NACIONALNA ŠKOLA
ZA PATOLOGIJU CERVIKSA, VAGINE,
VULVE I KOLPOSKOPIJU
PROGRAM
ORGANIZATOR ŠKOLE
UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV MALIGNIH BOLESTI U GINEKOLOGIJI
POKROVITELJ ŠKOLE
MINISTARSTVO ZA ZDRAVLJE REPUBLIKE SRBIJE
Beograd, Kalemegdan – Pobednik
25 - 27. mart 2013. godine
Beograd, Sava Centar
Drage kolege,
na početku teoretskog dela naše škole, veliko mi je zadovoljstvo da Vas
pozdravim i poželim Vam dobrodošlicu.
Škola je osnovana 1996. godine od strane Sekcije za patologiju
cerviksa i kolposkopiju, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike
Srbije. Cilj osnivanja škole je bio da kroz edukaciju njenih polaznika doprinese
poboljšanju zdravlja žena i prevenciji malignih bolesti na donjim genitalnim
organima. Želeli smo da stvorimo kadrovski potencijal, koji će biti značajan
činilac u realizaciji Nacionalnog programa obaveznog skrininga, čije nam
uvođenje predstoji u najskorijoj budućnosti. Sa ispunjenjem te želje možemo biti
zadovoljni, mada na tom planu moramo i nadalje raditi. Našu školu je do sada
pohađalo 1089 ginekologa i lekara na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva iz
Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Rezultati
njihovog rada su već vidljivi, a biće to
još više kad se uvede obavezni skrining u celoj zemlji.
Za što uspešnije usvajanje znanja i veština predviđenih programom škole, na
raspolaganju Vam je bogato ilustrovana nova knjiga – atlas. Knjiga je zajedničko
delo predavača naše škole, eminentnih stručnjaka iz ove oblasti i verujem da će
Vam biti od velike pomoći, kako pri učenju, tako i u svakodnevnom radu.
Dvomesečnu praktičnu edukaciju iz kolposkopije možete obaviti u nekom od
mentorskih centara, za koji se opredelite. Ispitni rokovi su u aprilu i oktobru.
Verujem da ćete uspešno završiti školu i svrstati se u red odlučnih boraca protiv
malignih bolesti donjih genitalnih organa žene. Na tom putu moramo zajedno
istrajati, a zdravlje naših pacijenata biće nam najveća nagrada.
Prof. dr Branko Stanimirović
Ponedeljak 25.03. 2013. god. u 9.00 h
OTVARANJE ŠKOLE
UVODNO PREDAVANJE - ZNAČAJ I CILJEVI ŠKOLE
Prof. dr B. Stanimirović - GAK "Narodni Front" Beograd
KOKTEL DOBRODOŠLICE - 13.00 h
REGISTRACIJA POLAZNIKA ŠKOLE
Ponedeljak 25. 03. 2013. god. od 07.00 - 09.00
Utorak 26. 03. 2013. god. od 07.00 - 09.00
Ponedeljak 25. 03. 2013. godine
PATOLOGIJA CERVIKSA
Početak u 10.00 h
1. EPIDEMIOLOGIJA MALIGNIH BOLESTI DONJIH
GENITALNIH ORGANA ŽENE
Prof. dr M. Đorđević - KBC " Bežanijska kosa " Beograd
2. CITOLOŠKA SLIKA CIN
Doc. dr R.Živadinović - Ginekološka klinika, Niš
3. KOLPOSKOPSKA SLIKA CIN
Prim. dr A. Knežević - GAK "Narodni Front", Beograd
4. HISTOLOŠKA SLIKA CIN
Dr I. Kuzmanović - GAK "Narodni Front", Beograd
Pauza 20 minuta
5. FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK PREMALIGNIH I
MALIGNIH BOLESTI CERVIKSA
Doc. dr A. Mandić -Institut za onkologiju, Sremska Kamenica
6. INFEKCIJA CERVIKSA HPV I NJENA ULOGA U
ONKOGENEZI
Prof. dr B. Stanimirović - GAK "Narodni Front", Beograd
