На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63, став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС" бр.124/2012) Комисија за спровођење поступка јавне наручиоца : ЈКП „Новосадска
топлана“, Нови Сад, врши
ДРУГУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РУЧНИ АЛАТ, АЛАТ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН,ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР ЗА
АЛАТ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ,
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: I-42/14
Ручни алат, алат на електрични
погон,припадајући прибор за алат, средстава и опрема за заваривање, у отвореном
поступку, јавна набавка број: I-42/14, мења се тако што се мења Образац број 4.(Образац
Конкурсна
документација
за
јавну
набавку
:
структуре цене), Образац број 10. ( Подаци о добрима која се нуде) и Техничка спецификација.
Обрасци који су измењени као и техничка спецификација дати су у прилогу .
Приликом достављања понуда морају бити достављени обрасци који су дати у овој измени
ЗА КОМИСИЈУ
Душан Теофиловић
1 / 38
ПРИЛОГ 1
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
2 / 38
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
РУЧНИ АЛАТ
ред.бр
ој
добро
Јед.ме
ре
количина
Цена по јединици
мере без ПДВ-а
Укпна цена без ПДВ-а
(4х5)
4
5
6
1
2
1
Makaze za lim, PELIKAN, desne-leve,
300mm
Ram za testere sa reznim listom
300mm-bonsek/530mm
kom
3
kom
10
Ispitivač napona, VDE, 150-250V, crni
0,5x3,0x146
Indikator napona 100mm, veliki p12
kom
107
kom
45
Set turpija za ključeve, drvena drška,
100mm/6kom
ZEBRA odvijač udarni prih.za klj.šlic
0,8x4,5x90
kom
2
kom
16
7
ZEBRA odvijač udarni prih.za klj.šlic,
1,2x7,0x125
kom
16
8
ZEBRA odvijač udarni prih.za klj.šlic
1,6x9,0x150
Set ZEBRA odvijača prihv.za klj.4šlic.
Set ZEBRA odvijača prihv.za klj.2PH
Klešta za cevi za vodu, papagajke
COBRA, L 250mm, 07150223
ZEBRA Vodoinstalaterska klješta,
papagajke, 250mm, prihvat 2", dugme
za brzo i precizno podešavanje, DIN
ISO 8976, glava obavezno hromirana,
dvokomponentna drška
Klješta za sečenje klavirke žice fi
2mm, sa obloženom
dvokomponentnom ručkom 160mm,
Induktivno kaljene, glava obavezno
hromirana
Klešta za cevi, S-čeljust kovana, 3'', L
640mm
Francuski ključ 0-24mm, L
236mm,071522108
Set ZEBRA duplih okastih ključeva,
OK8-32, 10kom. POWERDRIV
princip sa zobljenim unutrašnjim
uglom DIN 838/ISO3318
Set ZEBRA dulplo-viljuškastih
ključ.OK6-32/10 kom na plastičnom
preklopivom nosaču koji se montira na
zid.
kom
16
kompl
kompl
kom.
7
7
5
kom.
9
kom.
1
kom.
2
kom
3
kompl
2
kompl
2
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
3 / 38
18
Garnitura brzih ključeva 19-24
kompl
1
19
ZEBRA Okasto viljuškasti ključ sa
račnom OK10, dužine 159mm, debljine
7,3mm art 071425110
Set ZEBRA nasadnika 1/2', 6-ugaoni
OK10-32, 23kom. Podloga tvrda pena
sa obaveznim efektom stezanja protiv
ispadanja. Račna sa fino nazubljena, 72
zuba, 5stepeni rotirajući ugao, sa
dvokomponetnom drškom, obavezno
garantovati za rezervni set za
mogućnost reparacije glave. Promena
smera samo zakretnim prstenom, bez
preklopnika.
Set ZEBRA ugaonih imbus
ključeva/1,5-10/ 9 kom.
Set ZEBRA ugaonih imbus ključevadugi/1,5-10/9 k.
Nasadni šrafciger ključevi od 8-17 (8
kom) drška dvokomponentna, uljno
otporna, Prihvat DIN 475/2, norma
3125
Rucni pištolj za kartuše 310ml,
mehanizam bez zubaca
Farbarski pištolj, najlon lonče 600ml,
dizna 1,4mm, 389170314
kom
1
kompl
1
kompl
3
kompl
1
kompl
2
kom
4
kom
1
Pneumatski pištolj za izduvavanje sa
nakrivljenom mlaznicom,
plastični/90mm 07149220
Razvodnik trokraki, 1/2'' 06991412
Air 3-way distributor, pneumatic
06991438
Brza spojka ženska mesing/spoljašnji
navoj R1/2'
Brza spojka ženska/priključak za crevo
9mm
Brza spojka muška mesing/priključak
za crevo 6mm
Brza spojka muška mesing/priključak
za crevo 9mm
Brza spojka ženska mesing/spoljašnji
navoj R1/2'
PVC crevo za vazduh 9mm 1/10
Sigurnosni nož, magnetni držač noža,
ergonomska dvokomponentna drška sa
integrisanim magacinom,
Merna traka, 25mm/7m malo kućište
77x34x73 sa uzicom za nošenje, traka
širine 25mm, 071464513
Francuski ključ 0-24mm, L 236mm
Komplet bravarskog alata u metalnoj
kutiji 110 elemenata
ZEBRA Račna 3/4", 72 zuba,5 stepeni
kom
4
kom
kom
2
2
kom
12
kom
2
kom
12
kom
2
kom
19
kom
kom
3
15
kom
2
kompl
kompl
1
3
kom
5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4 / 38
40
41
42
43
44
45
46
47
48.
49
50
51
52.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
zakretanja, L 530mm, sa
dvokomponetnom drškom, obavezno
garantovati za rezervni set za
mogućnost reparacije glave. Promena
smera samo zakretnim prstenom, bez
preklopnika.
Klješta za kablovske stopice,
neizolovane, 0.2 do 6mm AS 61
torbica za pojas Knipex 001973Le ili
odgovarajuće
Set alata X-LINE 1/65 BOSCH
Set ZEBRA ugaonih Torx ključeva,
TX9.10.15.20.25.2 sklopivi u PVC
dršci 07153670
Alat za skidanje dihtunga, 260 mm
Šestar za sečenje zaptivki 300x300
H53844010
Alat za sečenje cevi KOMPAKT 10-60
mm
Ključ okasti dvostrani 36x41 DIN838
Duplo viljuškasti ključ OK36x41
Bravarski čekić, 1500
gr.elektroindukciono otvrdnut,
osiguran sa prstenom od plastičnog liva
Bravarski čekić, 2000
gr..elektroindukciono otvrdnut,
osiguran sa prstenom od plastičnog liva
Nož za blankiranje AM280/za prečnike
8 - 28mm
Rezervno sečivo za nož za blankiranje
0 714 41 01
ZEBRA Klešta za skidanje izolacije sa
dvokomponentnom VDE ručkom
160mm
Multimetar-digitalni X-TENDED
TRMS
Amper klešta Fluke 200 ampera dl6054
Set ZEBRA odvijača TORX, TX 1045/8 kom.
Elektricarska VDE klješta za secenje
kablova, 1000, jednoručna sa
blokadom 07150756
Set kovanih imbus ključeva sa
lopta.gl., od 1,5-10/9kom.
Set ZEBRA Okasto vilj.ključeva sa
račnom 5 kom.
Okasto viljuškasti ključ zebra WS 22
Set ZEBRA VDE klješta , br. art.
07140181
ZEBRA klešta sečice, VDE, 180mm
Sigurnosni nož, magnetni držač noža,
ergonomska dvokomponentna drška sa
integrisanim magacinom,
kom
0
kom
1
kom
kom
1
2
kom
kom
1
1
kom
1
kom
kom
kom
6
6
8
kom
1
kom
3
kom
3
kom
3
kom
4
kom
11
kom
9
kom
1
kom
13
kom
11
kom
kom
10
3
kom
kom
10
6
5 / 38
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Trapezasto sečivo sa KUKOM za
skalpel (za 7156601)
Bravarski čekić, 2000 gr.
elektroindukciono otvrdnut, osiguran
sa prstenom od plastičnog liva
Ugaonik za mašinsku upotrebu sa
graničnikom L1 L2 [mm] 300 180, br.
art. 0695940365
Lenjir, nerdajuci celik 500mm
kom
6
kom
10
kom
1
kom
1
Set ZEBRA T-odvijača, 6ug.nas.prih.OK 6-13/6 kom.
