MUZIČKI SARADNIK
Nastavnik
Učenik
Nivo
Razred
Razredni starešina
Glavni
predmet
Glavni
predmet
Klavir TO
Partiture
Avramović Mina
SMŠ
TO-1
Jurašin Smiljana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Ćurčin Tatjana
Jovanović Katarina
SMŠ
TO-1
Jurašin Smiljana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Viktorija Milivojević
Pantelić Irena
SMŠ
TO-1
Jurašin Smiljana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Lulić Dijana
Perić Jovana
SMŠ
TO-1
Jurašin Smiljana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Viktorija Milivojević
Popović Marija
SMŠ
TO-1
Jurašin Smiljana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Jovanović Ksenija
Spiridonovski Aleksa
SMŠ
TO-1
Jurašin Smiljana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Viktorija Milivojević
Tesla David
SMŠ
TO-1
Jurašin Smiljana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Viktorija Milivojević
Vesić Anastasija
SMŠ
TO-1
Jurašin Smiljana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Viktorija Milivojević
Vitez Mina
SMŠ
TO-1
Jurašin Smiljana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Bobić Aleksandra
Vučelić Magdalena
SMŠ
TO-1
Jurašin Smiljana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Todorović Ivana
Lukić Jovan
SMŠ
TO-2
Stojkić-Đuranović Milica
Solfeđo
Stojkić-Đuranović Milica
Kovačević Marijana
Marinković Nikola
SMŠ
TO-2
Stojkić-Đuranović Milica
Solfeđo
Stojkić-Đuranović Milica
Viktorija Milivojević
Zora Ilijć
Mihajlović Milica
SMŠ
TO-2
Stojkić
Solfeđo
Stojkić-Đuranović Milica
Viktorija Milivojević
Zora Ilijć
Oroz Sara
SMŠ
TO-2
Stojkić-Đuranović Milica
Solfeđo
Stojkić-Đuranović Milica
Viktorija Milivojević
Zora Ilijć
Paunović Teodora
SMŠ
TO-2
Stojkić-Đuranović Milica
Solfeđo
Stojkić-Đuranović Milica
Viktorija Milivojević
Zora Ilijć
Vujević Kristina
SMŠ
TO-2
Stojkić-Đuranović Milica
Solfeđo
Stojkić-Đuranović Milica
Ćurčin Tatjana
Jovana Ilić
Živanović Boris
SMŠ
TO-2
Stojkić-Đuranović Milica
Solfeđo
Stojkić-Đuranović Milica
Feodorović Katarina
Jovana Ilić
Conić Aleksandra
SMŠ
TO-3
Nikolić Ivana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Viktorija Milivojević
Petković Nenad
Dobričić Vesna
SMŠ
TO-3
Nikolić Ivana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Živojinović Pavle
Petković Nenad
Janjić Sava
SMŠ
TO-3
Nikolić Ivana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Milosavljević Vesna
Petković Nenad
Milenković Jana
SMŠ
TO-3
Nikolić Ivana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Živojinović Pavle
Petković Nenad
Simonović Marija
SMŠ
TO-3
