KLUB ODGAJIVA A LEPEZANA SRBIJE
SOMBOR 2003
SPECIJALKA 2011
5. specijalizovana izložba lepezana
ANNUAL SHOW 2011
5. special fantail show
27. januar 2011, Sombor
Sudija / Judge: John Hartman, Nederland
KATALOG
SRBIJA / SERBIA
Dragi prijatelji lepezana!
etvrtak 27.01.2011. Sneg polako pada, a mi ponovo “u tem
Somboru”. I ovoga puta, grad ro enja našeg kluba, srda no nas prihvata
i pruža vrlo dobre uslove za održavanja naše pete velike izložbe na CFC
na in. Ni zima kao ni sneg nisu uspeli da zaustave odvažne drugare
lepezandžije. Svi stižu i to u dobrom raspoloženju.
Posle rakijice i kvalitetnog doru ka, sa velikim zadovoljstvom
pozdravljam sve izlaga e, drage goste iz Ma arske i Hrvatske, kao i
prisutne drugare i simpatizere našeg kluba.
Minutom utanja odali smo poštu iznenada peminulom lanu našeg
klubskog predsedništva Miroslavu Granuli u iz Rume.
Prijavljeno je 264 goluba u 21 boji od 17 izlaga a i mi kre emo sa
izložbom.
Uspeli smo u Sombor dovesti, po meni jednog od dvojice najboljih
evropskih sudija lepezana gospodin John Hartman iz Holandije, koji oko
10 asova po inje sa su enjem. Svakog izloženog goluba komentariše i
znala ki pronalazi pobednike. Mislim da je svako ko je pažljivo pratio tok
izložbe dosta toga mogao nau iti. Veliko mu hvala što nas je udostojio
svojim dolaskom, uspešnim su enjem i na jednom paru, vrlo lepih
lepezana, koje je poklonio našem klubu za tombolu.
Pohvale i estitke svim izlaga ima a posebno Zoranu i Arpadu koji i
ovoga puta potvr uju svoj rad na unapre ivanju kvaliteta naših ptica.
Nastavljamo dodelom vrednih i zasluženih nagrada. Uz prasetinu i
jagnjetinu druženje je bilo na visokom nivou.
Veliko hvala doma inu dr. Živku Vlaškali u i njegovim pomaga ima
koji su nam priredili lepo lepenzadžisko druženje.
Veliko hvala direktoru Somborskog Sajma dr. Zoranu Par eti u, za
sve privilegije koje smo uživali kao lepezandzije.
Ovim putem želim da se zahvalim i Ma arskom klubu odgajiva a
lepezana, koji nam je poklonio divnu vazu, koja je pripala našem
najmla em izlaga u i odgajiva u Vojinovi Milanu iz Ravnog Sela.
Kao i do sada sve estitke pripadaju podpredsedniku Arpadu
Fenjvešiju koji i uz izlaganje svojih ptica, majstorski vodi tok izložbe uz
celokupnu administraciju.
Veliko hvala drugarima i sponzorima Žiki Nikoli u, Zoranu
Mišljenovi u kao i Milanu Babi u na smemu u injenom za naš klub.
Zahvaljujem klubu uzgajiva a lepezana na izvanrednom smeštaju za
sudiju (oduševljen je) i mene u divnom hotelu Andri u Somboru.
Svim u esnicima zahvaljujem na lepom i prijatnom druženju.
Sa drugarskim pozdravom
Milan Brki
Veliki Šampion / Grand Champion
Bela ženka
L 370/10
Kneževi Zoran
Reservni Šampion / 1st. Reserve
Crni mužijak F 970/09 Fenjveši Arpad
Drugi rez. Šampion / 2nd Reserve
Crni mužijak L 386/10 Kneževi Zoran
Vuga / Dun
Crveni / Red
Šampion: D 0583/07 Kneževi Zoran
Rezerva: F 973/10 Vlaškali Živko
Šampion: C 681/10 Fenjveši Arpad
Rezerva: F 973/09 Fenjveši Arpad
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. F 973/10
2. C 607/10
Vlaškali Ž
Miškolci Ištvan
1.
