SISTEMI
SPAJANJA
vijci 188
ekscentri 189
spojnice 192
bravice 193
EKSCENTAR PLASTIČNI Ø 20 mm
10
sistemi spajanja
VIJCI
informacije za poručivanje
Šifra
Šifra
Naziv
Vijak
65587 3 x 16 mm
509019 3 x 17 mm
65625 3 x 20 mm
65641 3 x 25 mm
65676 3 x 30 mm
57843 3 x 35 mm
Naziv
Vijak
65404 3,5 x 16 mm
65420 3,5 x 18 mm
65447 3,5 x 20 mm
65463 3,5 x 25 mm
65498 3,5 x 30 mm
65528 3,5 x 35 mm
65544 3,5 x 40 mm
65560 3,5 x 45 mm
234362 3,5 x 50 mm
Šifra
Naziv
Vijak
57878 4 x 16 mm
57894 4 x 18 mm
57916 4 x 20 mm
57959 4 x 25 mm
57975 4 x 30 mm
57991 4 x 35 mm
58017 4 x 40 mm
58033 4 x 45 mm
58068 4 x 50 mm
58084 4 x 60 mm
200360 4 x 70 mm
Šifra
58149
58165
58181
58211
58106
Naziv
Vijak
5 x 30 mm
5 x 50 mm
5 x 60 mm
5 x 70 mm
5 x 100 mm
Šifra
Naziv
Vijak
58262 6 x 60 mm
58289 6 x 70 mm
58300 6 x 80 mm
58246 6 x 100 mm
292966 6 x 120 mm
Šifra
Naziv
Ekscentar Ø 20 mm
710016 beli SE02PB
710210 crni SE02PNE
710229 braon SE02PMA
Šifra
Naziv
710237 Vijak stezni 5 x 12mm euronavoj za ekscentar Ø 20mm
SPOJNICE PERMO
ŠIFRA
ili
ili
716820
ŠIFRA
716618
ili
716820
ŠIFRA
716812
716820
716847
ili
Šifra
716413
Naziv
Vijak stezni M6 x 8mm - mašinski
navoj za ekscentar Ø 20mm
66117
66133
Naziv
Iver vijak
5 x 50 mm
7 x 50 mm
ŠIFRA
716812
716863
ili
EKSCENTAR PLASTICNI fi 20
NAZIV
710016 Ekscentar fi 20 beli SE02PB
710210 Ekscentar fi 20 crni SE02PNE
710229 Ekscentar fi 20 braon SE02PMA
710237 Vijak stezni 5x12 - euronavoj za eksc.fi 20
716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
200
200
200
200
1
1
EKSCENTAR METALNI fi 20
NAZIV
Ekscentar fi 20 metalni nikl SE52
710237 Vijak stezni 5x12 - euronavoj za eksc.fi 20
716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
JM
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
200
200
1
1
EKSCENTAR METALNI fi 15
NAZIV
Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
Osovina stezna 7x8 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB
716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
1
1
1
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 180°
NAZIV
Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03
Osovina stezna dvostruka 180 fi7 za ekscentar fi 15
716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB
716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
1
1
EKSCENTAR METALNI Ø 20 mm
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 90°
NAZIV
Ekscentar fi 35 metalni nikl EC35
Osovina stezna dvostruka 90 fi9 za ekscentar fi 35
716960 Kapica za ekscentar fi 35 bela CF136PB
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
716979 Kapica
za ekscentar
fi 35 crna CF136PNE
SPOJNICE
PERMO
Vijak stezni M6 x 8mm - mašinski
Vijak stezni 5 x 12mm 716618 Ekscentar Ø 20 mm - metalni,
710237
716987 Kapica
za ekscentar fi 35 braon CF136PMA
716413
navoj za ekscentar Ø 20mm
nikl SE52
euronavoj za ekscentar Ø 20mm
EKSCENTAR PLASTICNI fi 20
SPOJNICA
TRAPEZ
ZA
EUROLIGHT
ŠIFRA
NAZIV
ŠIFRA
NAZIV
ili
710016 Ekscentar fi 20 beli SE02PB
717010
Spoj
nicaEkscentar
trapez - tefilo
0x22SE02PNE
nikl
710210
204crni
nicaEkscentar
trapez - pfiri20
hvabraon
tna plSE02PMA
očica
717029
Spoj
710229
trapez
- stezni
717037
SpojnicaVijak
stezni
5x12vijak
- euronavoj za eksc.fi 20
ili
710237
716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
716820
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni niklSPOJNICA ZA ELEMENTE
ŠIFRA
NAZIV
EKSCENTAR METALNI fi 20
717614
Spojnica - telo 8 x 30 M6 VF03
ŠIFRA
NAZIV - stezni vijak M6 x 14 VC05
717622
Spojnica
716618
Ekscentar fi 20 metalni nikl SE52
ili
710237 Vijak
stezni 5x12 - euronavoj za eksc.fi 20
