MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Konzistentna regulacija
Kontinualna ušteda energije
AB-PM automatski balansni ventil – za pouzdan i energetski efikasan sistem grejanja.
1 ventil
potreban umesto 3
za regulaciju pritiska, protoka i
zonsku kontrolu vodenih
sistema grejanja.
www.hbc.danfoss.com
TRIFUNKCIJE
JEDAN VENTIL
Idealno rešenje za stanogradnju, pouzdano
AB-PM je jednostavno savršeno rešenje za:
i lako za održavanje. Rešenje koje omogucuje smanjenje troškova grejanja, povecava
t )PSJ[POtalne dvocevne radijatorske sisteme
komfor i eliminiše buku. Danfoss je razvio
t Sisteme podnog grejanja
novi tip balansnog ventila koji može sve
t Sisteme sa kPOEFOzacionim kotlovima
ove stvari da radi.
AB-PM ventil je kombinovani automatski
balansni ventil. On objedinjuje regulator
diferencijalnog pritiska, limiter protoka i
zonski kontroler. Sve tri funkcije su u
samo jednom ventilu.
AB-PM ventil prevodi nebalansirani sistem
radijatorki sistem ili sistem podnog gre-
sa promenljivim protokom u pouzdan i
janja obezbedi minimalnu temperaturu
balansiran sistem grejanja sa pravilnom
da ne dodje do zamrzavanja instalacije.
distribucijom toplote i pri manjim opterecenjima. Zahvaljujuci stabilnom malom
AB-PM ventil efektno zamenjuje tri
diferencijalnom pritisku preko svih termo-
posebna ventila. Njegov kompaktan di-
statskih ventila sistem grejanja takodje ra-
zajn omogucava brzu i laku ugradnju i
di bez pojave buke.
idealan je kada je prostor za ugradnju mali
na primer u ormaricima sa kolektorima.
Funkcija zonskog kontrolera omogucava
kontrolu sobne temperature i danju i
nocu. Ovo se izvodi povezivanjem on/off
aktuatora na ventilu i sobnog termostata.
To dovodi do ušteda energije i povecanja
komfora u prostoru. Za vreme vikenda i
praznika zonski ventil se može koristiti da
1. Regulator diferencijalnog pritiska
2. Limiter protoka
3. Zonski kontroler
LAKO DIMENZIONISANJE,
PODEŠAVANJE I UGRADNJA
Pomocu naše tabele za dimenzionisanje možete brzo da ugradite i podesite "#1.Wentil
DN 15
450
bez složenih proracuna. Jednostavno odredite potreban protok i diferencijalni pritisak u ve400
rtikali i podesite AB-PM prema tome. AB-PM ce se pobrinuti za ostalo bez dodatnih proce-
10
0%
350
dura za balansiranje. To je talo lako.
Izbor AB-PM se zasniva na:
t potreban protok u vertikalikruguMI
t potreban EJfFSFOcJjBMni QSitisak u vertikali / kruguL1B
3
protok [m/h]
300
90
%
80
%
70%
250
60%
200
150
50%
40%
30%
Podešavanje
100
20%
Podešavanje "#1.ventila je brzo i jednostavno bez komplikovanih kalkulacijaJednostavno
50
podesite ventil na željenu vrednost prema željenom protoku i diferencijalnom pritisku u krugu.
0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Δpr [kPa]
Ugradnja – jednostavno brže i lakše
Sa AB-PM treba vam samo jedan ventil umesto tri posebna ventila. Ovo znatno skracuje vreme
ugradnje i smanjuje troškove rada. Samo vam treba nešto fitinga i spojnica.
Jednom ugradjen i podešen AB-PM ne zahteva više nikakvo balansiranje.
PREPORUCENEAPLIKACIJE
Horizontalni dvocevni radijatorski sistem
Opis
U novim višestambenim zgradama dvocevni radijatorski sitem omogucuje individualni
prikljucak za svaki stan. Na jednom mestu se ugradjuje ormar sa kolektorima i svom po-
Složenost projektovanja
trebnom armaturom za merenje i regulaciju. Na ovaj nacin se može kontrolisati potrošnja
Niska/srednja
energije za svaki stan. Termostatski ventili na radijatorima pretvaraju staticki sistem grejanja u dinamicki sistem sa promenljivim protokom. Kod renoviranja, konvencionalni sistem sa individualnim kotlovima u svakom stanu se može zameniti centralnim kotlom ili
podstanicom daljinskog grejanja i tako povecati efikasnost. Svaki stan zadržava postojeci
Nivo investicija
cevovod ali ce sada imati poseban prikljucak.
Srednji
Kako vam AB-PM donosi korist?
AB-PM ugradjen u dvocevni radijatorski sistem obezbedjuje stabilan pritisak na termostatskim radijatorskim ventilima, pomaže im da rade bolje i eliminiše probleme sa bukom.
