Радио-телевизија Србије
Дирекција / РТС
Центар за истраживање јавног мњења,
програма и аудиторијума
Булевар војводе Мишића 14, Београд
Tел.: +381 11 655 2826, +381 11 655 2803 www.rts.rs
E-mail: [email protected] и [email protected]
Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
The Office for Cooperation with the Diaspora and Serbs in the
Region
Васина 20, 11000 Београд
Тел. +381 (0)11 3202 901
[email protected]
www.dijaspora.gov.rs
Славица Јосифовић
Нада Сенић
Дијаспора о програмима
Радио-телевизије Србије
Београд, новембар 2013.
Методолошко објашњење
•
Предмет истраживања: мишљења и ставови српске дијаспоре о
програмима РТС-а и техничком пријему тих програма
•
Циљ истраживања: праћеност и учесталост праћења РТС-а Сат,
Првог и Другог програма РТС-а и Првог програма Радио
Београда; преко којих платформи се прате ти програми,
квалитет њиховог пријема; могућност плаћања претплате
корисника Free to Air; програмске преференције гледалаца РТСа Сат и примедбе похвале и сугестије о програму РТС Сат
•
Метод, техника и инструмент испитивања: интернет анкета на
порталу РТС-а и Канцеларије за сарадњу са дијаспором и
Србима у региону; самопопуњавање семистандардизованог
упитника
•
Узорак: n=800; посетиоци сајтова мотивисани да учествују у
анкети; узорак није репрезентативан на нивоу популације наших
исељеника али је индикативан
•
Време испитивања: од 26. јула до 10. новембра 2013.
Гледаност програма РТС-а
50
48,8
%
n=800
45
40
35
30
25
19,7
20
13,4
15
10
4,4
5
0
0
7,8
5,6
0,3
Само РТС Сат
Само РТС 1
Само РТС 2
РТС Сат и РТС 1
РТС Сат и РТС 2
РТС 1 и РТС 2
Сва три програма
Не гледа програме РТС-а
Учесталост праћења програма
РТС Сат током седмице %
50
47,5
n=800
5 до 7 пута
45
2 до 4 пута
40
Једномседмично и ређе
35
Не гледа јер за то нема техничких могућности
Не гледа иако за то има техничких могућности
30
25
20
15
16,6
14,8
10,2
10,9
10
5
0
74,3% испитаника гледа РТС Сат најмање једном седмично
Учесталост праћења Првог програма
Радио Београда током седмице %
45
40
2 до 4 пута
35
Једномседмично и ређе
30
Не слуша јер за то нема техничких могућности
25
26,9
Не слуша иако за то има техничких могућности
20
14,4
15
10
42,6
n=800
5 до 7 пута
6,8
9,2
5
0
30,4% испитаника слуша Први програм Радио Београда
најмање једном седмично
Учесталост праћења Првог
програма РТС-а током седмице
50
45
2 до 4 пута
40
Једномседмично и ређе
35
Не гледа јер за то нема техничких могћности
30
25
47,3
n=800
5 до 7 пута
Не гледа иако за то има техничких могућности
24,8
20
15
10
5
%
15,5
9,2
3,2
0
37,2% испитаника гледа Први програм РТС-а најмање једном седмично
Учесталост праћења Другог
програма РТС-а током седмице
60
50
n=800
5 до 7 пута
%
53,2
2 до 4 пута
Једномседмично и ређе
Не гледа јер за то нема техничких могућности
40
Не гледа иако за то има техничких могућности
30
19,1
20
10
12,9
8,6
6,2
0
27,7% испитаника гледа Други програм РТС-а најмање једном седмично
Седмични удиторијум
програма РТС
%
80
74,3
n=800
70
60
50
37,2
40
30,4
30
27,7
20
10
0
РТС Сат
Радио Београд 1
РТС 1
РТС 2
Начин преузимања
програма РТС Сат (1)
0
5
10
15
39
1,3
6,2
Преко сателита / Ex YU пакет компаније TV Plus
14,2
Преко кабловске дистрибутивне платформе
Преко IP TV платформе
Преко IP TV/streaming платформе / Next TV
15,6
1,4
3,8
2,3
n=800
Не гледа РТС Сат
6,1
9,5
Преко веб платформе
На неки други начин
30
7,2
Преко сателитске дистрибутивне платформе
Преко кабловске дистрибутивне платформе Bell TV
25
24,3
Преко сателита, индивидуалномпријемномопремом
Преко сателита / српски пакет компаније EWN
20
%
4,3
25,7
Начин преузимања
програма РТС Сат (2)
• Преко сателитске дистрибутивне платформе (n=57).
