SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
09:34
Page 1
Vezikoureteralni refluks
(VUR) kod dece
Brošura za pacijente i roditelje
TM
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
Kako razumeti VUR
Vaše dete ima stanje poznato kao
vezikoureteralni refluks (VUR).
Postoji nekoliko tretmana koji mogu da
pomognu.
U ovoj brošuri saznaćete više o refluksu i
kako može da se leči.
09:34
Page 2
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
09:34
Page 3
Oko 1% dece u celom svetu ima VUR
U bubrezima se stvara urin (mokraća). U normalnim
uslovima, urin teče u jednom smeru: niz uretere
(mokraćovode) u bešiku. VUR se javlja kada se urin vraća
iz bešike kroz uretere, i to može da bude samo na jednoj
strani ili obostrano.
Neka deca se rađaju sa VUR-om. On se javlja kada spoj
između bešike i uretera nije dobar. Donji deo uretera
prolazi kroz mišić bešike. Ako je ovaj spoj suviše kratak ili
pomeren u stranu, može da se javi VUR. Retko ili
nepotpuno pražnjenje mokraćne bešike, kao i sa tim
povezan zatvor, takođe se vezuju za VUR.
Bubrezi
Ureteri
Mokraćna bešika
TM
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
09:34
Kako razumeti VUR
Da li je VUR ozbiljan?
Na osnovu rendgenskog snimka urinarnog trakta, vaš
lekar će vam reći koliko je ozbiljan VUR kod vašeg deteta
na skali od I (blag) do V (ozbiljan). Blagi oblici VUR-a se
najčešće povuku sami od sebe. Sa druge strane, što je
teži oblik VUR-a, manja je verovatnoća da će se sam
povući.
Prvi
stepen
Drugi
stepen
Treći
stepen
Četvrti
stepen
Peti
stepen
Posledice VUR-a mogu biti veoma ozbiljne. Može da dođe
do infekcije bubrega ukoliko dete ima urinarnu infekciju, pa
se inficirani urin vraća u bubrege. Ove infekcije mogu da
dovedu do stvaranja ožiljka na bubregu i njegovog
oštećenja, i tako uzrokuju smanjenje funkcije bubrega i
visok krvni pritisak kasnije u životu.
Postavljanje dijagnoze VUR-a
Snimanje mokraćnih puteva rendgenskim zracima uz
korišćenje specijalne boje (kontrasta) pokazaće da li vaše
dete ima VUR. Ova analiza se zove mikciona
cistouretrografija ili MCUG. Ako je VUR prisutan, ovaj test
takođe pokazuje njegov stepen. Ako ste vi imali VUR kao
dete, postoji šansa da će ga i vaša deca imati. Ako jedno
od vaše dece ima VUR, njegova braća i sestre takođe
mogu da ga imaju. Iz tih razloga, izuzetno je važno da
razgovarate sa vašim lekarom o opcijama vezanim za
dijagostiku VUR-a.
Page 4
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
09:34
Page 5
Postoji pomoć za problem vezikoureteralnog
refluksa
Važno je lečiti VUR kako bi se sprečile moguće infekcije i
oštećenja bubrega. Postoje 3 opcije za zbrinjavanje i
lečenje VUR-a.
Antibiotici mogu da se koriste da bi se sprečile infekcije
dok se VUR ne povuče sam od sebe. Ova terapija može
da potraje i nekoliko godina, a dete mora da uzima lek
svaki dan. Ova deca moraju redovno da se ispituju na
VUR. Antibiotici su najpogodniji za blaže oblike VUR-a.
Ipak, dugotrajno lečenje antibioticima može da dovede do
otpornosti bakterije, što dovodi do novih infekcija.
Operacijom mogu da se isprave defekti uretera i
zaustavi VUR. Ovom operacijom se izleči većina dece.
Ipak, operacija može da bude veoma stresna i bolna za
dete. Operacija je prikladna opcija za teže oblike refluksa.
Prilikom endoskopskog tretmana, gel se ubrizgava na
mesto gde ureter ulazi u bešiku. Deca obično idu kući isti
dan.
TM
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
09:34
Prednosti Defluxa
Deflux predstavlja bezbedan i efikasan način lečenja VURa. Gel se postavlja u telo na mesto gde ureteri ulaze u
bešiku. U nedavnom istraživanju koje je obuhvatilo decu
sa umerenim oblikom VUR-a, većina roditelja radije se
odlučivala za endoskopski tretman nego za antibiotike ili
operaciju.
Procedura postavljanja Defluxa
Gel Deflux se postavlja na mesto gde ureteri ulaze u
bešiku. Ovo sprečava vraćanje urina u uretere i bubrege.
Nakon izvesnog vremena, novo tkivo se formira oko gela
obezbeđujući dugoročne rezultate za mnogu decu.
Vaš lekar će koristiti malu kameru, cistoskop (jedna vrsta
endoskopa koji se koristi za pregled bešike) kako bi
precizno postavio gel. Za vreme ove procedure vaše dete
može da bude pod totalnom anestezijom.
