MAŠINE ZA OBLIKOVANJE UTORA U LIMU
RUÈNA MAŠINA ZA OBLIKOVANJE
UTORA U LIMU, TYP SUL-R
Karakteristike:
?
Mašina služi za savijanje rubova, profilisanje žljebova,
izradu rebara, oblikovanje rubova kod èeonog
spajanja limenih cijevi i sl.
?
Max. položaj mjesta oblikovanja od ivice lima 375 mm
?
Debljina lima 1.6 mm
?
Masa 90 kg
?
Jedan standardni alat
?
Razni alati se isporuèuju po zahtjevu.
Tip
Debljina lima pri 400 N/mm 2
SUL-R1
SUL-R1,6
1 mm
1,6 mm
Max. upust u tijelu mašine
375 mm
Masa
30 kg
90 kg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MAŠINE ZA OBLIKOVANJE UTORA U LIMU
MOTORNA MAŠINA ZA OBLIKOVANJE
UTORA U LIMU, TIP SUL-1,6/315
?
Primjena
Mašina služi za savijanje rubova, profilisanje
žljebova, izradu rebara, oblikovanje rubova
kod èeonog spajanja limenih cijevi i sl.
?
Tijelo mašine je izraðeno od zavarene
konstrukcije.
?
Pogon mašine je elektromotorni, a prenos od el.
motora do vratila sa alatima se ostvaruje preko
remenice i dva para zupèanika.
?
Gornji valjak sa alatom nalazi se pod oprugom koja
mu daje dovoljnu fleksibilnost pri izradi okruglih
poruba na prirubima i zavarenim šavovima.
?
Donji valjak sa alatom se može aksijalno
Debljina lima pri 400 N/mm 2
1,6 mm
Max. upust u tijelu mašine
375 mm
Motor
0,55 kW
Masa
200 kg
podešavati preko ruèice.
?
Graniènik lima
?
Valjci su izraðeni od kvalitetnog èelika.
?
Dvostruki nožni prekidaè za lijevo i desno obrtanje.
?
Alat
Mašina je opremljena standardnim alatima
(Za operaciju u tabeli pod 1.).
Ostali alati se isporuèuju na zahtjev.
Download

mašine za oblikovanje utora u limu