2. kongres Udruge / Udruženja
anestetičara u BiH
s međunarodnim sudjelovanjem
Predsjednik organizacijskog odbora
Igor Andrić, dipl. med. tehničar
Podpredsjednik organizacijskog odbora
Zdravka Lončar, dipl. med. sestra
Slavica Šimić, dipl. med. sestra
Tajnik kongresa
Frano Tadić
Uredništvo
Vedran Puljić, mag. nov.
Adrijana Pandža, dipl. nov.
Stručni odbor
prof. dr. sc. Višnja Majerić Kogler
dr. Mirko Mihalj
mr. sc. Ivona Ljevak, dipl. med. sestra
Adriano Friganović, dipl. med. tehničar
Oksana Memić, dipl. med. sestra
Jovan Filipović
Počasni odbor
prof. dr. sc. Ante Kvesić
prim. mr. sc. Zoran Karlović
Rod Pascal, izvršni direktor IFNA
prof. dr. sc. Milenko Bevanda
prof. dr. sc. Ivan Vasilj
prof. dr. sci. Vesna Golubović
prof. dr. Mirsada Prašo
doc. dr. sci. Slobodan Mihaljević
prof. dr. Gordana Panova
prof. dr. sc. Semir Imamović
doc. dr. sc. Nenad Karanović
prof. dr. sc.Julije Meštrović
doc. dr. sc. Alen Protić
mr. Josip Božić
Izvršni odbor
Damir Baković
Alen Džidić
Marijana Lasić
Kristina Marić
Midhat Dedić
Jadranka Šunjić
Anita Tomić
Organizacijski odbor
Mevludin Babajić, predsjednik UAUBIH
Franjo Babić, dipl. med. tehničar
Ana Andrić, dipl. med. sestra
Dževdet Džambić, dipl. med.tehničar
Tanja Tomić, dipl. med. sestra
Blanka Pehar, dipl. med. sestra
Dževad Bećirspahić
Safet Bajrektarević
Danijela Jozić
Bruno Odak
Olgica Grabovac
Miroslava Zovko
Vera Pezer
Josip Galić
Ana Vidačak
Dragan Pehar
Ana Primorac
Josipa Dodig
Daila Zukić
Zorica Krmek
PETAK, 12.09.2014.
I. sesija
12.00-13.00
SVEČANO OTVORENJE KONGRESA
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
Zdravka Lončar
Slavica Šimić
Mevludin Babajić
13.00-13.10
SPECIJALIZACIJA ANESTETIČARA I SESTARA U JIL-u U MAKEDONIJI
prof. dr. Gordana Panova, Fakultet za medicinske nauke Štip Makedonija
13.10-13.20
STATUS I ZNAČAJ SUVREMENOG ANESTETIČARA
Boris Matić, dr. med. SKB Mostar
13.20-13-30
OBRAZOVANJE MEDICINSKIH SESTARA U HRVATSKOJ
Adriano Friganović dipl. med. tehničar, KBC Zagreb
13.30-13.40
ANALIZE I PERSPEKTIVE EDUKACIJE ANESTETIČARA
Igor Andrić dipl. med. tehničar, SKB Mostar
13.40-13.50
ZAKONODAVSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI O SPECIJALIZACIJAMA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
mr. sc. med. Nada Spasojević, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sarajevo; Fakultet
zdravstvenih studija, Mostar.
13.50-14.00
DISKUSIJA
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
Tanja Tomić
Oksana Memić
Adriano Friganović
14.00-14.10
POVJESNI RAZVOJ ANESTEZIJE, REANIMACIJE I JEDINICE INTEZIVNOG LIJEČENJA U SKB MOSTAR
prim. mr. sc. Zoran Karlović, dr. med. SKB Mostar
Mostar 2014.
