UDRUŽENJE ANESTEZISTA, REANIMATORA
I TRANSFUZISTA SRBIJE
ORGANIZUJE
XI KONGRES
ANESTEZISTA, REANIMATORA I
TRANSFUZISTA SRBIJE
AKREDITOVAN PROGRAM
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj:
153-02-628/2015-01 od 16.03.2015. godine
Broj akreditacije: D-1-223/15
Vrnjačka Banja
22-26.04.2015.god.
Hotel „Breza“
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
GENERALNI SPONZOR
XI
KONGRESA
MEDISAL d.o.o.
Skojevska 23
11271 Beograd (Surčin), Srbija
Tel: +381 11 787 23 73
Fax: +381 11 747 14 74
www.medisal.co.rs
[email protected]
www.udruzenjeart.rs
2
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
Poštovane kolege, koleginice, dragi saradnici i gosti, u
ime Predsedništva Udruženja ART, Organizacionog
odbora i Naučnog odbora, kao i u svoje lično ime,
pozivam Vas da prisustvujete XI Kongresu Udruženja
anestezista, reanimatora, transfuzista Srbije.
Verujem da će učešćem velikog broja zdravstvenih
radnika i saradnika svih profila stručnosti u
razmatranju novih saznanja i razmeni iskustava i
ideja na pravi način obeležiti i opravdati postojanje i
uspešan rad ovog udruženja više od četiri decenije.
Želim Vam srdačnu dobrodošlicu i prijatan boravak
na Kongresu koji će Vam ponuditi raznovrsne teme,
aktuelna plenarna predavanja, usmene i poster
prezentacije, kao i zanimljiv društveni program u
lepom ambijentu Hotela “Breza”
Predsednik Udruženja
Draga Udovica
www.udruzenjeart.rs
3
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
XI KONGRES
ANESTEZISTA, REANIMATORA I
TRANSFUZISTA SRBIJE
AKREDITOVAN PROGRAM
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj:
153-02-628/2015-01 od 16.03.2015. godine
Broj akreditacije: D-1-223/15
PREDAVAČI PO POZIVU:
11 BODOVA
USMENA PREZENTACIJA RADA:
9 BODOVA
POSTER PREZENTACIJA:
7 BODOVA
PASIVNO UČEŠĆE:
5 BODOVA
www.udruzenjeart.rs
4
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
PREDSEDNIK PREDSEDNIŠTVA
Draga Udovica
Institut za transfuziju krvi Srbije
11000 Beograd, Svetog Save 39
tel.mob 064/24 69 005
e-mail: [email protected]
ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA
Dragoslav Itov
Darko Tomić
Lazar Krajnović
Saša Petković
Ninoslav Stojković
Biljana Milutinović
Radivoje Milovanović
Bojana Kojičić
SEKRETAR UDRUŽENJA
Saša Petković
Institut za transfuziju krvi Srbije
11000 Beograd, Svetog Save 39
e-mail: [email protected]
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Dragoslav Itov
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
11000 Beograd, Franše d’Eperea br. 5
Tel/fax: 011/3615-015
e-mail: [email protected]
STRUČNO-NAUČNI ODBOR
Prof. dr sc med. Bela Balint
Prof. dr sc med. Snežana Jovanović Srzentić
Prof. dr sc med. Maja Šurbatović
Prof. dr sc med. Gradimir Bogdanović
N. sarad. prim. dr sc med. Slađana Anđelić
N. sarad. dr sc med. Mirjana Kovač
Doc. dr sc med. Dušan Vučetić
N. sarad. prim. dr sc med. Z oran Stanojković
Doc. dr sc med. dr Milić Veljović
Mr sc med. dr Branko Čalija
Dr Aleksandar Vranjanac
Dr Ana Popadić
Spec. strukovni MT Dragoslav Itov
www.udruzenjeart.rs
5
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
POČASNI ODBOR
Dr Goran Čolaković
Mr sc bio. Ružica Simonović
Prim. mr sc med. Zorana Andrić
Prim. mr sc med. Danijela Miković
Dr sc med. Olivera Savić
Dr sc med. Ana Antić
Dr Zdravko Brkan
SMS Radmila Ugrica – direktor KMSZTS
Dr Mirjana Zlatić
Spec SMS Dušica Biočanin – član Zdravstvenog saveta
Dr Tatjana Dukić
Mr sc med. dr Milica Jovičić
Prim. dr sc med. Svetlana Tadić