SPOJNICE
716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
716820
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
SPOJNICA
ŠIFRA
716944
716952
ili
uputstva za poručivanje
Šifra
57932
47813
47848
188
Naziv
Vijak za ručice
M4 x 22 mm
M4 x 40 mm
M4 x 60 mm
Šifra
47864
Naziv
Vijak za ručice lomljivi M4 x 45 mm
ŠIFRA
211761
ŠIFRA
211826
7
16812
716820
716847
ili
Naziv
Čaura 8 x 12 mm M6 za ekscentar
716820 Ø15 mm - metalni, nikl
uputstva za poručivanje
informacije za poručivanje
Šifra
Šifra
NAZIV
EKSCENTAR METALNI fi 15
Spojnica
NAZIV Tab 20Hc za eurolight
EVijak
ksceza
ntaEurolight
r fi 15 mespojnicu
talni nikl EC03
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
Osovina stezna 7x8 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB
716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
JM PAKOVANJE
1
kom
1
kom
1
kom
Šifra
Naziv
1
kom
Čaura
1 8 x 12 mm M6 za
kom
716820 ekscentar
Ø15 mm - metalni, nikl
JM
kJM
om
kkom
om
kkom
om
kom
kom
kom
JM
kom
kJM
om
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
PAKOVANJE
200
1
200
1
200
1
200
1
1
PAKOVANJE
1
PAKOVANJE
1
200
200
1
1
JM
kJM
om
kkom
om
kom
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
1 katalog
1
okova
189
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 180°
informacije za poručivanje
informacije za poručivanje
10
sistemi spajanja
EKSCENTAR METALNI Ø 15 mm
SPOJNICE PERMO
ŠIFRA
ili
ili
716820
SPOJNICE PERMO
Šifra
Naziv
Ekscentar Ø 15 mm - metalni,
ŠIFRA
716812
nikl EC03
ili
ili
716820
ŠIFRA
716618
ili
716820
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
EKSCENTAR PLASTICNI fi 20
Čaura 8 x 12 mm M6 za ekscentar
Osnovna stezna 7 x 8 M6 za
NAZIV
716847
716820 Ø 15 mmm - metalni, nikl
ekscentar Ø 15 mm - metalni, nikl
710016 Ekscentar fi 20 beli SE02PB
710210 Ekscentar fi 20 crni SE02PNE
710229 Ekscentar fi 20 braon SE02PMA
710237 Vijak stezni 5x12 - euronavoj za eksc.fi 20
716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Naziv
Kapica za ekscentar Ø 15 mm
PAKOVANJE
716871
200bela CF04PB
716898
200crna CF04PNE
716901
200braon CF04PMA
716928
200jasen CF04PFR
7169361 trešnja CF04PCI
1
EKSCENTAR METALNI fi 20
NAZIV
Ekscentar fi 20 metalni nikl SE52
710237 Vijak stezni 5x12 - euronavoj za eksc.fi 20
716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
JM
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
200
200
1
1
uputstva za poručivanje
Šifra
EKSCENTAR METALNI fi 15
ŠIFRA
716812
716820
716847
ili
NAZIV
Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
Osovina stezna 7x8 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB
716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
1
1
1
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 180°
ŠIFRA
716812
716863
ili
ŠIFRA
716944
716952
ili
NAZIV
Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03
Osovina stezna dvostruka 180 fi7 za ekscentar fi 15
716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB
716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
1
1
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 90°
NAZIV
Ekscentar fi 35 metalni nikl EC35
Osovina stezna dvostruka 90 fi9 za ekscentar fi 35
716960 Kapica za ekscentar fi 35 bela CF136PB
716979 Kapica za ekscentar fi 35 crna CF136PNE
716987 Kapica za ekscentar fi 35 braon CF136PMA
JM
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
JM
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
JM
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
JM
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
SPOJNICA TRAPEZ ZA EUROLIGHT
ŠIFRA
717010
717029
717037
