DŽUDO SAVEZ CRNE GORE
JUDO FEDERATION OF MONTENEGRO
Nikšić, ul. Narodnih Heroja 26
Tel/fax: 040 213 189,
PIB: 02042819 Ž.R.535-11000-59
www.judomne.org
E-mail: [email protected]
ZAPISNIK
SA PRVE REDOVNE SKUPŠTINE DžUDO SAVEZA CRNE GORE U 2011.god.
Sjednica je održana dana 15.03.2011.godine, u kongresnoj Sali hotela „Podgorica“ u Podgorici,
sa početkom u 16.00 časova.
Sjednici su prisustvovali:
1 . Veselin Grbović – Predsjednik DžSCG,
2. Zoran Živković – Predsjednik Nadzornog odbora,
3. Budimir Šegrt – član Upravnog odbora,
4. Mihailo Burić- član Upravnog odbora,
5. Sadik Šabanović- član Upravnog odbora,
6. Dragan Blagojević- član Upravnog odbora,
7. Vojo Knežević- član Upravnog odbora,
8. Mile Ostojić- član Upravnog odbora,
9. Srđan Đurović- član Nadzornog odbora,
10 .Saša Šimun- član Nadzornog odbora,
11. Dragomir Bečanović- počasni Predsjednik DžSCG,
12. Dragan Mrvaljević- Sportski direktor,
13. Svetozar Mustur- Predsjednik Takmičarske komisije DžSCG,
14. Vitomir Vuković- Predsjednik Sudijske komisije DžSCG,
15. Maja Vicković- Selektor ženske reprezentacije
Odsutni su bili:
1. Miodrag Pejović- član Upravnog Odbora
2. Maksim Živaljević- član Upravnog Odbora
Takođe, sjednici su prisustvovali i delegati sledećih klubova:
1. Akademik- Nikšić , dva delegata,
2. Kipa- Podgorica , dva delegata,
3. Miloš Stanković- Podgorica, dva delegata,
4. Nenad Sinanović- Podgorica , dva delegata,
5. Budućnost- Podgorica, dva delegata,
6. Onogošt- Nikšić , dva delegata,
7. Nikšić- Nikšić , dva delegata,
8. Mladost- Podgorica , dva delegata,
9. Igalo- Igalo, dva delegata,
10. Tivat- Tivat, dva delegata,
11. Kotor – Kotor, dva delegata,
12. Ibar-Rožaje, dva delegata,
13. Crnogorac-Cetinje, dva delegata,
14. Budva- Budva, jedan delegat,
15. Jedinstvo- Bijelo Polje, jedan delegat,
16. Bijeli Pavle- Danilovgrad, dva delegata,
17. Trebjesa – Nikšić, dva delegata,
18. Straševina – Nišić, dva delegata.
Odsutni su bili delegati sledećih klubova:
1. Borac- Podgorica,
2. Arso Milić- Podgorica,
3. Proleter- Podgorica,
4. Milenijum- Podgorica,
5. Kodokan- Podgorica.
Sjednici su prisustvovali i delegati pridruženih članova DžSCG:
1.Randori- Nikšić, dva delegata,
2.Koga- Podgorica,dva delegata,
Odsutni delegati pridruženih članova:
1.Favorit- Bijelo Polje,
2.Jedinstvo- Podgorica.
Predsjednik DžSCG, Veselin Grbović, je pozdravio sve prisutne članove Džudo saveza i predložio izbor
radnog tijela sjednice, u sledećem sastavu:
Radno predsjedništvo:
1. Sadik Šabanović,
2. Dragan Blagojević,
3. Budimir Šegrt.
Verifikaciona komisija:
1.Omer Nurković,
2.Miodrag Đurović,
3.Petar Šćepanović,
Zapisničar:
Dragan Mrvaljević,
i dva ovjerivača zapisnika:
1. Sreten Kipa,
2. Maja Vicković.
Prijedlog za izbor radnog tijela je jednoglasno usvojen.
Predsjednik, V. Grbović, je zamolio predstavnika Verifikacione komisije da podnese
izvještaj o prisutnim delegatima.
Član Verifikacione komisije, Omer Nurković, nakon prikupljenih punomoćja prisutnih delegata,
konstatovao je da je na sjednici Skupštine prisutno ukupno34 delegata, iz 18 klubova punopravnih članova
DžSCG, kao i 4 delegata iz dva pridružena kluba, te da su odsutni delegati iz 5 punopravnih klubova, članova
DžSCG i delegati 2 pridružena kluba.
Predsjednik, V. Grbović je konstatovao da je prisutan dovoljan broj delegata, te da je obezbjeđen
kvorum na sjednici, kako bi se valjano donosile odluke.