Ass dr sc med. Dragan Đorđević
Dr Ivana Krstić Lečić
SMS Ružica Nikolić – predsednik izvršnog odbora ogranka
Beograd KMSZTS
ORGANIZACIONI ODBOR
Milena Radulović
Zorica Stanojević
Nada Vujanović
Tanja Stamatović
Nikola Đorđević
Svetlana Ćulafić
Sašenka Stanković
Nevena Vučićević
Srđan Stojanović
Marko Tasić
Sonja Đorđević
Vladimir Vešković
Stefan Bošković
Nikola Đokić
Tamara Devrnja
Tijana Đurić
Ivan Živojnov
Dejan Andrić
Miodrag Krstić
www.udruzenjeart.rs
6
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
22.04.2015. SREDA 17:00 h
- KONGRESNA SALA -
SVEČANO OTVARANJE XI KONGRESA
Pozdrav predsednika Udruženja
Pozdrav direktora KMSZTS – Radmila Ugrica
Pozdrav učesnika Kongresa
PLENARNA PREDAVANJA
Predsedavajući:
Biljana Milutinović, Dragoslav Itov
1. TRANSFUZIJA KRVI KOD KRITIČNO OBOLELIH O
ČEMU ČESTO NE VODIMO RAČUNA ?
Maja Šurbatović
Klinika za anesteziologiju i intrnzivnu terapiju VMA,
Beograd
2. SAVREMENI KONCEPT MULTIMODALNOG
MONITORINGA
Zdravko Brkan
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
3. PREDNOSTI VATS (video – asistirana torakoskopska
hirurgija) TEHNIKE U ODNOSU NA OTVORENU
TORAKOTOMIJU ZA LOBEKTOMIJU PLUĆA
- ANESTEZIOLOŠKI ASPEKT –
Snježana Zeba
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
www.udruzenjeart.rs
7
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
4. BIOLOGIJA EX VIVO MANIPULACIJA I
TERAPIJSKA PRIMENA MATIČNIH ĆELIJA U
TRANSPLANTACIJSKOJ I REGENERATIVNOJ
MEDICINI
Bela Balint
Institut za transfuziologiju i hemobiologiju VMA,
Beograd
5. TERAPIJSKI AFEREZNI POSTUPCI U ISTITUTU ZA
TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE U PERIODU 2005-2015.
Gradimir Bogdanović
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
8
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
23.04.2015. ČETVRTAK 9:00h SALA - A Predsedavajući: Darko Tomić
1. EFEKAT PRIMENE ADITIVNIH RASTVORA ZA
ČUVANJE TROMBOCITA NA KVALITET
TROMBOCITNIH KONCENTRATA
Zoran Stanojković, Ana Antić, Mirjana Stanojković,
Marija Jelić
Zavod za transfuziju krvi Niš
Medicinski fakultet Niš, Univerzitet u Nišu
Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar Niš
Kliničko - biohemijska laboratorija, Vojna bolnica Niš
2. POREĐENJA INVAZIVNIH I NEINVAZIVNE METODE
ODREĐIVANJA HEMOGLOBINA KOD
DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI
Ana Antić, Zoran Stanojković, Marija Jelić, Mirjana
Stanojković
Zavod za transfuziju krvi Niš
Medicinski fakultet Niš, Srbija
Kliničko – biohemijska laboratorija, Vojna bolnica Niš
Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar Niš
3. PERIOPERATIVNO SPASAVANJE KRVIALTERNATIVA ALOGENOJ KRVI -
Marina Paunović, Miroslava Mitrović, Jelena Živanović
Ljiljana Tomaš – Šuput
Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima
KBC ’’Zvezdara’’, Beograd
www.udruzenjeart.rs
9
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
4. POZITIVAN DIREKTAN I INDIREKTAN
ANTIGLOBULINSKI TEST KOD
HEMATOLOŠKIH PACIJENATA
Sanja Biševac, Zoran Jovanović, Ljiljana Šuput-Tomaš,
Marina Paunović
Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima
KBC ’’Zvezdara’’, Beograd
5. RANA METODA ZA DOBIJANJE AUTOLOGNOG
FIBRINSKOG LEPKA I NJEGOVA PRIMENA
U LEČENJU RANA
Kiro Georgievski
Odeljenje za transfuzionu medicinu GOB 8-mi
Septemvri, Skopje, Makedonija
6. SKRINING I INDENTIFIKACIJA ANTIERITROCITNIH
ANTITELA
Marija Mijajlović
Zavod za transfuziju krvi Niš
7. TERAPIJSKA IZMENA PLAZME KOD
HEMATOLOŠKIH BOLESNIKA U 2014. GOD.
