KLUB ODGAJIVA A LEPEZANA SRBIJE
SOMBOR 2003
SPECIJALKA 2012
7. specijalizovana izložba lepezana
ANNUAL SHOW 2012
7. special fantail show
09. februar 2013,
Novi Sad
Sudija / Judge: Beni Veldhuis, Nederland / NL
KATALOG
SRBIJA / SERBIA
Dragi prijatelji lepezana!
Petak 08.02.2013. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla sle e
avion sa sudijom i prijateljem Benijem Veldhuisom i njegovim sinom
Martinom. Vreme izuzetno lepo za ovo doba godine. Avion kasni ali nije
ni važno, samo bez stresa, imamo celo popodne pred nama.
Osvanula je subota, dan održavanja naše sedme velike specijalke
na CFC na in. Ušavši u salu hotela Bojana video sam da su moji
drugari ve sve pripremili tako da se odmah moglo pe i na doru ak.
Trpeza puna vojvo anskih (svinjokolj) specijaliteta a prijatelj Žika
doneo još i pe eno prase! Pa nek izvoli ko šta voli!
Ova izložba brojem posetilaca prevazilazi sva moja o ekivanja.
Rado sam pozdravio drage nam goste iz Ma arske, Rumunije i
Hrvatske na elu sa predesednikom hrvatskog saveza gospodinom
Željkom Šerepecom. Predsednika našeg saveza gospodina Ratka
Ivankovi a kao i mnoge odgajiva e drugih rasa golubova, koji su došli
da vide šta i kako mi to radimo. Priznanja za naš rad su stizala sa svih
strana. Ponosan sam na klub kao i na sve njegove lanove. Samo
verdnim i ozbiljnim radom se zaslužuje poštovanje drugih.
Iiskusni holandski i evropski sudija, koji je ujedno i predsednik
evropskog CFC kluba, Beni Veldhuis po inje sa radom. Na sebi
svojstven na in uo ava svaki detalj i pronalazi pobednike klasa i boja.
Proglašenjem Granda i njegovih rezervi uspešno privodi ocenjivanje
kraju. Veliko mu hvala što nas je udostojio dolaskom i su enjem.
Veliko hvala pripada i Martinu koji je slikao naše šampione kao i
Zoranu Kneževi u koji mu je napravio uslove za to. Hvala Arpadu i Žiki
na svemu onome što ine za klub. Hvala Mirku za organizaciju
kvalitetne ve ere. Hvala dr. Ištvanu i Milanu Vojinovi u na svesrdnoj
pomo i. Nikako ne smemo zaboraviti ni našeg osvedo enog prijatelja
Sigija Joppa koji nam je i ovom prilikom poklonio dva para vrsnih
golubova kao i golubarski sat kao nagradu. Zahvaljuju i Sigijevim i
Zoranovim poklonjenim golubovima kao i Žikinoj velikoj podršci uspeli
smo ovu izložbu financiski pozitivno završiti.
Raduje me napredak u kvalitetu koji je o igledan. Žikin uspeh,
Grand na mladoj i prva rezerva na ovoj izlobi, svakako nije slu ajan.
Pored ve dokazanih Zorana i Arpada, Dragan Pe anac i Tihomir Vuleta
pokazuju prepoznatljive i vrlo kvalitetne ptice. Tu je i Saša kao i ostale
kolege koje su im za petama.
Veliko hvala doma inima hotela Bojana koji su nam pomogli pri
održavanju naše izložbe.
Svim u esnicima zahvaljujem na prijatnom druženju a izlaga ima
estitam na postignutom uspehu.
Sa drugarskim pozdravom
Milan Brki
Veliki Šampion / Grand Champion
Silber ženka H 902/12 Brki Milan
Reservni Šampion / 1st. Reserve
Mismark ženka A 206/11 Nikoli Živan
Drugi rez. Šampion / 2nd Reserve
Kovani mužijak A 544/12 Pe anac Dragan
Vuga / Dun
Crveni / Red
Šampion: B 133/11 Kneževi Zoran
Rezerva: G 4/10 Dimitrijevi Pavle
Šampion: B 602/12 Ševi Saša
Rezerva: A 120/12 Miškolci Ištvan
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. H 693/12
2.
958/12
3. A 596/12
Ka avenda Željko
Ševi Saša
Pe anac Dragan
1. A 120/12
Miškolci Ištvan
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1. F928/12
1. B602/12
Dimitrijevi Pavle
Stare ženke / OH
1.
2.
3.
4.
5.
