Broj: 180
30.05.2012.
Na osnovu člana 46. stav 1. i stav 2. Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD ( br.182/3 od 26.04.2012.godine) i
tačke 9. Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D.
BEOGRAD br. 187/2 od dana 18.05.2012.godine, Sekretar Banke je dana 30.05.2012.godine, utvrdio
SPISAK AKCIONARA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD
SA PRAVOM UČESTVOVANJA U RADU
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA SAZVANE ZA DAN 08.06.2012.godine
1. Akcionari sa pravom učestvovanja u radu vanredne sednice Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD
su:
Rbr
Akcionar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
NAMROCK PARK TRADING LTD
BLUMARK INVESTMENTS
DELTA INVESTMENT DOO BEOGRAD
GLOBOS D.O.O
PRO LOGISTIC RPC DOO
BASEMI DOO ŠABAC
KONCERN FARMAKOM M.B.
TRISTRONG DOO BEOGRAD
BRONZELINE HOLDINGS LIMITED
MARIBORZAL ING DOO BEOGRAD
PRIZMA DOO
AIK BANKA A.D. NIŠ
BEOHEMIJA D.O.O. BEOGRAD
Broj akcija
28373
28373
28372
28372
28189
28008
28000
25480
25318
24835
24049
23968
23857
% od ukupne
emisije
4.99981
4.99981
4.99964
4.99964
4.96739
4.93550
4.93409
4.49002
4.46147
4.37636
4.23785
4.22358
4.20402
1
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
UNI GLOBAL D.O.O.
GLOBOSINO DOO
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I
UNI GLOBAL NOVI DOO
PIO FOND RS
RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD - KASTODI RAČUN
GLOBOS OSIGURANJE A.D.
AD ZA OSIGURANJE TAKOVO
PRIMA PRO DOO
MD INTERNATIONAL
MK RUDNIK EKSPORT-IMPORT
IRVA INVESTICIJE D.O.O.
RADIJATOR A.D.
ARTIO INT. EQUITY FUND
JULIUS BAER MULTIPARTNER-BALKA
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - KASTODI RAČUN
UNICREDIT BANK SRBIJA AD - KASTODI RAČUN
QWEST INVESTMENTS PUBLIC COMPA
BDD M&V INVESTMENTS AD
VETFARM AD
SRBIJA ŠUME JP BEOGRAD
RIGHTON LIMITED
BEKO MAJA
UTMA COMMERCE D.O.O.
BOŽIČ PAVLA
JP VOJVODINAŠUME
MONPHREY LTD.
AGROGLOBE DOO ZA TRGOVINU NA V
FINEA HOLDING DOO MARIBOR
SINAGOGA D.O.O. SOMBOR
GLINA PROMET DOO
KLINIČKI CENTAR
PP RATAR AD JAŠA TOMIĆ
REPUBL.FOND ZA ZAŠT.UREĐ.
JP ELEKTROPRIVREDA SA P.O.
GP ZLATIBOR-GRADNJA A.D.
JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD
UNICREDIT BANK SRBIJA AD - KASTODI RAČUN
INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIO
SAVA- VODOPRIVREDNO PRED.
WESTERN BALKAN INVESTMENT FUND
NOVA ŠKOLSKA KNJIGA
NLB BANKA AD BEOGRAD - KASTODI RAČUN
JOVANOVIĆ DRAGAN
17231
11618
10505
10024
7915
7136
6728
6662
5774
4558
4292
4070
3885
3816
3814
3379
3217
3076
2764
2608
2146
2129
1978
1908
1793
1689
1601
1600
1575
1533
1500
1490
1409
1345
1344
1317
1313
1256
1026
1012
1012
985
914
912
911
3.03640
2.04729
1.85116
1.76640
1.39476
1.25749
1.18559
1.17396
1.01748
0.80320
0.75632
0.71720
0.68460
0.67245
0.67209
0.59544
0.56689
0.54204
0.48706
0.45957
0.37816
0.37517
0.34855
0.33622
0.31596
0.29763
0.28212
0.28195
0.27754
0.27014
0.26433
0.26256
0.24829
0.23701
0.23684
0.23208
0.23137
0.22133
0.18080
0.17833
0.17833
0.17357
0.16107
0.16071
0.16053
2
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD - KASTODI RAČUN
SPEC.BOLN.ZA FIZ.MEDICINU
GALEB METALOPLASTIKA
GENERAL DISC TECHNOLOGY D.O.O
KUZMAN MLADEN
MK GROUP D.O.O. BEOGRAD
KOVING DOO BEOGRAD
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD - KASTODI RAČUN
JUGOSLAVIJA - EKO DOO BEOGRAD
ĆURČIĆ RADIMIR
EWE COMP DOO
ELUPLASTIC DOO
STEVANOVIĆ TIHOMIR
BEKO MILAN
VALJEVSKA PIVARA A.D.
DIMNIČAR AD BEOGRAD
TOMIĆ ZLATAN
ROKVIĆ SLOBODAN
MARKOVIĆ PETAR
IZOLINVEST DOO
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD - KASTODI RAČUN
COBEX AD
CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC
ATELJEVIĆ ZORAN
HYPO ALPE-ADRIA BANK AD BEOGRAD - KASTODI RAČUN
INVESTBROKER AD
DOŠENOVIĆ ZORAN
RADAK ĐORĐE
VICTORIA GROUP AD
VITOROVIĆ RADOMIR
D.P. BEOGRADSKI SAJAM
VUČIĆEVIĆ DRAGOLJUB
ILIĆ SINIŠA
BIOMES DOO
KOMERCIJALNA BANKA AD - KASTODI RAČUN
MLEKARA AD SUBOTICA
INVESTFARM DOO
BAT VRANJE AD VRANJE
DOO ENEL NOVI SAD
ROAMING ELECTRONICS DOO BEOGRA
CITY LIGHT DOO
KOVAČEVIĆ MILENKO
ALGOTECH D.O.O. BEOGRAD
HOLDING KOMP.SLOB. ZONA
UNITED COMPANY DOO
880
819
736
668
659
600
595
593
591
573
552
547
527
523
500
494
489
473
455
454
453
447
443
418
405
401
400
398
389
383
381
378
377
360
357
344
337
335
330
320
313
311
307
297
293
0.15507
0.14432
0.12969
0.11771
0.11613
0.10573
0.10485
0.10450
0.10414
0.10097
0.09727
0.09639
0.09287
0.09216
0.08811
0.08705
0.08617
0.08335
0.08017
0.08000
0.07983
0.07877
0.07806
0.07366
0.07137
0.07066
0.07049
0.07013
0.06855
0.06749
0.06714
0.06661
0.06643
0.06344
0.06291
0.06062
0.05939
0.05903
0.05815
0.05639
0.05516
0.05480
0.05410
0.05234
0.05163
3
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
ŠUMADIJA BROKER AD
AD HEMKOLOR - U STEČAJU
RIKANOVIĆ SVETOZAR
NIKOLIĆ NEBOJŠA
ĐURIĆ SAVA
ALPA CO DOO BEOGRAD
ANĐELIJA MISIĆ-DOO
RAJAČIĆ PETER
KRSTIĆ MILOŠ
BOGDANOVIĆ DUŠANKA
PROTON SYSTEM D.O.O.
MARKOVIĆ MILAN
INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANS
GRAWE OSIGURANJE A.D.O.
MANGA-EXPORT-IMPORT VRANJE
MILENIJUM OSIGURANJE ADO
IMPOL SEVAL VALJAONICA
SIMPO HOLDING KOMPANIJA
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD - KASTODI RAČUN
CVETKOVIĆ GORAN
GUZIJAN JANKO
GICIĆ BESIM
KBK BROKER AD BEOGRAD
VELIKI MILOŠ DOO
RF PIO SAMOSTALNIH DELATNOSTI
ANĐELKOVIĆ MILIJA
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA - KASTODI RAČUN
DYNIA LIMITED
DIMITROPOULOS PANAGIOTIS
ANTIĆ MOMČILO
IPOK D.O.O. ZRENJANIN
KB1909
M & G MARKETING
RADOŠEVIĆ MARICA
REFOMENT CONSULTING
JKP BEOG. VODOVOD I KAN.
ALEKSIĆ VIOLETA
PRIVREDNA KOMORA BEOGRAD
MAX-DILL DOO BEOGRAD
DDOR NOVI SAD ADO
DEXON STAN DOO
TELEKOMUNIKACIJA DOO BLACE
MI-TRADE-CENTAR
ĐELIĆ MILANKA
IND.PRECIZNE MEHANIKE
291
283
274
273
270
263
258
252
250
244
240
234
233
232
231
231
227
224
224
217
212
211
209
209
208
207
203
203
200
200
197
196
196
194
193
192
189
188
188
186
184
183
182
181
180
0.05128
0.04987
0.04828
0.04811
0.04758
0.04635
0.04546
0.04441
0.04405
0.04300
0.04229
0.04124
0.04106
0.04088
0.04071
0.04071
0.04000
0.03947
0.03947
0.03824
0.03736
0.03718
0.03683
0.03683
0.03665
0.03648
0.03577
0.03577
0.03524
0.03524
0.03471
0.03454
0.03454
0.03419
0.03401
0.03383
0.03331
0.03313
0.03313
0.03278
0.03242
0.03225
0.03207
0.03190
0.03172
4
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
MAUDIĆ DANICA
MILICA VPD ZDRAVSTVENA USTANOV
IBG PREDUZEĆE ZA TRG. I US.
VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI SAD - KASTODI RAČUN
KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABACFALETTI D.O.O.
VB DOO - PRED. ZA IZR . AMB
TIM 99 DOO
VUKADINOVIĆ ZORAN
SABLJIĆ ANKA
EUROBANK EFG AD - KASTODI RAČUN
BABOVIĆ MILIJA
OTSUKA MASAHIKO
VIŠNJIĆ MINJA
PETROVIĆ MARJAN
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD - KASTODI RAČUN
JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
GOBEM DOO BEOGRAD
SCP D.O.O.
A BANKA VIPA D.D.
AMS OSIGURANJE A.D.O.
AZOTARA
REPUBLIKA SRBIJA
RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD - KASTODI RAČUN
OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
EXPRES BANKA A.D.
MARKOVIĆ ZORKA
TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
POPOV MILOŠ
PROGRES D.O.O.
JOVANOVIĆ TATJANA
ILIRIKA DD
OGRANAK CRANE INVESTS ANSTALT
FINWORLD A.D.
PERIŠIĆ DUŠAN
JOKIC ALEKSA
ĐORĐIĆ ACO
MAKSIMOVIĆ PREDRAG
GRADINAC SINIŠA
BEOSLOGA-TP P.O.
SIMONOVIĆ SVETLANA
KOŠANIN JELENA
DMITROVIĆ SVETLANA
GERONTOLOŠKI CENTAR
TEZORO BROKER AD
178
178
177
173
171
165
161
161
160
160
160
157
153
152
151
150
150
149
148
147
142
141
141
141
139
138
136
136
133
132
131
131
131
125
121
120
120
120
120
118
118
118
118
116
115
0.03137
0.03137
0.03119
0.03049
0.03013
0.02908
0.02837
0.02837
0.02819
0.02819
0.02819
0.02767
0.02696
0.02679
0.02661
0.02643
0.02643
0.02626
0.02608
0.02590
0.02502
0.02485
0.02485
0.02485
0.02449
0.02432
0.02397
0.02397
0.02344
0.02326
0.02308
0.02308
0.02308
0.02203
0.02132
0.02115
0.02115
0.02115
0.02115
0.02079
0.02079
0.02079
0.02079
0.02044
0.02026
5
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
DECCO INTERNATIONAL DOO
GLIŠIĆ MILAN
NEZA- TRG . PREDUZEĆE
VLAHOVIĆ ALEKSANDAR
TOREX CO. BEOGRAD
RADOVANOVIĆ MILOJKO
AGM CONFIDENCE DOO BEOGRAD
PP EKONOMIJA DOO JARKOVAC
STEFANOVIĆ ZORAN
MARINKOVIĆ DRAGIŠA
ĐUROVIĆ RADE
DIJAMANT-AGRAR A.D.
CICMIL MILINKO
JURIŠEVIČ VILKO
ŠKULETIĆ DARKO
DIKLIĆ ĐORĐE
POPOVIĆ MARKO
BERBEROVIĆ JANKO
NEŠIĆ SVETISLAV
ANTRACHEM ANSTALT
KECMAN SNEŽANA
DROZDOVSKI MIODRAG
POTENS POŽEGA
STUPAR DRAGANA
ČUDIĆ PERICA
VOJVODIĆ NEBOJŠA
LUJIĆ NEVENKA
BELIĆ DARKO
ETIKO PRODUKT D.O.O.
INTERAGENT-DRUŠT.PRED.
LADERNA INTERNATIONAL B.V.
SOKO NADA ŠTARK AD
BANJAC JADRANKA
IGNJATOVIĆ RADOSLAVA
IM BEK DOO ZRENJANIN
JOVANOVIĆ NENAD
CONVEST A.D. NOVI SAD
BEČEJPREVOZ D.O.O. BEČEJ
GUMOPLASTIKA-D.P
ALFAPLAM AD
ŠOJIĆ NIKOLA
MILUTINOVIĆ DRAGAN
BOVAN ANA
RODIĆ DRAGANA
BAJIĆ MIODRAG
114
113
111
111
111
110
110
108
106
106
105
104
101
101
100
100
100
100
100
100
97
97
96
96
95
95
95
95
95
94
94
93
93
93
92
91
90
90
90
90
90
90
89
89
89
0.02009
0.01991
0.01956
0.01956
0.01956
0.01938
0.01938
0.01903
0.01868
0.01868
0.01850
0.01833
0.01780
0.01780
0.01762
0.01762
0.01762
0.01762
0.01762
0.01762
0.01709
0.01709
0.01692
0.01692
0.01674
0.01674
0.01674
0.01674
0.01674
0.01656
0.01656
0.01639
0.01639
0.01639
0.01621
0.01604
0.01586
0.01586
0.01586
0.01586
0.01586
0.01586
0.01568
0.01568
0.01568
6
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
ATELJEVIĆ LUKA
ATELJEVIĆ ANA
POLIĆ DUŠKO
ĐEKOVIĆ ZORAN
ABAX DOO
DINČIĆ VESNA
ŽARKULA JOVICA
PKS-LATEX-HLC AD
TOMIĆ ĐORĐE
BEOGRAF FPM
KOSOVOTRANS-D.D.
DIR. ZA GRADJ.ZEMLJ.URBAN
TESLA-PRED.ZA PROJEKTOVANJE
DORĆOL INŽENJERING DOO
VUKOJEVIĆ TOMA
HOFMAN ANDREJ
ZUP POBEDA DOO BEOGRAD
MICIĆ MIROSLAV
STOJČEVIĆ MIRKO
ŠUKOVIĆ ŽARKO
ZUBAC RADIVOJE
LOVIĆ SVETOLJUB
RAKOČEVIĆ RADE
PROTIĆ ŽIVOJINOVIĆ BRANISLAVA
MILOŠEVIĆ BOJAN
ANOVIĆ SAŠA
JABLANOVIĆ SLAVIŠA
MIHAJLOVIĆ PREDRAG
DAJ INVEST LIMITED
KNEŽEVIĆ ZORAN
OSTOJIĆ BOGDAN
DODIG DEJAN
STOJANOVIĆ RADOVAN
GAVRILOVIĆ OLIVERA
ĐUKIĆ RANKO
ILIĆ DANILO
KULIĆ ŽIVKO
VICONT VEKTOR DOO
JEREMIĆ TATJANA
CAKO NIKOLA
NMS INVESTMENT SUPPORT DOO
JOVANOVIĆ ŽIVOSLAV
PZP VRANJE A.D.
KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO ŠABAC
SECCOM DOO ŠABAC
88
88
88
87
87
87
86
86
83
80
80
80
80
80
79
79
78
78
77
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
74
74
74
74
73
72
72
72
71
71
70
70
70
70
70
70
0.01551
0.01551
0.01551
0.01533
0.01533
0.01533
0.01515
0.01515
0.01463
0.01410
0.01410
0.01410
0.01410
0.01410
0.01392
0.01392
0.01374
0.01374
0.01357
0.01339
0.01339
0.01339
0.01339
0.01339
0.01322
0.01322
0.01322
0.01322
0.01322
0.01304
0.01304
0.01304
0.01304
0.01286
0.01269
0.01269
0.01269
0.01251
0.01251
0.01233
0.01234
0.01234
0.01234
0.01234
0.01234
7
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
GRMIJA-DOO HOLDING JUMKO
POPOVIĆ ĐORĐE
KOVAČEVIĆ MISCHA MIŠO
PREMI TRADE-P.P. D.O.O.
NIKŠIĆ DRAŽEN
RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD - KASTODI RAČUN
RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA
TRUJIĆ DEJAN
OLYMAR DOO VRŠAC
KOMET B T C
LIVNICA POBEDA A.D.
POPOVIĆ LJUBOMIR
MILOVANOVIĆ SLOBODAN
ARSENOVIĆ MILICA
BEO MONET DOO BEOGRAD
ĆIRKA LAVINEL
PLEŠEC BOJAN
MARAVIĆ RADIVOJE
IFTA DOO
MARNEX D.O.O.
MILIĆ DRAGAN
RAJEVAC GRUJIĆ JADRANKA
ZEROMAX DOO
BOŽIKIĆ GRUJICA
ŠVELJO SRĐAN
PETROVIĆ BRANKO
SEMAFOR-AUTO-MOTO DP
ZAVOD ZA DERATIZACIJU,DEZINF.
