R.br.
IME I PREZIME
ZVANJE
1.
LAZAR RAĐENOVIĆ
Predsjednik
2.
MILAN VUČINIĆ
Potpredsjednik
3.
LJUBOMIR FILIPOVIĆ
Potpredsjednik
KABINET PREDSJEDNIKA
JELENA BAŠTRICA
Šef Kabineta
4.
MILENA MAROVIĆ Menadžer
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
BOGDANOVIĆ
MILIJANA ĐURETIĆ
TIJANA KOTARAC
LANA MAROVIĆ
MIHAILO KAPISODA
MARIJA KALUĐEROVIĆ
MIODRAG GRUJIĆ
ANDRIJA MITROVIĆ
NOVICA VOJNIĆ
ZDRAVKO DELIBAŠIĆ
SAŠA IVANČEVIĆ
MIROSLAVA KUNJIĆ
NEVENA KARANIKIĆ
TANJA MARKOVIĆ
BILJANA VUJOVIĆ
LJUBO PRIBILOVIČ
DRAŽEN BRNJADA
Specijalni savjetnik predsjednika
Savjetnik za odnose sa javnošću
Savjetnik I za protokol
Savjetnik predsjednika
Samostalni savjetnik I
Savjetnik predsjednika opštine
Saradnik I za saradnju sa NVO
Savjetnik I za vanredne situacije
Namještenik IV-Vozač predsjednika
Samostalni savjetnik I
Službenik za javne nabavke
Viši savjetnik I
Namještenik V
SLUŽBA SKUPŠTINE
BORO LAZOVIĆ
Predsjednik Skupštine Opštine
LIDIJA ZIROJEVIĆ
Sekretar Skupštine Opštine
MILENA ALEKSIĆ
Namještenik IV
MIRA LJUBANOVIĆ
Samostalni savjetnik III
JANJA KLAĆ
Namještenik IV poslovni sekret.
ANĐELIKA RAĐENOVIĆ
Savjetnik I
TATJANA TOMIĆ
Samostalni savjetnik I
ISIDORA VARGA
Samostalni savjetnik II
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE
MILENA ANTOVIĆ
Sekretar
VIDA DŽARIĆ
Samostalni savjetnik II
MIRJANA KRIVOKAPIĆ
Namještenik IV tehnički sekretar
ANDRIJANA KULJAČA
Samostalni savjetnik II
JELENA MEDIGOVIĆ
Viši savjetnik III
BOŽIDAR POPOVIĆ
Samostalni savjetnik II
SANJA ŠUNDIĆ
Samostalni savjetnik II
TATJANA TODOROVIĆ
Namještenik IV ref.za admin.
LIDIJA VAĐON
Samostalni savjetnik II
MILADIN ČEPIĆ
Namještenik IV - geometar
SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
TANJA KAŽANEGRA
Sekretar
MILENKA BAJIĆ
Viši namještenik -konobar
NADA BRAJIĆ
Samostalni referent za ovjere
VERICA DRAGOVIĆ
Namjestenik IV-Šef službe
MIODRAG DRAŠKOVIĆ
Samostalni referent za prijem zahtjeva i poslove voditelja
djelovodnika i upisnika
GORDANA DULETIĆ
samostalni referent-arhivar
TANJA ĐUROVIĆ
Namještenik IV upisničar
MIRJANA FRANETA
Namještenik - daktilograf
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
ŽAKLINA FUŠTIĆ
BORIVOJ JOVANOVIĆ
SLAVOLJUB JOVIĆEVIĆ
ANKA JOVIĆIĆ
ŽANA KAPA
SNEŽANA KAPISODA
SLOBODANKA KARADŽIĆ
GORDANA KORAĆ
DRAGICA KRIVOKAPIĆ
SNEŽANA KUĆ
SONJA LALEVIĆ
DEJAN LAZOVIĆ
LJILJANA LJUBIŠA
DUŠAN MAROTIĆ
JOVAN MAROVIĆ
SLAĐANA MEDIGOVIC
ILIJA MEDIN
MILIJANA MIJATOVIĆ
OLIVERA PEJANOVIĆ
MIRJANA RADJENOVIC
MILIJANA VUKOTIĆJELUŠIĆ
VESELINKA RADONJIĆ
MILOŠ ŠARANOVIĆ
BILJANA ŠARČEVIĆ
STANISLAVA ŠEKARIĆ
RADMILA STANIŠIC
VESNA SVORCAN
DRAGAN TUČEVIC
MILIJA VOJINOVIĆ
NADA VUKOTIĆ
78.
