MESAČNÉ PROGRAMY
PROGRAM
WOW mini
Sťahovanie
Rýchlosť (maximálna)
Odosielanie
Mesačný
poplatok
Prvý týždeň ZDARMA
2 Mb/s
0,5 Mb/s
6,90 €
Áno
9,90 €
Áno
14,90 €
Áno
19,90 €
Áno
24,90 €
Áno
Od 08:00 do 23:00 cez prime-time rýchlosť sťahovania 1Mbps
WOW start
3,5 Mb/s
1 Mb/s
Od 08:00 do 23:00 cez prime-time rýchlosť sťahovania 2Mbps
WOW classic
6 Mb/s
2 Mb/s
Od 08:00 do 23:00 cez prime-time rýchlosť sťahovania 3Mbps
WOW speed
9 Mb/s
2 Mb/s
Od 08:00 do 23:00 cez prime-time rýchlosť sťahovania 4Mbps
WOW speed pro
12 Mb/s
3 Mb/s
Od 08:00 do 23:00 cez prime-time rýchlosť sťahovania 6Mbps
VŠETKY PROGRAMY SÚ BEZ DÁTOVÉHO A ČASOVÉHO OBMEDZENIA A BEZ AGREGÁCIE
ZRIADENIE PRIPOJENIA
Zriadenie pripojenia - AirGrid M5 - 5GHz, 23 Dbi Anténa, 1KS
Zriadenie pripojenia inými zariadeniami
75 €
individuálne
Inštalácia WIFI ROUTERA ( ako doplnková služba zriadenia internetu )
+ 19 €
Pripojenie klienta s využitím vlastných zariadení ( bez inštalácie hardvéru )
1€
Zmena pripojenia z 2,4Ghz na 5Ghz zariadeniami AirGrid M5
89 €
DOPLNKOVÝ TOVAR
Výmena koncovky
7€
1m UTP sieťového káblu
0,40 €
Sieťová koncovka RJ45
0,30 €
WIFI USB adaptér ( mini bez anténky ) / WIFI USB adaptér ( s anténkou )
Napájací zdroj 12V, 18V, 24V
10 € / 15 €
15 €
OSTATNÉ SLUŽBY
Verejná IP adresa ( jednorázovo )
13 €
Zmena programu na cenovo vyšší
0€
Zmena programu na cenovo nižší
0€
Administratívne zmeny užívateľa ( zmena fakturácie a pod. )
5€
Znovupripojenie do siete ( na žiadosť o znovupripojenie alebo pripojenie neplatiča )
10 €
Pokuta pri zrušení zmluvy s viazanosťou pred uplynutím viazanosti
30 €
Zaslanie upomienky za nezaplatenú službu Slovenskou poštou a.s.
2€
0,70 €
Zasielanie faktúr Slovenskou poštou
Zameranie signálu, osobitné riešenie pripojenia
individuálne
Manipulačný poplatok za vybavenie reklamácie
5€
Servisný zásah u zákazníka ( za každú začatú hodinu )
10 €
Kilometrovné pri servise ( do 20km )
5€
Kilometrovné pri servise ( nad 20km )
8€
OSTATNÉ PODMIENKY
1. Spoločnosť WOWNET si vyhradzuje právo na krátkodobé výpadky z dôvodu údržby siete
2. Spoločnosť WOWNET garantuje minimálnu rýchlosť 25% z maximálnej rýchlosti programu
3. Garancia dostupnosti služby je 90%
4. Uvedené rýchlosti pripojenia sú maximálne možné rýchlosti
5. Nahlásené poruchy sú riešené do 3 pracovných dní od nahlásenia poruchy
6. Záruka sa nevzťahuje na zariadenia poškodené poveternostnými vplyvmi
7. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich vystavenia
8. Materiálnu a nemateriálnu újmu z výpadku služby nie je možné nárokovať
9. Zmluva nekončí tým, že zákazník prestane platiť
10. Ostatné podmienky sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti WOWNET
DÔLEŽITÉ
Spoločnosť WOWNET nevyužíva FUP ( Fair User Policy ) a nijako Vás neobmedzuje v
množstve dát, ktoré sťahujete. Nebudú Vás obmedzovať žiadne denné, či mesačné
limity dát, ktoré smiete stiahnuť, rovnako ani žiadne zníženia rýchlostí pri
sťahovaní po prenesení určitého množstva dát.
Spoločnosť WOWNET buduje svoju sieť na výlučne kvalitných zariadeniach s
vysokými prenosovými rýchlosťami, čím Vám poskytuje vysoko kvalitné služby s
dôrazom na rýchlosť a stabilitu.
S nami surfujete bez obmedzení !
Download

formáte pdf