SERSA Serbian Sommelier Association
PRAVILNIK Za SKUPŠTINU
● Po članu 32 Statuta SERSA, saziva se redovna Skupština
Udruženja Profesionalnih Sommeliera Srbije ;
● Po članu 30 Statuta SERSA, sve odluke na Skupštini biće donete
većinom prisutnih članova Skupštine sa pravom glasa, a to su svi
članovi koji su platili članarinu za 2011.g. i svi Sommelieri koji su
pohadjali 30. , 31. i 32. profesionalnu obuku u 2011 godini ( po
članu 10 Statuta SERSA ). Na Skupštini mogu prisustvovati svi
članovi SERSA;
Članovi sa pravom glasa:
UO SERSA:
1. Miroslav Radojčin – predsednik;
2. Miroslav Kalinić – Počasni predsednik ( potpredsednik UO ) ;
3. Igor Luković – predsednik SERSA Vojvodina ;
4. Stevan Rajta – član UO SERSA ;
5. Dejan Živkoski – potpredsednik SERSA ;
6. Jorgovan Radenković – Generalni sekretar;
7. Dušan Aleksić – Predsednik skupštine;
8. Rastko Fajndović – predsednik UO ;
Izvršni odbor SERSA:
9. Bogdan Vujičić – direktor,
10. Saša Pejić – Koordinator stručne obuke SERSA;
11. Milutin Svirčev – finansijski sektretar;
12. Mićo Uzelac – PR manager SERSA ;
13. Aleksandar Bojković – administrator ;
14. Djurdja Katić – ASST. Koordinatora stručne obuke ;
Članovi sa pravom glasa ( plaćena članarina ):
15. Veselin Matić ;
16. Jelena Lazarević ;
17. Damir Hadžibegović;
18. Miodrag Grbić ;
19. Marko Petrović ;
20. Minja Petrović ;
21. Dragan Jurošević ;
22. Maja Popović ;
23. Biljana Jakšić ;
SERSA
Udruženje građana profesionalnih somelijera Srbije
Borska 13b, 11000 Beograd, +381(0)642292289 www.sersa.org.yu
pib 103047517, matični broj 17494007, tekući račun 325-9500900016715-04
1/1
SERSA Serbian Sommelier Association
24. Vladimir Simić ;
25. Saša Pjanić ,
26. Miloš Vujaković ;
27. Dubravka Šešlija Šarić ;
28. Slobodan Nikolić ;
29. Aleksandar Bogdanović ( platio članarinu do 2015.g. )
Članovi sa pravom glasa 30. , 31. i 32. profesionalna obuka:
30. Vladimir Savić ;
31. Ljubinka Milojević ,
32. Nenad Mihajlović ;
33. Boban Ašanin ;
34. Lazo Grubor ;
35. Igor Božović ,
36. Dejan Stjepić ,
37. Slobodan Ivanovski ,
38. Dušan Topisirević ,
39. Aleksandar Bokarev ;
40. Kiril Stojkoski ,
41. Aleksandar Nikolić ;
42. Stefan Stefanovski ,
43. lidija Pavlović ,
44. Andrija Ružić ;
45. Mihajlo Radojčin,
46. Tijana Čurović ,
47. Vlada Stojanov ,
48. Nikola Pejić ,
49. Milena Bogdanović ;
50. Aleksandar Jordanov ,
51. Dejan Čečić ;
52. Dragana Alimpić ;
53. Dejan Sremčević ,
54. Miloš Adamović ,
55. Ana Stojanović ,
56. Miloš Tapušković ,
57. Ana Kožović ,
58. Mihajlo Andjelić ,
59. Bojan Kvrgić ,
60. Marija Pavlović ,
61. Juraj Kozma ;
62. Zlatko Božičković ,
63. Nikola Kilibarda ;
SERSA
Udruženje građana profesionalnih somelijera Srbije
Borska 13b, 11000 Beograd, +381(0)642292289 www.sersa.org.yu
pib 103047517, matični broj 17494007, tekući račun 325-9500900016715-04
2/1
SERSA Serbian Sommelier Association
64. Đodrje Gackov ;
65. Mina Majstorović ;
