71 000 265
86 71 000 276
Model
Twingo
Clio I F. 1,2,3
R19
Megane, Scenic
Komplet kočnica
Sigurnost vaših kupaca
Preporuka
Redovna kontrola nakon pređenih 80.000 kilometara.
Pakovanje: dva komada
PONUDA*
Kat.broj
86 71 012 992
86 71 003 654
86 71 012 990
86 71 003 652
86 71 012 993
Model
Megane I (bendix)
Clio (bendix)
Twingo (lucas)
Clio I (bendix)
Megane, sa ABS (bendix)
*VIŠE KATALOŠKIH BROJEVA MOŽETE PRONAĆI NA www.motrio.net
21
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
Filter za ulje
Filter za ulje uklanja nečistoće iz motornog ulja pa tako omogućava bolje
podmazivanje. Reč je o metalnim česticama koje se pojavljuju pri radu motora,
kao ostatak sagorevanja i posledica oksidacije, kao i česticama prašine iz okoline.
I
100%
P
VOZ OKRIVEN
NOG
PA R K O S T
A
Preporuka
Zamena filtera za ulje, pri svakom menjanju ulja.
PONUDA*
Kat.broj
86 71 002 274
86 71 005 907
86 71 002 046
86 71 002 052
86 71 002 648
86 71 000 210
86 71 004 294
Model
Clio, Laguna, Megane, R19
Clio, Twingo
Opel Ascona, Astra, Corsa, Kadett, Omega, Vectra
VW Polo, golf II, Passat
Espace, Laguna, Master, R21, Safrane, Trafic
Nissan
VW, Škoda, Seat, Audi
Filter za benzin i naftu
Filter za gorivo, benzin i naftu, osigurava dovod čistog goriva u motor.
Nečistoća može prouzrokovati preveliku potrošnju goriva i lošiji rad motora.
PONUDA – FILTER BENZINA*
Kat.broj
86 71 002 344
86 71 002 341
86 71 005 915
86 71 002 353
86 71 002 074
86 71 002 343
86 71 003 338
22
Model
Clio, Espace, Laguna, Megane, Scenic, Twingo, Citroen Berlingo, Xsara;
Peugeot 106, 206, 306, 406, 605, 806
Clio, Espace, R19, R25,Safrane, Trafic; Citroen XM; Peugeot 205, 309, 405, 605; Seat Ibiza;
VW Golf II, Golf III, Golf Variant, Jetta, Passat, Passat Variant, Polo
Megane, Twingo
Opel Astra, Omega, VW Polo
Clio, Espace, R5,Citroen AX, CX; Peugeot 106, 206, 306, 406; Ford Fiesta, Escord
Opel Astra, VW Polo; Fiat Tipo, Panda; Citroen AX, CX; Peugeot 106
Nissan
*VIŠE KATALOŠKIH BROJEVA MOŽETE PRONAĆI NA www.motrio.net
POTROŠNI PROIZVODI
ODRŽAVANJE
Filter za naftu
PONUDA*
Kat.broj
86 71 005 919
86 71 005 918
86 71 002 067
86 71 002 064
86 71 005 917
I
100%
P
VOZ OKRIVEN
NOG
PA R K O S T
A
Model
Laguna, Megane, Scenic 05
Espace, Laguna, Trafic
Clio, Master
Clio, Megane, Scenic
Clio, Megane, Scenic, Trafic
Filter vazduha
Filter vazduha ima dvostruku funkciju. Čisti usisani vazduh, jer zadržava prašinu i čestice koje
povećavaju trošenje, smanjuje buku motora, poboljšava njegove performanse, osigurava
normalnu potrošnju goriva i nivo zagađenja koji odgovara propisanim normama.
