POBEDINA škola planinarske orijentacije za
2011.godinu
pod pokroviteljstvom PSB
Škola je besplatna za sve polaznike. Traje 4 nedelje i završava se praktičnim ispitom.
I nedelja
Subota, 12.02.2011.
Lokacija: Mačvanska 8, prostorije planinarskog društva ,,Pobeda”
10:00-10:30 Skup polaznika škole, evidentiranje polaznika.
Otvaranje škole, upoznavanje sa programom, rukovodiocima, predavačima i
instruktorima.
10:30-12:00 Predavanje:
- Orijentacija – uopšteno
Vladislav Matković
- Planinarska orijentacija
Vladimir Tokalić
- Orijentiring – sportska orijentacija
Jelena Nikolić, Mrgud Pajko
12:00-13:00 Prikazivanje snimljenih materijala
13:00 - 14:00 Praktični rad sa instruktorima:
- Osnovni elementi planinarske orijentacije
- Karta: razmera, ekvidistancija, kontrolne tačke, staze, simboli
- Kompas-odreĎivanje severa u odnosu na objekte, sever na kartimagnetni sever
- Kontrolni karton
II nedelja
Subota, 19.02.2011.
Lokacija: Kalemegdan, prirodnjački muzej
12:00 - skup polaznika škole, evidentiranje polaznika
Praktični rad sa instruktorima:
- ponavljanje prethodnih nastavnih jedinica
- odredjivanje stajne tačke
- simboli na karti u odnosu na okruženje
- plan kretanja / izbor puta – varijante
- kretanje po karti - detaljno čitanje karte
III nedelja
Subota, 26.02.2011.
Lokacija: Avala, planinarski domČarapićev brest«
11: 00 - skup polaznika škole, evidentiranje polaznika
Praktični rad sa instruktorima
- ponavljanje prethodnih nastavnih jedinica
- granica vegetacije
- oblici reljefa / izohipse
- azimut – ugao smera ( kretanje bez orijentira), merenje azimuta
IV nedelja
Četvrtak, 03.03.2011.
Lokacija: prostorije PD«Pobeda«
19: 00 - skup polaznika škole,
evidentiranje polaznika
Predavanje:
- Opasnosti u planini ( subjektivne i objektivne)
- Pravilnik o organizaciji planinarskih orijentacionih takmičenja
- Upotreba GPS ureĎaja
Praktični rad sa instruktorima:
Rešavanje zadataka sa takmičenja pomoću lenjira, šestara i uglomera.
V nedelja
subota, 12.03.2011.
Lokacija: Drugovac kod Smedereva
07:00 – окупљање и полазак аутобуса из Скерлићеве улице
Polaganje završnog ispita početnog kursa planinarske orijentacije.
Organizacioni odbor:
Glavni organizatori, administracija, kontakt i prijave:
Jelena Babić:
063 394 508; [email protected],
Snežana Todosić: 064 882 68 04; [email protected],
Predavači i instruktori:
Vladislav Matković,
Vladimir Tokalić,
Mrgud Pajko,
Instruktori: Čedomir Paunović, Bojan Komarčević, Marko
Grujić, Mirko Kozić, Nikola Stajić, Nemanja Mijailović, Naja Đuric,
Sonja Simić, Nataša Todosić, Ivana Babić, Radmila Šuljagić
Ova škola je za one koji vole prirodu i žele da se slobodno kreću kroz nju bez
straha da se izgube. Biće nam zadovoljstvo da se družimo, da Vas nešto
naučimo, da postanete član našeg planinarskog društva i da putujete i pešačite
sa nama.
Komisija za planinarsku orijentaciju P.D. ,,Pobeda”
Download

овде. - PD Pobeda