NAZIV
Spojnica trapez - telo 40x22 nikl
Spojnica trapez - prihvatna pločica
Spojnica trapez - stezni vijak
ŠIFRA
717614
717622
NAZIV
Spojnica - telo 8 x 30 M6 VF03
Spojnica - stezni vijak M6 x 14 VC05
SPOJNICA ZA ELEMENTE
SPOJNICE
SPOJNICA
ŠIFRA
211761
211826
NAZIV
Spojnica Tab 20Hc za eurolight
Vijak za Eurolight spojnicu
EKSCENTAR PLASTICNI fi 20
NAZIV
710016 Ekscentar fi 20 beli SE02PB
710210 Ekscentar fi 20 crni SE02PNE
710229 Ekscentar fi 20 braon SE02PMA
710237 Vijak stezni 5x12 - euronavoj za eksc.fi 20
716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
EKSCENTAR METALNI fi 20
ŠIFRA
NAZIV
716618
Ekscentar fi 20 metalni nikl SE52
Šifra ili Naziv710237 Vijak stezni 5x12 - euronavoj za
Šifra
eksc.fi Naziv
20
Ekscentar
Ø 15Vijak
mmstezni
- metalni,
Osovina stezna dvostruka 180° Ø
M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
716413
716812
716863
716820nikl EC03
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl 7 mm za ekcentar Ø 15 mm
EKSCENTAR METALNI fi 15
ŠIFRA
716812
716820
716847
ili
NAZIV
Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
Osovina stezna 7x8 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB
716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI
uputstva za poručivanje
ŠIFRA
716812
716863
ili
716871
716898
716901
716928
716936
uputstva za poručivanje
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 90°
NAZIV
Ekscentar fi 35 metalni nikl EC35
Osovina stezna dvostruka 90 fi9 za ekscentar fi 35
716960 Kapica za ekscentar fi 35 bela CF136PB
716979 Kapica za ekscentar fi 35 crna CF136PNE
716987 Kapica za ekscentar fi 35 braon CF136PMA
PAKOVANJE
200
200
200
200
1
1
JM PAKOVANJE
kom
200
Naziv
kom
200
Kapica za ekscentar
Ø 15 mm
kom
1
1
bela CF04PBkom
crna CF04PNE
braon CF04PMA
JM PAKOVANJE
jasen CF04PFR
1
kom
trešnja CF04PCI
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 90°
informacije za poručivanje
ŠIFRA
716944
716952
ili
Šifra
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 180°
NAZIV
Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03
Osovina stezna dvostruka 180 fi7 za ekscentar fi 15
716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB
716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 90°
NAZIV SPOJNICE PERMO
Ekscentar fi 35 metalni nikl EC35
Osovina stezna dvostruka 90 fi9 za ekscentEKSCENTAR
ar fi 35
PLASTICNI fi 20
716960
NAZIV Kapica za ekscentar fi 35 bela CF136PB
716979
Kapica
za
ekscentar
fi
35
crna
CF136PNE
710016 Ekscentar fi 20 beli SE02PB
716987
za ekscentar
fi 35 braon CF136PMA
710210 Kapica
Ekscentar
fi 20 crni SE02PNE
710229 Ekscentar fi 20 braon SE02PMA
eksc.fi 20 TRAPEZ ZA EUROLIGHT
ili
710237 Vijak stezni 5x12 - euronavoj zaSPOJNICA
716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
ŠIFRA
NAZIV
7717010
16820
Č
aurn
a i8cxa1t2raM
Spoj
pe6zz-ateklosc4e0nxt2a2r fni i1k5l metalni nikl
717029
Spojnica trapez - prihvatna pločica
EKSCENTAR METALNI fi 20
717037
Spojnica trapez - stezni vijak
ŠIFRA
NAZIV
716618
Ekscentar fi 20 metalni nikl SE52
SPOJNICA ZA ELEMENTE
ili
710237 Vijak stezni 5x12 - euronavoj za eksc.fi 20
ŠIFRA
NAZIV
716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
717614
Spojnica - telo 8 x 30 M6 VF03
716820
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
717622
Spojnica - stezni vijak M6 x 14 VC05
EKSCENTAR METALNI fi 15
ŠIFRA
NAZIV SPOJNICE
716812
Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03
SPOJNICA
716820
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
7ŠIFRA
16847
O
sovina stezna 7x8 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
