Specijalna rehabilitacija
-vezbeLiteratura : Predrag Zekovic za IV razredSpecijalna rehabilitacija,Milosav Ristic,Stojadin
Krstic,Petar Simic,Slobodan Ristic,Vojo Sudjic
za III razred-Osnove klinicke medicine
1. Definicija
i
ciljevi
medicinske
rehabilitacije
2. Metode,
clanovi
RH
tima/uloga
fizioterapeutskog tehnicara
3. Ustanove u kojima se sprovodi
medicinska rehabilitacija
4. RH pacijenata sa povredama kostanog
sistema
5. Kostana atrofija /specificnosti
rehabilitacije
6. RH pacijenata sa povredama zglobova i
7. RH pacijenata sa endoprotezom
8. RH pacijenata sa povredama i
oboljenjima misica
9. RH pacijenata sa termickim povredama
10. Profesionalna rehabilitacija pacijenata
posle traume
11. Specificnosti rehabilitacije gerijatrijskih
pacijenata u traumatologiji
12. RH pacijenata sa reumatskom groznicom
13. RH pacijenata sa reumatoidnim
artritisom
14. RH pacijenRH pacijenata sa artrozama
15. RH pacijenata sa cervikalnim sindromom
16. RH pacijenata sa lumbalnim sindromom
17. RH pacijenata sa ankilozirajucim
spondilitisom
18. RH pacijenata sa diskus hernijom
19. RH
pacijenata
sa
vanzglobnim
reumatizmom
20. RH pacijenata sa gihtom
21. RH
pacijenata
sa
oboljenjima
kardiovaskularnog
sistema/ishemijske
bolesti srca
22. Specificnosti rehabilitacije
oboljenja
perifernog krvotoka
23. Alen/Birgerove vezbe
24. RH
respiratornih
pacijenata
sa
nespecificnim i specificnim oboljenjima
respiratornih organa
25. Posturalna drenaza,profesionalna rh i
specificnosti rh internist pac u gerijatriji
26. Amputacije /indikacije,osnovni principi i
komplikacije
27. Preoperativna priprema pacijenata za
amputaciju
28. Amputacija gornjih ekstremiteta
29. Amputacija donjih ekstremiteta
30. Postoperativna nega patrljka
31. Bandaza patrljka
32. Vrste proteza i odrzavanje
33. Fantomski bol
34. Obuka hoda sa stakama
35. Obuka za samozbrinjavanje posle
amputacije
36. Specificnosti medicinske rehabilitacije
dece
37. RH dece sa cerebralnom
paralizomObuka za samozbrinjavanje
posle amputacije
38. RH dece sa delimicnom i potpunom
oduzetoscu ramenog ,slabinskog i krsnog
nervnog spleta
39. RH dece sa poliomijelitisom
40. RH dece sa oboljenjima misica
41. RH dece sa kongenitalnim anomalijama
/tortikolis
42. RH dece sa deformitetima grudnog kosa
43. RH dece sa deformitetima kicme
44. RH dece sa spinom bifidom
45. RH dece sa urodenim iscasenjem kukova
46. RH dece sa deformitetima kolena
47. RH dece sa deformitetima stopala
48. RH dece sa reumatskim oboljenjima
49. RH dece sa posttraumatskim stanjima
Konsultacije sa predmetnim nastavnikom u
skoli !
Download

SPECIJALNA REHABILITACIJA.pdf