II kolo KUPA Lovačkog saveza Crne Gore Cetinje,06.04.2014.godine Disciplina lovački karabin, 100 + 200 m, optički nišan, ležeći R.b. Ime I prezime Lovačko društvo Serije Finale 100 m Optika 200 m Optika Ukupno Finale Ukupno S‐off 58 57 46 42 43 146 144 139 136 131 ‐SENIORI‐ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Marković Miodrag Marković Miloš Starčević Ivan Pajović Krsto Marković Veselin Vučinić Dragan Špadijer Luka Bulatović Millrad Marković Jovica Mićunović Veselin Vučinić Duško Dragović Boris Radović Slavko Mićunović Zoran Marković Nikola Batrićević Ivan Crevar Duško Nikčević Mirko Nikoluć Ljupko Vušurović Vaso Kasom Stevo Racković Marinko Božović Milo Racković Stojan Uljarević Mihailo Jukanović Ivan Jablan Pavle Vujačić Vukan Radojević Milovan ‐ Cetinje Cetinje Tivat Cetinje Cetinje Orjen Cetinje Lovac‐Kolašin Primorje Dr. Zoran Kesler Podgorica Podgorica Cetinje Dr. Zoran Kesler Cetinje Cetinje Primorje Komarnica Komarnica Cetinje Cetinje Podgorica Primorje Podgorica Primorje Primorje Cetinje Cetinje Rumija 50 50 49 46 49 50 48 41 47 46 36 34 46 49 47 47 40 42 41 39 43 37 48 31 29 31 26 20 11 38 37 44 48 39 37 39 45 37 38 44 43 29 25 26 25 30 27 27 28 32 19 4 19 20 18 5 9 0 88 87 93 94 88 87 87 86 84 84 80 77 75 74 73 72 70 69 68 67 65 56 52 50 49 49 31 29 11 ‐JUNIORI‐ 1. 2. 3. Mićunović Vuk Mugoša Matija Tadić Blažo Dr. Zoran Kesler Podgorica Bajo Pivljanin 1. 2. 3. Nikolić Veljko Plavšić Žarko ‐ Boka Hridsko Jezero 36 36 23 27 26 0 63 62 23 17 1 52 12 ‐VETERANI‐ 35 11 Disciplina lovački karabin, 100 m, mehanički nišan, stojeći R.b. Ime I prezime Lovačko društvo Serije Finale 100 m Mehanika Ukupno
Finale Ukupno S‐off 41 32 31 27 29 26 25 25 23 22 19 18 17 15 14 11 7 7 4 0 23 16 14 6 4 64 48 45 33 33 ‐SENIORI‐ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Nikolić Ljupko Vučinić Dragan Pajović Krsto Vujačić Vukan Marković Nikola Mićunović Zoran Špadijer Luka Radojević Milovan Mugoša Goran Racković Stojan Vučinić Duško Jablan Pavle Vušurović Vaso Radović Slavko Racković Marinko Kaluđerović Marko Mićunović Veselin Milošević Nenad Jukanović Ivan Marković Miloš Komarnica Orjen Cetinje Cetinje Cetinje Dr. Zoran Kesler Cetinje Rumija Podgorica Podgorica Podgorica Cetinje Cetinje Cetinje Podgorica Cetinje Dr. Zoran Kesler Cetinje Primorje Cetinje 41 32 31 27 29 26 25 25 23 22 19 18 17 15 14 11 7 7 4 0 21. 22. 23. 24. 25. 26. Marković Veselin Zadrima Mladen Kasom Stevo Ivanović Đorđe Dragović Boris Nikčević Mirko Cetinje Cetinje Cetinje Cetinje Podgorica Komarnica 0 0 0 0 ‐ ‐ 0 0 0 0 ‐ ‐ 20 6 0 6 0 ‐JUNIORI‐ 1. 2. 3. Tadić Blažo Mićunović Vuk Pravilović Boban B. Pivljanin Zoran Kesler Cetinje 20 6 0 ‐VETERANI‐ 1. 2. 3. Nikolić Veljko Plavšić Žarko ‐ Boka Hridsko Jezero 6 0 
Download

rezultati - Lovački Savez Crne Gore