5
PETAK, 12.09.2014.
i. sesija
14.10-14.20
ZNAČAJ EDUKACIJE ANESTEZIOLOŠKIH TEHNIČARA I MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA U JEDINICAMA INTENZIVNOG LIJEČENJA
Mirko Mihalj, dr. med. SKB Mostar
14.20-14.30
MINIMALNE POTREBE ZA EDUKACIJOM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA ZA RAD U
JEDINICAMA INTENZIVNOG LIJEČENJA
mr. sci. Amer Ovčina dipl. med. tehničar, UKC Sarajevo
14.30-14.40
UTJECAJ REGIONALNE ANALGEZIJE NA TIJEK I ISHOD KIRURŠKOG LIJEČENJA
prof. dr. sci. Višnja Majerić Kogler, dr. med. Zagreb
14.40-14.50
PROCES EDUKACIJE I INTEGRACIJA NOVOPRIMLJENIH MEDICINSKIH SESTARA U PROCES RADA U
SREDIŠNJOJ JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
Igor Pelaić, dipl. med. tehničar, KBC Sestre milosrdnice Zagreb
14.50-15.00
15.00-15.40
DISKUSIJA
COFFEE BREAK LAUNCH
RADIONICE-WORKSHOP
15.40-16.25
LARINGEALNA I-GEL MASKA, INTERSURGICAL
Suzana Karuc
16.25-16.30
DISKUSIJA
16.30-17.15
AUTOTRANSFUZIJA, MEDTRONIC
Boris Filar
17.15-17.20
17.20-17.40
DISKUSIJA
17.40-17.45
DISKUSIJA
6
Mostar 2014.
BIS MONITORING
Tomislav Dabac
PETAK, 12.09.2014.
I. sesija
17.45-18.05
KARDIO PULMONALNA REANIMACIJA
Luka Vrdoljak, dr. med., SKB MOSTAR
18.05-18.10
DISKUSIJA
18.10-18.30
INTUBACIJA
Dajana Vladić, dr. med., SKB Mostar
18.30-18.35
DISKUSIJA
21.00
COCTAIL ZA UZVANIKE
HRVATSKI DOM HERCEG STJEPAN KOSAČA
Mostar 2014.
7
SUBOTA, 13.09.2014.
iI. sesija
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
Damir Baković
Dževdet Džambić
nina mihić
09.00-09.10
09.10-09.20
09.20-09.30
09.30-09.40
09.40-09.50
09.50-10.00
LARINGEALNA MASKA-NAŠA ISKUSTVA od 2006. do 2013.
Dževad Bećirspahić, Opća bolnica ,,Prim. dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo
PERKUTANA TRAHEOTOMIJA-NAŠA ISKUSTVA
prof. dr. sci. Semir Imamović, dr. med. JZU UKC Tuzla
OBUKA, OBRAZOVANJE I EDUKACIJA ANESTETIČARA SRBIJE KOJOJ TEŽI UINARS
Vinu Lavinel, Gordana Dragošev UINARS
NURSE ANESTHETIST EDUCATION AND ROLE: EUROPEAN AND GLOBAL SITUATION
Pascal Rod Executive Director of the IFNA
SIGURAN TRANSPORT VITALNO UGROŽENOG BOLESNIKA
Igor Pelaić, dipl.med.tehničar, KBC Sestre milosrdnice Zagreb
DISKUSIJA
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
živka mihajlovska
Safet Bajrektarević
Franjo Babić
10.00-10.10
10.10-10.20
8
Mostar 2014.
ANESTEZIJA KOD PACIJENTA SA AKUTNOM AORTNOM DISEKCIJOM
Vesna Naumoska, dipl.med.sestra, Specijalna Bolnica Filip Vtori Skopje
SUZBIJENA BOL-ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA
Mr.Josip Božić, dipl. med. tehničar, Opća bolnica Varaždin
SUBOTA, 13.09.2014.