Set ZEBRA odvijača VDE, (3 šlic + 2
PH)/5 kom.
kom
3
kom
4
Alat za otvaranje rupa u limu, PG 9 /
15,2
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG11/D18,6 mm
Alat za otvaranje rupa u limu
M20/PG13,5/20.4
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG16/22.5 mm
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG21/28.3 mm
Vijak 9,5x50 za alat za rupe u limu
(619701001)
Set alata za vadjenje zalomljenih vijaka
M3-M18
Univerzalna klješta za pop-nitne
Ključ za stezanje navrtke za brusilicu
115-125
Amper klešta Fluke 1000A
kom
1
Torba za alat kožna električarska
Odvijač pištoljski sa račnom i
magacinom sa 8 umetaka, ZEBRA
06136301
Set ZEBRA Dupli okasti.ključ.sa
račnom, 3 kom.(8x10x12x13,
16x17x18x19, bic adapter10mmx1/4"
dužina 20mm) art 071425730 ili
odgovarajući
Ručna hidraulična klešta za kablovske
stopice, WHK 60/20 sa izmenjivim
polukružnim matricama širine 22mm
atr 0967080120
Umetak za montažu kablovskih stopica
6-uga. 10mm, 0967082010
Umetak za montažu kablovskih stopica
6-uga. 16mm, 0967082016
Umetak za montažu kablovskih stopica
6-uga. 25mm, 0967082025
Umetak za montažu kablovskih stopica
6-uga 35mm, 0967082035
Umetak za montažu kablovskih stopica
1
1
1
1
kom
2
kom
2
kom
kom
3
1
kom
7
kom
kom
4
8
kom
9
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
6 / 38
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
6-uga. 50mm, 0967082050
Umetak za montažu kablovskih stopica
6-uga. 70mm, 0967082070
Umetak za montažu kablovskih stopica
6-uga. 95mm, 0967082095
Umetak za montažu kablovskih stopica
6-uga. 120mm, 0967082120
Umetak za montažu kablovskih stopica
6-uga., 0967082150
Umetak za montažu kablovskih stopica
6-uga., 0967082185
Umetak za montažu kablovskih stopica
6-uga, 0967082240
čelična kutija za šest.ug -0967080100
Skalpel, 2K, 18mm, L170MM sa
dugim sečivom
ZEBRA odvijač, PH2x100
leatherman 831104
ZEBRA Račna 3/4", 72 zuba,5 stepeni
zakretanja, L 530mm, sa
dvokomponetnom drškom, obavezno
garantovati za rezervni set za
mogućnost reparacije glave. Promena
smera samo zakretnim prstenom, bez
preklopnika.
Trokraki izvlakač 2 - poziciono po
dubini podesive kuke Dimenzije: A B
[mm] / krak 250 260 3-kraki, br. art.
0714523252
Dvokraki izvlakač 2 - poziciono po
dubini podesive kuke Dimenzije: A B
[mm] / krak 250 260 2-kraki, br. art.
0714522252
hidrauljični radapciger sa upornom
pločom
Alat za otvaranje rupa u limu, PG 9 /
15,2 , Wurth ili odgovarajući
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG11/D18,6 mm, Wurth ili
odgovarajući
Alat za otvaranje rupa u limu
M20/PG13,5/20.4, Wurth ili
odgovarajući
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG16/22.5 mm, Wurth ili odgovarajući
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG21/28.3 mm, Wurth ili odgovarajući
kombinovani alat za bušenje i
narezivanje navoja
HSS nareznica, DIN223 M6
HSS nareznica, DIN223 M6
HSS ureznice, DIN352 M3 - garnitura
(3kom)
HSS ureznice, DIN352 M4 - garnitura
(3kom)
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
1
10
kom
kom
kom
10
5
5
kom
2
kom
2
kom
1
kom
2
kom
2
kom
2
kom
2
kom
2
kom
4
kom
kom
kompl
5
6
5
kompl
5
7 / 38
113
HSS ureznice, DIN352 M5 - garnitura
kompl 5
(3kom)
114
HSS ureznice, DIN352 M6 - garnitura
kompl 5
(3kom)
115
HSS ureznice, DIN352 M8 - garnitura
kompl 5
(3kom)
116
Colovni ureznici R1/8" DIN 5157, DIN kom
5
353
117
Colovni ureznici R1/4" DIN 5157,
kom
5
DIN 353
118
Colovni ureznici R3/8" DIN 5157,
kom
5
DIN 353
119
Clovni ureznici R1/8" DIN 5157, DIN
kom
5
353
120
Colovni ureznici R1/4" DIN 5157, DIN kom
5
353
121
Colovni ureznici R3/8" DIN 5157, DIN kom
5
353
122
Colovni ureznici R1/2" DIN 5157, DIN kom
13
353
123
Colovni ureznici R3/4" DIN 5157, DIN kom
8
353
124
Colovni ureznici R1" DIN 5157, DIN
kom
3
353
125
Colovni ureznici R5/4" DIN 5157, DIN kom
5
353
126
Nareznice 1/2" DIN 5157, DIN 353
kom
5
127
Nareznice 3/4" DIN 5157, DIN 353
kom
5
128
Nareznice 1" DIN 5157, DIN 353
kom
3
129
Nareznice 5/4" DIN 5157, DIN 353
kom
3
130. ORSY set ureznica i nareznica M5kompl 7
M20 43 dela u tvrdom penasom ulošku
sa prihvatom protiv ispadanja
096592200
131
Ručka fiksna nareznica od3/8" - 5/4"
kom
1
РУЧНИ АЛАТ УКУПНО ( 1+2....+131) ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А)
АЛАТИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН
ред.бр
ој
добро
Јед.
мере
1
2
1.
Akumulatorska ugaona brusilica GWS
18 V-Li Pro
Kompresor ručni prenosni 8 bara
profesional
Električna dizalica nosivosti 500 kg
Jodolux lampe
Lampa sa 21 +5 LED dioda - sa 3
magnetna, drška sklopiva, Wurth ili
odgovarajuća art 0827531
Nareznica Rems AMIGO 2 3/8" - 2"
Ručna el. Testera )Rems TIGER ili
ekv.
Elektro-pneumatski čekić-bušilica
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
количина
Цена по
јединици мере
без ПДВ-а
Укпна цена без ПДВ-а
(4х5)
4
5
6
kom
3
kom
1
kom
kom
kom
1
8
32
kom
kom
4
1
kom
1
8 / 38
BMH 45-XE, 1350w, snaga udara 15J,
masa do 8,2 kg
9.
Bat. vibr. bušilica odvijač, 18V, Li-Ion, kom
2
2x2.6Ah, težina do 2 kg, moment
pritezanja 70 Nm, LED svetlo
integrisano u mašini, kofer
10.
Električna ugaona brusilica 1400W, fi
kom
1
125, sa regulacijom broja obrtaja i
zaštitom od preopterećenja
11.
Električna vibraciona bušilica 650W,
kom
1
13mm do 1,65 kg, brzi futer,
integrisano LED svetlo, kofer,
12.
Aparat za REL zavarivanje 160 A,
kom
3
masa 5,5 kg, struja na 60% iskorišćenja
166A
13.
Električna hoblerica EH 4, 1050 w,
kom
1
priključak za usisivač, masa 4kg,
dubina rendisanja 4mm, kofer
14.
Električna tračna brusilica,HBS
kom
3
533ulazne snage 750w, veličina papira
533x75
15.
Standardni indukcioni grejač za
kom
1
ležajeve
16.
Benzinski agragat snage 7kVA/5,6kw
kom
1
max težine do 90 kg
17.
Stubna brusilica-brusni kamen BOSCH kom
1
АЛАТИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН ( УКУПН1+2+...+17)
ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А
ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР ЗА АЛАТ
ред.бр
ој
Јед.
мере
ДОБРО
1
2
1
Zidarska burgija, SDS-plus, 4-spirale,
6,0x110mm
Zidarska burgija, SDS-plus,
8,0x110mm, četiri spirale
Zidarska burgija, SDS-plus,
10,0x160mm, četiri spirale
Zidarska burgija, SDS-plus,
12,0x160mm, četiri spirale
Spiralna burgija za kamen DZ1,
6,0x100/60mm, četiri spirale
Spiralna burgija za kamen DZ1,
8,0x120/70mm, četiri spirale
HSS spiralna burgija za metal, DIN338
2,0mm ugao vrha 130 stepeni
HSS spiralna burgija za metal, DIN338
3,0mm ugao vrha 130 stepeni
HSS spiralna burgija za metal, DIN338
3,2mm ugao vrha 130 stepeni
HSS spiralna burgija za metal, DIN338
3,5mm ugao vrha 130 stepeni
HSS spiralna burgija za metal, DIN338
4,0mm ugao vrha 130 stepeni
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
количина
Цена по
јединици мере
без ПДВ-а
Укпна цена без ПДВ-а
(4х5)
4
5
6
kom
21
kom
21
kom
16
kom
16
kom
13
kom
13
kom
60
kom
65
kom
95
kom
100
kom
85
9 / 38
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
HSS spiralna burgija za metal, DIN338
5,0mm ugao vrha 130 stepeni
HSS spiralna burgija za metal, DIN338
6,0mm ugao vrha 130 stepeni
HSS spiralna burgija za metal, DIN338
7,0mm ugao vrha 130 stepeni
HSS spiralna burgija za metal, DIN338
8,0mm ugao vrha 130 stepeni
HSS spiralna burgija za metal, DIN338
9,0mm ugao vrha 130 stepeni
HSS spiralna burgija za metal, DIN338
10,0mm ugao vrha 130 stepeni
set stepenastih burgija HSS 4-30
069402401
Brusna ploča za čelik, plava,
115x6,0/22,2
Rezna ploča za čelik ravna, plava
230x3,0/22,2
Rezna ploča za čelik, ravna, plava,
180x3,0/22,2
kom
Rezna ploča, za Inox, 115x1
Rezna ploča, za Inox, 125x1
Garnitura brusnih kamenova, os.6mm
(10kom) 068010
Brusno tocilo 200x20x20 normal korund
G60
ZEBRA rezni list (bonsek) HSS, 24 z,
300x13x0,65
ZEBRA rezni list (bonsek) HSS, 32 z,
300x13x0,65
Ubodna testera, pakovanje 5 kom
Držalja za lopatu, drvena, 1300mm
Merna traka, 25mm/7m malo kućište
77x34x73 sa uzicom za nošenje, traka širine
25mm, 071464513
Merna traka, 13mm/2m malo kućište
53x21x49 sa uzicom za nošenje, traka širine
25mm, 071464510
kom
kom
kom
Merna traka, 16mm/3m malo kućište
63x25x59 sa uzicom za nošenje, traka
širine 25mm, 071464511
Ašov
Lopata, debljina lima 1,5mm
Lopata za sneg sa drškom, alu ojačana
Pomično kljunasto merilo,0-150mm sa
kočnicom i futrolom sa zakačkom za
pojas
Razervna sijalica za Jodolux lampu
10W
ORION Stepenasti bočni strugarski nož
sa TM K10/20 16x16mm
ORION Stepenasti bočni strugarski nož
sa TM K10/20 20x20mm
ORION Stepenasti bočni strugarski nož
sa TM K10/20 25x25mm
ORION Savijeni strugarski nož sa TM
kom
95
kom
95
kom
65
kom
85
kom
65
kom
85
kompl
4
kom
75
kom
295
kom
20
70
225
3
kom
1
kom
140
kom
kom
kom
kom
120
50
33
2
kom
90
kom
kom
kom
kom
75
2
4
11
3
kom
16
kom
8
kom
6
kom
kom
10 / 38
5
5
42
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
K10/20 16x16mm
ORION Savijeni strugarski nož sa TM
K10/20 20x20mm
ORION Savijeni strugarski nož sa TM
K10/20 25x25mm
ORION Strugarski nož za usecanje sa
TM P20 16x10mm
ORION Strugarski nož za usecanje sa
TM P20 20x12mm
ORION Strugarski nož za usecanje sa
TM P20 25x16mm
Rezervni list za mašinsku testeru
KRINO 2360x20x0,
Rezervni nožići za alat za sečenje cevi
fi 10-60mm
Pakne mekane za amerikaner za strug
MOlov
Mašinska nareznica Tornado 3/8"- 2"
Ubodna testera, pakovanje 5 kom
Ubodna testera za
drvo/sabljarka/200x2,4-4,0/ 5k.