Nikolić Ivana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Viktorija Milivojević
Petković Nenad
Stanković Katarina
SMŠ
TO-3
Nikolić Ivana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Milosavljević Vesna
Petković Nenad
Vuković Ana
SMŠ
TO-3
Nikolić Ivana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Živojinović Pavle
Petković Nenad
Vučković Sergej
SMŠ
TO-3
Nikolić Ivana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Milosavljević Vesna
Petković Nenad
Đekić Bojan
SMŠ
TO-3
Nikolić Ivana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Milosavljević Vesna
Petković Nenad
Đurić Dušan
SMŠ
TO-3
Nikolić Ivana
Solfeđo
Jurašin Smiljana
Viktorija Milivojević
Petković Nenad
Ilić Aleksandra
SMŠ
TO-4
Smiljanić-Marković Slavica
Solfeđo
Smiljanić-Marković Slavica
Jelić Dejan
Mićić Oleg
SMŠ
TO-4
Smiljanić-Marković Slavica
Solfeđo
Smiljanić-Marković Slavica
Mirko Jorgović
Mutavdžić Miloš
SMŠ
TO-4
Smiljanić-Marković Slavica
Solfeđo
Smiljanić-Marković Slavica
Đorđević-Isić Nataša
Đurišić Maša
SMŠ
TO-4
Smiljanić-Marković Slavica
Solfeđo
Smiljanić-Marković Slavica
Živojinović Pavle
Popović Lazar
SMŠ
TO-4
Smiljanić-Marković Slavica
Solfeđo
Smiljanić-Marković Slavica
Mirko Jorgović
Stošić Anđela
SMŠ
TO-4
Smiljanić-Marković Slavica
Solfeđo
Smiljanić-Marković Slavica
Jelić Dejan
Muzička škola Davorin Jenko, Beograd
1
MUZIČKI IZVOĐAČ
Učenik
Razredni
starešina
Razred
Glavni
predmet
Nastavnik
Mitrović Tijana
VI-1
Ilić Jovana
Gitara
Macura Natalija
Macura Natalija
Kamerna
muzika
Vančev David
Tadić Katarina
VI-1
Ilić Jovana
Gitara
VI-1
Ilić Jovana
Harmonika
Trišić Aleksa
VI-1
Ilić Jovana
Harmonika
Starčević Nikola
Trišić-Veselinović
Gordana
Željko Blagojević
Vančev David
Trišić-Veselinović
Gordana
Željko Blagojević
Jelić Dejan
Paripović Nikola
Starčević Nikola
Trišić-Veselinović
Gordana
Vijatov Milan
Rajninger Ivan
VI-1
Ilić Jovana
Klarinet
Čabarkapa Andrej
Čabarkapa Andrej
Čabarkapa Andrej
Veljić Jelena
Stajić Luka
VI-1
Ilić Jovana
Klarinet
Čabarkapa Andrej
Čabarkapa Andrej
Čabarkapa Andrej
Glavni predmet
Čitanje s lista
Korepeticija
Uporedni
klavir
Veljić Jelena
Jelić Dejan
Veljić Jelena
Veljić Jelena
Jovanović Anđela
VI-1
Ilić Jovana
Klavir
Božić-Simišić Bojana
Božić-Simišić Bojana
Stamenković Ivana
Marinković Ana
VI-1
Ilić Jovana
Klavir
Cvitkovac Julija
Cvitkovac Julija
Jelić Dejan
Stamenković
Ivana
Pavlović Nebojša
Nigić Milica
VI-1
Ilić Jovana
Klavir
Đenović Snežana
Đenović Snežana
Milosavljević Milutin
Petrov Miloš
Terzović Maša
VI-1
Ilić Jovana
Klavir
Knežević Sanja
Knežević Sanja
Jelić Dejan
Pavlović Nebojša
Tomović Milica
VI-1
Ilić Jovana