2.
3.
4.
C 659/10
F 827/10
A 568/10
C 185/10
Fenjveši Arpad
Brki Milan
dr. Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1. C 903/10
2. C 908/10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Šar ev Nenad
Šar ev Nenad
Stare ženke / OH
1. D 0583/07
2. E 719/09
C 681/10
F 841/10
C 565/10
C 531/10
F 855/10
A 565/10
Fenjveši Arpa
Brki Milan
Ševi Saša
Ševi Saša
Brki Milan
dr.Živko Vlaškali
Stare ženke / OH
Kneževi Zoran
Nikoli Žika
Stari mužijaci / OC
1.
2.
3.
4.
5.
D 322/09
F 962/09
E 816/08
F 87/09
D 505/09
dr. Živko Vlaškali
Fenjveši Arpad
dr. Živko Vlaškali
Ševi Saša
dr. Živko Vlaškali
Stari mužijaci / OC
1. F 973/09
2. L 783/09
3. B 234/07
Fenjveši Arpad
dr. Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
Žuta/ Yelow
Almond
Šampion: C 648/10 Fenjveši Arpad
Rezerva: C 589/10 Ševi Saša
Šampion: K 5/10 dr Živko Vlaškali
Rezerva: F 52/09 Ševi Saša
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C 648/10
C 653/10
F 823/10
F 822/10
C 650/10
C 580/10
F 864/10
Fenjveši Arpad
Fenjveši Arpad
Brki Milan
Brki Milan
Ili Mirko
Ševi Saša
Brki Milan
1.
2.
3.
4.
C 518/10
C 181/10
B 997/10
C 151/10
Ševi Saša
dr. Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C 589/10
F 863/10
C 601/10
F 848/10
Ševi Saša
Brki Milan
Fenjveši Arpad
Brki Milan
Stare ženke / OH
1. L 733/09
2. L 768/09
K 5/10
C 157/10
C 244/10
A 558/10
C 270/10
C 264/10
dr Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
Stare ženke / OH
dr. Živko Vlaškali
Brki Milan
1. B 79/08
2. D 349/09
Ševi Saša
dr. Živko Vlaškali
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1. E 841/08
2. B 248/07
3. L 743/09
4.
740/09
1.
2.
3.
4.
5.
6.
dr. Živko Vlaškali
Ševi Saša
Brki Milan
dr. Živko Vlaškali
F 52/09
12025/08
B 244/07
F 564/09
K 25/08
G0099/07
Ševi Saša
dr. Živko Vlaškali
Ševi Saša
dr. Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
Šild / Saddle
Obojenorepi / Tailmark
Šampion: D 207/10 Miškolci Ištvan
Rezerva: EE 168/10 Šari Darko
Šampion: F 942/09 Fenjveši Arpad
Rezerva: . B 805/10 Kajtez Milan
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. D 207/10
2. D 208/10
Miškolci Ištvan
Miškolci Ištvan
1. B 805/10
Kajtez Milan
Mladi mužjaci / YC
Mladi mužjaci / YC
1. EE 168/10
2. C 718/10
3. C 725/10
1.
2.
3.
4.
Šari Darko
Miškolci Ištvan
Miškolci Ištvan
Stare ženke / OH
1. R 91/09
2. M 56/09
L 317/10
D 714/10
B 895/10
EE 191/10
Kneževi Zoran
Fenjveši Arpad
Kajtez Milan
Šari Darko
Stare ženke / OH
Šari Darko
Šari Darko
1. F 942/09
Fenjveši Arpad
Stari mužjaci / OC
Stari mužjaci / OC
1. M 14/09
2. F 811/10
1. L 601/09
Šari Darko
Miškolci Ištvan
Fenjveši Arpad
Bela / White
Crna / Black
Šampion: L 370/10 Kneževi Zoran
Rezerva: L 813/09 Kneževi Zoran
Šampion: F 970/09 Fenjveši Arpad
Rezerva: F 961/09 Fenjveši Arpad
Mlade ženke / YH ( 13 )
Mlade ženke / YH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. L 336/10
L 370/10
L 308/10
L 359/10
L 394/10
C 942/10
B 922/10
Kneževi Zoran
Kneževi Zoran
Kneževi Zoran
Kneževi Zoran
Kajtez Milan
Pe anac Dragan
Kneževi Zoran
Mladi mužjaci / YC ( 12 )
Mladi mužjaci / YC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. C 666/10
2. 3444/10
3. L 318/10
4. L 390/10
L 357/10
B 926/10
L 371/10
B 803/10
B 874/10
L 433/10
Stare ženke / OH
1.
