IMPRESUM
DOKTOR
glasilo Ljekarske/Liječničke komore
Kantona Sarajevo
RIJEČ UREDNIKA
Glavni i odgovorni urednik
Aleksandar Ristić
Poštovani ljekari i zdravstveni radnici,
Urednički kolegij
Prim. dr. Fahrudin Kulenović
Pred vama je novi, 28. broj magazina Doktor, koji dolazi sa prvim
znacima jeseni. Ono što je obilježilo medicinu sarajevskog kantona
u protekla tri mjeseca je početak informatizacije. Ideja, koja postoji
već nekoliko godina, ove je konačno i realizirana. Pomenuti
“pilot projekat” već je naišao na odobravanje kod ljekara koji su
često zagušeni nepotrebnom „administracijom“ koja im oduzima
dragocjeno vrijeme prilikom svakog pregleda pacijenta.
Predsjednik stručnog kolegija
Prof. dr. Faruk Dalagija
Stručni kolegij
Dr. sci. med. Lejla Burnazović-Ristić
Prim. mr. sci. Dr. Zaim Jatić
Prim. dr. Besim Čalkić
Prim. dr. Harun Bilalović
Sada će, umjesto velikog broja papira, listova, kartona.... svaki ljekar
u računar moći unijeti podatke o korisniku, te iste samo jednim
potezom unijeti u sistem u kojem će sve institucije, od primarne,
do tercijarne biti umrežene! Baza podataka bit će dostupna svima,
a velike koristi imat će i pacijenti koji će biti lišeni nošenja nalaza sa
jednog mjesta na drugo.
Sekretar uredništva
Sanela Pezo
Marketing
Nijaz Druško
Osim elektronske kartice, osnove za ovakav način rada,
planirano je i uvođenje elektronskog recepta, po uzoru na
većinu zemalja Evropske unije. Naravno, poseban benefit imat
će ljekari iz primarne zaštite, specijalisti porodične medicine.
U novom broju našeg i vašeg glasila možete pronaći i mnogo drugih
zanimljivih sadržaja koji su obilježili minulo ljeto. Redakcija se
potrudila da zabilježi sva značajnija dešavanja u KS, pa smo tako bili
na važnijim promocijama, potpisima ugovora, pres-konferencijama...
Kontakt telefoni
033 219 272
033 219 493
061 209 334
E-mail
[email protected]
Štampa
Amos Graf d.o.o.
„Ispratili smo“„Dane zdravstva“ i„INFO“ u KSC„Skenderija“, promociju
knjige „Organizacija i praksa obiteljske/porodične medicine“, potpis
sporazuma o osnivanju prvog privatnog medicinskog fakulteta u
BiH. Razgovarali smo sa Prim. dr. Dženanom Tanović, generalnim
direktorom Javne ustanove Dom zdravlja KS, prisustvovali naučnom
simpozijumu s međunarodnim učešćem održanim u Akademiji
nauka BiH pod nazivom:„Matične ćelije i njihova terapijska primjena“.
Adresa
Ljekarska/Liječnička komora Kantona
Sarajevo, Josipa Vancaša br. 11
List izlazi svaka tri mjeseca.
Nismo zaboravili ni naše nove doktore magistre nauka,
kao ni dešavanja u Komori, pripremu za Izbornu Skupštinu.
Želimo da jesen prođe u vedrim tonovima i da se svi zajedno
pripremimo za nove, zimske radosti.
DTP
Merima Šehić
Glavni i odgovorni urednik
Aleksandar RISTIĆ
sadržaj
12
42
Održane manifestacije
„DANI ZDRAVSTVA“ i „INFO“ u Skenderiji
36
28
Za ili protiv
Trudnoća i zračenje
26
Veliki uspjeh francuske medicine
Tehnikom za bebe, od HIV-a izliječeno
14 odraslih osoba
Potpisan Sporazum o osnivanju
Počinje sa radom prvi privatni
medicinski fakultet u BiH
Promocija knjige
u amfiteatru
UNITIC-a
„Organizacija i
praksa obiteljske/
porodične
medicine“
45
Uvođenjem evropskih standarda
sterilizacije i dezinfekcije
U BiH počinje borba sa bolničkim infekcijama
KOMORA
NOVOSTI IZ KOMORE
BIRA SE NOVO
RUKOVODSTVO KOMORE
Delegati će imati veliku odgovornost
Krajem oktobra će Ljekarska/Liječnička komora Kantona Sarajevo održati svoju redovnu
Skupštinu, a za kraj godine, tačnije u decembru je planirana i izborna Skupština
Od naredne sjednice
promijenit će se i
Statut Komore. Naime,
kako bi se odluke
lakše donosile, na 20
ljekara doći će jedan
(1) delegat
Krajem oktobra će Ljekarska/Liječnička komora Kantona Sarajevo
održati svoju redovnu Skupštinu, a
za kraj godine, tačnije u decembru
je planirana i Izborna na kojoj će
se birati novo rukovodstvo ovog
krovnog tijela ljekara sarajevskog
kantona.
Današnje rukovodstvo Komore
sa svim Odborima izabrano je 24.
decembra 2009. u četverogodišnji
2
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
mandat. No, osim Etičkog odbora,
koji se prilično redovno sastajao i
održavao sjednice, te redakcijskog
kolegija časopisa Doktor, jasno je
da će se dosta stvari morati promijeniti. Izbor novih ljudi značit će i
potpuni zaokret u radu.
Od ljekara koji budu izabrani u
sve odbore, važne ne samo za
rad i opstanak Komore, nego i
cijelog esnafa u KS, tražit će se
maksimalan angažman. Jedino
na taj način ljekari će moći imati
maksimalnu podršku i zaštitu, što
je u današnje vrijeme krucijalno.
Od naredne Skupštine promijenit će se i Statut Komore. Kako
bi se odluke lakše donosile, u
buduće će na 20 ljekara ‘doći’ je-
dan (1) delegat. Tako će se smanjiti i broj delegata i mogućnost
manipulacije sa kvorumom radi
blagovremenog donošenja važnih odluka i usvajanja izvještaja.
UO Komore Kantona Sarajevo broji
deset članova i čine ga predstavnici svih segmenata zdravstva i
zdravstvenih institucija.
Sjednice je održavao u sazivu:
Prim. dr. Fahrudin Kulenović, Prof.
dr. Bećir Heljić, Prim. dr. Milena
Lovre-Bilbija, Prim. dr. Jasminka
Kovačević, Prim. dr Mirjana Novković, dr. Elvedina Velić-Idriz, Prim. dr.
Smiljana Viteškić, Prim. dr. Harun
Bilalović, Prof. dr. Faruk Dalagija i
Prim. dr. Avdulah Hasanagić.
Izvor: www.lkksa.ba
MAGAZIN DOKTOR - TOP TEMA
SARADNJA DOKTORA SA SEDMIČNIKOM NOVO VRIJEME
Ljekarsku/Liječničku komoru Kantona Sarajeva i redakciju magazina
«Doktor» nedavno su posjetili novinar Samir Keč i Irfan Hašimbegović, marketing menager sedmične
novine NOVO VRIJEME koja ima i
svoje elektronsko izdanje (www.
novovrijeme.ba).
Nakon razgovora sa Primarijusom
dr. Fahrudinom Kulenovićem, prvim čovjekom Komore, dvije redakcije dogovorile su saradnju
kroz razmjenu sadržaja, marketing, te ostale aktivnosti.
POČELA
INFORMATIZACIJA
ZDRAVSTVENOG
SISTEMA U KS
KORAK BLIŽE EU
Neće biti potrebni olovka, pečat, papiri...
Foto Roni BRMALJ
Ulaganje u informacioni
sektor je isplativo
i donosi velike
kvalitativne i finansijske
dobiti, čime uvodi
ovaj sektor u područje
održivog finansiranja
Ovo je kapitalan
projekt u
zdravstvu, a
nadamo se da će naš
primjer i izdavanje
prvih 20.000 kartica
do kraja godine biti
vodilja da se i cijela
BiH uveže u sistem
Uvođenje elektronskih kartica se
najavljuje već godinama, kako u
KS, tako i u Federaciji, ali bi sistem
trebao profunkcionirati tek sada.
Pojedini zvaničnici Kantona
Sarajevo na promociji izdavanja
prvih “elektronskih knjižica”,
upriličenoj 11. septembra 2013.
kazali kako će pacijenti u KS prvi
u regiji imati ovakve kartice, što
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
3
TOP TEMA
Photo: 24sata.info
nije tačno, jer se u zemljama
regije one već koriste, djelimično
ili u potpunosti.
“Ovo je kapitalan projekt u zdravstvu, a nadamo se da će naš primjer i izdavanje prvih 20.000 kartica do kraja godine biti vodilja
da se i cijela BiH uveže u sistem.
Teško je odrediti koliko to sve
skupa košta, u svakom slučaju
projekt ne finansira samo KS i Zavod zdravstvenog osiguranja KS,
već i Svjetska banka, kao i drugi
izvori”, kazao je Eldan Lokmić, ministar zdravstva KS.
Dodao je da su prednosti uvođenja kartica ogromne, a podrazumijevaju da pacijenti više ne moraju ići ovjeravati knjižice, čekati
u redovima, da će se povećati
efikasnost zakazivanja pregleda
kod ljekara… U konačnici ovo
bi trebalo rezultirati i izdavanjem
elektronskih recepata.
nicima koji nužno trebaju zdravstvenu zaštitu, a to su uglavnom
osobe sa invaliditetom i njihove
porodice. U nastavku ćemo širiti
mogućnosti za upotrebu kartica,
a to su lokacije Hitne pomoći,
Opće bolnice, D.Z. Vrazova, koji je
i ključni centar, te još 16 lokacija
na nivou primarne zdravstvene
zaštite i šest lokacija Kliničkog
centra Univerziteta u Sarajevu. Uvođenje ovih kartica je bio
kompleksan proces, ali će sada
biti smanjene gužve jer će se iz
jednog centra, koji je sad u osnivanju, kontrolirati ovih 20.000
osiguranika”,istakao je Gavrankapetanović.
“Distribucija kartica će se obavljati direktno ili putem pošte, za
one koji ne mogu doći da je preuzmu. Pilot-projekat košta 99.000
KM, bez poštarine”.
“Elektronska kartica jedan je od
sinonima Evropske unije”, naglasio je Faris Gavrankapetanović,
v.d. direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Elektronske zdravstvene kartice,
koje bi trebale ukinuti ovjeravanje knjižica i čekanje u redovima,
bit će uvedene prvo u sarajevskom, a zatim i u ostalim kantonima Federacije BiH, najavljuju iz
resornog ministarstva.
“Završena je podjela 5.000 kartica i one su distribuirane osigura-
No, podsjetimo se kako se odvijao proces informatizacije, tačni-
4
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
je prisjetimo se njegovog početka. Naime, o elektronizaciji i uvođenju elektronskih sistema u sve
zdravstvene institucije Kantona
Sarajevo, pa čak i cijele Federacije BiH govorilo se još prije mnogo godina. Kompanija Medinf iz
Mostara, u saradnji s firmom Eurosoft Informatica Medica iz Italije, održala je 21. i 22. novembra
2008. u Mostaru radionicu pod
nazivom „Zdravstvo i informatizacija“. Kompanija Medinf bavi
se projektovanjem i izradom rješenja isključivo za zdravstvene
usluge i ustanove, te u saradnji
s domovima zdravlja, bolnicama,
kliničkim centrima i privatnim
ordinacijama razvija i realizira
projekte i potrebna informatička
rješenja.
Prošle godine, u razgovoru za
magazin Doktor, Zlatan Peršić,
portparol Federalnog ministarstva zdravstva, potvrdio je da je
proces informatizacije u sektoru
zdravstva jedna od prvih, prioritetnih aktivnosti koje su pokrenute u prvih 100 dana rada tada
novoformirane Vlade Federacije
BiH. Ministarstvo, na čije je čelo
stigao Prof. dr. Rusmir Mesihović
oformilo je koordinaciono tijelo
koje će bilo zaduženo za uspostavu i kreiranje zdravstveno-in-
Distribucija
kartica će se
obavljati direktno
ili putem pošte, za
one koji ne mogu
doći da je preuzmu.
Pilot-projekat
košta 99.000 KM,
bez poštarine
MAGAZIN DOKTOR - TOP TEMA
formacionog sistema FBiH.
„Prvi kanton u kojem ćemo u
potpunosti provesti informatizaciju, odnosno uvezati primarnu
zdravstvenu zaštitu sa zavodom
zdravstvenog osiguranja, ali i
bolničkim ustanovama i ugovornim apotekama bit će sarajevski
kanton, a prve vidljive rezultate
očekujemo u toku naredne godine“, kazao je tada Peršić.
Uz Kanton Sarajevo, informatizacija zdravstvenog sistema pokrenuta je i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Proces će se
nastaviti i u drugim kantonima,
jer je krajnji cilj informatizacija
cjelokupnog zdravstvenog sistema Federacije BiH.
Zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini u cjelini je nelikvidan, sa
troškovima koji stalno rastu i sa
vrlo ograničenim mogućnostima
finansiranja. Sve do sada urađene ekspertske studije ukazuju na
neracionalnu potrošnju na svim
nivoima zdravstvene zaštite. Istovremeno, kvalitet pruženih usluga nije na zadovoljavajućem nivou. Zbog toga se nameće potreba reforme i reorganizacije cjelokupnog sistema. Stavovi svjetske
stručne javnosti nedvosmisleno
pokazuju da je upravo informatizacija ključni korak u reorganizaciji zdravstvenog sektora.
U izvještaju Organizacije za privrednu saradnju i razvoj (OECD),
objavljenom početkom 2007.
godine, ističu se pozitivni efekti
ulaganja u informatizaciju zdravstvenog sistema u zemljama članicama Evropske unije koje su
bile obuhvaćene ovom studijom.
Na osnovu navoda iz pomenutog
izvještaja može se lako zaključiti da je ulaganje u informacioni
sektor isplativo i da donosi velike
kvalitativne i finansijske dobiti,
čime uvodi zdravstveni sektor u
područje održivog finansiranja.
Ovi efekti se ostvaruju kroz povećanje efikasnosti rada zaposlenih u zdravstvu, racionalizaciju
potrošnje, mogućnost planiranja
troškova, adekvatno iskorištavanje postojećih kapaciteta, mogućnost praćenja zdravstvenog
statusa ukupne populacije i premještanje određenih zdravstvenih resursa sa liječenja na prevenciju. Dalje, uštede je moguće
postići i promjenama u sistemu
plaćanja zdravstvene usluge razradom standardnih procedura
grupisanih prema dijagnozama
(eng. Diagnosis Related Groups
- DRG), odnosno u našoj verziji
PPTP - plaćanje prema terapijskom postupku). Povećanje kvalitete zdravlja i kvalitete zdravstvene usluge su neizostavan efekat
primjene pomenutih sistema.
O elektronizaciji
i uvođenju
elektronskih
sistema u sve
zdravstvene
institucije
Kantona Sarajevo,
pa čak i cijele
Federacije BiH
govorilo se još
prije mnogo
godina
Kalkulacija povrata sredstava
investiranih u implementaciju
Informacionog sistema zdravstvene ustanove ranga bolnice,
pokazuje da se investicija u potpunosti isplati u prosjeku nakon
36 mjeseci kada se posmatraju
samo mjerljivi parametri, što realno znači da se investicija isplati
i prije.
A.R.
Photo: 24sata.info
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
5
RAZGOVOR S POVODOM
PRIM. DR. DŽENANA TANOVIĆ,
GENERALNI DIREKTOR JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KS
INFORMATIZACIJA ĆE DATI
NOVU DIMENZIJU PRIMARNOJ
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
U budućnosti će biti potreban samo jedan klik da bi se pacijent uputio na dodatne
pretrage specijalisti, dakle ljekar porodične medicine imat će mnogo više vremena da se
posveti pacijentu i da radi posao za koji se usavršio, umjesto obavljanja administracije
“Šlag na tortu”
će biti uvođenje
elektronskog recepta
koji će olakšati posao
ljekarima porodične
medicine koji ih ispisuju
svakodnevno i to im
oduzima jako mnogo
vremena i energije
6
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
RAZGOVARAO: Aleksandar RISTIĆ
Najveća kantonalna ustanova
primarne zdravstvene zaštite je
JU Dom zdravlja na čijem se čelu
nalazi Prim. dr. Dženana Tanović, specijalista opšte medicine.
Razloga za razgovor sa doktoricom Tanović ima više. Od funkcionisanja rada timova porodične
medicine, preko odlaska ljekara
u zemlje evropske unije, do informatizacije koja je nedavno uvedena u Dom zdravlja i polako uzima
“zamah” u cijelom kantonu.
DOKTOR: Kako ste zadovoljni radom ustanove na čijem ste čelu i
koje ste korake poduzeli na njenom unaprijeđenju?
MAGAZIN DOKTOR - RAZGOVOR S POVODOM
TANOVIĆ: Uvijek sam bila zadovoljna radom ustanove kojom
trenutno rukovodim, obzirom da
je to najveća ustanova u Kantonu Sarajevo. Zdravstveni radnici
časno i savjesno obavljaju svoj
posao, ali uvijek postoje sporedni
problemi koji ponekad nedozvoljavaju da se primarne stvari urade kako bi trebale. Nema sumnje
da se većina zdravstvenih radnika
trudi da na svim lokalitetima pruži
profesionalnu pomoć našim korisnicima koji jesu najvažniji dio
cijele priče.