iI. sesija
10.20-10.30
FENOMEN I TERAPIJA BOLA
mr. Nermin Doglod, dipl. med. tehničar, JU Bolnica Travnik
10.30-10.40
3M TEGADERM POVOJI ZA FIKSACIJU PERIFERNIH I CENTRALNIH VENSKIH KATETERA
Marijan Jakuš 3M(east) AG, Zagreb (komercijalno predavanje)
10.40-10.50
SAVREMENI ANESTETIČAR – REALNOST U BIH, LOKALNI I GLOBALNI TRENDOVI
Ekrem Mrakić dipl. med. tehničar , Midhat Dedić vmt JU Bolnica Travnik
10.50-11.00
11.00-11.20
DISKUSIJA
COFFEE BREAK
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
JOSIP BOŽIĆ
DŽEVAD BEĆIRSPAHIĆ
VINU LAVINEL
11.20-11.30
PODUČAVANJE O KLINIČKIM VJEŠTINAMA
prof. dr. sc. Julije Meštrović dr. med. KBC Split
11.30-11.40
KABINET VJEŠTINA – NEIZOSTAVNI SEGMENT U IZOBRAZBI MEDICINSKIH
SESTARA/TEHNIČARA
doc. dr. sc. Alen Protić dr. med. KBC Rijeka
11.40-11.50
ANALGEZIJA NAKON KIRURŠKOG ZAHVATA
prof.dr.sci.Vesna Golubović, dr. med. Rijeka
11.50-12.00
CARDIAC ANESTHESIA-MOSTAR PERSPECTIVE
mr. sc. Anita Kosjerina, dr. med. SKB Mostar
12.00-12.10
ULOGA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U JEDINICI INTEZIVNOG LIJEČENJA
Slavica Šimić, dipl. med. sestra, SKB Mostar
12.10-12.20
DISKUSIJA
Mostar 2014.
9
SUBOTA, 13.09.2014.
II. sesija
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
JOSIPA DODIG
SILVANA PAVIČIĆ
BOŠKO DRAGIŠIĆ
12.20-12.30
ULOGA ANESTETIČARA U TRANSPORTU KRITIČNO P/O PACIJENATA
Aida Bajramović, Safet Bajrektarević KB Irfan Ljubijankić Bihać
12.30-12.40
ANESTEZIJA KOD PACIJENTA SA KOHLEARNIM IMPLANTANTOM
Živka Mihajloska, Skopje
12.40-12.50
MEDICINSKA SESTRA ANESTETIČAR, AKADEMSKA EDUKACIJA-ISKUSTVA IZ ŠVEDSKE
mr. Vedrana Vejzović, dipl. med. sestra, specijalizacija pedijatrija Malme
12.50-13.00
INVAZIVNI HEMODINAMSKI MONITORING
Dževdet Džambić, dipl. med. tehničar UKC Tuzla
13.00-13.10
PACU – MONITORING I SESTRINSKA DOKUMENTACIJA
Niko Car, dipl. med. tehničar Opća bolnica Dubrovnik
13.10-13.20
DISKUSIJA
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
MIROSLAV ĐUREŠ
ORNELA STOJČIĆ
IVANKA KIKIĆ
13.20-13.30
RazumJevanje infekcija poVEZANIH SA VASKULARNIM KATETEROM
Suzana Karuc Pharmamed
13.30-13.40
METODE SPREČAVANJA BOLA U POROĐAJU
Snežana Eror, Beograd
10
Mostar 2014.
SUBOTA, 13.09.2014.