Predsjednik, V.Grbović je dao predloženi dnevni red na glasanje.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine DžSCG,
2. Godišnji izvještaji o radu,
3. Plan i program rada za 2011.godinu,
4. Razno.
Nakon glasanja, Predsjednik V. Grbović je konstatovao da je Dnevni red jednoglasno usvojen.
Ad.1.
Predsjedavajući V. Grbović je otvorio diskusiju po 1.tački dnevnog reda. Obzirom da niko nije imao primjedbu
u vezi zapisnika sa predhodne Vanredne sjednice Skupštine DžSC, održane 16.04.2010.godine,
Predsjedavajući V. Grbović je zapisnik dao na glasanje.
Zapisnik sa predhodne sjednice Skupštine DžSCG je jednoglasno usvojen.( za 34, protiv 0, uzdržanih 0)
Ad.2.
Predsjedavajući V. Grbović, je zamolio Sportskog direktora D. Mrvaljevića, da referiše godišnji izvještaj
o radu kao i finansijski izvještaj za 2010.godinu.
Sportski direktor, D. Mrvaljević je rekao da je 2010 .godini na Nacionalnim prvenstvima učestvovalo
ukupno 499 takmičara od čega 378 u muškoj i 121 u ženskoj konkurenciji. Tehnički organizatori Državnih
prvenstava bili su džudo klubovi: Nenad Sinanović, Akademik, Ibar, Trebjesa, Onogošt, Miloš Stanković
i Kipa. Najviše šampionskih titula, u svim uzrasnim kategorijama, osvojio je džudo klub Akademik- Nikšić,
ukupno 41, zatim slijede: Crnogorac (11) , Ibar ( 10), Miloš Stanković (8), Trebjesa ( 7), Nenad Sinanović ( 7),
Onogošt (6), Kipa (6), Kotor( 4 ), Straševina ( 4), Igalo ( 2), Tivat ( 2), i po jednu titulu prvaka
Crne Gore imaju: Mladost , Jedinstvo -Bijelo Polje , Proleter, Nikšić i Koga.
D. Mrvaljević je ocijenio da je 2010. godina bila izuzetno uspješna za naše takmičare na međunarodnom
planu. U 2010. godini naši reprezentativci učestvovali su na gotovo svim bitnijim međunarodnim takmičenjima.
DžSCG je u julu 2010 god., uz veliku pomoć džudo kluba „Igalo“, veoma uspješno, organizovao
prvenstvo Balkana u konkurenciji Starijih pionira.
Naši reprezentativci su učestvovali na prvenstvima Balkana u svim uzrasnim kategorijama od pionira
do seniora i osvojili ukupno 32 medalje. U konkurenciji seniora na Prvenstvu Balkana u Septembru u
Trebinju, BiH, smo ostvarili istorijski uspjeh i proglašeni za najbolju mušku selekciju osvajanjem čak
četiri prva mjesta: Srđan Mrvaljević, Marko Šekarić, Nikola Vulević i Novica Milović. U ženskoj
konkurenciji zlato je uzela Tanja Božović.
Naši takmičari učestvovali su na Evropskim šampionatima u konkurencijama kadeta, juniora i mlađih
seniora, a zbog poznatih problema, naša najbolja seniorska selekcija bila je onemogućena da učestvuje
na Seniorskom prvenstvu Evrope u Beču, Austrija.
D. Mrvaljević je naročito istakao sjajan rezultat takmičarke „ Akademika“ , Tamare Đurđevac koja je
u konkurenciji kadetkinja u junu 2010 u Teplicama, Češka, osvojila bronzanu medalju.
Takođe, naši takmičari, na prvenstvu Evrope u konkurenciji mlađih seniora u Novembru u Sarajevu,
BiH, ostvarili su odličan rezultat osvajanjem V mjesta (Marko Šekarić, dž.k Randori) i VII mjesta (
Nikola Vulević , dž.k . Miloš Stanković).
Takmičar Ibra, Dedeić Rijad učestvovao je na Olimpijadi mladih u Singapuru i osvojio VII mjesto.
Crnogorski takmičari su, takođe, uzeli učešće na Svijetskim Prvenstvima ( seniori i juniori) i Svijetskim
kupovima i Grand Slemovima kao Gran Prix turnirima.
D.Mrvaljević je detaljno iznio finansijski izvještaj za 2010. Godinu. Naveo je da je u finansijskom
izvještaju, koji su delegati dobili, navedeno da je Uprava za Mlade i sport u 2010.godini finansirala
program DžSCG sa 76.000,00 eura dok su ljudi iz Upravnog Odbora , po prvi put obezbjedili sredstva u
iznosu od 40% ukupnog budžeta DžSCG. Takođe je naveo da je najviše sredstava oko 50 %, utrošeno
na međunarodni program, sto je itekako dalo rezultata. D.Mrvaljević je, nakon toga, po stavkama, iznio
ukupne prihode i rashode DžSCG u 2010. godini, i napomenuo da DžSCG, po prvi put po završetku
godine na svom računu ima pozitivan bilans.