7. HUMANI PAPILOMAVIRUSI I NJIHOVA DIJAGNOSTIKA
Prof. dr N. Kuljić - Kapulica - Institut za virusologiju VMA, Beograd
8. VAKCINACIJA U BORBI PROTIV INFEKCIJE HPV
Doc. dr A. Knežević - Institut za mikrobiologiju i imunologiju
Medicinskog fakulteta, Beograd
Ponedeljak 25. 03. 2013. godine
PATOLOGIJA CERVIKSA
Početak u 15.00 h
9. ADENOKARCINOM CERVIKSA
Prof.dr D. Segedi - Ginekološka klinika, Novi Sad
10. MIKROINVAZIVNI KARCINOM CERVIKSA
Doc.dr M. Živaljević - Institut za onkologiju, Sremska Kamenica
11. PREMALIGNA I MALIGNA BOLEST CERVIKSA U
TRUDNOĆI
Prof. dr V. Kesić - Institut za ginekologiju KCS, Beograd
12. TERAPIJSKE METODE U TRETMANU PREMALIGNIH I
PREINVAZIVNIH MALIGNIH LEZIJA CERVIKSA
Prof. dr B. Stanimirović - GAK "Narodni Front", Beograd
Pauza 20 minuta
13. TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI OPERATIVNOG LEČENJA
INVAZIVNIH STADIJUMA KARCINOMA GRLIĆA
MATERICE
Doc. dr V. Pažin - GAK "Narodni Front", Beograd
14. LAPARASKOPSKI ASISTIRANA VAGINALNA
HISTEREKTOMIJA U LEČENJU NEOPLAZIJA CERVIKSA
Prof. dr S. Rakić - GAK " Narodni front ", Beograd
15. METODE SOCIJALNE MOBILIZACIJE ZA SKRINING
CERVIKALNOG KARCINOMA U RAZLIČITIM
SREDINAMA
Prim. dr Lj. Vukmirović - Institut za ginekologiju KCS, Beograd
16. MEDICINSKO – PRAVNI ASPEKTI LEČENJA DONJEG
GENITALNOG TRAKTA ŽENE
Prof.dr D. Segedi - Ginekološka klinika, Novi Sad
Utorak 26. 03. 2013. godine
PATOLOGIJA VAGINE
Početak u 10.00 h
1. BAKTERIJSKA VAGINOZA
Dr P. Momčilov - Institut za ginekologiju KCS, Beograd
2. INFEKCIJE DGT ŽENE IZAZVANE HLAMIDIJOM
TRAHOMATIS, MIKOPLAZMOM I HERPES VIRUSOM
Prof. dr V. Milenković - Institut za ginekologiju KCS,Beograd
3. INFEKCIJE VAGINE IZAZVANE HPV
Dr N. Stojanović - Institut za ginekologiju KBC, Beograd
4. BOLESTI DGT ŽENE I IZBOR KONTRACEPTIVNE
METODE
Prof. dr M.Berisavac - Institut za ginekologiju KCS, Beograd
Pauza 20 minuta
5. VAGINOSKOPIJA I CITOLOGIJA VAGINE
Prof. dr Ž. Perišić - GAK "Narodni Front", Beograd
6. HISTOLOŠKA SLIKA PREMALIGNIH I MALIGNIH
OBOLJENJA VAGINE
Prim. dr J. Atanacković - Institut za ginekologiju KCS, Beograd
7. VAGINALNA INTRAEPITELNA NEOPLAZIJA (VAIN) DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
Prim. dr D. Jeremić – GAK "Narodni Front", Beograd
8. INVAZIVNI KARCINOM VAGINE - DIJAGNOSTIKA I
LEČENJE
Ass.dr D. Ninčić - Institut za onkologiju, Sremska Kamenica
Utorak 26. 03. 2013. godine
PATOLOGIJA VULVE
Početak u 15.00 h
1. VULVOSKOPIJA I CITOLOGIJA VULVE
Prof. dr Ž. Perišić - GAK "Narodni Front", Beograd
2. HISTOLOŠKA SLIKA PREMALIGNIH I MALIGNIH
OBOLJENJA VULVE
Prim. Dr J. Atanacković - Institut za ginekologiju KCS, Beograd
3. DERMATOVENEROLOŠKI ASPEKT PATOLOŠKIH PROMENA
VULVE
Prof. dr Đ. Karadaglić - Klinika za dermatovenerologiju VMA, Beograd
4. NE-NEOPLASTIČNE BOLESTI VULVE
Dr V. Novaković - Ginekološki kabinet VMA, Beograd
Pauza 20 minuta
5. OBOLJENJA VULVE IZAZVANA HPV
Prof. dr S. Đurđević - Ginekološka klinika, Novi Sad
6. VULVARNA INTRAEPITELNA NEOPLAZIJA (VIN)DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