GRUJIĆ MIĆO
OTAŠEVIĆ ZVONKO
MLADENOVIĆ DRAGAN
KARANOVIĆ VERICA
GALENIKA BROKER A.D. ZEMUN
PEROVIĆ VLADIMIR
INTER CARGO-.ZA MEĐUN.I UN.TRG
DESPOTOVIĆ ZORKA
KARANOVIĆ JELENA
BOGDANOVIĆ ZORAN
TERMOELEKTRO DOO BEOGRAD
RAKOČEVIĆ NOVICA
BABIĆ ALEKSANDAR
LAPČEVIĆ MILORAD
PETROVIĆ SAŠA
RADIVOJEVIĆ MILORAD
MLADENOVIĆ DRAGAN
70
70
67
66
65
64
63
62
62
61
61
61
61
60
60
60
60
60
59
59
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
57
57
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
0.01234
0.01234
0.01181
0.01163
0.01145
0.01128
0.01110
0.01093
0.01093
0.01075
0.01075
0.01075
0.01075
0.01057
0.01057
0.01057
0.01057
0.01057
0.01040
0.01040
0.01040
0.01040
0.01040
0.01040
0.01040
0.01040
0.01022
0.01022
0.01022
0.01022
0.01022
0.01004
0.01004
0.00987
0.00987
0.00987
0.00987
0.00987
0.00987
0.00987
0.00987
0.00987
0.00969
0.00969
0.00969
8
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
MAG AUTO
LEKOVIĆ BRANKO
TRIFUNOVIĆ ŽIVKO
TOMIĆ DEJAN
GARČEVIĆ MILOŠ
PAJIĆ VLADIMIR
STOJIĆEV VESNA
NENADIĆ NENAD
POPOVIĆ RADOŠ
JEŠIĆ SRĐAN
PEROVIĆ DOBRIVOJE
MARČETIĆ JOVANKA
LEKIĆ ZLATKO
VUKSANOVIĆ ALEKSA
AKSENTIĆ SLOBODAN
ALEKSIĆ VELJKO
SUCOM-PREDUZEĆE D.O.O
PERIŠIĆ NADA
ĐUROVIĆ DEJAN
SMILJKOVIĆ ZORAN
AL PINTO BRKIĆ BOJAN
PAVLEŠIĆ RIKANOVIĆ MILANA
RADOVIĆ MILICA
CURAKOVIĆ VELJKO
TK REPORT
BINGO-PARTIZAN-C. ZVEZDA
FINS TRADE DOO
STEFANOVIĆ MIOMIR
JUHORTRANS AD JAGODINA
D.O.O DIANA
RATAR Z.Z.
BENDIĆ ŽELJKO
TREVI D.O.O.PRED. ZA PROIZ.T.
MILETIĆ ZORAN
PADINA D.O.O.
TANIĆ SLOBODAN
ASTRACHEM DOO
ITM GROUP DOO HOLDING KOMP.
EUROTRUST DOO BEOGRAD
JOVIĆ VLADIMIR
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA - KASTODI RAČUN
GRNČARSKI MOMČILO
ČAČANSKA BANKA AD ČAČAK
STOJANOVSKI BOJANA
SLOGA DP
54
54
53
53
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
51
51
51
50
50
50
50
50
50
49
48
48
48
48
48
48
47
47
47
47
47
47
47
47
47
46
46
46
46
0.00951
0.00952
0.00934
0.00934
0.00916
0.00916
0.00916
0.00916
0.00916
0.00916
0.00916
0.00916
0.00916
0.00916
0.00916
0.00916
0.00899
0.00898
0.00899
0.00881
0.00881
0.00881
0.00881
0.00881
0.00881
0.00863
0.00846
0.00846
0.00846
0.00846
0.00846
0.00846
0.00828
0.00828
0.00828
0.00828
0.00828
0.00828
0.00828
0.00828
0.00828
0.00811
0.00811
0.00811
0.00811
9
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
TODOROV MILOŠ
BOŠKOVIĆ BOGOLJUB
MINIĆ SAVO
ŠENK VOJIN
GRADINA SPA DOO ŠABAC
NIKČEVIĆ STEVAN
VELJOVIĆ NIKODIN
SMILJANIĆ BOJA
BJN D.O.O.
BALI-RADOVANOVIĆ SLAVICA
AJNA D.O.O.
MATOVIĆ LJUBINKO
KOŽETINAC MILOŠ
TRIPKOVIĆ VOJKA
TRPOVSKI ŽELJEN
ENERGO BROKER A.D.
PK SPASOJE STEJIĆ AD
LJUBINKOVIĆ VEROLJUB
DRAGIČEVIĆ DEJAN
JOVANOVIĆ BRANISLAV
STAMENKOVIĆ ZLATA
PETROVIĆ ZORAN
SLOGA VLADIČIN HAN U STEČAJU
MARKOVIĆ DUŠAN
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - KASTODI RAČUN
DP AGROIND. KOMBINAT U LIKV.
PLAVŠIĆ RANKO
AUTOBANAT ZRENJANIN DOO
KOEN IVAN
ŽIVKOVIĆ ČEDOMIR
DUNAV ALPE JADRAN D.O.O.
AD MAGISTRALA BEOGRAD
ZLATIĆ SIMO
JOVANOVIĆ SRĐAN
M&V REAL ESTATE DOO
ĐORĐEVIĆ PETAR
JURKOVIĆ DAMIR
MILENKOVIĆ VLADAN J.
DRLJEVIĆ OBREN
TRAG-PRESS DOO
GOLUBOVIĆ SLOBODAN
ŽIVKOVIĆ MILAN
RISTIĆ IVAN
MLADENOVIĆ MILUTIN
IGNJATOVIĆ MILORAD
46
45
45
45
44
44
44
44
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
41
40
40
40
40
40
40
40
40
39
39
39
38
38
38
38
38
37
37
37
37
0.00810
0.00793
0.00793
0.00793
0.00776
0.00775
0.00776
0.00775
0.00758
0.00758
0.00758
0.00758
0.00740
0.00740
0.00740
0.00740
0.00740
0.00740
0.00740
0.00722
0.00722
0.00722
0.00723
0.00722
0.00722
0.00705
0.00705
0.00705
0.00705
0.00705
0.00705
0.00705
0.00705
0.00688
0.00687
0.00687
0.00670
0.00669
0.00669
0.00670
0.00670
0.00652
0.00652
0.00652
0.00652
10
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
DAMJANOVIĆ BORISLAV
STOJANOVIĆ NATAŠA
KOVAČ RATKO
GRUBAČ PETAR
NOVAKOVIĆ ŽIVOMIR
RADUN BOJAN
VRANEŠEVIĆ DANKO
MIHOLČIĆ DEJAN
NOVAKOVIĆ DEJAN
SIMIĆ DRAGAN
VELEFARM A.D.
METALAC AD GORNJI MILANOVAC
IVIĆ MILOSLAV
DRAŽILOVIĆ DRAGIŠA
SREDOJEVIĆ VLADAN
GRBOVIĆ DARKO
GOJKOVIĆ DRAGANA
BULAJIĆ JOVAN
FARMACIJA - PLUS DOO
NIKOLIĆ PREDRAG
MILOVANOVIĆ RODOLJUB
GAJIĆ BRANIMIR
MIŠKOVIĆ TODOR
JOVANOVIĆ MILENA
PEAGUS INVESTMENTS LIMITED
BOGOJEVIĆ IGOR
TRIVUNAC NEBOJŠA
ADAMOVIĆ MILICA
RAKIĆ SNEŽANA
JOVANOVIĆ MARKO
POPOVIĆ DRAGAN
ILIĆ ALEKSANDAR
GALOV VUJOVIĆ DANIJELA
BANOVIĆ DRAGAN
VUČELIĆ ANA
RANČIĆ VLADIMIR
KARANOVIĆ NENAD
KOMUNALAC-JKP
EČKA ZEM. ZADRUGA
VIKTUS D.O.O
OZANIČ ROBERT
SLOGA-PRED.ZA PREC . MEHANIKU
UNITEK DOO
KONZORCIJUM
LUXOL A.D.
37
37
37
36
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
0.00652
0.00652
0.00652
0.00634
0.00617
0.00617
0.00617
0.00617
0.00617
0.00617
0.00617
0.00617
0.00617
0.00617
0.00617
0.00617
0.00617
0.00617
0.00617
0.00599
0.00599
0.00599
0.00599
0.00599
0.00599
0.00582
0.00582
0.00582
0.00582
0.00582
0.00564
0.00564
0.00564
0.00564
0.00564
0.00564
0.00564
0.00546
0.00546
0.00546
0.00546
0.00546
0.00546
0.00546
0.00546
11
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
VOJNIĆ ANTUN
GAJIĆ ALEKSANDRA
ŠARČEV IVAN
IVAĐO
IVKOVIĆ ROSA
MALENOVIĆ BRANKO
BOJOVIĆ BAJO
TODOROVIĆ VOJISLAV
PETROVIĆ MILE
GAVRAN VESNA
PINKU TRAJAN
LAMBIĆ BOŽOVIĆ LJILJANA
JAKOPIN EDVARD
NEDELJKOVIĆ VERA
BOŠKOVIĆ NENAD
JOVIČIĆ NIKO
MIŠKOVIĆ DUŠAN
OBADOVIĆ BRANKO
SVETLIČ STANISLAV
STUPAR DRAGAN
RISTIĆ VLADIMIR
MILJUŠ ANGELINA
TORNJANSKI TRGOVINA DOO
KATIĆ DRAGAN
TABAČKI VESNA
BEJATOVIĆ MILOŠ
LIMICO D.O.O BEOGRAD
MILOVANOVIĆ JELENA
ZMIJAREVIĆ ZORAN
BOGDANOVIĆ VLADIMIR
VUŠOVIĆ JOVANA
DOO GILLE-PROMET ZRENJANIN
STECO DOO
PETROVIĆ ČASLAV
GBD GORENJSKO BORZNO P.DR.