DOKTOR: Spominjete probleme.
Na koje konkretno mislite?
TANOVIĆ: Prije svega na bolest i
izostanak sa posla zdravstvenih
radnika, ponekad i duža odsustvovanja, a što su normalne stvari, a nama predstavljaju problem
i opterećuju svakodnevni sistem
rada. Na žalost, ne postoji nikakav
mehanizam koji bi nam dozvolio
da prevaziđemo ovaj problem,
tačnije nemamo mogućnost zamjene što predstavlja teškoću
ostatku pomenutog tima porodične medicine.
Tada dolazi do prebacivanja pacijenta u drugi tim, a sve to u konačnici rezultira većim obimom posla
jednog tima i nezadovoljstvom
korisnika jer će čekanje na prijem
u tom ‘zamjenskom timu’ biti duže
nego u matičnom.
Ključ i stub svake medicine je
porodična medicina. Proces registracije kod nas ne ide kako smo
planirali, a do kraja tekuće godine
trebalo bi da bude završen. No.
naši korisnici to baš i ne prakticiraju. Osim što još uvijek ima onih
koji nisu registrovani, događa se i
da pojedini pacijenti ne prate svo-
je timove što unosi dodatnu pometnju u cijeli sistem.
DOKTOR: Da li se u tom slučaju
povećava broj dana za dolazak u
ambulantu?
TANOVIĆ: Kada imate svog porodičnog ljekara i znate kojem timu
pripadate onda se podrazumjeva
da se kod istog ljekara naručujete i da odlazite samo kod njega,
osim ako nije u pitanju hitnost,
odnosno hitna stanja. No, postoje
korisnici koji imaju svog ljekara,
ali se naručuju kod drugih, misleći
kako će na taj način prije doći na
red, no time prave veće probleme
i sebi i drugima.
Još uvijek nemamo dovoljno razvijenu svijest da pratimo svog
doktora što i jeste bio cilj registracije, odnosno odabira porodičnog
ljekara. Kada govorim o problemima, moram se osvrnuti i na tzv.
nepriznati kadar. Riječ je o fizioterapeutima i polivalentnim stomatolozima koji se ne finansiraju iz
Zavoda. Stomatolozi zbog nepovoljnog normativa koji postoji u
Kantonu Sarajevo, a prema kojem
je bilo 25.000 stanovnika na jedan
tim?! Godine 2009. je to promijenjeno i sada iznosi 12.500 građana
na jedan stomatološki tim.
Tačno je da je broj stanovnika prepolovljen, ali je i dalje neadekvatan i razlikuje se od normativa u
zemljama regije, da ne govorim o
Evropskoj uniji.
Na ovome moramo još mnogo
raditi kako bi se približili barem
zemljama u okruženju. Taj ‘nepriznati’ kadar postoji u fizijatriji,
u Centru za rehabilitaciju, jer uz
jednog fizijatra specijalistu dolaze
dva fizioterapeuta srednje struč-
Postoje korisnici
koji imaju svog
ljekara, ali se
naručuju kod
drugih, misleći
kako će na taj
način prije
doći na red, no
time prave veće
probleme i sebi i
drugima
nje spreme, jedan diplomirani i
jedan okupacioni terapeut.
Naravno, ne smijemo zaboraviti
socijalnog radnika, psihologa i logopeda. Obzirom da smo zemlja
koja je nedavno izašla iz rata, odnosno da imamo veliki broj invalida, ljudi sa raznim deformitetima,
sigurno je da imamo drugačije
potrebe od ostalih. Ako vam kažem da kroz Centar dnevno prođe od 100 do 150 ljudi, mislim da
nema potrebe za daljnja objašnjavanja. Ove normative ćemo pokušati ispraviti, inicijativu ćemo poslati svim relevantnim organima u
nadi da ćemo u budućnosti imati
bolju organizaciju posla, odnosno
kako bi naši timovi bili rasterećeni, a korisnici zadovoljni.
DOKTOR: Postoji li još neka služba sa kojom imate objektivnih
problema?
TANOVIĆ: Radiologija je služba
u kojoj također postoji deficitaran kadar. To su stvari koje se ne
mogu tako lako riješiti, jer je pomenuti kadar deficitaran uopšte.
Trenutno radi samo devet radiologa od kojih su tri ozbiljno narušenog zdravlja.
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
7
RAZGOVOR S POVODOM
Kada govorim o problemima, moram se
osvrnuti i na tzv. nepriznati kadar. Riječ
je o fizioterapeutima i polivalentnim
stomatolozima koji se ne finansiraju iz Zavoda
Menadžment ustanove uputio
je pet ljekara na specijalizaciju iz
radiologije i njihov povratak očekuje se 2015. godine. No, 2011. i
2012. nije upućen niko na specijalizaciju iako je postojala odluka,
što nam također ne ide u prilog.
Pokušat ćemo stalno povećavati
broj specijalista.
DOKTOR: Da li su formirani svi timovi porodične medicine na području Kantona Sarajevo i kako
ocjenjujete njihov dosadašnji
rad?
TANOVIĆ: Trenutno u Domu
zdravlja Kantona Sarajevo imamo
formirana 202 tima porodične medicine. Plan je bio 212, no ni ovaj
manjak od deset ne bi bio problematičan da ne postoji stalna fluktuacija kadrova. Suočeni smo sa
odlaskom mladih ljudi u inostranstvo i to je sve češća pojava.
Od kada sam stigla na čelo ove
ustanove, dogodilo se nekoliko
raskida ugovora, neki za stalno,
a neki su traželi neplaćeno odsustvo. Imamo fluktuacije zbog
odlaska na trudnička bolovanja,
specijalizacije… Uvođenje novog
doktora porodične medicine nije
lagan proces. Ipak, moram kazati
da bez obzira na nekada i duže
čekanje kod ljekara porodične
medicine, kada se radi o dolasku
po produžetak terapije, hitni slučajevi nikada neće čekati i uvijek
8
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
će imati prioritet, bez obzira na
eventualnu gužvu u čekaonici.
Povrede, temperature, prolivi…
oni se odmah primaju.
DOKTOR: Timovi porodične medicine Kantona Sarajevo, ljekari
uopšte, imaju redovnu edukaciju, a vrlo često se osim redovnih
sastanaka održavaju i Forumi
porodične medicine. To je danas
zaista rijetka pojava i svakako
zaslužuje da se istakne.
TANOVIĆ: U pravu ste, naši timovi su vrlo edukovani. Definitivno
prate sve vrste edukacija, čak se
unutar ustanove odvija kontinuirana medicinska edukacija. Problem predstavlja priliv pacijenata
koji je takav da često onemogućava ljekare da rade i druge stvari
osim dijagnostike i terapije.
DOKTOR: Da li možemo očekivati
reformu sekundarne zdravstvene zaštite iz domova zdravlja i
na koji način bi se ona eventualno mogla provesti?
TANOVIĆ: To je za mene bolno pitanje i menadžment u čijem sam
sastavu bila deset godina mnogo
je učinio da se ona razvije i dođe
do stepena na kojem je sada.
Uložili smo ogromna sredstva u
opremu prostora, edukaciju, usavršavanje kadra, specijalizacije….
No, nedavno je Vlada Kantona Sarajevo donijela akt o preuzimanju
prava osnivača kojim će se specijalističko-konsultativna služba
pripojiti Općoj bolnici Sarajevo.
Dom zdravlja obavezan je obezbijediti prostor i opremu dok će
Opća bolnica imati superviziju
rada specijalista koji će biti u njenom sastavu.
Mi smo dali negativno mišljenje
o toj odluci, očekivajući da će na
našu stranu stati federalni i kantonalni ministar, no to se nije dogodilo. Takva je odluka izglasana
i naše je da je prihvatimo. Imamo
dijabetološko savjetovalište, gastroenterološki kabinet, kabinet
za epilepsiju sa EEG aparatom…
Sve što sam nabrojala je zbog činjenice da i ovakav vid zdravstvene zaštite, dakle ne samo primarni, primaknemo i približimo našim
korisnicima. Kazat ću samo da je
Kabinet za epilepsiju u Novom
gradu sjajno radio i da se nekada
znalo dogoditi da pregled i njegova interpretacija budu obavljeni u
roku od 48 sati. Ako vam kažem da
se za takav pregled na Kliničkom
centru Univerziteta u Sarajevu
čeka i po pola godine onda je jasno da smo imali viziju da pacijenti što manje čekaju i da budu što
zadovoljniji. No, iako sa gorčinom,
sve odluke resornih ministarstava
ili vlade KS ćemo podržati.
DOKTOR: Spominjete nadležna
ministarstva. Kakve je saradnja
vaše ustanove kao i sa Fondom
zdravstvenog osiguranja?
TANOVIĆ: Kao dugogodišnji radnik sa 33 godine staža mogu kazati da saradnja nikada nije bila
bolja. Svi imamo jednu pozitivnu
energiju jer želimo da konačno
MAGAZIN DOKTOR - RAZGOVOR S POVODOM
riješimo problem, ne samo Doma
zdravlja KS, nego svih gradskih
zdravstvenih ustanova.
Sredstva kojima fond raspolaže,
kao i projekti ministarstva, trebali
bi se iskoristiti što prije, a sve u cilju pravljenja boljeg cjelokupnog
sistema zdravstvene zaštite.
Imamo maksimalnu podršku
kantonalnog ministra dr. Eldana
Lokmića, Prof. dr. Farisa Gavrankapetanovića, direktora Fonda,
i vjerujem kako će svaki dan biti
sve bolje.
DOKTOR: Svjedoci smo velikih
ušteda koje su neophodne u
budžetiranju zdravstvenog sektora. Koliko to pogađa ustanovu
na čijem ste čelu?
TANOVIĆ: Nas trenutno teška situacija ne pogađa, obzirom da se
mi najvećim dijelom finansiramo
iz Fonda koji, na sreću, ima dovoljno sredstava. Manji dio finansiranja pripada i našim korisnicima,
što nam, opet, omogućava da planiramo aktivnosti u budućnosti.
Iako je bilo predviđeno da nam
se za rekonstrukciju Doma zdravlje ‘Kumrovec’ uplati 400.000 KM,
Vlada nije donijela takvu odluku,
no, sigurno je da će rekonstrukcija
početi, jer postoje sredstva koja
su ranije obezbijeđena.
Čim se završi tenderska procedura, što bi trebalo biti okončano do
kraja ove godine, rekonstrukcija
Doma zdravlja ‘Kumrovec’ trebala
bi početi. Naravno, treba sačekati
žalbeni rok, kako bi cijela procedura bila obavljena kako treba.
Hoću da kažem da ne zavisimo
direktno od Vlade i ministarstva,
nego od Fonda, no sada imamo
situaciju da nekoliko firmi, među
njima Gras, ZOI 84… ne izvršavaju
svoje obaveze prema Fondu i to
u budućnosti može predstavljati
problem. Moram kazati da je i lokalna zajednica veoma aktivna i
želi da pomogne, te joj se zahvaljujem.
DOKTOR: Najavljeno je poboljšanje elektronizacije javne ustanove Doma zdravlja Kantona Sarajevo. Kada se očekuje da svi domovi budu elektronski umreženi
i spremni za elektronske kartice,
kao moderni vid zdravstvene zaštite?
TANOVIĆ: To mi je trenutno najdraža tema i rado o njoj govorim obzirom da se približavamo
evropskim zemljama. Već godinama se govori o informatizaciji, a
ona je krenula upravo danas kada
je podijeljeno oko 5.000 elektronskih knjižica. Do kraja godine bit
će završeno oko 20.000 da bi tokom naredne godine svi naši građani dobili elektronske knjižice.
Baza za stavljanje u pogon je informatizacija cijelokupnog sistema, što posebno pogoduje ljekarima porodične medicine koji su
jako opterećeni administracijom.
Informatizacija će dati novu dimenziju primarnoj zdravstvenoj
zaštiti.
U budućnosti će biti potreban
samo jedan klik da bi se pacijent
uputio na dodatne pretrage specijalisti, dakle ljekar porodične
medicine imat će mnogo više vremena da se posveti pacijentu i da
radi posao za koji se usavršio.
Kada kažem bit će dovoljan jedan klik da se pacijent uputi dalje,
onda mislim na uvezivanje sistema Doma zdravlja sa Kliničkim
centrom.
Naravno, za to će biti potrebno
određeno vrijeme, no vjerujem da
će se vrlo skoro dogoditi ‘spajanje’, te da će cijeli Kanton Sarajevo
imati jedinstvenu bazu podataka
koja će omogućavati lakše praćenje korisnika.
Dom zdravlja Centar je već ‘umrežen’ i jako mi je drago što pacijent
neće više morati hodati sa nalazima, odlaziti po iste….
Elektronski put svima će olakšati
posao i uštediti vrijeme. “Šlag na
tortu” će biti uvođenje elektronskog recepta koji će olakšati posao ljekarima porodične medicine
koji ih ispisuju svakodnevno i to
im oduzima jako mnogo vremena
i energije.
Vlada KS
donijela je akt
o preuzimanju
prava osnivača
kojim će se
specijalističkokonsultativna
služba pripojiti
Općoj bolnici
Sarajevo što nam
nije drago
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
9
AKADEMIJA NAUKA
NAUČNI SIMPOZIJ S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
„MATIČNE
ĆELIJE I
NJIHOVA
TERAPIJSKA
PRIMJENA“
7. i 8. juna 2013. godine sa početkom u 10 sati, u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH), održan je Naučni simpozij s međunarodnim učešćem pod naslovom: „MATIČNE ĆELIJE I
NJIHOVA TERAPIJSKA PRIMJENA“.
Generalni sponzor bila je prva evropska potpuno akreditovana banka matičnih ćelija, Future Health Biobank.
Program je bio slijedeći:
07. juni 2013. godine
10.00 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.05
12.05 – 12.25
12.25 – 12.55
13.00 – 14.30
14.30 – 15.00
Registracija učesnika
Akademik prof.dr. Lidija Lincender-Cvijetić
Predsjednica Odbora za maligna oboljenja ANUBiH
RIJEČ DOBRODOŠLICE
Prof.dr. Senad Mehmedbašić
Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost „Mehmedbašić“
ZNAČAJ MATIČNIH ĆELIJA IZ PUPČANIKA
Prim.doc.dr. Aida Arnautović-Čustović
Odjel za hematologiju UKC Tuzla
SELEKCIJA IZVORA MATIČNE ĆELIJE HEMATOPOEZE I ISKUSTVA U
TRANSPLANTACIJI MATIČNE ĆELIJE HEMATOPOEZE U JZU UKC TUZLA
Akademik Senka Mesihović-Dinarević
Direktorica discipline za zdravlje djeteta KCU Sarajevo
TERAPIJSKA PRIMJENA MATIČNIH ĆELIJA U PEDIJATRIJI
Ručak
Prof. dr. Mirando Mrsić
Medicinski direktor Zaklade Ana Rukavina
LIJEČENJE HEMATOPOETSKIM MATIČNIM STANICAMA - GDJE SMO
SADA I ŠTO MOŽEMO OČEKIVATI?
10
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
MAGAZIN DOKTOR - AKADEMIJA NAUKA
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.05
16.05 – 16.25
16.25 – 16.55
Prof. dr. Miodrag Stojković
Šef katedre za humanu genetiku na Medicinskom fakultetu
Univerzuteta u Kragujevcu
REPROGRAMIRANE, EMBRIONALNE ILI ADULTNE ĆELIJE? TREBAMO IH
SVE
Kafe pauza
Doc. dr. Vajdana Tomić
Pročelnica Odjela za ginekologiju i porodništvo KB Mostar
POHRANJIVANJE MATIČNIH STANICA IZ KRVI PUPKOVINE. ETIČNOST
INFORMIRANJA BUDUĆIH RODITELJA
Prof. dr. Zulfo Godinjak
Direktor discipline za ginekologiju i porodiljstvo KCU Sarajevo
PRIKUPLJANJE MATIĆNIH ĆELIJA IZ PUPČANIKA – OPTIMALNI
PROTOKOL ZA SIGURNOST DJETETA I KVALITET UZORKA
Roger J. Dainty, MBE
Medicinski direktor Future Health Biobank
QUALITY ASSURANCE IN CORD BLOOD AND TISSUE BANKING
(Osiguranje kvaliteta pohranjivanja matičnih ćelija krvi i tkiva).
Simultani prevod
08. juni 2013. godine
09.30 – 09.50
09.50 – 10.10
Doc. dr. Jasmina Gutić
Šef Odjela za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah
Nakaš“, Sarajevo
ISKUSTVA U PRIKUPLJANJU MATIČNIH ĆELIJA – OPĆA BOLNICA „PRIM.
DR. ABDULAH NAKAŠ“ SARAJEVO
Prim. doc. dr. Meliha Sakić
Odjel za hematoonkologiju Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo
10.10 – 10.30
10.30 – 11.00
11:00
MOGUĆNOSTI LIJEČENJA MATIČNIM ĆELIJAMA
Prof. dr. Sedin Kobašlija
Katedra za dječiju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog
Fakulteta Univerziteta u Sarajevu
MOGUĆNOSTI UZIMANJA MATIČNIH ĆELIJA IZ ZUBA I ULOGA
STOMATOLOGA U TOJ PROCEDURI
Tabasum Farzaneh, PhD
Direktor razvoja i istraživanja Future Health Biobank
STEM CELL THERAPY: THE ROLE OF HSCs AND MSCs IN REGENERATIVE
MEDICINE (Terapija matičnim ćelijama: Upotreba HSC i MSC ćelija u
regenerativnoj medicini). Simultani prevod
Diskusija
Izvijestio
Prof.dr. Faruk DALAGIJA
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
11
ODRŽANE MANIFESTACIJE
PREDSTAVLJENO
VIŠE OD 60
UČESNIKA
Stručno edukativni programi
„ZDRAVLJE 2013“ i „GETID“
obradili su najaktuelnije teme iz predmetnih oblasti,
a okupile su eminente stručnjake
iz BiH i inostranstva
12
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
Sarajevski Sajam - Centar „Skenderija“ u partnerstvu sa Tehničkim i
Edukacijskim fakultetom Univerziteta u Travniku priredio je manifestacije „DANI ZDRAVSTVA“ i „INFO“,
koje su održane u periodu od 12.
do 14. septembra. Pomenute manifestacije bile su spoj izložbenog
i stručno-edukativnog programa.
