Novoupisani birači stariji od 40 godina, rođeni u Crnoj Gori
Dan
rođen
ja
Mjese
c
rođenj
a
Godin
a
rođenj
a
Adresa birača
Naziv opštine u
kojoj glasa
Prezime birača
Ime birača
Mjesto rođenja
Opština
rođenja
ORAOVICA BB
Naziv biračkog mjesta
JU OŠ "BOŠKO - BOŽO RADULOVIĆ" DOLOVI
PODGORICA
RADULOVIĆ
LJUBICA
15
8
1918
BERI
PODGORICA
KOTOR
JOVANOVIĆ
DANICA
1
7
1922
RISAN BB
RISAN - ZDRAVSTVENA STANICA (A-K)
RISAN
KOTOR
MOJKOVAC
PEJOVIĆ
STANA
10
4
1924
SERDARA JANKA VUKOTIĆA BB
ŽARI
MOJKOVAC
30
1
1925
PODGRANICA 9
GRADJANI
CETINJE
LEPOSAVA
26
11
1926
GENERALA SAVA OROVIĆA BB
DOM KULTURE "NENAD RAKOČEVIĆ"2
MJESNA ZAJEDNICA GRUDA-DONJE POLJE
/DOM/
JPU "Đ.VRBICA" - "ZVONČIĆ" - MASLINE (NJŠ)
CETINJE
VUKIĆEVIĆ
LJUBICA
PODGORICA
ŠĆEPANOVIĆ
DUČIĆI
PODGORICA
BERANE
MILIĆ
MILORAD
27
5
1929
BALABANDA 3
BAOŠIĆ
SOFIJA
13
12
1930
CVIJETNA S3 OBJ.A
ULCINJ
NREKIĆ
MRIKA
19
2
1930
ULICA 26 NOVEMBAR BB
ŠC "BRATSTVO-JEDINSTVO" L-Y
PODGORICA
DRAGOVIĆA
POLJE
GORNJA
BRISKA
PODGORICA
PODGORICA
BERANSELO
JZU "DOM ZDRAVLJA" STARI AERODROM
(A-I)
BAR
PLAV
CECUNJANIN
ZAJIM
17
7
1931
BOGAJIĆI BB
BOGAJIĆI
PLAV
PODGORICA
ĐERKOVIĆ
MILJA
5
8
1932
BEZJOVO BB
BOGAJIĆE - MALO SELO
JU OŠ "ĐOKO PRELEVIĆ" UBLI - PJ
BEZJOVO
BEZJOVO
PODGORICA
PODGORICA
ĐOKOVIĆ
HAJRIJA
16
1
1932
BB
JU OŠ "MAHMUT LEKIĆ" - TUZI - PJ MILJEŠ
TUZI
PODGORICA
NIKŠIĆ
KAMČEV
DARINKA
16
9
1932
VI CRNOGORSKE L B/1
BIVŠA SAMOPOSLUGA "DALIDEJ"
NIKŠIĆ
PLAV
OTAŠEVIĆ
VUKOSAVA
10
3
1932
GORNJA RŽENICA BB
GORNJA RČANICA
LIVEROVIĆI
GORNJA
RŽANICA
PLAV
NIKŠIĆ
NIKOLIĆ
DESANKA
22
12
1933
TREPČA BB
NIKŠIĆ
NIKŠIĆ
PODGORICA
SUMAJ
ĐURĐA
30
4
1934
VRANIĆI BB
OŠ TREPČA
OMLADINSKI DOM "TOLOŠI" (R-Š osim slova
Ć)
POLJA
MOJKOVAC
ULCINJ
BARLOVIĆ
TONE
24
3
1934
KRUTE ULCINJSKE BB
ŠKOLA "KRUTE ULCINJSKE"
KRUTE
ULCINJ
CETINJE
MARKOVIĆ
MARIJA
1
8
1934
BAJOVA 92
GRADSKA BIBLIOTEKA "NJEGOŠ" - CETINJE
CETINJE
CETINJE
TIVAT
BAČIKIN
DANICA
11
3
1934
RADOVIĆI BB
RADOVIĆI
TIVAT
TIVAT
PLAV
MEHOVIĆ
SINAN
3
3
1934
VIŠNJEVO BB
KRUŠEVO - VIŠNJEVO
HOTI
PLAV
ANDRIJEVICA
VUČELJIĆ
ANĐA
20
5
1935
JOŠANICA BB
JOŠANICA
LIJEVA RIJEKA
PODGORICA
NIKŠIĆ
NEDIĆ
MILOJKA
4
2
1936
HAJDUČKA 17
OŠ "BRAĆA LABUDOVIĆ", UL.I
ŠAVNIK
ŠAVNIK
PLUŽINE
ŽIVKOVIĆ
VINKA
20
2
1936