Ubodna testera za
metal/sabljarka/200/1,8-2,6/5k.
ZEBRA SSB-Bimetal ubodna testera
za sipor-305X12,7
Stepenasta burgija D6-39mm
HSS spiralna burgija, DIN 1869,
produžena,8.0 mm
Stepenasta burgija Rotenberger unidrill
4-30
artikal za nedostajuću liniju za toplanu
Burgija-SDSMAX-QUADRO-S4SPRL-D32/370/250
Burgija-SDSMAX-QUADRO-S4SPRL-D25/320/200
Quadro zidarska burgija-4 spirale,
SDS-max,-D22x32
Štemajz ravni, SDS-max, 400/25mm
Štemajz ravni, SDS-max, 600/25mm
Testere FREUD za drvo
fi250x3,2/2,2x30 Z22 HW - uzdužne
Testere FREUD za drvo
fi250x3,2/2,2x30 Z22 HW - poprečne
Ubodna testera, pakovanje 5 kom
kom
5
kom
5
kom
7
kom
5
kom
5
kom
50
kom
10
kom
kom
komp
komp
5
1
7
5
kom
5
kom
kom
kom
4
2
5
kom
kom
kom
5
5
2
kom
2
kom
kom
kom
kom
2
2
1
2
kom
2
kom
2
65
66
67
68
69
70
71
Set umetaka, 1/4'', PH,
L25mm/3xPH1,PH2,PH3/9 kom.
Testera za ručni cirkular fi 30x1900mm
Set ZEBRA stolarskih dleta, 2K drška,
6 kom.
Glodalo za drvo za šlicanje
Burgije za drvo fi 3-30
Glodalo za klik-klak šarke fi30
ORSY 100 kofer prazan, BS1
kom
kom
kompl
kom
kompl
kom
kompl
11 / 38
6
2
1
1
1
2
15
kom
72
ORSY 100 BS2 kofer sa 8 pregrada
15
kompl
73
ORSY 100 BS3 kofer sa 8 pregrada
10
ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР ЗА АЛАТ( 1+2....+73) динара БЕЗ
ПДВ-А
СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Elektrode Ø2,5 mm rutilna s 2000 ,
standarda EN 13479 + EN499, proizvođača
Jеsenice Slovenija
Elektrode Ø2,5 mm kisele , standarda EN
13479 + EN499, proizvođača Jеsenice
Slovenija
Elektrode Ø2,5 mm celulozne ELE 58 c
6010, standarda EN499/95E 382 C21,
proizvođača "ELVACO" Bijeljina
Elektrode Ø3,25 mm kisele, standarda EN
13479 + EN499, proizvođača Jеsenice
Slovenija
Elektrode za Prohrom Ø 2,5 standarda DIN
8556/86 E 199 "ELVAC0" 50-75 A
Elektrode za legirane čelike: 303 Ø 2,5
Elektrode za legirane čelike: 303 Ø 3,25
Žica za zavarivanje Ø2,5- atestirane za
autogeno zavarivanje
Žica za zavarivanje Ø3 - atestirane za
autogeno zavarivanje
Žica za CO2 Ø 1.2 mm, standarda ISO
14341-A-G (pakovanje od 15 kg),
proizvođača " LINCOLM ELEKTRIC"
Italija
Mesingana žica sa opaltom od boraksa
Pasta za meko lemljenje 200 grama
Tinol žica za lemljenje sa pastom (kalem)
250 grama
Rothenberger multigas 300 sa Rofire piezo
1950 ili odgovarajući
Staklo belo 100x100 za masku
Elektrolučnog zavarivanja
Staklo belo 110x90 za masku Elektrolučnog
zavarivanja
Klešta za zavarivanje elektro 600 A
kutije
103
kutije
2
kutije
61
kutije
26
kutija
3
kutija
kutija
kg
3
1
35
kg
35
kg
5
kg
kom
kom
2
4
9
kom
1
kom
105
kom
105
6
komp
l
Klešta za zavarivanje sa magnetom do 200
18
5
komp
A
l
Ogledalo metalno sa držačem
19
6
kom
Ogledalo metalno pločice 80x80 mm
20
60
kom
Brener za sečenje "Meser"
21
1
kom
Brener za zavarivanje "Meser" veličina 3
22
6
kom
Brener za zavarivanje "Meser" veličina 4
23
7
kom
Brener za zavarivanje "Meser" veličina 5
24
4
kom
Rothenberger multigas 300 ili odgovarajući
25
6
kom
СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ УКУПНО
(1+2+......+25) динара без ПДВ-а
12 / 38
ДОБРА
РУЧНИ АЛАТ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЦЕНАБЕЗПДВ-а
ЦЕНАСАПДВ-ом
АЛАТ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ
ПОГОН
ПРИПАДАЈУЋИ
ПРИБОР ЗА АЛАТ
СРЕДСТВА И
ОПРЕМА ЗА
ЗАВАРИВАЊЕ
УКУПНО
Место и датум
М.П.
______________________
-
-
-
Структуру цене дао:
__________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
УПУТСТВОЗАПОПУНУОБРАСЦАСТРУКТУРЕЦЕНЕ:
1, Понуђач је обавезан да засвако тражено добро упише јединичну цену без ПДВ-а и укупну цену без
ПДВ-а за то добро , а коју добија множењем количине, која је дата у обрасцу , и јединичне цене коју је
уписао у образац.
2. Понуђач је обавезан да за сваку групу добара упише укупну цену без ПДВ-а коју добија на тај начин
дасабере укупне цене без ПДВ-аза свако добро из групе.
3. Понуђач је обавезан да у делу обрасца „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ упише укупне цене засваку групу
добара без ПДВ-а које уписује наоснову већ уписане укупне цене без ПДВ-азасваку групу добара , као и
да укупну цену без ПДВ-акоју добија сабирањем укупних цена за сваку групу добара.
4. Понуђач је обавезан да у делу обрасца „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ упише укупне цене за сваку групу
добарасаПДВ-ом коју добија применом прописане стопе ПДВ-а на уписане укупне цене добара без
ПДВ-а засваку групу добара , као и да укупну цену са ПДВ-ом коју добија сабирањем укупних цена са
ПДВ-ом засваку групу добара.
13 / 38
ПРИЛОГ БРОЈ 2
ОБРАЗАЦ БРОЈ 10.
ПОДАЦИ О ДОБРИМА КОЈЕ СЕ НУДЕ
ОБРАЗАЦ БР.10
ПОДАЦИ О ДОБРИМА КОЈЕ СЕ НУДЕ
РУЧНИ АЛАТ
РЕД.
БР.
1
ДОБРО
ПРОИЗВОЂАЧ, ТИП , МОДЕЛ /КАРАКТЕРИСТИКЕ/
Makaze za lim, PELIKAN, desneleve, 300mm
14 / 38
2
Ram za testere sa reznim listom
300mm-bonsek/530mm
3
Ispitivač napona, VDE, 150-250V,
crni 0,5x3,0x146
Indikator napona 100mm, veliki p12
Set turpija za ključeve, drvena drška,
100mm/6kom
ZEBRA odvijač udarni prih.za klj.šlic
0,8x4,5x90
ZEBRA odvijač udarni prih.za
klj.šlic, 1,2x7,0x125
ZEBRA odvijač udarni prih.za klj.šlic
1,6x9,0x150
Set ZEBRA odvijača prihv.za
klj.4šlic.
Set ZEBRA odvijača prihv.za
klj.2PH
Klešta za cevi za vodu, papagajke
COBRA, L 250mm, 07150223
ZEBRA Vodoinstalaterska klješta,
papagajke, 250mm, prihvat 2",
dugme za brzo i precizno
podešavanje, DIN ISO 8976, glava
obavezno hromirana,
dvokomponentna drška
Klješta za sečenje klavirke žice fi
2mm, sa obloženom
dvokomponentnom ručkom 160mm,
Induktivno kaljene, glava obavezno
hromirana
Klešta za cevi, S-čeljust kovana, 3'', L
640mm
Francuski ključ 0-24mm, L
236mm,071522108
Set ZEBRA duplih okastih ključeva,
OK8-32, 10kom. POWERDRIV
princip sa zobljenim unutrašnjim
uglom DIN 838/ISO3318
Set ZEBRA dulplo-viljuškastih
ključ.OK6-32/10 kom na plastičnom
preklopivom nosaču koji se montira
na zid.