Posle procedure
Obično nema nikakvog bola posle procedure. Možda će
vaše dete osetiti blago peckanje prilikom prvih nekoliko
mokrenja. Obavezno se javite vašem lekaru ukoliko dete
ne može da mokri, ukoliko oseća bol u stomaku ili dobije
temperaturu po povratku kući.
Vaš lekar će odrediti koje su kontrole potrebne posle izvršene
procedure i da li je neophodna dodatna terapija.
Ukoliko je potrebno, još jedan MCUG biće izvršen
nekoliko meseci posle procedure da bi se videlo
da li se refluks zadržao.
Page 6
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
09:34
Page 7
Deflux – efikasno lečenje VUR-a
Deflux vrlo dobro rešava problem refluksa. Kod mnoge
dece dovoljna je samo jedna injekcija, dok je kod neke
dece potrebno više. Doktori su sproveli studije da bi
utvrdili učinak Defluxa. Godinu dana posle injekcije
Defluxa, od desetoro dece stanje se poboljšalo kod
osmoro. Kod većine dece rezultat je dugotrajan. Posle tri
godine, 1/2 do 2/3 tretirane dece nije imalo refluks.
Deflux je indikovan za korišćenje kod dece koja imaju
refluks stepena I do V. Što je niži stepen refluksa to je bolji
učinak. Takođe, procedura postavljanja Defluxa ima bolji
učinak kod dece koja imaju jednostrani refluks.
Deflux – bezbedno lečenje VUR-a
Deflux je bezbedno primenjen kod preko 50.000 dece u
celom svetu. Studije pokazuju da je gel siguran u telu.
Deflux čine dve vrste polisaharida (vrsta molekula šećera).
To su dekstranomer i hijaluronska kiselina, i ove materije
ne oštećuju tkiva. Hijaluronska kiselina se vremenom
prirodno razgrađuje (biodegradira) i zamenjuje sopstvenim
materijalom tela, dok dekstranomer ostaje na mestu.
Prilikom tretmana Defluxom postoji potencijalni rizik.
Postoji mali rizik od infekcije i krvarenja zbog procedure.
Iako retko, može da se desi da gel blokira ureter i
prouzrokuje zastoj urina u bubrezima. Raspitajte se kod
vašeg lekara o ovim neželjenim efektima.
TM
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
Odgovori na pitanja
o VUR-u
Šta je vezikoureteralni refluks (VUR)?
U bubrezima se stvara
mokraća. U normalnim
uslovima ona teče samo
u jednom smeru: niz
uretere u bešiku. Refluks
se javlja kada se urin
vraća iz bešike kroz
uretere. Ovo može da se
javi na jednoj ili na obe
strane.
Ure
ter
Mokraćna
bešika
Mesto ulaska uretera u
mokraćnu bešiku u krupnom
planu.
Šta izaziva refluks (VUR)?
Neka deca su rođena sa refluksom. On se javlja kada spoj
između bešike i mokraćnih kanala nije dobar. Donji deo
mokraćnih kanala prolazi kroz mišić bešike. Ako je ovaj
spoj suviše kratak ili pomeren u stranu, može da se javi
refluks. Retko ili nepotpuno pražnjenje mokraćne bešike,
kao i sa tim povezan zatvor, takođe se vezuju za refluks.
09:34
Page 8
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
09:34
Page 9
Kako se određuje stepen refluksa?
Dijagnoza refluksa se postavlja rendgenskim snimkom
bešike. Ova vrsta rendgena naziva se mikciona
cistouretrografija (MCUG). Prilikom MCUG testa, tanka,
meka cev (kateter) postavlja se u bešiku kroz uretru (kanal
kroz koji mokrimo). Kroz cev se potom u bešiku ubrizga
boja (kontrast). Zatim se rendgenskim zracima proverava
da li se boja vraća u uretere. Stepen refluksa se određuje
na osnovu količine urina koji se vraća kroz uretere.
Najčešće, stepen refluksa se određuje na skali od I do V,
gde je prvi stepen najlakši, a peti najteži oblik. Ako se
refluks javlja sa obe strane, svaka strana može da ima
drugačiji stepen refluksa.
Da li dete može da dobije anestetik prilikom
MCUG?
Dete može da dobije anestetik prilikom MCUG, ali često
se to ne preporučuje. Razgovarajte sa vašim doktorom o
prednostima i manama uspavljivanja vašeg deteta radi
MCUG testa.
Ko treba da radi ovaj test?
Refluks se javlja kod oko 1% zdrave dece. Testiranje treba
razmotriti kod dece sa čestim infekcijama mokraćnih
puteva.
TM
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
Odgovori na pitanja
Is VUR inherited?
o VUR-u
Da li je VUR nasledan?
Refluks često pokazuje familijarnu sklonost. Jedna trećina
braće ili sestara imaće refluks. Ako roditelj ima refluks,
skoro polovina njegove dece će ga takođe imati. Rizik od
oštećenja bubrega je najveći u prvih 6 godina života. Cilj je
da se refluks otkrije što ranije kako bi se sprečile infekcije
koje mogu da oštete bubrege.