Milan Petrović, Svetlana Miladinović, Zoran Kirov,
Ivica Vukadinović, Dragana Gopić, Snežana Lilić
Zavod za transfuziju krvi Niš
8. TERAPIJA KRVNIM DERIVATIMA U 2014. GODINI
U OPŠTOJ BOLNICI PRIBOJ
Aleksandra Kojadinović, Svetislav Matić
Služba za transfuziju krvi, Opšta bolnica Priboj
9. ODREĐIVANJE ANTITROMBOCITNE TERAPIJE
UZ POMOĆ IMPEDANTNE AGREGOMETRIJE
- MULTIPLATE –
Svtislav Matić, Milutin Mihajlović, Slavica Simić
Služba za transfuziju krvi, Opšta bolnica Valjevo
www.udruzenjeart.rs
10
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
POSTER PREZENTACIJA
1. ODBIJENI DAVAOCI KRVI
Sanja Popov, K. Babić
Služba za transfuziju krvi, Opšta bolnica Kikinda
2. POTRŠNJA KRVI U OPŠTOJ BOLNICI VRANJE U
2014. GODINI
Tomislav Ristić, D. Jovanović, M. Stamenković,
P. Dunčić, T. Tasić
Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima,
Opšta bolnica Vranje
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
11
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
23.04.2015. ČETVRTAK 16:00h SALA - APresedavajući: Milena Radulović
1. FARMAKOVIGILANCA I HEMOVIGILANCA U
SVAKODNEVNOJ PRAKSI
Marija Romić
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
2. TEME I ETIČKO – STRUČNE DILEME U RADU
ETIČKOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU
KRVI SRBIJE
Svetlana Tadić, Slobodana Kolundžija, Milica Jocić,
Olivera Ćirić, Lidija Mijović
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
3. OBEZBEĐENJE I ODVIJANJE PROCESA
PROIZVODNJE TEST REAGENSA LEKTINA
Anti - A1 I Anti - H
Vera Pelemiš, V. Rančić, S. Tadić
Odeljenje za proizvodnju dijagnostičkih medicinskih
sredstava “ in vivo”,
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
4. UTICAJ TRANZITORNE MIKROFLORE NA
BEZEDNOST RUKU
Jasmina Radović
Odeljenje za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
5. INTRAOPERATIVNO SPAŠAVANJE KRVI KOD
TRANSFUZIJSKOG ZBRINJAVANJA RUPTURE
ANEURIZMI ABDOMINALNE AORTE
Marija Čičarević, Snežana Andrić, Nebojša Savić
Odsek za transfuzionu medicine
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju
KCS, Beograd
www.udruzenjeart.rs
12
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
6. UVOĐENJE HLA TIPIZACIJE MOLEKULARNIM
TESTOVIMA PCR – SSP ZA POTREBE
KADAVERIČNE TRANSPLANTACIJE BUBREGA
Marijana Tomić, Zorana Andrić, Sašenka Stanković,
Barbara Jovanović, Aleksandar AL Mamoori, Tatjana
Dukić, Ružica Simonović
Odeljenje za tipizaciju tkiva
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
7. INTRAOPERATIVNO SPASAVANJE KRVI KOD
TORAKOABDOMINALNIH ANEURIZMI
Oliver Stojanović, Marija Čičarević, Nebojša Savić
Odsek za transfuzionu medicine,
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju
KCS, Beograd
8. PRIMENA PRINCIPA SAVREMENE TRANSFUZIONE
MEDICINE U ORTOPEDIJI – PRIKAZ SLUČAJA
Predrag Jezdić
Služba za transfuziju krvi, Opšta bolnica Valjevo
9. TESTOVI KOMPATIBILNOSTI KAO OBAVEZNI
DEO PRETRANSFUZIJSKIH ISPITIVANJA
- NAŠA ISKUSTVA –
Anna Maria AL Mamoori, S. Žujović, L. Mijović,
B. Životić, S. Jovanović – Srzentić
Odeljenje za pretransfuziona ispitivanja, distribuciju krvi
i produkata od krvi i hemovigilancu
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
10. LUMINEX METODA – IDENTIFIKACIJA ANTI-HLA
ANTITELA KOD PACIJENATA KOJI SE