PONUDA*
Model
Hladilna
tekočina
Kat.broj
86 71 002 476
86 71 002 470
86 71 002 474
86 71 005 913
86 71 002 479
86 71 005 914
Clio, Twingo
Espace, Megane, R19, R21,Trafic, Citroen CX
Clio, R19, R21
Megane, Scenic
Clio, R19
Clio, Kangoo, Megane
Filter prezračivanja (kabine)
PONUDA*
Kat.broj
86 71 012 063
86 71 012 071
86 71 012 065
86 71 012 064
86 71 012 073
86 71 012 070
Model
Megane
Laguna
Megane
Megane
Espace III
Scenic
*VIŠE KATALOŠKIH BROJEVA MOŽETE PRONAĆI NA www.motrio.net
23
PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE
KLIMA UREĐAJA
Motrio - stručnjak za održavanje klima uređaja svih brendova vozila
Ulja za rashladne uređaje
Osnovna uloga ulja je podmazivanje pokretnih delova
(kompresor) ali i:
- hlađenje kompresora
- pojačano zaptivanje pojedinih delova
- uklanjanje insekata
Izbor odgovarajućeg maziva važan je za efikasnost i trajnost klima
uređaja.
Komplet Motrio obuhvata tri plastične boce sintetičkog ulja PAG koje
je kompatibilno sa plinom R134A (tri kataloška broja, prema tri tipa
viskoziteta)
240 ml boca za doziranje u milimetrima, što osigurava precizno
ubrizgavanje ulja
• viskozitet 46:
• viskozitet 100:
• viskozitet 125:
Kat. broj 86 71 003 482
Kat. broj 86 71 003 483
Kat. broj 86 71 003 484
•
•
•
Komplet za ubrizgavanje ulja
Za ubrizgavanje ulja putem priključka za klima uređaj, osmislili smo
komplet koji sadrži pištolj za ubrizgavanje ulja i posebna tri priključka
obzirom na viskozitet ulja (svaki priključak (cev) označen je bojom koja
odgovara viskozitetu).
Prednosti kompleta
Sastav “boca + pištolj za ubrizgavanje” nudi najprikladniju uslugu:
zaštitu (od vlage), preciznost (ubrizgana količina), brzinu zahvata u
upotrebi sa ostalim sistemima koji uzrokuju mehaničke kvarove
povezane sa neodgovarajućim ili zagađenim uljem.
Kat. број 86 71 003 480
24
PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE
KLIMA UREĐAJA
Komplet tečnosti za otkrivanje
propusnosti – zaptivka klima-uređaja
Tečnost za otkrivanje propusnosti u sastavu klima-uređaja je fluorescentna.
Propusnost otkrivamo pomoću ultravioletnog svetla. Tečnost za otkrivanje
propusnosti prodajemo u boci, za koju upotrebljavamo isti pištolj kao i za
ubrizgavanje ulja.
• Jedna boca tečnosti za otkrivanje propusnosti od 240 ml dovoljna je za
32 zahvata (32 doze po 7,5 ml za 32 vozila)
Kat. број 8671003485
Komplet tečnosti za otkrivanje
tragova propuštanja boja klima-uređaja
Prednosti kompleta
• Osigurava brz i jednostavan zahvat (lakši pristup...). Štiti tečnost za otkrivanje
propusnosti od vlage (nema neposrednog dodira sa vazduhom).
• Sprečava greške pri ubrizgavanju tečnosti u sastav klima-uređaja.
• Zahvaljujući boci i pištolju koji osiguravaju odgovarajuće doze, ubrizgava
se tačna količina tečnosti.
• Komplet Fluide traceur: • Pištolj za ubrizgavanje*:
• Priključak*: Kat.број: 86 71 003 481
Kat.број: 86 71 013 688
Kat.број: 86 71 013 179
*omogućuje zamenu delova u slučaju loma, oštećenja ili gubitka
Sredstvo za čišćenje boja
klima-uređaja
Omogućuje pouzdanu proveru da li je oštećeno mesto uspešno
popravljeno.
• UV detektor za čišćenje po karakteristikama je najbolje sredstvo za
uklanjanje mrlja na tržištu.
• Jednostavan raspršivač (sprej) pouzdano uklanja sve mrlje od tečnosti za
otkrivanje propusnosti.
• Nije otrovan, kancerogen, i zapaljiv. Biorazgradiv je i ne sadrži FCC. Ne
oštećuje plastiku, gumu, metalne i nemetalne delove.
• Uslovi upotrebe: nakon otkrivanja oštećenog mesta, pomoću spreja
uklonite tragove fluorescentne tečnosti za otkrivanje propusnosti, zatim
ponovo UV kontrolnim svetlom proverite mesto propusnosti. Ako ne
vidite svetlost, popravak je uspeo.