VUJINOVIĆ ŽELJKO
ŠPIJUNOVIĆ DRAGAN
EGERIĆ BRANISLAV
COKAN DANIJEL
GOLUBOVIĆ GORAN
SPASOJEVIĆ MILAN
MINIĆ SAŠA
ČOBANOVIĆ LAZAR
GRAND GROUP
PODUNAVAC LADA
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
26
26
0.00528
0.00529
0.00529
0.00529
0.00529
0.00529
0.00529
0.00529
0.00528
0.00529
0.00529
0.00529
0.00529
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00511
0.00493
0.00493
0.00493
0.00494
0.00476
0.00476
0.00475
0.00476
0.00476
0.00476
0.00458
0.00458
12
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
AUTO NENA OSIGURANJE U LIKVID.
TELEKOM DOO
UNIGRAND DOO BAČKA PALANKA
GARIĆ DANKA
RAKOVIĆ MILICA
DRAGANJAC SRĐAN
GLOGOVAC GORAN
MILJKOVIĆ BRANISLAV
JEDNAK DEJAN
VUČINIĆ NEBOJŠA
MILETIĆ DRAGAN
GERIĆ ANDRIJA
STOJANOVIĆ DRAGAN
JOVOVIĆ DRAGAN
OSTOJIĆ SAŠA
MANDIĆ SAŠA
VUČETIĆ MIRKO
ONICOM DOO
MITROVIĆ VLADAN
TEOFILOVIĆ DOBRICA
BOBAREVIĆ VOJISLAV
ANSTA KOMERC DOO
MILENOVIĆ MIROSLAVA
KOJIĆ DRAGAN
MBM-LION D.O.O
PEJOVIĆ JOVAN
JURIŠIĆ MIODRAG
GREIMER GERHARD
JANKOVIĆ BOGOLJUB
TRANSPORT SV DOO
7S LEGO-ZRENJANIN
IVANČEV NINA
KULIĆ SONJA
KELHAR FRANC
JS EXPORT-IMPORT
TEŠANOVIĆ NEVENKA
TURBO SERVIS
KORAT EDI
ANTIĆ BOŽIDAR
MIĆANOVIĆ MARKO
ČORTAN ALEKSANDAR
PETROVIĆ SNEŽANA
FABRIKA ŠEĆERA AD
SOKOLAC AD
CER-FABRIKA TERMO.UREĐ.
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
0.00458
0.00458
0.00458
0.00458
0.00458
0.00458
0.00458
0.00441
0.00441
0.00441
0.00441
0.00440
0.00441
0.00441
0.00441
0.00441
0.00441
0.00441
0.00441
0.00441
0.00441
0.00441
0.00441
0.00441
0.00423
0.00423
0.00423
0.00423
0.00423
0.00423
0.00423
0.00423
0.00423
0.00423
0.00423
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00406
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
13
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
AUTOMOTOR BEOGRAD
KTITOR DOO
MSCO DOO BEOGRAD
GIGANT DOO KRALJEVO
ZAVOD ZA INŽENJERING AD
INSTITUT ZA REHABILITACIJU
STOJANOVIĆ DUŠKO
RAKIĆ BRANISLAV
OKUKA DRAGOMIR
DAMJANAC ĐORĐE
JOŠOVIĆ RADE
AGRO-NET SOMBOR
ČUKIĆ DRAGANA
VREČEK JURE
NESTOROVIĆ BRANISLAV
ILIN ALEKSANDAR
OBUĆINA GORICA
MITROVIĆ MIROSLAV
MOMČILOVIĆ PAVLE
POPOVIĆ VESNA
TUBIĆ DUŠKO
SIKOŠEK JURE
PAVLOVIĆ BRANKO
SENZAL CAPITAL DOO
REPROIMPEX DOO BEOGRAD
NINČIĆ KRISTIJAN
PKB IMES DOO PADINSKA SKELA
IVEX D.O.O.
TOMAŠEVAC ZZ
ROSE CAPITAL DOO
CVETKOVIĆ NIKOLA
ĐOKOVIĆ ŽIVADIN
ĐEKIĆ MARKO
MILANOVIĆ ZDRAVKO
GEOCENTAR PR
FAX MAX D.O.O.
VUJANOV RISTIĆ TATJANA
RADUN JELENA
MILOVANOVIĆ ALEKSANDAR
RADONJIĆ PREDRAG
MARKOVIĆ BOGDAN
RADOVIĆ BRANISLAV
CPU DOO
NENEZIĆ MILOŠ
VIŠNJIĆ GORAN
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00405
0.00387
0.00388
0.00387
0.00388
0.00388
0.00388
0.00388
0.00387
0.00388
0.00388
0.00387
0.00388
0.00388
0.00388
0.00370
0.00370
0.00370
0.00370
0.00370
0.00370
0.00370
0.00370
0.00370
0.00370
0.00370
0.00370
0.00370
14
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
RADOVIĆ RADA
ORNIK VALERIJA
GADŽIĆ BRANKA
GULAN SNEŽANA
LAKI-PROMET
ZZ BANATSKA BRAZDA
VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI SAD - KASTODI RAČUN
INTER COM-EX-IM
BPM EKSPORT-IMPORT
DROZDOVSKI ALEKSANDRA
POPOV DUBRAVKA
VUK KARADŽIĆ-DRUŠ. USTANOVA
MILOŠEVIĆ SANJA
RAMIĆ DUŠAN
TERZIĆ BORIS
IVOŠEVIĆ ZORICA
JEKIĆ SAŠA
CVIJETIĆ ČEDOMIR
KURJAK VELJKO
VITOROVIĆ SANDRA
KRALJEV SINIŠA
MARINKOVIĆ DRAGANA
KOSANOVIĆ MILORAD
ADŽIĆ MILENKO
STOJANOVIĆ ZORAN
KAMENICA ŽIVORAD
KOVIJANIĆ DRAGICA
SRDIĆ ALEKSANDAR
DAHLIA DOO BEOGRAD
PUZIN ALEKSANDAR
JAMŠEK NATAŠA
NECTAR D.O.O. B. PALANKA
IVANOVIĆ RADA
KRAKOVIĆ MIHAILO
BJEGOVIĆ NIKOSLAV
MAKSIMOVIĆ BRANISLAV
ZIDAR D.O.O. NEGOTIN
ŽAJSKI GORDANA
NPCO D.O.O. U STEČAJU
PEROVIĆ SRĐAN
MIĆIĆ ŽELJKO
KONVOJ TRANS D.O.O.
ČUGALJ DONALD
ARSENOVIĆ DUŠAN
VIŠNJIĆ VUKAŠIN
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
17
0.00353
0.00352
0.00352
0.00352
0.00352
0.00353
0.00352
0.00352
0.00352
0.00352
0.00353
0.00353
0.00352
0.00352
0.00353
0.00352
0.00352
0.00352
0.00352
0.00352
0.00352
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00335
0.00317
0.00317
0.00317
0.00317
0.00317
0.00317
0.00300
15
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
MIŠKOVIĆ MILIĆ
MIHAJLOVIĆ FILIP
TEHNOOPREMA DOO
DENIĆ IVAN
KRSTONOŠIĆ BRANKO
VELIČKOVIĆ ŽARKO
BERČEG EVGENIJE
IVKOVIĆ ČEDOMIR
VELKOVSKI VELKO
GRADSKA ORG. C.KRSTA
INVEST INZENJERING DOO
URBANJA DOMEN
ČUBRILO DUŠAN
PAVLOVIĆ MILIVOJE
JEŠIĆ MARKO
HADŽIĆ DRAGICA
RISTIĆ SRĐAN
PRLJEVIĆ IVANA
A. D. ROTOR- U LIKVIDACIJI
FUDBALKI KLUB-ZEMUNNAUMOVIĆ PREDRAG
PAPIRUS-ZA PROIZ. I PROM.N.
INTERKONOP-D.O.O.BUJANOVAC
MATIJAŠEVIĆ MILAN
UNI-PRESS DOO
TERMOS AD ZRENJANIN
KOMERCIJALNA BANKA AD
MAREVIĆ VLADIMIR
ĐAPIĆ DUŠAN
VULIĆ VLADIMIR
IVANOVIĆ SRĐAN
SPASIĆ GORAN
STANČIĆ PETAR
ĐORĐEVIĆ IVAN
TERZIĆ ALEKSANDAR
SENSE DOO
ANĐELKOVIĆ RADOVAN
BJELANOVIĆ VLAJKO
ROGULJA PREDRAG
ĆAPETA MARKO
BECIĆ IGOR
GAVRILOVIĆ VELIŠA
VIGNJEVIĆ NEBOJŠA
MATIJEVIĆ STEPANOVIĆ MAJA
TREĆA PETOLETKA DOO
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00299
0.00300
0.00300
0.00300
0.00299
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00299
0.00300
0.00300
0.00299
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00282
0.00282
0.00282
0.00282
0.00282
0.00282
0.00282
0.00282
0.00264
0.00264
0.00264
0.00264
16
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
ĐUROKOVIĆ ZORAN
TOMIĆ JOVAN
PERIŠIĆ ŽIVKO
ĆUĆA DEAN
MILOVANOVIĆ LJUBOMIR
DAVILE D.O.O.