PRIPREMAJU ZA TRANSPLANTACIJU SOLIDNIH
ORGANA
Stefan Bošković, Saša Petković, Biljana Petričević,
Milutin Bošković, Jelena Dmitrović, Tatjana Dukić
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
www.udruzenjeart.rs
13
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
POSTER PREZENTACIJA
1. LABORATORIJSKI TESTOVI SISTEMA
KOMPLEMENTA
Jovan Vujović, S. Glad, N. Đokić, I. Jagličić, O. Savić
Odeljenje za imunohemijska ispitivanja,
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
2. ELEKTROFORETSKE TEHNIKE KOJE SE
PRIMENJUJU U LABORATORIJI ZA
IMUNOHEMIJSKA ISPITIVANJA ITKS
Sandra Glad, J. Vujović, N. Đokić, I. Jagičić, O. Savić
Odeljenje za imunohemijska ispitvanja
Institu za transfuziju krvi Srbije, Beograd
3. SPOLJAŠNJA KONTROLA KVALITETA U
BIOHEMIJSKOJ LABORATORIJI
Mirjana Mutić, Marijana Mitrović
Odeljenje za biohemijska ispitivanja
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
14
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
24.04.2015. PETAK 15:30h SALA - APredsedavajući: Draga Udovica
1. NOVA MUTACIJA PROTROMBINA F2 G20031T
- GENSKA MUTACIJA KOJA DOVODI DO
REZISTENCIJE NA ANTITROMBIN
- UVODNO PREDAVANJE –
Mirjana Kovač
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
2. INTERNA PROVERA, MERA ZA UTVRĐIVANJE
I UNAPREĐENJE KVALITETA RADA U
TRANSFUZIOLOŠKOJ DELATNOSTI
Bojana Erić, Dragica Vidanović, Tanja Stamatović,
Odsek za obezbeđenje kvaliteta i upavljanje IMS
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
3. PREOPERATIVNO INDIVIDUALNO TRANSFUZIONO
ZBRINJAVANJE HIRURŠKOG BOLESNIKA
Snežana Janković, Dragica Samardžić, Jelena Dušić,
Evgenija Strugarević, Branko Čalija
Institut za kardiovaskularne bolesti ”Dedine”, Beograd
4. PERIOPERATIVNO INDIVIDUALNO TRANSFUZIONO
ZBRINJAVANJE HIRURŠKOG BOLESNIKA
Dragica Samardžić, Zoran Bajić, Tamara Devrnja,
Evgenija Strugarević, Branko Čalija
Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, Beograd
5. POSTOPERATIVNO INDIVIDUALNO TRANSFUZIONO
ZBRINJAVANJE HIRURŠKOG BOLESNIKA
Tamara Devrnja, Danijela Vuković, Dragan Obradović
Evgenija Strugarević, Branko Čalija
Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, Beograd
www.udruzenjeart.rs
15
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
6. SPECIFIČNOST RADA MEDICINSKOG TEHNIČARA
NA DOBROVOLJNOM DAVALAŠTVU KRVI U
TRANSFUZIOMOBILU
Stefan Bajić, I. Rodić, J. Stojanova Istatkov,
T. Stamatović, M. Knežević
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
7. KARAKTERISTIKE AKCIJA SA VELIKIM BROJEM
DAVALACA KRVI
Miloš Radovanović, J. Stojanova Istatkov, T.Stamatović
M. Knežević
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
8. VALIDACIJA AFEREZNEGA ODVZEMA
TROMBOCITOV SKOZI PROCES ODVZEMA IN
PREDELAVE
Aleš Ladiha
Zavod za transfuzijsko medicino RS, Slovenija
POSTER PREZENTACIJA
1. ULOGA MEDICINSKOG TEHNIČARA U LEČENJU
ANEMIJA PRIMENOM KRVI I KRVNIH DERIVATA
Snežana Andrć, Oliver Stojanović, Nebojša Savić
Odsek za transfuzionu medicine,
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju
KCS, Beograd
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
16
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
25.04.2015. SUBOTA 16:00h SALA - A Predsedavajući: Milena Radulović
1. KAKO OBEZBEDITI DOVOLJNO DAVALACA
AFEREZNIH TROMBOCITA?