B 133/11
G 4/10
B 732/11
K 985/10
A 898/11
Ševi Saša
Stare ženke / OH
Kneževi Zoran
Dimitrijevi Pavle
Ka avenda Željko
Nikoli Živan
Sunajko Jovan
.................................
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1. L 354/11
1. C 640/11
2. A 37/11
Dimitrijevi Pavle
Ili Mirko
Šari Darko
Žuta/ Yelow
Almond
Šampion: 708/11 Vuleta Tihomir
Rezerva: C 589/10 Ševi Saša
Šampion: A 373/11 Ševi Saša
Rezerva: B 643/12 Ševi Saša
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. H 905/12
2.
783/12
3.
792/12
Brki Milan
Sunajko Jovan
Sunajko Jovan
1. D 394/12
2. B 932/12
3. F 933/12
Ševi Saša
Vuleta Tihomir
dr. Vlaškali Živko
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1. B 616/12
2.
793/12
3.
789/12
1.
2.
3.
4.
Ševi Saša
Sunajko Jovan
Sunajko Jovan
Stare ženke / OH
1. 708/11
2. 797/11
3. L 768/11
4. L 285/11
5. L 248/11
B 643/12
D 779/12
A 73/12
A 62/12
Ševi Saša
dr. Vlaškali Živko
dr. Vlaškali Živko
dr. Vlaškali Živko
Stare ženke / OH
Vuleta Tihomir
Vuleta Tihomir
Brki Milan
Brki Milan
Sunajko Jovan
1.
2.
3.
4.
D 349/09
C 245/10
K 5/08
C 518/10
dr. Vlaškali Živko
dr. Vlaškali Živko
dr. Vlaškali Živko
Ševi Saša
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC ( 7 )
1. C 589/10
2. F 863/10
1.
2.
3.
4.
5.
Ševi Saša
Sunajko Jovan
A 373/11
F 52/09
F 392/11
A 558/10
E 847/08
Ševi Saša
Ševi Saša
dr. Vlaškali Živko
dr. Vlaškali Živko
dr. Vlaškali Živko
Šild / Saddle (crno/plavi)
Obojenorepi / Tailmark
Šampion: H 836/12 Miškoci Ištvan
Rezerva: D 288/10 Dimitrijevi Pavle
Šampion: A 525/12 Pe anac Dragan
Rezerva: A 929/11 Pe anac Dragan
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. A 622/12
2.
820/12
Dimitrijevi Pavle
Mišljenovi Zoran
1. A 525/12
2. B 963/12
Pe anac Dragan
Vuleta Tihomir
Mladi mužjaci / YC
Mladi mužjaci / YC
1. H 836/12
2. A 657/12
.................................
Miškoci Ištvan
Dimitrijevi Pavle
Stare ženke / OH
1.
2.
3.
4.
B 208/10
B 91/09
A 864/11
F 469/09
Stare ženke / OH
Miškoci Ištvan
Šari Darko
Miškoci Ištvan
Dimitrijevi Pavle
.................................
Stari mužjaci / OC
Stari mužjaci / OC
1. D 288/10
2. A 822/11
3. A 834/11
1. A 929/11
Dimitrijevi Pavle
Miškoci Ištvan
Miškoci Ištvan
Pe anac Dragan
Bela / White
Crna / Black
Šampion: A 272/12 Kneževi Zoran
Rezerva: B 181/11 Kneževi Zoran
Šampion: K 75/12 Ili Mirko
Rezerva: A 436/12 Dimitrijevi Pavle
Mlade ženke / YH 14
Mlade ženke / YH
1.
2.
3.
4.
5.
A 272/12
A 325/12
A 218/12
A 307/12
A 237/12
Kneževi
Kneževi
Kneževi
Kneževi
Kneževi
Zoran
Zoran
Zoran
Zoran
Zoran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mladi mužjaci / YC ( 7 )
1.
2.
3.
4.
