VOJVOĐANSKI BOKSERSKI SAVEZ
BILTEN
TAKMIČENJA
SADRŽAJ :
Propozicije Pojedinačnog Prvenstva Vojvodine za 2012.g.
-------------------------------------
3
Klubovi učesnici
Sudije i Službena lica
-------------------------------------------------------------------------
5
5
Prijavljeni takmičari po klubovima
-------------------------------------
6
PIONIRI
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
8
8
9
9
11
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
13
13
14
14
17
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18
19
20
21
22
26
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27
28
29
30
31
36
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37
38
39
40
41
46
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47
48
48
48
48
48
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49
50
50
50
50
50
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51
52
52
52
52
52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53
54
56
58
59
ŠKOLARCI
JUNIORI
MLADI
SENIORI
JUNIORKE
MLADE DEVOJKE
SENIORKE
STATISTIKA
Osvajači medalja po starosnim i težinskim kategorijama
Bilans osvojenih medalja po klubovima
Bilans osvojenih medalja po klubovima i starosnim kategorijama
Statistika sudijskih odluka
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
2.
ВОЈВОЂАНСКИ БОКСЕРСКИ САВЕЗ
VOJVOĐANSKI BOKSERSKI SAVEZ
VOJVODINA BOXING ASSOCIATION
Srbija, 21000
Novi Sad, Masarikova 25
Tel/fax 021/572-356 E-mail: [email protected] www.bsv.org.rs
PROPOZICIJE
POJEDINAČNOG PRVENSTVA VOJVODINE
ZA SVE STAROSNE KATEGORIJE ZA 2012. GOD.

OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za pionire, školarce, juniore, mlade, seniore, juniorke, mlade
devojke i seniorke, održaće se 31. marta i 01. aprila. 2012. godine u Žablju.
Ako bude u nekoj težinskoj kategoriji više od četri takmičara finalne borbe će se održati u prvom
narednom kolu RLV.
Član 2.
Takmičenje se održava po turnirskom sistemu, po pravilima AIBE i BSS.
Član 3.
Mugu učestvovati svi klubovi Vojvođanskog bokserskog saveza koji su registrovani za ovu godinu, imaju
upisan kompletan lekarski pregled u takmičarsku knjižicu i ima važeće osiguranje.






PIONIRI – 27-31-32,5-34-35,5-37-38,5-40-41,5-43-44,5-46-48-50-52-54-56-59-62 i 65 kg
ŠKOLARCI – 38,5-40-41,5-43-44,5-46-48-50-52-54-56-59-62-65-68-72-76 i 76+ kg
JUNIORI I JUNIORKE – 46-48-50-52-54-57-60-63-66-70-75-80 i 80+ kg
MLADE DEVOJKE I SENIORKE – 46-48-51-54-57-60-64-69-75-81 i 81+ kg
MLADI I SENIORI – 49-52-56-60-64-69-75-81-91 i 91+ kg
OBAVEZE UČESNIKA
Član 4.
Spavanje i ishrana : Grand - motel Čurug - 021-834-962 , 069-3862822
Odiseja - Žabalj - 021-832-021 ; Debeli Lad - Žabalj - 021-832-566
Spavanje : Šajka - Žabalj - 021-832-691 , 063-504-419
Ishrana : Restoran u sportskoj hali Žabalj – ručak 400 din.
pun meni (ručak, večera i doručak) 550 din.
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
3.

MERENJE TAKMIČARA
Član 5.
Merenje takmičara je prvog dana od 10-11 časova u sportskoj hali Žabalj, žrebanje je od 13 časova,
takmičenje je od 15 časova.
Merenje takmičara drugog dana NEMA, takmičenje je od 11 časova, pre takmičenja izvršiće se lekarski
pregled.

ZVANIČNA LICA
Član 6.
Delegat, lekar, kompjuterista i sudije (1+1+1+5).

OBAVEZE ORGANIZATORA
Član 7.
Organizator PP Vojvodine je Vojvođanski BS u tehničkoj organizaciji Bokserskog kluba „Šajkaši“ Žabalj koji
obezbeđuje salu sa pratećom opremom za takmičenje, troškove službenih lica, medalje za 1. 2. 3. mesto i pehare
za najuspešnije ekipe po starosnoj kategoriji i za najuspešniji klub.

ŽALBENI POSTUPAK
Član 8.
Na prvenstvu sprovodi se skraćeni žalbeni postupak u prvom stepenu gde su odluke konačne.
Komisiju za žalbe sačinjavaju delegat, sudija i član stručne organizacije.
Za uloženu žalbu plaća se taksa od 1.000 dinara i vraća se ako je ishod žalbe pozitivan.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 9.
Sve odredbe koje nisu obuhvaćene ovim Propozicijama, primenjivaće se odredbe Pravilnika o bokserskim
takmičenjima i Tehničkim pravilima AIBA i BSS.
Član 10.
Ove Propozicije se primenjuju za 2012. godinu Vojvođanskog BS.
Predsednik UO VBS
__________________
Jovan Panić
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
4.
KLUBOVI UČESNICI
POJEDINAČNOG PRVENSTVA VOJVODINE ZA SVE STAROSNE KATEGORIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
Klub
» APATIN «
» BANAT«
» BEČEJ «
» CAR LAZAR - NS «
» CEMENT «
» ČARNOK«
» F89 «
» GARD «
» INTERNACIONAL«
» JEDINSTVO «
» KIKINDA «
» LOZNICA «
» LUPUS «
» MAČVA «
» NOVI SAD «
» OLIMP «
» PATRIOTS «
» ROKICA «
» SLOVEN «
» SOMBOR «
» SPARTAK «
» SREM «
» ŠAJKAŠI «
» VOJVODINA «
» ZLATNI GONG «
» ŽIVORAD RAJŠIĆ «
Mesto
Apatin
Zrenjanin
Bečej
Novi Sad
Beočin
Vrbas
Novi Sad
Vršac
Zrenjanin
Novi Bečej
Kikinda
Loznica
Novi Sad
Šabac
Novi Sad
Novi Sad
Sremska Kamenica
Loznica
Ruma
Sombor
Subotica
Sremska Mitrovica
Žabalj
Novi Sad
Ruma
Šabac
SLUŽBENA LICA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prezime i ime
Vizi Martin
Dukić dr Nikola
Banjeglav Dušan
Miletić Radoslav
Gligić Milorad
Sekulić Vladimir
Ilijevski Mome
Ružić Jovan
Kojić Dragan
Panić Milovan
Grad
Temerin
Žabalj
Subotica
Kragujevac
Futog
Novi Sad
Veternik
Rumenka
Loznica
Žabalj
Funkcija
delegat BSV
lekar
operater na kompjuteru
AIBA**
AIBA**
AIBA*
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
SUDIJA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
5.
PRIJAVLJENI TAKMIČARI PO KLUBOVIMA ZA SVE STAROSNE KATEGORIJE
Klub
Pioniri
Školarci
Juniori
Mladi
Seniori Juniorke
Mlade
Seniorke UKUPNO
devojke
/
/
3
1.
APATIN
/
/
/
2
1
/
2.
3.
BANAT
BEČEJ
/
/
1
/
/
/
/
1
/
/
/
/
1
/
/
/
2
1
4.
CAR LAZAR
/
/
1
/
3
/
/
/
4
5.
6.
7.
8.
9.
CEMENT
ČARNOK
F89
GARD
INTERNACIONAL
2
/
/
2
1
/
1
3
/
/
2
/
1
1
1
2
1
2
1
2
/
2
1
4
/
/
/
1
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
6
4
8
9
4
10.
11.
JEDINSTVO
KIKINDA
/
/
/
3
1
5
2
1
1
3
/
/
/
/
/
/
4
12
12.
LOZNICA
/
/
1
2
1
/
/
/
4
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
LUPUS
MAČVA
NOVI SAD
OLIMP
PATRIOTS
ROKICA
SLOVEN
/
2
/
/
/
1
2
/
3
/
/
/
3
3
1
/
1
/
/
3
1
/
1
1
1
1
2
/
/
4
2
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
10
4
1
2
9
6
20.
21.
22.
SOMBOR
SPARTAK
SREM
1
1
/
1
/
1
/
3
/
1
3
4
/
/
3
/
/
/
/
/
/
2
/
/
5
7
8
23.
24.
25.
26.
ŠAJKAŠI
VOJVODINA
ZLATNI GONG
ŽIVORAD RAJŠIĆ
1
/
1
4
/
/
/
1
2
1
3
2
/
/
3
2
3
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
1
6
1
7
12
18
20
30
35
30
1
3
3
140
UKUPNO :
UKUPNO PRIJAVLJENIH TAKMIČARA U SVIM KATEGORIJAMA :
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
140
6.
VOJVOĐANSKI BOKSERSKI SAVEZ
PIONIRI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
7.
Klub
27
1. CEMENT
1
2. GARD
1
3. INTERNACIONAL
31 32,5
34 35,5
37 38,5
40 41,5
48
50
52
54
56
59
62
65 65+
1
2
1
2
1
1
4. MAČVA
1
5. ROKICA
6. SLOVEN
43 44,5 46
1
1
2
1
1
1
2
7. SOMBOR
1
8. SPARTAK
1
9. ŠAJKAŠI
11. ŽIVORAD RAJŠIĆ
1
1
1
2
1
1
4
5
1
1 / 4 FINALE
4
2
2
3
1
1
1 / 2 FINALE
2
2
FINALE
1
1
1
1
1
5
1
5
11
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI: PIONIRI – POSLE ŽREBA
1.
1.
2.
1.
27 kg
Karamani Aleks
Ametović Omer
Voja David
Joksimović Rade
35,5 kg
Nukić Stefan
40 kg
Vasiljković Srđan
Arifović Denis
65+ kg
Grmuša Aleksa
18
1
UKUPNO BORBI PIONIRA :
1.
2.
3.
4.