Kat. број: 86 71 013 628
25
PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE
KLIMA UREĐAJA
Kovčeg Clim Box
Neophodni proizvodi u radionici.
Zaptivke i nastavke treba zameniti nakon svakog zahvata na sistemu klimauređaja (demontiranje, punjenje klima-uređaja). Kovčeg vam obezbeđuje
zalihu celokupne ponude zaptivaka i nastavaka.
• Sadržaj:
alat za demontiranje
34 nastavaka
15 čepova HP
15 čepova BP
komplet 169 zaptivaka i nastavaka
za sve vrste vozila
Kat.број: 86 71 013 838
Kat.број
86 71 003 486
86 71 003 490
86 71 014 439
86 71 003 491
86 71 014 440
86 71 003 492
86 71 014 441
86 71 003 493
86 71 014 442
86 71 014 444
86 71 014 443
86 71 014 445
86 71 014 446
86 71 014 447
86 71 014 448
86 71 014 449
Opis
Količina
Zaptivak 6,80 mm
4
Zaptivak 7,65 mm
30
Zaptivak 11,00 mm
6
Zaptivak 10,82 mm
10
Zaptivak 13,60 mm
2
Zaptivak 14,00 mm
10
Zaptivak 16,50 mm
2
Zaptivak17,70 mm
15
Zaptivak 20,22 mm
35
Zaptivak 17,00 mm
12
Zaptivak 11,00 mm
12
Zaptivak 11,05 mm
15
Zaptivak 13,65 mm
8
Zaptivak 16,51 mm
2
Zaptivak 11,05 mm
6
Čep izlaza visokog
15
pritiska
86 71 014 450 Čep izlaza niskog
15
pritiska
86 71 014 451 Ventil R134
30
86 71 014 452 Ventil R12
4
Prodaja zaptivaka po komadu
Zaptivci se mogu kupiti i pojedinačno.
26
Kat.број
86 71 003 487
86 71 003 495
86 71 003 488
86 71 003 501
Opis
Zaptivak 6,73 mm
Zaptivak 7,65 mm
Zaptivak 9,00 mm
Zaptivak poliester
PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE
KLIMA UREĐAJA
Kalibrisani nastavci
• Grupa proizvoda koja pokriva 98% voznog parka u Evropi obuhvata:
Komplet (kataloški broj: 861003478), u kome se nalazi celokupna ponuda:
- 12 različitih grupa kalibrisanih nastavaka za vozila svih brendova
postavljeno je u kutiju tako da svaka grupa sadrži tri kalibrisana
nastavka.
U kutiji se nalazi slikovni prikaz, koji opisuje njen sadržaj sa slikom
svakog sastavnog dela:
- kataloški broj dva alata za skidanje i postavljanje 13 grupa kalibrisanih
nastavaka, koji su u posebnim vrećicama. Kalibrisane nastavke potrebno
je menjati:
- kada uz pomoć brze dijagnostike ustanovimo stanje klima-uređaja
nakon promene sledećih sastavnih delova sistema klime (kompresor,
kondenzator, isparivač, cevi)
- u slučaju Retrofit zahvata (prelaz klimatskog protoka iz sastava R12
na R134a)
Kat. broj: 8671003478
Zaptivci
• Grupa proizvoda koji pokrivaju 98% voznog parka u Evropi obuhvata:
Komplet sa celokupnom ponudom:
- 24 različitih zaptivaka – u kutiji se nalazi slikovni prikaz koji opisuje
sadržaj, sa slikom svakog sastavnog dela:
- jedno mazivo zaptivka
Kat. broj: 86 71 003 479
27
MEHANIČKI PROIZVODI
Pumpa za vodu
100% P O K R IV
ENO
V O Z N O G PA R S T
KA
• Opis proizvoda Pumpa za vodu obezbeđuje protok rashladne tečnosti u rashladnom sistemu vozila.
Pokreće je remen dodatne opreme. Pumpu za vodu treba promeniti pri zameni garniture remena.
• Koristi
Pumpe za vodu predstavljaju veliki prodajni potencijal i mogućnost zarade. Obično se menjaju u
slučaju kvara ili pri zameni remena, nakon većeg broja pređenih kilometara, kod relativno starijih
vozila (u proseku starijih od pet godina).
