20%
TARIFA CALIX optické pripojenie do siete internet
pre firmy
ver. 15_01
Platná od 1.1.2015
Jednorázové poplatky:
Aktivácia služby CALIX
• Inštalácia technického vybavenia CALIX spoločnosti free-zona s.r.o.
optická prípojka priamo do bytu / domu
Jednorázovo s DPH 20%
Viazanosť
Viazanosť
24m
bez
33,00 €
149,00 €
Aktivácia podporných služieb CALIX
• Consumer Connect - virtuálny techník na správu domácej siete
• Aktivácia jedneho telefónneho čísla služby IP fon
Mesačné poplatky:
Internet CALIX FLAT 50 rozsah služieb:
• pripojenie do siete Internet s maximálnou rýchlosťou až 50 Mbps / 10Mbps
• služba je dostupná pre klientov pripojených do optickej siete FTTH
• neobmedzený objem prenesených dát
1,99 €
2,99 €
Mesačne s DPH 20%
nový
verný
19,99 €
17,90 €
29,90 €
26,90 €
34,90 €
31,90 €
Internet CALIX FLAT 100 rozsah služieb:
• pripojenie do siete Internet s maximálnou rýchlosťou až 100 Mbps / 20Mbps
• služba je dostupná pre klientov pripojených optickej siete FTTH
• neobmedzený objem prenesených dát
Internet CALIX FLAT 150 rozsah služieb:
• pripojenie do siete Internet s maximálnou rýchlosťou až 150 Mbps / 30Mbps
• služba je dostupná pre klientov pripojených optickej siete FTTH
• neobmedzený objem prenesených dát
Internet CALIX FLAT 1000 rozsah služieb:
• pripojenie do siete Internet s maximálnou rýchlosťou až 1G bps / 1Gbps
• služba je dostupná pre klientov pripojených optickej siete FTTH
• neobmedzený objem prenesených dát
Prenájom optického boxu CALIX
•
•
•
•
•
•
Calix T071
Calix T072
Calix T073
Calix P716
Calix P736
Calix P844
bez WiFi rozhrania, 1x RJ45 1GB
bez WiFi rozhrania, 4x RJ45 1GB, 2x SIP
s WiFi rozhranim 2,4GHz, 4x RJ45 1GB, 2x SIP
bez WiFi rozhrania, firewall, 4x RJ45 1GB, 2x SIP
s WiFi rozhraním 2,4GHz, 5GHz, firewall, 4x RJ45 1GB, 2x SIP, 1x USB
s WiFi rozhraním 2,4GHz a 5GHz AC, firewall, 4x RJ45 1GB, 2x SIP, 1x USB
1,00 €
2,00 €
3,00 €
5,00 €
6,00 €
10,00 €
Prevádzka služieb CALIX
• služba COMPAS Consumer Connect
• Služba FLOW ANALYZE
1,99 €
1,99 €
Poplatky za rozšírenie služby
Pevná externá IP
Poplatky
3,00 €
Jednorázovo s DPH 20%
poplatok za dočasné odpojenie na max. 3 mesiace v prípade schválenej žiadosti
poplatok za preloženie klienta
poplatok za znovupripojenie - sankcia
administratívna zmena v zmluve, zmena subjetku
servisný zásah u klienta technického pracovníka ( 1 hod. )
kópia faktúry a iného administratívneho dokladu
poplatok za oneskorenú platbu
zmluvna pokuta za porušenie zmluvných podmienok
zmluvna pokuta za hrubé porušenie zmluvných podmienok
3,50 €
16,90 €
16,90 €
3,50 €
10,00 €
2,00 €
2,00 €
330,00 €
1 660,00 €
free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, Slovensko, web: www.fz.sk, e-mail: [email protected]
telefón technický HotLine: 0918 117 646, telefón ekononický HotLine ( úhrady ): 0910 249892.
Download

Cenník Internet CALIX FLAT firemný klienti