Adı Soyadı:
Doğum Tarihi:
Doğum Yeri:
Medeni Durum:
Mustafa Onur ÖZTAN
14.06.1979
İzmir
Evli , 1 çocuk babası
Öğrenim Durumu:
Derece
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Uzmanlık
Eğitim Kurumu
Özkanlar İlkokulu / İZMİR
Bornova Anadolu Lisesi / İZMİR
Bornova Anadolu Lisesi / İZMİR
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / BURSA
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / AYDIN
Askerlik :
Zorunlu Hizmet:
Etimesgut Hava Hastanesi / ANKARA
Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi / MARDİN
Yabancı Dil :
Almanca : Okuma (İyi), Yazma (İyi), Konuşma (İyi) – Anadolu Lisesi
İngilizce : Okuma (Çok iyi), Yazma (Orta), Konuşma (İyi) – Anadolu Lisesi / Üniversite
!!
!
!
!!
!
Sınav Bilgileri :
!!
!
Mezuniyet
1990
1994
1997
2003
2009
2009-2010
2010-2012
KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) (81) – İngilizce
ÜDS (Üniversitelerarası Dil Sınavı) (92.5) – İngilizce
YDS (Yabancı Dil Sınavı-2013) (70) – İngilizce
I- Bildiriler: Ulusal kongreler ( Sözlü bildiri / Poster Sunusu )
Bildirinin adı
1) Travma Projesi – İzmir 2013(Sözlü)
2) Kliniğimizde son 5 yılda yapılan akut, perfore ve negatif
apendisitlerin dağılımının yaş ve cinsiyet ile olan ilişkisinin ve
postoperatif yatak işgaline olan etkisinin incelenmesi (Sözlü)
3) Travmatik izole dalak yaralanmaları (Sözlü)
2013
4) Çocuklarda Paraüreteral Mesane Divertikülleri (Poster)
5) Çocuklarda Testis Torsiyonu ve Geç İzlemin Önemi (Sözlü)
6) Ratlarda deneysel kolit modelinde Alfa Lipoik Asit
kullanımının oksidatif stres üzerine etkisi (Sözlü)
7) Ratlarda tek taraflı hidroüreteronefrozda Alfa Lipoik Asit
kullanımının böbrek hasarına olan etkisinin incelenmesi (Sözlü)
8) Renal kist hidatiğin USG eşliğinde perkütan aspirasyonu
(Poster)
9) Sünnet sırasında tanı konulan dorsal inkomplet üretral
duplikasyon olgusu (Poster)
10) Böbrek iskemi-reperfüzyon hasarında ard koşullama
yapılması böbreği koruyor mu? (Tar.Poster-Dr.Özkısacık)
11) Testis torsiyonu modelinde Dekspantenol’ün
2005
ipsilateral testis hasarı üzerine koruyucu etkileri (Sözlü-Dr.Etensel)
!!
!
Kongre/Sempozyum
IX. Türkiye Acil Tıp Kongresi
IV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
IV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
XXVII. Çocuk Cerrahisi Kongresi
2013
2013
2009
IX. Çocuk Ürolojisi Kongresi
2007
IX. Çocuk Ürolojisi Kongresi
2007
IX. Çocuk Ürolojisi Kongresi
2007
IX. Çocuk Ürolojisi Kongresi
2007
VIII. Çocuk Ürolojisi Kongresi
II- Katılımcı olunan Ulusal kongreler, sempozyumlar, paneller
Toplantı Adı
Çocuk Cerrahisinde Deney Hayvan Modelleri Sempozyumu
IX. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu
XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu
XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
!
Tarih
2013
2013
Tarih
10-11.10.2008
04-06.11.2007
24-27.10.2007
01-04.10.2005
21-24.09.2005
08-11.09.2004
Yer
Kırıkkale
Antalya
İzmir
Marmaris
Gaziantep
Bursa
III- Katılımcı olunan Uluslararası kongreler, sempozyumlar, paneller
!
Toplantı Adı
3. World Conference on the Prevention and Treatment of
Caustic Esophageal Burns in Children
Tarih
15-17.04. 2005
Yer
İzmir
!
!
