DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE
SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
PREDAVAČI
Moderator - Instruktor
Prof. dr Radovan Cvijanović
KC Vojvodine
CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU
HIRURŠA SEKCIJA VOJVODINE
Prof. dr Dejan Ivanov
KC Vojvodine
TRENAŽNI KURS
Doc. dr Milan Korica
KC Vojvodine
Med. tehničar Ljiljana ðukić
KC Vojvodine
Anestetičar Zdenko Dudok
KC Vojvodine
Alberta Ajnštajna 1
21000 Novi Sad, Srbija
Tel./fax.: +381 (21) 6776 520
IN
II
IZ
LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA
- OSNOVNI I VIŠI KURS ZA HIRURGE, UROLOGE I GINEKOLOGE
I I I
I
S U R G I C III
I
Med. tehničar Ljiljana Drašković
KC Vojvodine
Centru za eksperimentalnu
hirurgiju - PAROCO, Novi Sad
®
I
Mr. med. sci. dr Milena Komarčević
Institut za plućne bolesti
Sremska Kamenica
Dr. med. sci. Gordan Paroški
Paroco medical equipment
SURGICAL WORKPLACES
®
CRITICAL CARE
- Edukativni seminar je namenjen hirurzima,
urolozima i ginekolozima koji se bave
laparoskopijom
- Polaznicima seminara Društvo Lekara
Vojvodine - Srpskog Lekarskog Društva
izdaje sertifikate o završenoj edukaciji
- Seminar se održava u
Centru za eksperimentalnu hirurgiju
PAROCO, Novi Sad
Novi Sad
25. - 27. Oktobar 2013. god.
PAROCO MEDICAL Equipment
KURS
KURS
Subota 26. 10. 2013.
Petak 25. 10. 2013.
08:30 - 09:00
Prijave i registracija
09:00 - 09:05
Pozdravna reč
učesnivima kursa
09:05 - 10:00
Uvodna predavanja
10:00 - 10:30
Coffe Break
10:30 - 12:30
Test - rad na trenažeru
sa instruktorima
12:30 - 13:30
RUČAK
13:30 - 15:00
Rad na trenažeru
(manuelne vežbe)
15:00 - 15:30
Coffe Break
15:30 - 17:00
Rad na trenažeru
(manuelne vežbe)
08:30 - 10:30 Rad na trenažeru
(životinjski organi),
eksperimentalna životinja
10:30 - 11:00 Coffe Break
11:00 - 12:30 Rad na trenažeru
(životinjski organi),
eksperimentalna životinja
12:30 - 13:30 RUČAK
13:30 - 15:00 Rad na eksperimentalnoj
životinji (svinja) sa
instruktorom kombinovan
sa trenažerom - Test
15:00 - 15:30 Coffe Break
15:30 - 17:00 Rad na eksperimentalnoj
životinji (svinja) sa
instruktorom kombinovan
sa trenažerom - Test
18:30
18:30
VEČERA (Restoran)
VEČERA (Restoran)
Nedelja 27. 10. 2013.
08:00 - 09:30 Rad na trenažeru, po potrebi
na eksperimentalnoj životinji
09:30 - 10:00 Coffe Break
10:00 - 12:00 Rad na trenažeru, po potrebi
na eksperimentalnoj životinji
12:30 - 13:30 Dodela sertifikata, koktel u
Paroco medical equipment-u
KOTIZACIJA UKLJUČUJE
- učešće na kursu
- teorijska nastava
- rad na video-endoskopskom stubu
- rad na trenažeru (životinjsko tkivo)
- rad na eksperimentalnim životinjama
- smeštaj (dva noćenja) sa ishranom
- specijalni paket kursa
PRIJAVE
Centar za eksperimentalnu hirurgiju
- PAROCO ul. Alberta Ajnštajna 1
Novi Sad
tel/fax: +381 (21) 677-65-20
Kontakt osoba - (poslovni sekretari)
Aleksandra Milošević
Neda Mojsilović
E-mail: [email protected]
www.paroco.co.rs
DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE
SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU
HIRURŠKA SEKCIJA VOJVODINE
KURS
Osnovni kurs:
• Vežbe na trenažeru
• Vežbe na izolovanim životinjskim organima
• Postavljanje troakara na eksperimentalnoj životinji
• Preparisanje krvnog suda na mezenterijumu
• Test
Viši kurs 1: Žučna kesica
• Osnovni kurs
• Holecistektomija na eksperimentalnoj životinji
Viši kurs 2: Laparoskopska hernioplastika
• Osnovni kurs
• Laparoskopska hernioplastika
na eksperimentalnoj životinji
Viši kurs 3: Šivenje
• Osnovni kurs
• Postavljanje šava na rukavici
• Postavljanje šava na izolovanom životinjskom organu
• Postavljanje šava na crevu eksperimentalne životinje
Viši kurs 4: Urolozi ili ginekolozi
• Osnovni kurs
• Preparisanje uretera
Novi Sad
25. - 27. Oktobar 2013. god.
PAROCO MEDICAL Equipment
Download

flajer