PROGRAM
ČETVRTAK
23.05.2013.
20:00-
KOKTEL DOBRODOŠLICE
I ZABAVNO VEČE SA PHOENIX-OM
PETAK
24.05.2013.
9:00 -9:15
SVEČANO OTVARANJE SIMPOZIJUMA
9:15-9:45
MOLEKULSKI MEHANIZMI DELOVANJA
NAJZNAČAJNIJIH CITOSTATIKA
Zorica Vujić, Milkica Crevar-Sakač
9:45-10:15
PRINCIPI LIJEČENJA RAKA DOJKE:
CITOTOKSIČNA I CILJANA TERAPIJA
Z. Gojković, I. Rakita, S. Jungić,
R. Gajanin, B. Topić, P. Dašić,
Ž. Cvijetić, J. Rožić, M. Vižin, P. Dašić
10:15- 10:45
MONOKLONSKA ANTITELA
U TERAPIJI RAKA DOJKE
Nenad Ugrešić
10:45-11:15
Berlin-Chemie AG/ Menarini Group-“XADOSinovativni antihistasminik u terapiji alergija i
urtikarija“ Predavač: dr Kenan Kekić
11:15-12:00
KAFE PAUZA
12:00-12:30
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
MALIGNIH BOLESTI
Violeta Dopsaj
12:30-13:00
MAMOGRAFIJA I EHOTOMOGRAFIJA U
DIJAGNOSTICI KARCINOMA DOJKE
Milka Šajinović
13:00-13:30
INOVACIJE U ULTRAZVUČNOJ DIJAGNOSTICI
RANIH STADIJUMA MALIGNE BOLESTI DOJKE
Biljana Maksimović
13:30-14:00
TRETMAN LIMFEDEMA RUKE NAKON LIJEČENJA
KARCINOMA DOJKE
D. Živanić, D. Bojinović-Rodić
SUBOTA
25.05.2013.
9:00-9:30
BILJKE I PRIRODNI PROIZVODI
– ANTITUMORSKE SUPSTANCE
I MOGUĆA POMOĆ U TERAPIJI
MALIGNIH BOLESTI
Nada Kovačević
9:30-10:00
PRIRODNI PROIZVODI SA ANTITUMORSKOM
AKTIVNOŠĆU – PRIMJER TAKSOLA
Relja Suručić, Nada Kovačević
10:00-10:30
OPTIMALNA ISHRANA U PREVENCIJI
MALIGNIH BOLESTI
Brižita Đorđević, Slađana Šobajić
10:30-11.00
ULOGA FARMACEUTA U PALIJATIVNOM
ZBRINJAVANJU PACIJENATA SA MALIGNIM
OBOLJENJEM
Katarina Vučićević, Bojana Golubović,
Marija Jovanović
11:00-11:30
HEMOFARM doo.BANJA LUKA:
OTC PREPARAT
11:30-12:00
KAFE PAUZA
12:00-12:30
KONTROLA PUŠENJA KAO EFIKASAN NAČIN
SMANJENJA RIZIKOFAKTORA
I MALIGNIH OBOLIJEVANJA
Vitomir Mrgud, Mladen Marković
12:30-13:00
FARMAKOEKONOMSKA ANALIZA POTROŠNJE
CITOSTATIKA U REPUBLICI SRPSKOJ
Tatjana Nedimović Tomović, Vesna Đurđević,
Nataša Crnogorac, Darija Komjenović
13:00-13:30
ANALIZA PRIMJENE CITOTOKSIČNIH
LIJEKOVA U KC BANJA LUKA SA POSEBNIM
OSVRTOM NA FARMAKOEKONOMSKU
OPRAVDANOST PRIMJENE TRASTUZUMABA
Ranka Kecman, Tijana Kovačević
13:30-14:00
FARMAKO i MATERIO VIGILANSA
– ISKUSTVA ALMBIH
Nataša Grubiša, Tanja Savanović, Biljana Tubić
14:00-14:30
UPRAVLJANJE FARMACEUTSKIM OTPADOM
Mila Janković
14:30-15:00
PERSONALIZOVANA TERAPIJA U ONKOLOGIJI
Siniša Radulović
20:00
SVEČANA VEČERA
Download

P R O G R A M