Doc. dr A. Mitrović - GAK "Narodni Front", Beograd
7. INVAZIVNI KARCINOM VULVE - DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
Prof.dr D.Stanojević - GAK "Narodni Front", Beograd
8. MOGUĆNOSTI RADIOLOŠKE TERAPIJE U LEČENJU
INVAZIVNIH STADIJUMA MALIGNIH BOLESTI DGT ŽENE
Doc. dr Vesna Plešinac - Karapandžić, Institut za onkologiju Srbije,
Beograd
9. VIDEO PROJEKCIJE OPERATIVNIH METODA LEČENJA
(laser-konizacija, loop-ekscizija, laser-vulvektomija)
Sreda 27. 03. 2013. godine
KURS IZ KOLPOSKOPIJE - TEORETSKI DEO
KURSA
Početak u 10.00 h
1. RAZVOJ KOLPOSKOPIJE I NJENO MESTO U DETEKCIJI
PREMALIGNIH I MALIGNIH BOLESTI DGT ŽENE
Prim. dr A. Knežević - GAK "Narodni Front", Beograd
2. TEHNIKA KOLPOSKOPSKIH PREGLEDA
Prof. dr LJ. Ristić - Ginekološka klinika, Priština
3. MIKROKOLPOHISTEROSKOPSKA DIJAGNOSTIKA CERVIKSA I
CERVIKALNOG KANALA
Dr A. Pikula - GAK "Narodni Front", Beograd
Pauza 20 minuta
4. NORMALNI I PATOLOŠKI KOLPOSKOPSKI NALAZI I TEŠKOĆE U
KOLPOSKOPSKOJ DIJAGNOSTICI
Prof. dr V. Kesić – Institut za ginegologiju KCS, Beograd
5. KOLPOSKOPSKO – CITOLOŠKA I HISTOLOŠKA KORELACIJA
Prof. dr V. Bošković - Institut za ginegologiju KCS, Beograd
6. NOVA NOMENKLATURA I ZNAČAJ JEDINSTVENIH
KRITERIJUMA U KOLPOSKOPSKOJ DIJAGNOSTICI
Prof. dr M. Berisavac - Institut za ginegologiju KCS, Beograd
Početak u 15.00 h
7. ULOGA KOLPOSKOPIJE U OTKRIVANJU INFEKCIJE IZAZVANE
HUMANIM PAPILOMAVIRUSIMA NA DGT ŽENE
Prim. dr A. Knežević - GAK "Narodni front", Beograd
8. KOLPOSKOPIJA U TRUDNOĆI
Prof. dr M. Folić - Ginekološka klinika, Kragujevac
9. KOLPOSKOPIJA U PUERPERIJUMU I MENOPAUZI
Dr M. Džinić - GAK "Narodni Front", Beograd
10.PLAN ORGANIZOVANOG SKRININGA KAO OSNOVA
NACIONALNOG PROGRAMA
Prof. dr V. Kesić - Institut za ginekologiju KCS, Beograd
ZATVARANJE ŠKOLE
(podela certifikata i atlasa)
Edukativni centri ŠKOLE u kojima se obavlja dvomesečna
praktična edukacija iz kolposkopije
CENTAR
MENTOR
GAK "Narodni front", Beograd
Institut za GA KCS, Beograd
KBC "Zvezdara", Beograd
Ginekološka klinika, Niš
Ginekološka klinika, Novi Sad
Ginekološka klinika, Kragujevac
Inst. za onkologiju, S. Kamenica
Medicinski centar, Užice
Medicinski centar, Zrenjanin
Medicinski centar, Kraljevo
Medicinski centar, Čačak
Prof. dr Živko Perišić
Prof. dr Vera Milenković
Dr Sonja Đurović
Prof. dr Zoran Pop-Trajković
Dr Tatjana Kozarčić
Prof. dr Miroslav Folić
Dr Marina Popović
Dr Angelina Prljević
Dr Karolina Đurić
Dr Mila Drašković
Dr Negovan Jovančević
Novi mentorski centri
Ginakološka klinika, Banja Luka
Ginekološka klinika, Sarajevo
Ginekološka klinika, Podgorica
Prim. dr Vladimir Perendija
Dr Anja Tomić – Čiča
Dr Vesna Čolaković - Popović
UPRAVA ŠKOLE
Direktor
Prof. dr Branko Stanimirović
Sekretari
Prof. dr Vesna Kesić
Prof. dr Svetlana Dragojević - Dikić
Prim. Dr Dragan Jeremić
Dr Tanja Jovanović
Administrativni sektretar
VMS Vesna Paunović
Tel. 011 / 2068 230
e - mail: [email protected]
Websajt: www.gakfront.org
Download

Program tema i predavača za teoretski deo škole