UKCPS – UDRUŽENJE ZA KOLPOSKOPIJU
I CERVIKALNU PATOLOGIJU SRBIJE
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije
Višegradska 26, Beograd; tel: 011/361 55 92 i 366 36 29; fax: 011/ 361 56 03
Beograd, 12.9.2013.
Poštovane kolege,
Obaveštavamo Vas da će se redovni sastanak Udruženja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju
Srbije održati 6. decembra 2013. Sastanak je akreditovan od strane Lekarske komore Srbije sa
2 boda za slušaoce i 3 za predavače (akreditacioni broj A-1-1965/13). Tema ovog sastanka je
„Neoplastične bolesti vulve”.
Sastanak će se održati u prostorijama Srpskog lekarskog društva, ulica Džordža Vašingtona 18,
Beograd, sa početkom u 11:00 časova.
Program sastanka je
11.00-11-20 Dijagnostika neoplastičnih bolesti vulve - vulvoskopija -dr Radojka Cerović-Popović
11.20-11.40 Citologija i histologija neoplastičnih bolesti vulve - dr Svetlana Milenković
11.40-12.00 Intraepitelne neoplazije vulve:terminologija - Prof.dr Vesna Kesić
12.00-12.20 Intraepitelne neoplazije vulve tretman: tretman - Prof.dr Živko Perišić
12.20-12.40 Skvamocelularni karcinom vulve - Prof.dr Srdjan Đurđević
12.40-13.00 Bazocelularni karcinom vulve - dr Mirjana Popadić
13.00-13.30 Diskusija
Kotizacija iznosi 1000,00 dinara i može se uplatiti preko agencije Panacomp. Sve dalje
informacije mogu se dobiti na e-mail [email protected] ili [email protected] i telefone
021/ 466 075, 466 076 i 466 077
Članarinu za ovu godinu uplatilo je samo 65 kolega. Molimo sve one koji bi želeli da nam se
pridruže da ne zaborave da se članarina koja iznosi 1.500,00 dinara, može se uplatiti na žiro
račun Udruženja, broj 220-71748-91. Za sastanak ćemo pripremiti uplatnice za sledeću godinu.
Srdačan pozdrav
Vesna Kesić
Upravni odbor:
Prof.Dr Vesna Kesić-predsednik
Prof. Dr Branko Stanimirović
Prof. Dr Vera Milenković
Prim. Dr sci.med. Ljiljana Vukmirović
Prof. Dr Miroslav Folić
Ass. Dr Radomir Živadinović
Dr Tatjana Kozarčić
Dr Nemanja Stojanović-genralni sekretar
Dr Dragiša Šljivančanin-sekretar
Nadzorni odbor:
Prof. Dr Živko Perišić
Prim.mr.sci med Dragan Jeremić
Dr Goran Ranđelović
Download

Pismo za sastanak decembar 2013.pdf