USKOKOVIĆ DANA
ALAVANJA PREDRAG
MIŠKOVIĆ RUŽA
KESER JOVANKA
NIKOLIĆ ŽELJKO
PEKOVIĆ MIRJANA
STANIŠIĆ-AUDIT D.O.O.
TASIĆ MIROSLAVA
SUTLOVIĆ GENARIJ
VUKOMANOVIĆ DEJAN
VELJANOVIĆ GORAN
MIHAJLOVIĆ PREDRAG
AUTODELOVI DANGUZOV DOO
LANTERNA DOO
INZINJERING- DD U MEŠ.SVOJ.
JEČMENICA VESELIN
MIĆOVIĆ MOMČILO
DESPOTOVIĆ VASO
NOVIČIĆ ANĐA
BJELOGLAV DARKO
ECOCOM-ŽITOPROMET DOO DRAGINJE
ŠUMADIJA DOO
SPIS-DRUŠTVENO PRED. DOO
BB TRADE AD
GRBIĆ ALEKSANDAR
ĆIRCOM-EXPORT-IMPORT DOO
SABADOŠ IGOR
SKENDERIJA MLADEN
RM IMPORT-EXPORT COMPANY
JANKOVIĆ JOVAN
KUNTIĆ SONJA
ŽIVKOVIĆ DAMJAN
TOPLIČIĆ DEJAN
PECIKOZA ZLATOMIR
PERIŠIĆ VELJKO
GRUBIN PREDRAG
GOČMANAC RADOSAV
MARAVIĆ ĐORĐE
DANIĆ VESNA
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
0.00264
0.00264
0.00265
0.00264
0.00264
0.00264
0.00264
0.00264
0.00264
0.00264
0.00264
0.00264
0.00264
0.00265
0.00264
0.00264
0.00264
0.00264
0.00264
0.00264
0.00247
0.00247
0.00247
0.00247
0.00247
0.00247
0.00247
0.00247
0.00246
0.00247
0.00247
0.00247
0.00247
0.00247
0.00247
0.00247
0.00247
0.00246
0.00247
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
17
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
BJELICA DRAGO
VUČINIĆ NEMANJA
GOČMANAC BRANISLAV
JEVTOVIĆ DEJAN
MEDIVET-PROMET
MIJAILOVIĆ RADOVAN
RADOVANOVIĆ BILJANA
NEDELJKOVIĆ JASMINA
MIĆIĆ SLOBODAN
BOGDANOVIĆ DUŠAN
MITROVIĆ ŽIVOTA
ĐUKANOVIĆ MLADEN
EXTRALCOOP D.O.O.-U LIKVIDACIJ
ĐURKOVIĆ MILOŠ
BANOVIĆ DRAGOLJUB
PP TOP KOMERC
POLET ZEM.ZADRUGA
NARAS GROUP SURDULICA
MILJUŠ BOŽICA
VELJKOVIĆ ZORAN
RADIVOJEVIĆ TOMISLAV
ŽIVKOVIĆ PREDRAG
JEVTOVIĆ ZORAN
GOSPAVIĆ RAŠKO
MATORKIĆ ŽIVOTA
STEPANOVIĆ VLADA
DODIG GOSPAVA
ODALOVIĆ SAŠA
TEJIĆ VLADIMIR STEFAN
OBRADOVIĆ MIRJANA
JANKOVIĆ LJILJANA
MARIOKI D.O.O.
PEJOVIĆ NIKOLA
RADOVIĆ RADOVAN
ZORKA HEMIJSKA IND. DP U ST.
VOJVODINAPUT AD ZRENJANIN
MINGOVSKI DIMITRIJE
VIJUK VIOLETA
JEREMIĆ NEBOJŠA
MAKSIMOV LJUBIŠA
MILETIĆ RADMILA
RISTIĆ STOJADIN
BRAUNOVIĆ VLADIMIR
MALI AKCIONAR DOO
ABC BROKER
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00229
0.00211
0.00212
0.00212
0.00211
0.00211
0.00211
0.00212
0.00211
0.00211
0.00211
0.00211
0.00212
0.00212
0.00212
0.00211
0.00212
0.00212
0.00211
18
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
PROKOPIJEVIĆ ZORICA
NIKOLIĆ DANICA
MARKOVIĆ DRAGAN
ŽIVKOVIĆ NATAŠA
ILIĆ BRATISLAV
VASILJEVIĆ DARKO
OSTOJIĆ GOJKO
RAKETIĆ SLOBODAN
SAVIĆ DRAGOSLAV
STUPAR MAGDALENA
JEDNAK JOVO
VUJNOVIĆ BORKA
TRNAVČEVIĆ IVANA
VUKOJE SVETLANA
SLOVIĆ MIODRAG
GDP BANKOVIĆ DOO
ĆAPIN VLADIMIR
STOJANOVIĆ DUŠAN
KRIŽAN DARKO
RISTIVOJEVIĆ MILENKO
TOMIĆ IGOR
ILIĆ MILOŠ
TEOFILOVIĆ RATKO
MORAČA JADRANKA
STUDIO ZA PROJEKT . I DIZAJN
SAVIĆEVIĆ NINA
NOVAKOVIĆ JELENA
DIMIĆ IVAN
STANIMIROVIĆ VERA
JOVANOVIĆ DRAGANA
MALJKOVIĆ GORDANA
VUKOSAVLJEVIĆ VIDAN
MERIDIJAN TRAVEL DOO
IMBA TP
ANTONIĆ MILAN
TRIFUNOVIĆ MILIJA
JAKOVAC JOVICA
VUKOVIĆ JELENA
ĐORĐEVIĆ BILJANA
VIRMAX DOO
DROBAC BORIS
NIKOLIĆ MILAN
NIGG THOMAS
NIKOLIĆ SREĆKO
BIBERDŽIĆ MILAN
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
0.00212
0.00212
0.00211
0.00211
0.00211
0.00212
0.00212
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
19
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
KERČOV DRAGAN
GALONJA MIROSLAV
DANILOVIĆ LJUBOMIR
AD BANAT BANATSKI KARLOVAC
STOJIMIROVIĆ LJUBIŠA
TERMOELEKTRO – ENEL A.D.
ZORKA-EKSTRUDIRANA AMBALAŽA
ECO-TREND D.O.O.
KILIBARDA DEJAN
MATIĆ-BRBORA OLIVERA
KOVAČEVIĆ DUŠAN
ZEJAK ZORAN
ĐUKIĆ DRAGANA
ŽEBELJAN MARKO
GM KOMERC DOO
BEOGRAD-VODE D.P.
MILAVIĆ ZORAN
ĐUNISIJEVIĆ BOŠKO
INTER-WOOD DOO NIŠ
SAL KONSALTING D.O.O.
KOŠAVA PREVOZ
SOULFOOD
POPOVIĆ VELIBOR
HADŽIĆ SNEŽANA
SRETENOVIĆ DRAGAN
GORDIĆ MILICA
DŽAVIĆ DRAGORAD
TODOROVIĆ MILAN
RADOMAN DUBRAVKA
MEDIKAL SYSTEM D.O.O.
PAVLOVIĆ VOJKAN
MAKSIMOVIĆ RUŽICA
ĐELIĆ TANJA
MIJANOVIĆ BRANKA
MATOVIĆ OLIVERA
LUKIĆ MIRJANA
PAUNOVIĆ LJILJANA
PANTELIĆ SLAVICA
MINIĆ RADIVOJE
JAUKOVIĆ VLADIMIR
JELIĆ MILOŠ
RADULOVIĆ PETAR
STANIĆ DRAGIŠA
ŽARKOVIĆ IVAN
GALIČ D.O.O.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00193
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
20
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
ZORIĆ NADA
GAVRILOVIĆ JEVDA
KRSTIĆ ALEKSANDAR
VUKOSAVLJEVIĆ STANIMIRKA
MAKSIMOVIĆ ZORAN
GICIĆ MUZAFERA
VUJAČIĆ BUDIMIR
JANJIĆ SLOBODAN
MIJAJLOVIĆ RADE
PAMHEM DOO
STOJKOVIĆ DRAGAN
TOMIĆ NENAD
MILJKOVIĆ IVAN
MANIĆ DRAGOSLAV
ŠARČANSKI MILICA
IVANIŠ VINKA
PAVLOVIĆ IGOR
PERIĆ NADEŽDA
LEVANG PIROSKA
JOVANOVIĆ SRBO
PENO LJUBO
VRANJEGRAF-GRAFIČKO IZDAV. PRE
TOTAL PLUS-D.O.O.
ZLATKOVIĆ ZDRAVKO
MILJUŠEVIĆ MILENA
VLAHOVIĆ ŽELJKO
BANKARSKA AKADEMIJA
KOVAČEVIĆ VLADANKA
DONJI SREM-PR.ZA PROM. ROBE
DELIĆ DRAGUTIN
KOMRAD- J . K .P
G.P. ZIDAR A.D. SURDULICA
REP. UPRAVA JAVNIH PRIHODA
BANDUR FILM-SA P.O.
