Program naučno­stručnog Skupa
sa međunarodnim učešćem
Suprotstavljanje terorizmu – međunarodni standardi
i pravna regulativa
28. – 30. mart 2011. godine
Kozara, hotel “Monument”, BiH
Ponedeljak, 28. mart 2011.
od 15:00 časova
Dolazak učesnika
17:00 časova
Registracija učesnika
18:00 časova
Pozdravljanje stranih učesnika:
mr Goran Amidžić
direktor Visoke škole unutrašnjih poslova MUP­a
Republike Srpske
dr Klaus Fiesinger
rukovodilac Referata Hans Zajdel Fondacije
za srednju, istočnu i jugoistočnu Evropu, Kavkaz i
centralnu Aziju
18:30 časova
Predstavljanje Uprave za policijsko obrazovanje
MUP­a Republike Srpske
doc. dr Mile Šikman
načelnik Uprave
19:00 časova
Predstavljanje Visoke škole unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
Mr Goran Amidžić
direktor Visoke škole unutrašnjih poslova
19:00 časova
Koktel
Utorak, 29. mart
od 09:00 do 10:00 časova
Registracija učesnika
od 10:00 do10:40 časova
Otvaranje skupa – pozdravna reč:
doc. dr Mile Šikman
načelnik Uprave za policijsko obrazovanje
MUP­a Republike Srpske
Stanislav Čađo
ministar unutrašnjih poslova
Republike Srpske
Gojko Vasić
direktor policije Republike Srpske
dr Klaus Fiesinger
rukovodilac Referata Hans Zajdel Fondacije
za srednju, istočnu i jugoistočnu Evropu,
Kavkaz i centralnu Aziju
James Tilman
direktor ICITAP programa u
Bosni i Hercegovini
od 10:40 do 10:50 časova
Izbor radnog predsjedništva
od 10:50 do 11:00 časova
Izlaganje: Terorizam kao kriminalni
fenomen – kriminološko, kriminalističko
i krivičnopravno gledište
Izlaže: doc. dr Mile Šikman
Uprava za policijsko obrazovanje
MUP­a Republike Srpske
od 11:00 do 11:10 časova
Izlaganje: Terorizam kao savremena
bezbjednosna prijetnja
Izlaže: prof. dr Radomir Milašinović
Fakultet bezbednosti, Beograd
prof. dr Saša Mijalković
Kriminalističko­policijska
akademija, Beograd
od 11:10 do 11:20 časova
Izlaganje: Aktuelne šeme
samofinansiranja terorističkih grupa na
Ruskom Sjevernom Kavkazu
Izlažu: Georgi N. Engelhardt
2
Institut slovenskih studija,
Ruska akademija nauka
Aleksandar Ignatenko
predsjednik Instituta za religiju i
politiku
od 11:20 do 11:50 časova
Pauza za kafu i zajedničko fotografisanje
od 11:50 do 12:20 časova
Pokazna protivteroristička vježba
pripadnika Specijalne jedinice policije
MUP­a Republike Srpske
od 12:20 do 13:20 časova
Ručak
od 13:20 do 13:30 časova
Izlaganje: Territorial applicability of the
State Criminal Code to crimes of
terrorism, relevant international
instruments and judicial cooperation –
A foreigner’s view
Izlaže: prof. dr Anton T. Girginov
Plovdiv University, Bulgaria, Faculty
of Law, Criminal Law Dept
od 13:30 do 13:40 časova
Izlaganje: Terorizam u praksi Evropskog
suda za ljudska prava, Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine i bivšeg Doma za
ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu
Izlažu: prof. dr Miodrag N. Simović
Ustavni sud BiH i redovni profesor
Pravnog fakulteta u Banjoj Luci
doc. dr Vladimir M. Simović
docent Fakulteta za bezbjednost i
zaštitu Banja Luka
od 13:40 do 13:50 časova
Izlaganje: Legislation and standards in the
fighting against terrorist abuse of the ICT
Izlaže: prof. dr Krunoslav Antoliš
Ministry of the Interior of the
Republic of Croatia, Police Academy,
Police College
3
od 13:50 do 14:00 časova
Izlaganje: Lavirint finansijskih sredstava u
procesu pranja novca u funkciji
finansiranja terorizma
Izlažu: doc. dr Zlate Dimovski
Fakultet za bezbjednost – Skoplje,
Republika Makedonija
Ice Ilijevski
Fakultet za bezbjednost – Skoplje,
Republika Makedonija
Kire Babanoski
Fakultet za bezbjednost – Skoplje,
Republika Makedonija
od 14:00 do 14:10 časova
Izlaganje: Responsibility for terrorist
crimes under the laws of post­Soviet