Eksploatacioni troškovi
Takodje obezbedjuje limitaciju protoka za jednostavno i precizno balansiranje svakog sta-
Niski
na. Ugradnjom BkUVBUPSa58";
na "#1.povezivanjem sa termostatom ili UajNFSom
moguci su dodatna funkcija zonske kontrole, nocno sniženje temperature ili režim za odmor.
Korist za korisnike su pouzdan sistem grejanja, pravilna raspodela toplote i
smanjenje potrošnje energije.
PRC* *
PRC
TRV
TRV
TRV
TRV
AB-PM
AB-PM
adapter
3/8"3/8”
adapter
PRC*
PRC*
AB-PM
AB-PM
TRV
TRV
3/8” adapter
3/8" adapter
Regulator diferencijalnog pritiska, limitator
protoka i zonski kontroler
Adapter: Prikljucak za impulsnu cev
SV:
Zaporni ventil.474
TRV:
Termostatski radijatorski ventil
PRC:
Programabilni sobni termostat ili tajmer
TRV
TRV
AB-PM:
* Za svaku sobu samo po jedan element13$ili
537
treba da se koristi za obezbedjenje pravilne regulacije
temperature.
Opciono
Optional
Optional
SV
SV
AB-PM:
Adapter:
TRV:
PRC:
SV:
Pressure differential controller
with flow limitation and zone control
Impulse tube connection piece
Thermostatic radiator valve
Programmable room controller or timer
Shut-off valve (MSV-S)
* For each room only one control element (PRC or TRV) is to be used
to ensure proper temperature control function.
PREPORUCENEAPLIKACIJE2
Sistem podnog grejanja
Opis
Sistemi podnog grejanja su brzo postali popularni zbog svoje sposobnosti da omogucuju
poboljšani komfor sa manjim utroškom energije nego tradicionalni sistemi grejanja. Ovi
Složenost projektovanja
sistemi generalno imaju kolektore sa jednim krugom za svaku sobu. Pomocu sobnog te-
Srednja
rmostata i zonskog ventila u svakom krugu u svakoj sobi se reguliše temperatura. Ovo prevodi sistem podnog grejanja iz statickog u dinamicki odnosno sistem sa promenljivim protokom koji zahteva automatsko balansiranje Ugradnja "#1. Wentila ispred
razdelnika
obezbedjuje automatsko balansiranje za svaki stan/krug, nezavisno od ostalih stanova/kr-
Nivo investicija
ugova u zgradi.
Srednji/visok
Kako vam AB-PM donosi korist?
Zahvaljujuci integrisanom regulatoru diferencijalnog pritiska AB-PM pomaže prevazilaženju uobicajenih problema kao što su nejednaka raspodela toplote i medjusobni uticaj
Eksploatacioni troškovi
stanova tako što obezbedjuje pravilan protok, bez obzira koliko je sistem opterecen.
Niski
Pomocu funkcije limitacije protoka, jednostavne za korišcenje, AB-PM obezbedjuje pravilno balansiranje sistema grejanja i pruža mogucnost zonske regulacije.
Korist za korisnike je u stabilnom i energetski efikasnom sistemu.
CF-MC
CF-MC
Kolektor
Manifold
AB-PM
AB-PM
3/8” adapter
adapter
3/8"
CF2++**
CF2++*
CF2
CF2++**
CF2
AB-PM:
Regulator diferencijalnog pritiska sa
Pressure
differential controller
AB-PM:
limitacijom
protoka
with flow
limitationcev
Adapter: Prikljucak
za impulsnu
Impulse tube connection piece
1SPHSBNBCiMni
sobni
termostat
CF2+:Adapter:
+
(Programmable) room controller
CF2 :
CF-MC: Glavni kontroler$'* sistema
CF-MC:
Master controller CF2+
* or other
wired /wireless
roommostats
* ili drugi
žicni/bežicni
sobni
termostat
PREPORUCENE APLIKACIJE 3
Sistem grejanja sa kondenzacionim kotlom
Opis
Kondenzacioni kotlovi su danas u širokoj primeni u porodicnim kucama, zahvaljujucivisokoj efikasnosti i jednostavnoj ugradnji.Medjutimveliki razmenjivac toplote u kotlu
Složenost projektovanja
zahteva pumpu sa vecim naporomPri delimicnom opterecenju to znaci da se diferenci-
Niska
jalni pritisak prenosi na termostatske radijatorske ventile i uzrokuje probleme sa bukom
i prekomernim protokom u sistemu. Sve to dovodi do nejednake raspodele toplote i
previsoke povratne temperature.
Nivo investicija
Kako vam AB-PM donosi korist?
Srednji
Ugradnja AB-PM ventila ispred grejnog kruga održavace se stabilan diferencijalni pritsak
i automatski ce se rešiti problemi sa bukom i nepravilnom distribucijom toplote.
Jednostavna limitacija protoka uz QT element na AB-PM ventilu omogucava održavanje
niske povratne temperature. Ovo omogucava višu efikasnost kondenzacionog kotla i sma-
Eksploatacioni troškovi
njenje potrošnje enegije.
