Ivan Mladenović, M.Sc.
IVAN MLADENOVIĆ
29.03.1985.
11070 Gandijeva 121/22, Novi Beograd
064/257-33-03
[email protected]
ivan.mladenovic.com
Ime i prezime:
Datum rođenja:
Adresa:
Mobilni telefon:
E-Mail:
Web Sajt:
OBRAZOVANJE:
2009 - 2011
2004 - 2009
2000 - 2004
Master studije - Fakultet Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu
Smer Informacioni sistemi i tehnologije - modul Informacione tehnologije (prosek 9.57)
Osnovne studije - Fakultet Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu
smer Infromacioni sistemi i tehnologije (prosek 8.09)
Gimnazija „Mladost“ - Petrovac na Mlavi
Opšti smer
POZNAVANJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA:







WEB tehnologije (PHP, AJAX, CSS, XML, JavaScript, JSON, XML-RPC, JQuery, YUI) –
srednji nivo
CMS (Drupal, Joomla) - srednji nivo
JAVA - srednji nivo
SQL (MySQL, MS SQL Server - procedure, trigger-i, index-i. view-i...) – srednji nivo
Mrežne tehnologije - srednji nivo
Linux administracija (Debian, Ubuntu, CentOS)
Windows administracija (Win Server 2003/2008,...)
RADNO ISKUSTVO:
Apr 2011 – u toku
Darex d.o.o. – Inženjer za sistemski softver
Održavanje računarske i mrežne infrastrukture, pratećih servisa, softverskih
paketa (mail, lokalni serveri (bazni, aplikativni), web serveri...), održavanje
Informacionog sistema FIS (Finansisko Industrijski Sistem) – domaće rešenje
koja za bazu podataka koristi Oracle 10g.
Sve navedeno podrazumeva:
Instalacija i održavanje domain servera, kao i održavanje ostalih servera (Oracle
baza podataka, aplikativni FIS serveri, server web prodavice...) - MS Windows
Server 2003R2 / 2008R2).
Podizanje mrežnih rutera (Linksys, Cisco, Mikrotik) kao i njihova konfiguracija
(DHCP, DNS, VPN (L2TP, PPTP, IPSec), WLAN, LAN, firewall, traffic
shaping, monitoring...). Održavanje do 100 računara (instalacija i legalizacija
svih računara u kompaniji). Održavanje i konfiguracija ostalih servisa (Kamere,
GPS praćenje vozila, kao i ostalih aplikacija koje kompanija koristi), nabavka
računarske opreme...
Kao jedini zaposleni u IT serktoru administriram i informacioni sistem
kompanije koja se zasniva na FIS-u (Finansisko Industrijski Sistem) – domaće
rešenje. Pored administracije sistema radim i intervencije nad bazom koja je na
Oracle 10g. Sistem je dosta kompleksan tako da imam podršku kompanije koja je
napravila softver.
Dec 2010 – Mar 2011
Web agencija Agena – Web Programer
Rad sa CMS-om Drupal na izradi dinamičkih veb sajtova. Rad na projektu
DigiTV i Smoki club. Rađen kompletan sajt DigiTV, Smoki club rad na delu
sajta – temiranje, povezivanje sa javnim servisima za upload slike i videa
(pisanje modula), upravljanje korisnicima.
Avg 2010 – Okt 2010
Volontiranje u nezavisnom, nevladinom i neprofitnom udruženju građana
„Srbija u pokretu“. Učestvovanje u građanskoj inicijativi tj. projektu "Ne
primam mito - radim za platu" (www.srbijaupokretu.org)
Cilj ovog projekta je:
 smanjenje korupcije u svim segmentima našeg društva
 promovisanje pozitivnih vrednosti među službenicima i službenicama
budžetskih institucija
 osnaživanje građana i građanki da se bore protiv korupcije.
Osnovni motiv je afirmacija većine koja posao radi pošteno i ne razmišlja o
dodatnoj ličnoj dobiti i koristi.
Mar 2010 - Maj 2010
MD International - Sistem administrator (Sistem inzenjer)
Rad sa sa Microsoft tehnologijama (MS Windows Server 2003, MS SQL, Server
2005/2008, kao i na velikoj bazi podataka koja se vezuje na postojeci ERP sistem
- Upis (domace resenje).
Po potrebi na odrzavanju postojece infrastrukture (Linux - mail server, Win
database server, VPN, WinXP, Win7, Mrezni printeri...)
Okt 2009 – Mar 2010
Preduzeće "Agrartehna – promet d.o.o.“ – IT konsultant
Dizajn i izrada dokumanata (narudžbenica, otpremnica , faktura, reklamacije...),
arhiviranje podataka, upravljanje dokumentacijom, obuka zaposlenih, tehnička
podrška, nabavka, implementacija i održavanje IT opreme, administracija i
održavanje računarske mreže i Windows operativnih sistema, pisanje uputstava i
dokumentacije.
Jan 2006 - Okt 2009
Preduzeće studentski dom "Karaburma" - sistem administrator
Održavanje mrežnih servera i infrastrukture (do 100 računara - povezivanje
računara preko WLAN-a, LAN-a), održavanje mreže i omogućavanje pristupa
internetu sa više izlaznih linkova (mini provajder). Konfigurisanje servera
(podizanje i konfigurisanje servera - debian, ubuntu, CentOS, mikrotik, WIN OS
SE, firewall - rad sa portovima, ip, fizickim adresama, proxy, DHCP, traffic
shaping, podizanje pppoe i VPN konekcija, monitoring, sniffing...)
Okt 2008 - Nov 2008
Preduzeće „Pexim d.o.o.“ - Praksa
Praksa u Business Intelligence sektoru - kreiranje ETL procesa. Upoznavanje sa
strukturom preduzeća - kako se kreiraju kocke (cube), rad sa MS BI alatima,
upoznavanje sa BI portalom na MS SharePoint serveru.
NEFORMALNO OBRAZOVANJE
Sep 2010 - Okt 2010
Pohađanje kursa u udruženju građana „Srbija u pokretu“ sa nazivom „Pokreni
se - unapredi se“. Program obuke je imao za cilj usavršavanje iz oblasti
komunikacionih i organizacionih veština u trajanju od 3 nedelje. Obuka je
vršena u oblastima: javni nastup, društveno organizovanje, komunikacija, pisanje
projekata, pisanje CV-a i motivacionog pisma.
POZNAVANJE JEZIKA:



Engleski (govor - napredni nivo, čitanje - napredni nivo, pisanje - napredni nivo)
Francuski (govor - početni nivo, čitanje - srednji nivo, pisanje - početni nivo)
Ruski (govor - početni nivo, čitanje - početni nivo, pisanje - početni nivo)
LIĈNE OSOBINE:
Upornost, samokritičnost, kreativnost, tačnost, spreman da radim timski i individualno, spreman na
učenje i usavršavanje.
OSTALO:
Vozačka dozvola A i B kategorije.
Download

Curriculum Vitae - Ivan Mladenović