TARIFA FIBER optické pripojenie do siete internet
pre domácnosti
ver. 15_01
Platná od 1.1.2015
Jednorázové poplatky:
Aktivácia služby FIBER
• Inštalácia technického vybavenia FIBER spoločnosti free-zona s.r.o.
• Umožnenie pripojenia jednému PC alebo jednému IP zariadeniu
Mesačné poplatky:
Internet FIBER SENIOR rozsah služieb:
• pripojenie do siete Internet s maximálnou rýchlosťou až 5 Mbps / 1Mbps
• služba je dostupná pre klientov pripojených do optickej siete FTTB
• neobmedzený objem prenesených dát
Jednorázovo s DPH 20%
Viazanosť
Viazanosť
1,00 €
33,00 €
24m
bez
Mesačne s DPH 20%
nový
verný
5,90 €
5,90 €
9,71 €
8,90 €
15,02 €
13,60 €
19,74 €
17,60 €
Internet FIBER LIGHT rozsah služieb:
• pripojenie do siete Internet s maximálnou rýchlosťou až 15 Mbps / 2Mbps
• služba je dostupná pre klientov pripojených do optickej siete FTTB
• neobmedzený objem prenesených dát
Internet FIBER LIGHT Plus rozsah služieb:
• pripojenie do siete Internet s maximálnou rýchlosťou až 30 Mbps / 3Mbps
• služba je dostupná pre klientov pripojených do optickej siete FTTB
• neobmedzený objem prenesených dát
Internet FIBER STANDARD rozsah služieb:
• pripojenie do siete Internet s maximálnou rýchlosťou až 60 Mbps / 6Mbps
• služba je dostupná pre klientov pripojených do optickej siete FTTB
• neobmedzený objem prenesených dát
Poplatky za rozšírenie služby
Pevná externá IP
Poplatky
3,00 €
Jednorázovo s DPH 20%
poplatok za dočasné odpojenie na max. 3 mesiace v prípade schválenej žiadosti
poplatok za preloženie klienta
poplatok za znovupripojenie - sankcia
administratívna zmena v zmluve, zmena subjetku
servisný zásah u klienta technického pracovníka ( 1 hod. )
kópia faktúry a iného administratívneho dokladu
poplatok za oneskorenú platbu
zmluvna pokuta za porušenie zmluvných podmienok
zmluvna pokuta za hrubé porušenie zmluvných podmienok
3,50 €
16,90 €
16,90 €
3,50 €
10,00 €
2,00 €
2,00 €
330,00 €
1 660,00 €
free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, Slovensko, web: www.fz.sk, e-mail: [email protected]
telefón technický HotLine: 0918 117 646, telefón ekononický HotLine ( úhrady ): 0910 249892.
Download

Cenník Internet FIBER