Klavir
Đorđević-Isić Nataša
Đorđević-Isić Nataša
Đorđević-Isić Nataša
Petrov Miloš
Tomović Vukica
VI-1
Ilić Jovana
Klavir
Đorđević-Isić Nataša
Đorđević-Isić Nataša
Đorđević-Isić Nataša
Petrov Miloš
Kljajević Jovana
VI-1
Ilić Jovana
Solo pevanje
Trajković Vanja
Trajković Vanja
Knežević Zoran
Majstorović Urmina Nes
VI-1
Ilić Jovana
Solo pevanje
Ružić Smiljana
Ružić Smiljana
Knežević Zoran
Pilipović Marina
VI-1
Ilić Jovana
Solo pevanje
Gašić-Petrović Ivana
Gašić-Petrović Ivana
Knežević Zoran
Popović Sanja
VI-1
Ilić Jovana
Solo pevanje
Trajković Vanja
Trajković Vanja
Knežević Zoran
Radeka Ivana
VI-1
Ilić Jovana
Solo pevanje
Ružić Smiljana
Ružić Smiljana
Knežević Zoran
Lulić Dijana
Srećković Selena
VI-1
Ilić Jovana
Solo pevanje
Gašić-Petrović Ivana
Gašić-Petrović Ivana
Knežević Zoran
Đorić Dijana
Stefanović Stefan
VI-1
Ilić Jovana
Solo pevanje
Vasić Aleksa
Vasić Aleksa
Knežević Zoran
Lulić Dijana
Supić Bojana
VI-1
Ilić Jovana
Solo pevanje
Gašić-Petrović Ivana
Gašić-Petrović Ivana
Knežević Zoran
Goldner Anika
VI-1
Ilić Jovana
Violina
Kovačević Marija
Vasić Marija
Mihailović Zlata
Jovanović Jelena
VI-1
Ilić Jovana
Violina
Milosavljević Milutin
Milosavljević Milutin
Milosavljević Milutin
Jelić Dejan
Jovanović Mina
VI-1
Ilić Jovana
Violina
Cvetković Gordana
Petrov Miloš
Petrov Miloš
Đorić Dijana
Kovačević Anđela
VI-1
Ilić Jovana
Violina
Kovačević Marija
Vasić Marija
Kovačević Marija
Lulić Dijana
Marušić Kristina
VI-1
Ilić Jovana
Violina
Kovačević Marija
Vasić Marija
Kovačević Marija
Mačužić Pal Pavle
VI-1
Ilić Jovana
Violina
Mihailović Zlata
Petrov Miloš
Milosavljević Milutin
Veljić Jelena
Vasiljević Marina
VI-1
Ilić Jovana
Violina
VI-1
Ilić Jovana
Violončelo
Mihailović Zlata
Mašić Olga
VI-2
Ilijć Zora
Flauta
Vasić Marija
Niderholcer-Josifoska
Judit
Stamenković Ivana
Kovačević Marija
Pejčić Petar
Kovačević Marija
Niderholcer-Josifoska
Judit
Stamenković Ivana
Stamenković Ivana
Lulić Dijana
Ivana
Savković
Veljić Jelena
Vasilić Miloš
VI-2
Ilijć Zora
Flauta
Kovačić Milica
Stamenković Ivana
Stamenković Ivana
Veljić Jelena
Muzička škola Davorin Jenko, Beograd
2
Veljić Jelena
Lulić Dijana
Učenik
Razredni
starešina
Razred
Glavni
predmet
Nastavnik
Kojić Dragan
VI-2
Ilijć Zora
Horna
Petrović Jasna
Petrović Jasna
Kamerna
muzika
Petrović Jasna
Maksimović Stefan
VI-2
Ilijć Zora
Klarinet
Čabarkapa Andrej
Čabarkapa Andrej
Čabarkapa Andrej
Veljić Jelena
Milosavljević Dejan
VI-2
Ilijć Zora
Klarinet
Savković Dušan
Jović Ivana
Jović Ivana
Veljić Jelena
Trajković Marko
VI-2
Ilijć Zora
Klavir
Cvitkovac Julija
Jelić Dejan
Jelić Dejan