Garnitura brzih ključeva 19-24
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ZEBRA Okasto viljuškasti ključ sa
račnom OK10, dužine 159mm,
debljine 7,3mm art 071425110
Set ZEBRA nasadnika 1/2', 6-ugaoni
OK10-32, 23kom. Podloga tvrda
pena sa obaveznim efektom stezanja
protiv ispadanja. Račna sa fino
nazubljena, 72 zuba, 5stepeni
rotirajući ugao, sa dvokomponetnom
drškom, obavezno garantovati za
rezervni set za mogućnost reparacije
15 / 38
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
glave. Promena smera samo
zakretnim prstenom, bez preklopnika.
Set ZEBRA ugaonih imbus
ključeva/1,5-10/ 9 kom.
Set ZEBRA ugaonih imbus ključevadugi/1,5-10/9 k.
Nasadni šrafciger ključevi od 8-17 (8
kom) drška dvokomponentna, uljno
otporna, Prihvat DIN 475/2, norma
3125
Rucni pištolj za kartuše 310ml,
mehanizam bez zubaca
Farbarski pištolj, najlon lonče 600ml,
dizna 1,4mm, 389170314
Pneumatski pištolj za izduvavanje sa
nakrivljenom mlaznicom,
plastični/90mm 07149220
Razvodnik trokraki, 1/2'' 06991412
Air 3-way distributor, pneumatic
06991438
Brza spojka ženska mesing/spoljašnji
navoj R1/2'
Brza spojka ženska/priključak za
crevo 9mm
Brza spojka muška mesing/priključak
za crevo 6mm
Brza spojka muška mesing/priključak
za crevo 9mm
Brza spojka ženska mesing/spoljašnji
navoj R1/2'
PVC crevo za vazduh 9mm 1/10
Sigurnosni nož, magnetni držač noža,
ergonomska dvokomponentna drška
sa integrisanim magacinom,
Merna traka, 25mm/7m malo kućište
77x34x73 sa uzicom za nošenje, traka
širine 25mm, 071464513
Francuski ključ 0-24mm, L 236mm
Komplet bravarskog alata u metalnoj
kutiji 110 elemenata
ZEBRA Račna 3/4", 72 zuba,5
stepeni zakretanja, L 530mm, sa
dvokomponetnom drškom, obavezno
garantovati za rezervni set za
mogućnost reparacije glave. Promena
smera samo zakretnim prstenom, bez
preklopnika.
Klješta za kablovske stopice,
neizolovane, 0.2 do 6mm AS 61
torbica za pojas Knipex 001973Le ili
odgovarajuće
Set alata X-LINE 1/65 BOSCH
Set ZEBRA ugaonih Torx ključeva,
16 / 38
44
45
46
47
48.
49
50
51
52.
53
54
55
56
57
58
59
TX9.10.15.20.25.2 sklopivi u PVC
dršci 07153670
Alat za skidanje dihtunga, 260 mm
Šestar za sečenje zaptivki 300x300
H53844010
Alat za sečenje cevi KOMPAKT 1060 mm
Ključ okasti dvostrani 36x41 DIN838
Duplo viljuškasti ključ OK36x41
Bravarski čekić, 1500
gr.elektroindukciono otvrdnut,
osiguran sa prstenom od plastičnog
liva
Bravarski čekić, 2000
gr..elektroindukciono otvrdnut,
osiguran sa prstenom od plastičnog
liva
Nož za blankiranje AM280/za
prečnike 8 - 28mm
Rezervno sečivo za nož za
blankiranje 0 714 41 01
ZEBRA Klešta za skidanje izolacije
sa dvokomponentnom VDE ručkom
160mm
Multimetar-digitalni X-TENDED
TRMS
Amper klešta Fluke 200 ampera dl6054
Set ZEBRA odvijača TORX, TX 1045/8 kom.
Elektricarska VDE klješta za secenje
kablova, 1000, jednoručna sa
blokadom 07150756
Set kovanih imbus ključeva sa
lopta.gl., od 1,5-10/9kom.
Set ZEBRA Okasto vilj.ključeva sa
račnom 5 kom.
60
Okasto viljuškasti ključ zebra WS 22
61
Set ZEBRA VDE klješta , br. art.
07140181
ZEBRA klešta sečice, VDE, 180mm
62
63
64
65
66
Sigurnosni nož, magnetni držač noža,
ergonomska dvokomponentna drška
sa integrisanim magacinom,
Trapezasto sečivo sa KUKOM za
skalpel (za 7156601)
Bravarski čekić, 2000 gr.
elektroindukciono otvrdnut, osiguran
sa prstenom od plastičnog liva
Ugaonik za mašinsku upotrebu sa
graničnikom L1 L2 [mm] 300 180,
br. art. 0695940365
17 / 38
67
Lenjir, nerdajuci celik 500mm
68
Set ZEBRA T-odvijača, 6ug.nas.prih.OK 6-13/6 kom.
Set ZEBRA odvijača VDE, (3 šlic +
2 PH)/5 kom.
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Alat za otvaranje rupa u limu, PG 9 /
15,2
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG11/D18,6 mm
Alat za otvaranje rupa u limu
M20/PG13,5/20.4
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG16/22.5 mm
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG21/28.3 mm
Vijak 9,5x50 za alat za rupe u limu
(619701001)
Set alata za vadjenje zalomljenih
vijaka M3-M18
Univerzalna klješta za pop-nitne
Ključ za stezanje navrtke za brusilicu
115-125
Amper klešta Fluke 1000A
Torba za alat kožna električarska
Odvijač pištoljski sa račnom i
magacinom sa 8 umetaka, ZEBRA
06136301
Set ZEBRA Dupli okasti.ključ.sa
račnom, 3 kom.(8x10x12x13,
16x17x18x19, bic adapter10mmx1/4"
dužina 20mm) art 071425730 ili
odgovarajući
Ručna hidraulična klešta za
kablovske stopice, WHK 60/20 sa
izmenjivim polukružnim matricama
širine 22mm atr 0967080120
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 10mm, 0967082010
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 16mm, 0967082016
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 25mm, 0967082025
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga 35mm, 0967082035
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 50mm, 0967082050
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 70mm, 0967082070
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 95mm, 0967082095
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 120mm, 0967082120
18 / 38
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga., 0967082150
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga., 0967082185
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga, 0967082240
čelična kutija za šest.ug -0967080100
Skalpel, 2K, 18mm, L170MM sa
dugim sečivom
ZEBRA odvijač, PH2x100
leatherman 831104
ZEBRA Račna 3/4", 72 zuba,5
stepeni zakretanja, L 530mm, sa
dvokomponetnom drškom, obavezno
garantovati za rezervni set za
mogućnost reparacije glave. Promena
smera samo zakretnim prstenom, bez
preklopnika.
Trokraki izvlakač 2 - poziciono po
dubini podesive kuke Dimenzije: A B
[mm] / krak 250 260 3-kraki, br. art.
0714523252
Dvokraki izvlakač 2 - poziciono po
dubini podesive kuke Dimenzije: A B
[mm] / krak 250 260 2-kraki, br. art.
0714522252
hidrauljični radapciger sa upornom
pločom
Alat za otvaranje rupa u limu, PG 9 /
15,2 , Wurth ili odgovarajući
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG11/D18,6 mm, Wurth ili
odgovarajući
Alat za otvaranje rupa u limu
M20/PG13,5/20.4, Wurth ili
odgovarajući
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG16/22.5 mm, Wurth ili
odgovarajući
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG21/28.3 mm, Wurth ili
odgovarajući
kombinovani alat za bušenje i
narezivanje navoja
HSS nareznica, DIN223 M6
HSS nareznica, DIN223 M6
HSS ureznice, DIN352 M3 garnitura (3kom)
HSS ureznice, DIN352 M4 garnitura (3kom)
HSS ureznice, DIN352 M5 garnitura (3kom)
HSS ureznice, DIN352 M6 garnitura (3kom)
HSS ureznice, DIN352 M8 -
19 / 38
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130.
131
garnitura (3kom)
Colovni ureznici R1/8" DIN 5157,
DIN 353
Colovni ureznici R1/4" DIN 5157,
DIN 353
Colovni ureznici R3/8" DIN 5157,
DIN 353
Clovni ureznici R1/8" DIN 5157,
DIN 353
Colovni ureznici R1/4" DIN 5157,
DIN 353
Colovni ureznici R3/8" DIN 5157,
DIN 353
Colovni ureznici R1/2" DIN 5157,
DIN 353
Colovni ureznici R3/4" DIN 5157,
DIN 353
Colovni ureznici R1" DIN 5157, DIN
353
Colovni ureznici R5/4" DIN 5157,
DIN 353
Nareznice 1/2" DIN 5157, DIN 353
Nareznice 3/4" DIN 5157, DIN 353
Nareznice 1" DIN 5157, DIN 353
Nareznice 5/4" DIN 5157, DIN 353
ORSY set ureznica i nareznica M5M20 43 dela u tvrdom penasom
ulošku sa prihvatom protiv ispadanja
096592200
Ručka fiksna nareznica od 3/8” do
5/4”
АЛАТ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН
ПРОИЗВОЂАЧ, ТИП , МОДЕЛ /КАРАКТЕРИСТИКЕ/
ГАРАНТНИ РОК
ПАЖЊА: ЗА НАВЕДЕНА ДОБРА УЗ ПОНУДУ ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИЗТИ ДОКАЗ О КВАЛИТЕТУ
СТАНДАРДУ И ГАРАНТНОМ РОКУ . ВИДИ ОБЈАШЊЕЊЕ НА КРАЈУ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА
РЕД.