Lojalnost kupaca ovlašćenoj servisnoj mreži je slaba u tom razdoblju. Svako nastojanje da se zadrži
što veći broj starijih vozila i njihovih vlasnika u Renault-ovoj servisnoj mreži povećava prodaju pumpi
za vodu.
• Prednosti
Prednost pumpe za vodu je u tome što odgovara svim tehničkim normama i propisima proizvođača.
• Novo
75 novih kataloških brojeva
ATRAKTIVNA PONUDA*
Kat.broj:
86 71 019 519
86 71 019 520
86 71 017 742
86 71 017 743
86 71 017 773
Clio III, Megane III, Laguna III
Clio, Twingo
Trafic 1.9D, Laguna 2.0 in 1.9d, Megane 2.0 in
1.9dti + dCi, Clio II 1.9D, Kangoo 1.9 dTi +dC
Express, Clio, Megane, Kangoo vsi 1.4
Kangoo II, Logan oba 1.4 + 1.6
Remen dodatne opreme
• Opis proizvoda Remen alternatora prenosi kretanje motora na dodatne sklopove vozila. Prvo je reč o alternatoru,
pumpi za vodu, kompresoru klima-uređaja...Iako je razmerno jednostavan, zaslužuje potpunu pažnju
mehaničara, stručnjaka. Nepravilna napetost ili istrošenost uzrokuje pregrevanje motora, odnosno
njegovo uništavanje.
• Koristi
Ovi proizvodi se, jednako kao i remen prenosa menjaju nakon velikog broja pređenih kilometara.
Reč je dakle o relativno starijim vozilima, u proseku više od pet godina. Vlasnici tih vozila napuštaju
ovlašćenu Renault-ovu servisnu mrežu. Svako nastojanje da se zadrži što veći broj starijih vozila i
njihovih vlasnika u Renault-ovoj servisnoj mreži povećava prodaju remena.
ATRAKTIVNA PONUDA*
Kat.broj:
86 71 001 848
86 71 001 898
86 71 001 899
86 71 008 057
28
Clio II (2004-2005), Kangoo (2001-2004), Master Furgon (1998-2001), Megane (2002-2005)
Laguna, Laguna II, Thalia, Trafic
Megane (1996-1999)
Clio (1991-1996), Megane (-2000)
*VIŠE KATALOŠKIH BROJEVA MOŽETE PRONAĆI NA www.motrio.net
MEHANIČKI PROIZVODI
100% P O K R IV
ENO
V O Z N O G PA R S T
KA
Komplet remena
(remen + zatezači)
• Opis proizvoda Pogonski remen ili kod starijih tipova vozila pogonski lanac upravlja
bregastom osovinom koja otvara i zatvara usisne i izduvne ventile.
Pogonski remen ili remen sastava prenosa ima određen broj "zuba",
zbog toga se u govoru pojavljuje termin zupčasti remen. Kod lanaca su zube
zamenili članci iako lanci imaju duži vek trajanja, proizvođači motora se odlučuju
za pogonske remene. Nastavci su jednostavniji, rad motora je tiši. U slučaju
preopterećenja remena, dešava se njegovo pucanje, a zatim dolazi do uništenja
motora. Isti rezultat uzrokuje premalo napet remen. U tom slučaju remen
"preskače", upravljanje ventilima, jer nije usklađeno sa radilicom, pa može doći
do vrlo teških kvarova na motoru. Zbog toga treba proveravati stanje i napetost
pogonskog remena. Merenja se uvek vrše pri hladnom motoru i sa posebnim
alatom.
• Pregled
Proizvođač motora u servisnoj knjižici, tačno propisuje kada treba zameniti
remen odnosno lanac. Propisana zamena remena sistema prenosa je nakon
pređenih 70.000 do 120.000 pređenih kilometara ili nakon pet godina.
• Ne zaboravite
- zabranjena je ugradnja korišćenih remena
- ako je napetost premala, remen treba zameniti, te slediti uputstva
proizvođača.
ATRAKTIVNA PONUDA*
Kat.broj:
86 71 019 546
86 71 019 547
86 71 019 548
86 71 019 549
Megane II, Laguna II, Scenic II
Clio II et III , Kangoo I, Logan
Clio Campus, Megane I, Scenic II
Espace IV, Laguna I, Master II, Trafic II, Vivaro
Utezi i ventili
ATRAKTIVNA PONUDA*
Ventili Motrio
TR413
TR414
TR414
TR418
ČEL.