1
1
1
10. ZLATNI GONG
UKUPNO
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama - PIONIRI
KATEGORIJA
CEMENT
Ž. RAJŠIĆ
GARD
Ž. RAJŠIĆ
1.
2.
3.
4.
5.
31 kg
Nukić Danijel
Vidrić Vukašin
Jovanović Nenad
Malešević Nemanja
Pavlović Vuk
Ž. RAJŠIĆ
1.
2.
37 kg
Janković Danijel
Kikiaš Dalibor
ŠAJKAŠI
CEMENT
MAČVA
SPARTAK
1.
2.
3.
43 kg
Srnić Vladimir
Trifković Mišo
Vranković Čedomir
MAČVA
SLOVEN
ROKICA
Ž. RAJŠIĆ
INTERNACIONAL
SLOVEN
ZLATNI GONG
GARD
SOMBOR
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
8.
31.03.2012.
PIONIRI
kg
1.
2.
3.
4.
5.
27
27
31
37
43
1/2
1/2
1/4
finale
1/2
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
REZULTAT ODLUKA
Karamani Aleks – CEMENT
Voja David – GARD
Nukić Danijel – Ž. RAJŠIĆ
Janković Danijel – ŠAJKAŠI
Srnić Vladimir – MAČVA
Ametović Omer – Ž. RAJŠIĆ
Joksimović Rade – Ž. RAJŠIĆ
Vidrić Vukašin – INTERNACIONAL
Kikiaš Dalibor – CEMENT
Trifković Mišo – SLOVEN
4:2
0 : 10
7:2
5:2
3:0
Rsc/3
Rsc/1
01.04.2012.
PIONIRI
kg
55.
56.
57.
58.
59.
27
31
31
40
43
finale
1/2
1/2
finale
finale
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
REZULTAT ODLUKA
Karamani Aleks – CEMENT
Pavlović Vuk – GARD
Jovanović Nenad – SLOVEN
Vasiljković Srđan – MAČVA
Vranković Čedomir – ROKICA
Joksimović Rade – Ž. RAJŠIĆ
Nukić Danijel – Ž. RAJŠIĆ
Malešević Nemanja – ZLATNI GONG
Arifović Denis – SPARTAK
Srnić Vladimir – MAČVA
3
5
9
3
0
:
:
:
:
:
2
6
4
9
2
16.06.2012.
PIONIRI
kg
90.
31
finale
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Jovanović Nenad – SLOVEN
Nukić Danijel – Ž. RAJŠIĆ
REZULTAT ODLUKA
5:2
Kategorija 27 kg - PIONIRI
1.
Karamani Aleks
CEMENT
2.
Ametović Omer
Ž. RAJŠIĆ
3.
Voja David
GARD
4.
Joksimović Rade
Ž. RAJŠIĆ
Polufinale
31.03.2012.
1.
Karamani Aleks – CEMENT
4:2
2.
Finale
01.04.2012.
Karamani Aleks – CEMENT
Ametović Omer – Ž. RAJŠIĆ
3:2
3.
Voja David – GARD
0 : 10 Rsc/3
4.
Karamani Aleks – CEMENT
Joksimović Rade – Ž. RAJŠIĆ
Joksimović Rade – Ž. RAJŠIĆ
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
9.
Kategorija 31 kg - PIONIRI
1.
Nukić Danijel
Ž. RAJŠIĆ
2.
Vidić Vukašin
INTERNACIONAL
3.
Jovanović Nenad
SLOVEN
4.
Malešević Nemanja
ZLATNI GONG
5.
Pavlović Vuk
GARD
Četvrtfinale
31.03.2012.
3.
Polufinale
01.04.2012.
Jovanović Nenad – SLOVEN
Finale
16.06.2012.
Jovanović Nenad – SLOVEN
9:4
4.
Malešević Nemanja – ZLATNI GONG
5:2
5.
1.
Pavlović Vuk – GARD
Nukić Danijel – Ž. RAJŠIĆ
7:2
2.
Jovanović Nenad –
SLOVEN
5:6
Nukić Danijel – Ž. RAJŠIĆ
Nukić Danijel – Ž. RAJŠIĆ
Vidrić Vukašin – INTERNACIONAL
Kategorija 37 kg - PIONIRI
1.
Janković Danijel
ŠAJKAŠI
2.
Kikiaš Dalibor
CEMENT
Finale
31.03.2012.
1.
Janković Danijel – ŠAJKAŠI
Janković Danijel – ŠAJKAŠI
5:2
2.
Kikiaš Dalibor – CEMENT
Kategorija 40 kg - PIONIRI
1.
Vasiljković Srđan
MAČVA
2.
Arifović Denis
SPARTAK
Finale
01.04.2012.
1.
Vasiljković Srđan – MAČVA
3:9
2.
Arifović Denis – SPARTAK
Arifović Denis – SPARTAK
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
10.
Kategorija 43 kg - PIONIRI
1.
Srnić Vladimir
MAČVA
2.
Trifković Mišo
SLOVEN
3.
Vranković Čedomir
ROKICA
Polufinale
31.03.2012.
Finale
01.04.2012.
3.
1.
Srnić Vladimir – MAČVA
3 : 0 Rsc/1
2.
Vranković Čedomir – ROKICA
Srnić Vladimir – MAČVA
0:2
Srnić Vladimir – MAČVA
Trifković Mišo – SLOVEN
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
PIONIRI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
Ametović Omer – Ž. RAJŠIĆ
Voja David – GARD
27
Karamani Aleks – CEMENT
Joksimović Rade – Ž. RAJŠIĆ
31
Jovanović Nenad – SLOVEN
Nukić Danijel – Ž. RAJŠIĆ
37
Janković Danijel – ŠAJKAŠI
Kikiaš Dalibor – CEMENT
Pavlović Vuk – GARD
/
40
Arifović Denis – SPARTAK
Vasiljković Srđan – MAČVA
/
43
Srnić Vladimir – MAČVA
Vranković Čedomir – ROKICA
Trifković Mišo – SLOVEN
Malešević Nemanja – ZLATNI GONG
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
11.
VOJVOĐANSKI BOKSERSKI SAVEZ
ŠKOLARCI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
12.
Klub
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
38,5
BANAT
ČARNOK
F89
KIKINDA
MAČVA
ROKICA
SLOVEN
SOMBOR
SREM
ŽIVORAD RAJŠIĆ
40
41,5
43
44,5
46
48
50
52
54
56
59
62
65
68
72
76
76+
1
UKUPNO
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama - ŠKOLARCI
KATEGORIJA
3
1
4
3
4
3
3
1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
20
1 / 2 FINALE
1
2
1
2
1
1
8
FINALE
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1 / 4 FINALE
UKUPNO BORBI ŠKOLARACA :
14
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI ŠKOLARCI - POSLE ŽREBA
1.
2.
3.
38,5 kg
Mitrović Jovan
Boljkovac Nikola
Boljkovac Mladen
F 89
ROKICA
ROKICA
1.
2.
3.
4.
40 kg
Kukić Nikola
Anđelković Milijan
Pavlović Milan
Stojnić Aleksandar
SLOVEN
MAČVA
Ž. RAJŠIĆ
ROKICA
1.
2.
3.
43 kg
Tomić Krstivoj
Savić Mijahlo
Cvijanović Radovan
MAČVA
SLOVEN
SLOVEN
1.
2.
3.
4.
48 kg
Ronto Gabrijel
Vujošević Vojin
Rogić Igor
Jadadić Ljubomir
KIKINDA
ČARNOK
MAČVA
SOMBOR
1.
2.
3.
52 kg
Mitrović Srđan
Radu Miladin
Radnović Željko
BANAT
KIKINDA
KIKINDA
1.
2.
3.
56 kg
Govedarica Sergej
Jovanović Bojan
Zlatanović Vladimir
F89
SREM
F89
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
13.
31.03.2012.
ŠKOLARCI
kg
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
38,5
40
40
43
48
48
52
56
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
REZULTAT ODLUKA
Mitrović Jovan – F 89
Kukić Nikola – SLOVEN
Pavlović Milan – Ž. RAJŠIĆ
Tomić Krstivoj – MAČVA
Ronto Gabrijel – KIKINDA
Rogić Igor – MAČVA
Mitrović Srđan – BANAT
Govedarica Sergej – F89
Boljkovac Nikola – ROKICA
Anđelković Milijan – MAČVA
Stojnić Aleksandar – ROKICA
Savić Mijahlo – SLOVEN
Vujošević Vojin – ČARNOK
Jadadić Ljubomir – SOMBOR
Radu Miladin – KIKINDA
Jovanović Bojan – SREM
10 : 0
3:9
5:0
9:3
0:4
6:2
15 : 2
0:2
Rsc/2
Rsc/1
Ret/1
Ret/1
01.04.2012.
ŠKOLARCI
kg
60.
61.
62.
63.
64.
65.
38,5
40
43
48
52
56
finale
finale
finale
finale
finale
finale
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Boljkovac Mladen – ROKICA
Pavlović Milan – ŽIVORAD RAJŠIĆ
Cvijanović Radovan – SLOVEN
Rogić Igor – MAČVA
Radnović Željko – KIKINDA
Zlatanović Vladimir – F89
Mitrović Jovan – F 89
Anđelković Milijan – MAČVA
Tomić Krstivoj – MAČVA
Vujošević Vojin – ČARNOK
Mitrović Srđan – BANAT
Jovanović Bojan – SREM
REZULTAT ODLUKA
0:1
3:8
3 : 10
2:7
3:5
8:0
AB/1
Rsc/2
Kategorija 38,5 kg - ŠKOLARCI
1.
Mitrović Jovan
F 89
2.
Boljkovac Nikola
ROKICA
3.
Boljkovac Mladen
ROKICA
Polufinale
31.03.2012.
Finale
01.04.2012.
3.
1.
Mitrović Jovan – F 89
10 : 0 Rsc/2
2.
Boljkovac Mladen – ROKICA
0 : 1 AB/1
Mitrović Jovan – F 89
Mitrović Jovan – F 89
Boljkovac Nikola – ROKICA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
14.
