EKONOMSKE INTEGRACIJE I EU
Doc. dr. Nikola Milovic
MENADŽMENT U POMORSTVU
FAKULTET ZA POMORSTVO CETINJE
2013-2014
r. br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Indeks
84
86
90
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
27
28
30
31
36
37
38
41
42
43
45
48
51
53
55
58
62
63
64
65
God.
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Prezime
Simović
Vuković
Zlatičanin
Martinović
Nikčević
Strugar
Borilović
Stojanović
Đikanović
Marković
Pantović
Ražnatović
Marković
Tomanović
Božović
Vujović
Ivanović
Filipović
Božović
Glendža
Kapa
Milošević
Milutinović
Lipovina
Pejanović
Knežević
Đurović
Marković
Brnović
Vučković
Popović
Vicković
Kasom
Martinović
Špadijer
Radunović
Pavićević
Rajović
Stanojević
Bulatović
Krivokapić
Đuričković
Filipović
Ime
Velibor
Anđela
Tamara
Dušica
Ivan
Jovana
Aleksandra
Milica
Filip
Filip
Tijana
Đorđe
Nela
Ljiljana
Ivona
Ivana
Ivica
Miodrag
Natalija
Ivan
Marija
Željko
Tamara
Anđelka
Irena
Vesko
Sandra
Nikola
Maja
Dragana
Vesna
Biljana
Zlatana
Ivana
Nataša
Đorđe
Zorica
Lazar
Ana
Marko
Petar
Vasilisa
Andrijana
Max40
min 20
kolokvijum
34
20
26
20
20
32
24
20
20
21
22
23
22
36
23
24
25
26
30
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
67
68
69
70
72
21
23
32
36
42
59
65
74
91
33
60
6
96
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2008
2008
2007
2006
Ivanović
Đurović
Popović
Borozan
Ćeranić
Vukčević
Hajduković
Lipovina
Popović
Kraljević
Martinović
Pejović
Mirović
Pavićević
Petričević
Beloica
Dosković
Vukajlović
Joko
Tijana
Dejan
Andrijana
Filip
Aleksandar
Zlatko
Miloš
Tomaš
Gordana
Branko
Jelena
Biljana
Tamara
Jelena
Marina
Dragana
Aleksandar
22
24
22
Download

EKONOMSKE INTEGRACIJE I EU Doc. dr. Nikola Milovic