ALU.
Kataloški br.
86 71 018 807
86 71 018 808
86 71 018 809
86 71 018 810
Naplaci
Rub
Čel. Alu Uski Tanki




5g
86 71 018 ... 862
86 71 018 ... 872
10 g 15 g 20 g 25 g 30 g 35 g 40 g 45 g 50 g 55 g 60 g
x100
x50
863 864 865 866 867 868 869 870 871
873 874 875 876 877 878 879 880 881
-
*VIŠE KATALOŠKIH BROJEVA MOŽETE PRONAĆI NA www.motrio.net
29
MEHANIČKI PROIZVODI
Amortizer
• Opis proizvoda Amortizeri imaju značajnu ulogu kod prijanjanja vozila uz put i kod efikasnog upravljanja. Važan su
element sigurnosti: ispravni amortizeri zajedno sa gumama i kočionim sistemom na vozilu, ključni su
činioci sigurnosti. To je glavni argument za kontrolu i prodaju amortizera. Zadatak amortizera je lagano
zaustavljanje opruga i spečavanje ljuljanja vozila. Amortizeri dakle značajno doprinose pravilnom
prijanjanju vozila uz put, efikasnosti kočnica i udobnosti putnika u vozilu. Amortizere treba proveriti, čim
se primete znakovi istrošenosti. Istrošeni ili nekvalitetni amortizeri, ne mogu uspostaviti optimalan kontakt
vozila sa podlogom ispod njega. Uništeni amortizeri uzrokuju poskakivanje vozila na putu. Vozilo čije gume
nisu u stalnom dodiru sa podlogom lošije koči. Zahvaljujući hidrauličnom sistemu, klip amortizera klizi po
cilindru i na taj način snabdeva amortizer vazduhom, uljem ili plinom. Klipni ventili dozvaljavaju protok ulja,
odnosno spečavaju ljuljanje i pomeranje točka.
• Novo
Preporučujemo pregled nakon pređenih 20.000 kilometara odnosno pri svakoj zameni guma i zahvatu
na kočionom sistemu. Zamena je u proseku potrebna nakon pređenih 80.000 kilometara. Trošenje
amortizera se obično događa tako da vozač to i ne prepozna. Svaki „neispravan“ amortizer, treba zameniti
što pre.
• Pakovanje
dva komada
PONUDA
Kat.broj:
86 71 014 560
86 71 017 494
86 71 013 011
86 71 000 834
86 71 014 489
Prednji (PAR)
Zadnji (PAR)
Zadnji (PAR)
Prednji (PAR)
Zadnji (PAR)
Clio
Laguna
Megane
Clio
Scenic, Megane
Kat.broj:
86 71 014 535
86 71 014 561
86 71 013 012
86 71 013 017
86 71 014 490
Prednji (PAR)
Prednji (PAR)
Prednji (PAR)
Zadnji (PAR)
Zadnji (PAR)
Laguna
Clio
Megane
Laguna
Clio
Ležaj
• Opis proizvoda Uopšteno, točkovi su montirani na dvorednim ležajevima (kugle i valjci).
Na prednjim točkovima se nalaze kuglični ležajevi, koji ublažavaju
promene uglova točkova na zavojima, pa se zbog izloženosti većim
opterećenjima brže istroše. Na zadnjim točkovima nalaze se
konusno-valjčani ležajevi, koji prenose veća opterećenja.
• Upotreba
Ležajeve menjamo nakon pređenih 80.000 do 120.000 km. Treba ih zameniti istovremeno na obe strane, bilo na prednjoj ili zadnjoj
osovini - dakle u parovima.
• Različiti modeli Kat.broj: 86 71 006 167
30
Beleške
31
www.motrio.net
Učinili smo sve kako bi sadržaj ovog kataloga pri štampanju bio verodostojan i ažuriran. U okviru politike stalnog usavršavanja proizvoda,
Renault zadržava pravo promene predstavljenih proizvoda u bilo kom trenutku.
Renault Nissan Srbija d.o.o.
Postprodaja – marketing postprodaje
Omladinskih Brigada 90v, 11070 Beograd
januar 2012
Download

potrošni proizvodi i održavanje