Putem izložbenog programa predstavilo se, direktno ili putem zastupnika, više od 60 učesnika iz Bosne
i Hercegovine, Hrvatske , Srbije,
Slovenije, Austrije, Italije, Njemačke, Švicarske, Velike Britanije, Francuske, Češke, Danske, Norveške,
SAD-a, Kine i Indije.
Stručno edukativni programi
„ZDRAVLJE 2013“ i „GETID“ obradili
su najaktuelnije teme iz predmetnih oblasti, a okupile su eminente
stručnjake iz BiH i inostranstva.
U tri dana trajanja sajma, bilo je
dosta prilika da svi zainteresirani
poslušaju neku stručnu prezentaciju, edukaciju ili neposrednu
komunikaciju u cilju informisanja,
razmjene iskustava i stručnih znanja koje mogu doprinijeti razvoju
poslovanja i modernizaciji.
“DANI ZDRAVSTVA” i “INFO” bili su
otvoreni za posjetu od 10 do 18
sati, a ulaz za posjetioce bio je besplatan.
Ceremonija svečanog otvaranja
upriličena je u četvrtak, 12. septembra, a tom prilikom su se prisutnim
obratili Prof. dr. Hajriz Bećirović, direktor KJP Centra “Skenderija”, Prof.
dr. Rasim Dacić, rektor Univerziteta
u Travniku, te Dr. Eldan Lokmić, ministar zdravstva Kantona Sarajevo.
Photos: (c) 2007 Skenderija Gallery by Wedran
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
13
KCUS
ODRŽANA RADIONICA POD NAZIVOM
“TRAUMA
REGISTAR I
TRAUMA SISTEM
U BIH”
FOTO: KCUS
Skup je održan u sklopu dugogodišnje saradnje Univerziteta Iowa
(USA) i Kliničkoga centra Univerziteta u Sarajevu, te Klinike za
ortopediju i traumatologiju KCUS
Navedeni registar bi se
popunjavao od strane
medicinskih tehničara
u Traumatološkoj
ambulanti KCU
Sarajevo tokom 24
sata, za sve pacijente
koji dolaze radi
povrede i inicijalnog
tretmana
U sklopu saradnje između Univerziteta Iowa - USA i Kliničkoga
centra Univerziteta u Sarajevu, te
Klinike za ortopediju i traumatologiju KCU Sarajevo, u glavnom bh.
gradu 16. septembra održana je
radionica pod nazivom: „Trauma
registar i trauma sistem u BiH“.
14
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
važnost ovoga projekta.
„Trauma sistem je ključni sistem
koji ne postoji u Bosni i Hercegovini. Cilj skupa je da se animiraju sve
zdravstvene ustanove u BiH, zavodi javnoga zdravstva i ministarstva zdravstva u cilju uspostavljanja osnovnih preskripcija koje su
predviđene Trauma sistemom, te
da se počne sa implementacijom.
Ovo je prvi sastanak o Trauma sistemu u Bosni i Hercegovini, koji
je organizirao Klinički centar Univerziteta u Sarajevu kao najveća
zdravstvena institucija u saradnji
sa Univerzitetom Iowa i Evropskim
udruženjem za traumu i uregentnu medicinu“, potvrdio je Hadžiahmetović.
Dr. Rupert Kisser, Istraživački odjel
austrijskog Odbora za sigurnost
cesta, te dr. Mehmed Jamakosmanović, Klinika za ortopediju i traumatologiju KCUS-a, također su govorili o svojoj percepciji projekta,
te važnosti njene implementacije.
Riječi dobrodošlice poželio je Prof.
dr. Damir Aganović , generalni direktor KCUS:
Cilj projekta je redizajniranje postojećeg registra kao i izrada elektronske verzije.
„Podrška koju Kliničkom centru
Univerziteta u Sarajevu pruža Univerzitet Iowa je nesebična, jer na
taj način uveliko pospješuju razvoj
novih i realizaciju postojećih projekata našeg Centra, za šta smo im
jako zahvalni. Upravo zahvaljujući
ovoj podršci otvorila se prilika za
dizajniranje Trauma registra čiju
su bazu podataka Injury Database
(IDB) o povredama implementirale državne članice EU (27)“, naglasio je Aganović.
Navedeni registar bi se popunjavao od strane medicinskih tehničara u Traumatološkoj ambulanti
KCU Sarajevo tokom 24 sata, za
sve pacijente koji dolaze radi povrede i inicijalnog tretmana.
Prisutnima se obratio i Prof. dr. Zoran Hadžiahmetović, šef KUM-a i
direktor NIR-a KCUS-a, te istakao
Saradnja Univerziteta Iowa i KCUSa datira još od 2006. godine, a
ogleda se u tehničkoj pomoći u
dizajniranju Registra mišićno - skeletne traume. Podrška je obećana
i u daljem razvoju novih projekata
te usavršavanju postojećih.
IZVOR: KCUS
MAGAZIN DOKTOR - KCUS
FOTO: KCUS
U CILJU NORMALIZACIJE SAOBRAĆAJA U KRUGU KCUS
ZABRANA ULASKA SVIM
MOTORNIM VOZILIMA
Od zabrane ulaska u krug KCUS-a i parkiranja automobila u periodu od 7.30 do 15.30
sati radnim danima izuzimaju se nepokretni i teško pokretni pacijenti
U cilju normalizacije saobraćaja u
krugu KCUS-a, na osnovu člana 37.
Statuta Kliničkoga centra Univerziteta u Sarajevu, odluke Kolegija
generalnog direktora sa IX sjednice
održane 23. jula i odluke Upravnog
odbora sa XX sjednice (25. jula) generalni direktor donio je odluku o
regulisanju saobraćaja u kretanju i
mirovanju u krugu KCUS-a na lokalitetu „Koševo“.
Odlukom se zabranjuje ulazak i
parkiranje svim motornim vozilima u krug Kliničkoga centra Univerziteta u Sarajevu na lokalitetu
„Koševo“. Od zabrane ulaska u
krug KCUS-a i parkiranja automobila u periodu od 7.30 do 15.30 sati
radnim danima izuzimaju se nepokretni i teško pokretni pacijenti.
Dok zaposlenici KCUS, procentual-
no 7% po OJ, moći će parkirati svoja vozila na glavnom parkingu, na
osnovu dostavljenog spiska šefova
OJ. Klinički centar Univerziteta
u Sarajevu je planom predvidio
otvaranje ulaza Tunel DIP-a namjenjenog za pacijente i posjetioce
prema savjetovalištima u vremenskom periodu od 07.30 do 15.30.
Cilj odluke je omogućavanje slobodnog pristupa podzemnim i
nadzemnim hidrantima, požarnim putevima, bolje komunikacijske povezanosti klinika radi
prevoza pacijenata, snabdijevanje klinika i smanjenja buke.
Planom je predviđen nesmetan
ulaz i izdavanje posebnih dozvola za ulazak i parkiranje vozila u krug KCUS-a za nepokretne
i teško pokretne pacijente, i to:
- pacijenti Klinike za ortope-
diju i traumatologiju koristit će ulaz sa glavne kapije;
- pacijenti Klinike za fizijatriju i rehabilitaciju, te Neurološka klinika
ulazit će na kapiju III ulaz od naselja Breka.
Uposlenici u pripravnosti i dežurno
osoblje poslije redovnog radnog
vremena moći će nesmetano ulaziti svojim vozilom u krug KCUS-a
subotom, nedjeljom i praznicima.
Odredbe ove odluke ne primjenjuju se na dislocirane klinike izvan
kruga KCUS-a: Kliniku za maksilofacijalnu hirurgiju, Kliniku za vaskularnu hirurgiju, Pedijatrijsku kliniku, Kliniku za porodiljstvo, Kliniku
za ginekologiju i Kliniku za plućne
bolesti i tuberkulozu „Podhrastovi“.
IZVOR: KCUS
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
15
KCUS
PROF. DR. DRAGAN KRAVARUŠIĆ
DRUGI PUT U POSJETI SARAJEVU
URAĐENO
ŠEST HIRURŠKIH
INTERVENCIJA
DJEČIJE
ENDOSKOPSKE
HIRURGIJE
Dragan Kravarušić prilikom jedne od posjeta Sarajevu
FOTO: KCUS
Profesor Kravarušić šef je dječije endoskopske hirurgije u Petah - Tikvi, a na Univerzitetu u Tel Avivu, kao i
šef tima za edukaciju stranih hirurga
Za KCUS je ovo veliki
značaj obzirom da će
se raditi novi hirurški
zahvati minimalne
invazivne hirurgije,
koje rade velike
bolnice širom svijeta
Prof. dr.Dragan Kravarušić, dječiji hirurg porijeklom iz Novog Sada, koji
već duži period živi i radi u Izraelu,
po drugi put je bio u posjeti Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.
U toku dvodnevne posjete, u saradnji sa Doc. dr. Adnanom Hadžimuratovićem, šefom Klinike za dječiju hirurgiju i multidisciplinarnim timom
uradio je šest hirurških intervencija
dječije endoskopske hirurgije.
Profesor Kravarušić šef je dječije
endoskopske hirurgije u Petah - Tikvi, a predaje na Univerzitetu u Tel
Avivu. Također je i šef tima za edukaciju stranih hirurga. „Veliko mi
je zadovoljstvo ponovo biti gost
KCUS-a, te svoje iskustvo i znanje
prenijeti kolegama iz Sarajeva.
Danas se može uradi čitav spektar
hirurških intervencija na principi-
16
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
ma invazivne hirurgije koja uz pomoć kamere visoke rezolucije uvećava operativno polje do dva i po
puta i prikazuje kompletan proces
na monitorima, što hirurgu znatno
olakšava rad. Pravljenjem minimalnih rezova od svega pet do deset
milimetara izbjegava se široko
otvaranje operativnog polja, zbog
čega ne ostaje ožiljak“, istakao je
dr. Kravarušić.
kavši da je put dug, ali da najteže
počinje prvim korakom.
Prednost laparoskopije je ogromna za svakog pacijenta, jer se
zahvati rade s minimalnom invazijom, a postoperacioni period je do
četiri puta kraći od uobičajenog.
Cilj nam je usvojiti je i raditi, jer ima
velike prednosti za pacijenta. Ono
što me posebno raduje je edukacija
kadra Klinike za dječiju hirurgiju u
bolnici Šnajder u Petah Tikvi, u kojoj
se godišnje uradi oko 8.000 operacije od čega 1.800 opšte hirurgije.
Sa ovom tehnikom i savremenim
aparatima izvode se gotovo svi hirurški zahvati.
Ova metoda je pogodna za sve
uzraste, kako za nedonoščad tako
i tinejdžere, bez obzira na tijelesnu
težinu.
Primjenom laparoskopije umanjuje se trauma a oporavak i boravak u bolnici je znatno skraćen.
Zadovoljstvo saradnjom nije krio
ni Doc. dr. Hadžimuratović, ista-
„Velika je stvar imati dobre edukatore i mi smo veoma zahvalni
profesoru Kravarušiću. Medicina
je skupa, ali uz pomoć pravih ljudi
ovo će svakako biti značajan korak
za sve nas. Ovo je veliki pomak minimalne invazivne hirurgije u dječijoj hirurgiji.
Pripremit ćemo tim kojeg će sačinjavati ljekari, anesteziolozi i medicinske sestre.
Također, finalizirat ćemo saradnju
potpisivanjem ugovora. Za KCUS je
ovo veliki značaj s obzirom da ćemo
raditi nove hirurške zahvate minimalne invazivne hirurgije, koje rade
velike bolnice širom svijeta.“
IZVOR: KCUS
MAGAZIN DOKTOR - KCUS
OD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA NEFROLOGA (ISN)
KCUS DOBIO
VRIJEDAN
CERTIFIKAT
Trening se održao u sklopu Educational Ambassadors Programa
Međunarodno udruženje nefrologa (ISN) dodijelilo je Kliničkom
centru Univerziteta u Sarajevu
Certifikat o obavljenom treningu
iz oblasti hemodijalize. Trening se
održao u sklopu Educational Ambassadors Programa. Naime, od 27.
maja do 7. juna na Klinici za hemodijalizu KCUS-a, u sklopu Educational Ambassadors Programa boravio je dr. Dawid Worth, konsultant
za nefrologiju iz Engleske.
Dr. Worth je boravio u funkciji ambasadora međunarodnog Udruženja nefrologa (ISN), a njegov dolazak i boravak u KCUS-u je u organizaciji i pod patronatom ISN-a.
Tokom ovih susreta i boravka na
Klinici za hemodijalizu dr.Worth je
iznio svoja iskustva iz Yorka (Engleska), i svojim znanjem i stručnošću
doprinio je da se implementiraju
nove metodologije rada i time po-
boljša kvalitet liječenja pacijenata.
Zaključeno je da posjete ovoga
tipa imaju punu opravdanost, te
da je ovo odličan način edukacije
većeg broja ljekara. Klinika je uputila zahvalnost i međunarodnom
Udruženju nefrologa (ISN) što je
omogućio ovaj vid saradnje.
IZVOR: KCUS
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
17
MEDICINSKI FAKULTET
U ORGANIZACIJI MEDICINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU I GRČKE AMBASADE
SAVREMENI TRENDOVI U
ONKOLOŠKO-GINEKOLOŠKOJ
PATOLOGIJI
Ginekološka metoda skrininga poznata kao PAPA test je otkriće od velike važnosti
za žene. Nju je osmislio Georgios Papanikolaou, grčki profesor medicine
Medicinski fakultet Univerziteta u
Sarajevu i grčka ambasada u Sarajevu organizirali su krajem juna naučni skup posvećen savremenim
trendovima u onkološko-ginekološkoj patologiji.
Specijalista iz oblasti ginekologije,
ujedno i profesor na Medicinskom
fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
Zulfo Godinjak, gdje se i održao
skup, kazao je za Fenu da je posljednjih godina veliki broj žena svjestan
potrebe da urade PAPA test, koji otkriva premaligna stanja, odnosno
promjene na grliću materice.
18
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
»Promjene na grliću materice
se lako liječe ako se otkriju na
vrijeme. Ako se redovno ne
kontrolira,
odnosno
zapusti,
može preći u karcinom. Ukoliko je
nalaz uredan dovoljno je jednom
godišnje uraditi PAPA test, u nekim
državama je praksa da se on uradi
svake dvije godine.».
Profesor Godinjak dodao je da je
kod nas ova oblast medicine na
zavidnom nivou, ali da je potrebno
više raditi na informiranju javnosti
o značaju PAPA testa.
Ginekološka metoda skrininga
poznata kao PAPA test je otkriće
od velike važnosti za žene. Nju je
osmislio Georgios Papanikolaou,
grčki profesor medicine, istražitelj i
biolog što mu je omogućilo da otkrije premaligna stanja. Ovo otkriće dovelo je do daljnjeg liječenja,
čime se smanjivao razvoj raka grlića materice.
Papanikolaou je 1950. dobio nagradu Albert Lasker za kliničko
medicinsko istraživanje.
IZVOR: www.lkksa.ba
MAGAZIN DOKTOR - MEDICINSKI FAKULTET
Kao i u svakom broju našeg i vašeg glasila, donosimo pregled novih magistara i doktora nauka koji su
svoje teze odbranili u prethodnom periodu, od jula do sredine septembra.
Mr. sc. dr. Lejla Burnazović-Ristić,
specijalista kliničke farmakologije je
6. septembra u Sali za farmakologiju
Medicinskog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu javno odbranila doktorsku
disertaciju pod naslovom:
EVALUACIJA CITOGENETIČKIH,
HORMONALNIH I IMUNOLOŠKIH
EFEKATA KOMBINACIJE
METENKEFALINA I
TRIDEKAKTIDA U ODNOSU NA
KORTIKOSTEROIDNI TRETMAN
RELAPSA MULTIPLE SKLEROZE
Komisiju za odbranu doktorske
disertacije činili su: Doc. dr. Enra
Suljić, predsjednik, Prof. dr. Nedžad
Mulabegović, mentor - član i Doc.
dr. Maida Rakanović-Todić, član
komisije.
Mr.sc.dr. Danka Miličić - Pokrajac,
specijalista pedijatar, Pedijatrijske
klinike KCUS u petak 12. jula u
Malom amfiteatru Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Sarajevu
(u krugu KCUS) je javno odbranila
doktorsku disertaciju pod naslovom:
RENALNO PARENHIMSKO
OŠTEĆENJE KOD PRVE FEBRILNE
URINARNE INFEKCIJE DJECE
Komisiju za odbranu doktorske
disertacije činili su: Prof. dr. Elma
Kučukalić - Selimović, predsjednik,
Acc. Senka Mesihović - Dinarević,
mentor - član i Prof. dr. Amira Peco,
član komisije.