79.
80.
81.
STANKA VUJOVIĆ
VASO VUJOVIĆ
OLIVERA VUKIČEVIĆ
LELA VUKOVIĆ
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
TANJA KAPISODA
VUKAŠIN ZENOVIĆ
SILVA ADROVIĆ
RAVIJOJLA DJAKONOVIĆ
RISTO DRINČIĆ
RANKO ĐURIŠIĆ
MARKO JANIĆIJEVIĆ
DRAGAN JANIĆIJEVIĆ
MIŠKO KONIĆ
MILE LAKIĆEVIĆ
DEJAN LIJEŠEVIĆ
GORAN LJUBANOVIĆ
ŽELJKO MIJAJLOVIĆ
RATKO MRŠULJA
VLADIMIR SEKULIĆ
ŠAKOJE STANIŠIĆ
RAJKO VUJAČIĆ
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Namještenik IV-izvršitelj
Samostalni savjetnik II arhivista
Samostalni referent-organizator
Namještenik V konobar
Namještenik IV matičar
Namještenik – za admin.zehničku podršku
Viši namještenik -konobar
Namještenik IV -fotokopirant
Namještenik spremačica
Savjetnik I za biračke spiskov
Namještenik - spremačica
Namještenik V-kurir
Namještenik za admin.tehničku podršku - daktilograf
Namještenik IV ekonom
Viši namještenik IV-vozač
Samostalni referent za ovjere i voditelj dj.i upisnika
samostalni referent-matičar u mjesnoj kancalariji Petrovac
Viši namještenik-konobar
Namještenik IV matičar
Rukovodilac odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove
Rukovodilac odeljenja za gradjanski biro
Namještenik - spremačica
Viši namještenik IV-vozač
Samostalni referent za vodjenje birackog spiska
Viši namještenik - konobar
Namještenik IV-upisničar
Namještenik za održavnaje čistoće
Viši referent za zajedničku nabavku i interne prihode
Viši namještenik za investiciono teh. održavanje
Referent za prijem zahtjeva i poslove voditelja djelovodnika
i upisnika
Namještenik IV arhivar
Samostalni referent – organizator voznog parka
Namještenik IV za ovjere
Samostalni referent za prijem zahtjeva i poslove voditelja
djelovodnika i upisnika
Namještenik IV za ovjere
Samostalni savjetnik I
Samostalni referent za ovjere
Referent-evidentičar na ulazu
Namještenik IV-Portir-čuvar
Namještenik V portir
Viši namještenik - čuvar
Savjetnik I
Namještenik V portir-čuvar
V.d. načelnik službe obez.i sig
Namještenik Portir-čuvar
Namještenik-Evidentičar na ulazu
Viši namještenik -čuvar
Viši namještenik -čuvar
Šef službe zaštite
Savjetnik načelnika
Namještenik-portir-čuvar
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
RANKO VUKOTIĆ
Namještenik IV
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I FINANSIJE
MIHAILO ĐUROVIĆ
Sekretar
MILOŠ ADŽIĆ
Namještenik IV operater
KSENIJA BANOVIĆ
Naamještenik IV operater
VESNA BLAGOJEVIĆ
Namještenik IV za rač.usluge
SLAĐANA BOJOVIĆ
Samostalni savjetnik I
MARKO ĐURAŠEVIĆ
Savjetnik III
SNJEŽANA ĐURIŠIĆ
Namještenik IV za rač.poslove
MLADEN JOKANOVIĆ
Namještenik IV- turistički na
NIKOLA JOVOVIĆ
Namještenik IV kontrolor
OLGA KAPIČIĆ
Savjetnik I za turizam
SNEŽANA KNEŽEVIĆ
Namještenik IV –operater
SLOBODANKA KNEŽEVIĆ
Namještenik IV operater
IGOR KNEŽEVIĆ
Namještenik IV turist.nadzor
ŽELJKA KNEŽEVIĆ
Namještenik IV
DANIJELA KOLJENŠIĆ
Namještenik IV (operater)
VESNA KOVAČEVIĆ
Inspektor I
TATIJANA KRALJEVIĆ
Namještenik IV-nadzornik-kontrolor
NIKOLA KULJAČA
Samostalni savjetnik II
JELENA SAVIĆ
Samostalni savjetnik II
DRAGOLJUB KUSOVAC
Savjetnik i procenitelj
NATAŠA LABAN
Savjetnik I za zaštitu životne sr.
