Joint European Union – Council of Europe Project
“Strengthening the Capacities of Law Enforcement and Judiciary in the Fight against Corruption in Serbia”
(PACS)
KONFERENCIJA „RIZICI OD KORUPCIJE U POLICIJI I JAČANJE INTEGRITETA POLICIJE“
Mesto: Hotel Metropol Palace, Bulevar kralja Aleksandra 126, Beograd
Time: utorak, 3. jun 2014. godine
PROGRAM (nacrt)
09:30 – 10:00 Registracija
10:00 – 10:30 Otvaranje konferencije
Moderatorka: Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za
bezbednosnu politiku
 Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji
 Antje Rothemund, šef Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji
 Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova (TBC)
 Marija Obradović, predsednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove (TBC)
 Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije
(1) Zbog čega je važno jačati integritet policije iz ugla pristupanja Srbije Evropskoj uniji? (2) Šta su
nalazi Saveta Evrope i koji su prioriteti MUP-a u sledeće četiri godine u cilju jačanja integriteta
policije? (4) Kako poslanici mogu da utiču na jačanje integriteta policije? (5) Zašto je važno graditi
jake institucije sa integritetom u borbi protiv korupcije?
10:30 – 11:00 Pauza
11:00 – 12:30 Rizici od korupcije i strateški pristup za jačanje integriteta policije
Moderator: Lado Laličić, Kancelarija Saveta Evrope u Srbiji
 Mr Robert Šumi, ekspert Saveta Evrope
 Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku
 Miloš Oparnica, načelnik Sektora unutrašnje kontrole policije
 Dražen Maravić, šef Biroa za strateško planiranje u MUP-u
 Vesna Nešić, načelnica Službe interne revizije u MUP-u
 Marijana Obradović, Agencija za borbu protiv korupcije
A-COP
Civil Society against Police Corruption
Civilno društvo protiv korupcije u policiji
Joint European Union – Council of Europe Project
“Strengthening the Capacities of Law Enforcement and Judiciary in the Fight against Corruption in Serbia”
(PACS)
(1) Koji su nalazi i preporuke Saveta Evrope u svetlu najboljih evropskih praksi? (2) Kako se sprovode
predviđene antikorupcijske mere u policiji? (3) Koji su strateški prioriteti MUP-a za jačanje integriteta
policije i policajaca? (4) Sa kojim izazovima u radu se unutrašnji kontrolori u policiji suočavaju? (5) Na
koji način planovi integriteta mogu da utiču na jačanje odgovornosti policije?
12:30 – 13:00 Pauza
13:00 – 14:30 Uloga civilnog društva i policijskih sindikata u jačanju integriteta policije
Moderator: Predrag Petrović, izvršni direktor BCBP-a
 Dejan Škorić, Resurs centar, Majdanpek
 Zoran Bašić, Društvo protiv korupcije, Zrenjanin
 Milan Stefanović, PROTECTA, Niš
 Veljko Mijailović, Policijski sindikat Srbije
 Željko Đurović, Nezavisni sindikat policije (TBC)
 Dragan Žebeljan, Sindikat srpske policije
(1) Koja je uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u policiji? (2) Koje slučajeve
korupcije u policiji su organizacije civilnog društva otkrile? (3) Na koji način policijski sindikati mogu
da smanje korupciju u policiji?
14:30 – 15:30 Ručak
A-COP
Civil Society against Police Corruption
Civilno društvo protiv korupcije u policiji
Download

Dnevni red na srpskom - Council of Europe Office in Serbia