2.
3.
4.
5.
L 756/09
F 692/09
F 639/09
D403/08
F 675/09
Kneževi Zoran
Pe anac Dragan
Kneževi Zoran
Kajtez Milan
Kajtez Milan
Kneževi Zoran
(7)
Kneževi Zoran
Kajtez Milan
Kajtez Milan
Kneževi Zoran
Kajtez Milan
Fenjveši Arpad
Vuleta Tihomir
Kneževi Zoran
Ka avenda Željko
Stare ženke / OH
1. F 961/09
2. D 438/09
Fenjveši Arpad
Ševi Saša
Stari mužijaci / OC ( 5 )
Stari mužijaci / OC
1.
2.
3.
4.
1. F 970/09
2. F 950/09
L 813/09
D 401/08
F 625/09
F 640/09
Kneževi Zoran
Kneževi Zoran
Kajtez Milan
Kajtez Milan
Fenjveši Arpad
Fenjveši Arpad
Mle na / Milky
Plavi / Blue
Šampion: PG 824/10 Nikoli Žika
Rezerva: EE 160/10 Šari Darko
Šampion: D 863/10 Nikoli Žika
Rezerva: C 245/08 Kajtez Milan
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. PG 824/10
2. EE 180/10
Nikoli Žika
Šari Darko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D 979/10
D 961/10
3260/10
806/10
F 879/10
B 814/10
Nikoli Žika
Nikoli Žika
Vuleta Tihomir
Kajtez Milan
Brki Milan
Kajtez Milan
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
EE 180/10
EE 152/10
C 508/10
C 928/10
B 863/10
Šari Darko
Šari Darko
Ševi Saša
Šar ev Nenad
Kajtez Milan
Stare ženke / OH
1.
2.
3.
4.
5.
D 536
D 345/08
L 755/09
A 181/09
F 237/09
D 863/10
C 643/10
F 857/10
3386/10
F 868/10
Nikoli Žika
Ili Mirko
Brki Milan
Vuleta Tihomir
Nikoli Mi o
Stare ženke / OH
Kajtez Milan
Nikoli Žika
Brki Milan
Ševi Saša
Nikoli Mi o
1. C 245/08
Kajtez Milan
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1. L 778/09
2. GE 440
3. F 88/09
1. D 544
Fenjveši Arpad
Šari Darko
Ševi Saša
Kajtez Milan
Grizli / Grizzle
Kovani / Checker
Šampion: 4062/05 Fenjveši Arpad
Rezerva: C 840/10 Nikoli Žika
Šampion: C 685/10 Fenjveši Arpad
Rezerva: C 482/08 Fenjveši Arpad
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. C 840/10
Nikoli Žika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C 685/10
L 388/10
C 841/10
C 809/10
C 584/10
L 425/10
C 923/10
Fenjveši Arpad
Zoran Kneževi
Nikoli Žika
Nikoli Žika
Ševi Saša
Ili Mirko
Šar ev Nenad
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
..............................
1.
2.
3.
4.
5.
Stare ženke / OH
Stare ženke / OH
1. 4062/05
2. B 217/07
3. D 626/09
Fenjveši Arpad
Nikoli Žika
Nikoli Žika
B 928/10
B 904/10
C 692/10
C 583/10
F 874/10
1. E 821/08
2. FD 932
3. F 840/09
Pe anac Dragan
Pe anac Dragan
Fenjveši Arpad
Ševi Saša
Brki Milan
Fenjveši Arpad
Šari Darko
Miškolci Ištvan
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
..............................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C 482/08
H 522/08
NX 964/09
F 637/09
F 220/09
F 835/09
Fenjveši Arpad
Brki Milan
Nikoli Žika
Kajtez Milan
Nikoli Mi o
Miškolci Ištvan
Andaluzija/Andalusian
Indigo
Šampion: F 93/09
Rezerva: 3387/10
Šampion: 3204/10 Šar ev Nenad
Rezerva: C 520/10 Ševi Saša
Ševi Saša
Vuleta Tihomir
Mlade ženke / YH
1.