SELO ŽEIČNO BB
KUĆA RADOVIĆ DANILA U JERINIĆIMA
UNAČ
PLUŽINE
PLAV
DRAŠKOVIĆ
NIKOLA
6
12
1936
BREZOJEVICA ,BB
BREZOJEVICE
BREZOJEVICA
PLAV
PLUŽINE
GOGIĆ
RADOMIR
5
10
1937
SELO GORNJE RUDINICE BB
ŠKOLA U RUDINICAMA
RUDNICE
PLUŽINE
PLAV
BAŠIĆ
MUHAREM
11
3
1937
PLAV BB
PLAV I
PLAV
PLAV
KOLAŠIN
Država
rođenja
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
PLAV
ĐEŠEVIĆ
VEZIRA
20
2
1937
PLAV BB
PLAV I
PLAV
PLAV
NIKŠIĆ
MIJATOVIĆ
LJUBICA
3
2
1937
ŠKOLSKA 5/9
OŠ "MILIJA NIKČEVIĆ", UL.II
KLENAK
NIKŠIĆ
PODGORICA
KOVAČEVIĆ
VUKOSAVA
16
7
1937
LJAJKOVIĆI BB
DOM OMLADINE "LJAJKOVIĆI"
LAJKOVIĆI
PODGORICA
ULCINJ
TAGANOVIĆ
SMAIL
7
6
1937
VLADIMIRSKE KRUTE BB
MZ VLADIMIRSKE KRUTE
KRUTE
ULCINJ
HERCEG-NOVI
MATOVIĆ
MILAN
21
9
1938
PODI BB
PODI 2
PRIGRADINA
NIKŠIĆ
CETINJE
MILOŠEVIĆ
VELIKA
8
11
1938
LJUBOTINJ BB
MZ LJUBOTINJ
PREKORNICA
CETINJE
NIKŠIĆ
NIKOLIĆ
ZORKA
2
9
1938
DRAGOVOLUČKA X/7
OŠ "BRAĆA LABUDOVIĆ", UL.I
MILOČANI
NIKŠIĆ
BERANE
ĆOROVIĆ
VELIMIR
28
6
1939
DOLAC BB
DOLAC I
ŠTITARI
BERANE
ULCINJ
MURATAGIĆ
SOFIJA
15
3
1940
PLAV
VUKČEVIĆ
SOFIJA
14
8
1940
OŠ ,,ŠTOJ,, K-Y
MZ "13. JUL" (PROSTORIJE KLUB
PENZIONERA) (A-LJ)
BOGAJIĆI
PODGORICA
DONJI ŠTOJ BB
BUL.SVETOG PETRA
CETINJSKOG 104
PODGORICA
PODGORICA
NIKŠIĆ
ADŽIĆ
MILAN
15
4
1940
DRAGOVA LUKA BB
DOM MZ DRAGOVA LUKA
PLUŽINE
PLUŽINE
NIKŠIĆ
SAVIĆEVIĆ
SLAVKA
4
1
1941
NJEGOŠEVA 2
SO NIKŠIĆ - PRIJEMNA KANC.
VITASOJEVIĆI
NIKŠIĆ
PLAV
CIRIKOVIĆ
HAJRIJA
2
8
1941
PLAV BB
RUDO POLJE
PLAV
PLAV
KOLAŠIN
VLAHOVIĆ
ZLATIJA
6
8
1941
DONJI PAŽANJ BB
KOLAŠIN 1 JUMSŠ "BRAĆA SELIĆ"
PREKOBRDJE
KOLAŠIN
KOLAŠIN
ILIĆ
DARINKA
26
2
1941
BREZA BB
KOLAŠIN 1 JUMSŠ "BRAĆA SELIĆ"
SJENOGOŠTE
KOLAŠIN
ULCINJ
ČOBOVIĆ
REDŽEP
1
1
1941
VLADIMIRSKE KRUTE BB
OŠ KRUTE VLADIMIRSKE
KRUTE
ULCINJ
PODGORICA
POPOVIĆ
DARINKA
26
4
1942
4 JULA 18
PODGORICA
PODGORICA
KOLAŠIN
MILOŠEVIĆ
VERICA
21
7
1942
MANASTIR MORAČA BB
ŠKOLSKI CENTAR "SERGIJE STANIĆ" (P-Š)
MANASTIR MORAČA-PROST.MJESNE
ZAJEDNICE
OSRECI
KOLAŠIN
PLAV
LALIĆ
HAJRIJA
10
3
1942
BOGAJIĆI BB
BOGAJIĆE - MALO SELO
BOGAJIĆI
PLAV
PLAV
BAŠIĆ
20
6
1942
GLAVICE BB
GLAVICE
PLAV
NIKŠIĆ
BOŠKOVIĆ
ELMAZA
SLOBODAN
KA
11
1
1943
BEOGRADSKA S 1/1
DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SM. U RAZV.