JELENA LAČKOVIĆ
Inspektor I
DRAGAN LELAS
Samostalni savjetnik I
BILJANA LIJEŠEVIĆ
Samostalni savjetnik I
BUBANJA
TANJA LJUMOVIĆ
Inspektor I
NATAŠA MARAŠ
Samost.savjetnik III
VESELIN MARIĆ
Samostalni savjetnik I
SIMO MARKOVIĆ
Namještenik IV-kontrolor
VUKOSAVA MARKOVIĆ
Savjetnik I
DUBRAVKA MIHAJLOVIĆ
Namještenik IV-operater
MARIJA MILANOVIĆ
Namještenik IV za admin.poslov
VASILIJE MILANOVIĆ
Savjetnik sekretara
SRĐANA MILIČEVIĆ
Savjetnik sekretara
NATAŠA PARAPID
Namještenik IV
MILJAN PEJAKOVIĆ
Inspektor III
DUŠANKA PERAZIĆ
Samostalni savjetnik II
ELVIRA PUPOVIĆ
Samostalni savjetnik II
VOJISLAV RADONJIĆ
Namještenik IV-kontrolor
TANJA RADOVIĆ
Savjetnik sekretara
BRANKA RATKNIĆ
Inspektor I za naplatu l.j.p.
VESNA SAVIČEVIĆ
Inspektor II
LJUBICA ŠĆEKIĆ
Namještenik IV operater
ĐORĐIJE ŠĆEPANOVIĆ
Savjetnik I za turizam
MILODARKA SEKULIĆ
Sam.savjetnik I–za privredu
SVETLANA ŠOLJAGA
Namještenik IV za preduzet.
ĐINA STEŠEVIĆ
Namještenik IV za rač.usluge
MIRJANA STUPAR
Savjetnik I
TINA TEODOROVIĆ
Namještenik IV operater
BILJANA UGLJEVAREVIĆ
Namještenik IV –kontr.za napl.
ALEKSANDAR VASOVIĆ
Namještenik IV kontr. za napl.
SVETLANA VUJAČIĆ
Samostalni savjetnik III
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
DRAGAN VUJOŠEVIĆ
Namještenik IV-operater
DEJAN VUJOVIĆ
Namještenik IV operater
MARKO VUJOVIĆ
Savjetnik sekretara za budžet
SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
IVAN DAJKOVIĆ
Sekretar
RANKO ANTOVIĆ
Savjetnik I
MARKO MARKOVIĆ
Namještenik IV
BRANO BOŽOVIĆ
Namještenik IV
ZORAN DIVANOVIĆ
Samostalni savjetnik II
VESNA FRANETA
Samostalni savjetnik I
VELIMIR FRANOVIĆ
Namještenik IV
SUNĆICA GRBIĆ
Samostalni savjetnik II
SRĐAN GREGOVIĆ
Samostalni savjetnik II
RAJKA JOVANOVIĆ
Namješ.IV za premjer.objekata
MILOJKA KOVAČEVIĆ
Samostalni savjetnik I
MARKO MARKOVIĆ
Namještenik IV
BRANKA MARKOVIĆ
Namještenik IV teh.sekretar
JOVAN MARTINOVIĆ
Namještenik IV-za premjeravanje objekata
DRAGICA POPOVIĆ
Savjetnik starješine
BRANKA RADOVIĆ
Samostalni savjetnik I
MIRKO RADUNOVIĆ
Namještenik IV
MIODRAG SAMARĐIĆ
Samostalni savjetnik II
NOVAK STANOJEVIĆ
Samostalni savjetnik II za investicija
ŽELJKO MITROVIĆ
Savjetnik I
SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE
I ODRŽIVI RAZVOJ
DANIJELA MAROTIĆ
Sekretar
MILICA MAZARAK
Viši Savjetnik II
RADA CAKOVIĆ
Namještenik –daktilograf
TAMARA GOLIŠ
Samostalni savjetnik I
DRAGAN GRBIĆ
Samostalni savjetnik I
MLADEN IVANOVIĆ
Samostalni savjetnik I
VESNA IVANOVIĆ
Samostalni savjetnik I
SLAVICA KOVAČ
Savjetnik sekretara za urban.
