Spisak studenata I godine po grupama
Grupa E1
Br.ind.
01/14
02/14
03/14
04/14
05/14
16/14
17/14
18/14
19/14
20/14
31/14
32/14
33/14
34/14
35/14
46/14
47/14
48/14
49/14
50/14
61/14
62/14
63/14
64/14
65/14
76/14
77/14
78/14
79/14
80/14
91/14
Ime i prezime
Miloš Rakočević
Boris Zurovac
Željka Radević
David Dubljević
Kristina Prenkočević
Riki Ajković
Ivana Dojkić
Milena Vuković
Tijana Vrbnjak
Jelena Poznanović
Antoneta Ljajčaj
Isidora Šćekić
Kristina Siništović
Antoneta Đokić
Alma Suljović
Ivana Šestović
Zerina Kardović
Velida Vranić
Anja Nenezić
Aleksandra Đuranović
Aleksandra Nicović
Mihailo Bošković
Jovana Savidović
Nemanja Šćepanović
Vera Marović
Antonija Siništaj
Blertina Maroshi
Mensur Đoković
Amila Stanković
Sava Simović
Vladimir Vučelić
Grupa E2
Br.ind.
06/14
07/14
08/14
09/14
10/14
21/14
22/14
23/14
24/14
25/14
36/14
37/14
38/14
39/14
40/14
51/14
52/14
53/14
54/14
55/14
66/14
67/14
68/14
69/14
70/14
81/14
82/14
83/14
84/14
85/14
92/14
Ime i prezime
Đorđije Dubak
Tijana Peruničić
Snežana Zlatičanin
Merita Siništaj
Dragana Vujisić
Luka Barjaktarović
Bojana Pejaković
Leonora Camaj
Katarina Pumpalović
Milena Perović
Milica Barović
Milica Raičević
Danilo Tuponja
Ana Matković
Tina Ljumović
Marija Bogavac
Dunja Knežević
Maida Prentić
Veljko Đurović
Amra Nokić
Sanja Bulatović
Vladimir Redžić
Nina Bjelica
Nina Klenak
Ivana Vujisić
Tijana Obradović
Miljana Todorović
Almir Turković
Dino Hodžić
Jelena Seratlić
Milica Boljević
Grupa E3
Br.ind.
11/14
12/14
13/14
14/14
15/14
26/14
27/14
28/14
29/14
30/14
41/14
42/14
43/14
44/14
45/14
56/14
57/14
58/14
59/14
60/14
71/14
72/14
73/14
74/14
75/14
86/14
87/14
88/14
89/14
90/14
93/14
Ime i prezime
Jelena Manojlović
Nina Luković
Kristina Đonaj
Dina Ljuljanović
Tamara Milanović
Aleksandar Bačlija
Teodora Dragić
Željka Simonović
Dalibor Prelević
Tijana Jelić
Božina Bošković
Jovana Novović
Elma Nišić
Nikolina Balević
Aleksandra Seratlić
Vanja Kapetanović
Naida Llunji
Ana Marija Đurović
Merima Feratović
Nikola Despotović
Kristina Šćepanović
Siniša Perović
Milica Radonjić
Mia Cvetković
Aferdita Vuljaj
Milica Mugoša
Jelena Radović
Anđela Čičarević
Nikolina Mašković
Sandra Zdravković
Ana Grbac
Spisak studenata po grupama E1, E2 i E3 važi samo za predmete:
SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I I INFORMATIKA I
Za sve ostale predmete na I godini:
grupa E1 - studenti sa rednim brojem indeksa od 01/14 do 45/14
grupa E2 - studenti sa rednim brojem indeksa od 46/14 do 93/14.
Download

ovdje