EURACT
BLED KURS 2013.
TEACHING AND LEARNING ABOUT
DOCTORS’ WELLBEING
•
22 medjunarodni EURACT Bled kurs odrzan je od 24.09. do 28.09. 2013.
godine na Bledu, u Sloveniji.
•
Namenjen je edukatorima u oblasti primarne zdravstvene zastite, kako
onima sa duzim iskustvom, tako i edukatorima na pocetku karijere, koji
svoje nastavne aktvnosti ostvaruju na nivou univerziteta ili rada u
svakodnevnoj praksi.
•
U radu kursa ucestvovalo je preko pedeset lekara iz Slovenije, Izraela,
Irske, Velike Britanije, Portugala, Rumunije, Hrvatske, Makedonije, Jordana
i Srbije.
•
Kurs je bio podeljen u cetiri celine, pri cemu je svaka celina trajala jedan
dan.
•
Najpre su odrzavana predavanja, a zatim su ucesnici podeljeni u 4 grupe u
okviru kojih su sa grupnim liderima obradjivali teme vezane za aktuele
celine.
•
Koristene su metode poput kao sto su: prethodna priprema u okviru
domacih zadataka, “brainstorming”, igranje uloga, video i audio materijali,
popunjavanje upitnika, poseta doktorima koji su u penziji u cilju istrazivanja
adekvatnog balansa na nivou posao-privatni zivot, kao i “jocker sesija”.
1. CELINA
DOCTORS’ WELLBEING
•
Lider: Jaime Correia de Sousa
•
Ciljevi su bili prepoznavanje i razumevanje znacaja
blagostanja lekara, kao i identifikovanje strategija
potrebnih za borbu sa distresom, fizickim i mentalnim
problemima, te sa problemima zavisnosti koji se javljaju
kod doktora.
•
Kroz brojne diksusije i rad u grupi, ucesnici su razvijali
svest o prisustvu zdravstvenih, emotivnih i duhovnih
problema kod lekara, kao I o nacinima razvoja strategija
za borbu protiv istih.
•
Diskusija se odnosila kako na brigu o sopstvenom
zdravlju, tako i na prepoznavanje problema medju
kolegama, zapostavljanju ili neadekvatnom tretmanu
ovih problema.
2. CELINA
ZDRAVSTVENA ZASTITA LEKARA-PACIJENATA
•
Lider: Jo Buchanan
•
Ciljevi su bili razumevanje zdravstvenih potreba lekara-pacijenata,
prepoznavanje prepreka sa kojima se lekari susrecu kada se nadju u
polozaju pacijenata, razmatranje komunikacionih tehnika sa lekarimapacijentima, kao i sagledavanje teme bezbednosti lekara-pacijenata.
•
U okviru ove celine, prezentovana su znanja I iskustva o zdravstvenoj zastiti
lekara-pacijenata.
•
Ucesnici su diskutovali o
sopstvenim iskustvima u lecenju
kolega i istrazivali nacine na koji
se mogu unaprediti vestine vezane
za ovaj aspekt lekarske prakse.
3. CELINA
MENTALNO ZDRAVLJE PORODICNIH LEKARA
•
Lider: Yonah Yaphe
•
Ciljevi su bili identifikovanje faktora rizika koji ugrozavaju mentalno zdravlje
lekara, prepoznavanje simptoma i znakova “burn out-a” medju lekarima,
upoznovanje i analiza Maslach “Burn out Inventory” upitnika i razmatranje
znacaja pristupa zasnovanih na ranom prepoznavanju, lecenju i prevenciji
“burn out-a” medju lekarima.
•
Celina je bila bazirana na
prezentovanju skorasnjih istrazivanja
“burn out-a” medju lekarima i diskusiji
o dijagnozi, lecenju i prevenciji ovog
sindroma.
4. CELINA
KAKO UCITI LEKARE NA OBUCI I LEKARE
U PRAKSI DA OSTANU ZDRAVI
•
Lider: Henry Finnegan
•
Ciljevi su bili razumevanje ocuvanja zdravlja lekara kao preduslova za dobar
rad sa pacijentima, upoznavanje sa literaturom vezanom za ocuvanje
zdravlja stazera, specijalizanata i lekara u praksi, kao i sa literaturom koja
obradjuje faktore rizika za zdravlje lekara, identifikovanja nacionalnih
programa za pomoc lekarima sa zdravstvenim problemima, te postupcima u
lecenju lekara sa zdravstvenim problemima, obuka lekara o ponasanju kada
se nadju u ulozi pacijenta, te razvijanje i implementacija strategija za zdrave
zivotne stilove lekara.
•
Kao rezultat kursa, ucesnici su predstavili module koje su osmislili u okviru
grupnog rada sa liderima grupa.
•
Svaki modul obuhvatio je ciljnu populaciju kojoj je namenjen, ciljeve modula i
metode poducavanja koje se mogu koristiti za postizanje definisanih ciljeva.
•
Na kraju kursa predstavljeni su izvestaji o nacionalnim aktivnostima clanova
EURACT-a u prethodnoj godini.
•
Oranizatori kursa su za svaku pohvalu! Animacije razlicitog sadrzaja tipa
setnje do odredjene destinacije, igranja golfa, casa plesa... fenomenalan
osecaj da smo deo sveta, pozitivnost na sve strane, dobro druzenje i na
kraju ostvareni kontakti!
HVALA!
Download

File