Pripojenie do internetu - cenník
Akcie, ktoré sa oplatia
• Ak prinesiete platnú zmluvu od iného poskytovateľa, získate na 6 mesiacov internet bezplatne.
• Pomôžte nám získať nového účastníka a získate Vy aj nový účastník na 6 mesiacov internet bezplatne.
Programy Optinet
Paušál
Maximálna rýchlosť
Akciová cena*
Cena/mesiac s DPH
viazanosť 24 mesiacov
Optinet 15
15 Mb/s
0,00 €
7,99 €
Optinet 30
30 Mb/s
0,00 €
9,99 €
bez viazanosti
Optinet 15
15 Mb/s
-
11,99 €
Optinet 30
30 Mb/s
-
13,99 €
* Akciová cena platí počas prvých 6 mesiacov pre zákazníkov, ktorí využijú akciu "Prenes si internet k nám"
alebo "Najdi surfera". Akcie sa nemôžu kombinovať.
Programy Wirenet
Paušál
Maximálna rýchlosť
Akciová cena*
Cena/mesiac s DPH
viazanosť 24 mesiacov
Wirenet 5
5 Mb/s
0,00 €
7,99 €
Wirenet 10
10 Mb/s
0,00 €
9,99 €
bez viazanosti
Wirenet 5
5 Mb/s
-
11,99 €
Wirenet 10
10 Mb/s
-
13,99 €
* Akciová cena platí počas prvých 6 mesiacov pre zákazníkov, ktorí využijú akciu "Prenes si internet k nám"
alebo "Najdi surfera". Akcie sa nemôžu kombinovať.
Cena za zriadenie pripojenia
Položka
Cena s DPH
Zriadenie pripojenia
15,00 €
Zapožičanie sieťového zariadenia
UBNT NanoStation/Loco M, UBNT AirGrid M, Mikrotik RBSXT*
1,20 €/mes.
* Zapožičanie sieťového zariadenia nie je potrebné v prípade káblového pripojenia, alebo v prípade zakúpenia
sieťového zariadenia zákazníkom.
Upozornenia:
• na používanie internetového paušálu sú uplatňované zásady správneho používania služby (FUP).
• Zriadenie ktoréhokoľvek internetovéhe paušálu je podmienená aktiváciou bezplatnej Elektronickej faktúry PDF. V prípade, ak
zákazník požaduje faktúru v tlačenej forme a zároveň využívanie benefitov tejto kampane, bude mu poskytnutý pravidelný odpis
Elektronickej faktúry PDF v tlačenej forme doručovaný poštou za poplatok 0,71 € mesačne.
• Zriadenie zahŕňa vybudovanie internetovej zásuvky u zákazníka, práce s tým spojené. Zásuvka sa umiestnuje na chodbe, resp. inom
dobre prístupnom mieste. Vždy však na prvej zvislej stene susediacej z vonkajšími priestormi bytu (domu). V rodinných domoch slúži
ako zásuvka, eth. port aktívneho prvku (prijímača). Všetky práce navyše (položenie kabeláže od internetovej zásuvky) sú
spoplatňované podľa aktuálneho cenníka.
• zriedenie zahŕňa pridelenie IP adresy sieťovému adaptéru. Vytvorenie všetkých služieb spojených s aktiváciou a predvedenie
funkčnosti služby technickým pracovníkom na jeho počítači. Nezahŕňa konfiguráciu počítača (sieťoveho prvku), ani nastavenie
aktivovaných služieb.
• na prenosovej trase ku klientovi môže dôjsť k dočasnému zniženiu prenosovej kapacity vzhľadom k použitej technológii pripojenia
(prijímáč <-> prístupový bod) a tým k zníženiu rýchlosti využitelnej na prípojnom mieste.
Ceny sú s DPH
Cenník platný od 01.02.2014 do 31.01.2015 (vrátane).
Flexicomm s.r.o.
Prachatická 1798/19
96001 Zvolen
Slovenská republika
Mobil: +421 911 363 633
Web: www.flexicomm.sk
E-mail: [email protected]
Download

Pripojenie do internetu - Cenník