RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE
ZEJEDNICA RUKOMETNIH SUDIJA
19. Decembar 5/II , Gradski stadion - južna tribina 81000 Podgorica telephone /fax: +382 20 664 277 ili +382 20 664 255
mob: +382 67 554 654 predsjednik ZRS Nebojša Vujisić e-mail: [email protected] web: http://www.rscg.co.me
Br: 04- 14/15
SATNICA SEMINARA SUDIJA,KONTROLORA I DELEGATA
05.10.2014. godine
IVANOVA KORITA Dječije odmaralište “Lovćen-Bečići” - SEMINAR, IZBORNA SKUPŠTINA
SC LOVĆEN, Cetinje - SHUTTLE RUN
SATNICA
09:30-09:45
09:45-10:30
11:30-11:45
11:45-12:15
AKTIVNOST
Dolazak sudija - SC LOVDEN, Cetinje
 PLADANJE KOTIZACIJE - sudije
 priprema za fizički test
Shuttle-run test
 predaja ljekarskih uvjerenja
 Shuttle run - grupe
Dolazak sudija kontrolora i delegata - Dječije
odmaralište “Lovden-Bečidi” , Ivanova Korita
 PLADANJE KOTIZACIJE - kontrolori i
delegati
Otvaranje seminara
 pozdravna riječ
 analiza suđenja sezone 2013-2014
12:15-14:30
Prezentacije
 Koraci
 Borba Pivot-Odbrana
14:30-15:30
15:30-16:15
PAUZA - RUČAK


16:15-17:00
17:00-18:45
18:45 - 19:00


TESTOVI
TESTOVI ĆE BITI ŠIFROVANI
TESTOVI ĆE BITI RAĐENI PO GRUPAMA
ODGOVORNO LICE
Ražnatovid Miloš
Pavidevid Ivan
Mitrovid Novica
Ražnatovid Miloš
Vujisid Nebojša
Vujisid Nebojša
Mitrovid Novica
Komisija
Nova kontrola za sezonu 2014-2015
 Sudije i delegati
 Uputsvo za novu kontrolu
Vujisid Nebojša
Mitrovid Novica
Izborna Skupština ZRS za perion 2014-2018.
godine
 Članovi Skupštine
Radno Predsjedništvo
Zatvaranje Seminara
Predsjednik UO ZRS
VAŽNO!!
Rezulati testiranja bide objavljenji na sajtu RSCG u ponedeljak, 06.10.2014. do 12 h.
Svi kandidati koji nijesu položili testove modi de pogledati svoj rad kod sekretara ZRS
19. Decembar 5/II , Gradski stadion - južna tribina 81000 Podgorica telephone /fax: +382 20 664 277 ili +382 20 664 255
mob: +382 67 554 654 predsjedink ZRS Nebojša Vujisić e-mail: [email protected] web: http://www.rscg.co.me
RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE
ZEJEDNICA RUKOMETNIH SUDIJA
19. Decembar 5/II , Gradski stadion - južna tribina 81000 Podgorica telephone /fax: +382 20 664 277 ili +382 20 664 255
mob: +382 67 554 654 predsjednik ZRS Nebojša Vujisić e-mail: [email protected] web: http://www.rscg.co.me
NAPOMENE:
1. UOZRS moli sve sudije, delegate i kontrolore da se maksimalno ozbiljno spreme za predstojeda
testiranja!
2. Poravni seminar za kandidate koji ne polože testove ili se ne pojave bide održan NAJRANIJE 30
DANA od dana održavanja redovnog seminara!
3. Na seminaru de biti obavljeno testiranje poznavanja pravila rukometne igre i to:
- Sudije 30 pitanja iz Pravila rukometne igre;
- Kontrolori 30 pitanja iz Pravila rukometne igre;
- Delegati 30 pitanja, Pravila rukometne igre + Propozicije takmičenja;
Sudijski parovi iz Programa “Young Refeere” Vujačid- Kaluđerovid i EHF kandidati Beharevid-Čavor
testove de polagati na engleskom jeziku. Svi ostali članovi koji izraze želju testove mogu polagati na
engleskom jeziku. Polaganje testova na engleskom jeziku je jedan od kriterijuma napredovanja
svih perspektivnih mladih parova za program “Young Refeere”. Polaganje na engleskom jeziku je
potrebno najaviti Komisiji za sprovođenje seminara najkasnije do 03.10.2014. godine
4. Kotizacije za seminar:
60 eura (sudije i kontrolori I Kategorije)
40 eura (sudije, kontrolori II Kategorije i delegati)
30 eura (sudije, kontrolori III Kategorije)
15 eura (nove sudije)
Kotizacija za sudije, kontrolore i delegate koji se ne pojave na redovnom seminaru bide duplirana za
popravni seminar!
Komisija za sprovođenje seminara:
1.
2.
3.
4.
5.
Vujisić Nebojša
Ražnatović Miloš
Pavićević Predrag
Pavićević Ivan
Mitrović Novica
Podgorica, 15.09.2014. godine
Predsjednik UO ZRS RSCG
Nebojša Vujisić s.r.
19. Decembar 5/II , Gradski stadion - južna tribina 81000 Podgorica telephone /fax: +382 20 664 277 ili +382 20 664 255
mob: +382 67 554 654 predsjedink ZRS Nebojša Vujisić e-mail: [email protected] web: http://www.rscg.co.me
Download

ovdje - Rukometni Savez Crne Gore