Назив оператера: Total TV (24), Optus Free to Air (9), Optus (3), Balkaniyum
(3), Eutelsat (2), Optus D2 (1), Telekabel (1), BBM MNE (1), Thelemach (1),
Cablecom (1), Max TV (1), Sky (1), SBB Total TV (1), Siol (1), Net TV (1)
Без навођења оператера – 6 испитаника
• Преко кабловске дитрибутивне платформе (n=112).
Назив оператера: Cablecom (9), Comhem (9),Thelemach (7), UPC (4),
Swiscom (4), Siolsi (4), Kabel Deutschland (4), Blizoo-Skopje (4), Telekabel
(3), Kabel BW (2), Sunrise (2), UPC Cabelcom (2), Eltakabel Doboj (2),
RDS&ROS (2), Siol.si Slovenija (2) AT&Tinternet (1), Francuska kablovska
oprema (1), Comhem.se (1), UPC CH (1), Intel Makedonija (1) Extra TV (1),
Fokus (1), Quickline (1), Telemach Ljubljana (1), AI Austrija (1), UPC
Romania (1), AG Energie Salzburg (1), Telrad (1), Telekabel Wien (1),
Cabelcom CH (1), A1 (1), GGA Maur ZA ¼ Rich (1), Yousee (1), Thurcom
(1), Virgin (1), T Mobile (1), Telemach Sarajevo (1), Altrasat (1),
Citycable.CH (1), Cabelcom Schweir (1), Hrvatska Max TV (1), UPC Austrija
(1), PTT (1), Amistelekom (1), Alaustrija (1), Telekom Makedonija (1), Stafag
(1), Tele-TV Kranj (1), T-2 Slovenija (1), UTC (1), Optus (1).
Без навођења оператера: 16 испитаника
Начин преузимања
програма РТС Сат (3)
• Преко IPTV платформе (n=30).
Назив оператера: Net TV Plus (10), Open TV MTEL (4), Swisscom TV (3),
Balkaniyum TV (3), Tcom (2), Sunrise (1), Vodafone (1), Total TV (1), Telus (1),
Extra TV (1), OT (1), Net TV (1), Jandeks (1).
• Преко веб платформе (n=75).
Назив оператера: сајт РТС-а (27), Comcast (3), streaming (2) Novuscom (1),
Real Plyer (1), Iphоne (1), Net televizor (1), BT (1), SFR (1), Telekabel (1),
Opera (1), Orange (1), www.itv.del (1).
Без навођења оператера: 33 испитаника
• На неки други начин (n=34)
Tunein (3), преко апликација на мобилном телефону (4) земаљски сигнал (4),
Без навођења: 23 испитаника
Начин преузимања
Првог програма Радио Београда (1)
%
0
10
Преко сателитске дистрибутивне платформе
1,6
Преко сателита / српски пакет компаније EWN
0,8
Преко кабловске дистрибутивне платформе
Преко кабловске дистрибутивне платформе Bell TV
Преко IP TV платформе
Преко IP TV/streaming платформе компаније Next TV
Преко веб платформе
На неки други начин
Не слуша Први програмРадио Београда
30
40
50
60
13,7
1,4
1,4
1,9
,5
2,5
3,4
0,9
70
n=800
9,9
Преко сателита, индивидуалномпријемномопремом
Преко сателита / Ex YU пакет компаније TVPlus
20
5,1
8,2
67,8
Начин преузимања Првог програма
Радио Београда (2)
• Преко сателитске дистрибутивне платформе (n=13)
Назив оператера: Total TV (10), Comhem (1), Cablecom (1)
Без навођења оператера: 1 испитаник
• Преко кабловске дистрибутивне платформе (n=11)
Назив оператера: UPC CH (1), Telemach (1), Quickline (1), AT and T (1),
Swisscom (1), UPC-Cablecom (1)
Без навођења оператера 5 испитаника
• Преко IPTV платформе (n=20)
Назив оператера: Swisscom TV (1), Vodafone (1), Dab radio (1), Fido (1),
Veetell (1), Total TV (1), Tunein (1), Net TV (1), Jandeks (1)
