FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
LLP-ERASMUS PROGRAMI
2014-2015 GÜZ/BAHAR DÖNEMİ
PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU DUYURUSU
2014-2015 akademik yılı Güz/Bahar dönemi için Erasmus Programı Eğitim Alma
Hareketliliğinden Faydalanmak isteyenler için yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir.
03 Şubat 2014– 03 Mart 2014
2014-2015 Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru dönemi
03 Mart 2014
Belgelerin Erasmus Birimine teslim edilmesi için son gün
14 Mart 2014
Değerlendirme sonuçları ilanı
21 Mart 2014
Sonuçlara dair yapılacak itirazların son tarihi
Erasmus hakkından vazgeçen personelin “feragat dilekçelerini”
Erasmus Birimi’ne iletmeleri için son tarih
* Çalışma takviminde herhangi bir değişiklik yapıldığında sitemizden duyuru yapılacaktır. Bu nedenle
duyurularımızın düzenli olarak takip edilmesini tavsiye ederiz.
01 Nisan 2014
GENEL HÜKÜMLER
1. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin tam/yarı zamanlı
olarak istihdam edilmiş olması gerekir.
2. Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere bir
yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmektedir.
3. Personele hareketlilik ve seyahat günleri dahil olmak üzere, ülkeye göre belirlenen
en fazla 7 günlük hibe ödenir.
4. İsteyen personel maddi destekten feragat ederek faaliyetten faydalanabilir.
BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ İÇİN İZLEMESİ GEREKEN YOL
1. Karşı kurumun bir yükseköğretim kurumu olması halinde üniversiteler arası
anlaşmanın olması gerekmektedir.
2. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa’daki işletmelere personel
gönderilebilmesi için kurumlararası anlaşmanın yapılmasına gerek olmamakla birlikte,
hareketliliğin bir anlaşma kapsamında gerçekleştirilmesi UA tarafından
önerilmektedir.
3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının
olması gerekmektedir.
4. Personelin eğitim aldığı günler ve seyahat günleri dahil olmak üzere, ülkeye göre
belirlenen en fazla 7 günlük hibe ödenir.
FSMVÜ -ERASMUS BİRİMİ
1
5. Personel eğitim hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en
az 5 saat eğitim alması zorunludur. Personel eğitim hareketliliğinde, öğretim
programında ve /veya katılım sertifikasında yaralanıcının en az 5 saat eğitim aldığı
açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi
bir hibe ödemesi yapılmaz.
6. Personel yurt dışında geçirdikleri süre için Ulusal Ajans’ın belirlediği aylık maddi
destek aşağıdaki tabloya göredir.
7. 2013-2014 Akademik Yılı için tahsis edilecek hibe miktarları aşağıdaki gibidir. Bu
rakamların yıldan yıla değişiklik gösterebilmekte olup sonraki yıllar için bir emsal
teşkil etmemektedir.
Erasmus Programı Eğitim Alma Hareketliliği faaliyeti için harcırah hibesi miktarları
(2013-2014)
Seyahat ve vize ücreti hariç
Ülkeler
Günlük hibe miktarı
İki haftalık hibe
İlave haftalar (3-12
€
miktarı €
hafta arası) (€)
Almanya
112
1,098
125
Avusturya
126
1,235
141
Belçika
119
1,166
133
Bulgaristan
77
755
86
Çek Cumhuriyeti
105
1,029
118
Danimarka
161
1,578
181
Estonya
91
892
102
Finlandiya
147
1,441
165
Fransa
140
1,372
157
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
105
1,029
118
Hollanda
126
1,235
141
İngiltere
161
1,578
181
İrlanda
133
1,303
149
İspanya
119
1,166
133
İsveç
147
1,441
165
İtalya
133
1,303
149
Letonya
91
892
102
Litvanya
91
892
102
Lüksemburg
119
1,166
133
Macaristan
98
960
110
Malta
98
960
110
Polonya
91
892
102
Portekiz
105
1,029
118
Romanya
84
823
94
Slovak Cumhuriyeti
98
960
110
Slovenya
112
1,098
125
Türkiye*
98
960
110
Yunanistan
112
1,098
125
*Türkiye’ye yurt dışından gelecek personel için ödenecek hibe miktarını belirtmektedir.
8. Personele verilen günlük/haftalık hibe; kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim
giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler
için ayrıca ödeme yapılmaz.
9. Duyuru ilanında verilmeyen bilgileri vermek ve personelin sorularını cevaplamak
amacıyla Dış İlişkiler Müdürlüğü Erasmus Birimi tarafından bilgilendirme seminerleri
verilecektir. Seminer tarihleri mail yoluyla duyurulacaktır.
FSMVÜ -ERASMUS BİRİMİ
2
HİBELER:
Sözleşmenin yürürlüğe girişinden itibaren 45 gün içinde, yararlanıcıya, azami hibe miktarının
en fazla %80’ine tekabül eden bir ön finansman ödemesi yapılır. Geri kalan %20’lik kısım
dönüş belgelerinin FSMVÜ Rektörlüğü Erasmus Birimi’ne teslim edildikten sonra Erasmus
Birimi tarafından hesaplanır ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili bankaya
talimat verilir.
BAŞVURU BELGELERİ
• Başvuru Formu
• Davet Mektubu
Başvuruları, başvuru formunu doldurup [email protected] adresine ileterek yapabilirsiniz.
Başvuru formu diğer tüm belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar Erasmus Birimine
teslim edilmelidir.
EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ TARİH ARALIKLARI
1 Haziran 2014 - 30 Eylül 2015 arasında 1 hafta (5 gün eğitim alma + 2 gün gidiş-dönüş
günleri maksimum 7 gün) olarak gerçekleşecektir.
ANLAŞMALI KURUMLAR
KONTENJAN KURUM E-POSTA
KURUM
ÜLKE
Jan Evangelista
Çek
1
Purkyne University
Cumhuriyeti
Jana Ceeona [email protected]
Kazimiero
1
Simonavičiaus
Litvanya
Universitetas
Ruta Vysniauskiene [email protected]
1
University of Oradea Romanya
Carmen Buron [email protected]
Technological
2
Dr. Margaret C. Perivoliotis
Educational Institute
Yunanistan
[email protected]
TEI of Athens
Hamm-Lippstadt
2
Beatrice Birkhahn: [email protected]
University of Applied Almanya
Britta Morzick: [email protected]
Sciences
Panteione University Yunanistan 2
Eirini Pitsouli: [email protected]
2
Universitat Jaume I
İspanya
Teresa Blasco Izquierdo: [email protected]
3
University of Bielsko Polonya
Hanna Lamers: [email protected]
2
HelmoUniversity
Belçika
Julie Guiot: [email protected]
University of
2
İspanya
Ofis: [email protected]
Zaragoza
University of Zagreb Hırvatistan
2
Tajana Nikolić: [email protected]
* Anlaşmalardaki güncellemeleri takip edebilmeniz için düzenli olarak Erasmus web sayfasını takip
etmeniz tavsiye edilir.
İLETİŞİM
FSMVÜ- Dış İlişkiler Müdürlüğü Erasmus Birimi
[email protected] | iro.fsm.edu.tr/Erasmus-iro
t: +90 212 521 85 00 – 1029 / 1031
f: +90 212 521 84 84
a: Haliç Kampüs A- Blok 201
FSMVÜ -ERASMUS BİRİMİ
3
Download

fatih sultan mehmet vakıf üniversitesi llp