БР.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ДОБРО
Akumulatorska ugaona brusilica
GWS 18 V-Li Pro
Kompresor ručni prenosni 8 bara
profesional
Električna dizalica nosivosti 500 kg
Jodolux lampe
Lampa sa 21 +5 LED dioda - sa 3
magnetna, drška sklopiva, Wurth ili
odgovarajuća art 0827531
Nareznica Rems AMIGO 2 3/8" - 2"
Ručna el. Testera )Rems TIGER ili
ekv.
Elektro-pneumatski čekić-bušilica
BMH 45-XE, 1350w, snaga udara
15J, masa do 8,2 kg
Bat. vibr. bušilica odvijač, 18V, LiIon, 2x2.6Ah, težina do 2 kg, moment
pritezanja 70 Nm, LED svetlo
integrisano u mašini, kofer
20 / 38
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Električna ugaona brusilica 1400W,
fi 125, sa regulacijom broja obrtaja i
zaštitom od preopterećenja
Električna vibraciona bušilica 650W,
13mm do 1,65 kg, brzi futer,
integrisano LED svetlo, kofer,
Aparat za REL zavarivanje 160 A,
masa 5,5 kg, struja na 60%
iskorišćenja 166A
Električna hoblerica EH 4, 1050 w,
priključak za usisivač, masa 4kg,
dubina rendisanja 4mm, kofer
Električna tračna brusilica,HBS
533ulazne snage 750w, veličina
papira 533x75
Standardni indukcioni grejač za
ležajeve
Benzinski agragat snage 7kVA/5,6kw
max težine do 90 kg
Stubna brusilica-brusni kamen
BOSCH
ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР ЗА АЛАТ
РЕД.
БР.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ДОБРО
ПРОИЗВОЂАЧ, ТИП , МОДЕЛ /КАРАКТЕРИСТИКЕ/
Zidarska burgija, SDS-plus, 4-spirale,
6,0x110mm
Zidarska burgija, SDS-plus,
8,0x110mm, četiri spirale
Zidarska burgija, SDS-plus,
10,0x160mm, četiri spirale
Zidarska burgija, SDS-plus,
12,0x160mm, četiri spirale
Spiralna burgija za kamen DZ1,
6,0x100/60mm, četiri spirale
Spiralna burgija za kamen DZ1,
8,0x120/70mm, četiri spirale
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 2,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 3,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 3,2mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 3,5mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 4,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 5,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
21 / 38
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
DIN338 6,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 7,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 8,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 9,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 10,0mm ugao vrha 130
stepeni
set stepenastih burgija HSS 4-30
069402401
Brusna ploča za čelik, plava,
115x6,0/22,2
Rezna ploča za čelik ravna, plava
230x3,0/22,2
Rezna ploča za čelik, ravna, plava,
180x3,0/22,2
Rezna ploča, za Inox, 115x1
Rezna ploča, za Inox, 125x1
Garnitura brusnih kamenova, os.6mm
(10kom) 068010
Brusno tocilo 200x20x20 normal
korund G60
ZEBRA rezni list (bonsek) HSS, 24
z, 300x13x0,65
ZEBRA rezni list (bonsek) HSS, 32
z, 300x13x0,65
Ubodna testera, pakovanje 5 kom
Držalja za lopatu, drvena, 1300mm
Merna traka, 25mm/7m malo kućište
77x34x73 sa uzicom za nošenje, traka
širine 25mm, 071464513
Merna traka, 13mm/2m malo kućište
53x21x49 sa uzicom za nošenje, traka
širine 25mm, 071464510
Merna traka, 16mm/3m malo kućište
63x25x59 sa uzicom za nošenje, traka
širine 25mm, 071464511
Ašov
Lopata, debljina lima 1,5mm
Lopata za sneg sa drškom, alu
ojačana
Pomično kljunasto merilo,0-150mm
sa kočnicom i futrolom sa zakačkom
za pojas
Razervna sijalica za Jodolux lampu
10W
ORION Stepenasti bočni strugarski
nož sa TM K10/20 16x16mm
ORION Stepenasti bočni strugarski
22 / 38
40
41
42
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
nož sa TM K10/20 20x20mm
ORION Stepenasti bočni strugarski
nož sa TM K10/20 25x25mm
ORION Savijeni strugarski nož sa
TM K10/20 16x16mm
ORION Savijeni strugarski nož sa
TM K10/20 20x20mm
ORION Savijeni strugarski nož sa
TM K10/20 25x25mm
ORION Strugarski nož za usecanje sa
TM P20 16x10mm
ORION Strugarski nož za usecanje sa
TM P20 20x12mm
ORION Strugarski nož za usecanje sa
TM P20 25x16mm
Rezervni list za mašinsku testeru
KRINO 2360x20x0,
Rezervni nožići za alat za sečenje
cevi fi 10-60mm
Pakne mekane za amerikaner za strug
MOlov
Mašinska nareznica Tornado 3/8"2"
Ubodna testera, pakovanje 5 kom
Ubodna testera za
drvo/sabljarka/200x2,4-4,0/ 5k.
Ubodna testera za
metal/sabljarka/200/1,8-2,6/5k.
ZEBRA SSB-Bimetal ubodna testera
za sipor-305X12,7
Stepenasta burgija D6-39mm
HSS spiralna burgija, DIN 1869,
produžena,8.0 mm
Stepenasta burgija Rotenberger
unidrill 4-30
artikal za nedostajuću liniju za
toplanu
Burgija-SDSMAX-QUADRO-S4SPRL-D32/370/250
Burgija-SDSMAX-QUADRO-S4SPRL-D25/320/200
Quadro zidarska burgija-4 spirale,
SDS-max,-D22x32
Štemajz ravni, SDS-max, 400/25mm
Štemajz ravni, SDS-max, 600/25mm
Testere FREUD za drvo
fi250x3,2/2,2x30 Z22 HW - uzdužne
Testere FREUD za drvo
fi250x3,2/2,2x30 Z22 HW - poprečne
Ubodna testera, pakovanje 5 kom
Set umetaka, 1/4'', PH,
L25mm/3xPH1,PH2,PH3/9 kom.
Testera za ručni cirkular fi
30x1900mm
23 / 38
67
68
69
70
71
72
73
Set ZEBRA stolarskih dleta, 2K
drška, 6 kom.
Glodalo za drvo za šlicanje
Burgije za drvo fi 3-30
Glodalo za klik-klak šarke fi30
ORSY 100 kofer prazan, BS1
ORSY 100 BS2 kofer sa 8 pregrada
ORSY 100 BS3 kofer sa 8 pregrada
СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ
РЕД.
БР.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ДОБРО
ПРОИЗВОЂАЧ, ТИП , МОДЕЛ /КАРАКТЕРИСТИКЕ/
Elektrode Ø2,5 mm rutilna s 2000 ,
standarda EN 13479 + EN499,
proizvođača Jеsenice Slovenija
Elektrode Ø2,5 mm kisele , standarda
EN 13479 + EN499, proizvođača
Jеsenice Slovenija
Elektrode Ø2,5 mm celulozne ELE
58 c 6010, standarda EN499/95E 382
C21, proizvođača "ELVACO"
Bijeljina
Elektrode Ø3,25 mm kisele,
standarda EN 13479 + EN499,
proizvođača Jеsenice Slovenija
Elektrode za Prohrom Ø 2,5
standarda DIN 8556/86 E 199
"ELVAC0" 50-75 A
Elektrode za legirane čelike: 303 Ø
2,5
Elektrode za legirane čelike: 303 Ø
3,25
Žica za zavarivanje Ø2,5- atestirane
za autogeno varenje
Žica za zavarivanje Ø3 - atestirane za
autogeno varenje
Žica za CO2 Ø 1.2 mm, standarda
ISO 14341-A-G (pakovanje od 15
kg), proizvođača " LINCOLM
ELEKTRIC" Italija
Mesingana žica sa opaltom od
boraksa
Pasta za meko lemljenje
Tinol žica za lemljenje sa pastom
(kalem)
Rothenberger multigas 300 sa Rofire
piezo 1950 ili odgovarajući
Staklo belo 100x100 za masku
Elektrolučnog zavarivanja
Staklo belo 110x90 za masku
Elektrolučnog zavarivanja
Klešta za zavarivanje elektro 600 A
Klešta za zavarivanje sa magnetom
do 200 A
Ogledalo metalno sa držačem
24 / 38
20
21
22
Ogledalo metalno pločice 80x80 mm
Brener za sečenje "Meser"
Brener za zavarivanje "Meser"
veličina 3
Brener za zavarivanje "Meser"
veličina 4
Brener za zavarivanje "Meser"
veličina 5
Rothenberger multigas 300 ili
odgovarajući
23
24
25
Место и датум________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
____________________
М.П
ДОБРА
количина
ЗАХТЕВ ЗА КВАЛИТЕТ
JED
redni broj
ПРИЛОГ БРОЈ 3.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
РУЧНИ АЛАТ
1
Makaze za lim, PELIKAN,
kom
25 / 38
3
desne-leve, 300mm
2
Ram za testere sa reznim listom
300mm-bonsek/530mm
kom
Wurth ili odgovarajuće
10
3
Ispitivač napona, VDE, 150250V, crni 0,5x3,0x146
Indikator napona 100mm, veliki
p12
Set turpija za ključeve, drvena
drška, 100mm/6kom
ZEBRA odvijač udarni prih.za
klj.šlic 0,8x4,5x90
kom
Wurth ili odgovarajuće
107
kom
Wurth ili odgovarajuće
45
kom
Wurth ili odgovarajuće
16
ZEBRA odvijač udarni prih.za
klj.šlic, 1,2x7,0x125
ZEBRA odvijač udarni prih.za
klj.šlic 1,6x9,0x150
Set ZEBRA odvijača prihv.za
klj.4šlic.