Dr. Sid Solaković je 4. septembra
u Biblioteci Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu javno
odbranio magistarski rad pod
naslovom:
POJAVA KOMPLIKACIJA ARTERIOVENSKE FISTULE KOD PACIJENATA
NA HEMODIJALIZI IZNAD 65
GODINA STAROSNE DOBI KOJI
BOLUJU OD DIABETES MELLITUSA
Komisiju za odbranu magistarskog
rada činili su: Prof. dr. Bećir Heljić,
predsjednik, Prof. dr. Halima Resić,
mentor - član i Prof. dr. Dželaludin
Junuzović, član komisije.
Dr. Nejra Prohić je 6. septembra u
sali NIR-a (u krugu KCUS-a), javno
odbranila magistarski rad pod naslovom:
KARDIORENALNI SINDROM KOD
PACIJENATA SA RAZLIČITIM STADIJUMIMA HRONIČNE BUBREŽNE
BOLESTI
Komisiju za odbranu magistarskog
rada činili su: Prof. dr. Jasenko
Huskić, predsjednik, Prof. dr. Halima
Resić, mentor - član i Doc. dr.
Mehmed Kulić, član komisije.
Dr. Edita Dervišević je 26. jula
sali NIR-a (u krugu KCUS), javno
odbranila magistarski rad pod
naslovom:
KORELACIJA EKSTREMNIH
VELIČINA OPTIČKOG DISKA
SA REZULTATIMA STATIČKE
KOMPJUTERIZOVANE
PERIMETRIJE KOD HRONIČNOG
SIMPLEKS GLAUKOMA
Komisiju za odbranu magistarskog
rada činili su: Prof. dr. Nedžad
Mulabegović, predsjednik, Prof. dr.
Emina Alimanović - Halilović, mentor
- član i Doc. dr. Suzana Pavljašević,
član komisije.
Dr. Dženita Imamović je 26. jula
u Malom amfiteatru Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Sarajevu
(u krugu KCUS), javno odbranila
magistarski rad pod naslovom:
PROCJENA ISHODA ISHEMIJSKIH
MOŽDANIH UDARA KOD
DIJABETIČARA PREMA
VRIJEDNOSTIMA CRP-a U SERUMU
Komisiju za odbranu magistarskog
rada činili su: Prof. dr. Mirza Dilić,
predsjednik, Doc. dr. Enra Suljić,
mentor - član i Prof. dr. Bećir Heljić,
član komisije.
Dr. Alena Firdus je 25. jula u Malom
amfiteatru Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu (u krugu
KCUS) javno odbranila magistarski
rad pod naslovom:
ZNAČAJ NIVOA C - REAKTIVNOG
PROTEINA U DIFERENCIJALNOJ
DIJAGNOZI AKUTNOG
APENDICITISA KOD DJECE
Komisiju za odbranu magistarskog
rada činili su: Prof. dr. Adnan
Solaković - predsjednik, Prof. dr.
Haris Tanović, mentor - član i Prof. dr.
Safet Guska, član komisije.
Dr. Nirvana Šabanović Bajramović je 25. jula u Malom
amfiteatru Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu (u krugu
KCUS) javno odbranila magistarski
rad pod naslovom:
DIJAGNOSTIČKA I PROGNOSTIČKA
VRIJEDNOST ANTI-CCP ANTITIJELA I IGM-RF U REUMATOIDNOM
ARTRITISU
Komisiju za odbranu magistarskog
rada činili su: Prof. dr. Mirsada
Hukić - predsjednik, Prof. dr. Šekib
Sokolović, mentor - član i Prof. dr.
Jasenko Karamehić, član komisije.
Dr. Sadat Pušina je 25. jula u
Biblioteci Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu javno
odbranio magistarski rad pod
naslovom:
DIJAGNOSTIČKA VRIJEDNOST
BIOPSIJE AKSILARNOG SENTINEL
LIMFNOG ČVORA KOD T1 I T2
STADIJA KARCINOMA DOJKE
Komisiju za odbranu magistarskog
rada činili su: Prof. dr. Nedžad
Mulabegović, predsjednik, Prof. dr.
Safet Guska mentor - član i Prof. dr.
Elma Kučukalić – Selimović, član
komisije.
Dr. Dalma Udovičić - Gagula
je 25. jula u Malom amfiteatru
Medicinskog fakulteta Univerziteta
u Sarajevu (u krugu KCUS) javno
odbranila magistarski rad pod
naslovom:
APLIKATIVNI ZNAČAJ
EKSPRESIJE BCL-2 PROTEINA,
EKSTROGENSKIH RECEPTORA I
PROLIFERATIVNOG MARKERA
KI-67 U KOŽNOM MALIGNOM
MELANOMU
Komisiju za odbranu magistarskog
rada činili su: Prof. dr. Svjetlana
Radović - predsjednik, Doc. dr.
Mirsad Dorić, mentor - član i Prof. dr.
Nermina Obralić - član komisije.
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
19
KREŠEVO
SIMPOZIJUM U KREŠEVU
Detalj sa simpozijuma
SJEĆANJE
NA
FRA MATU
NIKOLIĆA
Simpozijum je bio posvećen 200-toj godišnjici odluke tri najstarija franjevačka
samostana Kreševo, Fojnica i Kraljeva Sutjeska da izdvoje sredstva za opremu
ordinacije i apoteke fra Mate Nikolića
U Kreševu je, u povodu 200 godina
od odluke tri najstarija franjevačka
samostana Fojnica, Kreševo i Kraljeva Sutjeska da daju po 200 groša
za opremu apoteke i ordinacije fra
Mati Nikoliću, 5. septembra 2013.
održan Simpozij na temu „Izvori
za prikupljanje i istraživanje podataka o zdravstvenoj i socijalnoj
kulturi sa posebnim osvrtom na
Srednjobosanski kanton i šire“.
cinsko znanje u Italiji i Austriji i po
povratku u Kreševo pregledao je
narod na otvorenom, pod Špiljama
(ordinacija na otvorenom).
Ovaj simpozij imao je za cilj da
osvijetli likove i djela istaknutih
osoba u zdravstvenoj i socijalnoj
kulturi, a čija vrijednosti i danas
ima veliki značaj.
Simpozijum je bio posvećen 200toj godišnjici odluke tri najstarija
franjevačka samostana Kreševo,
Fojnica i Kraljeva Sutjeska da izdvoje sredstva za opremu ordinacije i apoteke fra Mate Nikolića.
Organizator II Simpozija bio je Odbor za prikupljanje i istraživanje
podataka o zdravstvenoj i socijalnoj kulturi Ministarstva zdravstva
F BiH , UG „Trezvenost“, te „Društvo
za zaštitu kulturno/povjesnih i prirodnih vrijednosti Kreševo“.
Pored fra Mate Nikolića, obrađeni
su likovi manje poznati stručnoj
i naučnoj djelatnosti, zdravstvena prošlost u vezirskom gradu
Travniku, rad Milosrdnih sestara reda Vinka Paulskog, socijalno-zdravstvena briga u društvu
sa posebnim osvrtom na porodicu i druge slobodne teme...
Promoviran je i Prvi zbornik sa
simpozija posvećen zdravstvenoj i
socijalnoj kulturi na području Kantona Sarajevo sa međunarodnim
Fra Mato Nikolić sticao je medi-
učešćem.
PRIPREMILA: Ajnija Omanić, prof emeritrus
Umrli članovi Komore
U protekla tri mjeseca Komora je ostala siromašnija za svoja četiri člana. Napustili su nas: Dr. Fatima Ramović,
Mr. sci. dr Amira Hasanagić, Prim. dr. Tahir Kapić i Prim. dr. sci. med. Dragan Huml. Neka im je vječna slava i hvala.
20
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
0$*$=,1'2.725%,+$È
MINISTRI MUHAMED KOZADRA I ELDAN LOKMIĆ U USK
VLADA KS POMAŽE
OBNOVU BIHAĆKE BOLNICE
Podsjetimo, požar
koji je zahvatio gotovo cijeli
kompleks kantonalne bolnice
“Dr Irfan Ljubijankić”
u Bihaću, pričinio je veliku
materijalnu štetu
Zgrada Kantonalne bolnicu u Bihaću u plamenu
FOTO: doznajemo.com
Muhamed Kozadra i Eldan Lokmić,
ministri finansija i zdravstva VladeKantona Sarajevo, nedavno su posjetili Kantonalnu bolnicu u Bihaću, čija je centralna zgrada izgorila
u požaru.
Prema njegovim riječima, Vlada
KS će vrlo brzo iz budžetskih rezervi izdvojiti novčana sredstva, u
skladu sa svojim mogućnostima, i
usmjerit ih za sanaciju u požaru izgorjelog objekta ove bolnice.
Tom prilikom su sa direktorom bolnice Hajrudinom Havićem, Amirom Murićem, ministrom zdravstva Unsko-sanskog kantona (USK)
i Emdžadom Galijaševićem, načelnikom Općine Bihać, razgovarali o
šteti nastaloj na objektu bolnice.
Lokmić je dodao da su rukovodstvu bolnice ponudili mogućnost
ustupanja na korištenje dva laboratorija, te iskazali spremnost da
pruže podršku u sanitetskom materijalu i kadrovima.
“U ime Vlade Kantona Sarajevo
došli smo dati podršku i ponuditi
pomoć kako bi se što prije osposobila ova bolnica i stavila u funkciju zdravstvene zaštite 300.000
građana USK-a”, istakao je ministar
Lokmić.
Podsjetimo, požar koji je zahvatio
gotovo cijeli kompleks kantonalne
bolnice “Dr Irfan Ljubijankić” u Bihaću, pričinio je veliku materijalnu
štetu. Bolnica je evakuisana, preko
400 ljudi, a u gašenju požara koje
je i u ranim jutarnjim satima bilo
u toku, učestvovale su vatrogasne
ekipe gotovo iz svih općina USK,
zajedno sa policijom i građanima.
Kantonalna bolnica počela je da
gori oko dva sata ujutro, a prema
prvim informacijama plamen se
pojavio na dijelu krova iznad Pedijatrije i potom zahvatio sve redom
spojene krovove na velikom kompleksu.
Prvo su spašavani pacijenti, njih
oko 400 je bezbjedno izvedeno iz
bolničkih zgrada, a onda materijalna sredstva, prije svih zapaljive
plinske boce. U polumraku, jer su u
međuvremenu isključene električne instalacije, kako ne bi došlo do
veće nesreće, vatrogasci su sa nekoliko vozila pokušavali da stave
pod kontrolu vatrenu stihiju.
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
21
DOM ZDRAVLJA
PRATE POTREBE GRAĐANA
OPĆINA NOVI GRAD
DONIRALA DESET
DIGITALNIH VAGA
Donacija će biti od
velikog značaja,
pogotovo što se radi o
vagama za predškolski
dispanzer, gdje se
vagaju bebe koje
dolaze na sistematski
pregled
U organizacionoj jedinici Dom
zdravlja Novi Grad 22. jula upriličen
je prijem za Semira Efendića, načelnika Općine Novi Grad. Efendić
je tom prilikom vršiteljici dužnosti
generalnog direktora Ustanove,
Prim. dr. Dženani Tanović uručio
donaciju od deset digitalnih vaga
za mjerenje tjelesne težine beba.
„Pratimo zahtjeve građana, šta im
nedostaje i koliko je u našoj moći
reagujemo. Slično je bilo i sa ovom
donacijom, jednostavno, naši
građani tražili su bolje uslove za
predškolske dispanzere i mi smo
u mogućnosti da te ideje podržimo. Nadamo se da će se saradnja
općine Novi Grad i Doma zdravlja
KS nastaviti i u budućnosti na zadovoljstvo svih građana“, naglasio
je općinski načelnik.
Prema riječima direktorice Tanović,
donacija će biti od velikog značaja,
pogotovo što se radi o vagama za
predškolski dispanzer, gdje se vagaju bebe koje dolaze na sistematski pregled, naglasivši da Ustanova
raspolaže sa određenim brojem
22
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
vaga koje su u stalnoj upotrebi
duži niz godina, pa često dolazi do
kvarova, što znatno usporava proces rada.
Na sastanku su se prisutni kratko
osvrnuli i na projekat rekonstrukcije zgrade centralnog objekta
DZ Novi Grad, poznatiji kao „DZ
Kumrovec“. Općinski načelnik rekao je da je Općina već krenula
sa pripremom projekta pravljenja posebne saobraćajne trake sa
glavne saobraćajnice za zgradu
Doma zdravlja što će znatno olakšati saobraćajnu komunikaciju
ovog objekta. Vršiteljica dužnosti
generalnog direktora Ustanove
naglasila je da je formirana Komisija sa predstavnicima ministarstva
zdravstva i Zavoda zdravstvenog
osiguranja KS na nivou Ustanove
koja treba provesti postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača.
Sastanku su osim predstavnika
Općine Novi Grad i menadžmenta
JU Dom zdravlja KS prisustvovali i
članovi kolegija OJ DZ Novi Grad.
IZVOR: JU Dom zdravlja KS
MAGAZIN DOKTOR - DOM ZDRAVLJA
U PROSTORIJAMA OPĆE BOLNICE
„PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ“
ISPIT ZA
LJEKARE
PORODIČNE
MEDICINE
U Sarajevu je 21. juna održan ispit
iz porodične medicine za participante koji su pohađali Program
dodatne edukacije iz porodične
medicine godine 2012/2013. Ispit
je održan u sali Opće bolnice „Prim.
dr. Abdulah Nakaš“ sa početkom u
10 sati, a trajao je skoro dva i pol
sata.
Nakon završenog ispita, ispitna
Komisija u sastavu tri ljekara i tri
medicinske sestre pregledala je testove i zaključila da su svi učesnici
uspješno položili završni ispit PAT
edukacije. Ispitu je pristupilo 30
medicinskih sestara i 9 ljekara iz
JUDZKS, Bosansko-podrinjskog i
Srednjebosanskog kantona.
IZVOR: JU Dom zdravlja KS
SVE ŠTO NISTE ZNALI O JU DOM ZDRAVLJA KS
NAJVEĆA USTANOVA
PRIMARNE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE U BIH
Sastoji se od devet organizacionih jedinica koje obuhvataju centralni
objekat i pripadajuće ambulante, a u njima je zaposleno ukupno
2.115 radnika
Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je najveća ustanova
u Bosni i Herzegovini koja pruža
primarnu zdravstvenu zaštitu, što
pokazuje i brojka od 13.000.000
posjeta i usluga ostvarenih u toku
2011. godine.
Ustanova se sastoji od devet orga-
nizacionih jedinica koje obuhvataju centralni objekat i pripadajuće
ambulante, a u njima je zaposleno
ukupno 2.115 radnika. Ustanova
nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane,
troškovno efikasne zdravstvene
programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, za primarnom
i
specijalističko-konsultativnom
zdravstvenom zaštitom. Usluge su
bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i primijenjene u
sklopu vlastitih mogućnosti i uslova
društveno-ekonomskog konteksta.
Cilj je integriranim radom primarne i specijalističko-konsultativne
zdravstvene zaštite izgraditi okruženje u kojem će se njegovati izvrsnost u radu, profesionalni razvoj
svih uposlenika, timski rad i ljudskost u odnosima. Djelovanjem
u skladu s tim principima, Dom
zdravlja će moći odgovoriti na
sve potrebe pacijenata i potvrditi
ulogu respektabilnog partnera u
zdravstvu koji značajno doprinosi
očuvanju zdravlja stanovništva i
napretku cijele zajednice.
IZVOR: JU Dom zdravlja KS
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
23
ZANIMLJIVOSTI
U KLINIČKOM CENTRU BANJALUKA USPJEŠNO OBAVLJENA
PRVA OPERACIJA KRVAREĆE
ANEURIZME ŽIVOTNO
UGROŽENOG PACIJENTA
Ovaj izuzetno komplikovan operativni zahvat obavili su ljekari Klinike za
neurohirurgiju, saopšteno je iz banjalučkog Kliničkog centra
Donedavno ovakvi
operativni zahvati nisu
rađeni u Kliničkom
centru Banjaluka,
iako aneurizme
predstavljaju značajan
dio u patologiji krvnih
sudova mozga
U Kliničkom centru Banjaluka
uspješno je obavljena prva operacija krvareće aneurizme životno
ugroženog pacijenta.
“Ovaj izuzetno komplikovan operativni zahvat obavili su ljekari Klinike za neurohirurgiju”, saopšteno
je iz banjalučkog Kliničkog centra.
24
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
Tridesetčetvorogodišnja pacijentkinja oporavlja se na Klinici za
neurohirurgiju, postoperativni tok
protiče dobro i za nekoliko dana
biće otpuštena na kućnu njegu.
„U konkretnom slučaju to znači
da će od pacijentkinje primljene
u komi do rješavanja problema, te
skorog odlaska kući proći manje
od dvije sedmice“, navodi se u saopštenju.
tim, te da ova i druge operacije koje
izvode dokazuju da su u mogućnosti da uspješno obavljaju najkomplikovanije operativne zahvate.
Donedavno ovakvi operativni
zahvati nisu rađeni u Kliničkom
centru Banjaluka, iako aneurizme
predstavljaju značajan dio u patologiji krvnih sudova mozga.
Operativni zahvat obavio je doktor
Miloje Joksimović, koji je došao iz
Beograda, uz asistenciju načelnika
Klinike za neurohirurgiju Ostoje
Savića.