ZAGORAK
PLAV
DANILOVGR
AD
ULCINJ
BEKTEŠEVIĆ
EMIN
11
12
1943
ĐERANE 2
,,JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE,, A-J
GUSINJE
PLAV
HERCEG-NOVI
KRIVOKAPIĆ
NIKOLA
10
5
1943
BAOŠIĆI 3
BAOŠIĆI 2
KUĆIŠTA
CETINJE
KOLAŠIN
ŠUKOVIĆ
RADOSAV
31
8
1943
SMAILAGIĆA POLJE BB
SM.POLJE- DOM UČENIKA
KOLAŠIN
KOLAŠIN
ULCINJ
PEPĐONOVIĆ
MARKO
23
8
1943
PISTULA BB
OŠ PISTULA
PISTULA
ULCINJ
ULCINJ
MAKOVIĆ
KASEM
10
2
1943
PISTULA BB
OŠ PISTULA
PISTULA
ULCINJ
ULCINJ
KOLARI
ĐULIJA
20
5
1943
KODRE BB
BOBOVIŠTE
BAR
PODGORICA
LJAJČAJ
DEDA
2
3
1944
DRUME BB
,,JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE,, K-P
JU OŠ "JEDINSTVO" SKORAĆ - PJ RANZA
(D. DRUME)
DRUME
PODGORICA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
KOLAŠIN
VLAHOVIĆ
MILOŠ
13
6
1944
VLAHOVIĆI BB
VLAHOVIĆI - DOM MJESNE ZAJEDNICE
KOLAŠIN
KOLAŠIN
PLAV
MEHOVIĆ
ŠKURTA
15
2
1944
KRUŠEVO BB
KRUŠEVO - VIŠNJEVO
PLAV
PLAV
PLAV
FERATOVIĆ
ZAMO
15
12
1944
VOJNO SELO BB
VOJNO SELO - HAKANJE
GUSINJE
PLAV
BERANE
RADMILOVIĆ
NATALIJA
15
2
1945
RUDEŠ BB
BERANE
PODGORICA
ČAMPAR
DRAGOVAN
4
12
1945
BORISA KIDRIČA 18
HAREME I
JPU LJUBICA POPOVIĆ V.J."PALČICA" (S-Š i
slovo P)
BOTURIĆI
BERANE
BIJELO
POLJE
ULCINJ
SHKRELI
LIZA
5
1
1945
SVETI ĐORĐE BB
OŠ "DARZA"
GORNJI ŠTOJ
ULCINJ
PLJEVLJA
KRVAVAC
RADOJKA
5
6
1946
SAVE KOVAČEVIĆA BB
ELEKTRODISTRIBUCIJA-GUKE
PREHARI
ANDRIJEVICA
NOVOVIĆ
MILAN
8
7
1946
CECUNI BB
CECUNI
PODGORICA
ĐURIŠIĆ
MILOJKA
1
4
1946
PROLETERSKA 67
CECUNE
JU OŠ "BOŽIDAR VUKOVIĆ PODGORIČANIN
(Đ-LJ)
PLJEVLJA
ANDRIJEVIC
A
VARINE
PLJEVLJA
BAR
JANJIĆ
VUČETA
11
3
1946
OSTROS BB
DOM MJESNE ZAJEDNICE
GRABOVICA
ŠAVNIK
PLAV
GUTIĆ
HASAN
6
3
1946
GLAVICE BB
GLAVICE
PLAV
PLAV
PLAV
ŠAHMANOVIĆ
ATIFA
1
1
1947
GLAVICE BB
GLAVICE
BERANE
BERANE
PLAV
FERATOVIĆ
HAKIJA
1
3
1947
GLAVICE BB
GLAVICE
PLAV
PLAV
PLAV
AKSALIĆ
ŠABAN
20
9
1947
PRNJAVOR BB
PRNJAVOR
PRNJAVOR
PLAV
BERANE
BEGANOVIĆ
REUF
13
11
1947
DONJE LUGE BB
DONJE LUGE
BERANE
BERANE
IVANOVIĆ
VIDOSAVA
27
6
1947
MOJSIJE ZEČEVIĆA 3/24
MZ "PARK"
TREŠNJEVO
BERANE
ANDRIJEVIC
A
BERANE
KOČAN
IBRAHIM
1
12
1948
GODOČELJE BB
GODOČELJE
BERANE
BERANE
KOLAŠIN
ŠUKOVIĆ
RADOJKA
18
10
1948
SMAILAGIĆA POLJE BB
SM.POLJE- DOM UČENIKA
VRAĆENOVIĆI
NIKŠIĆ
KOLAŠIN
RAKOČEVIĆ
JOVICA
11
8
1948
JUNAKA BREZE 14
KOLAŠIN 3 - JU OŠ R. MANOJLOVIĆ
SELA
KOLAŠIN
ULCINJ
ŠANDAL
DRAGA
7
7
1948
DONJI ŠTOJ BB
OŠ ,,ŠTOJ,, K-Y
BRIJEG
PLUŽINE
ULCINJ
ŠKRELJA
NIKA
18
7
1948
SVETI ĐORĐE BB
OŠ "DARZA"
SVETI DJORDJE
ULCINJ
ULCINJ
MUJUŠI
SAFETA
6
8
1948
NOVA MAHALA BB
