RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE
ZAJEDNICA RUKOMETNIH SUDIJA
19. Decembar 5/II , Gradski stadion - južna tribina 81000 Podgorica telephone /fax: +382 20 664 277 ili +382 20 664 255
mob: +382 67 554 654 predsjednik ZRS Nebojša Vujisić e-mail: [email protected] web: http://www.rscg.co.me
Br: 06- 14/15
PREDLOG LISTA SUDIJA
ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2014-2015
A LISTA
PAVIĆEVIĆ - RAŽNATOVIĆ
VEŠOVIĆ - MITROVIĆ
KAŽANEGRA - VUJAČIĆ
B LISTA
VUJAČIĆ- KALUĐEROVIĆ
MARKOVIĆ-BAILOVIĆ
BEHAREVIĆ - ČAVOR
RADULOVIĆ - MILJANIĆ
NAPOMENA:
1. Listu napušta sudijski par MARTINOVIĆ-MARTINOVIĆ kao poslednjeplasirani par po rang listi za
prethodnu sezonu.
2. Na listu se uvršćuje sudijski par RADULOVIĆ-MILJANIĆ kao najbolje rangirani par C liste za
prethodnu sezonu.
3. Listu napušta sudijski par BAILOVIĆ-MLATIŠUMA koji se rasparuju. ALDIN MLATIŠUMA prestaje
sa aktivnim suđenjem i prelazi u kontrolore.
4. Listu napušta sudijski par MARKOVIĆ-JOVIĆEVIĆ koji se rasparuju. LUKA JOVIĆEVIĆ prestaje sa
aktivnim suđenjem i prelazi u kontrolore.
5. Na listu se uvršćuje sudijski par MARKOVIĆ-BAILOVIĆ kao novi sudijski par B liste.
C LISTA
MARTINOVIĆ - MARTINOVIĆ
TOPOVIĆ-DROBNJAK
KORAĆEVIĆ - BULATOVIĆ
BARAC - BOŠKOVIĆ
NAPOMENA:
1. Na listu se uvršćuje sudijski par MARTINOVIĆ-MARTINOVIĆ kao poslednjeplasirani par B liste za
prethodnu sezonu.
2. Na listu se uvršćuje sudijski par BARAC-BOŠKOVIĆ na predlog UO ZRSCG posle popravnog
zimskog seminara za proteklu takmičarsku sezonu (februar 2014).
3. Nijedan par II kategorije ne zadovoljava kriterijume prelaska na C listu.
19. Decembar 5/II , Gradski stadion - južna tribina 81000 Podgorica telephone /fax: +382 20 664 277 ili +382 20 664 255
mob: +382 67 554 654 predsjedink ZRS Nebojša Vujisić e-mail: [email protected] web: http://www.rscg.co.me
RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE
ZAJEDNICA RUKOMETNIH SUDIJA
19. Decembar 5/II , Gradski stadion - južna tribina 81000 Podgorica telephone /fax: +382 20 664 277 ili +382 20 664 255
mob: +382 67 554 654 predsjednik ZRS Nebojša Vujisić e-mail: [email protected] web: http://www.rscg.co.me
II KATEGORIJA
DROBNJAK-ROVČANIN
DAŠIĆ- ĆULAFIĆ
STANOJEVIĆ-STANKOVIĆ
NAPOMENA:
1. Listu napušta sudijski par CICMIL - VUJAČIĆ koje prestaju sa aktivnim suđenjem.
2. Listu napušta sudijski par BOŠKOVIĆ-VEŠOVIĆ koji se rasparuju. BRANKO BOŠKOVIĆ nastavlja sa
suđenjem u paru sa ŽELJKOM BARCEM kao sudije C liste.
3. Nijedan par II kategorije ne zadovoljava kriterijume prelaska na C listu.
4. Na listu se uvršćuje sudijski par STANOJEVIĆ-STANKOVIĆ koji su imali „zamrznut“ status u
prethodnoj takmičarskoj sezoni. Dopuna liste na predlog UO Zajednice Rukometnih sudija.
III KATEGORIJA
BOJBAŠA-BAJČETA
LALIČIĆ-GLENDŽA
NEDOVIĆ-RNKOVIĆ
MATKOVIĆ-STANKOVIĆ
IVANOVIĆ-VUČELJIĆ- uslovno
NAPOMENA:
1. Na listu se uvršćuje sudijski par BOJBAŠA-BAJČETA
2. Na listu se uvršćuje sudijski par LALIČIĆ-GLENDŽA
3. Na listu se uvršćuje sudijski par NEDOVIĆ-RNKOVIĆ
4. Na listu se uvršćuje sudijski par MATKOVIĆ-STANKOVIĆ
5. Na listu se uslovno uvršćuje sudijski par IVANOVIĆ-VUČELJIĆ, ukoliko kandidat VLADO VUČELJIĆ
položi testiranja na popravnom seminaru.
6. NA listu se uvršćuju novi sudijski parovi koji uspješno polože testiranja na popravnom seminaru.
ODLUKE UO ZRSCG:
1.
2.
Ovaj predlog lista će biti upućen na usvajanje UO-u Rukometnog saveza Crne Gore.
Kandidati koji nisu položili testiranja na redovnom seminaru biće potvrđeni na listi ukoliko uspješno polože
testiranje na popravnom seminaru i nakon odobrenja UO RSCG . Do tada neće biti delegirani.
19. Decembar 5/II , Gradski stadion - južna tribina 81000 Podgorica telephone /fax: +382 20 664 277 ili +382 20 664 255
mob: +382 67 554 654 predsjedink ZRS Nebojša Vujisić e-mail: [email protected] web: http://www.rscg.co.me
RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE
ZAJEDNICA RUKOMETNIH SUDIJA
19. Decembar 5/II , Gradski stadion - južna tribina 81000 Podgorica telephone /fax: +382 20 664 277 ili +382 20 664 255
mob: +382 67 554 654 predsjednik ZRS Nebojša Vujisić e-mail: [email protected] web: http://www.rscg.co.me
3.
4.
Kandidati koji ne polože testiranja na redovnom ili popravnom seminaru neće biti delegirani za prvi dio
takmičarske sezone 2014-2015. godine.
Svi članovi ZRSCG koji se ne pojave na redovnom ili popravnom seminaru brišu se sa liste za prvi dio
takmičarske sezone 2014-2015. godine, i o njihovom daljem statusu će razmatrati UO ZRSCG.
Podgorica 15.10.2014.
UO Zajednice Rukometnih sudija
Vujisić Nebojša -predsjednik
19. Decembar 5/II , Gradski stadion - južna tribina 81000 Podgorica telephone /fax: +382 20 664 277 ili +382 20 664 255
mob: +382 67 554 654 predsjedink ZRS Nebojša Vujisić e-mail: [email protected] web: http://www.rscg.co.me
Download

File