Za manje od godinu dana, uz veliki doprinos doktora Joksimovića,
operisano je više od 80 najtežih
neurohirurških pacijenta, od čega
trećina s vaskularnom neurohirurškom patologijom.
Savić kaže da je ponosan na cijeli
IZVOR: www.bhzdravlje.com
MAGAZIN DOKTOR - DZ KUMROVEC
USKORO U NOVOM RUHU
POTPISAN SPORAZUM ZA
REKONSTRUKCIJU
DZ «KUMROVEC»
Za radove u prvoj fazi projekta Zavod zdravstvenog osiguranja KS
izdvojit će 2.100.000,00 KM, ministarstvo zdravstva KS 400.000,00 KM
i Općina Novi Grad 250.000,00 KM
Radovi bi trebali
početi za dva mjeseca,
dok bi cjelokupan
projekat trebao biti
okončan u julu 2014.
godine
Sporazum o sufinansiranju prve
faze projekta sanacije, rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma
zdravlja «Kumrovec» na Otoci nedavno su potpisali Eldan Lokmić,
kantonalni ministar zdravlja, Faris
Gavrankapetanović, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, Semir Efendić, načelnik Općine Novi
Grad i Dženana Tanović, v.d. direk-
tora JU «Dom zdravlja KS».
parking prostor ispred njega.
Prema sporazumu, za radove u
prvoj fazi projekta Zavod zdravstvenog osiguranja KS izdvojit
će 2.100.000,00 KM, Ministarstvo
zdravstva KS 400.000,00 KM i Općina Novi Grad 250.000,00 KM.
U drugoj fazi projekta planirano je
opremanje Doma zdravlja neophodnom medicinskom opremom
za što će, prema procjenama, biti
potrebno oko 9.000.000, 00 KM.
Projekat bi se trebao realizirati u
dvije faze. U prvoj je planirano zatvaranje i potpuno preuređenje
cca 40% neiskorištenog prostora
objekta Doma zdravlja. Planirana
je, između ostalog, izrada novih
podnih i zidnih obloga, zamjena
unutrašnje stolarije, kao i sanacija
krova. Uredit će se i pristupni put
objektu, te izgraditi adekavatan
Radovi bi trebali početi za dva mjeseca, dok bi cjelokupan projekat
trebao biti okončan u julu 2014.
godine. Projekt će implementirati
JU «Dom zdravlja», dok će stručnotehnički nadzor nad izvođenjem
radova obavljati Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.
IZVOR: Klix.ba
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
25
3252',Î1$0(',&,1$
PROMOCIJA KNJIGE
U AMFITEATRU UNITIC-A
„Organizacija
i praksa
obiteljske /porodične
medicine“
Autor knjige: Prof. dr. Arif Smajkić
Knjiga je namijenjena
studentima medicine,
studentima Fakulteta
zdravstvenih studija,
specijalizantima iz
porodične medicine, te
svim ljekarima porodične
medicine, ali i ostalim
specijalistima
U amfiteatru UNITIC-a 17. juna
održana je promocija knjige: „Organizacija i praksa obiteljske/porodične medicine“ Prof. dr. Arifa
Smajkića i saradnika.
Promotori su bili: Akademik Adila
Pašalić-Kreso, Prof. dr. Bakir Mehić,
dekan Medicinskog fakulteta i Prof.
dr. Faris Gavrankapetanović, direktor Fonda zdarstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo. Koordinator
promocije bio je Prim. dr. Fahrudin
Kulenović, predsjednik Ljekarske/
Liječničke komore KS.
Knjiga je namijenjena studentima
medicine, studentima Fakulteta
zdravstvenih studija, specijalizantima iz porodične medicine, te svim
26
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
ljekarima porodične medicine, ali i
ostalim specijalistima.
Publikacija je štampana na čak 444
stranice i obrađena u VI poglavlja
sa više tematskih cjelina.
Univerzitetski centri
„Ova knjiga je proizvod zajedničkog dugogodišnjeg rada autora
istomišljenika o obiteljskoj medicini iz naših univerzitetskih centara odnosno medicinskih fakulteta
- Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zenica i Foča. Ovo je pregledna
istraživačka i iskustvena studija sa
brojnim dokazima i zakonitostima
koje se u praktičnom radu tima porodične medicine trebaju uvažava-
0$*$=,1'2.7253252',Î1$0(',&,1$
ti. Stoga i jeste porodična medicina
novija naučnoistraživačka i specifična edukativna specijalčistička
disciplina iz područja brojnih kliničkih i javnozdravstvenih oblasti.
Detalji sa promocije
Porodična medicina u praksi primjenjuje jedinstvo medicinskih
znanja i vještina kroz dijagnostičko
preventivne, odgojne, terapeutske
i rehabilitacione postupke u svakodnevnoj praksi zaštite zdravlja
porodice i njenih pojedinih zdravih
ili bolesnih članova“, istakao je autor Smajkić u svom obraćanju.
Prisutnima se obratio i Prof. dr. Bakir Mehić.
„Iskreno se nadam da će ova knjiga ohrabriti naše timove porodične medicine, a posebno njihove
liječnike i ojačati sve nosioce reforme PZZ orijentirane na obitelj,
kao što su ministarstva, fondovi
zdravstvenog osiguranja, menadžmenti domova zdravlja, općinski načelnici i njihove službe,
da istraju u ostvarivanju ciljeva
reforme zdravstva. Medicinski fakultet preuzima svoju obavezu
u smislu bržeg i boljeg situiranja
nastavne baze za obiteljsku medicinu, kako u dodiplomskoj tako
i postdiplomskoj nastavi, jednako
podstičući i naučno istraživački rad
u cilju što šireg obuhvatanja ne-
ophodnih kliničkih i javno zdravstvenih dokaza za bolju organizaciju i praksu obiteljske medicine.
Prepoznat problem
Profesoru Smajkiću i saradnicima
koje je okupio na zajedničkom
projektu čestitam i želim da izdaju
nekoliko izdanja ove knjige koja će
biti zapisi (pa i svjedočanstva) rada
i razvoja obiteljske medicine u BiH.“
„Nadam se da će ova knjiga potaknuti brojne stručnjake u oblasti odgoja i obrazovanja da u ime
zdravlja svog naroda posvete odgovarajuću pažnju zdravstvenom
odgoju i oblicima komuniciranja
sa svojim obiteljskim, odnosno porodičnim ljekarom“, dodala je Aka-
demik Adila Pašalić-Kreso.
Okupljenim ljekarima i gostima
koji su prilično ispunili salu poslovnog centra UNITIC, obratio se
i Prof. dr. Faris Gavrankapetanović.
„Iskreno se zahvaljujem autorima
na njihovoj sposobnosti da prepoznaju problem koji se veže uz
obiteljsku/porodičnu medicinu,
te u vidu ove knjige, elaboriraju i
daju smjernice za rad obiteljske,
odnosno porodične medicine. Ona
se jako angažuje u poljima prevencije, dijagnostike, liječenja, njege i
palijativne njege tako što koristi i
integriše resurse koji su na raspolaganju pri sistemu zdravstvene njege sa ciljem da budu u najboljem
interesu za pacijenta i njegovu porodicu.
Ova knjiga daje značajan doprinos obiteljskoj/porodičnoj medicini, a ujedno i upotpunjava veliku
prazninu koja se osjeća u našem
okruženju za ovakvom vrstom literature. Smatram da će poslužiti kao značajan izvor informacija
i toplo ga preporučujem svima
onima koje zanima rad obiteljske/
porodične medicine u KS i BiH, općenito“, kazao je između ostalog
direktor Fonda.
A.R.
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
27
=5$Î(1-(
ZA ILI PROTIV
TRUDNOĆA I
ZRAČENJE
Svjesna problema da se mnoge trudnice izlažu,
ponekad i nepotrebno, jonizirajućem zračenju u svrhu
dijagnostike ili terapije Međunarodna komisija za zaštitu
od zračenja (ICRP) je izdala brošuru ICRP Publication 84:
Pregnancy and Medical Radiation
Korištenje jonizirajućeg zračenja
je dovelo do zadivljujućih rezultata u dijagnostici i liječenju bolesti,
međutim ono može izazvati i štetne efekte. Zbog toga se populacija
mora zaštititi od neopravdanog ili
prevelikog izlaganja jonizirajućem
zračenju, što je naročito bitno prilikom izlaganja zračenju trudnica ili
potencijalnih trudnica u dijagnostičke i terapijske svrhe.
svrhu dijagnostike ili terapije Međunarodna komisija za zaštitu od
zračenja (ICRP) je izdala brošuru
ICRP Publication 84: Pregnancy and
Medical Radiation u kojoj je dala
preporuke za optimizaciju zaštite
trudnica. ICRP je analizirao rezultate epidemioloških studija napravljenih nakon Hirošime, Nagasakija
i Černobila.
Štetni efekti izlaganja zračenju
se dijele na determinističke i stohastičke. Deterministički efekti
nastaju ukoliko intenzitet zračenja
pređe određeni prag. Ozbiljnost
zdravstvenih problema koje zračenje tada prouzrokoje zavisi od
primljene doze. Primjeri za ove
efekte u slučaju izlaganja zračenju
trudnica su malformacije organa,
mentalna retardacija i smrt ploda.
Stohastički efekti nemaju prag
doze, ali je vjerovatnoća njihovog
nastanka proporcionalna primljenoj dozi. Primjeri ovih efekata su
nastanak kancera i hereditarni
efekti.
Prvenstveno treba istaći da studije
nisu pokazale da ozračenje polnih
ćelija bilo kojeg od roditelja prije
začeća uzrokuje povećanje incidence kancera ili malformacije kod
djece. U praksi se, međutim, često
dešava da profesionalno izložena
lica (muškarci i žene) izbjegavaju
rad ili se boje raditi s izvorima jonizirajućeg zračenja, čak i prije začeća, što u potpunosti nije opravdano.
Svjesna problema da se mnoge
trudnice izlažu, ponekad i nepotrebno, jonizirajućem zračenju u
28
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
Efekti zračenja in utero
Efekti koji se javljaju nakon začeća zavise od stepena razvoja ploda. Ako je plod izložen zračenju u
preimplantacijskoj fazi može se
desiti da dođe do nedetektabilne
smrti ploda, dok je veoma mala
vjerovatnost da dođe do drugih
štetnih efekata. U fazi organoge-
neze (3.–8. sedmica) izlaganje zračenju može dovesti do malformacija, osobito organa koji se razvijaju u periodu izloženosti zračenju, a
ozbiljnost efekta je proporcionalna
dozi. Faza razvoja fetusa traje od
9. postkoncepcijske sedmice do
rođenja. Izloženost zračenju u ovoj
fazi (naročito u periodu od 8. do 15.
sedmice) može dovesti do mentalne retardacije čija je ozbiljnost proporcionalna primljenoj dozi.
U fazi organogeneze i razvoja fetusa može doći do indukcije stohastičih efekata (nastanak kancera), koji
se manifestira u periodu od 1. do
19. godine života djeteta i hereditarnih efekata.
Deterministički efekti (malformacije, smanjen kvocijent inteligencije i mentalna retardacija) nastaju samo za fetalne doze veće
od 100 mGy. To je doza koja se
ne dostiže u većini dijagnostičkih
procedura u radiologiji i nuklearnoj medicini. Npr. fetalna doza od
100 mGy ne bi se dostigla s 3 CT-a
zdjelice, niti s 20 konvencionalnih
snimaka abdomena ili zdjelice.
0$*$=,1'2.725=5$Î(1-(
Tabela 1. Vjerovatnost rađanja zdravog djeteta u funkciji doze zračenja
Apsorbirana doza u plodu bez
Vjerovatnost da neće biti
Vjerovatnost da neće razviti
prirodnog zračenja
malformirano
karcinom (0–19god)
(mGy)
(%)
(%)
0
97
99,7
0,5
97
99,7
1,0
97
99,7
2,5
97
99,7
5
97
99,7
10
97
99,6
50
97
99,4
100
skoro 97
99,1
Izlaganje zračenju u
dijagnostičkoj radiologiji
Opravdanost procedure je prva preporuka ICRP-a i odnosi se kako na
trudnice, tako i na ostale pacijente.
Sve pretrage moraju biti medicinski
indicirane, tako da je rizik od izlaga-
nja ploda zračenju manji od štete
pričinjene neobavljanjem dijagnostičke procedure. Doze u dijagnostici ne mogu uzrokovati fetalnu smrt,
malformacije ili mentalnu retardaciju. Ako je fetus u direktnom snopu,
procedura se često može i treba
„skrojiti“ tako da se doza reducira.
Prije izlaganja zračenju potrebno
je utvrditi da li je pacijentica trudna ili za to postoji mogućnost, da li
je mogući plod u direktnom snopu
i da li se radi o visokodoznoj proceduri.
Tabela 2. Približne vrijednosti fetalne doze nakon uobičajenih dijagnostičkih pretraga u Velikoj
Britaniji i rezultati mjerenja u KCUS
Velika Britanija
KCUS
Pretraga
Srednja
Maksimalna
Srednja
Maksimalna
fetalna doza
izmjerena doza
fetalna doza
izmjerena doza
(mGy)
(mGy)
(mGy)
(mGy)
Konvencionalne pretrage
Abdomen
1,4
4,2
0,9
2,2
Prsni koš
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
IVU
1,7
10
2,1
9
Lumbalna kičma
1,7
10
0,6
1,5
Zdjelica
1,1
4
0,4
2
Lubanja
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
Torakalna kičma
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
Fluoroskopske pretrage
Irigografija
6,8
24
7,1
25
Gastroduodenum
1,1
5,8
0,6
4,2
CT
Abdomen
8
49
8,5
18
Prsni koš
0,06
0,96
0,02
0,04
Glava
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
Lumbalna kičma
25
79
15
31
Zdjelica
25
79
11
26
Nakon informiranja i razumijevanja
rizika pacijentica daje svoj pristanak. Ako plod jeste u direktnom
snopu, tada je bitno da li se radi o
niskodoznoj pretrazi (nativni snimak
adbomena ili sl.) ili o visokodoznoj
proceduri (radioskopija ili CT). Ako
se radi o visokodoznoj proceduri,
treba razmotriti neki drugi način dobijanja zadovoljavajuće informacije,
bez upotrebe jonizirajućeg zračenja.
Ako nema alternativne pretrage koja
bi dala zadovoljavajuće informacije,
tada se uzima u obzir gestacijska
dob, preračunava se fetalna doza
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
29
=5$Î(1-(
(što radi medicinski fizičar), preispituje indikacija i procjenjuje šteta od
eventualnog odgađanja procedure.
Medicinski indicirane pretrage u područjima udaljenim od fetusa mogu
se bezbjedno obaviti uz upotrebu
odgovarajućih mjera zaštite. Modifikacija procedure obično nije potrebna. U slučaju pretrage kod koje fetus
mora biti u direktnom snopu, a koja
se ne može odgoditi, treba nastojati smanjiti apsorbiranu dozu fetusa,
bez gubljenja informacija značajnih za pravilnu dijagnozu (ALARA
princip). Svi tehnički podaci moraju
biti pažljivo zabilježeni kako bi se
procijenila apsorbirana doza fetusa.
Kod radiografskog snimanja najčešći način da se modificira pretraga
je kolimacija snopa na područje od
interesa i smanjenje broja snimaka.
Prilikom CT pretrage zdjelice uterus
je u polju. Srednja apsorbirana doza
fetusa iznosi oko 25, a maksimalna
oko 79 mGy. Primarni snop u CT skenerima je vrlo usko kolimiran, pa se
može limitirati polje koje se ispituje
na područje od interesa.
Fetalna doza kod radioskopije, kada je
fetus u direktnom snopu, može izno-
siti i 24 mGy po pretrazi. Ova doza se
može smanjiti skraćivanjem vremena izloženosti zračenju i kolimacijom
snopa na područje od interesa.
Tokom dijagnostičkih pretraga, procjena apsorbirane doze fetusa obično nije potrebna, osim ako je fetus
u direktnom snopu. Procjenu doze
potrebno je učiniti kada se očekuje
da ona prelazi 10 mGy.
Izlaganje zračenju u nuklearnoj
medicini
Nuklearna medicina koristi radiofarmake u dijagnostičke i terapijske svrhe. Niti jedna dijagnostička
pretraga u nuklearnoj medicini ne
dovodi do ozračivanja cijelog fetusa dozom od 100 mGy, te prekid
trudnoće nije indiciran. Kao i u dijagnostičkoj radiologiji, pretrage moraju biti opravdane. Prije početka
procedure, treba provjeriti da li je
pacijentica trudna ili ne.
Obzirom da u nuklearnoj medicini
nema hitnih pacijenata, sve pacijentice bi prije pretrage ili terapije tebale
biti podvrgnute testu trudnoće. Ukoliko je on pozitivan, a pretraga ili terapija neizbježna, potrebno je razmotriti mogućnost redukcije ukupne doze.
Žene koje doje posebno se razmatraju kod pregleda u nuklearnoj medicini. Mnogi radiofarmaci se izlučuju
putem mlijeka, pa se preporučuje
prekid dojenja na period od 3 sedmice nakon apliciranja 131I i 135I.
Redukcija doze je moguća promjenom vrste radiofarmaka ili smanjenjem administriranog aktiviteta uz
povećanje vremena snimanja.
Radiojod prolazi placentarnu barijeru i može izazvati veće štete plodu,
osobito ako je tkivo štitnjače diferencirano (nastaje trajna hipotireoza ili povećan rizik od posljedičnog
karcinoma štitnjače). Osim toga,
izlučuje se putem mlijeka, te je preporuka potpuni prestanak dojenja
nakon terapijske doze radiojoda.