REMS PROMET DOO
TOMANOSKI ZORAN
LIVNICA KIKINDA AD KIKINDA
JOVANOVIĆ BOBAN
PP PANONIJA PRIDUCT
TRANSCEND PP
BALKAN KOMERC
EKOHEM-CO
PRO DOMO TUP
BEOFINEX DD ZA SPOLJ.I UNUTR.T
DADI - SPED-VRANJE
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0.00194
0.00194
0.00194
0.00194
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00177
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00177
21
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
HEMITEX DOO
CESA-PROMET
ČUBRIĆ SLAVOLJUB
JANKOVIĆ MARINA
BOBIĆMOJSILOVIĆ MIRJANA
LEGALIZACIJA VIŠNJIĆ DOO VRŠAC
NIKOLIĆ VLADIMIR
STOJIĆEV DEJAN
NOVAKOVIĆ MILOŠ
DRAGOJEVIĆ BRANIMIR
RADOSAVLJEVIĆ GORAN
NIKOLIĆ SNEŽANA
TRIPKOVIĆ VESNA
LUČIĆ ŽELJKO
ANTONIĆ DEJAN
ĐORĐEVIĆ BILJANA
MARTINOVIĆ DARINKA
JUGOPAPIR DOO
ČOBOVIĆ GORAN
MILJKOVIĆ DRAGAN
ANDRIĆ LUKA
NIKOLIĆ DUŠAN
MARTINOVIĆ MILA
KOVAČEVIĆ GORAN
PLUSPLUS
CRNČEVIĆ MILENKO
BATINIĆ MIROSLAV
GOLUBOVIĆ BORIS
DRČELIĆ SANJA
MILOJEVIĆ GINA
BAJIĆ RADE
ANTIĆ DRAGAN
PAVLOVIĆ MILOŠ
ALEKSIĆ JOVANA
STARČEVIĆ MILORAD
OREŠKI SUNČICA
JOVČIĆ LJILJANA
JEVTOVIĆ DUŠAN
MILOJEVIĆ DRAGOMIR
PETROVIĆ ŽIVOJIN
CVETKOVIĆ ZORKA
PAJOVIĆ MILANOVIĆ DANIJELA
RIKIĆ PERO
JANKOVIĆ MARKO
VUČKOVIĆ SLAVICA
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0.00176
0.00176
0.00176
0.00177
0.00176
0.00176
0.00176
0.00176
0.00177
0.00176
0.00176
0.00176
0.00177
0.00176
0.00176
0.00177
0.00176
0.00159
0.00159
0.00159
0.00141
0.00140
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
22
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
MACURA PERO
DIEFENBACH ŽIKICA SCHANA
PETROVIĆ MIROSLAV
SARIĆ SLOBODAN
VOJVODIĆ VASILIJE
ISAKOVIĆ VLADAN
MOMČILOVIĆ ZORAN
PP KORSA
LUKOVIĆ ČEDOMIR
RAKČEVIĆ MILENKO
ENTERIJER ZAVR. RADOVI
DELEON LEON
MILEUSNIĆ SAŠA
MAREVIĆ MIRJANA
LAKIĆ NIKOLA
STANIĆ ZORAN
ILIĆ GORAN
VISAN DOO ZEMUN
MIRO POPARA PP DOO
REAL PRODUKT-NOVI SAD
SIMIĆ DRAGANA
ADRIAN EDWARD
IVKOVIĆ NIKOLA
BABIĆ MILOŠ
ĐAKOVIĆ VLADAN
ĆAJIĆ GORAN
VIRIJEVIĆ MILAN
VASOVIĆ SNEŽANA
BALTOVSKI DRAGAN
KOSTIĆ MIOMIR
ELEZ STOJANKA
JOVANOVIĆ NIKOLA
CRNČEVIĆ MILAN
SIMONOVIĆ MARKO
RANKOVIĆ OLIVERA
DIREKCIJA ZA GRAĐ. ZEMLJ.
TANASIJEVIĆ NATALIJA
TUCOVIĆ ALEKSANDAR
ĐURĐEVIĆ TATJANA
MAKSIMOVIĆ LJILJANA
VALENTIS TRADING AND CONSULTIN
BANATSKA BANKA AD
PEKEZ RADOMIR
NOVAKOVIĆ ŽELJKO
HAJDUKOVIĆ MARKO
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00141
0.00123
0.00123
0.00123
0.00124
0.00123
0.00124
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00124
0.00123
0.00123
0.00124
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00124
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00124
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
0.00123
23
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
NEOGRADI ALEKSANDAR
BOŠKOVIĆ DMITAR
RAIČ IVAN
KARAN IGOR
ĐORĐEVIĆ IVAN
PAŠALIĆ BORO
GRUJIĆ BOŽIDARKA
VELJOVIĆ MILAN
ALEKSIĆ VLADIMIR
SINANOVIĆ MILAN
POPARA SAVKA
MILJUŠ NENAD
FURUNDŽIĆ SLOBODAN
GERIĆ LJUBOMIR
BOTIĆ DARKO
RISTIĆ FILIP
GM GLOBAL DOO ZEMUN
REVIZ. KUĆA AUDITOR D.O.O.
TROPIC TRADE EVROPA- D.O.O.
MANIĆ GORAN
GAVEL-SA P.O.
ERCEGOVČEVIĆ VLADIMIR
KORAJLIJA ŽARKO
HAJDUK S.U.R.
BEGEJPRODUKT
VASILJEVIĆ DRAGAN
RUGA GLIGORIJE
NEDELJKOVIĆ LJUBIŠA
STEFANOVIĆ VERA
PETROVIĆ DRAGAN
ANĐELKOVIĆ SVETOZAR
BALKAN-EXPORT
ZOBENICA ZORAN
PP ČIK-COMERCE
MLADOST PDP
BISENIĆ SLAVIŠA
AUTOPREVOZ AD ZRENJANIN
MASTER DOO
DAKA SERVIS AD BEOGRAD
KOŽAR-P.P
JP VODOVOD
POBEDA DOO PREDEJANE
VETERINARSKA STANICA IPM ZMAJ A.D. ZEMUN
AVRAMOVIĆ RADOSAV
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0.00123
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
24
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
VASILIĆ GORDANA
JOVANOVIĆ VOJIN
PERIĆ VUK
DIMITRIJEVIĆ ZORAN
DŽUDOVIĆ VESNA
SAVIĆ MILOMIR
BEOGRADSKA KULTURNA MREŽA D.O.
PERŠOLJA SILVAN
BIOPRODUKT
TERMOS DD
SPEKTAR NS
MITIĆ IGOR
MIHAJLOVIĆ IVAN
KONTAKT BIRO
SPAHIĆ ENES
VUKMIROVIĆ JELENA
JOKSIMOVIĆ GORICA
TOMIĆ ZORICA
JAKOVLJEVIĆ VLADIMIR
KRSTIĆ SVETLANA
OBUĆINA NENAD
RISTANOVIĆ VID
LUKIĆ SONJA
VUKOJEVIĆ DALIBORKA
NIKOLIĆ DRAGOLJUB
DOHTAR LTD KIPAR
ŽIVKOVIĆ BORKO
LJUBIČIĆ DUŠAN
ĐELMAŠ MIROSLAV
SIRIUS CAPITAL
VUJAČIĆ BRANKO
KEČA BOJAN
MIHAJLOVIĆ MERIMA
STOJILJKOVIĆ NIKOLA
PAREZANOVIĆ MIRJANA
GRKOVIĆ SILVANA
RADIVOJEVIĆ GORDANA
ILIĆ RADOMIR
RADIĆ ŽELJKO
BRANKOVIĆ BILJANA
RADOMAN DIMITRIJE
POLAK MARKO
MIJAJLOVIĆ VUČINA
ĐURIĆ VIOLETA
IVKOVIĆ MARKO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00106
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
25
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
BLAGOJEVIĆ NENAD
DOKIĆ SANDRA
ŽIVANOVIĆ ALEKSANDAR
SAVIĆ SRĐAN
DOO TRANSPORT PRIDVORICA
INSTITUT ZA EK. ISTRAŽIVANJA
OBRADOVIĆ SRĐAN
TRAMPEX DOO BEOGRAD
GRAMING D.O.O
ĆOSIĆ SVETLANA
KISO JOVO
KOVAČ MIRKO
LALIĆ JOVANKA
MAKSIMOVIĆ VINKA
ĐOKOVIĆ LUKA
PETROVIĆ ZORAN
ĐURIĆ MILORAD
RAJIN MARIJA
STOJILJKOVIĆ DEJAN
PETROVIĆ DRAGANA
TRANDAFILOVIĆ IGOR
ĆUK MILENA
DANILOVAC VESNA
SAVIĆ SAVA
STOJANOVIĆ DRAGAN
STANFIN DOO
DABETIĆ RADOŠ
ĐORĐEVIĆ DOBRICA
ODAVIĆ DRAGANA
ROGANOVIĆ IVAN
INAJETOVIĆ VESNA
GALEX DOO RAČA
PRINČIČ DAVID
PROTIĆ JOVAN
ROBERTS ANDREW WILLIAM
ŠOKLOVAČKI ŽIVKO
VRANIĆ JANKO
TODOROVIĆ BRANKO
ZUKIĆ ALEKSANDAR
FIDELITY BROKER AD
JANKOVIĆ DINO
JANKOVIĆ VLADIMIR
FILIPOVIĆ BRANKA
VUKSANOVIĆ EMILIJA
JANKOVIĆ VLADISLAV
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
26
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
MILJUŠ MIRJANA
LJUJIĆ ALEKSANDAR
ARSIĆ ANITA
JOKOVIĆ RADISAV
DURAKOVIĆ ALEKSANDAR
MILISAVLJEVIĆ DUŠAN
STOŠIĆ SVETLANA
JUDIN LEONID
MILAVIĆ DARKO
PETKOVIĆ SUZANA
CVETANOVIĆ MILOŠ
RISTIĆ JOVICA
KOJANIĆ JASMINA
VUČKOVIĆ TRAJIĆ MARIJA
UZELAC RADAN
MODOŠ ZZ
MILOVANOVIĆ SLAVICA
DAUTOVIĆ ZORAN
MOJSILOVIĆ VLADIMIR
STANKOVIĆ BOGDAN
NINKOVIĆ MIRJANA
TRIVIĆ SAŠA
VUČETIĆ VERAN
VASILJEV TIHOMIR
ILIĆ NIKOLA
JOKIĆ MILOŠ
ĐONIĆ LJILJANA
RAKČEVIĆ OGNJEN
SAVIĆ LJILJANA
ARSIĆ MIODRAG
JOVANOVIĆ VIDOSAV
KOŠUTIĆ SLOBODAN
DEA FARM D.O.O.