Niski
Na ovaj nacin, AB-PM kombinovan sa QT elementom pretvara sistem sa kondenzacionim
kotlom u visoko efikasno rešenje grejanja sa najmanjom mogucom potrošnjom energije.
Korist za korisnike je u energetski visoko efikasnom sistemu grejanja sa kondenzacionim kotlovima koji radi bez buke.
Condensing Boiler
Kondenzacioni
kotao
AB-PM
AB-PM
+ +QT
QT
TRV
TRV
TRV
QTsensor
sensor
QT
AB-PM
+ QT: Termostatski
regulator bez pomocne
Thermostatic sensor
QT sensor:
ugradjen
na automatskom
balansnom
Self acting
thermostatic
controller,
AB-PM + QT: energije,
conne nezavisnom
ted to a pressure
independent
ventilu
od pritiska
balancing
valve
TRV:
Termostatski radijatorski ventil
TRV:
Thermostatic radiator valve
ZNATNA UŠTEDA PRIMENOM
AB-PMREŠENJA
UARHUSU U DANSKOJ
Danfoss je testirao AB-PM regulator difer-
Test se sastojao od ukupno pet kuca:
encijalnog pritiska sa limitacijom protoka
Vrlo obecavajuce
Prvi rezultati, mereni od zime 2011 do
proleca pokazuju znacajno smanjenje
u kombinaciji sa TWA-Z za zonsku kontrolu i QT termostatskim elementom za kon-
1 kuca:
potrošnje energije u poredjenju sa referent-
trolu povratne temperature u aplikaciji
ugradjen AB-PM + TWA-Z aktuator
tnim kucama i variraju od 7-18% mese-
grejanja porodicne kuce.
za zonsku kontrolu
cno. Temeljnija ispitivanja su potrebna da bi
Test je sproveden na pet slicnih susednih
2 kuce:
kako ove razlike uticu na uštedu energije.
porodicnih kuca, lociranih u istom delu
ugradjen AB-PM + QT termostatski ele-
Do sada je, medjutim upotreba AB-PM ve-
Arhusa u Danskoj. Svih pet kuca su pri-
ment za kontrolu povratne temperature
ntila u instalacijama grejanja porodicnih
se izvukao definitivni zakljucak i videlo
kljucene na sistem daljinskog grejanja za
grejanje i toplu vodu. U tri od pet kuca
kuca pokazala da postoji veliki potencijal za
2 kuce:
originalni regulator diferencijalnog pritiska
originalni sistem nije menjan
je zamenjen AB-PM ventilom. Druge dve
– korišcene kao referentne
kuce su ostale nepromenjene kao referentne.
smanjenje potrošnje energije.
AB-PM
Tip *)
DN
Spoljni navoj
(ISO 228/1)
Kodni broj
G¾A
;
("
;
(ž"
;
*
"#1.Wentil saNJNQVMTnom cevi ihhadapterom za impulsnu cev
Maksimalni protok
Tip
DN 15
pri 100% pod.
Qmax
MIpriL1B
DN 20
pri 100% pod.
MIpriL1B
DN 25
pri 100% pod.
MIpriL1B
Partner ventil
Tpe *)
DN
Povezivanje
(ISO 228/1)
(£spnavoj
;
MSV-S
(sp. navoj)
;
(žuOnavoj)
;
¾ - 1/16
-
Adapter impulsne cevi
Kodni broj
Danfoss je globalna kompanija koja pro
*
&VSPkPOus%*/7
daje proizvode i usluge širom sveta pr
eko medjunarodne mreže prodajnih org
Aktuator
Tip
Napajanje
7"$
TWA-Z NO *
7"$
7"$
58";/$
7"$
Dužina kabla
N
N
Kodni broj
'
'
anizacija agenata i distributera. Proizvodna
postrojenja su smeštena u 53 fabrike u 21
državi kako bi bili što bliže našim kupcima.
'
'
Hydronic Balancing & Control
Specificne informacije o hidraulicnom balan
* doPd2NBYza"#1.%/
siranju i kontrolnim ventilima mogu se naci
na:
Opciono – za dodatnu uštedu energije
Tip
Opis
Pozovite Danfoss
kancelariju
Temp. opseg:
¡$
Pozovite Danfoss
kancelariju
Cev
Ventil
Kodni broj
;
Termostatski kontroler
povratne temperature
QT
Kodni broj
Napajanje:
7
Sobni termostat za
grejanje
Sobni termostat
Komentar
www.hbc.danfoss.com
Dodatna oprema
Tip
Spojnica na navoj kom
Spojnica na zavarivanje kom
Spojnica za lemljenje kom
Danfoss d.o.o.
R½
%/
R¾
%/
;
3
%/
;
%/
;
%/
;
%/
;
%/
;
ěorŜa Stanojeviŗa 14, 11070 Novi Beograd
Tel. +381 11 2098 550 I Fax: +381 11 2098 551 I E-mail: [email protected] I www.danfoss.rs I www.grejanje.danfoss.com
VBHRA145
Download

AB-PM brochure