ALEKSANDRA LIJEŠEVIĆ
Namještenik IV-arhivar
DUŠANKA MISKINSamostalni savjetnik I
LABOVIĆ
ANĐE POPOVIĆ
Savjetnik sekretar
DESA SIMOVIĆ
Samostalni savjetnik I
STANE STANIŠIĆ
Namještenik IV-daktilograf
SLAVICA EĆIMOVIĆ
Samostalni savjetnik I
VESNA MANDRAPA
Savjetnik sekretara
SANJA MARINOVIĆ
Samostalni savjetnik I
SVETLANA MILAŠEVIĆ
Samostalni savjetnik I
TATIJANA MILINKOVIĆ
Namješ.IV-poslovni sekretar
ANA SAMARĐIĆ
Samostalni savjetnik I
INFORMACIONI CENTAR
ŽELJKO RACANOVIĆ
Direktor
SNEŽANA GOJKOVIĆ
Namještenik VI
DENIS KURTOVIĆ
Viši savjetnik III
NIKOLA ZENOVIĆ
Viši savjetnik III
KOMUNALNA POLICIJA
SLAKO ĐUKANOVIĆ
Načelnik
MIRJANA ANTONOVIĆ
Poslovni sekretar
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
VUČEKOVIĆ VLATKO
DUŠAN CVIJOVIĆ
MILOŠ DELIĆ
SLAVKO BABIĆ
VASKO BUBANJA
BUDIMIR ĐEKIĆ
TOMISLAV ĐONOVIĆ
JELENA JANKOVIĆ
ZORICA KRIVOKAPIĆ
VESNA MATOVIĆ
ILIJA MEDIGOVIĆ
MARKO MILOVIĆ
NIKOLA MILUTINOVIĆ
ALEKSANDAR
MORAČANIN
ŽELJKO MRVALJEVIĆ
DRAGOMIR NIKĆEVIĆ
RAJKO NOVAKOVIĆ
SLAVKO OROZ
NEDELJKO PEROVIĆ
RADOMIR PEŠIĆ
MILENKO POPADIĆ
JASMINKA RADENOVIC
SUZANA RADOMAN
DRAGAN RADULOVIĆ
VELIMIR RUŽIĆ
ANDRIJANA SAVOVIĆ
JELENA ŠĆEKIĆ
MARJAN ŠĆEKIĆ
DRAŠKO ŠOŠO
SLAĐANA STANIŠIĆ
VLADIMIR TOMOVIĆ
MILOMIR VLAČIĆ
ŽELJKA VUKANIĆ
NADA VUKČEVIĆ
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
ZDRAVKO ŠLJUKIĆ
LJUBO ANTOVIĆ
DEJAN BAJKOVIĆ
JOVO BLAGOJEVIĆ
ILIJA BOGETIĆ
ALEKSANDAR BOŽOVIĆ
BRANISLAV BOŽOVIĆ
DRAGAN ČUPIĆ
DEJAN FABRIS
SAŠA FATIĆ
ZORICA FILIPOVIĆ
NIKOLA FRANETA
LJUBO GVOZDENOVIĆ
DEJAN ILIČKOVIĆ
STEVO JABLAN
PETAR JANIČIĆ
BOJAN KAPA
BUDIMIR KARADŽIĆ
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
Komunalni policajac – Inspektor I
Samostalni referent – komunalni nadzornik
Samostalni referent za poslove obrade i evidencije akata
Komunalni nadzornik
Komunalni nadzornik
Komunalni inspektor I
Komunalni nadzornik
Samostalni savjetnik III
Komunalni inspektor I
Komunalni inspektor I
Savjetnik načelnika
Komunalni inspektor I
Savjetnik I
Komunalni nadzornik
Inspektor za puteve I
Koomunalni inspektor I
Savjetnik I
Glavni inspektor
Komunalni nadzornik
Građevinski nadzornik
Inspektor I
Namještenik IV
Namještenik IV za fin rač.posl
Komunalni nadzornik
Samostalni savjetnik I
Komunalni nadzornik
Komunalni nadzornik
Komunalni inspektor I
Građevinski inspektor I
Komunalni nadzornik
Namještenik IV komunalni nadzornik
Inspektor I za drumski saobrać
Komunalni inspektor I
Komunalni nadzornik
SLUŽBA ZAŠTITE
Vd Komandir
Namještenik IV
Namještenik IV-profesio.spasil
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik iv-prof.spas.
Namještenik IV profes.spasilac
Namještenik IV profes.spasilac
Namještenik IV-rukovodilac op.
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-meteo. te.