Nataša Vavić, M. Sinđić-Milićević, Z. Špuran,
I. Jeremić-Jojić
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
2. INTRAOPERATIVNO SPAŠAVANJE AUTOLOGNE
KRVI U PEDIJATRISKOJ KARDIOHIRURGIJI
Bratislav Stanković, 1Anđelka Lazarević,
Branko Čalija, 3Marija Žujović, 1Milenko Budimčić,
1
Goran Stojanović
1
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd
2
Služba transfuzije Instituta za kardiovaskularne bolesti
"Dedinje", Beograd
3
Služba za kardiotorakalnu hirurgiju Instituta za
zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije ˝Dr Vukan
Čupić˝, Novi Beograd
1
2
3. EKSTERNA MEĐULABORATORIJSKA UPOREDNA
ISPITIVANJA
Nikola Đorđević, S. Žujović, B. Životić
Odeljenje za pretransfuziona ispitivanja i distribuciju
krvi i produkata od krvi i hemovigilancu,
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
4. MODEL UPUTSTVA ZA DOSTAVLJANJE JEDINICA
ZAMRZNUTE NESPECIFIČNE PLAZME ZA
FRAKCIONISANJE
Biljana Matejić, Ž. Marinković, B. Kešin
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
www.udruzenjeart.rs
17
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
5. PRIKAZ SLUČAJA IMUNIZACIJE K ANTIGENOM
Ivana Pešić Stevanović1, Ana Siljanović1,
Tamara Paris1, Lenka Kostovska Mićević1, Svetlana
Ristić1, Aleksandar Ćurković1,
1
Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front“,
Beograd
6. PRIKAZ SLUČAJA IMUNIZACIJE D ANTIGENOM U
D-POZITIVNE TRUDNICE
Ivana Pešić Stevanović1, Paris Tamara1, Aleksandar
Ćurković1, Milena Zamurović1,
Lenka Kostovska Mićević1, Svetlana Ristić1
1
Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front“,
Beograd
7. ALOANTITELA OTKRIVENA PRETRANSFUZIJSKIM
TESTIRANJEM
Snežana Petković, Zora Knežević, Klara Rakić, Ljiljana
Šuput-Tomaš, Marina Paunović
Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima KBC
''Zvezdara'', Beograd
8. MERENJE ZADOVOLJSTVA DOBROVOLJNIH
DAVALACA KRVI U INSTITUTU ZA TRANSFUZIJU
KRVI SRBIJE U PERIODU 2011-2013. GODINE
Nemanja Đorđević, V. Savović, J. Stojneva Istatkov
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
9. ČUVANJE KRVI I KOMPONENTI KRVI NA
ODELJENJU ZA PRETRANSFUZIONA ISPITIVANJA,
DISTRIBUCIJU KRVI, PRODUKATA OD KRVI I
HEMOVIGILANCU
Adriana Prelić, S. Žujović, B. Vasiljević-Jovanović,
B. Životić
Odeljenje za pretransfuziona ispitivanja, distribuciju
krvi, produkata od krvi i hemovigilancu
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
www.udruzenjeart.rs
18
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
10. ULOGA MEDICINSKOG TEHNIČARA PRILIKOM
PRVOG DAVANJA KRVI
Filip Hristić, I. Rodić, J. Stojneva Istatkov,
T. Stamatović, M. Knežević
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
11. PRIJEM UZORAKA NA ODELJENJE ZA
TRANSFUZIJU KRVI
J.Trivundža, Z.Stanojević, O. Šerbić Nonković,
Z. Radonjić
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije
,,Dr Vukan Čupić“, Novi Beograd
POSTER PREZENTACIJA