A 258/12
A 547/12
A 252/12
A 320/12
Kneževi Zoran
Pe anac Dragan
Kneževi Zoran
Kneževi Zoran
A 436/12
B 348/12
A 230/12
611/12
B 653/12
D 664/12
Mladi mužjaci / YC
1. K 75/12
2. A 241/12
3. B 654/12
Stare ženke / OH ( 6 )
Stare ženke / OH
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
B 181/11
A 214/11
L 756/09
D 827/10
Kneževi Zoran
Nikoli Živan
Kneževi Zoran
Nikoli Živan
Dimitrijevi Pavle
Šari Darko
Kneževi Zoran
Ševi Saša
Ka avenda Željko
Ka avenda Željko
A 861/11
C 839/09
L 336/10
B 726/11
Ili Mirko
Ka avenda Željko
Ka avenda Željko
Miškoci Ištvan
Dimitrijevi Pavle
Kneževi Zoran
Ka avenda Željko
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
B 182/11
B 926/10
B 121/11
B 605/11
Kneževi Zoran
Pe anac Dragan
Kneževi Zoran
Sunajko Jovan
AP794/08
A 669/11
B 725/11
D 766/10
Dimitrijevi Pavle
Nikoli Živan
Ka avenda Željko
Miškoci Ištvan
Mle na / Milky
Plavi / Blue
Šampion: B 918/12 Vuleta Tihomir
Rezerva: PG824/10 Dimitrijevi Pavle
Šampion: F 954/10 Dimitrijevi Pavle
Rezerva: U 579/11 Nikoli Živan
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH 11
1. B 342/12
2. B 341/12
Šari Darko
Šari Darko
1.
969/12
2. A 438/12
3. B 784/12
Babi Milan
Dimitrijevi Pavle
Nikoli Mi o
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1. B 918/12
2. B 232/12
3. B 304/12
1.
2.
3.
4.
5.
Vuleta Tihomir
Šari Darko
Šari Darko
Stare ženke / OH
1. PG824/10
2. A 11 /11
H 913/12
H 847/12
B 978/12
B 974/12
H 907/12
Brki Milan
Nikoli Živan
Nikoli Mi o
Vuleta Tihomir
Brki Milan
Stare ženke / OH
Dimitrijevi Pavle
Šari Darko
1. F 954/10
2. C 315/10
3. L 755/09
Dimitrijevi Pavle
Nikoli Živan
Brki Milan
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1. F 913/10
2.
07/11
1.
2.
3.
4.
5.
Dimitrijevi Pavle
Šari Darko
U 579/11
N 732/11
A3399/10
B
9/11
F 917/08
Nikoli Živan
Brki Milan
Vuleta Tihomir
Nikoli Mi o
Dimitrijevi Pavle
Grizli / Grizzle
Šampion: B 905/12 Vuleta Tihomir
Rezerva: H 942/12 Brki Milan
Mlade ženke / YH
1. H 942/12
2. H 932/12
Pl. Kovani / Bl. Checker
Šampion: A 544/12 Pe anac Dragan
Rezerva: L 246/11 Brki Milan
Mlade ženke / YH
Brki Milan
Brki Milan
1. A 249/12
2. 8339/12
3. K 71/12
4. B 823/12
Kneževi Zoran
Dimitrijevi Pavle
Ili Mirko
Miškoci Ištvan
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1. B 905/12
1. A 544/12
2. A 449/12
Vuleta Tihomir
Pe anac Dragan
Dimitrijevi Pavle
Stare ženke / OH
Stare ženke / OH
.................................
1. L 246/11
2. EE3333/10
3. C 772/10
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1. A 531/11
2. A 357/11
1.
2.
3.
4.
5.
Dimitrijevi Pavle
Ševi Saša
B 35/11
C 698/10
L 278/11
B 60/11
B 172/11
Brki Milan
Vuleta Tihomir
Miškoci Ištvan
Nikoli Mi o
Miškoci Ištvan
Ka avenda Željko
Nikoli Živan
Kneževi Zoran
Andaluzija/Andalusian
Indigo
Šampion: 13570/11 Dimitrijevi Pavle
Rezerva: B 626/12 Ševi Saša
Šampion: K 67/12 Ili Mirko
Rezerva: 14537/12 Dimitrijevi Pavle
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. B 626/12
2. B 793/12
Ševi Saša
Nikoli Mi o
1. 14537/12
Dimitrijevi Pavle
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1. B 601/12
2. B 764/12
3. B 743/12
1. K 67/12
2. A 946/12
Ševi Saša
Nikoli Mi o
Nikoli Mi o
Stare ženke / OH
1. EE3387/10
2. G 157/09
3. C 561/10
Ili Mirko
Babi Milan
Stare ženke / OH
Vuleta Tihomir
Nikoli Mi o
Ka avenda Željko
1. C 620/11
2 . 715/11
Ševi Saša
Vuleta Tihomir
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1.