Kategorija 40 kg - ŠKOLARCI
1.
Kukić Nikola
SLOVEN
2.
Anđelković Milijan
MAČVA
3.
Pavlović Milan
Ž. RAJŠIĆ
4.
Stojnić Aleksandar
ROKICA
Polufinale
31.03.2012.
1.
Finale
01.04.2012.
Kukić Nikola – SLOVEN
Anđelković Milijan – MAČVA
3:9
2.
Anđelković Milijan – MAČVA
Anđelković Milijan – MAČVA
3:8
3.
Pavlović Milan – Ž. RAJŠIĆ
5:0
4.
Pavlović Milan – Ž. RAJŠIĆ
Stojnić Aleksandar – ROKICA
Kategorija 43 kg - ŠKOLARCI
1.
Tomić Krstivoj
MAČVA
2.
Savić Mijahlo
SLOVEN
3.
Cvijanović Radovan
SLOVEN
Polufinale
31.03.2012.
Finale
01.04.2012.
3.
1.
Tomić Krstivoj – MAČVA
9:3
2.
Cvijanović Radovan – SLOVEN
3 : 10
Tomić Krstivoj – MAČVA
Tomić Krstivoj – MAČVA
Savić Mijahlo – SLOVEN
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
15.
Kategorija 48 kg - ŠKOLARCI
1.
Ronto Gabrijel
KIKINDA
2.
Vujošević Vojin
ČARNOK
3.
Rogić Igor
MAČVA
4.
Jadadić Ljubomir
SOMBOR
Polufinale
31.03.2012.
1.
Finale
01.04.2012.
Ronto Gabrijel – KIKINDA
Vujošević Vojin – ČARNOK
0 : 4 Rsc/1
2.
Vujošević Vojin – ČARNOK
Vujošević Vojin – ČARNOK
2:7
3.
Rogić Igor – MAČVA
6 : 2 Ret/1
4.
Rogić Igor – MAČVA
Jadadić Ljubomir – SOMBOR
Kategorija 52 kg - ŠKOLARCI
1.
Mitrović Srđan
BANAT
2.
Radu Miladin
KIKINDA
3.
Radnović Željko
KIKINDA
Polufinale
31.03.2012.
Finale
01.04.2012.
3.
1.
Mitrović Srđan – BANAT
15 : 2
2.
Radnović Željko – KIKINDA
3:5
Mitrović Srđan – BANAT
Mitrović Srđan – BANAT
Radu Miladin – KIKINDA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
16.
Kategorija 56 kg - ŠKOLARCI
1.
Govedarica Sergej
F89
2.
Jovanović Bojan
SREM
3.
Zlatanović Vladimir
F89
Polufinale
31.03.2012.
Finale
01.04.2012.
3.
1.
Govedarica Sergej – F89
0 : 2 Ret/1
2.
Zlatanović Vladimir – F89
Zlatanović Vladimir – F89
8 : 0 Rsc/2
Jovanović Bojan – SREM
Jovanović Bojan – SREM
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
ŠKOLARCI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
38,5
Mitrović Jovan – F 89
Boljkovac Mladen – ROKICA
40
Anđelković Milijan – MAČVA
Pavlović Milan – Ž. RAJŠIĆ
43
Tomić Krstivoj – MAČVA
Cvijanović Radovan – SLOVEN
48
Vujošević Vojin – ČARNOK
Rogić Igor – MAČVA
52
Mitrović Srđan – BANAT
Radnović Željko – KIKINDA
Boljkovac Nikola – ROKICA
Kukić Nikola – SLOVEN
Stojnić Aleksandar – ROKICA
Savić Mijahlo – SLOVEN
Ronto Gabrijel – KIKINDA
Jadadić Ljubomir – SOMBOR
Radu Miladin – KIKINDA
56
Zlatanović Vladimir – F89
Jovanović Bojan – SREM
Govedarica Sergej – F89
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
17.
VOJVOĐANSKI BOKSERSKI SAVEZ
JUNIORI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
18.
Klub
46
48
50
52
54
57
60
1. CAR LAZAR
63
66
70
75
80
1
2. CEMENT
1
1
1
2
3. F89
1
4. GARD
1
5. INTERNACIONAL
1
6. JEDINSTVO
1
1
8. LOZNICA
2
1
1
1
1
1
10. NOVI SAD
1
11. ROKICA
1
1
1
1
12. SLOVEN
3
1
13. SPARTAK
1
1
14. ŠAJKAŠI
1
1
15. VOJVODINA
16. ZLATNI GONG
1
17. ŽIVORAD RAJŠIĆ
UKUPNO :
1
2
2
2
3
2
1
1
1
1
3
6
1
3
2
4
3
2
2
3
2
1 / 2 FINALE
1
1
UKUPNO BORBI JUNIORA :
1
1
1
1
1 / 4 FINALE
FINALE
1
5
1
9. LUPUS
1
1
1
7. KIKINDA
80+
UKUPNO
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama - JUNIORI
KATEGORIJA
30
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
10
19
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
19.
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI JUNIORI - POSLE ŽREBA
1.
46 kg
Gligorić Veljko
SPARTAK
1.
2.
48 kg
Gligorić Aleksa
Tomin Marko
1.
2.
50 kg
Pavlov Radoslav
Šaćiri Sebastijan
ŠAJKAŠI
LUPUS
1.
2.
52 kg
Kovačević Filip
Damjanović Željko
LOZNICA
ZLATNI GONG
1.
2.
3.
54 kg
Horvat Robert
Pavlović Darko
Barber Florian
INTERNACIONAL
Ž. RAJŠIĆ
KIKINDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
57 kg
Morina Marko
Osadkovski Milan
Aleksić Strahinja
Dragićević Luka
Kolar Silard
Todorović Prodan
CEMENT
ŠAJKAŠI
ZLATNI GONG
GARD
VOJVODINA
Ž. RAJŠIĆ
1.
2.
3.
4.
60 kg
Malešević Nikola
Luco Stefan
Krišto Danijel
Sabo Florian
ZLATNI GONG
KIKINDA
KIKINDA
SPARTAK
1.
2.
3.
63 kg
Sremčević Milan
Kucurovski Livio
Erić Dragan
CAR LAZAR
KIKINDA
ROKICA
1.
2.
66 kg
Tešić Nedeljko
Makić Tomislav
ROKICA
NOVI SAD
1.
2.
70 kg
Krišto Robert
Lekić Stefan
1.
2.
3.
80 kg
Anđelić Jovan
Barbul Dejan
Jelić Radovan
SLOVEN
JEDINSTVO
F89
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
SPARTAK
CEMENT
KIKINDA
ROKICA
20.
31.03.2012.
JUNIORI
kg
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
48
50
52
54
57
57
60
60
63
66
70
80
finale
finale
finale
1/2
1/4
1/4
1/2
1/2
1/2
finale
finale
1/2
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Tomin Marko – CEMENT
Pavlov Radoslav – ŠAJKAŠI
Kovačević Filip – LOZNICA
Horvat Robert – INTERNAC.
Morina Marko – CEMENT
Aleksić Strahinja – ZL. GONG
Malešević Nikola – ZL. GONG
Krišto Danijel – KIKINDA
Sremčević Milan – CAR LAZAR
Tešić Nedeljko – ROKICA
Krišto Robert – KIKINDA
Anđelić Jovan – SLOVEN
Gligorić Aleksa – SPARTAK
Šaćiri Sebastijan – LUPUS
Damjanović Željko – ZL. GONG
Pavlović Darko – ŽIVORAD RAJŠIĆ
Osadkovski Milan – ŠAJKAŠI
Dragićević Luka – GARD
Luco Stefan – KIKINDA
Sabo Florian – SPARTAK
Kucurovski Livio – KIKINDA
Makić Tomislav – NOVI SAD
Lekić Stefan – ROKICA
Barbul Dejan – JEDINSTVO
REZULTAT ODLUKA
2 : 14
3 : 12
6:8
4:0
0:2
1:1
2:3
0:0
14 : 2
0:6
0:4
3:0
Rsc/2
Rsc/1
Rsc/1
Rsc/1
Rsc/1
Wo
Rsc/1
Rsc/1
AB/1
01.04.2012.
JUNIORI
kg
66.
67.
68.
69.
70.
71.
54
57
57
60
63
80
finale
1/2
1/2
finale
finale
finale
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Barber Florian – KIKINDA
Kolar Silard – VOJVODINA
Osadkovski Milan – ŠAJKAŠI
Malešević Nikola – ZL. GONG
Erić Dragan – ROKICA
Jelić Radovan – F89
Horvat Robert – INTERNAC.
Todorović Prodan – Ž. RAJŠIĆ
Aleksić Strahinja – ZL. GONG
Sabo Florian – SPARTAK
Sremčević Milan – CAR LAZAR
Anđelić Jovan – SLOVEN
REZULTAT ODLUKA
0
0
4
0
0
0
:
:
:
:
:
:
1
0
0
3
2
8
Rsc/1
Wo
AB/1
AB/1
Rsc/1
Rsc/2
16.06.2012.
JUNIORI
kg
91.
57
finale
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Kolar Silard – VOJVODINA
Osadkovski Milan – ŠAJKAŠI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
REZULTAT ODLUKA
0:0
Wo
21.
Kategorija 48 kg - JUNIORI
1.
Tomin Marko
CEMENT
2.
Gligorić Aleksa
SPARTAK
Finale
31.03.2012.
1.
Tomin Marko – CEMENT
Gligorić Aleksa – SPARTAK
2 : 14
2.
Gligorić Aleksa – SPARTAK
Kategorija 50 kg - JUNIORI
1.
Pavlov Radoslav
ŠAJKAŠI
2.
Šaćiri Sebastijan
LUPUS
Finale
31.03.2012.
1.
Pavlov Radoslav – ŠAJKAŠI
Šaćiri Sebastijan – LUPUS
3 : 12
2.