NAZIV
ili
716871 KTab
apic20Hc
a za ekzasceurolig
entar fih1t5 bela CF04PB
211761
Spojnica
716898
za spojnicu
ekscentar fi 15 crna CF04PNE
Eurolight
211826
Vijak za Kapica
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
Šifra
Naziv716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnj
Šifra
a CF04PNaziv
CI
716944 Ekcentar Ø 35 mm - metalni, nikl
Osovina stezna dvostruka 90° Ø 9
716952
mm zaZA
ekcentar
Ø 35 POD
mm 180°
EKSCENTAR
SPAJANJE
ŠIFRA
NAZIV
716812
Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03
716863
Osovina stezna dvostruka 180 fi7 za ekscentar fi 15
ili
716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB
716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
1 /1
716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI
ŠIFRA
716944
716952
ili
ŠIFRA
ili
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
1
1
JM
kom
kom
kom
JM
kkom
om
kom
kom
kom
kom
JM
kom
kom
kom
JM
kom
kom
JM
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
PAKOVANJE
1
200
1
200
200
200
1
PAKOVANJE
1
1
1
PAKOVANJE
200
200
PAKOVANJE
1
1
1
1
JM PAKOVANJE
1
kom
1
kom
1
kJM
om PAKOVANJE
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
Šifra
Naziv
1
kom
Kapica za ekscentar Ø 35 mm
716960 bela CF136PB
716979 crna CF136PNE
JM PAKOVANJE
1
kom
716987 braon CF136PMA
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
JM
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
JM
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
katalog
1
SPOJNICA TRAPEZ ZA EUROLIGHT
1 /1
190
ŠIFRA
717010
717029
717037
NAZIV
Spojnica trapez - telo 40x22 nikl
Spojnica trapez - prihvatna pločica
Spojnica trapez - stezni vijak
okova
191
ili
716820
ŠIFRA
716618
ili
716820
710016 Ekscentar fi 20 beli SE02PB
710210 Ekscentar fi 20 crni SE02PNE
710229 Ekscentar fi 20 braon SE02PMA
710237 Vijak stezni 5x12 - euronavoj za eksc.fi 20
716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
200
200
200
200
1
1
EKSCENTAR METALNI fi 20
NAZIV
Ekscentar fi 20 metalni nikl SE52
710237 Vijak stezni 5x12 - euronavoj za eksc.fi 20
716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
JM
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
200
200
1
1
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
1
1
1
SPOJNICA TRAPEZ ZA EUROLIGHT
informacije za poručivanje
SPOJNICE ZA ELEMENTE
10
sistemi spajanja
ili
informacije za poručivanje
EKSCENTAR METALNI fi 15
ŠIFRA
716812
716820
716847
ili
NAZIV
Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
Osovina stezna 7x8 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB
716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 180°
NAZIV
Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03
Osovina stezna dvostruka 180 fi7 za ekscentar fi 15
716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB
716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI
Spojnica trapez
Spojnica trapez
717010
717029
- telo 40 x 22 mm nikl
- prihvatna pločica
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 90°
ŠIFRA
NAZIV
716944
Ekscentar fi 35 metalni nikl EC35
716952
Osovina stezna dvostruka 90 fi9 za ekscentar fi 35
ili
716960 Kapica za ekscentar fi 35 bela CF136PB
716979 Kapica za ekscentar fi 35 crna CF136PNE
716987 Kapica za ekscentar fi 35 braon CF136PMA
ŠIFRA
716812
716863
ili
JM PAKOVANJE
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
Šifra
Naziv
1
kom
717037 Spojnica trapez - stezni vijak
JM
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
JM
kom
kom
kom
JM
kom
kom
JM
kom
kom
kom
kkom
om
kom
PAKOVANJE
1
1
1
PAKOVANJE
200
200
PAKOVANJE
200
1
200
1
