РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
ФОНД ДР МИЛАН ЈЕЛИЋ
Трг Републике Српске 1,,Бања Лука,Тел:051/338 – 915,факс: 051/338-856,
www.vladars.net; www.fondmilanjelic.org e-mail: [email protected]
ЛИСТА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА СТИПЕНДИСТА
Студенти I циклуса студија 2014/2015.
Новембарски конкурс
MILAN KOJIĆ, Slobomir P Univerzitet, Fakultet za informacione tehnologije
Аутори
Miloš Kojić,
Aleksandar Kojić,
Milan Kojić
Miloš Kojić,
Aleksandar Kojić,
Milan Kojić
Назив рада
Конференција/часопис
Modifikovana LINUX distribucija
namjenjena za web dizajn
INFOTEH-JAHORINA, Vol 13, 2014.
Razvoj video igara i realizacija HTML5 igre
za Windows Phone platformu
INFOTEH-JAHORINA, Vol 13, 2014.
MILOŠ RADIĆ, Slobomir P Univerzitet ( Fakultet za informacione tehnologije) i Univerzitet u Beogradu
(Elektrotehnički fakultet)
Dragutin
Marijanović,
Miloš Radić
Automatska regulacija i stvaranje idealnih
uslova za uzgajanje poljoprivrednih kultura
INFOTEH-JAHORINA, Vol 13, 2014.
STEFAN PAVLOVIĆ, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik
Branko Pejović,
Mitar Perušić,
Vladan Mićić,
Goran Tadić,
Stefan Pavlović
Jedna mogućost grafičkog predstavljanja
energetskih veličina realnog gasa za
karakterističnu promjenu stanja
TERMOTEHNIKA 2013. XXXIX
1
VLADAN STANIŠIĆ, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet
Tatjana
Pandurović,
Sreten
Quality of chicken meat from conventional
Mitrović,Bojana
and organic production
Ristanović, Vladan
Stanišić
5th International scientific
symposium -AGROSIM, Jahorina
2014
DIJANA BOJIĆ, Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet
Slaviša Kovačević,
Dijana Bojić
Ekonomski sistem Kine-reforme i
ekonomski rast
Zoran Lukić,
dragana
Došenović, Dijana
Bojić
Interdependence and the impact of
organizational structure and management
competence
Slaviša Kovačević,
Dragana
Došenović, Dijana
Bojić
Knowledge and skills of managers in
modern economy
ACTA ECONOMICA XII, br. 21, jul
2014.
The third international conference:
researching economic development
and entrepreneurship in transitional
economies - REDETE 2014, Banja
Luka 2014.
The third international conference:
researching economic development
and entrepreneurship in transitional
economies - REDETE 2014, Banja
Luka 2014.
TATJANA DUJAKOVIĆ, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
Simonida Vilić, Slađana Lolić,
Tatjana Dujaković
Interkulturni menadžment
Simonida Vilić, Tatjana
Dujaković
Kulturni turizam kao generator
ekonomskog razvoja
Marija Knežević, Marko
Šaula, Tatjana Dujaković
Značaj zdravstvenog turizma
Republike Srpske za razvoj
turizma u regionu
Peti naučni skup USPON 2013:
Preduzetištvo kao šansa, Valjevo
2013.
Četvrta međunarodna naučna
konferencija „Od krize prema
razvoju“ , Banja Luka 2014.
BUSINESS STUDIES/POSLOVNE
STUDIJE, časopis za poslovnu teoriju
i praksu, VI, br. 11-12
BOJAN KRESOJEVIĆ, Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet
Saša Kresojević, Bojan
Kresojević
The standard of living in Bosnia
and Herzegovina
Saša Kresojević, Bojan
Kresojević
Taxes on market of cigarets of
Bosnia and Herzegovina
6TH INTERNATIONAL CONFERENCE
SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
IN FUNCTION OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, Uzice, Srbija, 2013.
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE
SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
IN FUNCTION OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, Uzice, Srbija, 2014.
2
BRANISLAVA AMIDŽIĆ, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Ozrenka Bjelobrk-Babić,
Branislava Amidžić
Primjer obrade nastavne
jedinice iz vokalnoinstrumentalne muzike
primjenom power pointa
Zbornik radova učiteljskog fakulteta
Prizren-Leposavić, knjiga 8, 2014.
ANDREA MIČUKIĆ, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet polsovne ekonomije Bijeljina
Marko Malović, Andreja
Mičukić
Glosa o asimetrično
negativnom povratnom efektu
uvođenja ekonomskih sankcija
Ruskoj feredaciji od strane EU
Naučni skup: Ekonomija i kriza:
Treba li nam novi odgovor,
Andrićgrad 2014.
JELICA RASTOKA, Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet
Jelica Rastoka
Mjesto i uloga vozača
početnika u saobraćaju
Treća međunarodna konferencija
bezbjednost saobraćaja u lokalnoj
zajednici, Banja Luka 2014.
DAJANA RADUJKOVIĆ, Banja Luka College
Dajana Radujković
Omladinsko preduzetništvo u
Republici Srpskoj kao jedna od
mgućnosti zapošljavanja mladih
(kategorisan kao naučni rad)
Međunarodna naučno-stručna
konferencija “Socijalno
preduzetništvo-model za
(samo)zapošljavanje u budućnosti”,
Banja luka 2014.
NEVENA GAZIVODA, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet
Nevena Gazivoda
Život kraljice Jelene
Godišnjak, časopis Pravoslavnog
bogoslovskog fakulteta Univerziteta
u Istočnom Sarajevu, godina XII, br.
12, 2013.
