P R I J E MN I I S P I T 2 0 1 2
GEOGRAFIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koliki deo teritorije Srbije pripada slivu Crnog mora?
a
92,5%
b
4,5%
c
2%
Kako se nazivaju linije koje spajaju tačke jednake dubine?
a
izobate
b
izobare
c
izohipse
Kojoj grupi jezika pripadaju Rumuni?
a
romanskoj
b
germanskoj
c
slovenskoj
Vode čija je temperature iznad 20oC nazivaju se?
a
mineralne
b
termalne
c
potočne
U severnom delu Banata živi najteža evropska ptica. Kako se ona zove ?
a
suri orao
b
flamingos
c
velika droplja
Koja država ima najveće zalihe uglja na svetu?
a
Kina
b
SAD
c
Rusija
Koliko Aboridžina danas živi u Australiji?
a
1 milion
b
500 000
c
50 000
2. jul 2012.
I GRUPA
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Koliko procenata teritorije Srbije se nalazi severno od Save i Dunava ?
a
24,4%
b
75,6%
c
15,2%
Kako se nazivaju karte čiji je razmer od 1:25000 do 1:200000?
a
planovi
b
topografske karte
c
turističke karte
Koja je najveća država Australije?
a
Kvinslend
b
Zapadna Australija
c
Tasmanija
Koja naša banja ima najtopliju vodu?
a
Niška Banja
b
Vranjska Banja
c
Vrnjačka Banja
Uporednici i meridijani čine?
a
koordinatnu mrežu
b
oslonu tačku
c
matematičku osnovu
Koja je vrsta drveća najzastupljenija u Srbiji ?
a
hrast
b
bukva
c
topola
Gde se kod nas proizvodi kvarcno staklo ?
a
u Pančevu
b
u Zrenjaninu
c
u Zaječaru
Koliko jezika se govori u Indiji?
a
više od 200
b
oko 2700
c
oko 20
P R I J E MN I I S P I T 2 0 1 2
GEOGRAFIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kako se jednim imenom nazivaju Srednja i Južna Amerika?
a
Južna Amerika
b
Latinska Amerika
c
Patagonija
Koliki je prirodni priraštaj u Evropi?
a
0 promila
b
14 promila
c
4 promila
Koji je najplodniji tip zemljišta ?
a
slatine
b
černozem
c
pepeljuša
Koji narod je osnovao Beograd ?
a
Kelti
b
Rimljani
c
Iliri
Kako se nazivaju najpreglednije karte krupnog razmera?
a
topografske karte
b
planovi
c
turističke karte
Gde se razvilo hijeroglifsko pismo?
a
u Egiptu
b
u Mesopotamiji
c
u Grčkoj
Kako se zove glavni grad Australije?
a
Sidnej
b
Pert
c
Kanbera
2. jul 2012.
II GRUPA
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kako se naziva najviši vrh Rudnika?
a
Cvijićev vrh
b
Pančićev vrh
c
Crni vrh
Kolika je prosečna nadmorska visina Balkanskog poluostrva?
a
200 m.n.v.
b
240 m.n.v.
c
540 m.n.v.
U koju grupu jezera spadaju Palićko i Ludoško jezero?
a
eolska jezera
b
lednička jezera
c
tektonska jezera
Koja civilizacija se razvila na poluostrvu Jukatan i u Gvatemali?
a
civilizacija Inki
b
rimska civilizacija
c
civilizacija Maja
Prema kojoj državi Srbija ima najdužu granicu?
a
Rumuniji
b
Bugarskoj
c
Mađarskoj
Kako se naziva istočni deo Vojvodine?
a
Banat
b
Bačka
c
Srem
Koja reka je najveća pritoke Dunava?
a
Sava
b
Tisa
c
Velika Morava
Gudurički vrh je najviši vrh koje planine?
a
Kosmaja
b
Fruške Gore
c
Vršačkih planina
P R I J E MN I I S P I T 2 0 1 2
GEOGRAFIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koje godine je Beograd prvi put proglašen za prestonicu Srbije?
a
1403.g
b
1804.g.
c
1912.g.
Kojoj grupi planina pripadaju Željin i Goč?
a
Kopaoničkoj
b
Starovlaškoj
c
Karpatsko-balkanskoj
Koji nemetal ima široku primenu u hemijskoj industriji ?
a
Živa
b
Fosfor
c
Natrijum
Koliko osnovnih rasa ljudi postoji?
a
2
b
3
c
4
Kako se još naziva Unutrašnja Kina?
a
Velika Kina
b
Tajvan
c
Prava Kina
Koliko je široko ušće Amazona?
a
30 km
b
150 km
c
300 km
Kako se naziva oblast koja nije naseljena?
a
anekumena
b
ekumena
c
pustinja
2. jul 2012.
III GRUPA
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razlika između broja rođenih i umrlih lica prema ukupnom broju stanovnika označava?
a
natalitet
b
prirodni priraštaj
c
migraciju
Kako se naziva vertikalna razlika između izohipsa?
a
ekvilibrijum
b
ekvivalencija
c
ekvidistancija
Gde se kod nas najviše gaje maline?
a
kod Arilja
b
kod Zaječara
c
kod Rume
Kako se još nazivaju slana zemljišta ?
a
slatine
b
černozem
c
pepeljuše
Beli i Crni Timok se spajaju kod?
a
Zrenjanina
b
Žagubice
c
Zaječara
Spajanjem kojih reka nastaje Drina?
a
Belog i Crnog Timoka
b
Đetinje i Moravice
c
Pive i Tare
Koliko zemalja okuplja Svetska trgovinska organizacija?
a
45
b
150
c
225
Koliko svetskog stanovništva živi u Evropi?
a
1%
b
10%
c
28%
P R I J E MN I I S P I T 2 0 1 2
GEOGRAFIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. jul 2012.
IV GRUPA
Za koji grad se kaže da predstavlja istočni Gibraltar?
a
Tokio
b
Peking
c
Singapur
Kako se naziva starosedelačko stanovništvo na Novom Zelandu?
a
Aboridžini
b
Mavri
c
Maori
Koja je najmnogoljudnija evropska država?
a
Španija
b
Francuska
c
Nemačka
Hipertermalne vode imaju temperature?
o
a
ispod 20 C
b
iznad 38oC
c
između 20 C i 38 C
o
o
Mesto gde ljudi u skupu stalno žive naziva se?
a
naselje
b
grad
c
selo
Koliko reka u Srbiji je duže od 100 km?
a
8
b
16
c
2
Koliko je dugačka Banatska peščara?
a
40 km
b
12 km
c
17 km
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Opadanje ukupnog broja stanovnika naziva se?
a
prirodni priraštaj
b
depopulacija
c
mortalitet
Kojeg uglja ima najviše u našoj zemlji?
a
mrkog uglja
b
lignita
c
drvenog uglja
Koliki deo stanovništva sveta živi na severnoj polulopti?
a
91%
b
85%
c
15%
Kao se nazivaju džinovski sistemi spojenih gradova i konurbacija?
a
prestonice
b
megalopolisi
c
nekropole
Koja je najveća afrička država?
a
Sudan
b
Egipat
c
Nigerija
Pored brojčanog razmer karte može da bude i?
a
numerički
b
grafički
c
zvučni
Kog je porekla naziv Balkansko poluostrvo?
a
srpskog
b
turskog
c
grčkog
Kako se zove pojava da vode jedne reke otiču u dva hidrografska sistema?
a
koincidencija
b
hidrografski čvor
c
bifurkacija
Download

a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c