Set ZEBRA odvijača prihv.za
klj.2PH
Klešta za cevi za vodu,
papagajke COBRA, L 250mm,
07150223
ZEBRA Vodoinstalaterska
klješta, papagajke, 250mm,
prihvat 2", dugme za brzo i
precizno podešavanje, DIN ISO
8976, glava obavezno
hromirana, dvokomponentna
drška
Klješta za sečenje klavirke žice
fi 2mm, sa obloženom
dvokomponentnom ručkom
160mm, Induktivno kaljene,
glava obavezno hromirana
Klešta za cevi, S-čeljust kovana,
3'', L 640mm
Francuski ključ 0-24mm, L
236mm,071522108
Set ZEBRA duplih okastih
ključeva, OK8-32, 10kom.
POWERDRIV princip sa
zobljenim unutrašnjim uglom
DIN 838/ISO3318
Set ZEBRA dulplo-viljuškastih
ključ.OK6-32/10 kom na
plastičnom preklopivom nosaču
koji se montira na zid.
Garnitura brzih ključeva 19-24
kom
Wurth ili odgovarajuće
16
kom
Wurth ili odgovarajuće
16
kompl
1
ZEBRA Okasto viljuškasti ključ
sa račnom OK10, dužine
159mm, debljine 7,3mm art
071425110
Set ZEBRA nasadnika 1/2', 6-
kom
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
kom
2
kompl
7
kompl
7
kom.
Knipex ili odgovarajuće
5
kom.
Wurth ili odgovarajuće
9
kom.
kom.
1
GEDORE ILI WURT ili
odgovarajući
kom
2
3
kompl
WURTH šifra artikla 071330541 ili
odgovarajući
2
kompl
WURTH šifra artikla 071330442 ili
odgovarajući
2
kompl
gedore ili odgovarajuće
26 / 38
1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ugaoni OK10-32, 23kom.
Podloga tvrda pena sa
obaveznim efektom stezanja
protiv ispadanja. Račna sa fino
nazubljena, 72 zuba, 5stepeni
rotirajući ugao, sa
dvokomponetnom drškom,
obavezno garantovati za
rezervni set za mogućnost
reparacije glave. Promena smera
samo zakretnim prstenom, bez
preklopnika.
Set ZEBRA ugaonih imbus
ključeva/1,5-10/ 9 kom.
Set ZEBRA ugaonih imbus
ključeva-dugi/1,5-10/9 k.
Nasadni šrafciger ključevi od 817 (8 kom) drška
dvokomponentna, uljno otporna,
Prihvat DIN 475/2, norma 3125
Rucni pištolj za kartuše 310ml,
mehanizam bez zubaca
Farbarski pištolj, najlon lonče
600ml, dizna 1,4mm,
389170314
Pneumatski pištolj za
izduvavanje sa nakrivljenom
mlaznicom, plastični/90mm
07149220
Razvodnik trokraki, 1/2''
06991412
Air 3-way distributor,
pneumatic 06991438
Brza spojka ženska
mesing/spoljašnji navoj R1/2'
Brza spojka ženska/priključak
za crevo 9mm
Brza spojka muška
mesing/priključak za crevo
6mm
Brza spojka muška
mesing/priključak za crevo
9mm
Brza spojka ženska
mesing/spoljašnji navoj R1/2'
PVC crevo za vazduh 9mm 1/10
Sigurnosni nož, magnetni držač
noža, ergonomska
dvokomponentna drška sa
integrisanim magacinom,
Merna traka, 25mm/7m malo
kućište 77x34x73 sa uzicom za
nošenje, traka širine 25mm,
071464513
Francuski ključ 0-24mm, L
kompl
3
kompl
1
kompl
2
kom
4
kom
1
kom
4
kom
Wurth 6991412 ili odgovarajući
2
kom
Wurth 6991438 ili odgovarajući
2
kom
Wurth 69939 ili odgovarajući
12
kom
Wurth 699129 ili odgovarajući
2
kom
Wurth 6993681 ili odgovarajući
12
kom
Wurth 6993912 ili odgovarajući
2
kom
kom
kom
19
Wurth art br 715 66 01 ili
odgovarajući
3
15
kom
Wurth art br.714 64 513 ili
odgovarajući
2
kompl
gedore ili odgovarajuće
1
27 / 38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48.
49
50
51
52.
53
54
55
56
57
236mm
Komplet bravarskog alata u
metalnoj kutiji 110 elemenata
ZEBRA Račna 3/4", 72 zuba,5
stepeni zakretanja, L 530mm, sa
dvokomponetnom drškom,
obavezno garantovati za
rezervni set za mogućnost
reparacije glave. Promena smera
samo zakretnim prstenom, bez
preklopnika.
Klješta za kablovske stopice,
neizolovane, 0.2 do 6mm AS 61
torbica za pojas Knipex
001973Le ili odgovarajuće
Set alata X-LINE 1/65 BOSCH
Set ZEBRA ugaonih Torx
ključeva, TX9.10.15.20.25.2
sklopivi u PVC dršci 07153670
Alat za skidanje dihtunga, 260
mm
Šestar za sečenje zaptivki
300x300 H53844010
Alat za sečenje cevi
KOMPAKT 10-60 mm
Ključ okasti dvostrani 36x41
DIN838
Duplo viljuškasti ključ
OK36x41
Bravarski čekić, 1500
gr.elektroindukciono otvrdnut,
osiguran sa prstenom od
plastičnog liva
Bravarski čekić, 2000
gr..elektroindukciono otvrdnut,
osiguran sa prstenom od
plastičnog liva
Nož za blankiranje AM280/za
prečnike 8 - 28mm
Rezervno sečivo za nož za
blankiranje 0 714 41 01
ZEBRA Klešta za skidanje
izolacije sa dvokomponentnom
VDE ručkom 160mm
Multimetar-digitalni XTENDED TRMS
Amper klešta Fluke 200 ampera
dl-6054
Set ZEBRA odvijača TORX,
TX 10-45/8 kom.
Elektricarska VDE klješta za
secenje kablova, 1000,
jednoručna sa blokadom
07150756
kompl
3
kom
5
kom
Knipex ili odgovarajuće
0
kom
Knipex ili odgovarajuće
1
kom
kom
bosch ili odgovarajuće
Wiha ili odgovarajuće
1
2
kom
WURTH .br.art 714 3451 ili
odgovarajući
WURTH .br.art. 714 3452 ili
odgovarajući
WURTH .br.art.715 55 44 ili
odgovarajući
1
kom
kom
1
1
kom
6
kom
6
kom
8
kom
1
kom
WURTH .br.art.07144101 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.071441010 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.071410810 ili
odgovarajući
3
kom
Fluke ili odgovarajuće
4
kom
Fluke ili odgovarajuće
11
kom
WURTH ,br.art.06139348 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.071550756 ili
odgovarajući
9
kom
kom
kom
28 / 38
3
3
1
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Set kovanih imbus ključeva sa
lopta.gl., od 1,5-10/9kom.
Set ZEBRA Okasto
vilj.ključeva sa račnom 5 kom.
kom
Okasto viljuškasti ključ zebra
WS 22
Set ZEBRA VDE klješta , br.
art. 07140181
ZEBRA klešta sečice, VDE,
180mm
Sigurnosni nož, magnetni držač
noža, ergonomska
dvokomponentna drška sa
integrisanim magacinom,
Trapezasto sečivo sa KUKOM
za skalpel (za 7156601)
Bravarski čekić, 2000 gr.
elektroindukciono otvrdnut,
osiguran sa prstenom od
plastičnog liva
Ugaonik za mašinsku upotrebu
sa graničnikom L1 L2 [mm] 300
180, br. art. 0695940365
Lenjir, nerdajuci celik 500mm
kom
Set ZEBRA T-odvijača, 6ug.nas.prih.OK 6-13/6 kom.
Set ZEBRA odvijača VDE, (3
šlic + 2 PH)/5 kom.
kom
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG 9 / 15,2
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG11/D18,6 mm
Alat za otvaranje rupa u limu
M20/PG13,5/20.4
kom
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG16/22.5 mm
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG21/28.3 mm
Vijak 9,5x50 za alat za rupe u
limu (619701001)
Set alata za vadjenje
zalomljenih vijaka M3-M18
Univerzalna klješta za pop-nitne
WURTH ,br.art.071540100 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.0714251100 ili
odgovarajući
13
WURTH ,br.art.071425122 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.07140165 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art07150188 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.07156601 ili
odgovarajući
10
WURTH ,br.art.07156603 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.071573120 ili
odgovarajući
6
kom
WURTH ,br.art.0715765100 ili
odgovarajući
1
kom
WURTH ,br.art.0695072500 ili
odgovarajući
WURTH ,br.atr.06139366 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.061396325 ili
odgovarajući
1
WURTH , br.art.0619152 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.0619186 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.0619702204
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
11
3
10
6
10
3
4
1
1
Ključ za stezanje navrtke za
brusilicu 115-125
Amper klešta Fluke 1000A
kom
WURTH ,br.art.0619225 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.0619283 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.0619795050 ili
odgovarajući
WURTH ,br,art.0695684353 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.094915 ili
odgovarajući
WURTH ili odgovarajuće
kom
Fluke ili odgovarajuće
7
Torba za alat kožna
električarska
kom
KNIPEX ,br.art.71188019 ili
odgovarajući
4
kom
kom
kom
29 / 38
1
2
2
3
1
81
Odvijač pištoljski sa račnom i
magacinom sa 8 umetaka,
ZEBRA 06136301
kom
WURTH ,br.art.06136301 ili
odgovarajući
8
82
Set ZEBRA Dupli
okasti.ključ.sa račnom, 3
kom.(8x10x12x13,
16x17x18x19, bic
adapter10mmx1/4" dužina
20mm) art 071425730 ili
odgovarajući
Ručna hidraulična klešta za
kablovske stopice, WHK 60/20
sa izmenjivim polukružnim
matricama širine 22mm atr
0967080120
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 10mm,
0967082010
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 16mm,
0967082016
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 25mm,
0967082025
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga 35mm,
0967082035
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 50mm,
0967082050
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 70mm,
0967082070
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 95mm,
0967082095
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga. 120mm,
0967082120
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga., 0967082150
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga., 0967082185
Umetak za montažu kablovskih
stopica 6-uga, 0967082240
čelična kutija za šest.ug 0967080100
Skalpel, 2K, 18mm, L170MM
sa dugim sečivom
ZEBRA odvijač, PH2x100
leatherman 831104
ZEBRA Račna 3/4", 72 zuba,5
kom
WURTH ,br.art.071425730 ili
odgovarajući
9
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
kom
kom
kom
kom
10
"Leatherman ili odgovarajuće
30 / 38
10
5
5
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
stepeni zakretanja, L 530mm, sa
dvokomponetnom drškom,
obavezno garantovati za
rezervni set za mogućnost
reparacije glave. Promena smera
samo zakretnim prstenom, bez
preklopnika.