iI. sesija
13.40-13.50
TRAUME OKA - HIRURŠKO LEČENJE U LOKALNOJ ANESTEZIJI
Slavica Timić Stoiljković, Miloš klinika Beograd
13.50-14.00
ULTRAZVUČNO VOĐENA REGIONALNA ANESTEZIJA – BLOK ISHIADIČNOG NERVA
Boško Dragišić, KC Banjaluka
14.00-14.10
COST BENEFIT ANALIZE U ZDRAVSTVU NA PRIMJERU TRANSFUZIJSKOG LIJEČENJA
Radojka Birkić, Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru
14.10-14.20
14.30-15.20
DISKUSIJA
COFFEE BREAKE LAUNCH
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
ANITA TOMIĆ
JOSIP GALIĆ
ALHAM ZILIĆ
15.20-15.30
PRATNJA VITALNO UGROŽENOG PACIJENTA
Midhat Dedić, Mrakić E, Doglod N JU bolnica Travnik
15.30-15.40
TERAPIJA BOLI – DJELOKRUG RADA MEDICINSKE SESTRE PRI KONTINUIRANOJ
ANALGEZIJI KROZ EPIDURALNI KATETER
Miroslav Đureš, KB Sveti duh Zagreb
15.40-15.50
KONTROLA I NADZOR POSLIJEOPERACIJSKE BOLI – ULOGA SESTRE
Ivanka Kikić, Opća bolnica Karlovac
15.50-16.00
ANESTEZIJA ZA DIJAGNOSTIČKE POSTUPKE
Đurđica Kralj, Ivanka Kikić Opća bolnica Karlovac
16.00-16.10
ULOGA ANESTEZIOLOŠKOG TEHNIČARA KOD PRIMJENE REGIONALNE ANESTEZIJE – AKSILARNI BLOK
Dragica Bedeniković, Opća bolnica Karlovac
16.10-16.20
DISKUSIJA
Mostar 2014.
11
SUBOTA, 13.09.2014.
II. sesija
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
VEDRAN DUMBOVIĆ
BLANKA PEHAR
EMINA SELIMOVIĆ
16.20-16.30
HEMODINAMSKI MONITORING U SREDIŠNJOJ JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
Igor Pelaić dipl. med. tehničar, KBC Sestre milosrdnice Zagreb
16.30-16.40
ENDOTRAHEALNA INTUBACIJA
Mevludin Babajić, JZU UKC Tuzla
16.40-16.50
KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVU
Silvana Pavičić, JZU UKC Tuzla
16.50-17.00
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TEHNIKAMA I POSTUPCIMA U DOBROVOLJNOM
DAVALAŠTVU KRVI
Larisa Rahimić RMC Dr.Safet Mujić Mostar
17.00-17.10
ZNAČAJ UZIMANJA I OZNAČAVANJA UZORKA KRVI KOD TRANSFUZIJSKOG LIJEČENJA
Ifeta Ćesir Škoro, RMC Dr.Safet Mujić Mostar
17.10-17.20
DISKUSIJA
20.00
SVEČANA VEČERA HOTEL MEPAS DVORANA QUEEN
12
Mostar 2014.
NEDJELJA, 14.09.2014.
iiI. sesija
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
KRISTINA MARIĆ
JAZVIN AJLA
IVONA LJEVAK
10.00-10.10
AUTOTRANSFUZIJA
Jovan Filipović, Institut za onkologiju i radiologiju Beograd
10.10-10.20
IZDAVANJE KRVNIH PRIPRAVAKA ZA KIRURGIJU, KARDIOKIRURGIJU I JIL SKB MOSTAR U PERIOD 2010
– 2013 GODINE
Miro Martinović, Ornela Stojčić dipl.med.sestra SKB Mostar
10.20-10.30
PRIKAZ PRIJAVLJENIH POSLIJETRANSFUZIJSKIH REAKCIJA 2012 – 2013
Ornela Stojčić dipl. med. sestra, prim. Jadranka Knežević dr. med. SKB Mostar
10.30-10.40
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI I SPREČAVANJU ŠIRENJA INFEKCIJE
UZROKOVANE SA ACINETOBACTER BAUMANII
Nermina Nurkić, Imamović S, Babajić M, Gazibegović Z, Simić Z, Jurić A, JZU UKC Tuzla
10.40-10.50
INTRAHOSPITAL INFECTIONS IN ICU
Elmedin Dubravac, KCU Sarajevo
10.50-11.00
DISKUSIJA
RADNO PREDJEDNIŠTVO
ANDRIJANA JURIĆ
AMIL ČENGIĆ
JAGODA LESKO
11.00-11.10
AŽURIRANJE I DISCIPLINA U PRIJAVI INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA NA KLINICI ZA
NEUROHIRURGIJU
Selimović Emina, Čustović Mirsada KCU Sarajevo
11.10-11.20
ANESTEZIJA KOD CARSKOG REZA
Oksana Memić, Ajla Jazvin Ašik-Ćumurija, RMC Dr. Safet Mujić Mostar
Mostar 2014.