1. TERAPIJSKA PRIMENA KONCENTROVANIH
ERITROCITA KOD BOLESNIKA NA ODELJENJU
ZA HEMATOLOGIJU I ONKOLOGIJU
Dobrila Savić , Snežana Đurović, Aleksandra Rekić,
Ljiljana Šuput-Tomaš, Marina Paunović
Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima KBC
''Zvezdara'', Beograd
2. KASNA HEMOLIZNA TRANSFUZIJSKA REAKCIJA –
PRIKAZ SLUČAJA
Jelica Marković, Milica Milovanović,
Ljiljana Šuput-Tomaš, Marina Paunović
Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima,
KBC ''Zvezdara'', Beograd
3. PRISUSTVO IREGULARNIH ANTIERITROCITNIH
ANTITELA KOD DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI
U INSTITUTU ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE –
TROGODIŠNJI PERIOD
Slađana Krsmanović, S. Kosović, M. Đorđević,
S. Stefanović, M. Dukić-Novaković, Lj. Stamenić
Instutut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
www.udruzenjeart.rs
19
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
4. UPOREDNI PRIKAZ KARAKTERISTIKA DVA
APARATA ZA TESTIRANJE UZORAKA NA
MARKERE TRANSFUZIJOM PRENOSIVIH BOLESTI
Slađana Stankovski, N.Vuković, M. Nasković,
I. Antonijević, M. Dukić Novaković, M. Jovičić
Odeljenje za ispitivanje i kontrolu krvi davalaca
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
20
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
23.04.2015. ČETVRTAK 9:00h SALA - B -
Predsedavajući: Dragoslav Itov
1. STANDARDI I NORMATIVI U VANBOLNIČKOM
ZBRINJAVANJU POLITRAUMATIZOVANIH
Dragoslav Itov¹, Katarina Itov²
¹Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
²Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” Beograd
2. PRIMARNI PREGLED TEŠKO POVREĐENE OSOBE
Srđan Stojanović, Sonja Stojanović
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
3. STANDARDNI PREHOSPITALNI TRETMAN KOD
TEŠKO TRAUMATIZOVANIH SA SUMNJOM NA
KRANIOCEREBRALNU POVREDU
Ivan Stanković
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš
4. STANDARDI ZDRAVSTVENE NEGE U ANESTEZIJI
KOD OPERACIJE DEFORMITETA KIČMENOG
STUBA
Ivana Petrović
I.O.H.B „Banjica“ Beograd
5. PRIMENA STANDARDA U SLUŽBI ANESTEZIJE
I.O.H.B „BANJICA“
Nedeljko Jovanović
I.O.H.B „Banjica“Beograd
6. VIRUSNI ENCEFALITIS - PRIKAZ SLUČAJA
Lazar Krajnović
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
www.udruzenjeart.rs
21
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
7. CALL CENTAR GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU
MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
Vladimir Vešković
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
8. MESTO INSTRUMENTARKE U
MIKROHIRURŠKIM OPERATIVNIM
PROCEDURAMA
Slađana Nikolić
Operacioni blok sa centralnom sterilizacijom VMA, Beograd
9. PREVENCIJA INFEKCIJE U RADU MEDICINSKOG
OSOBLJA
Stojan Miljević, Jovica Jovanović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, VMA, Beograd
POSTER PREZENTACIJA
1. TRAUMA - OD PRIJEMA POZIVA DO BOLNICE,
KOLIKO NAM VREMENA TREBA?