states – Comparative analysis
Izlaže: dr Anatloliy Perepelitsa
Lviv State University of
Internal Affairs
od 14:10 do 14:20 časova
Izlaganje: Criminal liability for terrorist
financing in the Ukraine – The develop­
ment of legislation and its confomity with
international standards
Izlaže: prof. Ivan Vasilyevich Krasnitsky
Department of Criminal Police Lviv
State University of Internal Affairs
od 14:20 do 14:30 časova
Izlaganje: Nacionalna obaveštajna
protivteroristička moć i nemoć
Izlaže: prof. dr Milan Mijalkovski
Fakultet bezbednosti,
Univerzitet u Beogradu
od 14:30 do 14:40 časova
Izlaganje: Političko­diplomatska zaštita
od terorizma
Izlažu: prof. dr Duško Vejnović
Visoka škola unutrašnjih poslova,
Banja Luka
prof. dr Braco Kovačević
Fakultet političkih nauka,
Banja Luka
4
od 14:40 do 14:50 časova
Izlaganje: Borba protiv terorizma­
krivičnopravni aspekt
Izlažu: prof. dr Miloš Babić
Pravni fakultet,
Univerzitet Banja Luka
prof. dr Ivanka Marković
Pravni fakultet,
Univerzitet Banja Luka
od 14:50 do 15:00 časova
Pauza za kafu
od 15:00 do 15:10 časova
Izbor radnog predsjedništva
od 15:10 do 15:20 časova
Izlaganje: Mjere suzbijanja terorizma –
unutrašnji nivo i međunarodni standardi
Izlaže: doc. dr Uroš Pena
Direkcija za koordinaciju policijskih
agencija, Sarajevo
od 15:20 do 15:30 časova
Izlaganje: Samoubilački terorizam –
savršeno terorističko oružje
Izlaže: prof. dr Mladen Bajagić
Kriminalističko­policijska
akademija, Beograd
od 15:30 do 15:40 časova
Izlaganje: Zadaci policije prilikom
avionske nesreće
Izlaže: dr Vukosav Balević
Naučni istraživač kriminološke misli
od 15:40 do 15:50 časova
Izlaganje: Bezbednosna procena
nacionalnih i međunarodnih konflikata
kao elemenat strategijhskog prilaza u
suzbijanju terorizma
Izlaže: prof. dr Tome Batkovski
Fakultet bezbjednosti, Skoplje
Republika Makedonija
od 15:50 do 16:00 časova
Pauza za kafu
5
od 16:00 do 16:10 časova
Izlaganje: Uloga menadžera bezbjednosti
u rješavanuju krizne situacije nastale
prijetnjom upotrebe eksplozivnih
naprava
Izlažu: prof. dr Milan Daničić
Fakultet za bezbjednost i zaštitu,
Banja Luka
Nenad Radaković
Fakultet za bezbjednost i zaštitu,
Banja Luka
od 16:10 do 16:20 časova
Izlaganje: Kriminalistički / policjski
obaveštajni istraživački dijalog sa
analizom ponašanja u prevenciji
samoubilačkog terorizma
Izlaže: prof. dr Dragan Manojlović
Pravni fakultet Univerziteta u
Novom Pazaru
od 16:20 do 16:30 časova
Izlaganje: Jedinice policje posebne
namene kao protivteroristički
potencijal MUP­a Republike Srbije
Izlažu: prof. dr Dane Subošić
Kriminalističko­policijska
akademija, Beograd
mr Željko Mojsilović
Ministarstvo unutrešnjih poslova
Republike Srbije
od 16:30 do 16:40 časova
Izlaganje: Terorizam i energetska
bezbjednost
Izlaže: doc. dr Slobodan Simić
Ministarstvo odbrane
Bosne i Hercegovine
od 16:40 do 16:50 časova
Izlaganje: Bezbednosna analiza
terorističke pretnje
Izlažu: dr Milan Milošević
Kriminalističko­policijska
akademija, Beograd
6
mr Dragan Trivan
Kriminalističko­policijska
akademija, Beograd
mr Branislav Milosavljević
Kriminalističko­policijska
akademija, Beograd
od 16:50 do 17:00 časova
Izlaganje: Terorizam i instrumentalizacija
masovnih medija
Izlaže: doc. dr Miodrag Romić
Fakultet političkih nauka,
Banja Luka
od 17:00 do 17:10 časova
Izlaganje: Promena terorističkih doktrina
u procesima medijske globalizacije
Izlažu: prof. dr Srđan Milašinović
Kriminalističko­policijska
akademija, Beograd
prof. dr Goran Milošević
Kriminalističko­policijska
akademija, Beograd
dr Zoran Jevtović
Kriminalističko­policijska
akademija, Beograd
od 17:10 do 17:40 časova
Diskusija i zaključci prvog radnog dana
19:00 časova
Večera
7
Srijeda, 30. mart 2011.