Šaćiri Sebastijan – LUPUS
Kategorija 52 kg - JUNIORI
1.
Kovačević Filip
LOZNICA
2.
Damjanović Željko
ZLATNI GONG
Finale
31.03.2012.
1.
Kovačević Filip – LOZNICA
6 : 8 Rsc/2
2.
Damjanović Željko – ZLATNI GONG
Damjanović Željko – ZLATNI GONG
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
22.
Kategorija 54 kg -
JUNIORI
1.
Horvat Robert
INTERNACIONAL
2.
Pavlović Darko
Ž. RAJŠIĆ
3.
Barber Florian
KIKINDA
Polufinale
31.03.2012.
Finale
01.04.2012.
3.
1.
Barber Florian – KIKINDA
4 : 0 Rsc/1
2.
Horvat Robert – INTERNACIONAL
0 : 1 Rsc/1
Horvat Robert – INTERNACIONAL
Horvat Robert – INTERNACIONAL
Pavlović Darko – ŽIVORAD RAJŠIĆ
Kategorija 57 kg - JUNIORI
/
1.
Morina Marko
CEMENT
2.
Osadkovski Milan
ŠAJKAŠI
3.
Aleksić Strahinja
ZLATNI GONG
4.
Dragićević Luka
GARD
5.
Kolar Silard
VOJVODINA
6.
Todorović Prodan
Ž. RAJŠIĆ
Četvrtfinale
31.03.2012.
5.
Polufinale
01.04.2012.
Kolar Silard – VOJVODINA
0 : 0 Wo
6.
1.
2.
Osadkovski Milan – ŠAJKAŠI
Osadkovski Milan –
ŠAJKAŠI
Aleksić Strahinja – ZL. GONG
1 : 1 Rsc/1
4.
0 : 0 Wo
Osadkovski Milan –
ŠAJKAŠI
Osadkovski Milan – ŠAJKAŠI
4 : 0 AB/1
3.
Kolar Silard –
VOJVODINA
Todorović Prodan – Ž. RAJŠIĆ
Morina Marko – CEMENT
0 : 2 Rsc/1
Finale
00.00.2012.
Aleksić Strahinja – ZL. GONG
Dragićević Luka – GARD
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
23.
Kategorija 60 kg -
JUNIORI
1.
Malešević Nikola
ZLATNI GONG
2.
Luco Stefan
KIKINDA
3.
Krišto Danijel
KIKINDA
4.
Sabo Florian
SPARTAK
Polufinale
31.03.2012.
1.
Finale
01.04.2012.
Malešević Nikola – ZL. GONG
Malešević Nikola – ZL. GONG
2 : 3 Rsc/1
2.
Luco Stefan – KIKINDA
Sabo Florian – SPARTAK
0 : 3 AB/1
3.
Krišto Danijel – KIKINDA
0 : 0 Wo
4.
Sabo Florian – SPARTAK
Sabo Florian – SPARTAK
Kategorija 63 kg -
JUNIORI
1.
Sremčević Milan
CAR LAZAR
2.
Kucurovski Livio
KIKINDA
3.
Erić Dragan
ROKICA
Polufinale
31.03.2012.
Finale
01.04.2012.
3.
1.
Sremčević Milan – CAR LAZAR
14 : 2
2.
Erić Dragan – ROKICA
0 : 2 Rsc/1
Sremčević Milan – CAR LAZAR
Sremčević Milan – CAR LAZAR
Kucurovski Livio – KIKINDA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
24.
Kategorija 66 kg - JUNIORI
1.
Tešić Nedeljko
ROKICA
2.
Makić Tomislav
NOVI SAD
Finale
31.03.2012.
1.
Tešić Nedeljko – ROKICA
Makić Tomislav – NOVI SAD
0 : 6 Rsc/1
2.
Makić Tomislav – NOVI SAD
Kategorija 70 kg - JUNIORI
1.
Krišto Robert
KIKINDA
2.
Lekić Stefan
ROKICA
Finale
31.03.2012.
1.
Krišto Robert – KIKINDA
Lekić Stefan – ROKICA
0 : 4 Rsc/1
2.
Lekić Stefan – ROKICA
Kategorija 80 kg -
JUNIORI
1.
Anđelić Jovan
SLOVEN
2.
Barbul Dejan
JEDINSTVO
3.
Jelić Radovan
F89
Polufinale
31.03.2012.
Finale
01.04.2012.
3.
1.
Anđelić Jovan – SLOVEN
3 : 0 AB/1
2.
Jelić Radovan – F89
0 : 8 Rsc/2
Anđelić Jovan – SLOVEN
Anđelić Jovan – SLOVEN
Barbul Dejan – JEDINSTVO
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
25.
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
JUNIORI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
48
Gligorić Aleksa – SPARTAK
Tomin Marko – CEMENT
/
50
Šaćiri Sebastijan – LUPUS
Pavlov Radoslav – ŠAJKAŠI
/
52
Damjanović Željko – ZL. GONG
Kovačević Filip – LOZNICA
/
54
Horvat Robert – INTERNAC.
Barber Florian – KIKINDA
Pavlović Darko – Ž. RAJŠIĆ
57
Osadkovski Milan – ŠAJKAŠI
Kolar Silard – VOJVODINA
60
Sabo Florian – SPARTAK
Malešević Nikola – ZL. GONG
63
Sremčević Milan – CAR LAZAR
Erić Dragan – ROKICA
Aleksić Strahinja – ZL. GONG
Krišto Danijel – KIKINDA
Luco Stefan – KIKINDA
Kucurovski Livio – KIKINDA
66
Makić Tomislav – NOVI SAD
Tešić Nedeljko – ROKICA
/
70
Lekić Stefan – ROKICA
Krišto Robert – KIKINDA
/
80
Anđelić Jovan – SLOVEN
Jelić Radovan – F89
Barbul Dejan – JEDINSTVO
Todorović Prodan – Ž. RAJŠIĆ
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
26.
VOJVOĐANSKI BOKSERSKI SAVEZ
MLADI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
27.
Klub
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
49
52
APATIN
BEČEJ
CEMENT
ČARNOK
F89
GARD
INTERNACIONAL
JEDINSTVO
KIKINDA
LOZNICA
MAČVA
NOVI SAD
OLIMP
PATRIOTS
ROKICA
SOMBOR
SPARTAK
SREM
ZLATNI GONG
ŽIVORAD RAJŠIĆ
UKUPNO :
56
60
64
69
1
1
75
81
91
91+
1
1
2
3
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
3
4
3
2
35
1
1
1
9
11
7
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 / 4 FINALE
1 / 2 FINALE
FINALE
UKUPNO BORBI MLADIH :
1
1
1
1
2
4
1
8
7
6
4
2
1
4
2
1
3
2
1
2
2
1
2
1
UKUPNO
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama - MLADI
KATEGORIJA
1
1
1
27
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
28.
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI MLADI - POSLE ŽREBA
1.
56 kg
Todorović Miša
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
64 kg
Josimović Želimir
Kovač Ervin
Mitrović Slobodan
Stanin Liviu Kornel
Antelj Jovan
Popović Nikola
Onđoš Miloš
Čipa Atila
JEDINSTVO
BEČEJ
Ž. RAJŠIĆ
GARD
SPARTAK
APATIN
INTERNACIONAL
JEDINSTVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
75 kg
Zamfirović Nenad
Dombović Arpad
Vidović Ljuban
Klincov Dušan
Ali Goran
Jokić Milan
NOVI SAD
APATIN
ROKICA
SREM
PATRIOTS
SREM
1.
2.
3.
4.
81 kg
Ninković Jeremija
Milovac Saša
Habuš Mladen
Prodanović Luka
ZLATNI GONG
F89
CEMENT
ROKICA
1.
2.
91 kg
Zavišić Bojan
Burdelja Nikola
F89
SREM
1.
2.
3.
91+ kg
Stanković Petrašin
Barać Dragan
Dukić Aleksa
LOZNICA
SOMBOR
ZLATNI GONG
Ž. RAJŠIĆ
1.
2.
3.
4.
60 kg
Sulimani Daut
Markov Vladimir
Bačić Vanja
Lovčević Mladen
69 kg
Memetović Denis
Beljević Vitomir
Klincov Dragan
Stojkov Slaviša
Miražić Aleksandar
Radujković Akelsandar
Aleksić Nemanja
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
CEMENT
INTERNACIONAL
SPARTAK
LOZNICA
SPARTAK
ČARNOK
SREM
KIKINDA
MAČVA
OLIMP
ZLATNI GONG
29.
31.03.2012.
MLADI
kg
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
60
60
64
64
64
64
69
69
69
75
75
81
81
91
91+
1/2
1/2
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
1/2
finale
1/2
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Sulimani Daut – CEMENT
Bačić Vanja – SPARTAK
Josimović Želimir – JEDINSTVO
Mitrović Slobodan – Ž. RAJŠIĆ
Antelj Jovan – SPARTAK
Onđoš Miloš – INTERNACIONAL
Memetović Denis – SPARTAK
Klincov Dragan – SREM
Miražić Aleksandar - MAČVA
Zamfirović Nenad – NOVI SAD
Vidović Ljuban - ROKICA
Ninković Jeremija – ZLATNI GONG
Habuš Mladen – CEMENT
Zavišić Bojan – F89
Stanković Petrašin – LOZNICA
Markov Vladimir – INTERNACIONAL
Lovčević Mladen – LOZNICA
Kovač Ervin – BEČEJ
Stanin Liviu Kornel – GARD
Popović Nikola – APATIN
Čipa Atila – JEDINSTVO
Beljević Vitomir – ČARNOK
Stojkov Slaviša – KIKINDA
Radujković Akelsandar - OLIMP
Dombović Arpad – APATIN
Klincov Dušan – SREM
Milovac Saša – F89
Prodanović Luka – ROKICA
Burdelja Nikola – SREM
Barać Dragan - SOMBOR
REZULTAT ODLUKA
3:0
3:0
1:7
2:0
2:0
10 : 2
9:1
4 : 16
0:0
2:0
7:1
3:8
5:0
2:0
3:0
AB/2
Rsc/1
Rsc/2
AB/1
Rsc/1
KO/2
Rsc/2
Rsc/1
Rsc/1
AB/2
Rsc/2
Rsci/1
AB/2
Rsci/1
01.04.2012.