Snežana Bogunović, Nada Emiš-Vandlik
Gradski Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
2. SESTRINSKE INERVENCIJE I PRVA POMOĆ U
TRETMANU BOLESNIKA SA EDEMOM PLUĆA U
VANHOSPITALNIM USLOVIMA
Jasmina Milenković
Služba hitne medicinske pomoći , Dom zdravlja Kruševac
3. OSNOVNI PRINCIPI PREHOSPITALNOG
ZBRINJAVANJA POVREĐENIH
Boban Pančić
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
22
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
23.04.2015. ČETVRTAK 16:00h SALA - B Predsedavajući: Lazar Krajnović
1. SWAN GANZ KATETER U ANESTEZIJI
Biljana Milutinović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, VMA,
Beograd
2. ZAŠTITNA VENTILACIJA PLUĆA KOD TORAKALNIH
HIRURŠKIH PROCEDURA
Vera Mandrapa, Milić Veljović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
Vojnomedicinska akademija, Beograd
3. DELOKRUG RADA ANESTETIČARA PRI
IMPLANTACIJI HEART MATE II (LVAD UREĐAJ)
Zorana Popović
Centar za anesteziologiju i reanimatologiju,
Odeljenje anesteziologije na Klinici za
kardiohirurgiju, KCS, Beograd
4. ANTIBIOTSKA PROFILAKSA KOD GINEKOLOŠKIH
HIRURŠKIH INTERVENCIJA
Stevan Beloševac1, Milić Veljović2
Privatna ginekološka ordinacija „Beloševac“
Beograd
2
Vojnomedicinska akademija Beograd
1
5. INTEGRATIVNA MEDICINA KOD NEKIH BOLESTI
Anđa Despotović, Rodoljub Stefanović,
Krasimirka Grujić
Ortopedija, KCS, Beograd
Vojnomedicinska akademija, Beograd
www.udruzenjeart.rs
23
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
6. ANESTEZIJA U NEONATALNOM PERIODU
Đurđa Moračanin, Dragana Simić
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta
„Dr. Vukan Čupić”, Beograd
7. NASLEDNA OSNOVA SEPSE
Krasimirka Grujić
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
VMA, Beograd
8. PROCEDURA ZDRAVSTVENE NEGE U PRIMENI
ENTERALNE ISHRANE
Branka Brkić Šarac
Klinika za opštu hirurgiju
Odeljenje za peroperativnu nutriciju VMA, Beograd
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
24
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
24.04.2015. PETAK 16:00h SALA - B Predsedavajući: Lazar Krajnović
1. KLINIČKI I DOPUNSKI TESTOVI ZA UTVRĐIVANJE
MOŽDANE SMRTI
Aleksandra Ristanović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
VMA, Beograd
2. HITNA STANJA U ANESTEZIJI
Milica Milenković-Stanković, Milić Veljović,
Biljana Milutinović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
3. PRIJEM I ZBRINJAVANJE URGENTNIH
TRAUMATSKIH POVREDA
Jelena Pavlović, Gorica Arsenović, Milica Radojičić
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju,
VMA, Beograd
4. ULOGA MEDICINSKE SESTRE - TEHNIČARA U
KADIOPULMONALNOJ REANIMACIJI U JEDINICI
INTENZIVNE NEGE
Nevena Vučićević, Slobo Jelić
Vojnomedicinska akademija, Beograd
5. HEMODINAMSKI MONITORING U JEDINICI
INTENZIVNOG LEČENJA - ULOGA MEDICINSKOG
TEHNIČARA
Daliborka Radišić, Goran Rondović, Zdravko Brkan
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
www.udruzenjeart.rs
25
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
6. KONTINUIRANA INFUZIONA TERAPIJA I
KOMPJUTERIZOVANI SISTEMI PRIMENE
TERAPIJE U JEDINICI INTENZIVNOG LEČENJA
Dajana Trifunović, Zdravko Brkan, Goran Rondović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
26
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
25.04.2015. SUBOTA 16:00h SALA - B Predsedavajući: Bojana Kojičić
1. POSTOPERATIVNI PARALITIČKI ILEUS
Milić Veljović, Ivo Udovičić, Ana Popadić,
Ivana Krstić Lečić
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
Vojnomedicinska akademija, Beograd
2. UNAPREĐENJE TIMSKOG RADA U ODELJENJIMA
ZA INTENZIVNO LEČENJE
Ana Popadić
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
3. OPTIMALNO VREME ZA HIRURŠKO ZBRINJAVANJE
AKUTNOG PANKREATITISA - DILEME
Ivo Udovičić, M. Veljović, A. Popadić, I. Krstić-Lečić,
A. Vranjanac, D. Đorđević
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, VMA,
Beograd
4. KRAŠ POVREDE – OSNOVNI PRINCIPI
ZBRINJAVANJA
Suzana Stojanović-Adžić
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu treapiju VMA,
Beograd
5. VENTILACIJA JEDNOG PLUĆNOG KRILA.
ENDOBRONHIJALNI TUBUSI
Aleksandar Vranjanac
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
www.udruzenjeart.rs
27
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
6. HIPOTERMIJA - KLINIČKI ZNAČAJ I LEČENJE
Ivana Krstić-Lečić, Miodrag Stevović, Katarina
Mladenović, Bojana Kojičić, Suzana Lakićević
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
7. MEZENTERIJALNA ISHEMIJA NAKON OPERACIJA U
KARDIOHIRURGIJI
Goran Rondović, Milić Veljović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
28
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE UČESNIKE
Način prezentacije:
Usmeno izlaganje može trajati 7-10 min.osim plenarnih
i uvodnih predavanja koja traju do 30 min.