Ukoliko se trudnoća ne otkrije na
vrijeme, a pacijentica ipak primi radiojod, ukupna fetalna doza može
se smanjiti bilo poticanjem hidracije i učestalim mokrenjem (smanjuje
se vanjsko zračenje ploda iz mokraćnog mjehura), bilo administriranjem kalij-jodida (KI) u prvih 12
sati od primanja radiofarmaka (KI
parcijalno blokira štitnjaču fetusa i
tako smanjuje dozu).
Tabela 3. Fetalne doze na cijelo tijelo od uobičajenih pretraga u nuklearnoj medicini u ranoj trudnoći i u
devetom mjesecu (doze uključuju doprinose zračenja od majke i od unutrašnjeg ozračivanja fetusa)
Radiofarmak
Procedura
Aplicirani aktivitet
Rana trudnoća
Deveti mjesec
(MBq)
(mGy)
(mGy)
99m
Tc
Pregled kostiju (fosfat)
750
4,6 – 4,7
1,8
99m
Tc
Perfuzija pluća (MAA)
200
0,4 – 0,6
0,8
99m
Tc
Ventilacija pluća (aerosol)
40
0,1 – 0,3
0,1
99m
Tc
Pregled štitnjače (pertehnetat)
400
3,2 – 4,4
3,7
99m
Tc
Crvena krvna zrnca
930
3,6 – 6,0
2,5
99m
Tc
Scintigrafija jetre
300
0,5 – 0,6
1,1
99m
Tc
Dinamička scintigrafija bubrega
750
5,9 – 9,0
3,5
67
Ga
Apsces/tumor1
190
14 – 18
25
123
I
Uptake štitnjače1
30
0,4 – 0,6
0,3
131
I
Uptake štitnjače1
0,55
0,03 – 0,04
0,15
131
I
Metastaze
40
2,0 – 2,9
11
1
Doza na štitnjaču fetusa je daleko veća od doze na cijelo tijelo, npr. 5 – 15 mGy/MBq za 123I i 0,5 – 1,1 mGy/MBq
za 131I.
Preporuka ICRP-a je da pacijentica
ne ostaje u drugom stanju nakon
pretrage ili terapije, sve dok potencijalna fetalna doza od zaostalih radiofarmaka ne padne ispod 1 mGy.
30
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
Precizna procjena doze nakon uobičajenih pretraga koje koriste 99mTc
nije potrebna, jer radiofarmak ne prolazi placentu. Ako se upotrijebi potencijalno štetniji radiofarmak (jod ili
galij), treba više pažnje posvetiti procjeni fetalne doze i rizika. Niti jedna
dijagnostička pretraga u nuklearnoj
medicini ne dovodi do ozračivanja
cijelog fetusa dozom od 100 mGy, te
0$*$=,1'2.725=5$Î(1-(
prekid trudnoće nije indiciran.
Poslije pretrage ili terapije pacijent
je izvor zračenja, pa se mora obratiti pažnja na moguću kontaminaciju
ili eksterno ozračivanje članova porodice. Doze od eksternog zračenja
na 1 m od pacijenta iznose 0,05–
0,1 mGy za dijagnostičke pretrage, a
1,3–6,8 mGy za terapijske procedure.
Mjere predostrožnosti za trudnice u
porodici (držanje na što većoj distanci od pacijenta i izbjegavanje kontaminacije) su naročito značajne, ako
su u pitanju terapijske procedure.
Izlaganje zračenju u radioterapiji
Kod trudnica, karcinom smješten
izvan male zdjelice može se tretirati
radioterapijski i takva terapija zahtijeva vrlo pažljivo planiranje (optimizacija – druga preporuka ICRP-a). No,
karcinomi smješteni u maloj zdjelici
ne mogu se tretirati visokodoznim
zračenjem, a da ne uzrokuju velika,
pa i smrtna oštećenja ploda. Činjenica je da je omjer korist/rizik značajno
na strani majke, pa je u ovim slučajevima pobačaj često indiciran.
Potrebno je utvrditi da li je pacijentica trudna ili ne. Ako jeste, odluka
da li sprovesti tretman ili ne, mora
biti donesena zajednički od strane pacijentice, supruga, onkologa,
psihologa, hirurga, ginekologa, a
mora se uzeti u razmatranje: stadij
i agresivnost tumora, potencijalni
hormonalni učinci trudnoće na tumor, alternativne terapije, njihova
dužina trajanja, efikasnost i komplikacije, mogućnost odgode terapije, stadij trudnoće, prijevremeni
porod, monitoring, prekid trudnoće, te pravni i moralni principi.
Teleterapija na polje izvan zdjelice
može se provesti, ali traži preciznu
procjenu fetalne doze i eventualno
dodatnu zaštitu. Ako je indicirana
radioterapija, fetalna doza mora se
procijeniti prije početka tretmana.
Najvažniji faktor za procjenu fetalne
doze je udaljenost fetusa od ruba
radijacijskog polja (ne od centra).
Mora se napraviti detaljan izvještaj
o primijenjenoj tehnici i dozi koju je
primio plod. Takvi izvještaji bi se trebali čuvati do punoljetstva djeteta.
Preporuka od strane onkologa da pa-
cijentica koja je prošla radioterapijski
tretman ne zatrudni 1–2 godine nije
povezana sa štetnim učincima radioterapije, nego zbog praktične potrebe da se vidi (pozitivni) efekat terapije, te ukloni rizik od trudnoće ukoliko
dođe do relapsa bolesti i potrebe za
reoperacijom i dodatnom kemo i/ili
radioterapijom.
Trudnoća i profesionalna
izloženost zračenju
Žene profesionalno izložene zračenju, koje nisu trudnice, podliježu
istim principima zaštite od zračenja
kao i muškarci. Ako žena jeste ili može
biti trudna, treba razmotriti dodatne
mjere zaštite kako bi se zaštitio plod.
Prema međunarodnim standardima
iz oblasti zaštite od zračenja i direktivom Evropske Unije od trenutka kada
buduća majka obavijesti poslodavca
da je trudna, moraju se osigurati takvi
radni uslovi da doza za nerođeno dijete bude što je moguće manja, te da
ne smije preći granicu doze za opću
populaciju od 1 mGy.
Fetalna doza obično ne prelazi 25%
doze koju očitava personalni dozimetar u radioterapiji i nuklearnoj medicini (gdje se ne nose olovne kecelje),
dok u radiodijagnostici fetalne doze
mogu biti 10–100 puta manje od
onih na dozimetru, ovisno da li se dozimetar nosi ispod ili iznad kecelje.
Prekid trudnoće nakon izlaganja
zračenju, da ili ne?
Odluka o prekidu trudnoće je individualna i ovisi o mnogo faktora.
No, medicinski gledano, fetalna
doza ispod 100 mGy nije indikacija
za prekid trudnoće.
Za dozu manju ili jednaku 100 mGy
se ne očekuje nastanak malformacija, a nastanak kancera izazvanog
zračenjem je oko 1:170. Kako rizik
dobivanja kancera u toku života bez izloženosti dodatnom zračenju, osim prirodnog, iznosi 1:3,
a onog sa smrtnim ishodom 1:5,
vidi se da je povećanje rizika nakon izlaganja zračenju minimalno.
Fetalna doza iznad navedene je tema
za diskusiju i trebala bi se raspraviti za svaki pojedini slučaj posebno
(oštećenje ploda direktno je vezano
za primljenu dozu i stadij trudnoće).
Trudnice izložene čak i niskim dozama zračenja često misle da je njihov
plod u značajno povećanom riziku od
pojave malformacija. Uz izuzetak radioterapije male zdjelice i abdomena,
te akcidentalnih situacija, za sve ostale razmatrane procedure izloženost
zračenju ploda ne povećava značajno
vjerovatnoću pojavljivanja poremećaja ploda nakon rođenja.
Zaključne preporuke
Profesionalno izloženi medicinski
radnici koji koriste jonizirajuće zračenje moraju biti upoznati s efektima
zračenja na plod. Svaka izloženost
zračenju, bilo profesionalna, bilo u
funkciji pacijenta, mora biti opravdana. Medicinska izloženost trudnice
ima drugačiji odnos korist/rizik.
Prije medicinskog izlaganja zračenju
žene u fertilnoj dobi, mora se utvrditi
da li postoji mogućnost trudnoće.
Prije visokodoznih medicinskih procedura, fetalna doza i potencijalni
rizik moraju biti procijenjeni od strane medicinskog fizičara.
Treba poštovati ALARA princip kod
izlaganja zračenju.
Trudnice profesionalno izložene
zračenju mogu raditi u zoni zračenja sve dok je sigurno da će fetalna
doza tokom trajanja trudnoće biti
manja od 1 mGy. Trudnice ne bi trebale biti uključene u biomedicinska
istraživanja, kao ni u procedure koje
koriste jonizirajuće zračenje, a nemaju direktne koristi za njih (npr.
pridržavanje djeteta prilikom dijagnostičkih pretraga).
Prekid trudnoće za doze manje od
100 mGy nije medicinski opravdan.
Za veće doze potrebno je pružiti
pravu informaciju o radijacijskom
riziku i prepustiti odluku roditeljima.
Dojenje, kao logičan slijed događaja
nakon trudnoće, ne treba prekidati
osim kada je žene tretirana radioaktivnim 131I ili 125I.
Dr. Danijela TROKIĆ, radijacijski
onkolog
Dr. sc. Adnan BEGANOVIĆ, dipl.
fizičar
Prof. dr. Faruk DALAGIJA, radiolog
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
31
VIRUZ Z. NILA
POJAVLJUJE SE I U REGIONU
Predstavljamo
VIRUS
ZAPADNOG
NILA
Najveći broj ljudi koji su inficirani virusom Zapadnog Nila
nemaju nikakve simptome ili, prije potpunog ozdravljenja,
pokazuju blage znake bolesti kao što su povišena
temperatura, glavobolja i bolovi u tijelu
Ono što je bitno
naglasiti jest da se
virus Zapadnog Nila
ne prenosi s čovjeka na
čovjeka, a nije moguć
ni prenos sa zaraženih
ptica na čovjeka bez
uboda komarca
Iako na Klinici za infektivne bolesti
KCUS za sada nema oboljelih od virusa Zapadnog Nila u narednim redovima upoznat ćemo vas sa ovim
opasnim virusom koji se počeo pojavljivati u regionu.
Virus je otkriven 1937. godine u
uzorku žene iz regije Zapadnog
Nila u Ugandi. U epidemiji među
starijim pacijentima u Izraelu 1957.
godine prepoznat je kao uzrok meningitisa (upale moždanih ovojnica) i encefalitisa (upale mozga) kod
ljudi. Od tada se ova bolest proširila po gotovo čitavom svijetu.
Inkubacija traje u prosjeku između
5 i 15 dana, a većina infekcija doga-
32
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
đa se tokom vrućih ljetnih mjeseci i rane jeseni. Otprilike, 80 posto
zaraženih osoba nema nikakvih
simptoma, što se posebno odnosi
na ljude koji borave u područjima
gdje se zaraza virusom Zapadnog
Nila učestalo javlja.
Do 20 posto inficiranih ima blage
simptome nalik gripi kao što su
vrućica, glavobolja, bolovi u mišićima, mučnina, povraćanje, uz mogućnost pojave povećanih limfnih
čvorova te kožnog osipa na prsima, trbuhu i leđima.
Većina oboljelih oporavlja se u
potpunosti nakon nekoliko dana,
iako u ugroženim grupama (kao
što su osobe starije od 75 godina ili oboljeli od šećerne bolesti)
može doći do razvoja meningitisa
ili encefalitisa.
Najveći broj ljudi koji su inficirani
virusom Zapadnog Nila nemaju
nikakve simptome ili, prije potpunog ozdravljenja, pokazuju blage
znake bolesti kao što su povišena
temperatura, glavobolja i bolovi u
tijelu. Kod nekih ljudi može da se
javi blagi osip ili otečene limfne žlijezde. Kod nekih pojedinaca naročito starih osoba, virus Zapadnog
Nila može da izazove ozbiljnu bolest koja djeluje na moždano tkivo.
U vrlo ozbiljnim slučajevima može
da izazove stalno oštećenje živaca
i da bude smrtonosan. Simptomi
encefalitisa (upale mozga) ogledaju se u pojavi jake glavobolje, visoke temperature, ukočenosti vrata,
konfuziji, gubitku svijesti (komi) i
slabosti mišića, a mogu biti i smrtonosni.
Otprilike jedan na 150 zaraženih
ovim virusom razvije ozbiljnu kliničku sliku. Simptomi mogu uključivati jaku vrućicu s tresavicom,
glavobolju, ukočeni vrat, promjenu mentalnog statusa, dezorijentaciju, slabljenje mišića, tremor,
konvulzije, preosjetljivost na svijetlo i gubitak vida, a prijeti i mogućnost paralize ili kome.
Mogu trajati nekoliko sedmica, te
dovesti do nepovratnih neuroloških oštećenja. Stopa smrtnosti kod
zaraženih osoba s teškom klinič-
MAGAZIN DOKTOR - VIRUS Z. NILA
Inkubacija bolesti traje u prosjeku
između 5 i 15 dana, a većina infekcija
događa se tokom vrućih ljetnih mjeseci i
rane jeseni
kom slikom iznosi između 3 i 15
posto. S obzirom na dominantne
simptome kod većine simptomatskih bolesnika, bolest se još naziva
i groznicom Zapadnog Nila.
čivo blagi simptomi terapija nije
potrebna, već se eventualno mogu
dati lijekovi za ublažavanje boli i
snižavanje povišene tjelesne temperature.
Lančana reakcija polimeraze (PCR)
i serološko dokazivanje IgM protutijela na virus Zapadnog Nila iz
uzoraka krvi ili cerebrospinalnog
likvora trenutno su najbolje metode dokazivanja infekcije.
S obzirom da još uvijek ne postoji
vakcina za ovu infekciju, od ključne
je važnosti adekvatna prevencija.
Kod serologije treba imati na umu
mogućnost lažno pozitivnih nalaza
zbog srodnosti s drugim virusima
iz porodice Flaviviridae. Biohemijskom analizom cerebrospinalnog
likvora može se pronaći povišena
razina bjelančevina i leukocita, uz
predominantnu limfocitozu.
Ona se prvenstveno odnosi na programe kontrole komaraca u zajednici kako bi se smanjila populacija
potencijalnih vektora bolesti. S obzirom da ovakvo nešto nije uvijek
moguće provesti, naglasak bi trebao biti na mjerama lične zaštite.
Ono što je bitno naglasiti jest da
se virus Zapadnog Nila ne prenosi
se s čovjeka na čovjeka, a nije moguć ni prenos sa zaraženih ptica
na čovjeka bez uboda komarca.
Inficirani komarci primarni su izvori virusa. Ne postoji dokaz da krpelji ili drugi insekti prenose virus
Zapadnog Nila. Za njega ne postoji
vakcina, barem ne još uvijek.
IZVOR: KCUS
U kompletnoj krvnoj slici vrijednost leukocita može biti povećana,
a u slučaju encefalitisa često dolazi
do smanjenja nivoa natrija u krvi.
Pažljivim pregledom ljekar treba
isključiti mogućnost meningitisa ili
encefalitisa, a važno je obratiti pažnju na epidemiološku anamnezu
(posebno ispitati o eventualnim
putovanjima u strane zemlje).
Specifično liječenje infekcije uzrokovane ovim virusom ne postoji. U
slučajevima kad su prisutni isklju-
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
33
FELJTON
PET SKENER, PREDNOSTI U RANOJ DIJAGNOSTICI (IV)
PRETRAGA KOJA
NIJE (PRE)SKUPA
Identificirajući
promjene u tijelu
na nivou ćelije, PET
snimanje može otkriti
ranu bolest prije
nego se ona može
dijagnosticirati
CT-om il magnetnom
rezonansom
34
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
U neurologiji se PET skeniranje
obavlja koristeći traser kisik O-15,
gdje se izmjeri indirektno protok
krvi po principu: dok je mozak uredan- normalno je brzo korištenje
šećera, a kad je mozak patološki,
dakle bolestan, kao kod Alzheimerove bolesti, u velikoj mjeri pada
moždani metabolizam oboje, i šećera i kisika.
Na ovaj način može se uspješno
razlikovati Alzheimerova bolest od
drugih dementnih procesa i postaviti dijagnoza Alzheimerove bolesti vrlo rano. Više radiotrasera je
razvijeno za PET za specifične neuro receptore kao C-11 - raclopride
iF-18 fallypride za dopamin D2/D3
receptore, C-11 MCN5652 i C-11
DASB za serotonin trasnportere...
MAGAZIN DOKTOR - FELJTON
Zar nije preskupo da bolesnici iz naše zemlje idu
u inostranstvo na PET pregled i sve plaćaju devizama,
i skuplje nego što bi to koštalo u (bar jednoj) našoj klinici
Novi agensi razvijeni na Univerzitetu Pitsburg, nazvani PIB, dozvoljavaju uvođenje amiloidnih plakova u mozgu kod Alchajmer pacijenta i pomažu na razvijanju nove
antiamiloid terapije.
C-11PMP (N-C-11-methylpiperidin-4-yl propionate) je novo radiofarmaceutsko sredstvo korišteno
u PET skeniranju koje utvrđuje
aktivnost acetilholinergičkih neurotransmiter sistema - pad enzima
acetylcholinesteraze.