Predsjedavajući V. Grbović je zamolio, Predsjednika Nadzornog Odbora Zorana Živkovića da iznese
izvještaj o radu Nadzornog odbora.
Predsjednik Nadzornog odbora, Z. Živković, je naveo da je Nadzorni odbor radio u skladu sa Statutom
DžSCG i vršio nadzor rada organa, odnosno, nadgledao kontrolu zakonitosti rada i poslovanja,
kontrolu finansijsko- materijalnog poslovanja, poštovanje normativnih akata unutar saveza.
Z. Živković, je između ostalog, rekao i da je Nadzorni odbor radio u satavu tri člana, i to: Zoran
Živković Predsjednik, i dva člana N.O. Saša Šimun i Srđan Đurović, te da je N.O. u toku 2010.godine
održao tri sjednice na kojima su raspravljana aktuelna pitanja u DžSCG, sa psebnim angažovanjem na
prevazilaženju problema nastalih formiranjem nelegalnih i nelegitimnim paralelnih organa u savezu.
Naveo je da je N.O. uredno izvještavan od strane Upravnog Odbora i Sportskog direktora o svim
važnim pitanjima iz djelokruga DžSCG. U toku 2010.godine izvršena je neposredna kontrola vođenja
djelovodnika i arhive DžSCG, za čije je vođenje, po posebnom ovlašćenju Upravnog odbora, nadležan
Sportski Direktor, a da pri kontroli nijesu konstatovani značajniji propusti, te je isto ocijenjeno kao
zadovoljaviće. Nadzorni odbor je u predviđenom roku ispitao godišnji finansijski izvještaj DžSCG i
utvrdio da je sačinjen u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da realno i objektivno prikazuje
finansijski položaj i rezultate poslovanja DžSCG za predhodnu godinu. Predsjednik Nadzornog odbora
je zaključio da je DžSCG, kao i organi pojedinačno, u toku 2010.godine, radili u skladu sa zakonom,
Statutom,drugim aktima i odlukama Skupštine DžSCG. Nadzorni Odbor je na osnovu podnijete
dokumentacije finansijski izvještaj ocijenio kao valjan, kao i ukupno finansijsko poslovanje u
2010.godini. Na kraju izlaganja Predsjednik Nadzornog Odbora je predložio mjere koje je neophodno
preduzeti kako bi se rad DžSCG učinio što kvalitetnijim, a iste obuhvataju:
- izmjene i dopune Statuta,
- preispitivanje članstva u DžSCG klubova koji ne učestvuju u radu DžSCG i ne izmiruju
predviđene obaveze, kako bi se svi klubovi doveli u ravnopravan položaj.
Nakon, izlaganja Sportskog direktora i Predsjednika Nadzornog odbora Predsjedavajući
V. Grbović je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.
Predsjednik džk „Kipa“, Zoran Pavićević, se zahvalio ljudima iz Upravnog odbora na njihovim
naporima da obezbjede sredstva za kvalitetan program našim reprezentativcima i takođe zamolio da se
sagleda mogućnost da se poveća svota koju dobijaju klubovi, tehnički organizatori Nacionalnih
prvenstava, kako bi se prvenstva Crne Gore što bolje organizovala.
Predsjednik Takmičarske komisije Svetozar Mustur, je, takođe, pohvalio rad ljudi iz Upravnog
Odbora.
Predsjedavajući, V. Grbović, je rekao da će se na prvoj narednoj sjednici U.O. razmotriti prijedlog
Predsjednika džk „Kipa“, Zorana Pavićevića.
Nakon toga, Predsjedavajići V. Grbović je dao izvještaj o radu, finansijski izvještaj i izvještaj
Nadzornog odbora na glasanje.
Izvještaji o radu za 2010. godinu, kao i finansijski izvještaj za 2010.godinu su jednoglasno
usvojeni.( za 34, protiv 0, uzdržanih 0)
Takođe, jednoglasno je usvojen i izvještaj Nadzornog Odbora za 2010.godinu.
( za 34, protiv 0, uzdržanih 0)
Ad.3.
Plan i program rada za 2011.godinu, detaljno je prezentirao član Upravnog Odbora Sadik
Šabanović.