Za predavanja je obezbeđen laptop ( operativni sistem
WINDOWS-7) i video-bim.
Sve pripreme oko projekcije, obavljaju predsedavajući
sesije sa autorima radova istog dana, pola sata pre
početka svih predavanja.
Svi izlagači radova ukoliko su spremili rad u celosti za
štampu ( po propozicijama datim u Časopisu ART),
mogu ga predati predsedavajućem sesije i to :
Štampana verzija i na CD-u, neposredno po izlaganju
rada ili ga mogu poslati na adresu Urednika ili na email Udruženja najkasnije do 01.08.2015. god.
KOTIZACIJA
Kotizacija obuhvata kongresni masterijal, učešće na
sesijama i učešće na kursevima koji su u organizaciji
Udruženja i iznosi 3.000 dinara za sve učesnike.
Kotizacija se može platiti ili na recepciji Udruženja (na
samom Kongresu) ili na račun Agencije „Putnikos“
prilikom prijavljivanja za stručni skup.
Broj tekućeg računa Agencije „ PUTNIKOS“
za uplatu : 205-155735-35 sa naznakom za
učešće na XI Kongres ART-a
Pre uplate OBAVEZNO kontaktirati Agenciju.
Kopiju uplate obavezno pokazati prilikom
registracije na recepciji udruženja na samom skupu.
Kotizacije su oslobođeni Sponzori prisutni na skupu.
Članarina na godišnjem nivou iznosi 500din.
www.udruzenjeart.rs
29
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
PRIJAVA UČEŠĆA NA KONGRESU I
HOTELSKI SMEŠTAJ
Prijava učešća i rezervacije hotelskog smeštaja:
TA „ PUTNIKOS“
e-mail: [email protected]
Tel./faks: (+381)036 612-377;
Mob. tel.: 063-858-5755
Pun smeštajni paket:
4 puna pansiona 17.910,00 din.
3 puna pansiona 14.820,00 din.
2 puna pansiona 11.530,00 din.
Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 500.00 dinara po
danu.
Broj jednokrevetnih soba je ograničen.
Doplata za svečanu večeru za učesnike Kongresa koji
nisu na pansionu u hotelu „Breza“ iznosi 1.900.00
dinara.
Cena smeštajnog paketa uključuje: pun pansion, svečanu
večeru, koktel, boravišnu taksu i osiguranje, korišćenje
zatvorenog bazena, saune i sale za stoni tenis.
Kontakt telefon za sve informacije u vezi sa
Kongresom:
064/ 24 69 005 predsednik Udruženja Draga Udovica
064/ 82 43 623 glavni urednik Dragoslav Itov
064/ 91 44 447 član predsedništva Darko Tomić
U toku Kongresa predviđena je izložba medicinske opreme
i proizvoda.
www.udruzenjeart.rs
30
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
VAŽNI DATUMI I RAD RECEPCIJE
SREDA 22.04.2015. god.
17:00 h
KONGRESNA SALA
SVEČANO OTVARANJE
I PLENARNA PREDAVANJA
PETAK 24.04.2015.
21:00h
SVEČANA VEČERA
SUBOTA 25.04.2015.
13:00h
SKUPŠTINA UDRUŽENJA
U TOKU ODRŽAVANJA
KONGRESA BIĆE
ORGANIZOVANO REŠAVANJE
TESTA I DVA
AKREDITOVANA KURSA
KOJA NEĆE REMETITI
SATNICU KONGRESA
Za registraciju učesnika, uplate kotizacije,
članarine i sve informacije vezane za održavanje
Kongresa, recepcija će biti otvorena svakodnevno u
toku održavanja kongresa
od 08:30 - 14:00h i od 16:00 - 18:30h
NA DAN ODLASKA 26.04.2015.
RECEPCIJA UDRUŽENJA NEĆE RADITI
www.udruzenjeart.rs
31
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
Beleške:
www.udruzenjeart.rs
32
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
www.udruzenjeart.rs
33
XI Kongres – Vrnjačka Banja, 22 - 26.04.2015.
www.udruzenjeart.rs
34
Download

Program XI Kongresa