ALJOŠA ŠOLAK, Univerzitet u Banjoj Luci , Akademija umjetnosti
Aljoša Šolak
III nagrada
International competiton Davorin
Jenko
VANJA ĆIRKOVIĆ, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Muzička akademija
Vanja Ćirković
I nagrada
HARMONIKA FEST 2014.
AKORDEON ART, V internacionalni
Vanja Ćirković
II nagrada
festival harmonike, 2014.
AKORDEON ART, III internacionalni
Vanja Ćirković
II nagrada
festival harmonike, 2012.
3
Vanja Ćirković
II nagrada
Vanja Ćirković
II nagrada
BELGORODSKII GOSUDARSTVENNLJII
ISTITUT ISKUSSTVI QULJTURLJI G.
BELGOROD, Sant Petesburg, 2014.
AKORDEON ART, IV internacionalni
festival harmonike, 2013.
LIDIJA BOJINOVIĆ, Univerzitet u Banjoj Luci , Akademija umjetnosti
Lidija Bojinović
III nagrada
Lidija Bojinović
III nagrada
International competiton Davorin
Jenko
Prvo mednarodno tekmovanje
mladih violinistov, pianistov in
komornih skupi, Slovenia 2013.
IVONA KESIĆ, Univerzitet u Banjoj Luci , Akademija umjetnosti
Ivona Kesić
II nagrada
Ivona Kesić
III nagrada
Ivona Kesić
II nagrada
Međunarodno pijanističko
takmičenje, Banjalučki bijenale
2012.
18. međunarodno takmičenje
mladih pijanista Šabac 2014.
15. otvoreno federalno takmičenje,
Novo Sarajevo 2012.
VANJA DANILOVIĆ, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Muzička akademija
Vanja Danilović
II nagrada
AKORDEON ART, V internacionalni
festival harmonike, 2014.
VLADIMIR BERONJA, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
Vladimir Beronja
Zdravlje i sport
MEDICI.COM, god XI, br 64, avgust
2014.
ISIDORA SIMANIĆ, Voronješki državni univerzitet, Rusija
V.J. Bašmakova, Panjevina
A.J., Simanić I., Popov V.N.
Doprinos transportera
adrenalinskih nukleotida u
razjedinjavanju (dekuplovanju)
oksidativne fosforilacije u
uslovima ekspeimentalnog
dijabetesa tipa I (ovjeren
prevod)
Organizacija i regulacija fiziološkobiohemijskih procesa, Voroež, Rusija
2014.
4
SAŠA KRESOJEVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Saša Kresojević, Bojan
Kresojević
Taxes on market of cigarets of
Bosnia and Herzegovina
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE
SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
IN FUNCTION OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, Uzice, Srbija, 2014.
NEMANJA PALALIĆ, Unverzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti
Nemanja Palalić
I nagrada
Nemanja Palalić
I nagrada
Drugi festival pozorišnog
stvaralaštva, Novogradska scena
2014.
20. festival ekološkog pozorišta,
Bačka Palanka 2014.
ŽELJKO GRUBAČ, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
Djuric Dragan, M
Stanojlovic, Olivera P Hrncic,
Dragan R, Puskas Nela S,
Rasic-Markovic Aleksandra,
Colovic Mirjana, B Krstic,
Danijela Z, Bjekic JM,
Grubac Z, Sutulovic N, Susic
Veselinka T
Effects of methionine-enriched
diet on the rat heart and aorta
Acta Physiologica, Official journal of
the federation of European
Fhysiological Societies, Vol 18, no. 4,
august 2014.
DRAGUTIN MARJANOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Dragutin Marjanović, Miloš
Radić
Automatska regulacija i
stvaranje idealnih uslova za
uzgajanje poljoprivrednih
kultura
INFOTEH-JAHORINA, Vol 13, 2014.
MARINA LAZIĆ, Vysoka skola muyickych umeni, Slovačka
Marina Lazić
I nagrada
AKORDEON ART, 2014.
DEJAN ČOKORILO, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Dejan Čokorilo
Karakteristike uspješnog vođe u
Sport i zdravlje, br. 9, 2014.
fudbalskom klubu
5
MLADEN PRODAN, Univerzitet u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti
Mladen Prodan
I nagrada
Mladen Prodan
I nagrada
19. međunarodno takmičenje
mladih muzičara “Petar Konjović”,
2014.
17. takmičenje solo pevača “Nikola
Cvejić”, 2014.
SOFIA KRNETA, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Sofia Krneta
Enterprise Modeling: STATE OF
THE ART APPROACHES
FRAMEWORK AND TOOLS
INTERNATIONAL CONFERENCE OF
APPLIED INTERNET AND
INFORMATION TECHNOLOGIES 2014
RATKO DARDA, Univerzitet kopar, Fakultet za matematiku, prirodne nauke i informacione tehnologije
Ratko Darda, Ademir
Hujdurović
Alexander Vasilyev, Ratko
Darda, Dragan Stevanović
On bounds for the product
irregularity strenhgt of graphs
Trees of given order and
independence number with
minimal first Zagreb index
Graphs and Combinatorics, no 1458,
2014.
Match comunications in
matematical and in computer
chemistry, no 72, 2014.
MIROSLAV MIŠIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
Miroslav Mišić
I nagrada
Miroslav Mišić
III nagrada
47. dani fotografije BiH, Travnik
2014.
izložba FOTOBiH Vitez 2014.
SINIŠA LJUBOJEVIĆ, Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet
Siniša Ljubojević
I nagrada
AKORDEON ART, 2014.
6
Download

РЕПУБЛИКА СРПСКА - Фонд др Милан Јелић