MLADI
kg
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
60
64
64
69
69
75
75
81
91+
finale
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
finale
finale
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Sulimani Daut – CEMENT
Kovač Ervin – BEČEJ
Antelj Jovan – SPARTAK
Aleksić Nemanja – ZLATNI GONG
Miražić Aleksandar – MAČVA
Ali Goran - PATRIOTS
Zamfirović Nenad – NOVI SAD
Milovac Saša – F89
Dukić Aleksa – ZLATNI GONG
Bačić Vanja – SPARTAK
Mitrović Slobodan – Ž. RAJŠIĆ
Onđoš Miloš – INTERNACIONAL
Memetović Denis – SPARTAK
Stojkov Slaviša – KIKINDA
Jokić Milan – SREM
Vidović Ljuban – ROKICA
Habuš Mladen – CEMENT
Stanković Petrašin – LOZNICA
REZULTAT ODLUKA
1:7
2 : 12
0:0
0:1
0:0
6:0
+4 : 4
2:9
0:9
AB/2
Wo
Ko/1
Wo
AB/1
(32:29)
Rsc/1
16.06.2012.
MLADI
kg
92.
93.
94.
64
69
75
finale
finale
finale
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Mitrović Slobodan – Ž. RAJŠIĆ
Memetović Denis – SPARTAK
Ali Goran - PATRIOTS
Antelj Jovan – SPARTAK
Miražić Aleksandar – MAČVA
Zamfirović Nenad – NOVI SAD
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
REZULTAT ODLUKA
16 : 8
0:0
0:4
Wo
30.
Kategorija 60 kg - MLADI
1.
Sulimani Daut
CEMENT
2.
Markov Vladimir
INTERNACIONAL
3.
Bačić Vanja
SPARTAK
4.
Lovčević Mladen
LOZNICA
Polufinale
31.03.2012.
1.
Sulimani Daut – CEMENT
3 : 0 AB/2
2.
Finale
01.04.2012.
Sulimani Daut – CEMENT
Markov Vladimir – INTERNACIONAL
1 : 7 AB/2
3.
Bačić Vanja – SPARTAK
3 : 0 Rsc/1
4.
Bačić Vanja – SPARTAK
Bačić Vanja – SPARTAK
Lovčević Mladen – LOZNICA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
31.
Kategorija 64 kg - MLADI
1.
Josimović Želimir
JEDINSTVO
2.
Kovač Ervin
BEČEJ
3.
Mitrović Slobodan
Ž. RAJŠIĆ
4.
Stanin Liviu Kornel
GARD
5.
Antelj Jovan
SPARTAK
6.
Popović Nikola
APATIN
7.
Onđoš Miloš
INTERNACIONAL
8.
Čipa Atila
JEDINSTVO
Četvrtfinale
31.03.2012.
1.
Kovač Ervin – BEČEJ
Kovač Ervin – BEČEJ
2 : 0 AB/1
3.
Mitrović Slobodan – Ž. RAJŠIĆ
Mitrović Slobodan – Ž. RAJŠIĆ
2 : 0 AB/1
4.
Finale
00.00.2012.
Josimović Želimir – JEDINSTVO
1 : 7 Rsc/2
2.
Polufinale
01.04.2012.
Mitrović Slobodan – Ž. RAJŠIĆ
Stanin Liviu Kornel – GARD
16 : 8
5.
Antelj Jovan – SPARTAK
2 : 0 Rsc/1
6.
Mitrović Slobodan – Ž. RAJŠIĆ
Antelj Jovan – SPARTAK
Popović Nikola – APATIN
0 : 0 Wo
Antelj Jovan – SPARTAK
7.
Onđoš Miloš – INTERNACIONAL
10 : 2
8.
Onđoš Miloš – INTERNACIONAL
Čipa Atila – JEDINSTVO
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
32.
Kategorija 69 kg - MLADI
1.
Memetović Denis
SPARTAK
2.
Beljević Vitomir
ČARNOK
3.
Klincov Dragan
SREM
4.
Stojkov Slaviša
KIKINDA
5.
Miražić Aleksandar
MAČVA
6.
Radujković Akelsandar
OLIMP
7.
Aleksić Nemanja
ZLATNI GONG
Četvrtfinale
31.03.2012.
Polufinale
01.04.2012.
7.
Aleksić Nemanja – ZLATNI GONG
0 : 1 KO/1
1.
Memetović Denis –
SPARTAK
Memetović Denis – SPARTAK
9 : 1 KO/2
2.
Finale
26.05.2012.
Memetović Denis – SPARTAK
Beljević Vitomir – ČARNOK
0 : 0 Wo
3.
Klincov Dragan – SREM
4 : 16 Rsc/2
4.
Stojkov Slaviša – KIKINDA
Stojkov Slaviša – KIKINDA
0 : 0 Wo
5.
Miražić Aleksandar MAČVA
Miražić Aleksandar - MAČVA
0 : 0 Rsc/1
6.
Memetović Denis
– SPARTAK
Miražić Aleksandar - MAČVA
Radujković Akelsandar - OLIMP
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
33.
Kategorija 75 kg - MLADI
1.
Zamfirović Nenad
NOVI SAD
2.
Dombović Arpad
APATIN
3.
Vidović Ljuban
ROKICA
4.
Klincov Dušan
SREM
5.
Ali Goran
PATRIOTS
6.
Jokić Milan
SREM
Četvrtfinale
31.03.2012.
5.
Polufinale
01.04.2012.
Ali Goran - PATRIOTS
6 : 0 AB/1
6.
1.
2.
Zamfirović Nenad – NOVI SAD
Zamfirović Nenad –
NOVI SAD
Vidović Ljuban - ROKICA
7 : 1 AB/2
4.
0:4
Zamfirović Nenad –
NOVI SAD
Dombović Arpad – APATIN
+4 : 4 (32:29)
3.
Ali Goran - PATRIOTS
Jokić Milan – SREM
Zamfirović Nenad – NOVI SAD
2 : 0 Rsc/1
Finale
26.05.2012.
Vidović Ljuban - ROKICA
Klincov Dušan – SREM
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
34.
Kategorija 81 kg - MLADI
1.
Ninković Jeremija
ZLATNI GONG
2.
Milovac Saša
F89
3.
Habuš Mladen
CEMENT
4.
Prodanović Luka
ROKICA
Polufinale
31.03.2012.
1.
Finale
01.04.2012.
Ninković Jeremija – ZLATNI GONG
Milovac Saša – F89
3 : 8 Rsc/2
2.
Milovac Saša – F89
Habuš Mladen – CEMENT
2:9
3.
Habuš Mladen – CEMENT
5 : 0 Rsci/1
4.
Habuš Mladen – CEMENT
Prodanović Luka – ROKICA
Kategorija 90 kg - MLADI
1.
Zavišić Bojan
F89
2.
Burdelja Nikola
SREM
Finale
31.03.2012.
1.
Zavišić Bojan – F89
2 : 0 AB/2
2.
Zavišić Bojan – F89
Burdelja Nikola – SREM
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
35.
Kategorija 91+ kg - MLADI
1.
Stanković Petrašin
LOZNICA
2.
Barać Dragan
SOMBOR
3.
Dukić Aleksa
ZLATNI GONG
Polufinale
31.03.2012.
Finale
01.04.2012.
3.
1.
Stanković Petrašin – LOZNICA
3 : 0 Rsci/1
2.
Dukić Aleksa – ZLATNI GONG
0 : 9 Rsc/1
Stanković Petrašin – LOZNICA
Stanković Petrašin – LOZNICA
Barać Dragan - SOMBOR
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
MLADI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
60
Bačić Vanja – SPARTAK
Sulimani Daut – CEMENT
64
Mitrović Slobodan – Ž. RAJŠIĆ
Antelj Jovan – SPARTAK
69
Memetović Denis – SPARTAK
Miražić Aleksandar - MAČVA
75
Zamfirović Nenad – NOVI SAD
Ali Goran – PATRIOTS
81
Habuš Mladen – CEMENT
Milovac Saša – F89
91
Zavišić Bojan – F89
Burdelja Nikola – SREM
Lovčević Mladen – LOZNICA
Markov Vladimir – INTERNACI.
Onđoš Miloš – INTERNACIONAL
Kovač Ervin – BEČEJ
Aleksić Nemanja – ZL. GONG
Stojkov Slaviša – KIKINDA
Vidović Ljuban - ROKICA
Jokić Milan – SREM
Prodanović Luka – ROKICA
Ninković Jeremija – ZL. GONG
/
91+
Stanković Petrašin – LOZNICA
Dukić Aleksa – ZLATNI GONG
Barać Dragan - SOMBOR
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
36.
VOJVOĐANSKI BOKSERSKI SAVEZ
SENIORI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
37.
Klub
49
52
56
60
64
1. APATIN
69
75
81
91
91+
1
1
2. CAR LAZAR
1
3. ČARNOK
1
UKUPNO
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama - SENIORI
KATEGORIJA
2
3
1
2
4. F89
1
1
5. GARD
1
1
6. JEDINSTVO
2
1
7. KIKINDA
1
8. LOZNICA
1
9. MAČVA
1
1
1
1
3
1
1
1
10. NOVI SAD
1
11. PATRIOTS
1
4
1
2
1
12. SREM
13. ŠAJKAŠI
1
14. ŽIVORADRAJŠIĆ
1
1
1
1
1
1
3
3
1 / 2 FINALE
1
1
FINALE
1
1
1 / 4 FINALE
UKUPNO BORBI SENIORA :
3
3
1
UKUPNO :
4
1
7
6
4
7
30
3
2
3
8
2
2
2
2
10
1
1
1
1
6
24
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
38.