TRAFOLAJT DOO
MY HOME OFFICE D.O.O.
ILIJEVIĆ KONSTANTIN
VASILIJEVIĆ VLADIMIR
BRDARIĆ MILOŠ
JEVTIĆ NATAŠA
NEDELJKOV SAŠA
ĐILAS VLADIMIR
SARADŽIĆ BRANKO
DAMLJANOVIĆ SAVKA
ZAVIŠIĆ ALEKSANDAR
FRANKL SANDRA
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00088
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00071
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00071
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
27
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
BJELKANOVIĆ DARIO
MILIČIĆ IVANA
PETROVIĆ IVANA
PAJOVIĆ MILANKA
STEFANOVIĆ LJUBICA
ĐERMANOVIĆ ZORICA
POPOVIĆ ALEKSANDAR
DOBOROSAVLJEVIĆ NEMANJA
PAVLOVIĆ VLADIMIR
LEKOVIĆ MIODRAG
KIBID D.O.O.
ĐOGOVIĆ SAŠA
NEOPAK DOO
AGROVET AD MELENCI
FORMULA 9
N . POZORIŠTE T . JOVANOV
SLOGA PERLEZ AD
GVOŽĐAR AD
SIMPO-RATAN EXCLUZIV
STEFANOVIĆ BRATISLAV
ČIKARA MIRJANA
BABOVIĆ MILETA
PAVIĆ GORDANA
KOVAČEVIĆ BORKO
OBRADOVIĆ MARIJA
PETKOVIĆ VESNA
JOVIČIĆ ALEKSANDAR
NENADOVIĆ MILISAV
KORAĆ RATKO
NIKOLIĆ VESNA
GUJANICA MILAN
VARAGIĆ MILIJA
ANĐELKOVIĆ ZORAN
STOJILJKOVIĆ SLOBODAN
DIMIĆ BRANKA
VESELINOVIĆ MILAN
VALIĆ ANĐELKA
LAZIĆ MIODRAG
ZZ SIMO ŠOLAJA
AGAVA STR
ACM SR
NIKOLIĆ BRANISLAV
MIKIĆ SVETLANA
RAKIĆ MARKO
VICKOVIĆ DANILO
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
28
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
PELEŠ NADA
HADŽIĆ GORDANA
PETRONIJEVIĆ SAŠA
FILIPOVIĆ MILAN
BARUN GORAN
RAĐENOVIĆ DUŠAN
TAKIĆ GORAN
CVRČAK STR
MIRJANA STR
AUTOZORA
MILOVIĆ BRANKA
VOJVODINAPUT-D.D.
RADOVIĆ BILJANA
ABSA DOO BEOGRAD
PROSENICA VESELIN
JANJIĆ BOJAN
GRAVARA VLADIMIR
SMILJANIĆ OLIVERA
PUPIĆ VLADAN
STOJILKOVIĆ ĐORĐE
GAĆINOVIĆ SLAVICA
RAJKOV ZORAN
DAPČEVIĆ RADOJKA
RUSIĆ MILORAD
DRLJAČA BRANKO
FILIPOVIĆ IVAN
JANKOVIĆ MARKO
JOVANOVIĆ ALEKSANDRA
MARKOVIĆ DUŠICA
CVEĆE DD VRANJSKA BANJA
BANAT FU A.D. NOVA CRNJA
GRMEČ AD
POBEDA A.D. BOKA
POLJOPRIVREDNO DOBRO VOJVODINA
NEDIĆ AGRAR A.D.
NOVOGRADNJA UDARNIK AD
ŽITOPRODUKT AD ZRENJANIN
SLOGA AD KONFEKCIJA
TRGOTRANS SA P.O.
MM MARKETING DOO
PP SAKI KOMERC
PP SIPOS
DIJAGONALA DOO
PAJIĆ TIMOTIJE
NAFTAGAS-MONTAŽA AD
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
29
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
ĐOKANOVIĆ TATJANA
ŽARKOVIĆ VIDOSAVA
SPASOJEVIĆ DRAGAN
MIHAILOVIĆ ALEKSANDAR
DRINA-ZEMUN D.O.O.
BOŽINOVIĆ ZORAN
ĐERIĆ GORDANA
JOVANOVIĆ MILJAN
JAVORINA MARIJA
POPOVIĆ DUŠAN
RADOVANOVIĆ MILAN
VELJKOVIĆ ŠUPIĆ VLADIMIR
MIODRAG ZORAN
RADOJEVIĆ SRĐAN
KUNDAČINA NADEŽDA
LOZICA IVO
DIMITRIJEVIĆ MIRJANA
MILENOV SLOBODAN
CUPARA MILKO
JANKOVIĆ DESANKA
VUČIĆ MILAN
DENČIĆ JELENA
SINDIKAT MARFIN BANK AD
KIPIĆ MINJA
MARIĆ MAJA
LATINOVIĆ RANKA
BOGDANOVIĆ MIHAILO
PAUNOVIĆ DRAGAN
VRBAŠKI PREDRAG
DIMIĆ STEVAN
STANKOVIĆ DRAGAN
ANTONIJEVIĆ LJUBICA
AGROMETAL DOO
DURSUN DOBRILA
BIO STAR KD
ĐUKIĆ VERA
ŽIVKOVIĆ GORDANA
BOŠKOVIĆ NIKOLA
DELIĆ AIDA
GLIGORIJEVIĆ NENAD
PURKOVIĆ ZORAN
RADOVANČEV ZORICA
KNEŽEVIĆ MIROSLAV
JEVTIĆ MIROLJUB
TRAJKOVIĆ LJILJANA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00053
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
30
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
AVRAMOVIĆ VERA
IGNJATOVIĆ DUŠKO
JOVANOVIĆ UROŠ
PETROVIĆ BOJAN
SAVIĆ ALEKSANDAR
DIMITRIJEVIĆ ZORAN
MICIĆ DRAGOSLAVA
TABAKOV JOVAN
STOJIĆ PP
ALERAD DOO
AGROHEM-TRGOVINA D.O.O.
GAJICKI MARIJA
FILIPOVIĆ MOMIR
PETROVIĆ LJILJANA
MARIĆ ALISA
SAVIĆ ZORAN
MISALJEVIĆ SLAVICA
KAPOR TOMISLAV
JELIČIĆ NENAD
LAZOVIĆ SVETKO-UMRLO LICE
MATIĆ ZORAN
STEFANOVIĆ KSENIJA
GNJATOVIĆ VUKOSAVA
MARKOVIĆ ALEKSANDAR
ČAVIĆ DALIBORKA
PETROVIĆ VUKAŠIN
PEŠIĆ DANIJEL
SANTIS DOO
TEHNO DISTRIBUCIJA D.O.O.
SIND. ORG. DP UTVA
ŠARAC RADOJICA
VESELINOVIĆ JOVAN
OTAŠEVIĆ IVO
MARKOVIĆ ALEKSANDRA
OGNJENOVIĆ STEVAN
MANASIJEVIĆ NENAD
VUJINOVIĆ BRANISLAV
ZEC JADRANKA
IVANOVIĆ GORDANA
RADULOVIĆ NOVICA
PERIĆ GORICA
LIČINA MIRJANA
ERIĆ IVANA
RADONJIĆ PETROVIĆ DRAGIJANA
LEKOVIĆ BOJANA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
31
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
JORDANOVIĆ DANKO
PEROVIĆ BRANISLAV
RADOVANOVIĆ DUŠAN
TANOVIĆ ALEKSANDAR
RATAR Z.Z.
PTTUR S K A L I N A D A
CRNI AS
DAMJANOV IVANA
BRKIĆ JADRAN
MILANOVIĆ DRAGAN
PETROVIĆ DUŠICA
ŠESTIĆ ALEKSANDAR
NIKOLIĆ ANA
MILOVIĆ JELENA
BAJKIĆ ALEKSANDRA
BEOCIKL COMPANY
STAN KOMERC-P.P.