od 10:00 do 10:10 časova
Izbor radnog predsjedništva
od 10:10 do 10:20 časova
Izlaganje: Terorizam i kriminalno nasilje
Izlažu: dr Ljubo Pejanović
dr Mile Rakić
dr Miodrag Komarčević
od 10:20 do 10:30 časova
Izlaganje: Terorizam u međunarodnom
krivičnom pravu nekih zemalja
Izlažu: prof. dr Dragan Jovašević
Pravni fakultet u Nišu
prof. dr Ljubinko Mitrović
Panevropski univerzitet Apeiron,
Banja Luka
od 10:30 do 10:40 časova
Izlaganje: Tradicionalne i savremene
metode i sredstva istrage terorističkih
delikata
Izlaže: prof. dr Mile Matijević
Panevropski univerzitet Apeiron,
Banja Luka
od 10:40 do 10:50 časova
Izlaganje: Metodologija istraživanja
terorizma
Izlaže: prof. dr Rade Tanjga
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
od 10:50 do 11:00 časova
Izlaganje: Combating terrorism in the
European Union
Izlaže: prof. dr Snežana
Nikodinovska­Stefanovska
Fakultet bezbjednosti, Skoplje
Republika Makedonija
od 11:00 do 11:10 časova
Izlaganje: Terorizam i globalizacija
Izlažu: Gojko Vasić
direktor policije Republike Srpske
Vlado Jovanović
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Republike Srpske
8
od 11:10 do 11:20 časova
Izlaganje: Specifičnosti strukture
terorističke organizacije
Izlažu: doc. dr Goran Bošković
Kriminalističko­policijska
akademija Beograd
doc. dr Goran Vučković
Kriminalističko­policijska
akademija Beograd
Marija Popović
Kriminalističko­policijska
akademija Beograd
od 11:20 do 11:30 časova
Izlaganje: Terorizam i međunarodni
odnosi
Izlažu: mr Stevo Ivetić
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Republike Srpske
Tatjana Maričić
od 11:30 do 11:40 časova
Pauza za kafu
od 11:40 do 11:50 časova
Izlaganje: Odnos terorizma i
organizovanog kriminala
Izlažu: mr Goran Amidžić
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
Aleksandar Lazić
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
od 11:50 do 12:00 časova
Izlaganje: Mogućnosti islamista na
ugrožavanju bezbednosti
Bosne i Hercegovine
Izlažu: mr Želimir Škrbić
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
Borislav Šarić
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Republike Srpske
9
od 12:00 do 12:10 časova
Izlaganje: Međunarodne restriktivne
mjere u suprotstavljanju terorizmu
Izlaže: mr Dragan Kulić
Granična policija
Bosne i Hercegovine
od 12:10 do 12:20 časova
Izlaganje: Savremeni standardi borbe
protiv terorizma u Crnoj Gori
Izlaže: mr Slavko Milić
Uprava policije Crne Gore,
MUP Crne Gore
od 12:20 do 12:30 časova
Izlaganje: Terorizam kao globalna
bezbjednosta prijetnja savremenom
svijetu
Izlaže: mr Emir Dudo
od 12:30 do 12:40 časova
Izlaganje: Terorizam – bolest
savremenog doba
Izlažu: mr sci. iur. Nermin Halilagić
Ambasada SAD
mr sci. iur. Senad Hasanspahić
Sveučilište/Univerzitet ’’Vitez’’,
Travnik
od 12:40 do 12:50 časova
Izlaganje: Upotreba helikoptera u
protivterorističkim operacijama
Izlaže: kapetan Robert Vulić, dipl. krim.
spec.