U kardiologiji, PET je koristan kod
arteriosklerotične i vaskularne bolesti, posebno za detektiranje pacijenata s rizikom od infarkta.
Prednosti PET-a su kod pregleda,
na primjer, mišića smještenih duboko u tijelu, kao što su muskulus vastus intermedius i muskulus
gluteus minimus, posebno u komparaciji s tehnikom kao što je elektromiografija, koja može biti korištena samo kod površnih mišića,
odnosno mišića pod kožom.
PET skeniranje izlaže pacijenta
jonizirajućem zračenju. Doza zračenja je značajna - obično pet do
sedam mSv (mikrosiverta).
Ponekad u savremenoj praksi
kombinirani PET/CT pregled može
iznositi 23 do 26 mSv (za osobu
tešku oko 70 kilograma).
Dozvoljena godišnja doza zračenja
iznosi četiri do devet mSv. Zbog
zračenja, trudnice ne trebaju ići na
PET skener. S tim u vezi, određena
pitanja ženi moraju biti upućena
prije pregleda.
PET/CT skener upotrebljava se za
otkrivanje raka, načina pristupu liječenju raka, ili da li rak ponovo napreduje nakon terapije, da se utvrdi protok krvi kroz srčani mišić, da
se utvrde promjene u srcu, infarkt
miokarda, da se utvrdi dio srca
gdje se treba uraditi angioplastika
ili hirurški postavi srčani arterijski
bajpas - premoštenje, da se utvrde
bolesti glave (tumor), poremećaji
pamćenja i druge bolesti centralnog nervnog sistema, ili da prikače
urednu glavu pacijenta.
PET skener naizgled liči na CT, ili
magnetnu rezonansu. Ima multiple prstenove s brojnim detektorima, koji snimaju energetsko emitiranje koje dolazi od radio trasera iz
tijela pacijenta.
Identificirajući promjene u tijelu
na nivou ćelije, PET snimanje može
otkriti ranu bolest prije nego se
ona može dijagnosticirati CT-om
il magnetnom rezonansom. PET
može dati lažne rezultate kod pacijenata oboljelih od šećerne bolesti
ili kod pacijenta koji je jeo neposredno prije pregleda.
PET tehnika je kombinacija fizike,
hemije, nuklearne medicine i najsavremenije tehnologije, koja se
koristi za pregled ljudskog tijela,
srca, glave... gdje otkriva najfinije
metaboličke i hemijske promjene
prije nego što dođe do strukturalnih promjena. To pomaže ranoj
dijagnozi i liječenju, a za pacijenta
nekada znači život ili smrt.
S obzirom na dijagnostičku vrijednost, PET skener nije (pre)skup, jer
je zdravlje svugdje u svijetu najskuplje. Stoga bi najmanje jedan PET
morao postojati i u BiH, kupljen za,
na primjer, Univerzitetski medicinski centar u Sarajevu od bogata tri
telekoma, što je imperativno u interesu zdravlja skoro četiri miliona
stanovnika u BiH.
Zar nije preskupo da bolesnici iz
naše zemlje idu u instranstvo na
PET pregled i sve plaćaju devizama, i skuplje nego što bi to koštalo
u (bar jednoj) našoj klinici. KRAJ
Pripremio: Dr. Esad Bučuk
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
35
KANTON SARAJEVO
POTPISAN SPORAZUM O OSNIVANJU
POČINJE SA RADOM
PRVI PRIVATNI MEDICINSKI
FAKULTET U BIH
Najistaknutiji bh. stručnjaci
na polju medicine, koje
okuplja BHAAAS i koji daju
doprinos na univerzitetima
i klinikama u SAD-u i
Kanadi, sačinjavat će dio
nastavnog kadra SSST-ovog
medicinskog fakulteta
Prvi privatni medicinski fakultet u
BiH uskoro počinje sa radom. Tim
povodom Sporazum o njegovom
osnivanju u Sarajevu su svečano
potpisali predsjednik Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS)
Andi Arnautović i Ejup Ganić , rektor SSST-a.
“Ovaj čin pokazuje da se BiH okreće stručnjacima iz inostranstva. Za
svaki predmet doktori, odnosno
profesori koji su članovi BHAAAS-a
bit će online dostupni studentima
medicinskog fakulteta“, istakao je
Ganić.
36
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
Naglasio je da će ovaj fakultet spojiti bh. doktore u BiH s onim doktorima koji su postigli veliki uspjeh
u inostranstvu, te će ‘50-ak doktora pomagati medicinski fakultet,
to jest sa njima će biti obogaćena
Sarajevska škola za nauku i umjetnost.
Zahvaljujući saradnji SSST i
BHAAAS kazao je da se želi skrenuti pažnja na pozitivnosti BiH, u
kojoj ima itekako stručnog kadra iz
medicine.
„Inicijativa za osnivanje fakulteta
potekla je od doktora Ganića, kada
je uvidio šta ljudima u BiH treba i
MAGAZIN DOKTOR - KANTON SARAJEVO
Ovo će biti prvi
privatni medicinski
fakultet u BiH
verificiran od
nadležnih institucija u
Velikoj Britaniji
s kojim se problemima susreću u
obrazovanju. Tako ću s drugim bh.
doktorima koji danas žive i rade u
Americi prenijeti pozitivna iskustva u smislu načina prezentiranja
znanja ljudima u BiH“, kazao je Arnautović. Ganić je posebno zahvalio kantonalnom ministru zdravstva Eldanu Lokmiću i načelniku
Općine Ilidža Senaidu Memiću, koji
su također prisustvovali ceremoniji potpisivanja ugovora.
„Ovo je historijski put obrazovanja u svakom smislu. U Kantonu
Sarajevo trenutno ima 7,5 hiljada
zaposlenih u zdravstvenom sistemu, što je daleko manje od broja
zdravstvenih radnika u razvijenim
zemljama. Nadam se da će prvi
privatni medicinski fakultet doprinijeti da se ovo stanje promijeni“,
rekao je Lokmić.
Najistaknutiji bh. stručnjaci na polju medicine, koje okuplja BHAAAS
i koji daju značajan doprinos na
vodećim univerzitetima i klinikama u SAD-u i Kanadi, sačinjavat
će dio nastavnog kadra SSST-ovog
medicinskog fakulteta.
Ganić je izrazio želju, te naglasio
da možemo generirati doktore za
Evropu i svijet, jer diploma koju
dodjeljujemo otvara vrata u svijet.
Tako će studenti nastavu slušati na
engleskom jeziku, a diploma koju
će sticati bit će priznata u cijelome
svijetu.
Ovo će biti prvi privatni medicinski
fakultet u BiH verificiran od nadležnih institucija u Velikoj Britaniji.
S obzirom na to da bi medicinski
fakultet trebao početi s radom u
saradnji s Općom bolnicom „Prim.
dr. Abdulah Nakaš“, Prim. dr. Bakir
Nakaš, bivši direktor Opće bolnice,
i Ejup Ganić 29. novembra prošle
godine potpisali su Aneks I Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji
između ove dvije institucije.
Ovim aneksom utvrđuju se oblici edukativne i naučnoistraživačke saradnje u procesu formiranja
medicinskog fakulteta i fakulteta
zdravstvenih studija Univerziteta
SSST-a u partnerstvu s Univerzitetom Buckingham iz Velike Britanije.
Opća bolnica obavezala se da će u
realizaciji nastavnog procesa pružiti određene oblike stručne pomoći.
Trebala bi osigurati nastavnu bazu
od svojih uposlenika za realizaciju nastavnog procesa na medicinskom fakultetu Univerziteta
SSST-a, sudjelovati u pisanju elaborata o opravdanosti osnivanja
medicinskog fakulteta i fakulteta
zdravstvenih studija na Univerzitetu SSST-a, te aktivno sudjelovati
u kreiranju nastavnog plana i programa za dodiplomski i postdiplomski studij u suradnji sa stručnjacima Univerziteta SSST-a.
IZVOR: Klix.ba
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
37
REGION
SARADNJA ZA PRIMJER
HRVATSKA
POMAŽE SRBIJI S
OPERACIJAMA ZA
TRANSPLANTACIJU
ORGANA
Liste čekanja za transplantaciju u Srbiji rastu, ali partnerski odnos s
doktorima iz Hrvatske donosi rezultate
38
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
MAGAZIN DOKTOR - REGION
Stopa transplantacije
Stopa transplantacije bubrega u Hrvatskoj iznosila je 2012. godine 51,8 na milion stanovnika,
kao najveća stopa na svijetu za taj period. Srbija je prošle godine imala 47 transplantacija bubrega. Zemlja ima 70 pacijenata na listi čekanja za transplantaciju jetre. U Hrvatskoj je prošle
godine obavljeno 120 transplantacija jetre.
Tim hrvatskih doktora
sarađivao je sa svojim
srbijanskim kolegama
u obavljanju dvije
nedavne operacije za
transplantaciju jetre
u Kliničkom centru
Srbije u Beogradu
Kao lider u procedurama i operacijama za transplantaciju organa,
Hrvatska obezbjeđuje i doktore i
obuku svojim susjedima u jugoistočnoj Evropi u obavljanju što
više operacija kojima se spašavaju
životi.
Među korisnicima hrvatske pomoći je i Srbija, koja ima nedovoljno
prostora i personala da bi mogla
obaviti sve transplantacijske operacije potrebne u zemlji. Liste čekanja za transplantaciju u Srbiji
rastu, ali partnerski odnos s doktorima iz Hrvatske donosi rezultate.
Tim hrvatskih doktora sarađivao
je sa svojim srbijanskim kolegama u obavljanju dvije nedavne
operacije za transplantaciju jetre
u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Jedan od pacijenata bila je
28-godišnja žena koja je patila od
autoimune ciroze jetre i čekala je
na novi organ 10 godina.
na dobrobit pacijenata. Nema više
vremena, samo će se povećavati
liste čekanja i broj pacijenata koji
u Srbiji čekaju transplantaciju organa i u tome vide jedinu nadu“,
kazao je Lončar.
Ministrica zdravlja Srbije Slavica
Đukić Dejanović i njen hrvatski
kolega Rajko Ostojić nedavno su
potpisali memorandum o saradnji
kojim se promoviše profesionalno
usavršavanje radnika u zdravstvu,
transplantacije organa i programa
usmjerenih na prevenciju i rano otkrivanje raka.
„Saradnja u zdravstvenom sistemu bit će most ka daljem poboljšavanju odnosa između Hrvatske
i Srbije“, izjavila je Dejanovićeva,
rekavši doktorima u Srbiji da “vi
imate mnogo toga naučiti od svojih hrvatskih kolega u oblasti transplantacije, jer je Hrvatska zemlja
s najboljim rezultatima u svijetu u
tom polju.“
„Trebamo razmjenjivati iskustva na
državnom nivou u mnogim oblastima, od preventivnih programa,
preko organizacije i finansijskih
sistema u zdravstvu, do organizacije u segmentima gdje se jedna
od strana može pohvaliti boljim rezultatima“, dodala je Dejanovićeva.
Zlatibor Lončar, direktor Kliničkog
centra Srbije, izjavio je za SETimes
da je saradnja s hrvatskim doktorima neprocjenjiva.
Ostojić je također rekao da postoji
velik prostor za saradnju između
zemalja, od preventivnih programa do kliničke prakse i finansiranja.
„Dobili smo podršku naših ministarstava zdravlja i ljekarski timovi
Srbije i Hrvatske odlično sarađuju,
„Sve vlade širom svijeta se suočavaju sa istim problemima, a to
je pitanje finansijske održivosti, o
čemu smo razgovarali i na čemu
stojimo na raspolaganju, ne samo
u području transplantacije organa“, naglasio je Ostojić.
Godine 2011, Svjetska zdravstvena
organizacija (WHO) proglasila je
Hrvatsku regionalnim centrom za
donacije i transplantaciju organa
za Zdravstvenu mrežu jugoistočne
Evrope, koja se sastoji od deset članica.
Hrvatska je jedna od osam nacija
koje su dio Eurotransplanta, neprofitne organizacije koja olakšava
prekograničnu razmjenu organa
od preminulih donora. Prema podacima hrvatskog Ministarstva
zdravlja, u zemlji je prošle godine
obavljeno 400 transplantacija, uključujući i 387 od preminulih donora.
Hrvatski doktori obavili su 232
transplantacije bubrega od preminulih donora; ta procedura se smatra ključnim indikatorom kvaliteta
zdravstva. Svjetska zdravstvena organizacija smatra transplantaciju
najboljim tretmanom za bubrežna
oboljenja u smislu i kvaliteta života
i rentabilnosti.
Hrvatska ima 35 donora organa na
milion stanovnika, dok Srbija ima
samo četiri donora na milion ljudi.
Zdravstveni zvaničnici procjenjuju
da bi Srbija mogla eliminisati svoje liste čekanja na transplantaciju
organa ako bi imala 10 donora na
milion stanovnika.
IZVOR: SETimes.com
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
39
AKTUELNOSTI
ZDRAVSTVO U EVROPI TEŠKO EGZISTIRA
TEŠKA
SITUACIJA
I U NJEMAČKIM
BOLNICAMA
Ekonomska situacija njemačkih bolnica proteklih godina se znatno pogoršala.
U odnosu na inflaciju, cijene medicinskih usluga i zahvata su tek neznatno porasle
40
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
Rhön-Klinikum AG, vlasnik mnogih bolnica u Njemačkoj
MAGAZIN DOKTOR - AKTUELNOSTI
Bolnice moraju poslovati s dobitkom. Zato vrijedi pravilo: Što više
pacijenata u što kraće vrijeme. Priča se odnosi na njemačke klinike,
ali se može primijeniti na sve.
Naime, njemačke bolnice konkuriraju u borbi za bolesnike i sve ih je
više koje se bore za opstanak.
Liječiti bolesnike i istovremeno zarađivati novac - pred tim se izazovom nalaze mnoge njemačke bolnice. Prema novim pravilima, više
se ne plaća s obzirom na vrijeme
koje pacijent provede u bolnici,
nego se naplaćuje sama medicinska usluga.
Tako za preglede i operacije postoje unaprijed određeni paušalni
iznosi, koje svake godine iznova
zajednički određuju bolnice i njihove udruge, ovisno o saveznoj
pokrajini.
Kritičari upozoravaju da se u njemačkim bolnicama zbog zarade
previše operiše. U statistikama Organizacije za ekonomsku suradnju
i razvoj (OECD) Njemačka je među
zemljama OECD-a po broju operacija na drugom mjestu, odmah iza
Austrije.
Taj se rezultat sigurno ne može
opravdati samo demografskim razvojem, odnosno sve većim brojem starijih osoba, a ni napredovanjem medicine.
«Moramo se zapitati nisu li u
pitanju i pogrešni poticaji», piše
na službenoj stranici njemačkog
Ministarstva zdravstva Daniel Bahr,
aktuelni ministar.
Ekonomska situacija njemačkih
bolnica proteklih godina znatno se
pogoršala. «U odnosu na inflaciju,
cijene medicinskih usluga i zahvata su tek neznatno porasle», kaže
dr. Boris Augurzky, stručnjak iz Instituta za ekonomska istraživanja u
Essenu. On je radio na statistikama
o bolnicama za ovu godinu i ističe:
»Udio bolnica koje ostvaruju
gubitke je porastao sa 16 posto na
jednu trećinu.» »Susjedne zemlje
izlaze na kraj s manjim brojem
bolnica», upozorava dr. Augurzky.
Da
bi
izbjegle
financijske
probleme, sve više bolnica se
udružuje i optimira djelovanje.
Jedan od najvećih vlasnika
klinika je Rhön-Klinikum AG. On
širom Njemačke ima 54 bolnice i
zapošljava 43.000 radnika. Godine
2006. je kupio i Univerzitetsku kliniku Gießen i Marburg - to je jedina sveučilišna bolnica u privatnom
vlasništvu.
Naime, 95 posto vlasničkih udjela
pripada Rhön-Klinikum AG, a pet
posto saveznoj pokrajini Hessen
koja je na taj način zadržala područje istraživanja i obrazovanja u
toj klinici. Privatni vlasnik je u pomenutu kliniku uložio 550 miliona
eura.
Oprema u bolnicama je sve modernija, ali ni to nije obrazloženje
zašto dolazi do tako velikog broja
operacija. Naravno, takve specijalizirane tvrtke očekuju zaradu.
U univerzitetskoj klinici Gießen i
Marburg 60 posto troškova otpada
na osoblje.»Može se reći da je prije
godinu dana bilo 220 zaposlenih
više», kaže predstavnik zaposlenih
Klaus Hanschur.
Na redu su daljnja otpuštanja,
i to prije svega u upravi. Oni
koji su ostali, imaju više posla.
Prekovremeni sati su normalna
pojava. Za Klausa Hanschura je
jasno da bolnica mora poslovati s
dobitkom.
“Ne može se bolnicu upoređivati s
jednim običnim preduzećem. Bolnica se brine o ljudima, i to mora
biti prioritet.»
Da bi finansijski rasteretio njemačke medicinske ustanove, ministar
zdravstva Bahr je obećao da će država ove i iduće godine osigurati
dodatna sredstva u iznosu od 1,1
milijardu eura.
»Trenutno je tako da je kriza eura
za Njemačku dobro prošla, jer ima
ekonomski rast i malu nezaposlenost. Državni proračun, a i bolničke
blagajne su pune.
Zato sada bolnice dobivaju milijardu eura više», kaže dr. Augurzky.
No pitanje je što će se dogoditi nakon 2015. godine. Vrlo vjerovatno
je da će biti zatvoreno još bolnica
jer će finansijska situacija za sve
ostale biti znatno teža.