ĆURČIĆ MILOŠ
MIHAJLOVIĆ SOFT
DORČA-S PP VRANJE
ANĐELKOVIĆ DUŠICA
PAVLOVIĆ MILOVAN
UDRUŽ . SAM . PRIVREDNIKA
SIMIĆ ANDREJ
ĆETKOVIĆ VLADISLAVA
DOO MILOŠEVIĆ
ŽARKO ZRENJANIN AD ZA PROIZ.
BUDUĆNOST-ST. ZADRUGA
JUGOPROMET PTP
ZIP INDUSTRIJA PIVA A.D.
RADULOVIĆ JOVO
LIČINA MILANKA
UNITEX-TRADE DOO ŠABAC
ZZ TORDA
AMK NOVI SAD
KOSANOVIĆ MILORAD
DISSKO VRANJE
INPHARM CO
ATLAS-GRAĐ. PREDUZEĆE
STOLEX-PROM D.O.O. BEOGRAD
PRIMA MEDICAL - CO. DOO
OZ D.O.O.ZEMUN
FK.TELEOPTIK-ZEMUN
SON TRADE D.O.O.
GEOKARTA D.O.O.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
32
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
KERKEZ ZORICA
GAĆEŠA NEBOJŠA
RADIO JUGOSLAVIJA-D.P
UDRUŽENJE IZDAVAČA I KNJIŽARA
JELISAVČIĆ DRAGICA
ĐOKIĆ DRAGANA
VUKAŠINOVIĆ DRAGAN
BASTA DUŠAN
SKENDŽIĆ NENAD
ŠARAC MILUTIN
PILČEVIĆ RADOJICA
SUDAR ZORICA
TISINOVIĆ SVETLANA
ILIĆ GINA
BRAILOVIĆ IVANA
MIJATOVIĆ MIRJANA
ŠEGAN LAZO
PAVLOVIĆ VOJIN
RAŠINAC ALEKSANDAR
JOVANOVIĆ MIODRAG
VUJNOVIĆ SRĐAN
RODIĆ BRANISLAV
ŠUŠNJAR DANIEL
STOJANOVIĆ VESNA
MILIĆEVIĆ MLADEN
DAMJANOV RADOMIR
BAJIĆ TATJANA
KOPILOVIĆ ALEKSANDAR
STAKIĆ BRANKO
IN-FORMO D.O.O.
BODROŽA NEMANJA
KATANIĆ EVA
TOMA MARIANNA
MEDITERAN TRADE DOO
SABAD COOP
BIRO ZA FOT. I UMN.
BUDVA TURS PP
MIRJANA STR
MITROSKLAD U STEČAJU
KRSTAJIĆ PETAR
STANKOVIĆ ALEKSANDAR
CUNE-AUTO CENTAR ZRENJANIN
ĆUŠIĆ SNEŽANA
MAREŠČUK LJILJANA
ĐAKONOVIĆ LJILJANA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
0.00035
33
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
IVKOVIĆ-IVANDEKIĆ MIRKO
KOVAČEVIĆ JASNA
LJUBOVIĆ NERMINA
ŠAJFAR IVAN
ĐUROVIĆ OLGA
JOVANOVIĆ JOVANKA
ĐERIĆ STANISLAVA
ANĐELKOVIĆ MILOŠ
GOCIĆ VAJAGIĆ ANA
DELIĆ GORAN
PIZZERIA PINO SUR
PAKPLAST KRUŽEVAC
PIZZERIA PINO SUR
STR VUK ZRENJANIN
CAMEL SUR
DIONIS PP
SR BEOHEM
ELGRA BIRO
PRINCIPAL
LUKOVIĆ BORIS
STOJIČIĆ MILOVAN
ALORIĆ DRAGIŠA
ŽIVKOVIĆ MIROSLAV
LUŽAJIĆ MILOŠ
ORBIS KONFEKCIJA SZR
PREVENT TRADE DOO KLEK
FROG.DEDIJA
BONI - STR
AUTOPERIONICA MILIN
FIMEX DOO
ŽARKO ZRENJANIN FAB.NAMEŠTAJA
SATELIT EDS LTD SR ZRENJANIN
NIR KOMERC
TOMAŠEV BRANISLAV
ZELENO ZVONO SUR
MARKEŠEVIĆ SNEŽANA
RAVNIHAR ROBERT
PAVKOVIĆ-BUGARSKI RADIVOJ
MILANOVIĆ ZORAN
PANTIĆ-PLAKALOVIĆ VESNA
MARKOVIĆ BORISAV
STANIĆ ĐURA
CRNOBRNJA MILOŠ
VLAJIĆ SLOBODAN
KONTIĆ MIRO
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.00035
0.00035
0.00035
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
34
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
1542.
1543.
STANKOVIĆ RUŽICA
KRAGIĆ DRAGAN
KUNARAC VLADIMIR
MARKOVIĆ SANDRA
KECOJEVIĆ DRAGIŠA
ŽIVKOVIĆ GORAN
STOKAN SNEZANA
VASOVIĆ MILENKO
MARTINOVIĆ BRANISLAV
RADOVIĆ DESA
TODOROVIĆ MILOŠ
BOLESNIKOV ĐORĐE
TOMAŠEVIĆ LJILJANA
RADULOVIĆ IBOLJA
NIKOLIĆ DRAGAN
JANKOVIĆ VLADAN
JANOŠEVIĆ ĐORĐE
PARTIZAN VATERPOLO KLUB
PRČIĆ IVAN
STOJSAVLJEVIĆ NIKOLA
ČOLE DOO
BRATSTVO JEDINSTVO AD ZZ
TERMIKA A.D
BANATSKI DESPOTOVAC A.D.
AD OMIKRON
AD FABRIKA KOŽA TOZA
ZZ ZRENJANIN
JUGOREMEDIJA A.D.
DEKO DOO
ZVEZDA DOO ZRENJANIN
GRAFOPANONIJA GP
PP MB ZA UNUTR. I SP.TRG.
TEMIFARM- D.O.O. ZRENJANIN
VIS EVROPA
POLJOINVEST DOO
AUROMETAL AD
PAVLOVIĆ IVANA
SAVI NEMANJA
BUDUĆNOST ZZ HETIN
ĐINĐIĆ RADOMIR
MESAROŠ JELENA
RADUSIN GORDANA
TOMIĆ DRAGAN
PAVLOVIĆ LJUBISAV
GRABEŽ BILJANA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
35
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
BODRI IVANA
KERLETA VOJIN
KRAJNOVIĆ MARKO
VUČINIĆ GOJKO
TODOROVIĆ DEJAN
STANKOVIĆ MILAN
VUKOVIĆ VLATKO
JANIĆIJEVIĆ ŽELJKO
VELIČKOVIĆ JASMINA
MRAKOVIĆ NIKOLA
VLAHOVIĆ MAJA
STAMENKOVIĆ LJUBINKA
AGROMEHANIKA
GOGA STR
MILANKA KOMERC DOO
MM MARKETING
UNIREA
REPUBLICKI FOND PIOZ
KOVAČEVIĆ SLAVIŠA
PETROVIĆ GORDANA
ANĐELKOVIĆ NEBOJŠA
ANDREJEVIĆ JELENA
GREGOVIĆ SVETLANA
KAŠAJ BRANKO
STOJANOVIĆ SANDRA
MARJANOVIĆ PAVAO
BUKOVŠČAK JADRANKA
VUČIĆEVIĆ SINIŠA
TOMIĆ DANKO
SAVIĆ NENAD
ILIRIKA INVESTMENTS A.D
ILIĆ ZORAN
YU SUISSE TRADE
VENENUM APIS D.O.O.
GAVRILOVIĆ GORDAN
MARINKOVIĆ BILJANA
TOPLAK JURIJ
BJELAJAC GORDANA
GUŽVICA DUŠAN
JURIŠIĆ NIKOLA
STEPANOVIĆ DRAGUTIN
PUŠICA ČEDOMIR
TOZA OOSS
IVANOVIĆ KATERINA
MARTINOVIĆ MILIJA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
36
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
1611.
1612.
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
ČOVIĆ LIDIJA
NOVAKOVIĆ MILAN
TOMORI LUKA
JELIĆ DRAGOMIR
VUJOVIĆ MARJAN
AGROPRODUKT LTD-CO
ZEMLJORADNČKA ZADRUGA
ZZ BEGEJ
REKORD KOMERC DD
FILIA DOO ZRENJANIN
WEBER DOO
RISTIĆ PP
BANŠPED D.O.O.
IVMA DOO
FARMER DOO-MUŽLJA
ZMAJ PJ VP
MAKSIĆ OGNJEN
MAŠKOVIĆ NOVICA
PERIĆ JELENA
ORLOVIĆ GRUJICA
MITIĆ SLAĐANA
TOMIĆ ZORAN
LALIĆ GORAN
SPASESKI KIRO
RAKIĆ ANKA
OTAŠEVIĆ LAZAR
MARTINOVIĆ RAKIĆ
MIJALKOVIĆ SANJA
PETROVIĆ MARIJA
MIHAILOVIĆ SLAVKA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
SEKRETAR BANKE
Ivan Đoković, s.r.
37
Download

SPISAK AKCIONARA - Univerzal banka