Trokraki izvlakač 2 - poziciono
po dubini podesive kuke
Dimenzije: A B [mm] / krak
250 260 3-kraki, br. art.
0714523252
Dvokraki izvlakač 2 - poziciono
po dubini podesive kuke
Dimenzije: A B [mm] / krak
250 260 2-kraki, br. art.
0714522252
hidrauljični radapciger sa
upornom pločom
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG 9 / 15,2 , Wurth ili
odgovarajući
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG11/D18,6 mm, Wurth ili
odgovarajući
Alat za otvaranje rupa u limu
M20/PG13,5/20.4, Wurth ili
odgovarajući
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG16/22.5 mm, Wurth ili
odgovarajući
Alat za otvaranje rupa u limu,
PG21/28.3 mm, Wurth ili
odgovarajući
kombinovani alat za bušenje i
narezivanje navoja
HSS nareznica, DIN223 M6
HSS nareznica, DIN223 M6
HSS ureznice, DIN352 M3 garnitura (3kom)
HSS ureznice, DIN352 M4 garnitura (3kom)
HSS ureznice, DIN352 M5 garnitura (3kom)
HSS ureznice, DIN352 M6 garnitura (3kom)
HSS ureznice, DIN352 M8 garnitura (3kom)
Colovni ureznici R1/8" DIN
5157, DIN 353
Colovni ureznici R1/4" DIN
5157, DIN 353
Colovni ureznici R3/8" DIN
5157, DIN 353
Clovni ureznici R1/8" DIN
kom
2
kom
WURTH . Art.br. 07145250 ili
odgovarajući
2
kom
BICA tip HH3031 ili odgovarajuće
1
kom
Wurth, Rothenberger ili
odgovarajući
2
kom
Wurth, Rothenberger ili
odgovarajući
2
kom
Wurth, Rothenberger ili
odgovarajući
2
kom
Wurth, Rothenberger ili
odgovarajući
2
kom
Wurth, Rothenberger ili
odgovarajući
2
kom
WURTH ili odgovarajuće
4
kom
kom
kompl
standarda EN 22568 ISO 2568
standarda EN 22568 ISO 2568
standarda DIN 352
5
6
5
kompl
standarda DIN 352
5
kompl
standarda DIN 352
5
kompl
standarda DIN 352
5
kompl
standarda DIN 352
5
kom
standard DIN 5157 DIN 353
5
kom
standard DIN 5157 DIN 353
5
kom
standard DIN 5157 DIN 353
5
kom
standard DIN 5157 DIN 353
5
31 / 38
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129.
130.
131
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
5157, DIN 353
Colovni ureznici R1/4" DIN
kom
standard DIN 5157 DIN 353
5157, DIN 353
Colovni ureznici R3/8" DIN
kom
standard DIN 5157 DIN 353
5157, DIN 353
Colovni ureznici R1/2" DIN
kom
standard DIN 5157 DIN 353
5157, DIN 353
Colovni ureznici R3/4" DIN
kom
standard DIN 5157 DIN 353
5157, DIN 353
Colovni ureznici R1" DIN 5157, kom
standard DIN 5157 DIN 353
DIN 353
Colovni ureznici R5/4" DIN
kom
standard DIN 5157 DIN 353
5157, DIN 353
Nareznice 1/2" DIN 5157, DIN
kom
EN 24231
353
Nareznice 3/4" DIN 5157, DIN
kom
EN 24231
353
Nareznice 1" DIN 5157, DIN
kom
EN 24231
353
Nareznice 5/4" DIN 5157, DIN
kom
EN 24231
353
ORSY set ureznica i nareznica
kompl
WURTH ili odgovarajuće
M5-M20 43 dela u tvrdom
penasom ulošku sa prihvatom
protiv ispadanja 096592200
Ručka fiksna nareznica od 3/8”
kom
do 5/4”
АЛАТ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН
Akumulatorska ugaona
kom
brusilica GWS 18 V-Li Pro
Kompresor ručni prenosni 8
kom
bara profesional
Električna dizalica nosivosti
kom
500 kg
Jodolux lampe
kom
Lampa sa 21 +5 LED dioda kom
sa 3 magnetna, drška sklopiva,
Wurth ili odgovarajuća art
0827531
Nareznica Rems AMIGO 2
kom
3/8" - 2"
Ručna el. Testera )Rems
kom
TIGER ili ekv.
Elektro-pneumatski čekićkom
bušilica BMH 45-XE, 1350w,
snaga udara 15J, masa do 8,2
kg
Bat. vibr. bušilica odvijač, 18V, kom
Li-Ion, 2x2.6Ah, težina do 2
kg, moment pritezanja 70 Nm,
LED svetlo integrisano u
mašini, kofer
Električna ugaona brusilica
kom
Wurth ili odgovarajući
1400W, fi 125, sa regulacijom
broja obrtaja i zaštitom od
32 / 38
5
5
13
8
3
5
5
5
3
3
7
1
3
1
1
8
32
4
1
1
2
1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
preopterećenja
Električna vibraciona bušilica
650W, 13mm do 1,65 kg, brzi
futer, integrisano LED svetlo,
kofer,
Aparat za REL zavarivanje
160 A, masa 5,5 kg, struja na
60% iskorišćenja 166A
Električna hoblerica EH 4,
1050 w, priključak za usisivač,
masa 4kg, dubina rendisanja
4mm, kofer
Električna tračna
brusilica,HBS 533ulazne snage
750w, veličina papira 533x75
Standardni indukcioni grejač
za ležajeve
Benzinski agragat snage
7kVA/5,6kw max težine do 90
kg
Stubna brusilica-brusni kamen
BOSCH
kom
1
kom
3
kom
1
kom
3
kom
BETEX ili odgovarajući
kom
1
1
kom
BOSCH ili odgovarajući
1
ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР ЗА АЛАТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Zidarska burgija, SDS-plus, 4spirale, 6,0x110mm
Zidarska burgija, SDS-plus,
8,0x110mm, četiri spirale
Zidarska burgija, SDS-plus,
10,0x160mm, četiri spirale
Zidarska burgija, SDS-plus,
12,0x160mm, četiri spirale
Spiralna burgija za kamen
DZ1, 6,0x100/60mm, četiri
spirale
Spiralna burgija za kamen
DZ1, 8,0x120/70mm, četiri
spirale
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 2,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 3,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 3,2mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 3,5mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 4,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 5,0mm ugao vrha 130
stepeni
kom
Wurth ili odgovarajuće
kom
Wurth ili odgovarajuće
kom
Wurth ili odgovarajuće
kom
Wurth ili odgovarajuće
kom
Wurth ili odgovarajuće
21
21
16
16
13
kom
Wurth ili odgovarajuće
13
kom
kom
kom
kom
kom
kom
33 / 38
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
60
65
95
100
85
95
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 6,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 7,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 8,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 9,0mm ugao vrha 130
stepeni
HSS spiralna burgija za metal,
DIN338 10,0mm ugao vrha
130 stepeni
set stepenastih burgija HSS 430 069402401
Brusna ploča za čelik, plava,
115x6,0/22,2
Rezna ploča za čelik ravna,
plava 230x3,0/22,2
Rezna ploča za čelik, ravna,
plava, 180x3,0/22,2
kom
kom
kom
kom
kom
kompl
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
Rothenberger ili odgovarajući
kom
standarda EN 12413
kom
standarda EN 12413
kom
Rezna ploča, za Inox, 125x1
kom
standarda EN 12413, Wurth ili
odgovarajuće
standarda EN 12413, Wurth ili
odgovarajuće
kom
65
85
65
85
4
295
20
70
225
3
kom
1
kom
Wurth ili odgovarajuće
kom
Wurth ili odgovarajuće
kom
WURTH ,br.art.061525010 ili
odgovarajući
kom
kom
95
75
kom
Rezna ploča, za Inox, 115x1
Garnitura brusnih kamenova,
os.6mm (10kom) 068010
Brusno tocilo 200x20x20
normal korund G60
ZEBRA rezni list (bonsek)
HSS, 24 z, 300x13x0,65
ZEBRA rezni list (bonsek)
HSS, 32 z, 300x13x0,65
Ubodna testera, pakovanje 5
kom
Držalja za lopatu, drvena,
1300mm
Merna traka, 25mm/7m malo
kućište 77x34x73 sa uzicom za
nošenje, traka širine 25mm,
071464513
Merna traka, 13mm/2m malo
kućište 53x21x49 sa uzicom za
nošenje, traka širine 25mm,
071464510
Merna traka, 16mm/3m malo
kućište 63x25x59 sa uzicom za
nošenje, traka širine 25mm,
071464511
Ašov
Lopata, debljina lima 1,5mm
Lopata za sneg sa drškom, alu
ojačana
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
140
120
50
33
Wurth ili odgovarajuće
2
kom
90
kom
kom
kom
kom
34 / 38
75
2
4
11
36
37
38
39
40
41
42
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Pomično kljunasto merilo,0150mm sa kočnicom i
futrolom sa zakačkom za pojas
Razervna sijalica za Jodolux
lampu 10W
ORION Stepenasti bočni
strugarski nož sa TM K10/20
16x16mm
ORION Stepenasti bočni
strugarski nož sa TM K10/20
20x20mm
ORION Stepenasti bočni
strugarski nož sa TM K10/20
25x25mm
ORION Savijeni strugarski nož
sa TM K10/20 16x16mm
ORION Savijeni strugarski nož
sa TM K10/20 20x20mm
ORION Savijeni strugarski nož
sa TM K10/20 25x25mm
ORION Strugarski nož za
usecanje sa TM P20 16x10mm
ORION Strugarski nož za
usecanje sa TM P20 20x12mm
ORION Strugarski nož za
usecanje sa TM P20 25x16mm
Rezervni list za mašinsku
testeru KRINO 2360x20x0,
Rezervni nožići za alat za
sečenje cevi fi 10-60mm
Pakne mekane za amerikaner
za strug MOlov
Mašinska nareznica Tornado
3/8"- 2"
Ubodna testera, pakovanje 5
kom
Ubodna testera za
drvo/sabljarka/200x2,4-4,0/
5k.