13570/11
2. A 389/11
3. F
93/09
4. EE 3297/10
1. B 66
2. 2905/07
3. A 741/11
Dimitrijevi Pavle
Ševi Saša
Ka avenda Željko
Vuleta Tihomir
Ili Mirko
Dimitrijevi Pavle
Vuleta Tihomir
Lavanda
Šild / Saddle (crveno/žuti)
Šampion: A 599/12 Pe anac Dragan
Rezerva: 95 /10 Šari Darko
Šampion: B328/12 Šari Darko
Rezerva: 814/12 Mišljenovi Zoran
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. B 353/12
2. A 533/12
3. B 327/12
Šari Darko
Pe anac Dragan
Ka avenda Željko
1.
814/12
2. B 340/12
3. B 543/12
Mišljenovi Zoran
Šari Darko
Miškoci Ištvan
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1. A 599/12
1. B 328/12
2. B 313/12
Pe anac Dragan
Stare ženke / OH
1. 95 /10
2. B 578/10
3. B 341/11
Šari Darko
Šari Darko
Stare ženke / OH
Šari Darko
Šari Darko
Ka avenda Željko
.................................
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1. A 54/11
1.
Šari Darko
920/11
Mišljenovi Zoran
Silber / Silver
Šareni / Pied
Šampion: H 902/12 Brki Milan
Rezerva: EE3299/10 Vuleta Tihomir
Šampion: A 658/11 Nikoli Živan
Rezerva: L 392/10 Kneževi Zoran
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1.
2.
3.
4.
H 902/12
H 924/12
A 249/12
B 561/12
Brki Milan
Brki Milan
Ka avenda Željko
Miškoci Ištvan
1. B 784 /12
Nikoli Mi o
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1. A 166/12
2. A 636/12
3. H 903/12
.................................
Ka avenda Željko
Dimitrijevi Pavle
Brki Milan
Stare ženke / OH
1. EE3299/10
2. B
47/11
3. B
14/11
Stare ženke / OH
Vuleta Tihomir
Nikoli Mi o
Nikoli Mi o
1. A 658/11
2. L 392/10
3. L 382/10
Nikoli Živan
Kneževi Zoran
Kneževi Zoran
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1. C 31 /11
2. K 866/09
3. L 255/11
1. B 185/11
Miškoci Ištvan
Nikoli Mi o
Brki Milan
Ka avenda Željko
Fako/Ash Red
Nedov. obojen/Mismark
Šampion: 11665/11 Nikoli Živan
Rezerva: A104/12 Miškoci Ištvan
Šampion: A 206/11 Nikoli Živan
Rezerva: B 861/12 Vojinovi Milan
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. B 321/12
2.
623/12
Šari Darko
Ševi Saša
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A 532/12
B 889/12
B 777/12
B 881/12
K 74/12
B 870/12
Pe anac Dragan
Vojinovi Milan
Nikoli Mi o
Vojinovi Milan
Ili Mirko
Vojinovi Milan
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1. A 104/12
2. B 334/12
3. B 910/12
1.
2.
3.
4.
Miškoci Ištvan
Šari Darko
Vuleta Tihomir
Stare ženke / OH
1.
726/11
2. A 300/11
B 861/12
A 338/12
D 672/12
A 593/12
Vojinovi Milan
Kneževi Zoran
Ka avenda Željko
Pe anac Dragan
Stare ženke / OH
Vuleta Tihomir
Dimitrijevi Pavle
1.
2.
3.
4.
5.
A 206/11
A 748/11
N 751/11
L 400/10
A 711/11
Nikoli Živan
Vuleta Tihomir
Brki Milan
Kneževi Zoran
Vuleta Tihomir
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC 9
1. 11665/11
1. B 601/09
Nikoli Živan
Nikoli Živan
AOC
Silber kovano
Šampion: L 366/10 Kneževi Zoran
Rezerva: C 506/09 Dimitrijevi Pavle
Šampion: A864/12 Dimitrijevi Pavle
Rezerva: A498/12 Dimitrijevi Pavle
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. A 174/12
2. A 715/12
Nikoli Živan
Nikoli Živan
1.
2.
3.
4.
A 864/12
A 122/12
H 844/12
H 946/12
Dimitrijevi Pavle
Nikoli Živan
Nikoli Živan
Brki Milan
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1.
2.
3.
4.
1 . A 498/12
A 733/12
A 588/12
B 600/12
K 64/12
Nikoli Živan
Pe anac Dragan
Ševi Saša
Ili Mirko
Dimitrijevi Pavle
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
1.
2.
3.
4.
5.
..................................