IV- Katılımcı olunan Kurslar-Çalıştaylar
Toplantı Adı
Tarih
Yer
Acil Tıpta Ultrasonografi Kursu
10-11.12.2013
İzmir
Çocuklarda Ürolojik Cerrahi Kursu (TÇCD)
16-17.10.2013
İzmir
Çocuklarda Travma Cerrahisi Kursu (TÇCD)
28-29.09.2013
Ankara
Karın ve Kolorektal Cerrahi Kursu (TÇCD)
10-11.05.2013
İzmir
Pediatrik Onkolojik Cerrahi Kursu (TÇCD)
10-11.11.2012
İzmir
Çocuklarda İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu Uygulamalı (TÇCD)
24-25.06.2011
Ankara
Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı (Dicle Üniv-Ulusal)
30.03-01.04.2011 Diyarbakır
Çocuklarda Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu (TÇCD)
10-11.04.2010
Ankara
Yenidoğan Cerrahisi Kursu (TÇCD)
29-31.08.2008
Eskişehir
Neonatal Resüsitasyon Programı Kursu (Sağ.Bak)
01-03.04.2008
Aydın
Toraks Cerrahisi Kursu (TÇCD)
13-15.09.2007
İzmir
Çocukta İleri Yaşam Desteği Eğitim Programı (Sağ.Bak.)
05-07.06.2007
Aydın
Hücre Kültürü Prensipleri ve Kullanım Alanları Çalıştayı
1-3.06. 2005
Aydın
Deneysel Hayvan Çalışmaları Eğitimi
16-17.05. 2005
Aydın
Güncel Yanık ve Yara Tedavisi Semp. ve Yanık ve Yara Bakım Kursu 23-24.04.2005
Adana
Vezikoüreteral Reflü Kursu
25.10.2004
İzmir
Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı
10-11.06.2004
Aydın
!!
!
Makaleler:
1) A Very Rare Cause for Intussusception in Children: Inflammatory Fibroid Polip. A Case Report and Review of
the Literature. Oztan MO, Sayan A, Pala EE, Arikan A. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2013;22(3):146-50
2) Neutrophil/lymphocyte ratio in the diagnosis of childhood appendicitis. Yazici M, Ozkisacik S, Oztan MO,
Gürsoy H. Turk J Pediatr. 2010 Jul-Aug;52(4):400-3.
3) Hipospadias tübülarizasyonında kullanılan çift vertikal insizyon hangi derinlikte olmalıdır? Ozkisacik S, Yazici
M, Oztan MO, Culhaci N, Gursoy MH. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2009, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-027
4) Dexpanthenol kullanımı böbreği iskemi-reperfüzyon
hasarından koruyor mu? S Özkısacık, M Yazıcı,
MO Öztan, M Serter, E Demir, N Çulhacı, MH Gürsoy. Çocuk Cerrahisi Dergisi, Cilt 22, Ek sayı, Yıl 2008
5) Yabancı cisim aspirasyonlarında tanısal algoritmalar halen geçerli mi? S Özkısacık, MH Gürsoy, B Etensel,
MO Öztan, Y Serbest, AO Erdem. Çocuk Cerrahisi Dergisi, Cilt 22, Ek sayı, Yıl 2008
6) The protective effect of dexpanthenol on testicular atrophy at 60th day following experimental testicular
torsion. Etensel B, Ozkisacik S, Ozkara E, Serbest YA, Oztan O, Yazici M, Gürsoy H. Pediatr Surg Int. 2007
Mar;23(3):271-5. Epub 2007 Jan 5
7) Dexpanthenol attenuates lipid peroxidation and testicular damage at experimental ischemia and reperfusion
injury. Etensel B, Ozkisacik S, Ozkara E, Karul A, Oztan O, Yazici M, Gürsoy H. Pediatr Surg Int. 2007 Feb;
23(2):177-81. Epub 2006 Sep 16.
8) İki aşamalı orşidopekside birinci aşamada sepragel (hylan B) kullanımının fibrozisten koruyucu etkisi var
mıdır? Ozkisacik S, Yazici M, Oztan MO, Etensel B, Culhaci N, Gursoy MH. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi.
2006, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-014
Download

CV Onur - WordPress.com