DJEČJI VRTIĆ "SOLIDARNOST" M-Y
STARI BAR
BAR
CETINJE
POPOVIĆ
BLAŽO
21
3
1948
BAJOVA 38
ŠAH KLUB UL.NJEGOŠEVA - CETINJE
CETINJE
ANDRIJEVICA
BACANOVIĆ
MILONJA
15
10
1948
BOŽIĆI BB
BOŽIĆE
BOŽIĆI
CETINJE
ANDRIJEVIC
A
PLAV
KANDIĆ
ZUVDIJA
1
1
1948
PLAV BB
PLAV I
PLAV
PLAV
PLAV
SINANOVIĆ
BAJRAM
16
10
1948
KRUŠEVO BB
KRUŠEVO - VIŠNJEVO
PLAV
PLAV
PLAV
REČKOVIĆ
BEĆIR
2
10
1949
PLAV BB
PLAV I
PLAV
PLAV
NIKŠIĆ
VUČUROVIĆ
STEVAN
7
7
1949
ZLOSTUP BB
OŠ JAVLJEN
NIKŠIĆ
NIKŠIĆ
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
BERANE
JOKSIMOVIĆ
MIROSLAV
31
7
1949
BUČE BB
BUČE
BERANE
BERANE
ULCINJ
KRAJA
SERMIJE
26
2
1950
PISTULA BB
OŠ PISTULA
ULCINJ
ANDRIJEVICA
UGRENOVIĆ
VUKADIN
16
1
1950
GRAČANICA BB
GRAČANICA
GRAČANICA
ULCINJ
ANDRIJEVIC
A
PLAV
KOJIĆ
RUŠA
16
10
1950
GLAVICE BB
GLAVICE
VUSANJE
PLAV
BOJOVIĆ
PREDRAG
9
12
1951
GRNČAR BB
GRNČAR
PLUŽINE
NIKOLIĆ
DESANKA
21
5
1951
SELO CRKVIČKO POLJE BB
DOM U CRKVIČKOM POLJU
CECUNI
POLJE
CRKVIČKO
ULCINJ
ELEZOVIĆ
LJUVIĐ
15
2
1951
GORNJI ŠTOJ BB
OŠ ,,ŠTOJ,, A-J
GORNJI ŠTOJ
ULCINJ
ULCINJ
DIBRA
FADILJ
6
7
1951
ŠTODRA BB
OŠ "BOŠKO STRUGAR"
ŠTODRA
ULCINJ
ULCINJ
MEĐEDOVIĆ
HASIBA
30
1
1951
DONJI ŠTOJ BB
OŠ ,,ŠTOJ,, K-Y
SKIČ
PLAV
PLJEVLJA
VOJINOVIĆ
ANICA
8
10
1951
SELAC BB
OŠ U PREMĆANIMA
SELAC
PLJEVLJA
ULCINJ
PALEVIĆ
TAHIR
9
3
1952
VLADIMIRSKE KRUTE BB
MZ VLADIMIRSKE KRUTE
KRUTE
ULCINJ
ULCINJ
PEKAJ
NIK
5
5
1952
BIJELA GORA BB
ŠC "BRATSTVO-JEDINSTVO" L-Y
ULCINJ
ULCINJ
BAR
MILIĆ
MILKA
4
7
1952
LIMLJANI BB
DOM CRVENOG KRSTA LIMLJANI
PODGORICA
BIJELO POLJE
MEĐEDOVIĆ
ELFIJA
3
5
1952
ZATON 19
ZATON
ZATON
PODGORICA
BIJELO
POLJE
PLAV
ĐONBALJAJ
SOKOLJ
5
1
1952
VUSANJE BB
VUSANJE
VUSANJE
PLAV
PLAV
PUPOVIĆ
MAZO
15
9
1953
PRNJAVOR BB
PRNJAVOR
PRNJAVOR
BIJELO POLJE
MEKIĆ
SADUDIN
11
7
1953
SLOBODANA PENEZIĆA BB
ŠKOLSKI CENTAR - 2
CRNIŠ
PLAV
BIJELO
POLJE
ULCINJ
DJELOVIĆ
DJULJIJE
15
5
1953
KODRE BB
,,JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE,, A-J
LISNOBORI
ULCINJ
ULCINJ
BOGDANOVIĆ
RAMAZAN
5
6
1953
KODRE BB
,,JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE,, A-J
TEJANI
TIVAT
RADEVIĆ
DRAGAN
24
7
1954
VRIJES I BB
GRADIOŠNICA II
ANDRIJEVICA
BIJELO POLJE
PERUNIČIĆ
DRAGOMIR
23
11
1954
GRAB BB
GRAB
GRAB
BAR
ANDRIJEVIC
A
BIJELO
POLJE
PLAV
DRAGOVIĆ
MILORAD
1
7
1954
BREZOJEVICA BB
BREZOJEVICE
GUSINJE
PLAV
PLAV
RADONČIĆ
REDŽEP
26
7
1954
GUSINJE BB
GUSINJE I
GRNČAR
PLAV
ULCINJ
DJONOVIĆ
RAMADAN
6
6
1955
SELITE BB
DOM OMLADINE SELITA
VLADIMIR
ULCINJ
PLJEVLJA
PETROVIĆ
SLAVICA
16
8
1955
GLIBAĆI BB
OŠ U GLIBAĆIMA
KOSANICA