2.
3.
4.
3387/10
C 905/10
C 561/10
PG 800/10
Mlade ženke / YH
Vuleta Tihomir
Šar ev Nenad
Ševi Saša
Šari Darko
1. C 520/10
2. PG 805/10
3. C 81/10
Ševi Saša
Nikoli Žika
Šar ev Nenad
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / Y
1. PG806/10
1. 3204/10
Ševi Saša
Stare ženke / OH
1. AP 748/08
2. F 172/09
3. F
66/09
Šar ev Nenad
Stare ženke / OH
Fenjveši Arpad
Šar ev Nenad
Ševi Saša
...............................
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1. F
1. M 79
2. FD 449/09
3. S 2905/07
93/09
Ševi Saša
Šari Darko
Nikoli Žika
Nikoli Žika
Silber / Silver
Šareni / Pied
Šampion: F 210/09 Nikoli Mi o
Rezerva: B 258/07 Nikoli Žika
Šampion: L 392/10 Kneževi Zoran
Rezerva: C 638/10 Fenjveši Arpad
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1.
2.
3.
4.
F 856/10
F 867/10
B 894/10
E 918/10
Brki Milan
Brki Milan
Kajtez Milan
Šar ev Nenad
1. C 638/10
2. L 347/10
3. L 382/10
Fenjveši Arpad
Kneževi Zoran
Kneževi Zoran
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
..................................
1. L 392/10
2. B8996/10
Stare ženke / OH
Stare ženke / OH
1.
2.
3.
4.
5.
F 210/09
K 644/06
12018/08
C 151
K 676/06
Nikoli Mi o
Fenjveši Arpad
Nikoli Mi o
Kajtez Milan
Nikoli Žika
1. D 0558/07
2. F 204/09
Kneževi Zoran
Kajtez Milan
Kneževi Zoran
Nikoli Mi o
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1.
2.
3.
4.
5.
1. GE 469/09
2. B
80/08
3. PE 938/07
B 258/07
L 777/09
K 866/08
Y 609/08
E 377/06
Nikoli Žika
Brki Milan
Nikoli Mi o
Nikoli Mi o
Šar ev Nenad
dr. Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
dr. Živko Vlaškali
Fako/Ash Red
Šampion: H 352/08
Rezerva: F 65/08
Nedov. obojen/Mismark
Fenjveši Arpad
Ševi Saša
Šampion: L 386/10 Kneževi Zoran
Rezerva: B 915/10 Pe anac Dragan
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
..............................
1. L 337/10
2. L 352/10
3. L 400/10
4. 3400/10
5. 2276/10
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
..............................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stare ženke / OH
Stare ženke / OH
1. A 236/04
Šar ev Nenad
1.
2.
3.
4.
L 386/10
B 915/10
3332/10
3449/10
C 689/10
L 423/10
E 735/08
D0514/07
L 689/09
D 7/08
Kneževi Zoran
Kneževi Zoran
Kneževi Zoran
Vuleta Tihomir
Ka avenda Željko
Kneževi Zoran
Pe anac Dragan
Vuleta Tihomir
Vuleta Tihomir
Miškolci Ištvan
Kneževi Zoran
Pe anac Draga
Kneževi Zoran
Fenjveši Arpad
Ka avenda Željko
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
H 352/08
F 65/08
S 445/08
C 7/08
Fenjveši Arpad
Ševi S.