Ubodna testera za
metal/sabljarka/200/1,8-2,6/5k.
ZEBRA SSB-Bimetal ubodna
testera za sipor-305X12,7
Stepenasta burgija D6-39mm
HSS spiralna burgija, DIN
1869, produžena,8.0 mm
Stepenasta burgija Rotenberger
unidrill 4-30
artikal za nedostajuću liniju za
toplanu
Burgija-SDSMAX-QUADROS-4SPRL-D32/370/250
Burgija-SDSMAX-QUADROS-4SPRL-D25/320/200
Quadro zidarska burgija-4
kom
3
kom
16
standarda DIN 4980 ISO6 i
kvaliteta K20 i P30
kom
standarda DIN 4980 ISO6 i
kvaliteta K20 i P30
kom
standarda DIN 4980 ISO6 i
kvaliteta K20 i P30
kom
DIN 4972 ISO2 kvaliteta K20 i
P30,
DIN 4972 ISO2 kvaliteta K20 i
P30,
DIN 4972 ISO2 kvaliteta K20 i
P30,
kom
kom
kom
kom
DIN4981 ISO7, kvaliteta K10 i P10
kom
DIN4981 ISO7, kvaliteta K10 i P10
kom
DIN4981 ISO7, kvaliteta K10 i P10
kom
8
6
5
5
5
5
7
5
5
50
kom
Prema opisu
kompl
Prema opisu
kompl
10
5
1
kom
7
kom
5
kom
5
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
35 / 38
Prema opisu
4
2
5
5
5
2
2
2
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
1
2
3
4
5
6
7
8
9
spirale, SDS-max,-D22x32
Štemajz ravni, SDS-max,
kom
Prema opisu
400/25mm
Štemajz ravni, SDS-max,
kom
Prema opisu
600/25mm
Testere FREUD za drvo
fi250x3,2/2,2x30 Z22 HW kom
Freud ili odgovarajući
uzdužne
Testere FREUD za drvo
fi250x3,2/2,2x30 Z22 HW kom
Freud ili odgovarajući
poprečne
Ubodna testera, pakovanje 5
kom
Wurth ili odgovarajuće
kom
Set umetaka, 1/4'', PH,
L25mm/3xPH1,PH2,PH3/9
komplet
kom.
Testera za ručni cirkular fi
kom
30x1900mm
Set ZEBRA stolarskih dleta,
komplet
2K drška, 6 kom.
Glodalo za drvo za šlicanje
komplet
Burgije za drvo fi 3-30
komplet
Glodalo za klik-klak šarke fi30
kom
ORSY 100 kofer prazan, BS1
kom
ORSY 100 BS2 kofer sa 8
kom
pregrada
ORSY 100 BS3 kofer sa 8
kom
pregrada
СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ
Elektrode Ø2,5 mm rutilna s
kutije
standarda EN 13479 + EN499
2000 , standarda EN 13479 +
EN499, proizvođača Jеsenice
Slovenija
Elektrode Ø2,5 mm kisele ,
kutije
standarda EN 13479 + EN499
standarda EN 13479 + EN499,
proizvođača Jеsenice Slovenija
Elektrode Ø2,5 mm celulozne
kutije
EN499/95E 382 C21
ELE 58 c 6010, standarda
EN499/95E 382 C21,
proizvođača "ELVACO"
Bijeljina
Elektrode Ø3,25 mm kisele,
kutije
standarda EN 13479 + EN499
standarda EN 13479 + EN499,
proizvođača Jеsenice Slovenija
Elektrode za Prohrom Ø 2,5
kutija
standarda DIN 8556/86
standarda DIN 8556/86 E 199
"ELVAC0" 50-75 A
Elektrode za legirane čelike:
kutija
303 Ø 2,5
Elektrode za legirane čelike:
kutija
303 Ø 3,25
Žica za zavarivanje Ø2,5kg
atestirane za autogeno varenje
Žica za zavarivanje Ø3 kg
atestirane za autogeno varenje
36 / 38
2
1
2
2
2
6
2
1
1
1
2
15
15
10
103
2
61
26
3
3
1
35
35
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Žica za CO2 Ø 1.2 mm,
standarda ISO 14341-A-G
(pakovanje od 15 kg),
proizvođača " LINCOLM
ELEKTRIC" Italija
Mesingana žica sa opaltom od
boraksa
Pasta za meko lemljenje
Tinol žica za lemljenje sa
pastom (kalem)
Rothenberger multigas 300 sa
Rofire piezo 1950 ili
odgovarajući
Staklo belo 100x100 za masku
Elektrolučnog zavarivanja
Staklo belo 110x90 za masku
Elektrolučnog zavarivanja
Klešta za zavarivanje elektro
600 A
Klešta za zavarivanje sa
magnetom do 200 A
Ogledalo metalno sa držačem
Ogledalo metalno pločice
80x80 mm
Brener za sečenje "Meser"
Brener za zavarivanje "Meser"
veličina 3
Brener za zavarivanje "Meser"
veličina 4
Brener za zavarivanje "Meser"
veličina 5
Rothenberger multigas 300 ili
odgovarajući
kg
standarda ISO 14341-A-G
5
kg
2
kom
kom
4
9
kom
Prema opisu
1
kom
105
kom
105
kompl
6
kompl
5
kom
kom
6
60
kom
kom
"Meser" ili odgovarajuće
"Meser" ili odgovarajuće
1
6
kom
"Meser" ili odgovarajuće
7
kom
"Meser" ili odgovarajuće
4
kom
Prema opisu
6
ВАЖНО!
Понуде за добра према спецификацији морају између осталог дасадрже:
1. Понуђач у обрасцу број 10 мора уписати марку и тип добра које нуди , односно
његове карактеристике као и произвођач и Наручилац ће на основу података који су
дати у обрасцу одлучити да ли се ради о одговарајућим добрима, а у случају потребе
тражиће од подуђача доказ о траженом квалитету понуђеног добра, испуњености
траженог стандарда или функције за свако тражено добро. Као доказ биће узета у
обзир произвођачка спецификација или упутство за употребу. Упутство за употребу
мора бити у интегралном тексту (изводи нису прихватљиви) и на српском језику.
Уколико су докази на страном језику морају бити достављени оригинал и превод на
српски језик. Уколико понуђач, по позтиву наручиоца, не достави тражене доказе на
начин како је то наведено, понуда ће бити одбијена. Наведено се односи на добра из
група 1.,3.и 4.
2. ЗА СВА ДОБРА ИЗ ГРУПЕ 2. АЛАТИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН ( од 1. до
17.)ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА , УЗ ПОНУДУ, ДОСТАВИ:
А) доказ о траженом квалитету понуђеног добра, испуњености траженог стандарда
или функције за свако тражено добро у виду произвођачка спецификација или
упутство за употребу. Упутство за употребу мора бити у интегралном тексту
37 / 38
(изводи нису прихватљиви) и на српском језику. Уколико су докази на страном језику
морају бити достављени оригинал и превод на српски језик. Уколико понуђач не
достави тражене доказе на начин како је то наведено, понуда ће бити одбијена.
Б) доказ о гарантном року који је уписао у обрасцу број 10.
Доказ се доставља :у виду гарантног листа за понуђена добра Уколико понуђач не
достави тражене доказе на начин како је то наведено, понуда ће бити одбијена
4. Количине наведене у захтеву су оријентационе и служе само за оцену понуде.
Стварне количине биће наручиване према потребама сукцесивно.
5.Наручилац ће при испоруци добара вршити улазну контролу свог пристиглог
материјала . Контрола ће бити визуелна и на основу документације из тачке 1. и 2.
овог објашњења . Уколико понуђач ,који буде изабран , приликом испоруке не достави
и документацију из тач.1. и 2. овог објашњења сматраће се да није испоручио добро и
на тај начин извршио своју уговорну обавезу.
38 / 38
Download

Измена конкурсне документације бр. 2