Petrov Miloš
Šoškić Mina
VI-2
Ilijć Zora
Klavir
Vasić Ana
Vasić Ana
Jelić Dejan
Petrov Miloš
Garić Uroš
VI-2
Ilijć Zora
Solo pevanje
Ružić Smiljana
Ružić Smiljana
Knežević Zoran
Lulić Dijana
Koprivica Ana
VI-2
Ilijć Zora
Solo pevanje
Vasić Aleksa
Vasić Aleksa
Knežević Zoran
Jelić Dejan
Matović Marjana
VI-2
Ilijć Zora
Solo pevanje
Gašić-Petrović Ivana
Gašić-Petrović Ivana
Knežević Zoran
Đorić Dijana
Mitić Milica
VI-2
Ilijć Zora
Solo pevanje
Ružić Smiljana
Ružić Smiljana
Knežević Zoran
Lulić Dijana
Stamatović Tijana
VI-2
Ilijć Zora
Solo pevanje
Trajković Vanja
Trajković Vanja
Knežević Zoran
Lulić Dijana
Stajić Jovan
VI-2
Ilijć Zora
Truba
Radovanović Zoran
Pavlović Nebojša
Pavlović Nebojša
Jelić Dejan
Krbavac Andrijana
VI-2
Ilijć Zora
Violina
Mihailović Zlata
Petrov Miloš
Petrov Miloš
Veljić Jelena
Trajković Katarina
VI-2
Ilijć Zora
Violina
Malović Zorica
Petrov Miloš
Milosavljević Milutin
Jelić Dejan
Marton David
VI-3
Bulbić Sanja
Gitara
Turudić Relja
Turudić Relja
Turudić Relja
Perić Miloš
VI-3
Bulbić Sanja
Gitara
Veljić Jelena
Veljić Jelena
VI-3
Bulbić Sanja
Gitara
Šoškić Nikolina
VI-3
Bulbić Sanja
Gitara
Ilić Slavko
Hadžiđorđević
Aleksandar
Starčević Nikola
Vančev David
Rašić Marija
Ilić Slavko
Hadžiđorđević
Aleksandar
Starčević Nikola
Vančev David
Veljić Jelena
Širnik Miloš
VI-3
Bulbić Sanja
Harmonika
Mešanović Danijela
Blagojević Željko
Blagojević Željko
Veljić Jelena
Stojanović Milan
VI-3
Bulbić Sanja
Horna
Petrović Jasna
Petrović Jasna
Petrović Jasna
Jelić Dejan
Radosavljević Nikola
VI-3
Bulbić Sanja
Klarinet
Savković Dušan
Jović Ivana
Jović Ivana
Milić Milica
VI-3
Bulbić Sanja
Klavir
Janković Ana
Janković Ana
Petrović Jasna
Petrović Jasna
Mlađenović-Stanić Milica
VI-3
Bulbić Sanja
Klavir
Cvitkovac Julija
Jelić Dejan
Jelić Dejan
Jović Ivana
Nikolić Katarina
VI-3
Bulbić Sanja
Klavir
Milosavljević Vesna
Milosavljević Vesna
Jelić Dejan
Petrov Miloš
Pavlović Marija
VI-3
Bulbić Sanja
Klavir
Savković Ivana
Savković Ivana
Jelić Dejan
Jović Ivana
Bugarinović Katarina
VI-3
Bulbić Sanja
Solo pevanje
Knežević Zoran
Knežević Zoran
Knežević Zoran
Jovanović Andrijana
VI-3
Bulbić Sanja
Solo pevanje
Gašić-Petrović Ivana
Gašić-Petrović Ivana
Knežević Zoran
Marković Milica
VI-3
Bulbić Sanja
Solo pevanje
Živković Ljubica
Živković Ljubica
Dervišbegović Tea
Milanović Marija
VI-3
Bulbić Sanja
Solo pevanje
Ružić Smiljana
Ružić Smiljana
Humenjuk Dario
Ostojić Marko
VI-3
Bulbić Sanja
Solo pevanje
Živković Ljubica
Živković Ljubica
Dervišbegović Tea
Stefanović Sara
VI-3
Bulbić Sanja
Solo pevanje
Ružić Smiljana
Ružić Smiljana
Humenjuk Dario