PLJEVLJA
KOTOR
JOVIĆEVIĆ
TAMARA
13
1
1955
ŠKALJARI E-10
ŠKALJARI - DOM KULTURE (A-J)
KOTOR
KOTOR
BERANE
DELEVIĆ
LAZAR
20
5
1955
BUDIMLJA BB
BUDIMLJA
BUDIMLJA
BERANE
ULCINJ
MARKOVIĆ
PETAR
13
1
1956
KOLOMZA BB
OŠ KOLOMZA
BAR
BAR
PLAV
ANDRIJEVIC
A
PLUŽINE
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
6
9
1956
NOVO MESTO 3/10
IGALO 8
HERCEG NOVI
HERCEGNOVI
ĐORĐIJA
19
6
1956
KOVAČI BB
SAVINA - DOM KULTURE
KOVAČI
KOTOR
BEKTEŠEVIĆ
VASVIJA
4
9
1956
ĐERANE BB
,,JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE,, A-J
DOSUDJE
PLAV
PLAV
MARKOVIĆ
DŽELAL
22
4
1956
PLAV BB
PLAV I
PLAV
DANILOVGRAD
VUJADINOVIĆ
ZORKA
30
7
1957
KOSIĆ BB
LAZINE
DANILOVGRAD
PLAV
DANILOVGR
AD
BERANE
DOBRILA
7
1
1957
ZAGORJE BB
ZAGORJE
ZAGORJE
ANDRIJEVICA
KASTRATOVIĆ
ŠOŠKIĆGRIJSEN
MILOJKA
20
7
1958
ULOTINA BB
ULOTINA, GORNJE LUGE
ULOTINA
ANDRIJEVICA
VOJVODIĆ
VUK
10
9
1958
JOŠANICA BB
JOŠANICA
ANDRIJEVICA
BERANE
ANDRIJEVIC
A
ANDRIJEVIC
A
ANDRIJEVICA
LALIĆ
DMITRA
8
11
1958
PRLJANIJE
ANDRIJEVICA, PEOVAC
BERANE
BERANE
ULCINJ
DJONOVIĆ
DJUZE
29
10
1958
SELITE BB
DOM OMLADINE SELITA
SUKOBIN
ULCINJ
TIVAT
NIKOČEVIĆ
MURAT
20
2
1958
BRADAŠEVO I BB
TIVAT -ČEŠLJAR
GUSINJE
PLAV
PLAV
CANOVIĆ
ENVER
12
8
1958
PLAV BB
PLAV II
METEH
PLAV
DANILOVGRAD
DRAGAŠ
RADIVOJE
24
11
1958
SPUŽ BB
SPUŽ
KOVAĆI
PLJEVLJA
NIKŠIĆ
ĐURĐIĆ
RUŽA
2
8
1959
KLUB - DRAGOVA LUKA
BORKOVIĆI
PLUŽINE
ULCINJ
IBROČEVIĆ
ISA
19
3
1959
DRAGOVA LUKA BB
BULEVAR BRATSTVA I
JEDINSTVA BB
,,II MZ,, A-K
KALIMAN
ULCINJ
BERANE
ČAĐENOVIĆ
MILICA
4
10
1959
BALABANDA 7/8
BERANSELO I
BUBANJE
BERANE
ULCINJ
KOŽAR
SAFET
11
3
1960
DONJI ŠTOJ BB
OŠ ,,ŠTOJ,, K-Y
RADMANCI
BERANE
BERANE
LATINOVIĆ
DOBRILA
22
10
1960
RUDEŠ 3
BABIN
BERANE
PODGORICA
JUNČAJ
ROK
12
1
1960
TUZI BB
HAREME I
ZGR.GRAD.OPŠ.TUZI (RAN.OŠ"M.LEKIĆ" (DJ)
DRUME
PODGORICA
PODGORICA
SLAVOV
MIRJANA
25
12
1960
KRALJA NIKOLE 257
MZ "ZABJELO" (P-Š)
PODGORICA
PODGORICA
ULCINJ
LJULJĐUROVIĆ
KOLJA
15
12
1960
VELIKA PLAŽA BB
,,JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE,, K-P
GORNJI ŠTOJ
PLAV
DRAGOVIĆ
LJILJANA
9
8
1960
BREZOJEVICA BB
BREZOJEVICE
ANDRIJEVICA
ULCINJ
ANDRIJEVIC
A
PLAV
MARKOVIĆ
SEVDIJA
25
9
1960
PLAV BB
PLAV I
METEH
PLAV
PLAV
FERATOVIĆ
JUSUF
8
1
1961
GLAVICE BB
GLAVICE
PLAV
BERANE
ADAMOVIĆ
DANICA
1
11
1961
RUDEŠ BB
HAREME
PLAV
GORNJE
ZAOSTRO
HERCEG-NOVI
BEŠTIĆ
NANE
22
5
1961
RADNIČKA 4/5
MELJINE
SUTORINA
ANDRIJEVICA
JEVRIĆ
STOJANA
12
12
1962
JOŠANICA BB
JOŠANICA
ANDRIJEVICA
BERANE
HERCEGNOVI
ANDRIJEVIC
A
KOLAŠIN
BULATOVIĆ
RANKO
11
10
1962