13
NEDJELJA, 14.09.2014.
III. sesija
11.20-11.30
PRIMJENA LARINGEALNE MASKE I NJENA ULOGA U ANESTEZIJI
Mevludin Babajić, JZU UKC Tuzla
11.30-11.40
AKUTNA HEMOFILTRACIJA U JIL-u
Maja Munkači, Gordana Dovedan SKB Mostar
11.40-11.50
ZADOVOLJSTVO BOLESNIKA USLUGAMA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U POLIKLINIČKOJ
DJELATNOSTI SKB MOSTAR
Sanja Buhovac dipl.med.sestra, Anita Šimunović dipl.med.sestra SKB Mostar
11.50-12.00
DISKUSIJA
12.00-12.10
COFFEE BREAKE
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
SANJA BUHOVAC
MAJA MUNKAČI
DRAGAN PEHAR
12.10-12.20
PRIJEVOZ UGROŽENOG NOVOROĐENČETA SA KLINIKE ZA DIJEČIJE BOLESTI SKB MOSTAR
U DRUGE MEDICINSKE CENTRE U PERIODU OD 01.01.2012. DO 31.12.2013
Jagoda Lesko dipl. med. sestra, Marina Pandža dipl. med. sestra SKB Mostar
12.20-12.30
TRANSPORT VITALNO UGROŽENOG PACIJENTA
Alham Zilić, RMC Dr.Safet Mujić Mostar
12.30-12.40
OPĆA I REGIONALNA ANESTEZIJA – PREDNOSTI I NEDOSTACI
Josip Galić, SKB Mostar
12.40-12.50
KOMPLIKACIJE ANESTEZIJE
Adnan Salihbašić, JZU Opća bolnica Gračanica
12.50 -13.00
BRONHOSKOPIJA U JIL-u – ULOGA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA
Anita Tomić, SKB Mostar
14
Mostar 2014.
NEDJELJA, 14.09.2014.
IiI. sesija
13.00 -13.10
DISKUSIJA
RADNO PREDJEDNIŠTVO
MIRO MARTINOVIĆ
JOSIP GALIĆ
ANA VIDAĆAK
13.10-13.20
TRANSPORT VITALNO UGROŽENOG BOLESNIKA
Franjo Babić dipl. med. tehničar SKB Mostar
13.20 -13.30
PRIJEM BOLESNIKA U KARDIOVASKULARNU JEDINICU INTENZIVNOG LIJEČENJA I RANI
OPORAVAK PACIJENTA NAKON ANESTEZIJE
Tanja Tomić, dipl. med. sestra, SKB Mostar
13.30-13.40
INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE
Josipa Dodig, SKB Mostar
13.40-13.50
SPECIFIČNOSTI U DJEČIJOJ ANESTEZIJI
Samira Babajić , Babajić S., Babajić M., Nurkić N. JZU UKC Tuzla
13.50-14.00
FORMIRANJE TRANSPLANTACIONIH TIMOVA U UKC TUZLA
Andrijana Jurić, Imamović S, Gazibegović Z, Babajić M, Simić Z, Zubčević A,Mujačić S
UKC Tuzla
14.00-14.10
Carotid Surgery: Development and Results
Radmil Maric V. Mitrovic, S. Maric, V. Maric, D. ​​Potpara, N. Lalovic, H. Maric, V. Simetić, M. Dostić, B.
Davidovic, V. Saratlić, Eric D., R. Miletic, D. Mirkovic, S. Avramov, V. Djukic - Foča
14.10-14.20
DISKUSIJA
14.20
ZATVARANJE KONGRESA
Mostar 2014.
15
Notes
Notes
Download

Program - 2. Kongres udruge / udruženja anestetičara u BIH s