Tričković Strahinja
VI-3
Bulbić Sanja
Solo pevanje
Vasić Aleksa
Vasić Aleksa
Humenjuk Dario
Stoicev Evgenija
VI-3
Bulbić Sanja
Viola
Stepić Radoslav
Petrov Miloš
Mihailović Zlata
Jelić Dejan
Vujović Nađa
VI-3
Bulbić Sanja
Viola
Stepić Radoslav
Petrov Miloš
Pavlović Aleksandar
Jelić Dejan
Muzička škola Davorin Jenko, Beograd
Glavni predmet
Čitanje s lista
3
Korepeticija
Uporedni
klavir
Veljić Jelena
Veljić Jelena
Vančev David
Veljić Jelena
Đorić Dijana
Đorić Dijana
Učenik
Razredni
starešina
Razred
Glavni
predmet
Nastavnik
Anđelković Ana
VI-3
Bulbić Sanja
Violina
Malović Zorica
Petrov Miloš
Kamerna
muzika
Milosavljević Milutin
Blagojev Nikolina
VI-3
Bulbić Sanja
Violina
Dotlić Aleksandra
Petrov Miloš
Petrov Miloš
Veljić Jelena
Di Somma Sofia
VI-3
Bulbić Sanja
Violina
Mihailović Zlata
Petrov Miloš
Mihailović Zlata
Janković Ana
Drinić Helena
VI-3
Bulbić Sanja
Violina
Cvetković Gordana
Petrov Miloš
Petrov Miloš
Veljić Jelena
Manojlović Jana
VI-3
Bulbić Sanja
Violina
Cvetković Gordana
Petrov Miloš
Petrov Miloš
Đorić Dijana
Srdić Marija
VI-3
Bulbić Sanja
Violina
Malović Zorica
Petrov Miloš
Pavlović Aleksandar
Grudić Siniša
Šušljik Anđela
VI-3
Bulbić Sanja
Violina
Kovačević Marija
Vasić Marija
Pavlović Aleksandar
Lulić Dijana
Gajić Tara
VI-3
Bulbić Sanja
Violončelo
Pavlović Aleksandar
Pavlović Aleksandar
Pavlović Aleksandar
Jelić Dejan
Banjac Vladimir
VI-4
Pejčić Aleksandra
Fagot
Janković Nenad
Janković Nenad
Jović Ivana
Jelić Dejan
Stanković Đorđe
VI-4
Pejčić Aleksandra
Gitara
Turudić Relja
Turudić Relja
Turudić Relja
Veljić Jelena
Lolić Filip
VI-4
Pejčić Aleksandra
Harmonika
Lukić Marinka
Mešanović Danijela
Mešanović Danijela
Lulić Dijana
Đorđević Petar
VI-4
Pejčić Aleksandra
Harmonika
Vijatov Milan
Mešanović Danijela
Mešanović Danijela
Bosankić Filip
VI-4
Pejčić Aleksandra
Klavir
Janković Marija
Janković Marija
Jović Ivana
Jović Ivana
Gigov Nikolija
VI-4
Pejčić Aleksandra
Klavir
Kovačević Ana
Kovačević Ana
Humenjuk Dario
Humenjuk Dario
Majstorović Urmin Nes
VI-4
Pejčić Aleksandra
Klavir
Grudić Siniša
Grudić Siniša
Humenjuk Dario
Humenjuk Dario
Mirović Mina
VI-4
Pejčić Aleksandra
Klavir
Đorđević-Isić Nataša
Đorđević-Isić Nataša
Jelić Dejan
Petrov Miloš
Skorupan Tijana
VI-4
Pejčić Aleksandra
Klavir
Janković Ana
Janković Ana
Jović Ivana
Jović Ivana
Đorđević Katarina
VI-4
Pejčić Aleksandra
Klavir
Cvitkovac Julija
Cvitkovac Julija
Jelić Dejan
Petrović Jasna
Šipka Katarina
VI-4
Pejčić Aleksandra
Klavir
Feodorović Katarina
Feodorović Katarina
Jelić Dejan
Petrov Miloš
Dobrić Aleksandra
VI-4
Pejčić Aleksandra
Oboa
Jović Ivana