1
1
JM
kJM
om
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
200
PAKOVANJE
200
1
1
1
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
1
1
1
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 180°
NAZIV
Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03
Osovina stezna dvostruka 180 fi7 za ekscentar fi 15
716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB
716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
1
1
EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 90°
NAZIV
Ekscentar fi 35 metalni nikl EC35
Osovina stezna dvostruka 90 fi9 za ekscentar fi 35
Šifra
Naziv
716960Šifra
Kapica zaNaziv
ekscentar fi 35 bela CF136PB
Spojnica
- telo
8 xcrna
30 mm
M6 VF03
Spojnica - stezni vijak
716979717614
Kapica za
ekscentar
fi 35
CF136PNE
717622 M6 x 14 mm VC05
716987 Kapica za ekscentar fi 35 braon CF136PMA
JM
kom
kom
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
1
1
JM
kom
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
1
JM
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
JM
kom
kom
PAKOVANJE
1
1
uputstva za poručivanje
ŠIFRA
717010
717029
717037
ŠIFRA
ili
ŠIFRA
717614
ili
717622
716820
ŠIFRA
7ŠIFRA
16618
ili
211761
211826
716820
ŠIFRA
716812
716820
716847
ili
ŠIFRA
716812
716863
ili
ŠIFRA
716944
716952
ili
SPOJNICA TRAPEZ ZA EUROLIGHT
NAZIV SPOJNICE PERMO
Spojnica trapez - telo 40x22 nikl
Spojnica trapez - prihvatna pločica
EKSCENTAR PLASTICNI fi 20
Spojnica trapez - stezni vijak
NAZIV
710016 Ekscentar fi 20 beli SE02PB
SPOJNICA ZA ELEMENTE
710210 Ekscentar fi 20 crni SE02PNE
NAZIV
710229 Ekscentar fi 20 braon SE02PMA
SpojnicaVijak
- telostezni
8 x 305x12
M6 VF03
- euronavoj za eksc.fi 20
710237
- stezni
vijaM6x8
k M6 x- mašinski
14 VC05 za eksc.fi 20
Spojnica
stezni
716413 Vijak
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
SPOJNICE
EKSCENTAR METALNI fi 20
SPOJNICA
NAZIV
ENAZIV
kscentar fi 20 metalni nikl SE52
710237 Vijak
5x12
- euronavoj
za eksc.fi 20
Spojnica
Tab stezni
20Hc za
eurolig
ht
stezni
M6x8 - mašinski za eksc.fi 20
716413
za Vijak
Eurolight
spojnicu
Vijak
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
SPOJNICE ZA ELEMENTE
EKSCENTAR METALNI fi 15
NAZIV
Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03
Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
Osovina stezna 7x8 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl
716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB
716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE
716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA
716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR
716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI
1 /1
informacije za poručivanje
Šifra
Naziv
Tipl drveni
717428 6 x 25 mm
42617 8 x 32 mm
Šifra
50652
Naziv
Lamela spojnice Morseto keks
Šifra
Šifra
Naziv
Vinkl sa poklopcem Leon
beli
bež
braon
crni
sivi
798649
799025
798843
798827
798878
Naziv
Vinkl bez poklopca Leon
beli
bež
braon
crni
sivi
789436
798622
798479
798452
798495
BRAVICE
Šifra
Naziv
285382 Bravica za 1 fioku
Šifra
Naziv
133698 Bravica za 3 fioke, čeona
Šifra
Naziv
314978 Bravica za 4 fioke, bočna
SPOJNICA TRAPEZ ZA EUROLIGHT
ŠIFRA
717010
717029
717037
NAZIV
Spojnica trapez - telo 40x22 nikl
Spojnica trapez - prihvatna pločica
Spojnica trapez - stezni vijak
ŠIFRA
717614
717622
NAZIV
Spojnica - telo 8 x 30 M6 VF03
Spojnica - stezni vijak M6 x 14 VC05
uputstva za poručivanje
SPOJNICA ZA ELEMENTE
SPOJNICE
SPOJNICA
192
ŠIFRA
211761
211826
NAZIV
Spojnica Tab 20Hc za eurolight
Vijak za Eurolight spojnicu
katalog okova
193
Download

sistemi spajanja