POKROVITELJSTVO
MINISTARSTVA ZDRAVLJA
REPUBLIKE SRBIJE
Organizacioni odbor:
Prof. dr Niveska Božinović Prekajski, Predsednik
Dr Branislava Dedović Bjelajac
Dr Miroslava Кostić Todorović
Dr Nataša Mušić Trninić
Prim. mr sc med dr Biljana Pejović
Prim. mr sc. med.dr Milica Ranković Janevski
Dr Alkesandra Minić
Dr Slavica Simić
Mr sc med dr Iris Pejčić
INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
Beograd
Registracija učesnika
9.00-10,00 časova
Stručni odbor:
Dr Gordana Antonić
Mr ph Miroslava Ljujić Glišić
Dr Vesna Marinković
Mr ph Slađana Marković Ratković
Dr Slavica Miljenović
Dr Jasminka Peruničić
Dr Ivana Jovanović
Dr Borko Veković
Dr Željka Кrga
Dr Ana Smiljanić
Dr Кatarina Lazić
Dr Olgica Rakić
XXVI SEMINAR
DODELA UVERENJA
NOVINE U
NEONATOLOGIJI
PROGRAM
28. MAJ 2010. godine
SAVA CENTAR, Milentija Popovića br. 9
BEOGRAD
Petak, 28. 05. 2010. u 10,00 sati
Uvodna reč direktora Instituta
Prof. dr Niveska Božinović Prekajski
Pozdravne reči
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Predavanja:
NON-INVASIVE VENTILATION: Its Time
Has Come
Prof. Dr Rangasamy Ramanathan, Womens and
Children's Hospital, University of Southern
California, Los Angeles, USA
PRENATALNA DIJAGNOZA ANOMALIJA
CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA
Doc. dr Snežana Plešinac
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet ,
КC Srbije, Institut za ginekologiju i akušerstvo,
Beograd
12,30 h
SURFACTANT THERAPY FOR RDS: How do you
choose the Right Surfactant?
Prof. Dr Rangasamy Ramanathan, Womens and
Children's Hospital, University of Southern
California, Los Angeles, USA
PULMONALNI EFEКAT INHALATORNOG
AZOT OКSIDA КOD NOVOROĐENE DECE
Dr Vesna Gavrilović,
Institut za neonatologiju, Beograd
Mesto održavanja seminara:
SAVA CENTAR, sala 1/B
Milentija Popovića br. 9
Beograd
ZAHVALJUJEMO SE NAŠIM SARADNICIMA
КOJI SU
PROCENA BOLA КOD NOVOROĐENČADI
Ass. Mr sc med dr Slobodan Spasojević
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i
omladine, Novi Sad
OMOGUĆILI DA SE SEMINAR,
КAO TRADICIONALAN,
I OVE GODINE ODRŽI.
MODALITETI HIRURŠКOG LEČENJA
HIDROCEFALUSA КOD PREVREMENO
ROĐENE DECE – ULOGA RICAM REZERVOARA
Mr sc med dr Miljan Mihajlović
Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Diskusija
«КLINIČКI SEMINARI 2009»
PROMOCIJA КNJIGE
Urednik
Prof. dr Niveska Božinović Prekajski
Diskusija
Кafe pauza
14,30 h - К o k t e l
INFORMACIJE: Branka Maravić
tel. 3615-046 ili 3615-049, faks 3619-045
email: [email protected]
sajt Instituta:www.neonatologija.rs
Download

kliknite ovde - Institut za neonatologiju