Без навођења оператера: 11 испитаника
• Преко веб платформе (n=40)
Назив оператера: Cabelcom Schweiz (1), сајт РТС-а (1)
Без навођења оператера: 38 испитаника
• Нанеки други начин (n=65)
Назив оператера: Total TV (2), Telrad (1), Iphone (1)
Без навођења: 61 испитаник
Начин преузимања
Првог програма РТС-а (1)
%
0
10
Преко сателитске
дистрибутивне платформе
Преко IP TV платформе
Не гледа Први програмРТСа
40
50
60
70
n=800
17,3
5,9
4,2
5,2
9,2
Преко веб платформе
На неки други начин
30
11,4
Преко сателита / Ex YU
пакет компаније TV Plus
Преко кабловске
дистрибутивне платформе
20
1,1
63
Начин преузимања
Првог програма РТС-а (2)
• Преко сателитске дистрибутивне платформе (n=90)
Назив оператера: Total TV (54), Optus Free to Air (13), Optus (2), Balkaniyum
(2), Digitv (2), Antena (1), Comhem (1), Optikal (1), Pansat (1), Astra (1),
Net TV (1), T2 (1), GSL Wien (1)
Без навођења оператера: 9 испитаника
• Преко кабловске дистрибутивне платформе (n=33)
Назив оператера: Elta Kabel (8), Total TV (5), Telemach (1), Extra TV (1), A1
(1), Telerad (1), SBB (1), Eutelsat (1), AT and Tinternet (1), Blizoo (1),
Cabling doo Podgorica (1), Shaw (1), Net TV (1), UTC (1), Siol (1), T2
Slovenija (1)
Без навођења оператера: 6 испитаника
• Preko IPTV платформе (n=41)
Назив оператера: Net TV Plus (14), Balkaniyum (6), Open TV MTEL (6), Total
TV (2), Tcom (2), Amis Telekom (1), MTS (1), Bnet (1), Extra TV (1), OT (1),
Jandeks (1)
Без навођења оператера: 5 испитаника
Начин преузимања
Првог програма РТС-а (3)
• Преко веб платформе (n=73)
Назив оператера: Balkaniyum (17), Net TV Plus (9), RTS.rs (5), IP streaming
(3), Profree TV (2), Na vidiku (1), Немачки телеком (1), GSS Media (1),
Real Player (1), Tvsvuda. Vektor.net (1), Novuscom (1), Optima (1), N/A (1),
T-com (1), B (1), Primus (1), Veetell (1)
Без навођења оператера: 14 испитаника ( ‘’преко интернета на
различитим сајтовима’’)
• На неки други начин (n=9)
Без навођења: (7) и ‘’преко земаљске антене’’ (2)
Начин преузимања
Другог програма РТС-а (1)
0
20
Преко сателитске
дистрибутивне платформе
Преко сателита / Ex Yu пакет
компаније TV Plus
Преко кабловске
дистрибутивне платформе
Преко IP TV платформе
Преко веб платформе
На неки други начин
Не гледа РТС 2
60
80
n=800
8,6
4,9
40
%
13,5
2,9
4,4
5,9
1,1
72,1
Начин преузимања
Другог програма РТС-а (2)
• Преко сателитске дистрибутивне платформе (n=68)
Назив оператера: Total TV (47), Digitv (2), Antena (1), Optikal (1), Balkaniyum
(1), Net TV (1), T2 (1), GSL Wien (1).
Без навођења оператера: 13 испитаника
• Преко кабловске дистрибутивне платформе (n=23)
Назив оператера: Elta (8), Total TV (3), Extra TV (1), Telerad (1), SBB (1),
Kabling doo Podgorica (1), BHB Kable TV (1), Net TV (1), UTC (1), T-2
Slovenija (1)
Без навођења оператера: 4 испитаника
• Преко IPTV платформе (n=35)
Назив оператера: Net TV (14), Balkaniyum (4), IPTV MTEL (4), Total TV (2),
TCOM (2), MTS (1), Extra TV (1), Jandeks (1).
