Удружење геријатара и геронтолога Србије
Serbian Association of Geriatricians and Gerontologists
Прешевска 31,
11000 Београд
Србија
Тел/факс 381 11 2417094
E-mail: [email protected]
Website: www.uggsrbije.org
«KURS IZ GERIJATRIJE ZA LEKARE U PRIMARNOJ
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI»
PROGRAM
Ciljna grupa: lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ( izabrani lekari)
Očekivani broj učesnika: 200
Mesto održavanja: Beograd, Svečana sala KBC Zvezdara, Preševska 31
Predloženi datum: 8. oktobar 2010
9,00 Prof.dr.Mladen Davidović:
Uvod u gerijatriju
(Demografske karakteristike starenja (Srbija, Evropa, svet), epidemiologija bolesti u
odnosu na starosnu dob > 65 godina , “ageism” (diskriminacija starih ljudi),proces
starenja, histološke promene uslovljene starenjem ,bolesti uslovljene starenjem, efekti
starenja na organe i organske sisteme, adaptivne promene u okviru procesu starenja (npr.
funkcionisanje kod hroničnih bolesti)
Diskusija
9,25 Prof.dr.Dragoslav P. Milošević: Osobenosti starog pacijenta
(Principi medicinske etike, prevencija bolesti u starosti, rezultat i interakciju između
bolesti i invalidnosti (npr. moždani udar, prelom kuka), principi nege pacijenta u
spostvenom domu, principi palijativne nege bolesnika u terminalnim stadijuma bolesti,
multimorbidnost, atipičnih manifestacija bolesti, oštenja funkcija organa)
9,50 Prim. Dr. Aleksandra Milićević-Kalašić:
Psihogerijatrijske bolesti
( Moždani udar, Parkinsinova bolest, epilepsija, demencije, delirijuma, depresije, akutne
psihoze, poremećaja ponašanja)
Diskusija
10,15 Doc.dr. Nebojša Despotović: Bolesti kardiovskularnog sistema
(cardiac arrest, ishemijske bolesti srca, hipertenzije, posturalne hipotenzije, aritmije,
periferne vaskularne bolesti )
Diskusija
10,40 Ass.dr.Predrag Erceg:
Gerijatrijski sindromi
( padovi i vrtoglavica, opstipacija, fekalna inkontinencija, dekubitalne rane)
Diskusija
11,05-11,20 Pauza
11,20 Prof.dr.Dragoslav P. Milošević: Maligne bolesti u gerijatriji
Diskusija
11,45 Ass.dr.Predrag Erceg: Gerijatrija u palijativnom zbrinjavanju
Diskusija
12,10 Prof.dr.Dragoslav P. Milošević:
Urinarni poremećaji u starosti
(urinarne infekcije ,inkontinencija urinae, bolesti prostate)
Diskusija
12,35 Prof.dr.Mladen Davidović: Reumatske bolesti starih
arthritis)
Diskusija
13,00 Doc.dr. Nebojša Despotović: Dijabetes mellitus u starosti
Diskusija
Pauza 13,25-13,40
(osteo- i reumatoidni
13,40 Prof.dr.Dragoslav P. Milošević:
Metaboličke bolesti kostiju (osteporoza)
Diskusija
14,05 Ass.dr.Predrag Erceg: Dehidratacija i elektrolitni disbalans
Diskusija
14,30 Prof.dr.Mladen Davidović: Osobenosti farmako-terapije
(klinička istraživanja lekova, dejstva, interakcija, neželjenih efekata- lekova)
14,55 Doc.dr.Ljubica Konstatinović:
Osnovi rehabilitacije starih osoba
(Uloga u interdisciplinarnom timu,očekivanja i ograničenja rehabilitacije, koji uključuje
negu, fizioterepiju, radnu terapiju, terapiju govora i jezika, dijetetiku, socijalni rad,
odabira najadekvatnijih uslova za rehabiltaciju – bolnica, ambulanta, kuća, veštine
upravljanja i razvoja tima za unapređenje kvaliteta pružanja usluga; potrebno je biti
svestan značaj pružanja adekvatnih informacija, sprečavanja zlostavljanja starih osoba od
strane negovatelja kao i uključivanja negovatelja u proces planiranja i donošenja odluka o
adekvatnom načinu pomoći određenog starog lica)
Diskusija
15,20 Prof.dr.Dragoslav P. Milošević:
Potrebe i procena za dugotrajnom negom
(Veštine u savetovanju pacijenata, negovatelja i rođaka ,mogućnosti lokalnih ustanova za
pružanje dugotrajne nege starim bolesnim osoba, nacionalnih preporuka u ustvarivanju
dugotrajne nege starih lica , medicinskih, psiholoških i socijalnih potreba tih bolesnika
,etičkih pitanja, posebno važnih za visoko zavnisne stare osobe.)
Diskusija
15,45 Test provere znanja i evaluacija predavanja i predavača
16,45 Dodela uverenja i koktel
Download

preuzmi program