TREBALJEVO BB
TREBALJEVO - ŠKOLA
TREBALJEVO
KOLAŠIN
HERCEG-NOVI
ČEPRNJIĆ
DUBRAVKA
KOTOR
DOLJANICA
ULCINJ
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
KOTOR
DRAŠKOVIĆ
BRANKA
6
2
1962
PRČANJ 68
PRČANJ - DOM KULTURE (A-K)
CETINJE
CETINJE
KOLAŠIN
ROGANOVIĆ
MILOŠ
21
3
1962
RADOŠA MAŠKOVIĆA 14
NIKŠIĆ
NIKŠIĆ
PLUMAJ
MARA
6
2
1962
KOMANSKI MOST BB
BAR
BAR
PODGORICA
ANDRIJEVIĆ
MILAN
22
11
1962
1 MAJA 50
KOLAŠIN 3 - JU OŠ R. MANOJLOVIĆ
JPU LJUBICA POPOVIĆ V.J."PALČICA" (S-Š i
slovo P)
DOM OMLADINE-KONIK (STARI DOM DPO)
(A-LJ)
PODGORICA
PODGORICA
PODGORICA
ULCINJ
OSMANOVIĆ
SAFET
19
11
1962
DONJI ŠTOJ BB
OŠ ,,ŠTOJ,, K-Y
BERANE
BERANE
MOJKOVAC
ĐURETIĆ
JELICA
13
6
1962
VOJISLAVA ŠĆEPANOVIĆA BB
RUDNICA
MOJKOVAC
MOJKOVAC
TIVAT
BERGAM
JOSIP
20
2
1962
TIVAT-NJEGOŠEVA BB
TIVAT -CENTAR I
KOTOR
KOTOR
PLAV
CANOVIĆ
ŠEĆERA
26
10
1962
PLAV BB
PLAV II
KRUŠEVO
BIJELO POLJE
TOMIĆ
MIRSALA
26
2
1962
MUNIBA HADROVIĆA 6
GORNJI DIO GRADA - 4
BIJELO POLJE
PLAV
BIJELO
POLJE
PLAV
NIKOČEVIĆ
RASIM
25
2
1962
GUSINJE BB
GUSINJE I
GUSINJE
PLAV
TIVAT
OTOVIĆ
VIDRA
13
12
1963
GRADIOŠNICA BB
GRADIOŠNICA II
MAŠNICA
PLAV
ROŽAJE
ŠKRIJELJ
RAMIZA
4
3
1963
SEOŠNICA BB
SEOŠNICA
ROŽAJE
ROŽAJE
PODGORICA
POPOVIĆ
DRAGANA
12
8
1963
DALMATINSKA 146
PODGORICA
PODGORICA
PODGORICA
RADEVIĆ
VUJICA
19
6
1963
NIKŠIĆKA 51
JU OŠ "SUTJESKA" (J-P)
DOM OMLADINE-GORNJA GORICA (M-R,
osim slova P)
BERANE
BERANE
BERANE
GARČEVIĆ
RADOSLAV
27
1
1963
MIRKA ARSENIJEVIĆA 3
MZ "LIM"
BERANE
BERANE
BERANE
MEHOVIĆ
RAMO
31
10
1963
PONOR BB
PONOR
PONOR
BERANE
KOLAŠIN
RADENOVIĆ
LJUBINKA
17
10
1963
DONJI PAŽANJ BB
KOLAŠIN 3 - JU OŠ R. MANOJLOVIĆ
JASENOVA
ANDRIJEVICA
ĐEKIĆ
JOVO
1
8
1963
ĐULIĆI BB
DJULIĆE
DJULIĆI
KOLAŠIN
ANDRIJEVIC
A
PLJEVLJA
KALTAK
MEVZUDIN
27
10
1964
IVE LOLE RIBARA 6
VATROGASNI DOM
PLJEVLJA
BERANE
SKENDEROVIĆ
MERSADA
27
8
1964
TRPEZI BB
TRPEZI
BIJELO POLJE
BERANE
DANILOVIĆ
MILIKA
13
2
1964
DRAGIĆEVIĆ
MIROSLAV
14
6
1964
PEŠCA
JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA
"I.USKOKOVIĆ" (A-K)
TEPCA
PODGORICA
PEŠCA BB
BUL.SVETOG PETRA
CETINJSKOG 30
PLJEVLJA
BIJELO
POLJE
ANDRIJEVIC
A
NIKŠIĆ
NIKŠIĆ
ROŽAJE
BALKAN
SENADETA
10
8
1964
IBARČANSKA BB
IBARAC
IBARAC
ROŽAJE
TIVAT
NIKOČEVIĆ
FADILJA
25
5
1964
BRADAŠEVO I BB
TIVAT -ČEŠLJAR
DOLJA
PLAV
PLAV
PEJČINOVIĆ
ZAMO
17
12
1964
PLAV BB
PLAV II
PLAV
PLAV
PLAV
MUSIĆ
ORLO
16
5
1964
PLAV BB
PLAV I
PLAV
PLAV
PLAV
DELJANIN
SEHIJA
23
12
1964
GUSINJE BB
GUSINJE I
GUSINJE
PLAV
PLAV
BEKTEŠEVIĆ
NISERA
15
10
1965
METEH BB
METEH - KOMORAČA
METEH
PLAV