Без навођења оператера: 6 испитаника
Начин преузимања
Другог програма РТС-а (3)
• Преко веб платформе (n=47)
Назив оператера: Net TV Plus (13), Balkaniyum (10), RTS.rs (2), Navidiku (1),
Nemački telekom (1), Profreetv (1), GSS Media (1), Orange (1),
TVsvuda.vektor.net (1), M/A (1), T-com (1), Total TV (1)
Без навођења оператера: 8 (‘’различити оператери’’ и 15 без назива)
• На неки други начин (n=9)
Без навођења оператера: 3 (‘’земаљски ТВ’’ и 6 испитаника без назива)
Оцена пријема програма РТС Сат
30
%
26,3
n=800
25
23
20
16,9
15
10
5,6
5
2,7
0
Оцена 1
Оцена 2
Оцена 3
Оцена 4
Оцена 5
Корисници Free to Air
о могућности увођења претплате
30
n=800
%
28,4
25,7
26,2
25
20
15
11
10
8,7
5
0
Да
Не
Не знају
Не гледајуРТС Сат Не гледајуРТС Сат
преко FTA
Омиљене врсте програма РТС-a Сат
0
5
10
15
20
25
9,2
2,4
4,9
Документарни
11,3
Спортски
3,5
Образовно-научни
Из културе и уметности
Не гледа РТС Сат
%
1,9
Играни серијски
Дечје
40
3,9
Забавни
Филмски
35
34,8
Информативни
Музички
30
0,5
2,5
25
n=800
Социодемографска
структура испитаника
0
10
20
30
40
50
2,3
11,4
20,1
26,8
19
13,9
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 ивише
ОШ
6,6
1,6
30,2
Средња школа
47,8
Виша, висока, факултет
Мастер, магистар, доктор наука
80
90
79,8
Мушкарци
20 - 29
70
20,2
Жене
10 - 19
60
%
20,4
n=800
Земља порекла испитаника (1)
0
2
4
6
8
10
12
11,5
Немачка
11,3
Аустралија
10,6
Швајцарска
САД
7,6
Аустрија
7,6
6,8
Канада
5,7
Шведска
3,7
Словенија
3,3
Француска
Енглеска
2,9
БиХ
2,9
2,8
Хрватска
2,4
Македонија
2,1
Република Српска
Норвешка
1,5
Италија
1,5
1,4
Црна Гора
Холандија
Грчка
%
1,1
1
n=800
Земља порекла испитаника (2)
Данска
0,9
Кина
0,5
Чешка
0,9
Румунија
0,5
Мађарска
0,8
Словачка
0,4
Русија
0,8
Јордан
0,3
Шпанија
0,6
Луксембург
0,3
Пољска
0,6
Израел
0,3
Белгија
0,6
УАЕ
0,3
Нови Зеланд 0,6
%
Неодређено 2,3
По један испитаник:
Финска, Грузија, Ирска, Кувајт, Габон, Бугарска,
Исланд, Јужноафричка Република, Непал, Катар,
Камбоџа и Албанија
n=800
Примедбе, похвале, предлози
n=800
Без одговора
39.6%
Дали примедбу,
похвалу, предлог
60.4%
Број одговора – 1.060
Примедбе – 49,5%
Похвале
– 19,8%
Предлози – 31,8%
Примедбе
(n=525)
Примедбе на технички пријем програма
1. Лош звук (5%)
2. Нема формата 16/9, нема HD-а (3,6%)
3. Лоша слика (3%)
Остале примедбе на технички пријем (5%): кашњење тона за сликом и мешање
фреквенција (преко TV Plus-a у Канади и Аустралији); лоша слика и звук на сајту РТС-а
(Чешка и Канада); укинут програм (Мађарска); имам РТС Сат немам РТС 1
(Швајцарска); швајцарски кантон Берн не може да прати РТС преко Total TV-a; од када
је РТС променио сателит мора да се промени антена, а онда не могу да се прате
остале телевизије (Норвешка); у Македонији не могу да читам телетекст; на подручју
Блиског истока Astra 3B није доступна, некада се РТС гледао преко Atlantic Bird-a, а
сада нема сигнал више од 50.000 ранијих гледалаца; лоша је слика преко RealPlayer-а
a добра преко MediaPlayer-а; пријем је у последњих недељу дана очајан (Аустрија);
нема могућности пријема РТС-а преко сателитске антене (Израел); Intelsat 19 преко TV
Plus-a има сметње у сигналу, бољи је Optus D2; досадило ми је тражење фреквенције;
у граду Грифиту у Аустралији може да се гледа само Дневник 35 минута преко SBS-a и