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
Namještenik IV-prof.spasilac
IGOR KLJAJEVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
MILORAD KLJAJIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
SLAVKO KRALJ
Samostalni savjetnik I
DEJAN KRIVOKAPIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
ANDRIJA KULJAČA
Namještenik IV-prof.spasilac
VLADO MARKOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
RAJKO MATUNOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
ČEDO MIJAILOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
MILENKO MILAČIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
ARSENIJE MILADINOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
MAJA MITROVIĆ
Namještenik IV-meteo. teh.
ĐORĐE PARAPID
Profes.spasilac-dispečer
NIKOLA PAREZANOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
RADOVAN PAVLOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
MILIVOJE PRIBILOVIĆ
Namještenik IV- dispečer
MIŠO PRIBILOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
ALEKSANDAR RADAČA
Namještenik IV-prof.spasilac
DEJAN STEVOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
RAJKO SVORCAN
Namještenik IV-prof.spasilac
RADOMIR TRIFUNOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
ZDRAVKO VOJVODIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
MILAN VRANEŠ
Namještenik IV-prof.spasilac
DUŠAN VUČIĆEVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
RADO VUČIĆEVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
DANILO VUJOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
SAŠA VUKČEVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
MIROSLAV VULOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
VASKO VULOVIĆ
Namještenik IV-prof.spasilac
DEJAN ZEC
Namještenik IV-prof.spasilac
PREDRAG ZEC
Namještenik IV-prof.spasilac
ZORAN ZENOVIĆ
Namještenik IV-za admin.posl.
SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Sekretar
282. RAJKA ŠPADIJER
Sasjetnik starješine
283. NOVKA BAĆEVIĆ
SANJA
ZOTOVIĆ
Savjetnik starješine
284.
Viši savjetnik I za sport
285. SAŠA DAKIĆ
Viši savjetnik.I za zdrav.i soc.z
286. VESNA GIGOVIĆ
Samostalni sav I za bor.i inv.
287. MIRA GREGOVIĆ
Namještenik - daktilograf
288. MARINA PETELIN
Samostalni savjetnik I za kul.
289. LJILJANA PJEROTIC
Namještenik I za sport
290. BOBAN RAJKOVIĆ
SLAVICA
RAŠOVIC
Namještenik V
291.
Viši savjetnik III za evropske
292. SENAD ŠABOTIĆ
Viši savjetnik I za sport
293. ZORAN ZEKIĆ
Viši savjetnik I. za zdravs.i soc.
294. TANJA ZENOVIĆ
SLUŽBA ZA NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA
CVETKO
PAJKOVIĆ
Vd
Načelnik
295.
Savjetnik starješine
296. ZAJO VOJINOVIĆ
Namještenik IV-za admin. posl.
297. TAMARA MANOJLOVIĆ
MAJA
RAŽNATOVIĆ
Namještenik IV – posl. sekretar
298.
SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA
299. SNEŽANA V. ŠĆEPANOVIĆ GLAVNI ADMINISTRATOR
Vd Načelnik
300. MILICA LAZIĆ
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
SILVA STANIŠIĆ
Namještenik IV poslovni sekret
SANJA VELIMIROVIĆ
Viši savjetnik I
SINIŠA ALEKSIĆ
Namještenik IV – vozač -kurir
SEKRETARIJAT ZA GRADSKU INFRASTRUKTURU I AMBIJENT
NIKOLA DIVANOVIĆ
Sekretar
DRAGANA BANOVIĆ
Samostalni savjetnik I
NOVAK ĐUKIĆ
Samostalni savjetnik I
BRANKO ILIČKOVIĆ
Namještenik IV
JELENA KALEZIĆ
Namještenik IV
TIJANA LOPIČIĆ
Namještenik IV
RADOJKA MARKOVIĆ
Namještenik IV
VESELIN MORAČANIN
Namještenik IV
NIKOLA MRVALJEVIČ
Savjetnik I
MILANKA PAVIČEVIČ
Savjetnik za pravne poslove
DUBRAVKA RADUNOVIĆ
Samostalni savjetnik I
MIODRAG RADUNOVIĆ
Namještenik IV
DESANKA VLAČIĆ
Samostalni savjetnik III
ĐORĐE VUJOVIĆ
Samostalni svejtnik II
IVAN KAPISODA
Samostalni svejetnik II
SINIŠA JELUŠIĆ
Namještenik IV
ŽELJKO ĆETKOVIĆ
Namještenik IV
Služba za jav. nabavke
ACO OGNJENOVIĆ
Načelnik
Služba za antikorupciju
MIODRAG MARKOVIĆ
Vd Načelnik
Download

Spisak službenika i namještenika sa zvanjima