POSLOVNI ENGLESKI JEZIK
Raspored časova – I godina
PONEDJELJAK
UTORAK
MORFOLOGIJA ENGLESKOG
JEZIKA-predavanja
(amfiteatar 1)
doc.dr Dragica Žugić
09:45-11:15
UVOD U AMERIČKE STUDIJEvježbe (računarska 1)
asistent Tamara Jovović
08:15-09:45 grupa E1
10:00-11:30 grupa E2
SAVREMENI ENGLESKI JEZIK
II-vježbe A (amfiteatar 1)
asistent Jelena Simunović-Poluga
11:30-13:00 grupa E1
13:05-14:35 grupa E2
ITALIJANSKI JEZIK II-vježbe
(amfiteatar 1)
lektor Milena Dragutinović
08:15-09:45 grupa E2
10:00-11:30 grupa E1
SAVREMENI ENGLESKI JEZIK
II-vježbe B (amfiteatar 2)
asistent Tamara Jovović
11:30-13:00 grupa E2
13:05-14:35 grupa E1
SAVREMENI ENGLESKI JEZIK IIpredavanja (amfiteatar 1)
doc.dr Dragica Žugić
11:45-13:15
SRIJEDA
ITALIJANSKI JEZIK II-predavanja
(amfiteatar 1)
doc.dr Ivana Krivokapić
08:30-10:00
MORFOLOGIJA ENGLESKOG
JEZIKA-vježbe (računarska 1)
doc.dr Dragica Žugić
10:15-11:45 grupa E1
12:00-13:30 grupa E2
Napomena: Grupa E3 na predmetu Savremeni engleski jezik II bice pridružena grupama E1 i E2.
ČETVRTAK
PETAK
INFORMATIKA II-predavanja
(računarska sala 1)
prof.dr Sonja Pravilović
13:30-14:30 grupa E1
14:35-15:35 grupa E2
Prvo predavanje 05.02.2015.
UVOD U AMERIČKE STUDIJEpredavanja (amfiteatar 1)
prof.dr Radojka Vukčević
09:00-12:30
(svake druge sedmice)
Prvo predavanje 06.02.2015.
INFORMATIKA II-vježbe
(računarska sala 1)
saradnik Tripo Matijević
15:35-16:20 grupa E1
16:25-17:10 grupa E2
17:15-18:00 grupa E3
MATERNJI JEZIK II-predavanja i vježbe
(amfiteatar 1)
dr Jelena Bašanović-Čečović
16:00-19:15
Download

POSLOVNI ENGLESKI JEZIK Raspored časova – I godina