ништа више; квалитет слике преко Swisscom Cable је јако лош односу на преосталих
300 канала;
Примедбе на садржај програма
1. Програм РТС Сат је у целини лош (старомодан, досадан,
незанимљив, једноличан, сиромашан, неактуелан) (24%)
2. Премало је спорта (18,5%)
2. Превише је реприза (13,5%)
3. Примедбе на водитеље, уреднике (понашање, некреативност,
невладање српским језиком, непрофесионализам) (7,6%)
4. Емисије о дијаспори су лоше (старомодна, неактуелна Србија на
вези: добра идеја, лош концепт, као хроника из 1986) (4,9%)
5. Превише реклама, неукусне рекламе, досадне (4%)
6. Примедбе на информативни програм (премало је
информативних емисија осим вести, Дневника и Београдске хронике; јутарње
комуналне информације су незанимљиве; недостају друштвено-плитичке емисије о
људима из дијаспоре; необјективне вести; код укључивања информативних емисија
паузе су дуге, емисије се прекидају на средини без најаве)
(3,4%)
7. Нетачна сатница (2,3%)
8. Није патриотски, режимски је (1,7%)
Остале примедбе на садржај програма (3,5%): вечерњи програм је празан; нисте
емитовали Ја имам таленат и најновији Монтевидео; програм направљен за
старије особе; стари концерти и музичке нумере; недостаје чешће потписивање
гостију у емисији; када је на Првом програму спорт на Сату је музички програм –
неприхватљиво; задовољава услове једне локалне станице; недостаје забавни и
играни програм, не ваља Жикина шареница, програм вам је тешки смор.
Похвале
(n=198)
1. Програм је одличан, у целини (49%)
2. Похвале за информативне емисије – Дневник, Око,
Да можда Не (10,6%)
3. Похвале за документарне емисије – Сасвим природно,
Квадратура круга, Задња кућа Србија, ТВ лица, Балканском улицом, Траг,
Сат,Трезор, На скривено те водим место (9,1%)
3. Програм је задовољавајући, добар (7,6%)
4. За сваког понешто (2,5%)
Остале похвале (21,2%): Јутарњи програм; Жикина шареница; Слагалица; емисија о
кувању; Сведок; спортски програм; Српска разгледница из Чикага; похвала за
одложено гледање емисија; Србија на вези; Буђење; Мира Адања Полак и ви;
веома важна веза између Србије и Аустралије; Код два бела голуба; Енциклопедија
за радознале; музичке емисије Радио Београда; могућност комплетног каталога
радио емисија је фантастична идеја; штета је што се више не приказују преко сајта
емисије из богате архиве РТС-а, могу бити и извор прихода; РТС је посебан јер има
велики утицај на цело наше говорно подручје, такав утицај са толико радног
искуства држава Србија никада неће моћи да надокнади ако буде изгубљен; хвала
на напору, улепшавате нам живот; РТС има најбољи културни, образовни и
забавни програм; похвала за водитеље; желим вам да сачувате концепцију Јавног
сервиса и пут којим сте кренули;
једини начин да донекле одржавамо везу с нашим родним крајем и нашом
културом коју преносимо на децу и унуке; хвала што сте омогућили да преко
Astra сателита можемо да гледамо програм РТС-а бесплатно и без додатног
рисивера или антене, свиђа ми се што на програму РТС Сат има за свакога
понешто; заразно је; позитивна ствар је што је РТС Сат напокон убацио
телетекст; РТС поседује изузетан квалитет као Јавни сервис у односу на
иностране јавне сервисе далеко развијенијих земаља, у прилици сам да
свакодневно гледам макар на кратко десетине програма из читавог света али
увек се радо вратим РТС-у.
