I GRUPA
1. Koja je reka najveća pritoka Dunava?
a. Tisa
b. Sava
c. Timok
2. Kojeg uglja ima najviše u našoj zemlji?
a. Lignita
b. Mrkog uglja
c. Kamenog uglja
3. Kada se pojavio prvi čovek na Zemlji?
a. pre 1,5 miliona godina
b. pre 1 500 godina
c. pre 150 000 godina
4. Koliko dugo se gradio Veliki kineski zid?
a. 10 vekova
b. 28 vekova
c. 17 vekova
5. Koje godine je Meksiko stekao nezavisnost?
a. 1961. g.
b. 1821. g.
c. 1921. g.
6. Uporednici i meridijani čine?
a. geografsku dužinu
b. koordinatnu mrežu
c. kartu sveta
7. Mangulica predstavlja rasu:
a. goveda
b. pasa
c. svinje
8. Kako se naziva klima malih prostora?
a. mini klima
b. mala klima
c. mikroklima
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
9. Koja civilizacija se razvila na poluostrvu Jukatan i u
Gvatemali?
a. Inka
b. Asteka
c. Maja
10. Koliko Aboridžina danas živi u Australiji?
a. 5 000
b. 50 000
c. 500 000
11. Kako se još nazivaju slana zemljišta?
a. slatine
b. podzol
c. gajnjače
12. Koliko je široka Banatska peščara?
a. 2 km
b. 17 km
c. 100 km
13. Kolika je ukupna dužina morskih obala Evrope?
a. 38 000 km
b. 3 800 km
c. 12 000 km
14. Koja je najveća država na svetu?
a. Kina
b. Kanada
c. Rusija
15. Kojoj grupi planina pripadaju Željin i Goč?
a. kopaoničkoj
b. starovlaškoj
c. šumadijskoj
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
II GRUPA
1. Koliko suseda ima Srbija?
a. 12
b. 8
c. 5
2. Šta je po državnom uređenju Japan?
a. carevina
b. republika
c. kraljevina
3. Kolika je površina Azije?
a. 12 miliona km2
b. 44,5 miliona km2
c. 28 miliona km2
4. Kolika je nadmorska visina najniže tačke u Srbiji?
a. 28 m.n.v.
b. 2 m.n.v.
c. 112 m.n.v.
5. Kolika je prosečna nadmorska visina Balkanskog poluostrva?
a. 200 m.n.v.
b. 980 m.n.v.
c. 540 m.n.v.
6. Koliko jezika se danas govori u svetu?
a. 2700
b. 500
c. 1250
7. Kako se naziva grupa ,,mnogobrojnih ostrva''?
a. Mikronezija
b. Melanezija
c. Polinezija
8. Koja je vrsta drveća najzastupljenija u Srbiji?
a. bukva
b. jela
c. hrast
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
9. Kako se naziva najčešći vetar u istočnoj Srbiji?
a. snegožder
b. košava
c. bura
10. Koliko svetskog stanovništva živi u Evropi?
a. 45%
b. 10%
c. 25%
11. Kompanije koje rade na teritoriji više država nazivaju se?
a. multijezične kompanije
b. multinacionalne kompanije
c. velike kompanije
12. Beli i Crni Timok spajaju se kod :
a. Zrenjanina
b. Čačka
c. Zaječara
13. Od kojih reka nastaje Zapadna Morava?
a. Đetinje i Golijske Moravice
b. Ibra i Drine
c. Južne i Velike Morave
14. Koja država ima najveće zalihe boksita?
a. Kina
b. Argentina
c. Australija
15. Kako se naziva grupa ,,crnih ostrva''?
a. Melanezija
b. Mikronezija
c. Polinezija
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
III GRUPA
1. Koliki je prirodni priraštaj u Evropi?
a. 10 promila
b. 25 promila
c. 2 promila
2. Kolika je površina Balkanskog poluostrva?
a. 505 000 km2
b. 2,5 miliona km2
c. 100 000 km2
3. Koji je najviši vrh naše zemlje?
a. Crni vrh
b. Đeravica
c. Cvijićev vrh
4. Kako se nazivaju linije koje spajaju tačke jednake dubine?
a. izobate
b. izobare
c. izohipse
5. Gde je izgrađena prva termoelektrana kod nas?
a. Užice
b. Vranje
c. Beograd
6. Deo Vojvodine između Dunava i Save naziva se:
a. Srem
b. Banat
c. Bačka
7. Kako se zove glavni grad Australije?
a. Sidnej
b. Kanbera
c. Pert
8. Koja država Azije ima najmanji prirodni priraštaj?
a. Japan
b. Island
c. Kina
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
9. Kolika je temperatura vode u Vranjskoj banji?
a. 26 oC
b. 96 oC
c. 120 oC
10. Koji je najviši vrh Fruške gore?
a. Crveni čot
b. Gudurički vrh
c. Đeravica
11. Opadanje ukupnog broja stanovnika naziva se :
a. mortalitet
b. depopulacija
c. migracija
12. Koliko procenata svetskog stanovništva čine mešovite rase
ljudi?
a. 14,3%
b. 28%
c. 67,7%
13. Od koliko većih ostrva se sastoji Japan?
a. 4
b. 1000
c. 2
14. Gde se u našoj zemlji najviše gaji suncokret?
a. u Vojvodini
b. u Mačvi
c. u Šumadiji
15. Sa koliko kilometara autoputeva raspolaže Srbija danas?
a. 260 km
b. 380 km
c. 2 580 km
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
IV GRUPA
1. Gde se kod nas najviše gaje maline?
a. kod Novog Sada
b. u okolini Arilja
c. u okolini Niša
2. Broj koji pokazuje koliko puta je neko rastojanje u prirodi
smanjeno na karti naziva se:
a. H
b. razmer
c. univerzalni broj
3. Kojoj grupi jezika pripadaju Rumuni?
a. slovenskoj
b. romanskoj
c. germanskoj
4. Koja je najveća evropska luka?
a. Marsej
b. Đenova
c. Roterdam
5. Kojoj grupi jezera pripada Vlasinsko jezero?
a. veštačkim
b. ledničkim
c. eolskim
6. Koje godine je Beograd prvi put proglašen za prestonicu
Srbije?
a. 1918. g.
b. 1389. g.
c. 1403. g.
7. Kako se zove najviša planina Šumadije?
a. Rudnik
b. Avala
c. Kopaonik
8. Šta se označava meridijanima?
a. dubina vode
b. geografska dužina
c. geografska širina
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
9. Koji nemetal ima široku primenu u hemijskoj industriji?
a. magnezit
b. azbest
c. sumpor
10. Kolika je prosečna gustina naseljenosti u svetu?
a. 120 st/km2
b. 540 st/km2
c. 40 st/km2
11. Koje godine je Hong Kong vraćen Kini?
a. 2001. g.
b. 1999. g.
c. 1909. g.
12. Koje godine je nastala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca?
a. 1918. g.
b. 1945. g.
c. 1878. g.
13. Koliko je dugačka kanalska mreža hidrosistema Dunav-TisaDunav ?
a. 1200 km
b. 929 km
c. 156 km
14. Koliko procenata svetskog stanovništva čini žuta rasa ljudi?
a. 36%
b. 12%
c. 45%
15. Kako se naziva tačka u kojoj se seku uporednik i meridijan?
a. tačka dodira
b. oslona tačka
c. crna tačka
Visoka turistička škola strukovnih studija - Beograd
Download

I GRUPA - Visoka turistička škola