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI SENIORI - POSLE ŽREBA
1.
2.
3.
60 kg
Pahla Miloš
Detki Nilorad
Rapkić Alija
1.
2.
3.
64 kg
Kukić Stahinja
Hajnal Ferenc
Mijailović David
LOZNICA
KIKINDA
MAČVA
ŠAJKAŠI
KIKINDA
MAČVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
69 kg
Balint Janoš
Halilović Kasim
Jovanović Radoslav
Lukić Stefan
Kovačić Branislav
Lovrić Ivan
Zbućnović Nikola
KIKINDA
SREM
Ž. RAJŠIĆ
MAČVA
APATIN
ŠAJKAŠI
ČARNOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
75 kg
Budin Milan
Zavišić Nemanja
Tešin Zoran
Prelević Petar
Kekić Danilo
Ali Vukašin
GARD
F89
ŠAJKAŠI
ČARNOK
SREM
PATRIOTS
1.
2.
3.
4.
81 kg
Polić Nikola
Filipović Milan
Sekiz Aleksandar
Ivanović Ivan
NOVI SAD
GARD
CAR LAZAR
JEDINSTVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
91+ kg
Ivanović Aleksandar
Mauković Petar
Drobnjak Željko
Pantić Ognjen
Despotović Goran
Bošnjak Dragan
Jegdić Milovan
CAR LAZAR
NOVI SAD
SREM
CAR LAZAR
MAČVA
GARD
GARD
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
39.
31.03.2012.
SENIORI
kg
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
60
64
69
69
69
75
75
81
81
91+
91+
91+
1/2
1/2
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
1/2
1/4
1/4
1/4
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Pahla Miloš – LOZNICA
Kukić Stahinja – ŠAJKAŠI
Balint Janoš – KIKINDA
Jovanović Radoslav – Ž. RAJŠIĆ
Kovačić Branislav – APATIN
Budin Milan – GARD
Tešin Zoran – ŠAJKAŠI
Polić Nikola – NOVI SAD
Sekiz Aleksandar – CAR LAZAR
IvanovićAleksandar–CARLAZAR
Drobnjak Željko – SREM
Despotović Goran – MAČVA
Detki Milorad – KIKINDA
Hajnal Ferenc – KIKINDA
Halilović Kasim – SREM
Lukić Stefan - MAČVA
Lovrić Ivan – ŠAJKAŠI
Zavišić Nemanja – F89
Prelević Petar – ČARNOK
Filipović Milan – GARD
Ivanović Ivan – JEDINSTVO
Mauković Petar – NOVI SAD
Pantić Ognjen – CAR LAZAR
Bošnjak Dragan – GARD
REZULTAT ODLUKA
12 : 2
10 : 1
8:1
4:8
1 : 12
0:0
9:3
3:0
6:0
4:2
3:3
5:0
Rsc/2
AB/3
AB/1
Rsc/1
Rsc/1
AB/2
Rsc/3
01.04.2012.
SENIORI
kg
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
60
64
69
69
75
75
81
91+
91+
finale
finale
1/2
1/2
1/2
1/2
finale
1/2
1/2
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Rapkić Alija – MAČVA
Mijailović David – MAČVA
Zbućnović Nikola – ČARNOK
Lukić Stefan – MAČVA
Kekić Danilo – SREM
Zavišić Nenanja – F89
Polić Nikola – NOVI SAD
Jegdić Milovan – GARD
Despotović Goran – MAČVA
Pahla Miloš – LOZNICA
Kukić Stahinja – ŠAJKAŠI
Balint Janoš – KIKINDA
Lovrić Ivan – ŠAJKAŠI
Ali Vukašin – PATRIOTS
Tešin Zoran – ŠAJKAŠI
Sekiz Aleksandar – CAR LAZAR
IvanovićAleksandar–CARLAZAR
Pantić Ognjen – CAR LAZAR
REZULTAT ODLUKA
7:4
6:8
0:0
10 : 6
0:7
6 : 10
9:1
0:0
0:0
Wo
Rsc/1
AB/1
Rsc/1
16.06.2012.
SENIORI
kg
95.
96.
97.
69
75
91+
finale
finale
finale
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Zbućnović Nikola – ČARNOK
Ali Vukašin – PATRIOTS
IvanovićAleksandar–CARLAZAR
Lukić Stefan – MAČVA
Tešin Zoran – ŠAJKAŠI
Despotović Goran – MAČVA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
REZULTAT ODLUKA
9:7
0:0
0:0
Wo
Wo
40.
Kategorija 60 kg - SENIORI
1.
Pahla Miloš
LOZNICA
2.
Detki Nilorad
KIKINDA
3.
Rapkić Alija
MAČVA
Polufinale
31.03.2012.
Finale
01.04.2012.
3.
1.
Rapkić Alija – MAČVA
12 : 2 Rsc/2
2.
Rapkić Alija – MAČVA
7:4
Pahla Miloš – LOZNICA
Pahla Miloš – LOZNICA
Detki Milorad – KIKINDA
Kategorija 64 kg - SENIORI
1.
Kukić Stahinja
ŠAJKAŠI
2.
Hajnal Ferenc
KIKINDA
3.
Mijailović David
MAČVA
Polufinale
31.03.2012.
Finale
01.04.2012.
3.
1.
Kukić Stahinja – ŠAJKAŠI
10 : 1
2.
Kukić Stahinja – ŠAJKAŠI
8:6
Kukić Stahinja – ŠAJKAŠI
Mijailović David – MAČVA
Hajnal Ferenc – KIKINDA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
41.
Kategorija 69 kg - SENIORI
1.
Balint Janoš
KIKINDA
2.
Halilović Kasim
SREM
3.
Jovanović Radoslav
Ž. RAJŠIĆ
4.
Lukić Stefan
MAČVA
5.
Kovačić Branislav
APATIN
6.
Lovrić Ivan
ŠAJKAŠI
7.
Zbućnović Nikola
ČARNOK
Četvrtfinale
31.03.2012.
7.
1.
Balint Janoš – KIKINDA
8 : 1 AB/3
2.
Polufinale
01.04.2012.
Zbućnović Nikola – ČARNOK
0 : 0 Wo
Finale
16.06.2012.
Zbućnović Nikola – ČARNOK
Balint Janoš – KIKINDA
Halilović Kasim – SREM
9:7
3.
Jovanović Radoslav – Ž. RAJŠIĆ
4:8
4.
Lukić Stefan – MAČVA
Lukić Stefan - MAČVA
10 : 6
5.
Lukić Stefan – MAČVA
Kovačić Branislav – APATIN
1 : 12
6.
Zbućnović Nikola –
ČARNOK
Lovrić Ivan – ŠAJKAŠI
Lovrić Ivan – ŠAJKAŠI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
42.
Kategorija 75 kg - SENIORI
1.
Budin Milan
GARD
2.
Zavišić Nemanja
F89
3.
Tešin Zoran
ŠAJKAŠI
4.
Prelević Petar
ČARNOK
5.
Kekić Danilo
SREM
6.
Ali Vukašin
PATRIOTS
Četvrtfinale
31.03.2012.
5.
Polufinale
01.04.2012.
Kekić Danilo – SREM
0 : 7 Rsc/1
6.
1.
2.
Zavišić Nemanja – F89
Ali Vukašin – PATRIOTS
Tešin Zoran – ŠAJKAŠI
Tešin Zoran – ŠAJKAŠI
9:3
4.
0 : 0 Wo
Zavišić Nemanja – F89
6 : 10
3.
Ali Vukašin – PATRIOTS
Ali Vukašin – PATRIOTS
Budin Milan – GARD
0 : 0 AB/1
Finale
16.06.2012.
Tešin Zoran – ŠAJKAŠI
Prelević Petar – ČARNOK
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
43.
Kategorija 81 kg - SENIORI
1.
Polić Nikola
NOVI SAD
2.
Filipović Milan
GARD
3.
Sekiz Aleksandar
CAR LAZAR
4.
Ivanović Ivan
JEDINSTVO
Polufinale
31.03.2012.
1.
Polić Nikola – NOVI SAD
3 : 0 Rsc/1
2.
Finale
01.04.2012.
Polić Nikola – NOVI SAD
Filipović Milan – GARD
9:1
3.
Sekiz Aleksandar – CAR LAZAR
6 : 0 Rsc/1
4.
Polić Nikola – NOVI SAD
Sekiz Aleksandar – CAR LAZAR
Ivanović Ivan – JEDINSTVO
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
44.
Kategorija 91+ kg - SENIORI
1.
Ivanović Aleksandar
CAR LAZAR
2.
Mauković Petar
NOVI SAD
3.
Drobnjak Željko
SREM
4.
Pantić Ognjen
CAR LAZAR
5.
Despotović Goran
MAČVA
6.
Bošnjak Dragan
GARD
7.
Jegdić Milovan
GARD
Četvrtfinale
31.03.2012.
7.
Polufinale
01.04.2012.
Jegdić Milovan – GARD
0 : 0 AB/1
1.
Ivanović Aleksandar –
CAR LAZAR
Ivanović Aleksandar – CAR LAZAR
4:2
2.
Finale
00.00.2012.
Ivanović Aleksandar – CAR LAZAR
Mauković Petar – NOVI SAD
0 : 0 Wo
3.
Drobnjak Željko – SREM
3 : 3 AB/2
4.
Pantić Ognjen – CAR LAZAR
Pantić Ognjen – CAR LAZAR
0 : 0 Rsc/1
5.
Despotović Goran –
MAČVA
Despotović Goran – MAČVA
5 : 0 Rsc/3
6.
Despotović Goran
– MAČVA
Despotović Goran – MAČVA
Bošnjak Dragan – GARD
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
45.