Autori: Anja KIMMIG/
Andrea JUNG-GRIMM
Odgovorni urednik:
Marina MARTINOVIĆ
Tekst u cijelosti preuzet
od Deutsche Welle
Klinike pred
stečajem?
Čak 13 posto medicinskih
ustanova 2011. godine je
prijetio stečaj. Klinike nemaju novaca za investicije.
Stručnjaci procjenjuju da za
modernizaciju i ulaganja nedostaje 15 milijardi eura.
U Njemačkoj ima previše bolnica. Doduše, između 1995.
i 2011. godine njihov je broj
smanjen s 1.600 na 1.121, ali
stručnjaci smatraju da je i ta
brojka još uvijek prevelika.
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
41
INFO
Zgrada Instituta Paster
VELIKI USPJEH FRANCUSKE MEDICINE
TEHNIKOM ZA BEBE,
OD HIV-A IZLIJEČENO
14 ODRASLIH OSOBA
Pacijenti su koristili antiretrovirusne lijekove naredne tri godine i tokom tog
vremena virus je bio pod kontrolom (lijekovi ne iskorijene HIV iz tijela)
Istraživanje je proveo
Asier Sáez-Cirión sa
Instituta Pasteur, a
njegovi su rezultati
objavljeni u časopisu
PLOS Pathogens
42
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
Ranije ovog mjeseca, objavljeno je
da je od HIV-a izliječena prva beba.
Sada, koristeći se sličnom tehnikom, izgleda da je četrnaest odraslih osoba s ovom bolešću također
uspješno izliječeno. Poenta je u
tome, kažu naučnici, da se infekcija
liječi što ranije.
Istraživanje je proveo Asier SáezCirión sa Instituta Pasteur, a njegovi su rezultati objavljeni u časopisu
PLOS Pathogens. Njegov tim analizirao je 70 pacijenata zaraženih
HIV-om, koji su bili tretirani kombiniranom antiretrovirusnom terapijom (cART), između 35 dana i
MAGAZIN DOKTOR - INFO
10 sedmica od infekcije. To je mnogo ranije no što se pacijenti inače
počnu liječiti. Ovim pacijentima,
nazvanima ‘Visconti Cohort’, je HIV
infekcija dijagnosticirana slučajno,
kada su došli u bolnicu zbog drugih poteškoća.
Pacijenti su koristili antiretrovirusne lijekove naredne tri godine i
tokom tog vremena virus je bio
pod kontrolom (lijekovi ne iskorijene HIV iz tijela). Konačno, svi su
pacijenti prestali uzimati antiretrovirusne lijekove iz različitih razloga
(osobni izbor, promjene lijekova,
itd.).
Normalno, HIV će se vratiti kada
pacijenti prestanu uzimati lijekove. Ali ovog puta dogodilo se
nešto zanimljivo. Autori istraživanja opisali su to na ovaj način:
„Identificirali smo četrnaest HIV pacijenata čija je viremija (prisustvo
virusa u krvi) ostala pod kontrolom sedam godina nakon prekida
dužeg liječenja antiretrovirusnom
terapijom, pokrenutom tokom primarne infekcije.“
To bi otprilike bio jedan od deset
pacijenata, grupa uključuje četiri
žene i deset muškaraca. U prosjeku, oni nisu koristili lijekove sedam
godina.
Važno je napomenuti da pacijenti i
dalje imaju HIV infekciju. Ali njihova tijela su u mogućnosti držati je
pod kontrolom - i to bez pomoći
lijekova.
Sáez-Cirión sumnja da rano liječenje ograničava izdrživost HIVa, ograničava raznolikost virusa,
te čuva imunološki odgovor koji
drži virus pod kontrolom. Što bi
značilo da nije u potpunosti siguran zašto je samo dio pacijenata funkcionalno izliječen.
U konačnici, ovaj rad pokazuje da
„rana i dugotrajna antiretrovirusna
terapija može omogućiti pojedincima da postignu dugoročnu kontrolu infekcije, te može imati važne
implikacije u potrazi za lijekom
protiv HIV-a.“
O Instintutu
Pasteur institut (fr. L’Institut
Pasteur) vodeća je ustanova za proučavanje biologije i medicine u Francuskoj.
Osnovan je 4. Juna 1887, a
ime je dobio po svom osnivaču Louis Pasteur.
Pored sjedišta u Parizu, Institut ima više od 20 podružnica širom svijeta.
Osim istraživanja, Pasteur Institut je savjetnik francuske
vlade i Svjetske zdravstvene
organizacije (WHO).
Osnovna djelatnost je istraživanje i razvoj dijagnostike,
medicinskih ispitivanja i praćenja zaraznih bolesti.
Izvor: io9
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
43
INFO
REGULATORI ZDRAVSTVA UPOZORILI
KINESKI LIJEKOVI
PUNI OLOVA I ŽIVE
Švedska nacionalna agencija za sigurnost hrane otkrila je kako jedan od proizvoda
sadrži ekstremno velike količine arsena
Proizvod je poznat pod
imenima Niu-Huang
Chieh-tu-pein, Divya
Kaishore Guggul
ili Chandraprabha
Vatiand, a koristi se
za liječenje zaušnjaka,
upale grla, angine...
Regulatori zdravstva upozorili su
kako određeni kineski lijekovi sadrže velike količine olova, žive i arsena. Regulatorna agencija za lijekove i zdravstvo (MHRA) upozorila
je na nelicencirane tradicionalne
kineske lijekove, od kojih su neki
namijenjeni i djeci, a dostupni su
putem interneta.
Švedska
nacionalna
agencija
za sigurnost hrane otkrila je
44
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
kako jedan od proizvoda sadrži
ekstremno velike količine arsena.
Proizvod je poznat pod različitim
imenima, poput Niu-Huang Chiehtu-pein, Divya Kaishore Guggul ili
Chandraprabha Vatiand, a koristi se
za liječenje zaušnjaka, upale grla,
angine, zubobolje, kožnih infekcija,
anoreksije i groznice kod djece.
ka MHRA, upozorava da ljudi treba
da budu više nego oprezni kada
kupuju nelicencirane lijekove.
Tablete Bak Foong, koriste se
kako bi olakšali pojavu menstrualnih bolova, povučene su
iz Hong Konga nakon što je otkriveno da sadrže duplo veću
količinu olova od dozvoljene.
Hairegenerator, korišten protiv
gubitka kose, također je povučen
iz Hong Konga, nakon što je pronađeno da sadrži 11 puta veću
količinu žive od dozvoljene.
“Teški metali u tradicionalnim kineskim lijekovima su značajan međunarodni problem i predstavljaju
ozbiljan rizik za javno zdravstvo.
Prirodno ne znači i sigurno. Da bi
odabrali pogodan lijek na biljnoj
bazi, obratite pažnju da ima Tradicionalnu biljnu registraciju (THR) ili
broj licence na pakovanju. Ovi proizvode. Lijekovi moraju da ispunjavaju standarde kvaliteta i sigurnosti. Ukoliko mislite da ste uzeli neki
od sumnjivih lijekova, obratite se
ljekaru za savjet. Ukoliko dođe do
bilo kakvih nuspojava izazvanih
lijekovima, prijavite to”, rekao je
Woodfield.
Richard Woodfield, jedan od čelni-
IZVOR: Klix.ba
MAGAZIN DOKTOR - INFO
UVOĐENJEM EVROPSKIH STANDARDA STERILIZACIJE I DEZINFEKCIJE
U BIH POČINJE
BORBA SA BOLNIČKIM
INFEKCIJAMA
Uvođenjem evropskih standarda
sterilizacije i dezinfekcije u zdravstvenim ustanovama BiH, broj bolničkih infekcija biće smanjen za
jednu trećinu, tvrde stručnjaci.
Naime, BiH uz podršku resornih
ministarstava za samo šest mjeseci, kako se tvrdi u nedavno formiranom Udruženju za sterilizaciju
i dezinfekciju u BiH, može uvesti
evropske standarde sterilizacije
koji će smanjiti bolničke infekcije,
javlja RTV USK.
Kroz edukaciju osoblja oba entiteta pokrenuće uvođenje evropskih
standarda sterilizacije što bi trebalo rezultirati boljom kvalitetom
rada u zdravstvenim ustanovama,
te smanjenjem bolničkih infekcija,
odnosno sigurnim okruženjem i
sterilnim instrumentima za pacijente prilikom operacije.
Udruženje za sterilizaciju i dezinfekciju u BiH, koje čeka još na
svoju zvaničnu verifikaciju u ministarstvu zdravstva F BiH, radiće na
edukaciji ljekara i bolničkog osoblja u pogledu sterilizacije i sprečavanja širenja infekcija nastalih
ovim putem, a sjedište udruženja
biće u sarajevskom Urgentnom kliničkom centru.
IZVOR: RTV USK
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
45
PREGLED MEDICINSKIH KONGRESA
KALENDAR DOGAĐANJA
OD SEPTEMBRA
DO DECEMBRA 2013!
Za više informacija pogledati na
http://www.eurolink-tours.co.uk/medical-congresses
ESPE 2013 - 9TH JOINT MEETING OF PAEDIATRIC ENDOCRINOLOGY ESPE-PES-APEG-APPESASPAE-JSPE-SLEP
ENDOCRINOLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Milan, Italy Medical Congress
Date:
19 - 22 September 2013
EASD 2013 - EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES
DIABETES MEDICAL CONGRESS
Location:
Barcelona, Spain Medical Congress
Date:
23 - 27 September 2013
EFNS 2013 - 21ST WORLD CONGRESS OF NEUROLOGY IN ASSOCIATION WITH EFNS
NEUROLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Vienna, Austria Medical Congress
Date:
21 - 26 September 2013
WPC 2013 - WORLD PARKINSON CONGRESS
NEUROLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Montreal, Canada Medical Congress
Date:
01 - 04 October 2013
ECTRIMS - 29TH CONGRESS OF THE EUROPEAN COMMITTEE FOR RESEARCH AND TREATMENT IN
MULTIPLE SCLEROSIS
NEUROLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Copenhagen, Denmark Medical Congress
Date:
02 - 05 October 2013
ECNP 2013 - 26TH EUROPEAN COLLEGE OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY (ECNP) CONGRESS
NEUROLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Barcelona, Spain Medical Congress
Date:
05 - 09 October 2013
46
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
MAGAZIN DOKTOR - PREGLED MEDICINSKIH KONGRESA
EMNO 2013 - SPANISH NEURO-ONCOLOGY MULTIDISCIPLINARY MEETING
NEUROLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Pamplona, Spain Medical Congress
Date:
09 - 13 October 2013
WFN 2013 - WORLD CONGRESS ON PARKINSON
NEUROLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Geneve, Switzerland Medical Congress
Date:
08 - 11 December 2013
EFIM 2013 - 12TH EUROPEAN CONGRESS OF INTERNAL MEDICINE
INTERNAL MEDICINE MEDICAL CONGRESS
Location:
Prague, Czech Republic Medical Congress
Date:
02 - 05 October 2013
EURETINA 2013 - 13TH EUROPEAN SOCIETY OF RETINA SPECIALISTS CONGRESS
OPHTHALMOLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Hamburg, Germany Medical Congress
Date:
26 - 29 September 2013
ESCRS - EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT & REFRACTIVE SURGEONS
OPHTHALMOLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Amsterdam, The Netherlands Medical Congress
Date:
05 - 09 October 2013
EADV 2013 - EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
DERMATOLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Istanbul, Turkey Medical Congress
Date:
02 - 06 October 2013
ESMO - EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY
ONCOLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Amsterdam, The Netherlands Medical Congress
Date:
27 September - 01 October 2013
AACR-NCI-EORTC INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR TARGETS AND CANCER
THERAPEUTICS
ONCOLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Boston, MA, USA Medical Congress
Date:
Date: 19 - 23 October 2013
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
47
PREGLED MEDICINSKIH KONGRESA
UEGW- 21ST UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY WEEK
GASTROENTEROLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Berlin, Germany Medical Congress
Date:
12 - 16 October 2013
ISUOG 2013 - WORLD CONGRESS ON ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY CONGRESS
GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS MEDICAL CONGRESS
Location:
Sydney, Australia Medical Congress
Date:
05 - 09 October 2013
ESGO 2013 - 18TH BIENNIAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR GYNAECOLOGICAL
ONCOLOGY 2013
GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS MEDICAL CONGRESS
Location:
Liverpool, United Kingdom Medical Congress
Date:
19 - 22 October 2013
WPA 2013 - WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION INTERNATIONAL CONGRESS
PSYCHIATRY MEDICAL CONGRESS
Location:
Vienna, Austria Medical Congress
Date:
27 - 30 October 2013
COPD 2013 - THE 1ST INTERNATIONAL WORKSHOP ON LUNG HEALTH, COPD: THE NEW
PARADIGMS
PNEUMOLOGY MEDICAL CONGRESS
Location:
Monte Carlo, Monaco Medical Congress
Date:
12 - 14 December 2013
48
SEPTEMBAR | RUJAN 2013
UPUTE AUTORIMA
0DJD]LQ'2.725]DREMDYOMLYDQMHX]LPDXRE]LUSULNODGQHĀODQNHL]REODVWLELRPHGLFLQHLMDYQRJ]GUDYVWYD8
PDJD]LQXVHREMDYOMXMXVWUXĀQLLSUHJOHGQLĀODQFLSULND]LVOXĀDMDSULND]LNQMLJDNRQJUHVQDVDRSþHQMDLL]YMHåWDMLVD
QDXĀQLKLVWUXĀQLKVNXSRYD
5XNRSLVHVODWLQDHPDLODGUHVX [email protected]
Upute za pripremu rukopisa
5XNRSLVLVHGRVWDYOMDMXQDMH]LFLPDX%L+DXGLMHORYLPDUXNRSLVDWUHEDMXELWL
Ŷ 1DVORYQDVWUDQDVDSXQLPQD]LYRPUDGDLPHQLPDLSUH]LPHQLPDDXWRUDLXVWDQRYDNRMLPDSULSDGDMXLPHLHPDLO
DGUHVDDXWRUDRGJRYRUQRJ]DNRUHVSRQGHQFLMXVDçHWDNGRULMHĀL
Ŷ 7HNVWUDGDNRMLMHSUDþHQJUDILĀNLPLWDEHODUQLPSULND]LPDVOLNDPDLNRULåWHQRPOLWHUDWXURPPRçHVDGUçDYDWL
PDNVLPDOQRGRVWUDQLFHNXFDQRJWHNVWDIRQWD7LPHV1HZ5RPDQYHOLĀLQDIRQWDSURUHGDLPDUJLQRP
QHPDQMRPRGFP
UPUTE ZA
OGLAŠAVANJE
Uputa za oglašavanje lijekova
3ULOLNRPRJODåDYDQMDOLMHNRYDQLMHQHRSKRGQRSULORçLWLFMHORNXSQLVDçHWDNRSLVDVYRMVWDYDLRGREUHQXXSXWXYHþMHGRYROMQR
QDYLGOMLYRPPMHVWXQDYHVWLVOLMHGHþH´6DVWDYQLGLRRYRJSURPRWLYQRJPDWHULMDODSUHGVWDYOMDFMHORNXSQLRGREUHQLVDçHWDN
RSLVDVYRMVWDYDOLMHNDWHFMHORNXSQX odobrenXXSXWXVXNODGQRĀODQNX3UDYLOQLNDRQDĀLQXRJODåDYDQMDLREDYMHåWDvanja o
OLMHNRYLPDKRPHRSDWVNLPLPHGLFLQVNLPSURL]YRGLPDµ
Popusti za godišnje pakete oglašavanja:=DVHULMXRJODVDXVYDNRPL]GDQMXMHGDQRJODV$IRUPDWDRGREUDYDPR
SRSXVWRG
Popusti za više oglasa u jednom izdanju:=DYLåHRJODVDXMHGQRPL]GDQMXRGREUDYDPR]DVYDNLGRGDWQLRJODVSRSXVWRG
Generalno pokroviteljstvo izdanja8NOMXĀXMHVSRQ]RULUDQLĀODQDNVRJODVRPXERMLRGUHāHQEURMSULPMHUDND
VSRQ]RULUDQRJL]GDQMD²SUHPDGRJRYRUX
3URILOĀLWDWHOMDÅ'RNWRU´VHåDOMHSRåWRPQDDGUHVH/MHNDUVNHNRPRUH.6RVWDOLK.RPRUD.&86GRPRYLPD]GUDYOMD
$NDGHPLMLQDXND%L+UDYQDWHOMVWYLPDVOXçEDPDEROQLFDSROLNOLQLNDPDUHKDELOLWDFLMVNLPXVWDQRYDPDVWUXĀQLPL
VYHXĀLOLåQLPELEOLRWHNDPDPLQLVWDUVWYLPDIDUPDFHXWVNLPNRPSDQLMDPDXGUXçHQMLPD
NDRLUHOHYDQWQLPLQVWLWXFLMDPDXVYLPUHSXEOLNDPDELYåH6)5-
=DELORNRMHSLWDQMHLVYHGRGDWQHLQIRUPDFLMH
NRQWDNWLUDMWHQDVQDEURMHYHWHOHIRQD
Ŷ Ŷ
LOLHPDLODGUHVH
NBHB[JOEPLUPS!HNBJMDPN
TBTBSJTUJD!HNBJMDPN
Download

Doktor Septembar 2013 - Ljekarska Komora Kantona Sarajevo