S.Šabanović je rekao da je osnovni plan i program rada nastavak praćenja sportista koji su
reprezentovali Državu Crnu Goru i mladih takmičara koje, u što većem broju, treba uključiti u
međunarodni program. Obzirom da je DžSCG u 2010.godini bio jedan od najuspješnijih saveza, može
se realno očekivati i sa velikim ambicijama ući u ovu godinu, koja je već započeta sa nastupom naših
najboljih seniora na Svijetskim kupovima, i izvarednim rezultatom, osvajanjem prvog mjesta na
Svijetskom Kupu u Budimpešti ( Srđan Mrvaljević – 81kg). Za 2011. godini, Nacionalni selektori
napravili su jedinstvenu listu bodovanja svih takmičara . Ovo bodovanje donijeće mogućnost da se
veoma realno donesu prave odluke i da sami takmičari mogu da prate rang liste, a klubovi imaju
pregled turnira koji se boduju za sastav Državne selekcije.
S.Šabanović, je istakao glavna takmičenja kao glavni cilj u 2011. godini i planirane rezultate,
od Balkanskih , Evropskih, Svijetskih prvenstava, kao i Svijetske kupove, Grand Prix i Grand Slam i
EJU turnire. Takođe, na Nacionalnim prvenstvima, prije svega, treba podići nivo međusobne tolerancije
i pomoći organizatorima da što bolje organizuju Državna prvenstva .
U 2011.godini, je planirano i niz seminara za edukaciju trenerskog kadra, kako bi se podigao
nivo rada, kako sa samim reprezentativcima , tako i sa djecom koja tek treba da nauče prve korake
džudo sporta .Takođe, planom za 2011.godinu, predviđeno je da se , kroz učešće naših Nacionalnih
sudija na seminarima u zemlji i inostranstvu, podigne kvalitet suđenja na Državnim prvenstvima i
turnirima u Crnoj Gori.
Na kraju izlaganja, S. Šabanović, je po stavkama iznio planirane izvore prihoda i rashoda za
2011.godinu.
Predsjedavajući V. Grbović, se zahvalio i otvorio raspravu po ovoj tački dnevog reda.
Nacionalni Selektor ženskih selekcija, Maja Vicković, je istakla da bi se moralo malo više voditi računa
o ženskoj selekciji u 2011.godini.
Nakon toga, Predsjedavajući V.Grbović, je stavio na glasanje Plan i program rada za 2011.godinu.
Plan i program rada za 2011.godinu je jednoglasno usvojen. ( za 34, protiv 0, uzdržanih 0)
Ad.4.
Dušan Vlahović ,( dž.k.“Koga“- Podgorica), se interesovao kada će taj klub biti primljen u punopravno
članstvo DžSCG. Predsjednik Nadzornog Odbora Z. Živković je objasnio da treba da se ispoštuje
određena procedura, predviđena važećim Statutom DžSCG, i da će to pitanje razmatrati na nekoj od
narednih sjednica.
Dragan Šćepanović, dž.k. „ Akademik“- Nikšić), je zatražio da se džudo klubu vrati turnir „18
Septembar“ koji je ranije organizovao džk„Akademik“. D. Bečanović, je objasnio da taj turnir nije
postojao već 4 - 5 godina i da ga je počeo, veoma uspješno, organizovati džudo klub „Onogošt“ –
Nikšić.
Andrija Kilibarda (dž.k.“Akademik“), je rekao je džk „Akademik“ u protekloj godini zapostavljen, te
da takmičar tog kluba Novica Milović, nije na vrijeme obavješten da je jedan od putnika za svjetski Kup
koji se održao u Budimpešti 12-13 Februara. Sportski direktor D. Mrvaljević je odgovorio da dž.k. „
Akademik“ ni na jednom međunarodnom takmičenju nije zapostavljen, te da je imao svoje predstavnike
na Prvenstvima Balkana, Evrope, Svijeta kao i Evropskim i Svijetskim Kupovima kao i da je takmičar
Milović na Svijetski kup, u Budimpeštu otišao u potpunosti o trošku DžSCG a ne o trošku kluba.
Ratko Radonjić (dž.k.Mladost- Podgorica), je zamolio, da mu DžSCG, odobri, da u Podgorici
03.04.2011. godine organizuje turnir, koji nije uvršten u takmičarski kalendar DžSCG za 2011.godinu.
S. Šabanović je objasnio kakva je procedura oko turnira i da se moraju ispoštovati standardi EJU i IJF
kako bi se organizovali kvalitetni turniri. Na kraju rasprave, Predsjednik V. Grbović je odobrio
organizaciju navedenog turnira.
Nakon, iscrpljivanja svih tema, Predsjedavajući V. Grbović se zahvalio svim prisutnima i zaključio
sjednicu.
Sjednica je zaključena u 17.45 časova.
Nikšić,
16.03.2011.godine
ZAPISNIČAR,
Dragan Mrvaljević,
OVJERIVAČI ZAPISNIKA:
1. Sreten Kipa,
2. Maja Vicković,
PREDSJEDNIK,
Veselin Grbović
Download

džudo savez crne gore judo federation of montenegro