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
SENIORI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
60
Rapkić Alija – MAČVA
Pahla Miloš – LOZNICA
Detki Milorad – KIKINDA
64
Kukić Stahinja – ŠAJKAŠI
Mijailović David – MAČVA
69
Zbućnović Nikola – ČARNOK
Lukić Stefan – MAČVA
75
Ali Vukašin – PATRIOTS
Tešin Zoran – ŠAJKAŠI
91
Polić Nikola – NOVI SAD
Sekiz Aleksandar – CAR LAZAR
91+
Despotović Goran – MAČVA
Ivanović Aleksandar – CAR LAZAR
Hajnal Ferenc – KIKINDA
Balint Janoš – KIKINDA
Lovrić Ivan – ŠAJKAŠI
Kekić Danilo – SREM
Zavišić Nemanja – F89
Filipović Milan – GARD
Ivanović Ivan – JEDINSTVO
Jegdić Milovan – GARD
Pantić Ognjen – CAR LAZAR
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
46.
VOJVOĐANSKI BOKSERSKI SAVEZ
JUNIORKE
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
47.
Klub
46
1. F89
UKUPNO :
48
50
52
54
57
60
63
66
70
75
80
80+
UKUPNO
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama - JUNIORKE
KATEGORIJA
1
1
1
1
1 / 4 FINALE
1 / 2 FINALE
FINALE
UKUPNO BORBI JUNIORKI :
0
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI JUNIORKE - POSLE ŽREBA
1.
48 kg
Jevrić Tijana
F89
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
48.
VOJVOĐANSKI BOKSERSKI SAVEZ
MLADE
DEVOJKE
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
49.
Klub
46
48
51
1. BANAT
2. GARD
3. ŽIVORAD RAJŠIĆ
UKUPNO :
54
57
60
64
69
75
81
81+
1
1
1
1
1 / 4 FINALE
1 / 2 FINALE
FINALE
UKUPNO
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama – MLADE DEVOJKE
KATEGORIJA
2
1
1
1
3
1
1
UKUPNO BORBI MLADIH DEVOJAKA :
1
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI MLADE DEVOJKE - POSLE ŽREBA
51 kg
Čuzdić Naza
1.
Ž. RAJŠIĆ
54 kg
Tadić Milanka
Maran Sandra
1.
2.
BANAT
GARD
31.03.2012.
MLADE DEVOJKE
kg
26.
54
finale
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Tadić Milanka – BANAT
Maran Sandra – GARD
REZULTAT ODLUKA
6:8
Kategorija 54 kg - MLADE DEVOJKE
1.
Tadić Milanka
BANAT
2.
Maran Sandra
GARD
Finale
01.04.2012.
1.
Tadić Milanka – BANAT
Maran Sandra – GARD
6:8
2.
Maran Sandra – GARD
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
MLADE DEVOJKE
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
54
Maran Sandra – GARD
Tadić Milanka – BANAT
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
50.
VOJVOĐANSKI BOKSERSKI SAVEZ
SENIORKE
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
51.
Klub
46
48
51
1. SOMBOR
2. ŽIVORAD RAJŠIĆ
UKUPNO :
54
57
60
64
69
1
1
2
1 / 4 FINALE
1 / 2 FINALE
FINALE
75
81
UKUPNO
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama – SENIORKE
KATEGORIJA
81+
1
2
1
3
1
1
UKUPNO BORBI SENIORKI :
1
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI SENIORKE - POSLE ŽREBA
51 kg
Miladinović Jasmina
Džomba Tijana
1.
2.
Ž.RAJŠIĆ
SOMBOR
1.
69 kg
Maćuš Jelena
SOMBOR
31.03.2012.
SENIORKE
kg
27.
51
finale
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
Miladinović Jasmina –Ž.RAJŠIĆ
Džomba Dijana – SOMBOR
REZULTAT ODLUKA
1:0
AB/1
Kategorija 51 kg - SENIORKE
1.
Miladinović Jasmina
Ž.RAJŠIĆ
2.
Džomba Tijana
SOMBOR
Finale
01.04.2012.
1.
Miladinović Jasmina – Ž.RAJŠIĆ
Miladinović Jasmina –Ž.RAJŠIĆ
1 : 0 AB/1
2.
Džomba Dijana – SOMBOR
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
SENIORKE
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
51
Miladinović Jasmina – Ž.RAJŠIĆ
Džomba Dijana – SOMBOR
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
52.
VOJVOĐANSKI BOKSERSKI SAVEZ
STATISTIKA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
53.
OSVAJAČI MEDALJA PO STAROSNIM I TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
PIONIRI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
27
Karamani Aleks – CEMENT
Joksimović Rade – Ž. RAJŠIĆ
Ametović Omer – Ž. RAJŠIĆ
Voja David – GARD
31
Jovanović Nenad – SLOVEN
Nukić Danijel – Ž. RAJŠIĆ
37
Janković Danijel – ŠAJKAŠI
Kikiaš Dalibor – CEMENT
Pavlović Vuk – GARD
/
40
Arifović Denis – SPARTAK
Vasiljković Srđan – MAČVA
/
43
Srnić Vladimir – MAČVA
Vranković Čedomir – ROKICA
Trifković Mišo – SLOVEN
Malešević Nemanja – ZLATNI GONG
ŠKOLARCI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
38,5
Mitrović Jovan – F 89
Boljkovac Mladen – ROKICA
40
Anđelković Milijan – MAČVA
Pavlović Milan – Ž. RAJŠIĆ
43
Tomić Krstivoj – MAČVA
Cvijanović Radovan – SLOVEN
48
Vujošević Vojin – ČARNOK
Rogić Igor – MAČVA
52
Mitrović Srđan – BANAT
Radnović Željko – KIKINDA
Boljkovac Nikola – ROKICA
Kukić Nikola – SLOVEN
Stojnić Aleksandar – ROKICA
Savić Mijahlo – SLOVEN
Ronto Gabrijel – KIKINDA
Jadadić Ljubomir – SOMBOR
Radu Miladin – KIKINDA
56
Zlatanović Vladimir – F89
Jovanović Bojan – SREM
Govedarica Sergej – F89
JUNIORI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
48
Gligorić Aleksa – SPARTAK
Tomin Marko – CEMENT
/
50
Šaćiri Sebastijan – LUPUS
Pavlov Radoslav – ŠAJKAŠI
/
52
Damjanović Željko – ZL. GONG
Kovačević Filip – LOZNICA
/
54
Horvat Robert – INTERNAC.
Barber Florian – KIKINDA
Pavlović Darko – Ž. RAJŠIĆ
57
Osadkovski Milan – ŠAJKAŠI
Kolar Silard – VOJVODINA
60
Sabo Florian – SPARTAK
Malešević Nikola – ZL. GONG
63
Sremčević Milan – CAR LAZAR
Erić Dragan – ROKICA
Aleksić Strahinja – ZL. GONG
Krišto Danijel – KIKINDA
Luco Stefan – KIKINDA
Kucurovski Livio – KIKINDA
66
Makić Tomislav – NOVI SAD
Tešić Nedeljko – ROKICA
/
70
Lekić Stefan – ROKICA
Krišto Robert – KIKINDA
/
80
Anđelić Jovan – SLOVEN
Jelić Radovan – F89
Barbul Dejan – JEDINSTVO
Todorović Prodan – Ž. RAJŠIĆ
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
54.
MLADI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
60
Bačić Vanja – SPARTAK
Sulimani Daut – CEMENT
64
Mitrović Slobodan – Ž. RAJŠIĆ
Antelj Jovan – SPARTAK
69
Memetović Denis – SPARTAK
Miražić Aleksandar - MAČVA
75
Zamfirović Nenad – NOVI SAD
Ali Goran – PATRIOTS
81
Habuš Mladen – CEMENT
Milovac Saša – F89
91
Zavišić Bojan – F89
Burdelja Nikola – SREM
Lovčević Mladen – LOZNICA
Markov Vladimir – INTERNACI.
Onđoš Miloš – INTERNACIONAL
Kovač Ervin – BEČEJ
Aleksić Nemanja – ZL. GONG
Stojkov Slaviša – KIKINDA
Vidović Ljuban - ROKICA
Jokić Milan – SREM
Prodanović Luka – ROKICA
Ninković Jeremija – ZL. GONG
/
91+
Stanković Petrašin – LOZNICA
Dukić Aleksa – ZLATNI GONG
Barać Dragan - SOMBOR
SENIORI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
60
Rapkić Alija – MAČVA
Pahla Miloš – LOZNICA
Detki Milorad – KIKINDA
64
Kukić Stahinja – ŠAJKAŠI
Mijailović David – MAČVA
69
Zbućnović Nikola – ČARNOK
Lukić Stefan – MAČVA
75
Ali Vukašin – PATRIOTS
Tešin Zoran – ŠAJKAŠI
91
Polić Nikola – NOVI SAD
Sekiz Aleksandar – CAR LAZAR
91+
Despotović Goran – MAČVA
Ivanović Aleksandar – CAR LAZAR
Hajnal Ferenc – KIKINDA
Balint Janoš – KIKINDA
Lovrić Ivan – ŠAJKAŠI
Kekić Danilo – SREM
Zavišić Nemanja – F89
Filipović Milan – GARD
Ivanović Ivan – JEDINSTVO
Jegdić Milovan – GARD
Pantić Ognjen – CAR LAZAR
MLADE DEVOJKE
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
54
Maran Sandra – GARD
Tadić Milanka – BANAT
/
SENIORKE
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
51
Miladinović Jasmina – Ž.RAJŠIĆ
Džomba Dijana – SOMBOR
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
55.
OSVAJAČI MEDALJA PO KLUBOVIMA
BANAT
ZLATNA
SREBRNA
Mitrović Srđan – BANAT
Tadić Milanka – BANAT
BRONZANA
BEČEJ
CAR LAZAR - NS
CEMENT
ČARNOK
F89
GARD
Kovač Ervin – BEČEJ
Sremčević Milan – CAR LAZAR
Karamani Aleks – CEMENT
Habuš Mladen – CEMENT
Vujošević Vojin – ČARNOK
Zbućnović Nikola – ČARNOK
Mitrović Jovan – F 89
Zlatanović Vladimir – F89
Zavišić Bojan – F89
Sekiz Aleksandar – CAR LAZAR
Kikiaš Dalibor – CEMENT
Tomin Marko – CEMENT
Sulimani Daut – CEMENT
Jelić Radovan – F89
Milovac Saša – F89
Maran Sandra – GARD
JEDINSTVO
INTERNACIONAL
Horvat Robert – INTERNAC.