L 366/10
A 177 /11
A 119/11
D 609/10
3348/10
Kneževi Zoran
Ili Mirko
Miškoci Ištvan
Dimitrijevi Pavle
Vuleta Tihomir
Stare ženke/OH
1. C 506/09
Stare ženke / OH
Dimitrijevi Pavle
1. C 809/10
Dimitrijevi Pavle
Krem/Maely
Reduce
Šampion: A 315/11 Ševi Saša
Rezerva: B 610/12 Ševi Saša
Šampion: A 534/10 Dimitrijevi Pavle
Rezerva: 14531/12 Dimitrijevi Pavle
Mlade ženke / YH
Mlade ženke / YH
1. B 610/12
2. B 354/12
Ševi Saša
Šari Darko
1. 14531/12
Dimitrijevi Pavle
Mladi mužijaci / YC
Mladi mužijaci / YC
1. B 639/12
2. B 606/12
1.
Ševi Saša
Ševi Saša
Stare ženke/OH
1. A 315/11
2. A 380/11
3. A 316/11
830/12
Dimitrijevi Pavle
Stare ženke / OH
Ševi Saša
Ševi Saša
Ševi Saša
1. A 534/10
Dimitrijevi Pavle
Stari mužijaci / OC
Stari mužijaci / OC
..................................
1. D 252/10
2. A 725/11
Dimitrijevi Pavle
Vuleta Tihomir
Braon/Braun
Šampion: 10665/12 Babi Milan
Rezerva: N 771/11 Babi Milan
Mlade ženke / YH
..................................
Mladi mužijaci / YC
1. 10665/12
2.
967/12
3.
947/12
Babi Milan
Babi Milan
Babi Milan
Stare ženke/OH
1. N 771/11
Babi Milan
Stari mužijaci / OC
..................................
Broj izloženih golubova: 252
Boje golubova:
25
Broj izlaga a:
17
poena
Bodovni sistem
Pobednik boje
Rezerva u boji
Pobednik klase
Rezervni u klasi
Ukupni poredak izlaga a
1. Dimitrijevi Pavle
2. Ševi Saša
3. Šari Darko
4. Vuleta Tihomir
5. Nikoli Živan
6. Kneževi Zoran
7. Pe anac Dragan
8. Miškoljci Ištvan
9. Brki Milan
10. Ili Mirko
11. Nikoli Mi o
11. Babi Milan
13. Ka avenda Željko
14. Mišljenovi Zoran
15. dr. Vlaškali Živko
16. Vojinovi Milan
17. Sunajko Jovan
158 bodova
101
73
68
57
53
51
45
43
30
25
25
18
15
11
10
9
10
7
5
3
Adresar
1. Babi Milan
25252 Ba ki Gra ac, Parabu ka b.b.
2. Brki Milan
25234 Lali , Petra Drapšina 3
CH-8008 Zürich, Weineggstr. 78
025/767-473
064/2369-611
025/870-075
064/2942-913
0041_765792281
[email protected]
3. Dimitrijevi Pavle
21000 Novi Sad, Branka Radi evi a 41
4. Ili Mirko
25255 Karavukovo, ul. Vranjanska
5. Ka avenda Željko
21413
6. Kneževi Zoran
21413 elarevo, I.L.Ribara 70
021/761-303
7. Miškolci Ištvan dr.
24000 Subotica , Sep Ferenc 38
063/8834-360
8. Mišljenovi Zoran
22242 Berkasovo-Šid, Vojvodjanska 50a
060/7262-799
9. Nikoli Živan
21000 Novi Sad, Drage Spasi a 1
021/454-868
10. Nikoli Mi o
23245 Neuzin, Ljube Nikoli 21
023/852-188
11. Pe anac Dragan
23312 Ban. Veliko Selo, Omladinska 29
0230/451-266
064/1930-399
[email protected]
12. Sunajko Jovan
25274 Kolut, R.Koncara 6
13. Šari Darko
24000 Subotica, Bajmo ka 93
elarevo,
021/6330496
025/762-452
025/543-211
[email protected]
akovi a 25
021/761-424
062/783-957
065/2206-963
[email protected]
14. Ševi Saša
21131 Petrovaradin ribnjak donji put 109
065/8318-160
15. Vlaškali Živko dr.
25000 Sombor , Mite popovi a 20
025/24-551
063/546-480
16. Vojinovi Milan
21471 Ravno Selo, Zagreba ka 35
064/260 2 367
17. Vuleta Tihomir
23432 Ban. Despotovac, V. Zirojevi 23
023/879-520
Download

KLUB ODGAJIVAČA LEPEZANA SRBIJE