Предлози (n=337)
1. Емитовати редован програм РТС-а 1 и 2 уместо
РТС-а Сат (10,1%)
2. Више домаћих играних серија (6,8%)
3. Више емисија из образовања и науке (6,5%)
4. Више емисија из културе (6,2%)
5. Више филмова (5,9%)
6. Више документарних емисија (5,6%)
7. Ако се уведе плаћање, РТС ће изгубити гледаоце (4,2%)
8. Више вести из осталих делова Србије, а не само из
Београда и Новог Сада (3,9%)
9. Више емисија о нашим историјским личностима (3,9%)
10. Више емисија о туризму и лепотама Србије (3,6%)
11. Више дечјих емисија (3%)
12. Активно пратити рад удружења у дијаспори (13%)
Остали предлози (27,3%): оставите сигнал на Intelsatu 19 (Аустралија); не мењајте
сателит (Канада); уместо FTA уведите РТС вебсајт (у Канади су забрањене
сателитске антене одређеног пречника); не укидајте FTA (Аустралија); Немачка
(Kabel Deutschland) преноси РТС Сат од 17 сати а викендом нема програм;
програм на сајту РТС-а прилагодити таблет уређајима избацити флеш формат;
треба омогућити да се РТС Сат гледа у Android и Iphone, сателити су били актуелни до
пре пет година, једина реална опција је интернет; поправити direct streaming; РТС
треба да има видео на захтев; РТС Дигитал треба да се зове РТС Култура; више
емисија из региона, више музичких емисија: традиционална, поп, рок; снимке
емисија треба ставити на YouTube и Tunes; више информација из Републике
Српске; програм треба да буде више прилагођен дијаспори; увести емисију о
проблемима са којима се у Србији сусрећу странци и повратници и решењима
проблема; увести магазине са недељним прегледом вести; благовремено најавити
програм; синхронизовати цртане филмове; треба организовати емитовање РТС-а у
Африци; било би лепо да постоје дописници и сарадња са јавним сервисима где има
српских заједница; треба увести да се у Јутарњем програму јављају људи из Беча и
Чикага; више информација о практичним стварима – пријаве рођења, отварање
фирми; жао ми је што нема Упитника и Да Можда Не;
у Швајцарској се с посла долази после 18 сати, тада треба пустити филмове; РТС
Сат би требало да буде динамичнији; увести емисију за учење српског језика; више
истраживачког новинарства и више транспарентности у информативним
емисијама; увести хумористичке емисије; емитовати емисије новијег датума;
приказати филмове Малагурског и фондације Пријатељи Божији у ударном термину;
поправите програм, није проблем претплата; увести емисије о православној религији;
увести емисију о бирократским ујдурмама на шалтерима где губимо силно време; Сат
програм би морао бити другачији од програма РТС-а, прилагођен расејању; ако
уведете плаћање, нека иде преко Optusa, рецимо, за Аустралију јер су ови из TV Plusa јако безобразни и поред тога што им платиш добијеш трећеразредну слику са
лошим звуком; мој предлог је да ставите и РТВ да гледамо преко Total TV-a; док је
РТС Сат емитовао програм преко Hotbird сателита, могли смо пратити редовно скоро
све програме који нас занимају, након што је премештен на други сателит не могу да
пратим; TV Plus пријем на Новом Зеланду најчешће је врло лош и није у питању
опрема зато што друге канале можемо без проблема да пратимо; пријем са Optusa
D2 преко Globecast је одличан; ХРТ и Б 92 исто не преносе спортске догађаје али
зато имају две TX странице где можете уживо да пратите резултате спортских
догађаја;
Уместо закључка
‘’Мој радни дан траје од 9 ујутро до 11 увече. Најлепши део мог дана је када
седнем у ауто и возим се сат времена до куће, јер тада због временске
разлике почиње емисија Буђење. После 14 сати рада мени је стварно
потребно буђење да бих стигао кући жив, онако уморан док возим у пола
ноћи по празним путевима око Чикага. Чути свој језик, онако усамљен у тами
за мене је од неизмерне вредности. За јутарњу вожњу до посла обично
пустим неку радио емисију коју сам скинуо са сајта. Омиљена ми је Музичка
плетеница, Код два бела голуба и Енциклопедија за радознале...’’ (Чикаго)
‘’РТС Сат је повезао нашу дијаспору са матицом. Утицај тог програма је
немерљив...’’ (Аустралија)
‘’Сваки ваш програм је бољи од многих америчких али је трагедија за све нас
овде што ту разлику видимо тек онда када смо ван земље. Исељеници
после 1992. великом већином прате ваш програм онолико колико им време
дозвољава, овде живе, раде, а информишу се увек и једино преко вашег
Дневника...’’ (САД)
‘’Све у свему сте ОК али простора за боље увек треба и мора да буде...’’
(Немачка)
Сараднице на пројекту:
Биљана Ђорђевић
Гордана Кошанин
Милена Михајловић
Download

Дијаспора о програмима Радио-телевизије Србије