Jović Ivana
Jović Ivana
Stanimirović Katarina
VI-4
Pejčić Aleksandra
Solo pevanje
Živković Ljubica
Živković Ljubica
Dervišbegović Tea
Đurišić Kosta
VI-4
Pejčić Aleksandra
Solo pevanje
Vasić Aleksa
Vasić Aleksa
Knežević Zoran
Jelić Dejan
Kalezić Luka
VI-4
Pejčić Aleksandra
Truba
Radovanović Zoran
Pavlović Nebojša
Pavlović Nebojša
Jelić Dejan
Drinić Nikolina
VI-4
Pejčić Aleksandra
Violina
Dotlić Aleksandra
Petrov Miloš
Petrov Miloš
Veljić Jelena
Đokić Sara
VI-4
Pejčić Aleksandra
Violina
Vasić Marija
Vasić Marija
Petrov Miloš
Lulić Dijana
Živković Milica
VI-4
Pejčić Aleksandra
Violina
Mihailović Zlata
Mihailović Zlata
Petrov Miloš
Veljić Jelena
Muzička škola Davorin Jenko, Beograd
Glavni predmet
Čitanje s lista
4
Korepeticija
Uporedni
klavir
Grudić Siniša
Veljić Jelena
Jelić Dejan
SOLO PEVANJE - OMŠ
Nastavnik
Učenik
Nivo
Razred
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
OMŠ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
GP
Glavni predmet
Lukić Iva
Filipović Ana
Pavlović Lenka
Matić Jovana
Đorđević Milica
Jelić Nikola
Božić Silvija
Lazić Diona
Radovanović Teodora
Zdravković Tamara
Gigov Nikolija
Rakić Milica
Vujević Kristina
Kovačević Milica
Nojić Anđela
Vujnović Andrea
Lalošević Jovana
Matović Anica
Milivojević Ana
Milić Milica
Radovanović Tamara
Aničić Isidora
Dobričić Vesna
Ilijć Marija
Jovanović Natalija
Markov Kosta
Milenković Jana
Praizović Aleksandar
Simonović Marija
Stojanović Anđela
Stošić Anđela
Šoškić Nikolina
Vuković Jovan
Žugić Anđela
Knežević Aleksandar
Milić Nikolina
Mioković Ognjen
Muzička škola Davorin Jenko, Beograd
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Solo pevanje
Ružić Smiljana
Vasić Aleksa
Vasić Aleksa
Gašić-Petrović Ivana
Vasić Aleksa
Trajković Vanja
Vasić Aleksa
Trajković Vanja
Gašić-Petrović Ivana
Trajković Vanja
Vasić Aleksa
Ružić Smiljana
Ružić Smiljana
Ružić Smiljana
Ružić Smiljana
Trajković Vanja
Trajković Vanja
Trajković Vanja
Trajković Vanja
Trajković Vanja
Trajković Vanja
Trajković Vanja
Vasić Aleksa
Vasić Aleksa
Gašić-Petrović Ivana
Knežević Zoran
Vasić Aleksa
Gašić-Petrović Ivana
Vasić Aleksa
Gašić-Petrović Ivana
Gašić-Petrović Ivana
Vasić Aleksa
Knežević Zoran
Knežević Zoran
Knežević Zoran
Knežević Zoran
Knežević Zoran
5
Uporedni klavir
Lulić Dijana
Lulić Dijana
Đorić Dijana
Lulić Dijana
Lulić Dijana
Lulić Dijana
Lulić Dijana
Veljić Jelena
Lulić Dijana
Lulić Dijana
Lulić Dijana
Lulić Dijana
Veljić Jelena
Veljić Jelena
Danica Đorđević
Danica Đorđević
Danica Đorđević
Danica Đorđević
Danica Đorđević
Download

MUZIČKI SARADNIK - muzička škola "davorin jenko"