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
PLAV
BAJRAKTAREVI
Ć
SADRIJA
7
1
1965
PLAV BB
PODGORICA
POPADIĆ
DRAGAN
22
3
1965
ROŽAJE
BABAČIĆ
AJNA
13
2
ROŽAJE
ISMETA
20
ULCINJ
TIGANJ
HADŽIBRAHIM
OVIĆ
NAIMA
ULCINJ
TAĆI
DŽEVAHIRE
BERANE
DŽUDOVIĆ
NEBOJŠA
ULCINJ
ĐURAŠEVIĆ
PLAV
BOGAJIĆI
PLAV
KOMANSKI MOST BB
PLAV I
JPU LJUBICA POPOVIĆ V.J."PALČICA" (S-Š i
slovo P)
MALE KRĆE
PLJEVLJA
1965
LUČICE BB
LUČICE
ROŽAJE
ROŽAJE
1
1966
DRAČENOVAC
BERANE
BERANE
22
12
1966
DRAČENOVAC BB
ULICA ĆAZIMA
RESULJBEGOVIĆA BB
DJEČJI VRTIĆ "SOLIDARNOST" M-Y
BAR
BAR
4
1
1966
ĆURKE BB
OŠ "DARZA"
ĆURKE
ULCINJ
31
3
1966
DONJE LUGE BB
DONJE LUGE I
BERANE
BERANE
ZEF
3
9
1966
VELIKA PLAŽA BB
,,JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE,, A-J
RUDINE
PODGORICA
SINANAJ
SHABAN
8
1
1966
PLAV BB
VOJNO SELO - HAKANJE
PLAV
PLAV
PLAV
KASTRAT
10
1
1966
KRUŠEVO BB
KRUŠEVO - VIŠNJEVO
VIŠNJEVO
PLAV
NIKŠIĆ
BERIŠA
ZUVDIJA
NERĐEVAN
A
2
4
1967
NASELJE POD TREBJESOM BB
OŠ "MILIJA NIKČEVIĆ", UL.I
NIKŠIĆ
NIKŠIĆ
ULCINJ
MADŽAR
JASMINA
5
3
1967
VLADIMIR BB
KINO SALA "VLADIMIR"
BAR
ULCINJ
MARKAJ
GJERGJ
13
7
1967
GORNJA KLEZNA BB
OŠ DONJA KLENZA
TOMBA
GORNJA
KLEZNA
ULCINJ
ANDRIJEVICA
MASLOVARIĆ
GINA
2
1
1967
SUĆESKA
BERANE
BERANE
KOTOR
FILIPOVIĆ
MARINA
28
4
1967
PERAST BB
ANDŽELATE - SUĆESKA
PERAST - DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO
PODGORICA
ULCINJ
MEKIĆ
IBRAHIM
8
11
1967
DONJI ŠTOJ BB
ULCINJ
OSMANI
SERVETA
8
1
1968
BERANE
ĐURIŠIĆ
MILOVAN
15
4
BERANE
KASUMOVIĆ
DENIS
23
PLJEVLJA
KOMARICA
MILE
BERANE
PORTIĆ
PLJEVLJA
BIJELO POLJE
PRISTAN BB
OŠ ,,ŠTOJ,, K-Y
OBJEKAT ,,SADIKOVIĆ,, OBJEKTI
,,SADIKOVIQ,,
PODGORICA
BIJELO
POLJE
BAR
BAR
1968
BABINO BB
BABINO
BABIN
BERANE
9
1968
TALUM BB
LIM I
BERANE
BERANE
3
8
1968
ZABRĐE BB
OŠ BOROVICA
PLJEVLJA
PLJEVLJA
DRAGAN
15
10
1968
ŠEKULAR BB
MEZGALJE
BERANE
BERANE
ČAVIĆ
RANKO
30
6
1968
GAGOVIĆA IMANJE D2/30
POŠTA CRNE GORE-GAGOVIĆA IMANJE
PLJEVLJA
PLJEVLJA
KOTOR
BAKIĆ
SENKA
1
3
1968
KAVAČ BB
KAVAČ -MJESNA ZAJEDNICA
PLAV
PLAV
PLAV
PURIŠIĆ
DŽEMAJLJE
20
1
1968
PLAV BB
PLAV I
PLAV
BERANE
ŽUGIĆ
ŽELJKA
7
8
1969
BALABANDA BB
BERANSELO
BIJELO POLJE
PLAV
BIJELO
POLJE
PLAV
ŠABOVIĆ
ISMET
7
4
1969
PLAV BB
RUDO POLJE
PLAV
PLAV
PLAV
PJETROVIĆ
SAFETA
10
10
1969
PLAV BB
GUSINJE II
PLAV
BAR
GOLUBOVIĆ
MILOSAV
4
12
1969
SOTONIĆI BB
OMLADINSKI DOM SOTONIĆI
BIJELO POLJE
PLAV
BIJELO
POLJE
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
KOLAŠIN
MEZGER
LJILJANA
18
6
1969
MOJKOVAČKA BB
KOLAŠIN 1 JUMSŠ "BRAĆA SELIĆ"
DULOVINA
KOLAŠIN
