Radiologija urogenitalnog trakta
Akademik Goran Nikolić
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
METODE PREGLEDA UROTRAKTA
1. NATIVNI PREGLED UROTRAKTA
2. INTRAVENSKA UROGRAFIJA (IVU)
3. URETROCISTOGRAFIJA
4. PREGLED ULTRAZVUKOM
5. KOMJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA (CT)
6. MAGNETSKA REZONANCIJA
7. ANAGIOGRAFIJA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
NATIVNI PREGLED UROTRAKTA
Anatomija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
NATIVNI PREGLED UROTRAKTA
Kalkuloza
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
NATIVNI PREGLED UROTRAKTA
Kalkuloza
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
NATIVNI PREGLED UROTRAKTA
Miom uterusa -fibroid
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
INTRAVENSKA UROGRAFIJA
1.Desni pijelon
1.
Pijelon levog bubrega
3.Vrat čašice
3.
Levi ureter
2.Čašica
4.Donji pol bubrega
5.Desni ureter
2.
4.
5.
M. Psoas
Mokraćna bešika
Impresija uterusa
Anatomija
Način opisa IVU
• Lučenje kontrastnog sredstva
• Izgled kanalnog sistema
• Ureteri
• Mokraćna bešika
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
INTRAVENSKA UROGRAFIJA Patofiziološka osnova
Aplikacija kontrastnog sredstva
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
INTRAVENSKA UROGRAFIJA
Način izvodjenja
Indikacije-kontraindikacije
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Način opisa IVU
1.
2.
3.
Lučenje kontrastnog sredstva
Istovremeno
Nema lučenja sa jedne strane
Izgled kanalnog sistema
Ureteri
4. Mokraćna bešika
Način opisa IVU
1.
2.
Lučenje kontrastnog sredstva
Izgled kanalnog sistema
•
•
3.
Pravilan
Pepravilan
Ureteri
4. Mokraćna bešika
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Način opisa IVU
1.
Lučenje kontrastnog sredstva
3.
Ureteri
2.
Izgled kanalnog sistema
•
•
•
Prolazni
Neprolazni
Dilatirani
4. Mokraćna bešika
Način opisa IVU
1.
Lučenje kontrastnog sredstva
3.
Ureteri
2.
Izgled kanalnog sistema
4. Mokraćna bešika
•
•
Pravilna
Infiltrisana
CT UROGRAFIJA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
MRI UROGRAFIJA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
URETROCISTOGRAFIJA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ULTRAZVUK BUBREGA
Anatomija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ULTRAZVUK BUBREGA
Koji je pregled ?
Lokaizacija
Oblik
Veličina
Ehogenost
Homogenost
Ograničenost
Način opisa
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
KOMJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA (CT)
Koji je pregled ?
Lokaizacija
Oblik
Veličina
Denzitet
Homogenost
Ograničenost
Anatomija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
KOMJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA (CT)
Koji je pregled ?
Lokaizacija
Oblik
Veličina
Denzitet
Homogenost
Ograničenost
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
MAGNETSKA REZONACA (MRI)
Koji je pregled ?
Lokaizacija
Oblik
Veličina
Denzitet
Homogenost
Ograničenost
T1
T2
MAGNETSKA REZONACA (MRI)
Koji je pregled ?
Lokaizacija
Oblik
Veličina
Denzitet
Homogenost
Ograničenost
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ANGIOGRAFIJA
Anatomija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
RADIOLOŠKA SLIKA
OBOLJENJA UROTRAKTA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Urođene promena veličine, oblika i položaja bubrega
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Urođene promena veličine, oblika i položaja bubrega
Ukrštena
Urođenodistopija
jednostran
bubreg -ren unius
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Urođene promena veličine, oblika i položaja bubrega
Hipolazija bubrega
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Urođene promena veličine, oblika i položaja bubrega
Presakralna distopija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Urođene promena veličine, oblika i položaja bubrega
Potkovičast bubreg
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Urođene promena veličine, oblika i položaja bubrega
Dvostruki ureter
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Ciste bubrega
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Ciste bubrega
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Policistizam bubrega
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Kalkuloza urortakta
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Kalkuloza urortakta
o
zb
i
a
od
t
Me
ra
Hidronefroza, uro-obstrukcija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Hidronefroza, uro-obstrukcija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Hidronefroza, uro-obstrukcija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Hidronefroza, uro-obstrukcija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Tumori bubrega
Tumori bubrega-cista Ddg
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Tumori bubrega -staginag
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Tumori bubrega
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Tumori bubrega
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Tumori mokraćne bešike
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Tumori mokraćne bešike
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Adenom prostate
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Adenom prostate
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Download

Radiologija UROGENITALNOG TRAKTA