Fenjveši Arpad
Šar ev Nenad
D 409/08
D 609/09
L 676/09
134/08
K 12/08
Kneževi Zoran
Nikoli Žika
Vojinovi Milan
Nikoli Žika
dr. Živko Vlaškali
Gold
AOC
Belorepi-Bodymark
Šampion: C 661/10 Fenjveši Arpad
Rezerva: EE 161/10 Šari Darko
Šampion: F 944/09 Fenjveši Arpad
Rezerva: C 629/10 Fenjveši Arpad
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. C 661/10
2. EE 161/10
Fenjveši Arpad
Šari Darko
1. B 632/10
Babi Milan
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1. 3326/10
2. EE201/10
3. C 628/10
1. C 629/10
2. B 653/10
Vuleta Tihomir
Šari Darko
Fenjveši Arpad
Fenjveši Arpad
Babi Milan
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1. F 178/09
................................
Nikoli Žika
Stare ženke/OH
1.
2.
3.
4.
5.
B 934
H 523/08
B 578
F 847/09
F 12/06
Stare ženke / OH
Šari Darko
Brki Milan
Šari Darko
Miškolci Ištvan
Babi Milan
1. F 944/09
2. C 384/09
Fenjveši Arpad
Babi Milan
Kajt / Kite
Šampion: L 366/10 Kneževi Zoran
Rezerva: B 909/10 Pe anac Dragan
Mlade ženke / YH
1. B 909/10
Pe anac Dragan
Mladi mužijaci / YC
1. L 366/10
2. 379/10
Kneževi Zoran
Vuleta Tihomir
Stare ženke / OH
1. 652/09
Vojinovi Milan
Stari mužijaci / OC
..................................
UKUPNI POREDAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Fenjveši Arpad
Kneževi Zoran
Nikoli Žika
dr. Vlaškali Živko
Šari Darko
Ševi Saša
Kajtez Milan
Pe anac Dragan
Brki Milan
Šar ev Nenad
dr. Miškolci Ištvan
Vuleta Tihomir
Nikoli Mi o
Babi Milan
Vojinovi Milan
Ili Mirko
170
110
65
62
56
52
30
30
29
29
22
18
13
11
5
3
Bodovni sistem
Pobednik boje
10
Rezerva u boji
7
Pobednik klase
5
Rezervni u klasi 3
broj izloženih golubova:
boje golubova:
broj izlaga a:
264
21
17
poena
Adresar
1.
Babi Milan
25252 Ba ki Gra ac, Parabu ka b.b.
025/767-473;064/2369-611
2.
Brki Milan
25 234 Lali , Petra Drapšina 3
025/870-075; 064/2942-913
[email protected]
[email protected]
3.
Fenjveši Arpad
24313 Feketi , Bolmanska 75
024/715-361; 064/382-8777
[email protected]
4.
Ili Mirko Mirko
Karavukovo, ul. Vranjanska
025/762-452, 025/543-211
[email protected]
21413 elarevo,
021/ 761-424
5. Ka avenda Željko
akovi a 25
6.
Kajtez Milan
23312 Banatsko Veliko Selo, N.Tesla 93
0230/51-418
[email protected]
7.
Kneževi Zoran
21413 elarevo, I.L.Ribara 70
021/761-303
8.
Miškolci Ištvan dr. 24000 Subotica , Sep Ferenc 38
063/8834-360
9.
Nikoli Mi o
23245 Neuzin, Ljube Nikoli 21
023/852-188
10. Nikoli Žika
2100 Novi Sad, Drage Spasi a 1
023/852-188
11. Pe anac Dragan
23312 Ban. Veliko Selo, Omladinska 29
0230/51-266; 064/1930-399
[email protected]
24000 Subotica, Bajmo ka 93
065/220 6 963
[email protected]
12. Šar ev Nenad
13. Šari Darko
14. Ševi Saša
21131 Petrovaradin ribnjak donji put 109
065/ 831 8 160
15. Vlaškali Živko dr. 25000 Sombor , Mite popovi a 20
025/24-551; 063/546-480
16. Vojinovi Milan
064/260 2 367
21471 Ravno Selo, Zagreba ka 35
17. Vuleta Tihomir 23432 Ban. Despotovac, V. Zirojevi 23
023/879-520
Download

KATALOG