NIKŠIĆ
KILIBARDA
LJILJANA
15
4
1969
OZRINIĆI BB
OŠ OZRINIĆI
OZRINIĆI
NIKŠIĆ
ROŽAJE
KALAČ
ISMETA
17
1
1969
KALAČE BB
KALAČE
ROŽAJE
ROŽAJE
ULCINJ
GAZIVODA
LENA
22
7
1969
REČ BB
OŠ ,,ŠTOJ,, A-J
BAR
BAR
BERANE
RASTODER
SAMIR
21
12
1970
RADMANCI BB
RADMANCI
BERANE
BERANE
PLJEVLJA
SEKULIĆ
MILJAN
5
4
1970
MRZOVIĆI BB
OŠ U ILINOM BRDU
GLIBAĆI
PLJEVLJA
PLAV
ČELJAJ
GANIMETE
1
3
1970
VUSANJE BB
VUSANJE
PLAV
BIJELO POLJE
TIMOTIJEVIĆ
MILJAN
28
8
1970
LIPNICA BB
LIPNICA
BIJELO POLJE
PLAV
BIJELO
POLJE
PLAV
RADONČIĆ
SOSE
2
1
1971
GUSINJE BB
GUSINJE III
GUSINJE
PLAV
PLAV
FERATOVIĆ
FAHRUDIN
28
7
1971
PLAV BB
PLAV I
PLAV
PLAV
PLJEVLJA
AJKUNIĆ
GORDANA
4
4
1971
SAVE KOVAČEVIĆA BB
ELEKTRODISTRIBUCIJA-GUKE
MALE KRĆE
BIJELO POLJE
KUJOVIĆ
SAMIR
6
1
1971
III JANUARA A/4
CENTAR GRADA - 2
BIJELO POLJE
PLJEVLJA
BIJELO
POLJE
PLAV
ĐONBALIĆ
NEDŽAD
4
1
1971
GUSINJE BB
GUSINJE I
BERANE
BERANE
PLAV
DERVIŠEVIĆ
ISMETA
2
1
1971
GRNČAR BB
GRNČAR
GUSINJE
ANDRIJEVICA
VOJVODIĆ
VESKO
12
3
1971
KOŠUTIĆI BB
KOŠUTIĆE
KOŠUTIĆI
PLAV
ANDRIJEVIC
A
PODGORICA
MAROVIĆ
GORAN
28
8
1971
BUL.SAVE KOVAČEVIĆA 97
MZ "19. DECEMBAR" (E-N)
PODGORICA
PODGORICA
ULCINJ
MUSTAFIĆ
SABRIJA
18
2
1971
KODRE BB
,,JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE,, K-P
KODRE
ULCINJ
MOJKOVAC
PANDURICA
LIDIJA
22
6
1972
LEPENAC BB
LEPENAC
MOJKOVAC
MOJKOVAC
ROŽAJE
MUKOVIĆ
ENISA
3
3
1972
KOLJENO BB
KOLJENO
KOLJENO
ROŽAJE
ROŽAJE
DACIĆ
SMAIL
3
4
1972
GORNJI BUKELJ BB
DACIĆE
ROŽAJE
ROŽAJE
PLJEVLJA
DURUTLIĆ
MIRSADA
24
11
1972
IVANA MILUTINOVIĆA 93
STAKLOREZAČKA RADNJA "BREZNICA"II
PLJEVLJA
PLJEVLJA
PLJEVLJA
PLAVOVIĆ
SAMIRA
10
7
1972
OSLOBOĐENJA 106
POŠTA CRNE GORE-GAGOVIĆA IMANJE
PLJEVLJA
PLJEVLJA
PLAV
CIRIKOVIĆ
ORHAN
20
10
1972
SKIĆ BB
SKIĆ - KORITA
SKIČ
PLAV
PLAV
KRCIĆ
SENAD
18
9
1972
SKIĆ BB
SKIĆ - KORITA
PLAV
PLAV
PLAV
MALAGIĆ
BEDRIJA
5
2
1973
DOSUĐE BB
DOSUDJE
PLAV
PLAV
PLAV
KOLENOVIĆ
SADAT
9
12
1973
KOLENOVIĆI BB
KOLENOVIĆE
PLAV
PLAV
PLJEVLJA
GOSPIĆ
ZORKA
15
2
1973
MARKA MILJANOVA BB
STAKLOREZAČKA RADNJA "BREZNICA"I
PLJEVLJA
PLJEVLJA
KOLAŠIN
ZAJIĆ
NOVKA
29
6
1973
DONJI PAŽANJ BB
KOLAŠIN 1 JUMSŠ "BRAĆA SELIĆ"
PODGORICA
PODGORICA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
CRNA
GORA
KOLAŠIN
VUKIĆEVIĆ
BATRIĆ
20
3
1973
DRIJENAK BB
PODGORICA
ZEČEVIĆ
DUŠAN
14
8
1973
ILIJE PLAMENCA A/3
DRIJENAK - DOM MJESNE ZAJEDNICE
JU RESURSNI CENTAR ZA OBR.I OSP. "1
JUN" (E-M)
BIJELO POLJE
BIJELO
POLJE
NIKŠIĆ
NIKŠIĆ
CRNA
GORA
CRNA
GORA
Download

Novoupisani birači stariji od 40 godina, rođeni u Crnoj