Oružane snage Bosne i Hercegovine
od 12:50 do 13:00 časova
Izlaganje: Ugroženost zapadnog Balkana
terorizmom
Izlaže: spec. Siniša Đukić
Defendologija centar za
bezbjednosna, sociološka i
kriminološka istraživanja,
Banja Luka
od 13:00 do 13:10 časova
Pauza za kafu
od 13:10 do 13:20 časova
Izbor radnog predsjedništva
10
od 13:20 do 13:40 časova
Izlaganje: Vehabije u Bosni i Hercegovini –
realna prijetnja terorizmom?
Izlažu: spec. Gojko Šetka
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
spec. Željko Ratković
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Republike Srpske
od 13:40 do 13:50 časova
Izlaganje: Međunarodni i nacionalni
instrumenti u sprečavanju pranja novca i
finansiranja terorizma
Izlažu: spec. Dragana Vujić
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
Milimir Govedarica
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Republike Srpske
Nataša Sikimić
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
od 13:50 do 14:00 časova
Izlaganje: Globalna opasnost od terorizma
i najpoznatije terorističke organizacije
Evrope
Izlažu: spec. Predrag Popović
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
Miodrag Gajić
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Republike Srpske
Stevan Kovačević
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
od 14:00 do 14:10 časova
Izlaganje: Analiza mogućnosti
ispoljavanja terorističkih aktivnosti
u BiH od strane islamskih ekstremista
Izlažu: Aleksandar Miladinović
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Republike Srpske
11
spec. Vitomir Petričević
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
od 14:10 do 15:10 časova
Ručak
od 15:10 do 15:20 časova
Izlaganje: Suzbijanje pranja novca i
finansiranja terorizma kao oblika
organizovnog kriminaliteta
Izlaže: spec. Zoran Šarčević
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Republike Srpske
od 15:20 do 15:30 časova
Izlaganje: Pregovaranje u talačkim
situvacijama izazvanim terorističkim
aktom
Izlaže: Nevena Gavrić
Fakultet bezbednosti, Beograd
od 15:30 do 15:40 časova
Izlaganje: The connection between
terrorism and organized crime –
Narcoterrorism and other hybrids
Izlaže: Angelina Stojanovska
Fakultet bezbjednosti, Skoplje
Republika Makedonija
od 15:40 do 15:50 časova
Izlaganje: Strategic aspects of combating
terrorism – Criminal intelligence as part
of new techniques and methods of
combating terrorism
Izlaže: Ivan Ristov
Fakultet bezbjednosti, Skoplje
Republika Makedonija
od 15:50 do 16:00 časova
Izlaganje: Policijsko informisanje javnosti
u slučaju terorističkog djela
Izlažu: mr Halid Emkić
Policija Brčko Distrikta
mr Amila Taljanović
Dijana Stevanović, dipl.ecc.
Policija Brčko Distrikta
Bosne i Hercegovine
12
od 16:00 do 16:10 časova
Izlaganje: Državni terorizam kao
specifičan oblik političkog nasilja
Izlaže: Darko Maričić
Uprava policije
MUP­a Republike Srpske
od 16:10 do 16:20 časova
Izlaganje: Terorizam kao međunarodno
krivično djelo
Izlažu: Nikolina Grbić­Pavlović
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
Gojko Pavlović
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
od 16:20 do 16:30 časova
Izlaganje: Pripremne radnje kod
krivičnog djela terorizma
Izlaže: spec. Dragana Milijević
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
od 16:30 do 16:40 časova
Izlaganje: Strategijski aspekti suzbijanja
terorizma
Izlaže: Dragan Papić
Federalna uprava policije MUP­a
Federacije Bosne i Hercegovine
od 16:40 do 16:50 časova
Izlaganje: Agresivno društvo i globalni
terorizam
Izlaže: Sanja Sredić
Visoka škola unutrašnjih poslova
MUP­a Republike Srpske
od 16:50 do 17:10 časova
Diskusija i zaključci
17:10 časova
Podjela sertifikata i završetak skupa
13
Download

ProgramRada_Layout 1