66. Mirjana Blagojević ;
67. Goran Radosavljević ;
68. Nenad Mirić ;
69. Dragana Marinković ;
70. Rada Čučković ;
71. Darko lazić ,
72. Đordje Stanković ,
73. Aleksandra Poznanić ,
74. Dobrivoje Batalović ;
75. Dragan Raščanin ,
76. Goran Kijanović;
77. Leopold Tkačik ,
78. Dragan Marković ,
79. Milica Mihajlović ,
80. Milica Smoljanić ,
81. Milka Čolović ,
82. Nebojša Miljković ;
83. Nikola Stakić ,
84. Sandra petković ,
85. Radomir Nikolić ;
86. Saša Rudić ,
87. Tihomir Veličković ;
88. Zdravko Brkić – Predavač;
89. Prof. DR. Slobodan Jović – Predavač;
● Po članu 34 statuta SERSA, svim članovima UO je istekao
mandat;
● Po tački 20. Unutrašnjih pravila SERSA, ističe mandat svim
članovima izvršnog odbora SERSA;
● Po članu 34 statuta SERSA, kompletan saziv UO i Izvršnog odbora
SERSA u narednom mandatu 2012 – 2016 .g. ima pravo na reizbor,
osim na članove koji su podneli ostavke;
Pravilnik za izbor novog predsednika Udruženja:
- Predsednik udruženja mora biti aktivan član udruženja minimum 2 godine;
- Poznavanje najmanje jednog stranog jezika - prioritet Engleski;
- Minimum 2 godine rada u struci somelijera ili kao koordinator-rukovodilac u
objektu koji ima prodaju, posluživanje i prodaje vina i hrane;
SERSA
Udruženje građana profesionalnih somelijera Srbije
Borska 13b, 11000 Beograd, +381(0)642292289 www.sersa.org.yu
pib 103047517, matični broj 17494007, tekući račun 325-9500900016715-04
3/1
SERSA Serbian Sommelier Association
- Diplomu ‘’I stepena za somelijere’’;
- Poznavanje rada na računa ( office ) ;
Pravilnik izglasan na sednici UO, restoran Barakuda 17. VII 2010 .g.
Pravilnik za odabir ostalih članova Upravnog, Izvršnog i Nadzornog
odbora nije izglasan, tako da se mogu prijaviti svi članovi SERSA;
● Svi članovi SERSA koji podnose kandidature na mesta u
odborima, neophodno je da svoje kandidature ( CV ) pošalju do
10. januar 2011.g. na sledeće e- mail adrese:
[email protected] predsednik SERSA 064 229 2289 ,
[email protected] potpredsednik u ostavci 063 328 001 ;
[email protected] predsednik Skupštine u ostavci 064
6853 067 ;
Svi koji prisustvuju Skupštini, neophodno je da se prijave do 27.
2012.g. na iste e- mail adrese ;
Članovi koji se ne prijave do ovog datuma,
nemaju pravo prisustva skupštini !
Članovi nemaju obavezu plaćanja članarine pre
Skupštine !
Miroslav Radojčin
Predsednik SERSA
Dejan Živkoski
Potpresednik SERSA
Dušan Aleksić
Predsednik Skupštine
SERSA
Udruženje građana profesionalnih somelijera Srbije
Borska 13b, 11000 Beograd, +381(0)642292289 www.sersa.org.yu
pib 103047517, matični broj 17494007, tekući račun 325-9500900016715-04
4/1
I
SERSA Serbian Sommelier Association
SERSA
Udruženje građana profesionalnih somelijera Srbije
Borska 13b, 11000 Beograd, +381(0)642292289 www.sersa.org.yu
pib 103047517, matični broj 17494007, tekući račun 325-9500900016715-04
5/1
Download

SERSA - Udruženje Sommeliera Srbije