Da li je refluks ozbiljna bolest?
Lečenje je važno da bi se zaštitili bubrezi. Infekcije bubrega mogu da
izazovu oštećenja bubrega ili formiranje ožiljka na njima, što dovodi do
smanjene funkcije bubrega i visokog krvnog pritiska.
Kako da znam da li moje dete ima
infekciju?
Znaci urinarne infekcije mogu biti:
neprijatan miris ili
zamućen izgled mokraće
visoka temperatura
bol u stomaku
bol u leđima
bol u slabinama
peckanje ili bol
prilikom mokrenja
često ili neodložno
mokrenje
glavobolja
povraćanje
Bebe sa infekcijom ne moraju da pokazuju ove znake. Umesto
toga može da se javi proliv, slabiji unos hrane, visoka
temperatura i povećana razdražljivost. Ukoliko imate bilo
kakvo pitanje ili sumnju, pozovite vašeg doktora i proverite
mokraću vašeg deteta. Deca vrlo brzo mogu ozbiljno da se
razbole.
09:34
Page 10
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
09:34
Page 11
Kako da odlučim koji metod lečenja je najbolji
za moje dete?
O ovome bi trebalo detaljno da porazgovarate sa vašim doktorom. Antibiotici,
operacija i endoskopski tretman refluksa jesu sve dobri izbori. Najvažniji je stav
vaše porodice.
Operacija je dobro rešenje ukoliko je stepen refluksa izuzetno visok ili ako
je povezan sa drugim zdravstvenim problemima.
Nekim porodicama je teško da prihvate redovne preglede rendgenskim
zracima i svakodnevno uzimanje lekova koji su neophodni kod lečenja
antibioticima. Mnogi roditelji radije izbegavaju operaciju i odlučuju se
za endoskopski tretman.
Vaše mišljenje i vaše nedoumice takođe su značajni i zato je važno da o njima
razgovarate sa vašim doktorom. Obavezno se upoznajte sa svim rizicima,
prednostima i kontrolama koje slede nakon svake od ovih procedura.
TM
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
09:34
Page 12
Važne informacije o
Defluxu
Indikacije
Deflux je gel koji se ubrizgava na mesto gde ureter ulazi u bešiku
kod dece sa vezikoureteralnim refluksom (VUR). Ovo se radi da
bi se zaustavilo vraćanje urina prema bubrezima.
Za koga Deflux nije pogodan?
Decu sa određenim zdravstvenim problemima ne bi trebalo tretirati
Defluxom:
Nefunkcionalni bubreg (jedan ili oba)
Periureteralni divertikul
Ureterokele
Akutni poremećaj mokrenja
Aktuelna infekcija mokraćnih puteva
Vaš lekar će utvrditi da li neki od ovih problema postoji kod vašeg deteta.
Pitajte vašeg lekara ukoliko imate nekih pitanja u vezi sa ovim stanjima, ili
u vezi sa načinom na koji ta stanja utiču na korišćenje Defluxa.
Upozorenja
Upozorite vašeg lekara ako vaše dete trenutno ima infekcije mokraćnih
puteva. Decu sa infekcijom mokraćnih puteva ne bi trebalo tretirati
Defluxom sve dok infekcija ne prođe.
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
09:34
Page 13
Mere predostrožnosti
Kontaktirajte vašeg lekara ili vašu bolnicu ukoliko vaše dete
ne želi da mokri, oseća bol u trbuhu, ili dobije temperaturu
nakon povratka kući. Moguće je da je došlo do blokade u
ureterima. Ove blokade mogu da oštete bubrege.
Neželjena dejstva
Postoji mali rizik od infekcije i krvarenja zbog ove procedure.
Može da dođe i do drugih neželjenih dejstava. Neka su
retka, kao što je blokada u ureterima. Raspitajte se kod
vašeg lekara o ovim neželjenim dejstvima.
Rezultati kliničkih ispitivanja
Doktori su sproveli studije da bi utvrdili efikasnost Defluxa.
Godinu dana posle injekcije Defluxa, od desetoro dece
stanje se poboljšalo kod osmoro. Posle tri godine, od
desetoro dece njih petoro do šestoro više nije imalo
refluks.
TM
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
Pitanja za vašeg doktora
Zapišite sva pitanja koja imate u vezi sa gelom Deflux
i razgovarajte o njima sa vašim doktorom.
09:34
Page 14
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
09:34
Page 15
TM
SERBIAN Vesicouretereal Reflux 20page Brochure:Layout 1
22/10/2010
09:34
Page 16
Ako želite da saznate više o vezikoureteralnom
refluksu i načinu lečenja, posetite
www.deflux.com
Za više informacija kontaktirajte:
STIGA d.o.o.
Bolmanska 8
21000 Novi Sad
Srbija
Tel: +381 21 468 189
Fax: +381 21 467 281
[email protected]
OCL10028
Deflux è un marchio Registrato di Q-Med AB.
TM
TM
Download

Brošura za pacijente i roditelje