Radnović Željko – KIKINDA
Barber Florian – KIKINDA
Krišto Robert – KIKINDA
KIKINDA
LOZNICA
LUPUS
MAČVA
Stanković Petrašin – LOZNICA
Šaćiri Sebastijan – LUPUS
Srnić Vladimir – MAČVA
Anđelković Milijan – MAČVA
Tomić Krstivoj – MAČVA
Rapkić Alija – MAČVA
Despotović Goran – MAČVA
Makić Tomislav – NOVI SAD
NOVI SAD
Zamfirović Nenad – NOVI SAD
PATRIOTS
Polić Nikola – NOVI SAD
Ali Vukašin – PATRIOTS
ROKICA
Lekić Stefan – ROKICA
SLOVEN
Jovanović Nenad – SLOVEN
Anđelić Jovan – SLOVEN
SOMBOR
SPARTAK
Govedarica Sergej – F89
Zavišić Nemanja – F89
Voja David – GARD
Pavlović Vuk – GARD
Filipović Milan – GARD
Jegdić Milovan – GARD
Barbul Dejan – JEDINSTVO
Ivanović Ivan – JEDINSTVO
Markov Vladimir – INTERNAC.
Onđoš Miloš – INTERNAC.
Ronto Gabrijel – KIKINDA
Radu Miladin – KIKINDA
Krišto Danijel – KIKINDA
Luco Stefan – KIKINDA
Kucurovski Livio – KIKINDA
Stojkov Slaviša – KIKINDA
Detki Milorad – KIKINDA
Hajnal Ferenc – KIKINDA
Balint Janoš – KIKINDA
Kovačević Filip – LOZNICA
Pahla Miloš – LOZNICA
Lovčević Mladen – LOZNICA
Vasiljković Srđan – MAČVA
Rogić Igor – MAČVA
Miražić Aleksandar – MAČVA
Mijailović David – MAČVA
Lukić Stefan – MAČVA
Ali Goran – PATRIOTS
Vranković Čedomir – ROKICA
Boljkovac Mladen – ROKICA
Erić Dragan – ROKICA
Tešić Nedeljko – ROKICA
Cvijanović Radovan – SLOVEN
Džomba Dijana – SOMBOR
Arifović Denis – SPARTAK
Pantić Ognjen – CAR LAZAR
Ivanović Aleksandar – CAR LAZAR
Boljkovac Nikola – ROKICA
Stojnić Aleksandar – ROKICA
Vidović Ljuban - ROKICA
Prodanović Luka – ROKICA
Trifković Mišo – SLOVEN
Kukić Nikola – SLOVEN
Savić Mijahlo – SLOVEN
Jadadić Ljubomir – SOMBOR
Barać Dragan - SOMBOR
Antelj Jovan – SPARTAK
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
56.
Gligorić Aleksa – SPARTAK
Sabo Florian – SPARTAK
Bačić Vanja – SPARTAK
Memetović Denis – SPARTAK
SREM
Janković Danijel – ŠAJKAŠI
ŠAJKAŠI
Osadkovski Milan – ŠAJKAŠI
Kukić Stahinja – ŠAJKAŠI
VOJVODINA
Jovanović Bojan – SREM
Burdelja Nikola – SREM
Jokić Milan – SREM
Kekić Danilo – SREM
Pavlov Radoslav – ŠAJKAŠI
Tešin Zoran – ŠAJKAŠI
Lovrić Ivan – ŠAJKAŠI
Kolar Silard – VOJVODINA
Malešević Nemanja – ZL. GONG
ZLATNI GONG
ŽIVORAD RAJŠIĆ
Damjanović Željko – ZL. GONG
Malešević Nikola – ZL. GONG
Dukić Aleksa – ZL. GONG
Mitrović Slobodan – Ž. RAJŠIĆ
Miladinović Jasmina – Ž.RAJŠIĆ
Joksimović Rade – Ž. RAJŠIĆ
Nukić Danijel – Ž. RAJŠIĆ
Pavlović Milan – Ž. RAJŠIĆ
Aleksić Strahinja – ZL. GONG
Aleksić Nemanja – ZL. GONG
Ninković Jeremija – ZL. GONG
Ametović Omer – Ž. RAJŠIĆ
Pavlović Darko – Ž. RAJŠIĆ
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
Todorović Prodan – Ž. RAJŠIĆ
57.
BILANS OSVOJENIH MEDALJA PO KLUBOVIMA I STAROSNIM KATEGORIJAMA NA PP VOJVODINE 2012.
Pioniri
Klub
Školarci
I
II III
I
II III
1
2
1
Juniori
I
1.
MAČVA
1
2.
SPARTAK
1
3.
F89
4.
ŠAJKAŠI
5.
NOVI SAD
6.
ŽIVORAD RAJŠIĆ
7.
CEMENT
1
8.
SLOVEN
1
9.
ČARNOK
10.
ROKICA
11.
ZLATNI GONG
12.
CAR LAZAR - NS
13.
LOZNICA
14.
PATRIOTS
15.
BANAT
16.
GARD
17.
INTERNACIONAL
1
18.
LUPUS
1
19.
KIKINDA
1
20.
SREM
1
21.
SOMBOR
22.
VOJVODINA
23.
JEDINSTVO
24.
BEČEJ
II III
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
I
II III
1
2
2
2
1
1
1
II III
5
5
/
5
1
/
1
3
2
2
1
3
2
1
3
/
/
2
3
3
2
3
/
2
1
3
2
/
/
2
1
4
4
2
1
2
4
1
2
1
1
2
1
1
1
/
1
1
/
1
/
4
1
/
2
1
/
/
1
1
II III
1
1
1
1
1
1
1
I
UKUPNO
I
1
2
Žene
II III
1
1
1
I
Seniori
1
1
2
Mladi
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
3
1
1
1
3
/
3
9
1
1
/
2
2
/
1
2
/
1
/
/
/
2
/
/
1
1
1
1
1
1
1
ZLATNA MEDALJA :
5
/
/
6
/
/
10
/
/
7
/
/
6
/
/
2
/
/
36
/
/
SREBRNA MEDALJA :
/
5
/
/
6
/
/
10
/
/
7
/
/
6
/
/
2
/
/
36
/
BRONZANA MEDALJA :
/
/
5
/
/
8
/
/
7
/
/ 11
/
/ 10
/
/
0
/
/
41
UKUPNO :
5
5
5
6
6
8
7
7
7 11
6
6 10
2
2
0
10 10
36 36 41
NAJBOLJI KLUBOVI PO STAROSNIM KATEGORIJAMA






PIONIRI – Bokserski klub » MAČVA « Šabac i Bokserski klub » CEMENT « Beočin
ŠKOLARCI – Bokserski klub » MAČVA « Šabac
JUNIORI – Bokserski klub » SPARTAK « Subotica
MLADI – Bokserski klub » SPARTAK « Subotica
SENIORI – Bokserski klub » MAČVA « Šabac
ŽENE – Bokserski klub » ŽIVORAD RAJŠIĆ « Šabac
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
58.
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA
Napomena :
-
Pts – pobeda na poene – kompjutersko bodovanje
Rsc - prekid od strane sudije u ringu
Rsci - prekid od strane lekara
Wo - bez borbe
Ret / AB – napuštanje borbe
Disq - diskvalifikacija
No.c. - ručno bodovanje ( bez kompjutera )
Ko - nokaut
PIONIRI
Pts
9
Rsc
2
Rsci
/
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wo
/
Ret / AB
/
Disq
/
No.c.
/
Ko
/
Total
11
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - PIONIRI
Pts
Rsc
Rsci
Wo
Ret / AB
Disq
No.c.
Ko
Total
ŠKOLARCI
Pts
8
Rsc
3
Rsci
/
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wo
/
Ret / AB
3
Disq
/
No.c.
/
Ko
/
Total
14
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - ŠKOLARCI
Pts
Rsc
Rsci
Wo
Ret / AB
Disq
No.c.
Ko
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
Total
59.
JUNIORI
Pts
Rsc
Rsci
Wo
Ret / AB
Disq
No.c.
Ko
Total
3
10
/
3
3
/
/
/
19
Ko
2
Total
27
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - JUNIORI
Pts
Rsc
Rsci
Wo
Ret / AB
Disq
No.c.
Ko
Total
MLADI
Pts
6
Rsc
10
Rsci
/
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wo
3
Ret / AB
6
Disq
/
No.c.
/
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - MLADI
Pts
Rsc
Rsci
Wo
Ret / AB
Disq
No.c.
Ko
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
Total
60.
SENIORI
Pts
11
Rsc
6
Rsci
/
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wo
3
Ret / AB
4
Disq
/
No.c.
/
Ko
/
Total
24
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - SENIORI
Wp
Rsc
Rsci
Wo
Ret / AB
Disq
No.c.
Ko
Total
ŽENE
Pts
Rsc
Rsci
Wo
Ret / AB
Disq
No.c.
Ko
Total
1
/
/
/
1
/
/
/
2
2
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - MLADE DEVOJKE I SENIORKE
1
0
Pts
Rsc
Rsci
Wo
Ret / AB
Disq
No.c.
Ko
Total
}
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve starosne kategorije
( 31.03. – 01.04. 2012.) – Sportski centar - Žabalj
Sastavili : Vizi Martin – Temerin – generalni sekretar Vojvođanskog Bokserskog Saveza i delegat VBS
Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
61.
Download

VOJVOĐANSKI BOKSERSKI SAVEZ BILTEN TAKMIČENJA