NAJCESCE KORISCENE SIFRE PLACANJA
NA NALOZIMA ZA PRENOS
PREDUZETNIKA/PRAVNIH LICA
BEZGOTOVINSKI PRENOS (PLACANJE I DRUGI TRANSFERI)
S JEDNOG RACUNA NA DRUGI RACUN – klasa 2
1.1 Transakcije po osnovu prometa robe i usluga
Placanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo,
Promet robe i usluga mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, clanarine, up220
medufazna potrosnja
lata obaveza javnim preduzecima koje nisu propisane i za drugu
robu i usluge
Placanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo,
mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, clanarine, upPromet robe i usluga 221
lata obaveza javnim preduzecima koje nisu propisane i za drugu
finalna potrosnja
robu i usluge (ukljucujuci placanje svih provizija i naknada), izuzev
investicije - finalna potrosnja
231
Carine i druge uvozne dazbine
Obracun na osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dazbina
(carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno
na svoj evidentni racun)
1.2 Transakcije raspodele
240
Zarade i druga primanja
zaposlenih
Zarade, naknada zarada, dodatak na zaradu (regres, topli obrok,
terenski dodatak) i primanja zaposlenih (po osnovu privremenih
i povremenih poslova i po osnovu ugovora o radu van prostorija
poslodavca)
241
Obustava od zarada
Obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, clanarine i
ostale zakonske, administrativne i druge obustave
242
Druga licna primanja zaposlenih Prevoz radnika, dnevnice, troskovi prevoza za sluzbena putovanja,
otpremnine i naknade za odvojeni zivot
Zarade po ugovoru o delu, po osnovu autorskih prava, patenata i
Zarade po drugim osnovama
tehnickih unapredenja, po osnovu imovinskih prava i stipendija
249
253
Uplata tekucih prihoda osim po
odbitku
254
Uplata tekucih prihoda po
odbitku
Uplata
tekucih
prihoda
i dr., osim po odbitku
i
to:
poreza,
taksi,
naknada,
Uplata porez i doprinosa po odbitku sa BOP kontolnim brojem
1.3 Transferi
Premije osiguranja i nadoknada
260
Premija osiguranja, reosiguranja, nadoknada stete
stete
Prenos u okviru istog pravnog
263 lica
Prenos u okviru istog pravnog lica
1.4 Finansijske transakcije
273
Polaganje orocenih depozita
Prenos sredstava za orocenje
276
Otplata kratkorocnih kredita
Krediti sa rokom otplate do godinu dana
277
Otplata dugorocnih kredita
Krediti sa rokom otplate duzim od godinu dana
Povracaj pozajmice za likvidnost
Povracaj pozajmice pravnog lica osnivacu - fizickom licu
osnivacu
282
286
Kupoprodaja deviza
Prebacivanje sredstava za izvrsenje placanja prema inostranstvu
290
Druge transakcije
U druge transakcije spadaju i povracaji pozajmice pravnog lica
pravnom licu ili fizickom licu koje nije osnivac
Download

BEZGOTOVINSKI PRENOS (PLACANJE I DRUGI